close

Enter

Log in using OpenID

faaliyet raporu - Batman Üniversitesi

embedDownload
T.C.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2013-2014 YILI FAALİYET RAPORU
1. GİRİŞ-ÖZET
2. OFİS YÖNETİMİ
3. YURT DIŞI FAALİYETLER
4. YURT İÇİ- ÜNİVERSİTE DIŞI FAALİYETLER
5. ÜNİVERSİTE İÇİ FAALİYETLER
◦ Gelen Ziyaretçiler
◦ Düzenlenen Toplantılar
◦ Diğer Faaliyetler
6. İKİLİ ANLAŞMALAR-ERASMUS ANLAŞMALARI
7. HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ
◦ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği
◦ Personel Ders Verme-Eğitim Alma Hareketliliği
1
1. GİRİŞ :
Bu faaliyet raporu, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin 2013-2014 akademik yılı süresince
gerçekleştirilen bütün faaliyetlerini ele alır. 2013-2014 akademik yılında Uluslararası İlişkiler
Ofisi’nin alt birimi olan Erasmus Koordinatörlüğü, personel ve öğrenci hareketlilik
faaliyetlerini artırmasının yanı sıra yeni ikili anlaşmalar imzalamış, var olan ikili
anlaşmalarını yenileyerek birçoğunun kapsamını genişletmiştir. Bu süreçte, Güz ve Bahar
dönemlerinde toplam 20 öğrenci öğrenim hareketliliğinden yararlanmış, bu öğrencilerin 6’sı
öğrenim dönemlerini 1 yıla uzatmıştır. Ayrıca, Personel Ders Verme ve Eğitim Alma
Hareketliliklerine verilen önem artırılarak belirli aralıklarla yapılan duyurular neticesinde 10
akademik personelimiz Ders Verme, 8 akademik/idari personelimiz ise Eğitim Alma
kapsamında çeşitli kurumlarda faaliyet gerçekleştirmişlerdir.
2014 yılı Mart ayı itibariyle Ulusal Ajans bünyesindeki Hayatboyu Öğrenme Programlarının
yerini Erasmus + (Erasmus Plus) alarak tüm programları bünyesinde toplamış, Stratejik
Ortaklıklar, Bilgi Ortaklıkları ve Spor Destekleri gibi yeni faaliyetleri çatısı altına almıştır.
Buna istinaden, Batman Üniversitesi Mart ayında Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü
Yükseköğretim Programları için Erasmus (ECHE) beyannamesine başvuru yaparak 20142020 yılları arasında Erasmus + kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanmaya hak
kazanmıştır.
Vizyonumuz
Evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek,
bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam refahını ve
yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan ülkemizin ilk üç
üniversitesinden biri olmaktır.
Misyonumuz
1.
2.
3.
4.
5.
Evrensel nitelikte; bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten,
Bilgi ve iletişim teknolojilerini; örgün, uzaktan ve yaygın eğitim ortamlarında kullanan
Uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan,
Öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten,
Öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir
üniversite olarak;
2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Öz değerlerine saygılı,
Akılcı,
Sorgulayan,
Düşünen,
Üreten,
İnsana ve ülkeye duyarlı,
çevreye duyarlı,
Sosyal, aydın ve girişimci
bireyler yetiştirmektir.
2. OFİS YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Servet ULUTÜRK
Ofis Başkanı ve Erasmus Koordinatörü
Okt. İhsan PİLATİN
Erasmus + programları sorumlusu
Arş.Gör Selen TEKALP
Erasmus + programları sorumlusu
Okt. Sedef KAFA
Erasmus + programları sorumlusu
Okt. Abdullah BENLİ
Erasmus + programları sorumlusu
Okt. Zekeriya AKSOY
Erasmus + programları sorumlusu
Okt. Emin YAŞ
Erasmus + programları sorumlusu
Şükran AY
Bilgisayar İşletmeni
3. YURT DIŞI FAALİYETLER:
 09 Nisan 2014: Koordinatörlük personellerinden Okt. Sedef Kafa ve Arş. Gör. Selen
Tekalp ile Makine Mühendisliği bölüm koordinatörü Arş. Gör. Neşe Budak, Erasmus
Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Beira Interior Üniversitesi (Portekiz)
Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nde 5 gün eğitim alma faaliyetine katılmışlardır.
4. YURT İÇİ – ÜNİVERSİTE DIŞI FAALİYETLER:
 06-07 Mayıs 2013: İzmir Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Erasmus Toplantısı’na
koordinatörlüğümüzü temsilen Okt. İhsan Pilatin katılmıştır.
 10 Mayıs 2013: İstanbul’da düzenlenen 81 İl, 81 Proje adlı Avrupa Birliği Projeleri
Festivali’ne Uluslararası İlişkiler koordinatörü Doç. Dr. Ömer Güllü katılmıştır.
 19 Mayıs 2013: Ankara’da düzenlenen YÖK-Yurtdışından Gelen Öğrenciler konulu
toplantıya üniversitemiz adına yurtdışından gelen öğrenci koordinatörü Yrd. Doç. Dr.
Derya Koca katılmıştır.
 29-31 Mayıs 2013: Mardin’de düzenlenen Ulusal Hayatboyu Öğrenme
Konferansı’na koordinatörlüğümüzden Okt. İhsan Pilatin katılmıştır.
 21-22 Kasım 2013: Elazığ Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen Erasmus Yıllık
Toplantısı’na koordinatörümüz Doç. Dr. Hüseyin Aydın katılmıştır.
3
 12 Şubat 2014: İstanbul’da düzenlenen Erasmus+ Programı ve İş Dünyası ile
İşbirliği konulu toplantıya üniversitemizi temsilen Doç. Dr. Tahir Nalbantçılar ve
Yrd. Doç. Dr. Baran Hekimoğlu katılmıştır.
 03 Mart 2014: Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde yapılan Erasmus+ Ana Eylem 2Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği’ne üniversitemizden Doç. Dr. Hüseyin
Aydın, Doç. Dr. Abdulkadir Levent ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gündoğdu katılmıştır.
 14 Nisan 2014: İstanbul Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Gelen Öğrenciler
Tematik Toplantısı’na koordinatörlüğümüz personeli Okt. Emin Yaş katılmıştır.
 13-14 Haziran 2014: Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Servet Ulutürk Antalya’da
düzenlenen Erasmus + Yeni Başlayanlar Toplantısı’na üniversitemiz adına
katılmıştır.
 21-22 Haziran 2014: Koordinatörlük personellerinden Okt. Sedef Kafa ve Arş.Gör.
Selen Tekalp, Antalya’da düzenlenen KA1-Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri
Proje Yönetim Toplantısı’na üniversitemiz adına katılmışlardır.
 24 Haziran 2014: Ankara’da düzenlenen Erasmus+ Ana Eylem 2 Tematik
Bilgilendirme Toplantısı’na koordinatörümüz Yrd. Doç. Dr. Servet Ulutürk
katılmıştır.
5. ÜNİVERSİTE İÇİ FAALİYETLER:
Gelen ziyaretçiler:
16.03.2012: Amerikan Eğitim Ataşesi George M. Chinnery, İngilizce öğretimi ile ilgili
Amerika Büyükelçiliği’nin çeşitli programlarını tanıtmak amacıyla Batman Üniversitesi'ne
yapabilecekleri katkıları görüşmek üzere Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam'ı
makamında ziyaret etti.
Düzenlenen toplantılar:
 28.03.2013: Arş.Gör.Selen Tekalp, Okt. İhsan Pilatin ve Okt. Sedef Kafa tarafından
2013-2014 Bahar dönemi Erasmus öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
 30.04.2014: Arş.Gör.Selen Tekalp, Okt. İhsan Pilatin ve Okt. Sedef Kafa tarafından
2014-2015 akademik yılı Erasmus öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır
Diğer faaliyetler:
 22.09.2013: Koordinatörümüz Doç.Dr.Hüseyin Aydın başkanlığında ofis ekibi ile
toplantı yapılmış, ofisin genel durumu, hareketlilik ve bütçe, ikili anlaşmalar ve
işbirlikleri, otomasyon ve web sitemizle ilgili genel konularda görüşülmüştür.
 17.11.2013: Koordinatörümüz Doç.Dr.Hüseyin Aydın başkanlığında Erasmus birim
koordinatörleriyle toplantı yapılmış, öğrenci ve personel hareketliliklerinde dikkat
edilmesi gereken hususlar ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
 20.03.2014: Arş. Gör. Selen Tekalp ile Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Zeynep
Mehlika Ekici, YÖK ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle tasarlanan “Study in
4
Turkey” web sitesine üniversitemizle ilgili veri girişinde bulunmuş, üniversitemiz
adına her türlü güncellemeleri yapmak üzere web sitesine giriş yetkisi Arş. Gör. Selen
Tekalp’e verilmiştir.
Görev Değişiklikleri:
 12.09.2013: Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğü görevine Doç. Dr. Hüseyin Aydın
atanmıştır.
 04.06.2014: Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğü görevine Yrd. Doç. Dr. Servet
Ulutürk atanmıştır.
6. İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI




Arnavutluk Tiran Politeknik Üniversitesi
Arnavutluk Tiran Epoka Üniversitesi
Erbil Selahattin Üniversitesi
Irak Dohuk Üniversitesi
ERASMUS ANLAŞMALARI
2013-2014 yılında imzalanan yeni anlaşmalarla birlikte Batman Üniversitesi'nin Erasmus
kapsamında öğrenci ve personel değişimi sağlamak üzere toplamda 9 ülke, 15 ayrı üniversite
ile 16 ayrı bölüm bazında ikili anlaşmaları bulunmaktadır:
2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus + programının faaliyete geçmesiyle birlikte yenilenen
ve 2013-2014 akademik yılında imzalanan ikili anlaşmalarımız şunlardır:
5
ERASMUS + DÖNEMİNDE YENİLENEN İKİLİ ANLAŞMALAR
ÜLKE
ÇEK CUM.
POLONYA
İSPANYA
ROMANYA
İTALYA
PORTEKİZ
MACARİSTAN
ALMANYA
ÜNİVERSİTE ADI
BÖLÜM
Ders
Verme
Eğitim
Alma
Öğrenci
Lisans Y.Lisans Doktora
Staj
2
2
2
TOMAS BATA
ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK
MÜH. VE
TELEKOM.
2
MARIA CURIE
SKLODOWSKA ÜNİ.
FİZİK
BİLİMLERİ
2
MARIA CURIE
SKLODOWSKA ÜNİ.
MATEMATİK
2
UNIVERSITY OF
SILESIA
RESİM
2
BIELSKO-BIALA
ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE MÜH.
2
2
UNIVERSIDAD DE
MAKİNE MÜH.
CASTILLA-LA MANCHA
2
1
UNIVERSITATEA
PETRU MAIOR DIN
TIRGU MURES
İKTİSAT
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
İŞLETME
2
2
BİYOLOJİ
2
2
KİMYA
2
2
WEST ÜNİ. OF
TIMISOARA
FİZİK
2
2
DEGLI STUDI DI
PERUGIA ÜNİ.
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
1
UNIVERSITY OF
TRIESTE
TARİH
2
2
SOSYOLOJİ
1
1
2
1
İKTİSAT
1
1
2
1
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
2
1
ELEKTROMEKANİK MÜH.
1
1
2
1
İNŞAAT MÜH.
1
1
2
1
MATEMATİK
1
1
2
1
SİNEMA/TV
1
1
2
1
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
2
2
MAKİNE MÜH.
2
BEDEN EĞİTİMİ
1
TOPLAM
39
UNIVERSITATEA
“OVIDIUS” din
CONSTANTA
UNIVERSIDADE DA
BEIRA INTERIOR
UNIVERSITY OF
SZEGED
COBURG UNIVERSITY
NATIONAL SPORTS
BULGARİSTAN ACADEMY "VASSIL
LEVSKI"
6
2
0
1
2
6
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
28
50
17
7. HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ
Erasmus+ Programı’nın kapsadığı faaliyetler şunlardır:
1. Bireylerin öğrenme hareketliliği (KA1)
 Özellikle öğretmenler, eğiticiler, okul liderleri, ve genç çalışanlar için personel
hareketliliği
 Yükseköğretim ve mesleki eğitim öğrencileri için hareketlilik
 Öğrenci Kredi Garantisi
 Ortak Master derecesi
 AB ve AB dışı yararlanıcılar için yükseköğrenim hareketliliği
 Gönüllülük ve gençlik değişimleri
2. Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği (KA2)
 Eğitim ya da gençlik organizasyonları ve diğer ilgili aktörler arasında stratejik işbirliği
 Eğitim kurumları ve iş dünyası arasında büyük çaplı ortaklıklar: Bilgi Ortaklıkları &
Sektörel Beceri Ortaklıkları
 e-Twinning dahil BT platformları
 Üçüncü ülkelerle işbirliği ve komşu ülkelere odaklanma
3. Politika reformunun desteklenmesi (KA3)
 Açık Koordinasyon Metodu
 Geleceğe yönelik girişimler
 AB tanıma araçları
 Yaygınlaştırma & faydalanma
 Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası organizasyonlar ile politika diyaloğu
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 2011 yılından bu yana ağırlıklı olarak
öğrenci öğrenim hareketliliği ile personel ders verme ve eğitim alma hareketliliklerini
gerçekleştirmektedir.
Erasmus
Koordinatörlüğü,
program
çerçevesinde
yurtdışına
gönderilecek öğrenci ve personelin başvurusu, seçimi, değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin
düzenlenerek yararlanıcının gitmeye hazırlanması için her türlü desteği sunmaktadır.
7
Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği
2013-2014 akademik yılında öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında 20 lisans öğrencisini
yurt dışına göndermiştir. Öğrenciler gittikleri ülkelerde İtalyanca, Romence, Leh dili gibi
yabancı dilleri öğrenerek bir veya iki dönem eğitim alma fırsatını bulmaktadırlar. Bunun yanı
sıra farklı kültürleri tanıyarak bilgi paylaşımında bulunup bu esnada dünyanın çeşitli yerlerini
görerek deneyim kazanmaktadırlar.
Üniversitemiz 2014 yılında Erasmus + Beyanname’sini alana dek Staj Hareketliliği
gerçekleştirememekteydi ancak 2014-2020 dönemi itibariyle staj faaliyetlerine başlanacaktır.
2013-2014 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ LİSTESİ
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
BÖLÜMÜ
Mesude Algan
BİYOLOJİ
Rıdvan Yılmaz
TARİH
M. Latif Ceba
TARİH
Ercan Baskın
TARİH
Arafat Genç
TARİH
M. Şerif Yumak
TARİH
Recep Özger
K.V.K.O.
M. Salih Kurt
K.V.K.O.
Edip Altun
K.V.K.O.
Yusuf Altun
K.V.K.O.
Tuba Altun
K.V.K.O.
Ahmet Erun
K.V.K.O.
Mehmet Güneş
K.V.K.O.
Mehmet Sabih Yelsiz
K.V.K.O.
Yahya Çelebi
MAKİNA MÜH.
Uğur Yakışık
SİNEMA-TV
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ LİSTESİ
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
BÖLÜMÜ
Sadiye Çelik
TARİH
Rojda İpek
TARİH
Neşe İvrendi
K.V.K.O.
Muhammed Calp
MAKİNA MÜH.
Personel Ders Verme-Eğitim Alma Hareketliliği
Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyeti, kurumlar arasında imzalanmış bir ikili
anlaşma dâhilinde yüksek öğretim kurumlarında çalışan akademik personelin 1 akademik yıl
içerisinde 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 gün, en çok 2 aylığına başka bir Avrupa
ülkesinde yer alan bir yüksek öğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlamaktadır. 20138
2014 akademik yılında 5 öğretim üyemiz bu hareketlilikten yararlanmıştır ve 30 Eylül tarihine
kadar 10 akademik personelimiz daha faaliyetten faydalanmaya hak kazanmıştır.
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği ise yükseköğretim kurumlarında çalışan
akademik/idari personelin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim
almasına imkân sağlamaktadır. 2013-2014 yılında söz konusu hareketlilik faaliyetine hız
verilerek 7 akademik personelimiz ile 1 idari personelimiz yurtdışındaki çeşitli kurum ve
kuruluşlarda eğitim almıştır.
2013-2014 ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ GİDEN PERSONEL LİSTESİ
ADI-SOYADI
BÖLÜMÜ/BİRİMİ
Zeynel Abidin Çil
İmalat Mühendisliği
Mehmet Emin Demir
Makina Müh.
Selen Tekalp
Uluslar arası İlişk.
Neşe Budak
Makine Müh.
Abdullah Benli
İngilizce
Sedef Kafa
Uluslar arası İlişk.
Yusuf Tanrıseven
Hukuk Müşavirliği
Şehmus Fidan
Elektrik-Elektronik Müh.
2013-2014 ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ GİDEN PERSONEL LİSTESİ
ADI-SOYADI
BÖLÜMÜ/BİRİMİ
Kadir Sabancı
Elektrik-Elektronik Müh.
Ahmet Gündoğdu
Elektrik-Elektronik Müh.
Ali Yılmaz
Fizik
İsmail Arsel
Fizik
Fethiye Müge Sakar
Matematik
Hazırlık Ziyaretleri
Erasmus Koordinatörlüğü olarak Hareketliliğin Organizasyonu için yurt içi ve yurt dışı olmak
üzere
çeşitli
toplantılara,
fuarlara,
üniversite
tanıtımları
vb.
etkinliklere
katılım
gerçekleştirilmektedir. Bu tür faaliyetler hem Erasmus kapsamında ortaklar bulmaya, hem de
ikili işbirliği anlaşmaları, protokoller imzalamaya olanak sağlamaktadır.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
670 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content