TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
10 Ağustos 2014
PAZAR
Sayı : 29084
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6500
Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin
Karar”ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve
3577 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
L. ELVAN
İçişleri Bakanı V.
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Karar Sayısı : 2014/6614
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Gülnar Havza
Trafo Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşınmazların
adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25/6/2014 tarihli ve 983 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Karar Sayısı : 2014/6698
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Eser-Bağlum
Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 25/6/2014 tarihli ve 986 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Karar Sayısı : 2014/6702
Kırıkkale İlinde tesis edilecek Acwa Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 27/6/2014 tarihli ve 20054 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında
Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Araç grup tanımına ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle, yanlış
teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmez. Poliçe, hak
sahibi için doğru teminata göre geçerli olur.
(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın geçerliliğini korur.
Poliçelerin sonlandırılmasına ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 13 TL’den az olamaz. Bu primin 10 TL’si
acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/7/2007
26582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12345678-
6/2/2008
4/5/2008
19/6/2009
9/12/2009
15/9/2011
25/12/2012
19/6/2013
27/11/2013
26779
26866
27263
27427
28055
28508
28682
28834
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
—— • ——
Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Doktora programına öğrenci kabulünde mülakat sonucu da değerlendirmeye katılır.
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not
ortalaması, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak yapılır.
Genel başarı notu ALES’in %50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans
mezunları için yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat
sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/3/2012
28248
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/1/2013
28532
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde
eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin genel esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm
başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Dekanlık: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,
ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama,
laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,
d) Fakülte: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin istekleri göz önüne alınarak belirlenen Veteriner
Hekimlik eğitimi ile ilgili dersleri,
ğ) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı)
bendinde yer alan dersleri,
h) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
ı) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
i) Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim
yılı, 10 uncu yarıyılda uygulanan programı,
j) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri,
ifade eder.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları, Kayıt ve Kayıt Yenileme
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır. Fakülte Kurulunun
teklifi ve Senatonun kararı ile yaz okulu programı ve eğitim kursları açılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl (on yarıyıl)’dır. Onuncu yarıyıl
veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programına (VEHİP) ayrılmıştır.
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir
ve eğitim-öğretim süresi bir yılda “Güz ve Bahar” olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir
yarıyıl onaltı haftadan oluşur (VEHİP hariç). Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı
ile yıllık olarak da düzenlenebilir.
Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrenciye kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının
birinci ve ikinci yarıyılındaki dersler zorunlu olarak yüklenir. Muafiyeti ilgili birim yönetim
kurulunca uygun görülen dersler bu öğrencinin üzerinden silinir.
(2) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen
süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders
kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
(3) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı
aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir.
(4) Ders kaydını üçüncü fıkrada belirtilen sürelerde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz. Bu
durumdaki öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılması yönünde birimler yönetim kurulu kararı alamazlar.
(5) Seçmeli derslere kayıt: Üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla eğitim-öğretim planında
her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri öğrenci almakla yükümlüdür. Öğrencinin,
ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limiti dahilinde fazla sayıda seçmeli dersleri alabilmesinde,
bu seçmeli dersleri diğer yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırabilmesinde veya birden
fazla seçmeli dersi birleştirerek tek bir seçmeli derse saydırabilmesinde ilgili bölüm kurulları
yetkilidir. Seçmeli derslerin saydırılabilmesi için eşit veya fazla AKTS kredili olması gözetilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü
Ders türleri
MADDE 9 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler,
seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık
ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP)
MADDE 10 – (1) VEHİP eğitimi, onuncu yarıyılda, toplam yirmi hafta üzerinden yapılır. Ondokuz hafta ilgili anabilim dallarında verilecek ders ve uygulamalar olup, bir hafta ise
not yükseltme/telafi süresi olarak değerlendirilir.
(2) Onuncu yarıyılda VEHİP eğitimini alan öğrenciler, ilgili kurulun kararlaştırdığı şekilde gruplara ayrılır.
(3) Her grup, haftada oniki saat teorik ve ondört saat pratik olmak üzere yirmialtı saat
ders almakla yükümlüdür. Gruplar ilgili anabilim dallarında, belirtilen süre ile rotasyonlu eğitime tabi tutulurlar. Ders saatlerinin hafta içindeki dağılımı ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca
belirlenir ve her grup için önceden ilan edilir.
Yaz stajı
MADDE 11 – (1) Sekizinci yarıyılı tamamlayan öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az yirmi iş günü olacak şekilde
staj yaptırılır. Yaz stajının değerlendirme notu dokuzuncu yarıyılda staj dersi adı altında yer
alır.
Derslere devamın belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin
%30’undan, uygulama saatlerinin de % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final
ve bütünleme sınavına giremez, girse bile notu iptal edilir.
(2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine getirilmiş ise, ilgili birim yönetim kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aranmaz ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.
(3) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde
Üniversiteyi veya ülkeyi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu süreler devamsızlık süresinden
sayılmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların
dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dahil edilir.
Ders alma
MADDE 13 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere, sonra
alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırmak mecburiyetindedir.
b) Alt yarıyıllardaki derslerden devamsızlıktan kalan öğrenciler, öncelikli olarak alt yarıyıllarda başarısız oldukları dersleri almakla yükümlüdürler. Alt yarıyıllarda devam zorunluluğu bulunan derslerin, üst yarıyıldaki derslerle denk gelmesi durumunda aynı saatlere denk
gelen üst yarıyıl derslerini alamazlar.
c) Öğrenci, ikinci yarıyıldan itibaren 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre üst yarıyıllardan ders alabilir.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar
Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Sınavlar; Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği esaslarına göre uygulanır ve değerlendirilir.
Ara sınavlar
MADDE 15 – (1) Ara sınav tarih ve yerleri, Dekanlık tarafından ilân edilir. Her ders
için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve
değerlendirme özellikleri Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
(2) VEHİP’de yer alan derslerin ara sınavları yapılmaz.
Yarıyıl sonu sınavı (genel sınav)
MADDE 16 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı
yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başarısız olunan dersler için bir bütünleme sınavı hakkı verilir.
(2) Uygulamalı dersin/derslerin sınavı/sınavları pratik olarak yapılabilir.
(3) VEHİP’de yer alan derslerin genel sınavları her ders için ayrı ayrı yapılır. Sınavlar
her grup için ders bitiminde yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak
yapılabilir.
Ders başarı notu
MADDE 17 – (1) Sınavlar; Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği esaslarına göre uygulanır.
(2) VEHİP sınavları, her dersten teorik ve uygulama olacak şekilde yapılır. Öğrenci
VEHİP derslerinden başarılı olmalıdır. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciler teorik
sınava giremez.
(3) Anabilim dallarınca her öğrenciye 100 tam puan üzerinden verilen notlar, o anabilim
dalında bulunma süresi ile çarpılarak elde edilen rakamlar toplanır ve eğitim görülen toplam
hafta sayısına (19) bölünerek ağırlıklı tek VEHİP notu hesaplanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Aksaray Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde
kurulan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal
ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek,
geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, Türk kültürünü bütün yönleriyle tanıtmak,
ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek; gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün onayı ile tüm yabancı dillerde (İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca, Rusça vb.) farklı seviyelerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmî kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle
ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
b) Yabancılara Türkçe öğretiminin faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve uygulamalar
yapmak.
c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak.
ç) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik seviye belirleme sınavlarını yapmak.
d) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik
sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
e) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe
öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak.
f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Dil Bilim Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
g) Talep gelmesi halinde her seviyede (ilkokul, ortaokul, lise ve akademik vb.) farklı
dillerde kurslar açarak (İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca, Rusça vb.) eğitim-öğretim
faaliyetlerine katkı sunmak.
ğ) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, kendilerine bu konuda yardımcı olmak.
h) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak,
sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi
ve kitaplığı oluşturmak.
ı) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektör personelinin eğitimi için,
kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler
düzenlemek.
i) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.
j) Diğer Türk cumhuriyetleri ile ortak projeler düzenlemek.
k) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma
Kurulundan oluşur.
Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanıyla ilgili üniversitede görevli öğretim elemanlarından, Müdürün teklif ettiği ve Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından
biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını
amaçlarına uygun olarak yürütmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün
onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere en az yedi kişiden oluşur. Üyeler
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından
üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında
toplanmak.
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.
ç) Proje konularını tespit etmek.
d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin
başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde
uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun
diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve
deneyime sahip üniversite öğretim elemanları ve gerekli görüldüğünde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen en fazla dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden
oluşur. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli görmesi halinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılarda
salt çoğunluk koşulu aranmaz.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile senato ve üniversite yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,
ç) MÜREM: Müzik Rehabilitasyon Merkezini,
d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
e) Stüdyo MKM: Merkez Ses – Kayıt Stüdyosunu,
f) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Müzik, farklı ve zengin materyalleriyle toplum kültürünün önemli bir
parçası olmuştur. Müzik, kültür içerisinde bazen sosyal ve toplumsal olgularla olan ilişkisi bakımından bazen de teorik özellikleri ile ön plana çıkabilmektedir. Bu bağlamda kurulan Müzik
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile müziğin sosyal, toplumsal ve teorik özelliklerini
kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; üretilen çalışmalarla Üniversitenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik altyapısının gelişimine katkı sağlamak;
donanım, bilgi birikimi ve sanatsal aktiviteleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin gelişimine, eğitim ve öğretimine hizmet etmek amaçlanmaktadır.
(2) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, merkeze bağlı olarak, Ses Kayıt Stüdyosu Birimi, Müzik Rehabilitasyon Birimi, Akademik Oda Orkestrası/Müzik Toplulukları Birimi hizmet verecektir. Bu birimlerin amaçları şunlardır:
a) Ses Kayıt Stüdyosu: Albüm, demo, film/belgesel/dizi müziği gibi tüm profesyonel
ses kayıt işlerini yapmak, bu alanda eğitim vermek ve almak isteyenlere olanak sağlamak.
b) Müzik Rehabilitasyon Birimi: Üniversiteler içerisinde ismi ve işlevselliği bakımından
alanındaki nadir birimlerden biri olan bu birimin aktiviteleri sayesinde, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada, alan uzmanlarının gerçekleştireceği araştırma, uygulama çalışmalarına destek vermek, bu alanda eğitim vermek ve almak isteyenlere
olanak sağlamak.
c) Akademik Oda Orkestrası/Müzik Toplulukları: Özellikle yörenin müzikal değerlerini
evrensel müzik anlayışı içerisinde sentezleyip kullanarak, yöresel müziklerimizi geniş kitlelere
duyurmak, sevdirmek, yurt içinde ve dışında, festival ve yarışmalarda, ülkemizi temsil ederek
müziğimizi dünyaya tanıtmak; yeni ve eskiyi tutarlı bir bütün olarak bir arada sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Müziğin sosyal, toplumsal ve teorik özelliklerini kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları yapmak; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini
planlamak, düzenlemek, katılmak, desteklemek.
b) Üniversitenin diğer birimleri ile disiplinler arası ortak projeler oluşturmak ve planlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak bilimsel - sanatsal proje ve çalışmalar yapmak.
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmalar düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen benzer etkinliklere katılmak.
d) Ses kayıt stüdyosu birimi aracılığıyla, albüm, demo, film/belgesel/dizi müziği gibi
ses kayıt işlerini yapmak ve bu alana ilgi duyanlara yönelik, eğitim olanakları sağlamak.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
e) Akademik Oda Orkestrası/Müzik Toplulukları Birimi aracılığıyla, (oda müziği-orkestra, koro vb.) konser, şenlik ve festival gibi etkinlikler düzenlemek.
f) Eğitimi destekleme yönünde müzik alanındaki çalışmaları, başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere ödüller vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Müdür Yardımcısı
c) Yönetim Kurulu
ç) Danışma Kurulu
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı olan müzik ile ilgili akademik birimlerde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür görevinde bulunamadığı durumlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan
fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde Merkezi yönetmek.
c) Merkezin idarî ve malî işlerini yürütmek.
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma birimi, uygulama birimi veya proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve
toplantılara başkanlık etmek.
g) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
ğ) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
en fazla iki kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün
görev süresi bittiğinde ya da Müdürün talebi doğrultusunda Rektör oluru ile sona erer. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve oy verebilir.
Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısı, Merkezin faaliyet ve kuruluş amacının gerçekleşmesinde gerekli olan tüm resmî yazışma, idarî malî konular ve faaliyetlerde Müdürün yardımcısıdır. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma
alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün
teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte en az beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle
Rektör tarafından yeni üye görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekâlet eden Müdür Yardımcısı üstlenir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç altı ayda bir defa salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Merkezin faaliyetleri, çalışma programlarının değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili
konularda karar almak.
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.
c) Merkezin amaçları kapsamında, Merkeze bağlı araştırma uygulama birimlerinin açılmasını değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin öğretim elemanları, farklı üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kuruluş temsilcileri ve Merkeze yararlı
olabileceği düşünülen kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı
içinde, Üniversitenin öğretim elemanı sayısı üçten az olamaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü âlet, donanım ve demirbaşlar araştırma veya proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis
edilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda
yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi seviyelerini,
b) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,
f) Yüksekokul: Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim
Kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil öğretimi öngören fakültelerin/yüksekokulların bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıranlar ile eğitim dili Türkçe olan ve
yabancı dil hazırlık programı uygulanmayan programlardan;
a) Dikey geçiş yapanlar,
b) Kurumlar arası yatay geçiş yapanlar,
c) Kurum içi yatay geçiş yapanlar,
ç) Çift ana dal ya da yan dal başvurusu yapanlar,
bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşullardan herhangi birini sağlayamadığı takdirde
hazırlık sınıfına katılmak zorundadır.
(2) Üniversitenin isteğe bağlı yabancı dil öğretimi öngören fakültelerin/yüksekokulların
bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul
edilen öğrenciler hazırlık sınıfına katılmak zorundadır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından
ve/veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar:
a) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirtilen tarihte yapılan genel yeterlik sınavından 100 üzerinden 60 veya üstü puan alanlar.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan herhangi birinden Avrupa Ortak Dil Çerçevesince belirlenen B2 düzeyinde puan aldığını belgeleyenler.
c) Orta öğretimini, öğrenim gördüğü yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede,
o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamladıklarını
belgeleyenler.
ç) Son dört yıl içerisinde bir başka yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitiminden
veya yeterlik sınavından başarılı olduklarını belgeleyenler.
Yerleştirme
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfına katılmakla yükümlü öğrenciler, güz yarıyılı başında
Seviye Tespit Sınavına alınarak, sınav sonucunda belirlenen seviyelerden başlayarak hazırlık
sınıfına yerleştirilir.
(2) Seviye Tespit Sınavına katılmayan öğrenciler en alt (A1) düzeye yerleştirilir.
(3) Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretim süresi bir akademik yıldır. Seviye Tespit
Sınavında aldığı nota göre seviyelere yerleştirilen öğrenciler bir akademik yıl içerisinde birbirini takip eden ve her biri sekiz hafta süren dört modülde eğitim görür. Modüller sırasıyla A1,
A2, B1 ve B2 modülleridir. Akademik yıl içerisinde B2 modülünü başarıyla bitiren veya Genel
Yeterlik Sınavına girerek bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan alan adaylar
hazırlık eğitimini tamamlamış sayılır.
(2) Yabancı dille öğretim yapılan (asgari %30 ya da %100) bölümlerde/programlarda
okumaya hak kazanan ancak yabancı dil hazırlık öğretimini iki yarıyılda tamamlayamamış öğrencinin isteği üzerine;
a) Yabancı dil hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha tekrar etme hakkı verilebilir,
b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirebilir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinden birini yerine getirerek başarılı sayılabilir,
c) Öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan
eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine
yerleştirilebilir.
(3) Yabancı dille öğretim yapılan (asgari %30 ya da %100) bölümlerde/programlarda
okumaya hak kazanan ancak iki akademik yıl süresince hazırlık eğitimini tamamlayamayan
ya da Genel Yeterlik Sınavlarından 60 veya üstü puan alamayan ya da bu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerindeki şartları yerine getiremeyen öğrenciler
bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki şartlara tabi tutulurlar.
(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında zorunlu hazırlık sınıfı bulunan
bölüm/program öğrencileri ve hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam eden öğrenciler, ikinci yarıyıl
sonunda başarılı olamasalar bile kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans programlarına devam edebilirler.
Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler her bir modülde derslerin %80’ine
devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenciler modül bitirme sınavına giremez ve o modülden devamsız sayılır.
(2) Aynı modülde iki kez devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık eğitimine devam edemez ve o akademik yıl için hazırlık eğitiminden başarısız sayılır.
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
(3) Bir akademik yılda toplam 180 ders saatinden fazla devamsızlık yapan öğrenciler
hazırlık eğitimine devam edemez ve o akademik yıl için hazırlık eğitiminden başarısız sayılır.
(4) Raporlu geçen süreler devamsızlıktan sayılır.
Sınavlar, başarı ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin bir üst modüle geçmek için modül başarı notunun 100
tam puan üzerinden 60 veya üstü olması gerekir. B2 modülünü bitiren öğrenciler hazırlık eğitimini tamamlamış olur.
(2) Modül başarı notunun %30’unu modül ara sınavı/sınavları, %30’unu ödevler,
%40’ını modül bitirme sınavı oluşturur. Öğrencilerin modül bitirme sınavından 100 tam puan
üzerinden en az 60 alması gerekmektedir.
(3) Herhangi bir modülde başarısız olan öğrenciler, aynı modülü sadece bir kez tekrar
eder. Tekrar modülünden bir üst modüle geçmek için öğrencilerin bu Yönetmeliğin 9 uncu
ve 10 uncu maddelerinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları yerine getirmeleri
gerekir.
(4) Aynı modülde ikinci kez başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Destek Programına
alınır.
(5) Her modül için verilecek ödevler, yapılacak olan ara sınav sayısı ve şekli, Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.
(6) Genel Yeterlik Sınavları, güz yarıyılı başlangıcında, güz yarıyılı sonunda ve bahar
yarıyılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır.
a) Güz yarıyılı başlangıcındaki Genel Yeterlik Sınavına bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öğrenciler ve yabancı dille öğretim yapılan (asgari %30 ya da %100) bölümlerde/programlarda kayıtlı olup bir önceki yıl hazırlık eğitimi almış ancak başarısız olmuş öğrenciler girebilir.
b) Güz yarıyılı sonundaki Genel Yeterlik Sınavına yabancı dille öğretim yapılan (asgari
%30 ya da %100) bölümlerde/programlarda kayıtlı olup bir önceki yıl hazırlık eğitimi almış
ancak başarısız olmuş öğrenciler ve güz yarıyılı süresince B1 modülünü başarıyla bitiren öğrenciler girebilir.
c) Bahar yarıyılı sonundaki Genel Yeterlik Sınavına yabancı dille öğretim yapılan
(asgari %30 ya da %100) bölümlerde/programlarda kayıtlı olup bir önceki yıl hazırlık eğitimi
almış ancak başarısız olmuş öğrenciler ve bahar yarıyılı süresince B1 modülünü başarı ile bitirmiş öğrenciler girebilir.
Yabancı Dil Destek Programı
MADDE 11 – (1) Yabancı Dil Destek Programı, devam şartlarını yerine getirdiği halde
aynı modülde ikinci kez başarısız olan öğrencilere sağlanan programdır. Öğrenci bu program
kapsamında kendisine sunulan eğitimden yararlanarak devam eden modül sonundaki modül
yeterlik sınavına girip, 100 üzerinden 60 veya üstü puan aldığı takdirde bir üst modülden eğitimine devam eder. Program süresi bir modül süresidir.
(2) Yabancı Dil Destek Programındaki öğrenciler için, programda bulunduğu modül
süresince devam şartı aranmaz.
(3) Modül Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modül süresinde
de destek programında kalmaya devam eder.
Sınavlara itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde
yazılı veya elektronik ortamda başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.
İtirazlar yüksekokul yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Yaz öğretimi
MADDE 13 – (1) Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği kapsamında, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda belirlenen modüllerde yaz öğretimi yapılabilir.
(2) Yaz öğretimi süresince öğrenci en fazla bir modül alabilir. Yaz öğretiminde B2 modülünü alan öğrenciler, başarılı oldukları takdirde hazırlık eğitimini tamamlamış olurlar.
(3) Yaz öğretimi ile ilgili diğer hususlar Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde belirtildiği gibi uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 30/5/2010 tarihli ve 27596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında başarısız
olup 2014-2015 öğretim yılında tekrara kalan ve hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler bu
Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı başından itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:
KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç
Denetim Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatlarında çalışan” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.
—— • ——
KURUL KARARI
İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS
VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
Esas ve Usullerin (3.3) bölümünde yer alan “idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında” ibaresi “idarelerde” olarak değiştirilmiştir.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
10 Ağustos 2014
PAZAR
Sayı : 29084
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Nasır ve Meryem oğlu 1995 Halep D.lu
Abdulrauf Sabuni, Hamza ve Fatma oğlu 1988 Halep D.lu Ömer Kırmızı ve Abdullah ve Ayşe
oğlu 1985 Halep D.lu Ahmet Barhum hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/515 esas, 2014/621 karar sayılı
ilamı ile sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli
olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince
kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
6356
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abd Ulrahman ve Sabah Mjouz oğlu 1984
Halep D.lu Maher Hamo hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 12/06/2014 tarih ve 2014/615 esas, 2014/624 karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
6355
2014 Temmuz Günsüzleri
1200-75
HARUN
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/2009
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan ve Amire oğlu 1993 D.luHalep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED YASER hakkında
Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve
2013/2009 esas, 2014/750 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para
cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6173
—————
Esas No : 2013/2034
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhamemed ve Videt oğlu 1976 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MEHER SALİH hakkında
Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve
2013/2034 esas, 2014/739 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para
cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6172
—————
Esas No : 2014/175
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed Fahri ve Feyha oğlu 1983 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan SAİR HANIK KADDAD hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/175 esas, 2014/713 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6166
—————
Esas No : 2014/159
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Daib ve Hacce oğlu 1968 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan AHMET ALWAİS hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/159 esas, 2014/743 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6
ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6171
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/2035
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmoud ve Fardous oğlu 1962 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan İBRAHİM HARMOUSH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2035 esas, 2014/720 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6170
—————
Esas No: 2014/177
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Emine oğlu 1979 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMUT AHMET, Mustafa ve Nide oğlu 1989 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan ADNAN RENNEN ve Besir ve Semira oğlu 1990 D..lu
Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan FİRAZ ABBUD hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/177 esas, 2014/745 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2'şer yıl 6’şar ay hapis ve 80.00'ner TL. Adli para cezası ile cezalandırılmalarına ve
sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine
karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanıklarda adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6169
—————
Esas No: 2013/1748
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Suad oğlu 1980 D.luHalep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED ZİRİK hakkında
Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/05/2014 tarih ve
2013/1748 esas, 2014/760 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para
cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6168
—————
Esas No : 2014/60
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Ammun oğlu 1967 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan İBRAHİM DEMLAHİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/60 esas, 2014/700 karar sayılı
ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6167
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu Duruşmasız İşlere Dair Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün
sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya
katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan
zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın
vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe
vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu
bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile
veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir
beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri
Mahkemesinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 03.04.2010/886-193 Esas ve Karar sayı ile 2013/495 Müt. Sayılı
Duruşmasız İşlere Ait Karar
Karar Tarihi
: 26.02. 2013
Suç
: Firar
Uygulanan K. Md. : AS.CK.66/1-b, 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10.maddeleri.
Sanık Kimliği
: Abdullah POYRAZ; Mustafa ve Hatice Oğ. 1988 D.lu,
AFYONKARAHİSAR/Mrk. Hacımahmut Mah. Nüf. Nfs. Kyt. (TC.
Kimlik No: (23449125820)
Karar
: 10 AY HAPİS (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10.
Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ
BIRAKILMASINA)
6590
—————
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ
edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara
bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar,
sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri
mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri
mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak
bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi
müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en
yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle
Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.
Esas/ Karar No
: 2012/939-399 Esas ve karar sayı gerekçeli karar
Karar Tarihi
: 12.11.2012
Suç
: Firar
Uygulanan K. Md. : ASCK.NUN 66/1-a, TCK.NUN 62/1 Maddeleri.
Sanık Kimliği
: Mehmet PEKEDİS; Enver ve Zübeyde Oğ 1991 D.lu,
SİİRT/Kurtalan Bölüktepe Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No:
30407163992)
Karar
: 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
6591
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu Duruşmasız İşlere Dair Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün
sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya
katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan
zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın
vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe
vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu
bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile
veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir
beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri
Mahkemesinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 05.02.2008/579 - 13 Esas ve Karar sayı ile 2013/434 Müt. Sayılı
Duruşmasız İşlere Ait Karar
Karar Tarihi
: 28.03. 2013
Suç
: 1) Yakalanmakla sona eren mehil içi firar
2) Firar
Uygulanan K.Md. : AS.CK.68/1,5237 Syl. TCK.NUN 62/1. 52. ile ASCK.NUN 66/1-a,
5237 Syl, TCK.NUN 62/1.52. ve 63. Maddeleri.
Sanık Kimliği
: Aydın ŞAHİNBAŞ; Fesih ve Fatma Oğ. 1985 D.lu, DİYARBAKIR/
Çınar İlçesi, Ortaşar Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No:
23656670724)
Karar
: 1000,00 TL. ADLİ PARA CEZASI VE 6000,00 TL. ADLİ PARA
CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA
6592
—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA
TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 112,00 TL ile en çok 26.192,60 TL arasında değişen;
26/08/2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,20 TL ile en
çok 2.619,26 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ve Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa
Sunulan Kahve, Çay, Zahter Kekik, Kütlü Pamuk ve Şeker cinsi 26 grup eşya; açık artırma
suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan
Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 27/08/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa
sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile
(0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
7228/1-1
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Dulkadiroğlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
VAKFEDENLER: Metin MAYTALMAN, Necati OKAY, Yaşar KARATOSUN,
İbrahim ÖZDEMİR, Bayazıt KANAT, Şeref YURDAGÜL, Meltem ARPASATAN, Mahmut
SEYİTHANOĞLU, Mahmut KARASAKIZ, Şevket YEŞİLÖRDEK, Ramazan İNCE, Resul
ARSLANHAN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: Kahramanmaraş.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/06/2014 tarih, E:2014/262,
K:2014/331 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun
amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer Kanun ve bu doğrultuda
düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000.-TL. nakit.
YÖNETİM KURULU :
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu
artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
—————
7295/1-1
VAKFIN ADI: Bursa Gençlik ve Eğitim Vakfının (BURGEV)
VAKFEDENLER: Münir KARALOĞLU, Recep ALTEPE, İbrahim BURKAY, Hüseyin
ŞAHİN, Cemalettin TORUN, Ali Sıtkı ŞAHİN, Zekeriye BİRKAN, Niyazi KASAP, Necati
POLAT, Nejdet YILMAZ, Mehmet ŞENOCAK.
VAKFIN İKAMETGAHI: Bursa
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/06/2014 tarihli E.2014/273, K.2014/261sayılı
kararı.
VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür sanat bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık ve sosyal
yardım alanlarında faaliyet göstererek toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesine
katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli insanlar
yetiştirilmesine yardımcı olmak, kültür ve sanatımızı dünyaya tanıtmak bilgisizlik ve yoksullukla
mücadele etmek, maddi ve manevi kültür değerlerimizin yaşatılmasına katkıda bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit .
YÖNETİM KURULU:
Zekeriya BİRKAN, Niyazi KASAP, Cemalettin TORUN,
Mehmet ŞENOCAK, Necati POLAT.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın
tasfiyesinden arta kalan mal varlığı benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
7276/1-1
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.08.2014
Karar No: 6715
ŞİRKETİN:
* TİCARİ UNVANI
: Alpay Enerji A.Ş.
* MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca
Sokak
No:19
06530
Beysukent,
ANKARA
* MÜRACAAT TARİHİ
: 11.06.2014
RUHSATIN:
* MAHİYETİ
: Arama ruhsat süresinin uzatımı
* SAHA İŞARETİ
: ALP/D
* KAPSADIĞI İLLER
: Konya, Aksaray
* YÜZÖLÇÜMÜ
: 49.821 Hektar
* HAK SIRA NUMARASI
: AR/ALP/4077
* VERİLİŞ TARİHİ
: 11.09.2005
KARAR:
Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü
ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan doğalgaz
keşfine istinaden 11.03.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci
maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.
Alpay Enerji A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar
bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına
imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat
sahasında doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 11.03.2014 tarihinden
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 17/4’üncü maddeleri gereğince 11.03.2016 tarihine kadar iki yıl süre ile
uzatılmasına karar verilmiştir.
7292/1-1
—————
DMLP Ltd. Şti.’nin Batman ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/DMP/4172 hak
sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 29.06.2014 tarihinde sona ermiştir.
6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
7293/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğünden:
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR
(01 HAZİRAN 2014 - 04 AĞUSTOS 2014)
Firma Adı/Adresi
ADEM ASLAN - AYDEM AHŞAP MOBİLYA 19 MAYIS
SANAYİ SİTESİ 81. SOK. NO. 31
ARİF ULUSOY
TABAKHANE MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD.
NO: 9/C - BAFRA
BAHRİ KARASU
KİRAZLIK MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO: 8
KUTLUKENT
BÜLBÜLOĞLU OKSİJEN ASETİLEN TIBBİ GAZLAR
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ
YAŞARDOĞU CAD. NO:46-KUTLUKENT
ETAN ASANSÖR HİZMETLERİ HAYRİ TOPÇU
SAMSUN ŞUBESİ YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI
NO:5/B-ATAKUM
İŞTEM TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM VE İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRİNEVLER
MAH. MEHMET AKİF CAD. 4.SOK. NO. 27
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
İZDÜŞÜM ÇEVRE JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE
DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BAHÇELİEVLER MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN SOK.
NO: 3/4 İLKADIM
KARAOĞLU BASKÜL VE CERRAHİ ALETLER
İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SANAYİ SİTESİ 1. SK NO: 9
MAVİ İLAÇ SAĞLIK GEREÇLERİ ZİRAİ VETERİNER
İLAÇLARI VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ. KALE MAHALLESİ SALİHBEY SOKAK NO: 8
HYB No
Fesih Nedeni
55-HYB-193
TALİMATA
AYKIRILIK
55-HYB-260
FİRMA
TALEBİ
55-HYB-319
TALİMATA
AYKIRILIK
55-HYB-332
FİRMA
TALEBİ
55-HYB-498
TALİMATA
AYKIRILIK
55-HYB-538
TALİMATA
AYKIRILIK
55-HYB-496
FİRMA
TALEBİ
55-HYB-278
TALİMATA
AYKIRILIK
55-HYB-584
TALİMATA
AYKIRILIK
İLKADIM
MEHMET ŞAHİN APAK-APAK DANIŞMANLIK PAZAR
MAHALLESİ ÇİFTEHAMAM CAD. NO:39 KAT 4/7
MERT CANTUR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
RASATHANE MAH. AĞABALİ CAD. NO: 100 İLKADIM
MÜMİNE CAN YEMEK ÜRETİM GIDA HAYVANCILIK
NAKLİYE TAAHHÜT TEMİZLİK İNŞAAT PETROL
ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. ÖRNEK SAN.
SİTESİ 2. SK. NO: 21
NURHAYAT YARLIGAÇ -YARLIGAÇ GÜNEŞ ENERJİ
SİSTEMLERİ 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 60.SOKAK NO:
55-HYB-435
55-HYB-502
55-HYB-596
FİRMA
TALEBİ
55-HYB-503
TALİMATA
AYKIRILIK
55-HYB-571
TALİMATA
AYKIRILIK
48 KUTLUKENT
SELÇUK DİÇER - DİÇER KLİMA
RASATHANE MAHALLESİ SELİMİYE CADDESİ
NO: 18 İLKADIM
SONKAYA PETROL ÜR. PAZ. TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
KUM KÖY KÖYÜ-ÇARŞAMBA
SU-PET KOLL. ŞTİ. - TURAY SONKAYA VE ORTAĞI
BELEDİYE OTO GARAJLARI-ÇARŞAMBA
UÇAR MAKİNA - ALİ CAN UÇAR
HACINABİ MAH. 19 MAYIS CAD. NO:17 BAFRA
TALİMATA
AYKIRILIK
TALİMATA
AYKIRILIK
TALİMATA
AYKIRILIK
TALİMATA
55-HYB-189
AYKIRILIK
TALİMATA
55-HYB-581
AYKIRILIK
7253/1-1
55-HYB-177
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
10 Ağustos 2014 – Sayı : 29084
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6500 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine
İlişkin Karar
2014/6614 154 kV Gülnar Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6698 380 kV Eser-Bağlum Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6702 Kırıkkale İlinde Tesis Edilecek Acwa Power Kırıkkale Doğalgaz
Kombine Çevrim Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife
Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
1
8
10
12
13
19
20
24
27
31
TEBLİĞ
— Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
34
KURUL KARARI
— 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar
34
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
35
39
44
47
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr