close

Enter

Log in using OpenID

2020001B5311 user manual - Modern Klima Teknolojileri

embedDownload
TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU
Duvar Tipi Inverter Split Klima
İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ
DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ
MS11PU-09HRFN1-QRD0W
MOC-09HFN1-QRD1W
MS11P1U-12HRFN1-QRD0W
MOC1-12HFN1-QRD0W
Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz
Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla bulabileceği bir yerde saklayın. İçinde klimanızın
düzgün biçimde kullanımı ve bakımlarının yapılması hakkında faydalı bilgiler
bulunmaktadır. Yapacağınız basit bir koruyucu bakımla, klimanızın kullanım ömrü
boyunca önemli derecede zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Sorun giderme
ipuçları tablosunda, sıkça karşılaşılan problemlere yönelik birçok cevap bulacaksınız.
Herhangi bir sorun durumunda, öncelikle Arıza Giderme İpuçları tablosuna bakarak,
servis çağırma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.
2
İÇİNDEKİLER
1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI UYARILAR
Dikkat ............................................................................................................................................................ 5
Uyarı .............................................................................................................................................................. 6
2) TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ......................................................... 7
3) PARÇALARIN İSİMLERİ
İç ünite .......................................................................................................................................................... 8
Dış ünite ........................................................................................................................................................ 8
Gösterge lambası ........................................................................................................................................... 8
4) ÇALIŞMA AÇIKLAMALARI VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Özel fonksiyonlar ........................................................................................................................................... 9
Çalışma sıcaklığı ............................................................................................................................................. 10
Elle çalıştırma ................................................................................................................................................ 10
Hava akış yön kontrolü .................................................................................................................................. 11
Klimanın çalıştırılması ................................................................................................................................... 12
5) BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİKTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Bakım yapmadan önce ................................................................................................................................... 13
Ünitenin temizlenmesi ................................................................................................................................... 13
Hava filtresinin ve hava temizleme filtresinin temizlenmesi ......................................................................... 13
Hava filtresinin ve hava temizleme filtresinin değiştirilmesi ......................................................................... 13
Uzun süre çalıştırılmayacaksa yapılacak hazırlıklar ........................................................................................ 14
Sezon öncesi kontroller .................................................................................................................................. 14
6) KLİMALARDA ENERJİ TASARRUFU YAPMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER ................................... 15
7) SORUN GİDERME İPUÇLARI
Klimanın normal işlevleri ............................................................................................................................... 17
Sorun giderme rehberi .................................................................................................................................. 19
8) TEKNİK DEĞERLER
Teknik Değerler Tablosu ................................................................................................................................ 20
9) TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
Yetkili Servis Listesi ........................................................................................................................................ 22
3
1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI UYARILAR
Kullanım süresince aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:
• Tüm klimalar özellikleri gereği risk içerebileceğinden 8 yaşından küçük çocuklar ile fiziksel, algısal
veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamaz. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından KESİNLİKLE yapılmamalıdır.
Çöpe Atma Koşulları:
A)
B)
C)
D)
E)
Bu ürünü ayrıştırılmamış şehir atıkları ile birlikte atmayın. Bu tür atıkların özel arıtma için ayrı olarak
toplanması gereklidir. Bu cihazın evsel atıklarla birlikte atılması yasaktır. Cihazın atılması için birkaç
seçenek mevcuttur:
Belediyeler, elektrikli ve elektronik atıkların kullanıcı tarafından ücretsiz olarak elden çıkartılabildiği
toplama sistemleri kurmuştur.
Yeni bir ürün satın alırken, bayi eski ürünü ücretsiz olarak geri alacaktır.
Üretici atık elektrikli ve elektronik aygıtları kullanıcıdan ücretsiz olarak geri alacaktır.
Eski ürünler değerli kaynaklar içerdiğinden, hurdacılara satılabilir.
Elektrikli ve elektronik atıkların orman ya da araziye atılması, tehlikeli maddeler yeraltı suyuna
sızdığında ve besin zincirine karıştığında, sağlık için tehlike oluşturacaktır.
Cihaz içerisindeki soğutkan akışkanın direkt olarak atmosfere salınmaması gerekmektedir. Yetkili bir
servis tarafından özel soğutkan toplama cihazları ile soğutkanı geri toplayıp, devletin öngördüğü atık
toplama yerlerine ulaştırılması gerekmektedir.
4
GÜVENLİK TEDBİRLERİ _________________________________________
Kullanıcının ve diğer kişilerin yaralanmasını ve malınızın zarar görmemesi için, aşağıdaki açıklamalara
uyulmalıdır. Talimatların göz ardı edilmesi nedeniyle hatalı çalıştırma kişisel yaralanma ya da maddi hasara yol
açabilir. Ciddiyet derecesi aşağıdaki sembollerle sınıflandırılır:
DİKKAT
Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma olasılığını gösterir.
UYARI
Bu sembol yaralanma veya maddi hasar olasılığını gösterir.
• Bu el kitabında kullanılan sembollerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.
Kesinlikle yasaktır.
Aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.
DİKKAT:
Elektrik kablosunu uzatmayın ve aynı prizden
başka cihazları beslemeyin. Zayıf bir elektrik
bağlantısı, yetersiz izolasyon veya izin verilenden
yüksek gerilim yangına neden olabilir.
• Uzun süreyle klimadan gelen soğuk veya sıcak
havanın altında durmayın.
• Hava giriş ve çıkış kanallarına asla parmağınızı
veya başka nesneleri sokmayın.
• Asla klimayı kendi başınıza onarmaya, yerini
değiştirmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya
çalışmayın. Bu işlemler gerektiğinde servis merkezine
başvurun.
• Asla fişi çıkarmak için kablodan çekmeyin. Fişi
elinizle sıkıca kavrayın ve prizden çekin, aksi takdirde
kablo zarar görebilir.
• Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi ıslak bir
odada çalıştırmayın.
•
Elektrik fişinde bulunan pislikleri temizleyin ve
yerine iyi takın. Kirli fişler yangına veya elektrik
şokuna neden olabilir.
• Yanık kokusu gibi herhangi bir anormal durumda
derhal cihazı kapatın ve fişini çekin. Servis
merkezine başvurun.
• Temizliğe başlamadan önce her zaman cihazı
kapatın ve fişini prizden çekin.
• Belirtilen elektrik kablolarını kullanın.
• Bu ünitenin montajı için yetkili bir montaj
firmasına başvurun.
• Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili bir
servis teknisyeni ile irtibata geçin.
• Bu ürün korunmalarından sorumlu kişilerin
gözetimi veya talimatı altında olmadıkları sürece
kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye ya
da yetersiz tecrübe ve bilgiye sahip insanların
(çocuklar dahil) kullanımı için düşünülmemiştir.
• Çocuklar ürünle oynamadıklarından emin olmak
için gözetim altında tutulmalıdır.
•
5
GÜVENLİK TEDBİRLERİ_____________________________________
UYARI
Islak ellerle herhangi bir tuşa asla basmayın.
Elektrik çarpmasına neden olabilir.
Hiçbir cihazı asla kullanım amacı dışında başka
amaçlar için kullanmayın.
• Ünitenin üzerine asla yiyecek, hassas cihazlar,
bitkiler, evcil hayvanlar, tablolar, vb koymayın.
• Bitkileri veya evcil hayvanları asla hava akışına
doğru tutmayın.
• Klimayı asla suyla temizlemeyin.
Asla yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın,
bunlar yangına veya klimanın şeklinin bozulmasına
neden olabilir.
• Yanan herhangi bir malzemeyi asla cihaza
yaklaştırmayın, emilen havadan etkilenebilirler.
• Dış ünitenin üzerine asla basmayın ve üzerine
herhangi bir şey yerleştirmeyin.
Sabit olmayan veya paslanmış destek ayaklarını
asla kullanmayın.
• Patlayıcı gazların ortama yayılabileceği
alanlarda asla klimanın montajını yapmayın.
Yayılan gazlar toplanıp bir patlamaya neden
olabilir.
• Kapılar veya pencereler açıkken ya da rutubet
seviyesi çok yüksek olduğu zamanlarda asla
klimayı uzun süreyle çalıştırmayın.
Klimanın başka ısıtıcılarla birlikte kullanılması
durumunda, ortamdaki havanın periyodik olarak
tazelenmesi gereklidir, aksi takdirde oksijen
yetersizliği riski bulunmaktadır.
• Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, her zaman
elektrik fişini prizden çıkarın. Toz toplanırsa
yangına neden olabilir.
• Fırtına sırasında her zaman klimayı kapatın ve
elektrik fişini prizden çıkarın.
Elektrikli parçalar zarar görebilir.
• Drenaj hattının doğru bağlandığını kontrol edin.
Hata varsa, su sızıntısı olacaktır.
• Yoğuşan suyun hiçbir engele takılmadan dışarı
atıldığını kontrol edin. Yoğuşan su düzgün
biçimde dışarı atılmazsa sudan dolayı klima zarar
görebilir.
• Klimanın bölgesel yönetmeliklere uygun biçimde
topraklanması gereklidir.
• Elektrik güvenliği amacıyla, kaçak akım devre
kesicisi monte etmenizi tavsiye ediyoruz.
• Elektrik kablosu hasarlanırsa, bir tehlike
yaratmaması için kabloyu imalatçı, onun servis
acentesi veya bunun gibi kalifiye kişiler
değiştirmelidir.
•
•
6
2) TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.
* Klimaların ambalajları üzerinde bulunan taşıma ve nakliye uyarı işaret ve yazılarına mutlaka
uyulması gerekmektedir.
* Klimalar taşınırken mutlaka taşımaya uygun noktalarında hazırlanmış olan taşıma yuvalarından
tutularak taşınmalıdır.
* Dış üniteler mutlaka dik pozisyonda yatırılmadan istiflenmeli ve taşınmalıdır.
Her ürünün üst üste kaç adet kendinden taşıyabileceği ürün üzerinde işaretlemeler ile belli edilmiş olup
belirtilen sayıların dışında adet ile istifleme ile saklamak ve hareket sağlamak ürünlere ciddi mekanik
zararlar verecektir.
* Ürünlerin elektronik aksamlarının zarar görmesi ihtimaline karşı özellikle içi ünitelerin ıslanmaması
ve su ile temasından kaçınılması gerekmektedir.
* Ambalajların üzerine basmak ve üzerinde yürümek ürünlerde ambalajlarda gözle görünmese bile
ürünlerin üzerlerinde ciddi mekanik hasara neden olabilir.
* Taşıma esnasında ürünleri sürüklemek ürünlere taban ve bağlantı noktalarında zarar verebileceği
için uygun kaldırma şekilleri ve noktalarından faydalanarak taşıma gerçekleştirilmesi gereklidir.
* Taşıma ve nakliye esnasında insan sağlığına zarar verebilecek ve hayati tehlikeye sebep
olabilecek herhangi usulsüz taşıma metodlarında bulunmamak gerekmektedir.
* Demonte edilip yeniden monte edilecek bir split klimadan istenilen verimin alınabilmesi için klimanın
demontajının doğru ve kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. Ve detayları aşağıda belirtilmiştir.
Ayrıca lütfen montaj kılavuzundan bu husus ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Split klimaların bulundukları yerden sökülerek yeni kurulacak ortamlara taşınmaları demontaj olarak
adlandırılmaktadır. Demontaj işlemi, split klimanın kurulu olduğu ortamdan belirli kurallara uyularak
sökülmesi işlemiyle başlar. Demontaj yapılacak bir klima uzun yıllar kullanılmış olabilir. Uzun yıllar,
basınç altında sürekli genleşip büzülmüş malzemeler, eğer uygun şekilde sökülmezlerse büyük
tahribatlara uğrayabilirler. Kurallara uygun şekilde sökülmeyen bir klima kullanılmaz hale gelebilir.
Demonte işlemi, soğutucu akışkanın dış üniteye toplanmasıyla başlar. Elektrik tesisatı, drenaj tesisatı ve
bakır boru tesisatı, iç ve dış üniteden ayrılır. Sonra iç ve dış üniteye zarar verilmeden iç ünite askı
sacından, dış ünite askı ayaklarından ayrılarak emniyetli bir noktaya alınır. Taşıma işleminde zarar
görmemesi için özellikle iç ünitenin taşınmaya uygun hale getirilmesi gerekir.
7
3) PARÇALARIN İSİMLERİ
Hava girişi
Hava Çıkışı
Parçaların isimleri
İç ünite
1. Ön panel
2. Hava girişi
3. Hava filtresi
4. Hava çıkışı
5. Yatay hava akış ızgarası (dış)
6. Yatay hava akış ızgarası (iç)
7. Dikey hava akış kanadı
8. Gösterge paneli
9. Elle kumanda tuşu ve alıcı
10. Akıllı göz algılama (bazı modellerde)
Dış ünite
11. Boru bağlantısı
12. Bağlantı kablosu(Besleme ve Sinyal)
13. Durdurma/Servis valfı
Gösterge lambası
SICAKLIK gösterge lambası
Klima çalışırken geçerli sıcaklık ayarını gösterir.
Arıza kodunu görüntüler. Sadece Fan modunda
odanın ortam sıcaklığını görüntüler.
AKILLI GÖZ gösterge lambası
(Opsiyonel)
Ünitenin buz çözme dönemi hariç, Akıllı Göz
çalışması olduğunda yanar. Ünite bir insan hareketi
algıladığı sürece, bu gösterge lambası yanıp
sönmeye devam eder.
TIMER (zamanlayıcı) lambası
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar.
IYON gösterge lambası (opsiyonel)
Temiz Hava özelliği aktifleştirildiği zaman yanar.
Elle çalıştırma butonu ve alıcı
(klimanın alt tarafındadır)
BUZ ÇÖZME gösterge lambası
Klima otomatik olarak buz çözmeye başladığında
veya ısıtma işleminde sıcak hava kontrol özelliği
etkinleştirildiğinde yanar.
NOT:
Bu kılavuzda yer alan tüm resimler
sadece açıklama amaçlıdır. Satın
aldığınız iç veya dış ünitenin gerçek
şekli, ön panel ve ekran penceresinde
biraz farklılık olabilir. Gerçek şekil
geçerli olacaktır.
8
4) ÇALIŞMA AÇIKLAMALARI VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Özel fonksiyonlar
Soğutucu Sızıntı Tespiti
Bu yeni teknoloji ile, dış ünite soğutucu sızıntısı tespit ettiğinde ekran alanında ‘EC’ görüntülenecek ve bilgi
lambası yanıp sönmeye devam edecektir.
Hava Kanatçığı Açısı Hafıza Fonksiyonu (opsiyonel):
Emniyet açısının kapsamında, yatay kanatçık açıklık açısını hafızaya alır. Eğer bunu aşarsa, emniyet açısının
sınırını hafızaya alır. Aşağıdaki durumlarda, standart açıya döner: 1) manüel butonuna basılması, 2) klimanın
fişinin sökülüp takılması. Bu yüzden yatay panjurun açılma açısının çok küçük ayarlanmamasını tavsiye ediyoruz,
bu durumda yoğunlaşma ile su oluşur ve yatay panjurdan damlama yapar.
OTOMATİK TEMİZLEME fonksiyonu (Opsiyonel)
•
Buharlaştırıcının temizlenmesi ve sonraki işlem için taze olarak tutulması için soğutma işlemini Kapatma
sonrası kullanılan fonksiyon.
•
Ünite aşağıdaki sıralamayla çalışmaktadır: Düşük fan hızında SADECE FAN modu—DÜŞÜK fan hızında
ısıtma işlemi (sadece soğutma ve ısıtma modlarına uygulanır) —SADECE FAN çalışması— Durdurma İşlemi—
Kapatma.
Not:
•
Bu fonksiyon sadece SOĞUTMA (OTOMATİK SOĞUTMA, CEBRİ SOĞUTMA) ve NEM ALMA
modunda
vardır.
•
Fonksiyon seçilmeden önce klimanın yaklaşık yarım saat boyunca soğutma modunda çalıştırılması önerilir.
Otomatik Temizleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde tüm ZAMANLAYICI ayarları iptal edilir.
•
Otomatik temizleme işlemi sırasında uzaktan kumanda üstündeki OTOMATİK TEMİZLEME tuşu çalışmayı
durduracak ve üniteyi otomatik olarak kapatacaktır.
TEMİZ HAVA fonksiyonu (bazı modellerde)
İç ortam havasının kalitesinin artırılması bir klimanın görevlerinden biridir. Bu klima iyonizer veya Plazma Toz
Toplayıcısı ile donatılmıştır (modelin özel yapılandırmasına bağlı olarak). İyonzer tarafından üretilen anyonlar ile
klimanın hava sirkülasyonu odayı taze, doğal ve sağlıklı havayla doldurur. Plazma Toz Toplayıcısı içinde havanın
plazmaya dönüştürüldüğü yüksek voltajlı iyonizasyon bölgesi oluşturur. Havanın içindeki tozun, dumanın ve
polen parçacıklarının çoğu elektrostatik filtre ile tutulur.
Küf-önleme fonksiyonu (Opsiyonel)
•
Ünite SOĞUTMA, NEM ALMA, OTOMATİK modlarında çalışıyorken ünite kapatıldığında klima DÜŞÜK fan
devrinde yaklaşık 7-10 dakika (modele bağlı olarak) çalışmaya devam edecektir. Klima ISITMA modunda
kapatılırsa, ünite yaklaşık 30 saniye boyunca DÜŞÜK fan devrinde çalışmaya devam edecektir. Bu sayede
buharlaştırıcının içindeki yoğunlaşmış suyun kurumasına katkıda bulunulur ve küf oluşumu önlenir.
•
Küf önleyici çalışma işleminde klimayı ünite tamamen kapanana kadar yeniden başlatmayın.
8°C Isıtma (Opsiyonel)
Isıtma işleminde, klimanın önceden ayarlanmış sıcaklık değeri 8°C değerine kadar ayarlanabilir, böylece odanın
sıcaklığı kış aylarında 8°C değerinde sabit kalır
Beni İzle fonksiyonu (Opsiyonel)
(Uzaktan kumanda yerinden hassas sıcaklık kontrolüne izin veren bir uzak termostat olarak görev görür.)
Beni izle(Follow Me) özelliğini etkinleştirmek için uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun ve Follow Me tuşuna
basın. Uzak gösterge yerindeki gerçek sıcaklıktır. Uzaktan kumanda Follow Me (beni izle) butonuna yeniden
basılana kadar 3 dakikada bir klimaya bu sinyali gönderir. Ünite 7 dakika boyunca beni izle(Follow Me) sinyali
almazsa beni izle(Follow Me) modu otomatik olarak iptal edilir.
Akıllı Göz Dedektörü
Yerleşik kızılötesi sensörü sayesinde, ünite odadaki insanları algılayabilir. 30 dakika boyunca odada insan
hareketi algılamazsa, elektrik tasarrufu sağlamak üzere, otomatik olarak bekleme (izleme) durumuna geçer.
Yeniden bir insan hareketi algılandığında, ünite otomatik olarak çalışmasına devam edecektir.
9
____________________________________________________________ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI
NOT: Bu el kitabı Uzaktan Kumanda İşlemlerini içermez, ayrıntılar için ünite ile birlikte verilen <<Uzaktan Kumanda
Kullanma Kılavuzu>>'na bakınız.
Çalışma sıcaklığı
Mod
Oda sıcaklığı
Soğutma işlemi
Isıtma işlemi
17°C ~ 32°C
(62°F ~ 90°F)
0°C ~ 30°C
(32°F ~ 86°F)
0°C ~ 50°C
(32T-122T)
Dış ortam sıcaklığı
Nem alma işlemi
10°C ~ 32°C
(50°F ~ 90°F)
-15°C ~ 30°C
( 5°~ 86 °F)
0°C ~ 50°C
(32°F - 122°F)
(-15°C-50C/ 5°F-122°F:
Düşük sıcaklık soğutma
sistemli modeller için)
NOT:
1. Klimanın yukarıdaki koşulların dışında kullanılması durumunda, bazı koruyucu emniyet
özellikleri çalışmayabilir ve ünitenin anormal çalışmasına neden olabilir.
2. Eğer klima uzun süreyle soğutma modunda çalışıyorsa ve rutubet seviyesi yüksekse (%80’in
üzerinde) yoğuşan su üniteden damlayabilir. Dikey hava akış panjurunu maksimum açıya (zemine
dik olarak) göre ayarlayın ve YÜKSEK devir fan modunu seçin.
Öneri: Elektrikli Isıtıcı kullanılan ünite için dış ortam sıcaklığı 0°C (32°F) altına düştüğünde düzgün
çalışmasını garanti etmek için makineyi prizde bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Elle çalıştırma
Acil durumda çalıştırabilmek için ünitelerde bir anahtar bulunmaktadır. Ön panel
açıldığında bu anahtara ulaşılabilir. Bu anahtar uzaktan kumandanın çalışmaması
durumunda ya da bakım için gerekli olduğu zaman manüel çalıştırma için kullanılır.
NOT: Elle kontrol tuşu çalıştırılmadan önce ünite
kapatılmalıdır. Ünite çalışır durumdaysa ünite
kapanana kadar manüel kontrol düğmesine
basmaya devam edin.
Elle çalıştırma butonu, resimde gösterildiği
gibi, iç ünitenin alt kısmındadır.
Elle çalıştırma butonuna tek basışta cebri
OTOMATİK işlemine yönlendirilecektir. Butona beş
saniye içinde iki defa basılırsa ünite cebri
SOĞUTMA modunda çalışacaktır.
Elle Çalıştırma Butonu
DİKKAT:
• Bu anahtar sadece test amacıyla kullanılır.
Seçmemeniz daha iyi olur.
• Uzaktan kumanda işlemini geri almak için
doğrudan uzaktan kumandayı kullanın.
10
____________________________________________________________ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI
Hava akış yön kontrolü
• Hava akış yönünü doğru şekilde ayarlayın. Aksi durumda
rahatsızlık sebebi veya eş dağılımlı olmayan oda sıcaklığına
sebep olabilir.
• Uzaktan kumandayı kullanarak yatay havalandırma panjurunu
ayarlayın.
• Uzaktan kumanda ünitesini kullanarak ya da manüel olarak
dikey panjuru ayarlayın (modeline bağlı olarak).
Aralık
Dikey hava akış (Yukarı - Aşağı) yönünü ayarlamak için
Ünite çalışır durumdayken bu fonksiyonu uygulayın. Hava akış
yönünü ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın. Yatay
havalandırma panjuru her basışta 6o açıyla hareket ettirilebilir
veya otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmek üzere
ayarlanabilir. Ayrıntılar için lütfen UZAKTAN KUMANDA
KULLANMA KILAVUZUNA bakın.
Yatay hava akış (sol - sağ) yönünü ayarlamak için
• Dikey havalandırma kanadını hava akışını istediğiniz yöne
getirmek için manüel olarak hareket ettirin.
ÖNEMLİ: Üfleme ve emiş tarafında parmaklarınızı panelin
içine sokmayın. Yüksek hızlı fan tehlike yaratabilir.
• Bazı modellerde dikey havalandırma kanadı uzaktan kumanda
kullanılarak ayarlanabilir. Ayrıntılar için lütfen “UZAKTAN
KUMANDA KULLANMA KILAVUZUNA” bakınız.
Saptırıcı çubuk
UYARI
Klimayı hava akış yönü soğutma veya nem giderme
modunda aşağı bakıyorsa uzun süre çalıştırmayın. Aksi
durumda yatay havalandırma kanadının yüzeyinde
yoğuşma meydana gelip su damlalarının zemine veya
mobilyalara dökülmesine sebep olabilir.
• Klima durdurulduktan hemen sonra başlatılırsa yatay
havalandırma kanadı yaklaşık 10 saniye boyunca
hareket etmeyebilir.
• Çok kısıtlı hava akış alanı yüzünden SOĞUTMA veya
ISITMA performansı kötüleşebileceğinden yatay
havalandırma kanadının açılma açısı çok küçük
ayarlanmamalıdır.
• Yatay panjuru elinizle hareket ettirmeyin, aksi halde
yatay panjur senkronizasyonu bozulabilir. Lütfen
çalışmayı durdurun, fişi çıkarıp birkaç saniye bekleyin ve
klimayı yeniden başlatın.
• Üniteyi kapalı konumda yatay havalandırma panjuru ile
çalıştırmayın.
•
Aralık
H
11
ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI
Klimanın çalıştırılması
UYKU çalışması
7 saat kapalı zamanlayıcı
Ayarlı
sıcaklık
1 saat
1 saat
Soğutma
UYKU çalışması
7 saat kapalı zamanlayıcı
Ayarlı
sıcaklık
1 saat
1 saat
Isıtma
Otomatik mod
• Klimayı OTOMATİK moda ayarladığınızda seçtiğiniz sıcaklığa ve
oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak soğutma, ısıtma
veya sadece fan işlemi seçilir.
• Klima oda sıcaklığını otomatik olarak tarafınızdan ayarlanan
sıcaklık noktası etrafında tutacaktır.
• Eğer Otomatik modunda rahat etmezseniz istediğiniz sıcaklık
ayarını yapabilirsiniz.
UYKU modu
Soğutma, ısıtma veya OTOMATİK çalışma sırasında uzaktan
kumanda üstündeki UYKU tuşuna basıldığında klima otomatik
olarak ilk 2 saatte 1oC artacaktır (soğutma) veya azalacaktır
(ısıtma) ve sonraki 5 saatte sabit kalıp kapanacaktır. Bu mod
enerji tasarrufu yapar ve size gece konforu sunar.
NEM ALMA modu
• Nem alma işleminde fan devri otomatik olarak kontrol
edilir.
• Nem alma işlemi sırasında oda sıcaklığı 10°C(50°F) altında
olursa kompresör çalışmayı durdurur ve sıcaklık 12°C(54°F)
üstüne çıkınca yeniden başlar.
En uygun çalışma
• En uygun performansı elde etmek için lütfen aşağıdakilere
dikkat edin:
• Hava akış yönünü insanlara gelmeyecek şekilde ayarlayın.
• Sıcaklığı en yüksek konfor seviyesini elde etmek için
ayarlayın. Üniteyi aşırı sıcaklık seviyelerine ayarlamayın.
• Performansın azalmaması için SOĞUTMA veya ISITMA
modlarda kapı ve pencereleri kapatın.
• Klimayı başlatmak istediğiniz bir zamanı seçmek için
uzaktan kumanda üstündeki AÇMA ZAMANLAYICISI tuşunu
kullanın.
• Klimanın verimliliği azalabileceğinden ve klima çalışmayı
durdurabileceğinden hava giriş veya hava çıkışı yakınına
herhangi bir nesne koymayın.
• Hava filtresini periyodik olarak temizleyin. Aksi durumda
soğutma veya ısıtma performansı azalabilir.
Üniteyi kapalı konumda yatay havalandırma panjuru ile
çalıştırmayın.
12
5) BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİKTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Bakım yapmadan önce
Ön panel ve panjuru düzgün biçimde kapanmış
Ön panel ve panjuru yanlış kapanmış
Bakım yapmadan önce
• Temizlik öncesi sistemi kapatın. Temizlik için
yumuşak ve kuru bir bezle silin. Beyazlatıcı
veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
NOT: İç ünite temizlenmeden önce besleme
gücü kesilmelidir.
DİKKAT
Bakım ve Muhafaza
• Çok kirli ise, iç ünite üzerinde soğuk suyla
nemlendirilmiş bir bez kullanılabilir. Daha sonra kuru
bir bezle kurulayınız.
• Üniteyi temizlemek için kimyasal işlem görmüş bez
veya toz bezi kullanmayın.
• Temizlik için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzeri
çözücüler kullanmayın. Bu maddeler plastik yüzeylerin
çatlamasına veya bozulmasına neden olabilir.
• Ön paneli temizlemek için sıcaklığı 40°C/104°F üstünde
olan su kullanmayın, bunun sonucunda renk soldurma
deformasyonu oluşabilir.
Ünitenin temizlenmesi
Filtre Kolu
Hava temizleme filtresi
Üniteyi yumuşak, kuru bir bez ile silin. Eğer ünite çok kirli ise, ılık suya batırılmış bir
bezle silin.
Hava filtresinin ve hava temizleme filtresinin temizlenmesi
Tıkalı bir hava filtresi bu ünitenin soğutma kapasitesini azaltır. Lütfen filtreyi 2
haftada bir temizleyin.
1. İç ünite panelini bir tık sesi gelene kadar yukarı kaldırın.
2. Hava filtresini tutun ve filtre tutucusundan çıkarmak için hafifçe yukarı
kaldırdıktan sonra aşağı doğru çekin.
3. HAVA FİLTRESİNİ iç üniteden çıkarın.
HAVA FİLTRESİNİ iki haftada bir temizleyin.
HAVA FİLTRESİNİ bir vakumlu temizleyici veya su ile temizledikten sonra serin
bir yerde kurutun.
4. Hava temizleme filtresinin destek çerçevesini çıkarın (bazı modellerde vardır).
• Hava temizleme filtresini ayda bir defa temizleyin ve 4-5 ayda bir değiştirin.
• Elektrik süpürgesiyle temizleyin ve serin yerde kurutun.
13
TEMİZLİK VE BAKIM __________________________________________________
5. Hava temizleme filtresini yerine geri takın.
6. Sol ve sağ kenarların doğru şekilde hizalanması hava filtresinin üst kısmını
tekrar üniteye yerleştirin ve filtreyi yerine yerleştirin.
Hava filtresinin ve hava temizleme filtresinin değiştirilmesi
1. Hava filtresini sökün.
2. Hava temizleme filtresini sökün.
3. Yeni hava temizleme filtresini takın.
4. Hava filtresini yerine takın ve ön panele sıkıca kapatın.
Uzun süre çalıştırılmayacaksa yapılacak hazırlıklar
Üniteyi uzun bir süre boyunca çalıştırmamayı düşünüyorsanız şunları yapın:
(1) İç üniteyi ve hava filtresini temizleyin.
(2) Ünitenin içini kurutmak için fanı yaklaşık yarım gün çalıştırın.
(3) Klimayı kapatın ve enerjisini ayırın.
(4) Uzaktan kumandanın pillerini çıkarın. Dış ünite periyodik bakım ve temizlik
gerektirir. Bunu kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Satıcınızla ya da servis
sağlayıcınızla görüşün.
Sezon öncesi kontroller
•
•
•
•
Kablolarda kopuk olmadığını veya sökülmediğini kontrol edin.
İç üniteyi ve hava filtresini temizleyin.
Hava filtresinin takılı olduğunu kontrol edin.
Klima uzun bir süre kullanılmadıktan sonra hava çıkış veya girişinin tıkanıp
tıkanmadığını kontrol edin.
Dikkat
• Filtreyi sökerken ünitenin metal
parçalarına dokunmayın. Keskin metal
kenarlara temas edilmesi halinde
yaralanmalar meydana gelebilir.
• Klimanın iç kısmını temizlemek için su
kullanmayın. Suya maruz kalması yalıtıma
zarar verebilir ve elektrik çarpmasına yol
açabilir.
• Üniteyi temizlerken önce güç ve devre
kesicisinin kapalı olmasını sağlayın.
Hava filtresini 40OC/104OF üzerinde sıcak su
ile yıkamayın. Suyun tamamen gitmesi için
iyice sallayın ve gölgede kurutun.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın,
çekebilir.
14
6) KLİMALARDA ENERJİ TASARRUFU YAPMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR
1.Klimada Model Seçimi
Klima alırken diğer elektrikli eşyaları seçtiğimiz gibi hangi enerji sınıfında olduğuna dikkat etmemiz
gerekir.
2. Eski Klimalar
Eğer kullandığınız klimanın ömrü 10 yılı geçmişse gerek enerji sınıfı yeterince yüksek olmadığı için
gerekse kullanımdan ötürü enerji tüketimi fazladır. Aradaki enerji tüketimi farkı yüzde 40'lara ulaşabilir.
3. Klimada BTU Seçimi
Bir klima alırken ısıtmak veya soğutmak istediğiniz mekanın boyutuna uygun bir model seçmek gereklidir.
Yetersiz veya gereğinden güçlü klimalar enerji tüketiminizi arttırır.
- Mekana göre küçük BTU'lu klima alınırsa klima odayı bir türlü istenilen sıcaklığa ulaştıramayacağı için
sürekli çalışacak ve elektrik tüketimi artacaktır.
- Mekana göre büyük BTU'lu klima alınırsa mekan birden soğuyacak, kompresör sık sık kapanıp açılacağı
için fazla elektrik kullanılacaktır.
4. Kaç BTU'luk Klima Almalıyım
Klima alırken BTU denilen ısıtma ve soğutma kapasitesinin kullanacağınız odanın şartlarına uygun olması
gerekir. BTU hesaplamanın en uygun yolu bunu yetkili servise bırakmaktır. Odanın metrekaresi BTU
seçimi için önemli olsa da tavan yüksekliği her evde aynı olmayacağı için metreküp cinsinden hesaplama
yapmak da gerekebilir. Ayrıca odadaki tv, aydınlatma, bilgisayar, kişi sayısı vb. ısı değişimine neden
olacak faktörler de BTU hesaplarken dikkat edilecek noktalardandır.
5. Klima ve Güneş Işınları
Klimayla soğutma yapılan mekanlarda güneş ışınlarının pencereden içeri girmesi soğutmaya negatif etki
yapar. Bu nedenle mümkünse güneşlikler açılmayarak güneş ışınlarının eve girmesi engellenebilir.
Odanın karanlık olmaması için güneşe bakmayan pencere perdelerini açılarak oda içi aydınlatma
sağlanabilir.
6. Isı Yalıtımının Klima Kullanımına Etkisi
Evinizin ısı yalıtımlı olması, klimayla ısıtma ve soğutma yaparken iç ısı daha uzun süre korunacağı için
enerji tasarrufu açısından olumlu katkı sağlar.
Duvar yalıtımları inşaat aşamasında ancak ayarlanabilir. Yine de kapı ve pencerelerden yaşanacak ısı
kayıplarını önlemek için çeşitli teknikler kullanılabilir.
7. Klimada Uygun Sıcaklık
Evinizin ne kadar ısınacağı ya da ne kadar soğuyacağına iyi karar vermelisiniz. Dışarısı 27 dereceyken oda
sıcaklığını 18 dereceye düşürmek çok soğuk bir ortam oluşturur. Olması gerekenden daha soğuk ortamlar
hem sağlık hem de enerji tüketimi açısından önerilmez. 22-23 selsiyus dereceler soğuk hissetmeniz için
yeterli olabilir.
Isıtmada da aynı ölçütlere dikkat etmek gerekir.
Klimanızda her 1 derecelik sıcaklık farkı elektrik tüketiminde %4'e yakın değişiklik yapar.
8. Klima Dış Ünitesi
Klimanın iç ünitesi kadar dışarıda bulunan bölümü de önemlidir. Dış ünite doğrudan güneş ışığı alıyorsa,
ünitenin hava akımını engellemeyecek şekilde gölgede kalmasını sağlayacak şekilde etrafı kapatılabilir.
Bu enerji tüketimini azaltır.
9. Klimalarda Nem Alma Özelliği
Sıcaklık kadar ortamdaki nem de bizi rahatsız eder. Nemli bir iklimde yaşıyorsanız ortamı soğutmaktan
çok nemi azaltmayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede saha az enerji harcayarak konforunuzu arttırabilirsiniz.
Klimaların nem alma özelliği bulunur.
15
10. Klimanın Çalışma zamanı
Akşam olduğunda dışarısı soğur. Bu durumda klima çalıştırmak yerine pencereleri açarak hava akımı
sağlamak daha ekonomik bir çözüm olacaktır.
11. Klimalarda Filtre Temizliği
Filtrelerin periyodik bakımının yapılması gerekir. Filtreleri temizlenmemiş bir klima hem iyi nem almaz
hem de soğutma işleminde daha çok elektrik harcar. Filtreler üretici firmanın belirttiği zaman
dilimlerinde yenisiyle değiştirilmelidir.
12. Akıllı Klimalar
Klima alırken programlanabilir olanlarından tercih etmeniz faydalı olacaktır. İhtiyaca göre ayarlanan
programlar ekonomik mod, uyku modu gibi özellikler içerir.
13. Klima ve Lambalar
Evinizde akkor flamanlı ampuller kullanıyorsanız bu lambaların yaydığı ısı nedeniyle soğutma işleminde
klimanız daha fazla elektrik harcayacaktır. Kompakt floresanlar(tasarruflu ampul) çok fazla ısınmadığı için
hem aydınlatmada hem de klima kullanımında elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar.
Evde ısı yayan televizyonu gereksiz yere açık bırakmamak faydalı olacaktır.
16
7) SORUN GİDERME İPUÇLARI
Klimanın normal işlevleri
Normal çalışma sırasında aşağıdaki durumlar meydana gelebilir.
1.
Klimanın korunması.
Kompresör koruması
•
Kompresör durduktan sonra 3 dakika içinde yeniden başlayamaz.
Soğuk hava önleme
•
Bu ünite iç ısı eşanjörü aşağıdaki üç durumdan birindeyken ve ayar sıcaklığına ulaşılmadığında
ISITMA modunda soğuk hava üflemeyecek şekilde tasarlanmıştır.
A) Isıtma henüz başladığında.
B) Buz çözme esnasında.
C) Alçak sıcaklık ısıtması esnasında.
•
İç veya dış fan buz çözme sırasında çalışmayı durdurur
Buz çözme (Defrost)
•
Dış hava sıcaklığı çok düşükse ve nemlilik yüksekse ısıtma döngüsü içinde dış ünitede buzlanma
meydana gelebilir ve bu da klimanın ısıtma verimliliğini düşürür.
•
Bu durum oluştuğunda klima ısıtmayı durdurur ve otomatik olarak çözme işlemine başlar.
•
Buz çözme süresi, dış ortam sıcaklığı ile dış ünite üzerinde oluşan buzlanma miktarına bağlı olarak
4 ila 10 dakika arasında değişir.
.
2.
İç üniteden beyaz duman geliyor.
•
Yüksek nispi neme sahip bir iç ortamda, SOĞUTMA modunda hava girişi ile hava çıkışı arasında
aşırı sıcaklık farkı olmasından dolayı beyaz buğu oluşabilir.
•
Klima buz çözme işleminin ardından ISITMA modunda yeniden başlatıldığında buz çözme
işleminin sonucunda oluşan nem yüzünden beyaz duman çıkabilir.
3.
Klimadan gelen kısık ses
•
Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir tıslama sesi duyabilirsiniz. Bu
ses soğutucu akışkanın akarken veya dururken gelen sestir.
•
Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir “gıcırdama” sesi de
duyabilirsiniz. Bunun sebebi sıcaklık değiştiğinde ünitenin içindeki plastik parçaların ısınıp genleşmesi
ve soğuyup büzüşmesidir.
•
Güç ilk açıldığında havalandırma kanadı orijinal yerine geri geldiğinde bir ses duyulabilir.
4.
İç üniteden toz üflüyor.
Klima uzun süre kullanılmadığında veya ünitenin ilk kullanımında bu normal bir durumdur.
5.
İç üniteden tuhaf koku geliyor.
Bu, klima hava girişinden alınan bina malzemesi, mobilya ya da duman kokusunun iç üniteye
girmesinden kaynaklanır.
6.
Klima COOL (Soğutma) veya HEAT (Isıtma) modundan sadece FAN moduna dönüyor.
İç ortam sıcaklığı klima üzerinde ayarlı sıcaklığa ulaştığında, kompresör otomatik olarak durur ve klima sadece
FAN moduna geçer. İç ortam sıcaklığı, SOĞUTMA modunda yükseldiğinde veya ISITMA modunda
düştüğünde kompresör, ortam sıcaklığını ayar değerine getirmek üzere, tekrar çalışmaya başlayacaktır
17
SORUN GİDERME İPUÇLARI
7. Klima, ünite kapatıldıktan sonra küf koruması fonksiyonunu çalıştırır.
Klima SOĞUTMA (OTOMATİK SOĞUTMA, CEBRİ SOĞUTMA) ve NEM ALMA modunda çalışıyorken kapatıldığı
zaman, 7-10 dakika boyunca küflenmeye karşı koruma fonksiyonunu çalıştıracaktır. Klima ISITMA modunda
çalışıyorken kapatıldığında ise yaklaşık 30 saniye boyunca DÜŞÜK fan devrinde çalışmaya devam edecek ve
daha sonra ünite otomatik olarak kapanacaktır.
8. Soğutma Modu
Yüksek oranda rutubetli bir ortamda soğutma yaparken iç ünitenin yüzeyinde su oluşabilir
(rutubet %80'in üzerindeyse). Yatay panjuru maksimum hava çıkış konumuna ayarlayın ve YÜKSEK
fan devrini seçin.
9. Isıtma modu
Klima ısıtma işlemi sırasında dış üniteden ısı çeker ve bunu iç ünite üzerinden ortama yayar. Dış ortam
sıcaklığı düştüğünde, klima tarafından ortama çekilen ısı da buna uygun olarak azalır. Aynı zamanda,
iç ortam ile dış ortam arasındaki büyük ısı farkından dolayı klimanın ısı yükü artar. Şayet klima
tarafından konforlu bir sıcaklık elde edilemez ise, ilave bir ısıtma aygıtı kullanmanızı öneririz.
10.Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
• Çalışma sırasında enerji kesildiğinde ünite tamamen duracaktır.
• Otomatik Yeniden Başlatma özelliği olmayan bir ünitede, elektrik geri geldiğinde, iç ünite üzerindeki ÇALIŞMA
göstergesi yanıp söner. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF
(Açma/Kapama) butonuna basın. Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu olan ünitelerde, ünite hafızasına
aldığı eski ayarlar ile otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.
11. Otomatik ön panjurun açılıp/kapanması
Üniteyi açtığınız veya kapattığınız zaman ve ani bir elektrik kesintisi halinde, ön panel veya panjur tam olarak
açılmadığı ya da kapanmadığı durumlarda, panjuru kapatmak için zorlamayın. Elektrik geldiğinde ön panel
ya da panjur otomatik olarak açılacak ya da kapanacaktır. Özel durumlar için, lütfen Montajı yapan yetkili
servis ile irtibata geçiniz.
18
SORUN GİDERME İPUÇLARI
Arıza giderme rehberi
Eğer aşağıdaki arızalardan biri ortaya çıkarsa, klimayı hemen durdurun, elektrik bağlantısını
kesin ve tekrar bağlayın Eğer sorun devam ederse elektrik bağlantısını kesin ve montajı yapan
Modern Klima Yetkili servisini veya en yakın Yetkili servise başvurun.
Sorun
Çalışma göstergesi ya da diğer göstergeler yanıp sönüyor
Sigorta sıkça atıyor veya devre kesicisi sıkça atıyor.
Klimaya yabancı nesneler veya su giriyor.
Uzaktan kumanda çalışmaz veya anormal çalışır.
Eğer ekran alanında şu kodlardan biri görünürse:
E0,E1,E2,E3........ veya P0,P1,P2,P3 ..
Arızalar
Ünite
çalışmaya
başlamıyor
Klimadan hava
sirkülasyonu
olurken ünite
odayı iyi
derecede
ısıtmıyor ve
soğutmuyor
Neden
Ne yapılmalı?
Elektrik kesintisi
Elektriğin gelmesini bekleyin.
Ünitenin elektrik fişi çıkmış olabilir.
Fişin duvar prizine sıkıca yerleştirilmiş
olup olmadığını kontrol edin.
Sigorta yanmış olabilir.
Sigortayı değiştirin.
Uzaktan kumandanın pili bitmiş
olabilir.
Pili değiştirin.
Zamanlayıcıyı ayarladığınız zaman
yanlış olabilir.
Bekleyin veya zamanlayıcı ayarını iptal
edin.
Tahsis edilmemiş sıcaklık
ayarı
Sıcaklığı doğru ayarlayın. Ayrıntılı
yöntem için lütfen “Uzaktan
kumanda kullanım kılavuzuna” bknz.
Hava filtresi tıkanmış.
bölümüne
bakın.temizleyin
Hava filtresini
Kapılar veya pencereler açık.
Kapıları veya pencereleri kapatın.
İç veya dış ünitenin hava girişi
veya çıkışı tıkanmış.
Önce tıkayan nesneleri çıkarın
sonra üniteyi yeniden çalıştırın.
Kompresör 3 dakika koruması
etkinleştirilmiş.
Bekleyin.
Sorun düzelmezse lütfen montajı yapan Modern Klima Yetkili servisini veya en yakın Yetkili
servis ile irtibata geçin. Arızanın ve ünite model/Seri numara ayrıntılarını mutlaka verin.
Notlar : Üniteyi kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Her zaman Modern Klima yetkili bir servisine başvurun.
19
8) TEKNİK DEĞERLER
Teknik Değerler Tablosu
20
9) TÜKETİCİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
KULLANIM ÖMRÜ:
Klimaların kullanım ömrü “T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlğü’nün ilgili tebliği uyarınca 10 yıldır.”
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
:Altındağ Mah. Turgut Reis Cad.147 sok. 6/12 Muratpaşa - ANTALYA
:0242 243 8843
:0242 242 1562
İMALATÇI FİRMA
UNVAN
ADRES
:GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD.
:Midea Residential Air-Conditioning Iternational Building
22 Lingang Road,Northern of No.5 Industrıal District Beijiao,
Shunde ,Foshan, Guangdong, P.R China
TEL
FAKS
:+86 -757- 26333936
:+86 -757- 26338232
“ CE ve EEE ve ROHS YÖNETMELİĞİNE” uygun üretilmiştir. ”
SERVİS İSTASYONLARI ve YEDEK PARÇA TEMİNİ: Klimanızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için,
Klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya veya aşağıda belirtilen merkezlerimize lütfen başvurunuz.
Not: Tüm Türkiye’deki yetkili servislerimiz için cihazınızın içinden çıkan “Garanti Belgesi ve Yetkili Servis El
Kitabı”na başvurabilirsiniz.
SERVİS İSTASYONLARI:
MERKEZ SERVİS (ANTALYA)
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
:Altındağ Mah. Turgut Reis Cad.147 sok. 6/12 Muratpaşa-ANTALYA
:0242 243 88 43
:0242 242 15 62
MERKEZ SERVİS (İSTANBUL)
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
: Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
: İstasyon Mah. İbiş Ağa Cad. No:12 Tuzla /İSTANBUL
: 0 216 548 10 80
: 0 216 548 10 88
21
Yetkili Servis Listesi :
BÖLGE
İL
İLÇE
AKDENİZ
ADANA
MERKEZ
ATLANTİK İKL.MAK. MÜH. İNŞ. MİM. EML.TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.
0322 2268576
AKDENİZ
ADANA
SEYHAN
ÇELİK PVC ALU.DOĞ.İKLİM.HAVA.SİST.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
0322 2271044
AKDENİZ
HATAY
ANTAKYA
YÜCE SOĞUTMA - ÖZCAN YÜCE
0326 2146507
AKDENİZ
ANTALYA
MURATPAŞA
MODERN KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
0242 2438843
AKDENİZ
HATAY
ANTAKYA
ÖZ YÜCE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ-HÜSEYİN YÜCE
0326 2238686
AKDENİZ
HATAY
ANTAKYA
ÇEKMEN TEKNİK-MUSTAFA ÇEKMEN
0326 2124345
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ
MERKEZ
DOĞU İKLİMLENDİRME-MEHMET SERTKAYA
0424 2186804
EGE
İZMİR
EŞREFPAŞA
KOÇAK BEYAZ EŞYA-ERDOĞAN KOÇAK
0232 2285414
EGE
İZMİR
BORNOVA
ONK MÜH. ISI. SOĞ. KLİMA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ
0232 3744455
MERKEZ
MELTEM İKLİMLENDİRME ISIT ve SOĞ SİST SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
0342 3224880
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP
FİRMA ADI
TELEFON
İÇ ANADOLU
ESKİŞEHİR
MERKEZ
OSMAN KARABUDAK-OSKA KLİMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ
0322 3203535
KARADENİZ
GİRESUN
MERKEZ
ALASKA SOĞUTMA-FATİH MEHMET İNCE
0454 2162089
MARMARA
İSTANBUL
MALTEPE
ARDA KLİMA ELEKT.MAKİNA SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
0216 3713007
MARMARA
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER ALPEREN MÜH.ISIT.SOĞ.SİS.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
0212 5033536
MARMARA
İSTANBUL
ÜMRANİYE
DOĞ-TEK MÜHENDİSLİK TEKNİK SER. HİZ.-GÜLÇİN ERDAL KORKMAZ
0216 6117722
MARMARA
İSTANBUL
BAĞCILAR
HASSAS KLIMA MEKANIK BAKIM HİZ.
0212 6346088
MARMARA
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
ULUS KLİMA
0212 2656011
AKDENİZ
ADANA
SEYHAN
SONES MÜHENDİSLİK
0322 8880011
MARMARA
İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ
ENDER KLİMA HAVALANDIRMA
0212 8541941
MARMARA
İSTANBUL
ATAŞEHİR
BATU KLİMA SAN.
0216 4692249
MARMARA
BURSA
NİLÜFER
ERİŞ ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA LTD. ŞTİ.
0224 2431528
MARMARA
BALIKESİR
MERKEZ
EMYIL TEKNİK
0266 2393968
22
“Son kullanıcı ve montörlere yardımcı olmak amacı ile bu kitapçık üretim esnasında fabrika tarafından ambalaj içine yerleştirilmiştir.Kitapçıklar ile ilgili üretim
sonrası tespit edilebilecek olası revizyonlar ihtimali ile montaj ve kullanım esnasında, ithalatçı distribütör firma tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış revize
kitapçıklar ve duyurular esas alınmalıdır. Kitapçıklar için lütfen www.modernklima.com.tr adresini ziyaret ediniz.”
23
Ürün gelişimi gerekçesiyle önceden bildirim yapılmadan ürün tasarımında ve özelliklerinde değişiklikler yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 012 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content