close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 akademik yılı ingilizce hazırlık

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ
2014–2015 AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 -­‐2015 AKADEMİK TAKVİMİ
Güz Yarıyılı
Başlangıç
Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru tarihleri
5 Mayıs 2014
Yeni kazanan öğrencilerin (önlisans,lisans) üniversiteye kayıt tarihleri
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı
dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğüne son başvuru tarihi
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı
dil yeterlik sınavı
01 Eylül 2014
01 Ağustos
2014
18 Ağustos
2014
06 Ağustos
2014
15 Ağustos
2014
15 Ağustos
2014
26 Ağustos
2014
01 Eylül 2014
11 Eylül 2014
Dış Kurumlardan yatay geçiş son başvuru tarihi
Üniversite içi yatay geçiş son başvuru tarihi
Yabancı dil hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız öğrencilerin
Muafiyet Sınavı için Ö.İ.D.B.'na başvuru tarihleri
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil
derslerinin Muafiyet Sınavı için Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda
başvuru tarihleri
Dış kurumlardan yatay geçiş başvurusu yönetim kurulunca kabul
edilen öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
Üniversite içi yatay geçiş başvurusu yönetim kurulunca kabul edilen
öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile
yabancı dil hazırlık programından başarısız olan öğrencilerin yabancı
dil Muafiyet Sınavı ve Düzey Belirleme Sınavı tarihleri
Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile
yabancı dil hazırlık programından başarısız olan öğrencilerin yabancı
dil Muafiyet Sınavı sonuçlarının ÖİDB'na bildirilmesinin son günü
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler
için Düzey Belirleme Sınavı tarihleri
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil
derslerinin Muafiyet Sınavı
Yeni kazanan öğrencilerin (önlisans-lisans) oryantasyon dersi tarihleri
Bitiş
20 Haziran
2014
05 Eylül 2014
5 Eylül 2014
5 Eylül 2014
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
16 Eylül 2014
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
17 Eylül 2014
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Ders programlarının yapılması (2. sınıf ve üzeri sınıflar için)
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Ders programlarının yapılması (1. sınıflar için)
17 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Ekle-sil haftası
29 Eylül 2014
03 Ekim 2014
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yapma-silme tarihleri
29 Eylül 2014
03 Ekim 2014
Yabancı dil hazırlık programlarında ders dönemi
22 Eylül 2014
30 Aralık 2014
Yabancı dil hazırlık 1. Çeyrek ders dönemi
22 Eylül 2014
07 Kasım 2014
Yabancı dil hazırlık 1. Çeyrek Düzey Bitirme Sınavı tarihi
2
06 Kasım 2014
Yabancı dil hazırlık 1. Çeyrek ve 2. çeyrek kişisel çalışma ve
dinlenme arası
Yabancı dil hazırlık 2. Çeyrek ders dönemi
08 Kasım 2014 16 Kasım 2014
17 Kasım 2014 30 Aralık 2014
Yabancı dil hazırlık 2. Çeyrek Düzey Bitirme Sınavı tarihi
30 Aralık 2014
Yabancı dil hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız olan
22 Aralık 2014 30 Aralık 2014
öğrencilerin Yeterlik Sınavı için ÖİDB'na başvuru tarihleri
Yabancı dil hazırlık Yeterlik Sınavına girecek B1 ve altı öğrenciler için
05 Ocak 2015 06 Ocak 2015
başvuru tarihleri
Yabancı dil hazırlık Yeterlik Sınavı (Güz Yeterlik)
12 Ocak 2015 16 Ocak 2015
Yabancı dil hazırlık Yeterlik Sınavı (Güz Yeterlik) sonuçlarının
21 Ocak 2015
Ö.İ.D.B.'na gönderilmesinin son günü
Güz yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Ö.İ.D.B.’ na
6 Şubat 2015
gönderilmesinin son günü
Dönem arası
17 Ocak 2015
15 Şubat 2015
Başlangıç
Bitiş
Ramazan Bayramı tatili
27 Temmuz
2014
30 Temmuz
2014
Kurban Bayramı tatili
3 Ekim 2014
7 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı tatili
28 Ekim 2014
29 Ekim 2014
Yılbaşı tatili
1 Ocak 2015
Resmi Tatiller
Bahar Yarıyılı
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil
derslerinin Muafiyet Sınavı için Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda
başvuru tarihleri
Kurum içi ve kurum dışı önlisans yatay geçiş son başvuru tarihi
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil
derslerinin Muafiyet Sınavı tarihi
Ders programlarının yapılması
Başlangıç
Bitiş
26 Ocak 2015
5 Şubat 2015
10 Şubat 2015
11 Şubat 2015
09 Şubat 2015
13 Şubat 2015
Ekle-sil haftası
Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvurusu yönetim kurulunca
kabul edilen öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin
son günü
Yabancı dil hazırlık programlarında ders dönemi
23 Şubat 2015
27 Şubat 2015
16 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
Yabancı dil hazırlık 3. Çeyrek ders dönemi
16 Şubat 2015
03 Nisan 2015
Yabancı dil hazırlık 3. Çeyrek Düzey Bitirme Sınavı
Yabancı dil hazırlık 3. Çeyrek ve 4. Çeyrek kişisel çalışma ve
dinlenme arası
Yabancı dil hazırlık 4. Çeyrek ders dönemi
3
20 Şubat 2015
02 Nisan 2015
04 Nisan 2015
12 Nisan 2015
13 Nisan 2015
29 Mayıs 2015
Yabancı dil hazırlık 4. Çeyrek Düzey Bitirme Sınavı
Yabancı dil hazırlık Yeterlik Sınavına girecek B1 ve altı öğrenciler için
başvuru süresi
Yabancı dil hazırlık Yeterlik Sınavı (Bahar Yeterlik) sonuçlarının
Ö.İ.D.B.'na gönderilmesinin son günü
01 Haziran
2015
Yabancı dil hazırlık Yeterlik Sınavı (Bahar Yeterlik)
08 Haziran
2015
Yabancı dil hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız olan
öğrencilerin Yeterlik Sınavı için ÖİDB'na başvuru tarihleri
Resmi Tatiller
18 Mayıs 2015 29 Mayıs 2015
Başlangıç
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili
23 Nisan 2015
Emek ve Dayanışma Günü tatili
1 Mayıs 2015
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatili
19 Mayıs 2015
Yaz Dönemi
Yaz Döneminde açılacak derslerin belirlenip ilan edilerek Ö.İ.D.B.’na
gönderilmesinin son günü
Yaz Dönemi ön derğerlendirme (başvuru) tarihi
Yaz Dönemi öğrenim bedellerinin ödenmesi ve ders programlarının
yapılması
Kayıt işlemleri sonunda yeterli sayıda öğrenci olmadığı için
kapatılması gereken derslere kayıtlı öğrencilerden, isteyenlerin açılmış
olan başka derslere kayıt yaptırması ve öğrenim bedellerinin ödenmesi
Yabancı dil hazırlık-lisans ve önlisans programlarında ders dönemi
Yabancı dil hazırlık-lisans ve önlisans programlarının genel sınavları
Başlangıç
4
Bitiş
22 Haziran
2015
29 Haziran
2015
26 Haziran
2015
03 Temmuz
2015
8 Temmuz
2015
10 Temmuz
2015
06 Temmuz
2015
24 Ağustos
2015
21 Ağustos
2015
28 Ağustos
2015
02 Eylül 2015
18 Eylül 2015
Başlangıç
16 Temmuz
2015
Ramazan Bayramı tatili
Bitiş
1 Haziran 2015
Yaz dönemi genel sınav sonuçlarının elektronik ortamda Ö.İ.D.B.’ na
iletilmesinin son günü
Yaz dönemine ait not değişikliği kararlarının Ö.İ.D.B.’ na
bildirilmesinin son günü
Resmi Tatiller
28 Mayıs 2015
02 Haziran
2015
10 Haziran
2015
12 Haziran
2015
Bitiş
19 Temmuz
2015
1. İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları
Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan
öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri doğrultusunda ve Avrupa
Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi kapsamında (The Common European Framework of Reference
for Languages- CEFR) farklı eğitim öğretim programları ve ölçme ve değerlendirme uygulamaları
yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfları için dersler aşağıdaki şekilde tanımlanır:
1.1. İngilizce Hazırlık 160 Grubu (Geçme notu: 65 / 100)
Bilim dili veya meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçen öğrencilere yönelik
programdır. İlgili bölümler:
o Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
o İngiliz Dil Bilimi
o İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği)
o İngiliz Dili ve Edebiyatı
o İngilizce Mütercim-Tercümanlık
1.2. İngilizce Hazırlık 150 Grubu (Geçme notu: 65 / 100)
%100 İngilizce eğitim yapılan akademik programlara kayıtlı olup zorunlu İngilizce hazırlık
eğitimine tabi olan öğrencilere yönelik programdır. İlgili bölümler:
o Çevre Mühendisliği
o Elektrik-Elektronik Mühendisliği
o Endüstri Mühendisliği
o Geomatik Mühendisliği
o İktisat (İngilizce)
o İnşaat Mühendisliği
o İşletme (İngilizce)
o Kimya Mühendisliği
o Maden Mühendisliği
o Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
o Nükleer Enerji Mühendisliği
o Otomotiv Mühendisliği
o Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
o Tıp (İngilizce)
o Uluslararası İlişkiler
1.3. İngilizce Hazırlık 140 Grubu (Geçme notu: 55 / 100)
Asgari %30 oranında İngilizce eğitim öğretim yapılan akademik programlara kayıtlı olup
zorunlu İngilizce hazırlık programına tabi öğrenciler ile Türkçe eğitim öğretim yapılan akademik
programlara kayıtlı olup isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilere
yönelik programdır. İlgili bölümler:
Asgari % 30 oranında İngilizce eğitim-öğretim yapılan bölümler
o Bilgi ve Belge Yönetimi
o Bilgisayar Mühendisliği
o Fizik Mühendisliği
5
o
o
o
o
o
Gıda Mühendisliği
Hemşirelik
Tıp (Bozok Üniversitesi)
Tıp (Kastamonu Üniversitesi)
Tıp (Türkçe)
İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programı bulunan bölümler
o Aile ve Tüketici Bilimleri
o Aktüerya Bilimleri
o Antropoloji
o Arkeoloji
o Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
o Beslenme ve Diyetetik
o Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Öğretmenliği
o Biyoloji
o Çocuk Gelişimi
o Diş Hekimliği
o Eczacılık
o Eğitim Bilimleri Bölümü
o Ergoterapi
o Felsefe
o Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
o Grafik
o Heykel
o Hidrojeoloji Mühendisliği
o Hukuk
o İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
o İktisat (Türkçe)
o İletişim Bilimleri
o İlköğretim Bölümü
o İstatistik
o Jeoloji Mühendisliği
o Kimya
o Maliye
o Matematik
o Meslek Yüksekokulları
o Odyoloji
o Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
o Psikoloji
o Radyo Televizyon ve Sinema
o Resim
o Sağlık İdaresi
o Sanat Tarihi
o Seramik
o Sosyal Hizmet
o Sosyoloji
o Spor Bilimleri
o Tarih
o Türk Dili ve Edebiyatı
o Türk Halk Bilimi
6
2. İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim Düzeyleri
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda tanımlanmış olan dil düzeyleri Avrupa Birliği Ortak Dil
Ölçütleri Çerçevesine (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)
göre A1 ile C2+ düzeyleri arasında olup bir düzeyi başarı ile tamamlayan öğrencilerin bir üst düzeye
ilerlemesi üzerine kurgulanmış kur yapısı olarak da bilinen modüler bir yapıdır. Modüler yapının
amacı öğrencilerin yabancı dil öğreniminde en verimli şekilde ilerlemelerini sağlamaktır. Her
akademik yılda yedi haftadan oluşan dört çeyrek dönem bulunmaktadır.
Yabancı dil hazırlık programına devam yükümlülüğü bulunan ve akademik yıl başlangıcında
yapılan muafiyet sınavında yeterli puan alamamış olan öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık programına
kayıt yaptırmış olan öğrenciler, düzey belirleme ve/veya muafiyet sınavında almış oldukları puanlara
bağlı olarak on farklı düzeyden uygun olanına yerleştirilirler. Bu düzeyler A1, A2, B1, B1+, B2,
B2+, C1, C1+, C2 ve C2+ olarak adlandırılır. Yabancı dil programına devam eden tüm öğrenciler
için çıkış düzeyi en az B1+ olarak belirlenmiştir.
2.1. İngilizce Hazırlık Programında Haftalık Ders Saatleri
İngilizce Hazırlık Programı
CEFR Düzeyi
A1
A2
B1
B1+
ING 140 (Asgari %30 ve isteğe
B2
bağlı)
B2+
ING 150 (%100)
C1
ING 160 (Dil Grupları)
C1+
C2
C2+
Haftalık Ders Saati
30
30
30
30
25
25
20
20
20
20
2.2. A1, A2, B1, B1+ Düzeyleri için İngilizce Hazırlık Programı Haftalık Ders Saatleri
A1, A2, B1, B1+ Düzeyleri için Haftalık Ders Saatleri
Her Çeyrek
Dönem İçin
Sınavlar
Bildil –Dyned
Yüz Yüze
Eğitim
Uzaktan Eğitim
1. HAFTA
24
5
1
2. HAFTA
24
5
1
3. HAFTA
24
5
1
4. HAFTA
24
5
1
5. HAFTA
24
5
1
6. HAFTA
24
5
1
7
Yüz Yüze
Haberli (Quiz) ve
habersiz (Pop quiz)
yapılan sınavlar
+
Son hafta
7. HAFTA
24
5
1
Düzey Bitirme Sınavı
TOPLAM
168 Saat
35 Saat
7 Saat
Level Achievement Test
(LAT)
Tablo 2.3. B2, B2+ Düzeyleri için İngilizce Hazırlık Programı Haftalık Ders Saatleri
B2, B2+ Düzeyleri için Haftalık Ders Saatleri
Her Çeyrek
Dönem İçin
Yüz Yüze
Eğitim
Bildil –Dyned
Sınavlar
1. HAFTA
19
Uzaktan Eğitim
5
Yüz yüze
1
2. HAFTA
19
5
1
3. HAFTA
19
5
1
4. HAFTA
19
5
1
5. HAFTA
19
5
1
Son hafta
6. HAFTA
19
5
1
Düzey Bitirme Sınavı
7. HAFTA
19
5
1
TOPLAM
133 Saat
35 Saat
7 Saat
Level Achievement Test
(LAT)
Haberli (Quiz) ve
habersiz (Pop quiz)
yapılan sınavlar
+
Tablo 2.4 C1, C1+, C2, C2+ Düzeyleri için İngilizce Hazırlık Programı Haftalık Ders Saatleri
C1, C1+, C2, C2+ Düzeyleri için Haftalık Ders Saatleri
Her Çeyrek
Dönem İçin
Yüz Yüze
Eğitim
Bildil –Dyned
Sınavlar
1. HAFTA
14
Uzaktan Eğitim
5
2. HAFTA
14
5
1
3. HAFTA
14
5
1
4. HAFTA
14
5
1
5. HAFTA
14
5
1
Son hafta
6. HAFTA
14
5
1
Düzey Bitirme Sınavı
7. HAFTA
14
5
1
TOPLAM
98 Saat
35 Saat
7 Saat
Level Achievement Test
(LAT)
8
Yüz yüze
1
Haberli (Quiz) ve
habersiz (Pop quiz)
yapılan sınavlar
+
3. Tanımlar:
a) Düzey Belirleme Sınavı: Üniversitenin İngilizce hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilerin
İngilizce düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.
b) Muafiyet Sınavı: Üniversitenin İngilizce hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilerin İngilizce
hazırlık eğitiminden muaf olup olmadıklarını belirlemek amacıyla, her akademik yılın başında ve
akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.
c) Yeterlik Sınavı: İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, İngilizce yeterliğini
belirlemek amacıyla her yarıyıl sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavın genel başarıya katkı oranı
Yüksekokul tarafından belirlenir.
d) Düzey İçi Sınavlar: Uygulanmakta olan İngilizce hazırlık programının gerekleri doğrultusunda
düzey içinde hazırlanan haberli (Quiz) ya da habersiz (Pop quiz) sınavdır.
e) Düzey Bitirme Sınavı: İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, İngilizce
düzeylerini belirlemek amacıyla her düzeyin sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavın genel başarıya
katkı oranı Yüksekokul tarafından belirlenir.
f) Öğretim Elemanı Değerlendirmesi: Öğrencinin ders içi etkinliklere katılımına bağlı olarak derse
giren öğretim elemanlarının yaptıkları değerlendirmeler sonucunda belirli ölçütlere göre (rubric)
verdikleri puandır.
g) Uzaktan Eğitim - Bildil (Dyned) Ek Puanı: Uzaktan eğitim çerçevesinde yürütülen Bildil
(Dyned) sisteminde çalışarak gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere verilen ek puandır.
4. İngilizce Hazırlık Programında Başarı Değerlendirmesi
İngilizce hazırlık programında derslere devam zorunludur. Her öğrencinin devam durumunu
takip etmesi kendi sorumluluğundadır. Devam koşulu her bir çeyrek dönem için ayrı değerlendirilir.
Öğrenciler her bir çeyrek dönem için derslere %80'den az olmamak üzere devam etmekle
yükümlüdür. Bulundukları çeyrek dönemin devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler Düzey Bitirme
Sınavına (LAT) giremezler ve düzey geçme notları sıfır olarak hesaplanır. Devam koşulunu yerine
getirmemiş olan öğrenciler bu sınavlara girmiş ve yeterli puan almış olsalar dahi düzey geçme notları
sıfır olarak hesaplanır.
A1 düzeyinde yalnızca Integrated Skills (Bütünleşik Beceriler); diğer tüm düzeylerde
Integrated Skills (Bütünleşik Beceriler), Language Skills: Reading and Writing Focus (Okuma ve
Yazma Odaklı Beceriler) ve Language Skills: Listening and Speaking Focus (Dinleme ve Konuşma
Odaklı Beceriler) dersleri bulunmaktadır. Yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında
öğrencilerin bu derslerde edindikleri becerilerdeki ilerleme durumları değerlendirilmektedir.
9
Tüm düzeylerde süreç boyunca haberli sınavlar (Quiz) ya da habersiz sınavlar (Pop quiz)
uygulanır. Çeyrek dönemin son haftasında düzey bitirme sınavı (LAT) uygulanır.
Öğrenciler, derse katılım ve ödev alışkanlıkları gibi konularda dersi yürüten öğretim
elemanları tarafından değerlendirilir. Öğretim elemanı tarafından yapılan bu değerlendirme
öğrencinin düzey içerisindeki notuna %10 oranında katkı sağlar.
Uzaktan eğitim çerçevesinde yürütülen Bildil (Dyned) programında gerekli koşulları sağlayan
öğrencilerin düzey geçme puanlarına, düzey toplam puanının %20’si kadar Bildil (Dyned) ek puanı
ilave edilerek düzey geçme toplam puanı hesaplanır. İngilizce hazırlık programına kayıtlı olan tüm
öğrenciler Bildil (Dyned) programına kayıt yaptırmak zorundadır. Bildil (Dyned) programı ile ilgili
olarak Bildi ofisinden, derse giren öğretim elemanından ya da Bildi web sitesinden
http://www.bildil.hacettepe.edu.tr/ bilgi alınabilir. Bildil ofisi, Yabancı Diller Yüksekokulu giriş
katında A blokta bulunmaktadır.
Öğrencilerin bulundukları düzeyden bir üst düzeye geçebilmeleri için devam koşulunu yerine
getirmeleri ve ING 150 ve ING 160 programlarındaki öğrencilerin 65 puan ve üzeri; ING 140
(Asgari %30 İngilizce ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık) programındaki öğrencilerin ise 55 puan
ve üzeri bir başarı sağlamaları gerekir.
4.1. Düzey Geçme Puanının Hesaplanması
Puanlar
Düzey
Puanına
Katkısı
Düzey içi sınavların
ortalama puanı
Düzey Puanı
Ek Bildil
(Dyned) Puanı
Katkısı
Düzey geçme
Notu
%40
%100
Öğretim elemanı puanı
Düzey bitirme sınavı puanı
(LAT)
%20
%10
%50
4.1.1 ING 150 ve 160 Grupları İçin Örnek Puanlama Tablosu
ING 150 / ING 160
65 puan ile geçer
Devam Durumu
Düzey içi sınavların
ortalaması (100
puan üzerinden)
Öğretim Elemanı
Notu (100 puan
üzerinden)
Düzey Bitirme
Sınavı (100 puan
üzerinden)
Düzey Puanı
Bildil (Dyned) Ek
Öğrenci A
Devam koşulunu
sağlamış
50’nin %40’ı =
20puan
100’ün
10puan
65’in
puan
%10’u
Öğrenci B
Öğrenci C
Devam koşulunu
sağlamış
50’nin %40’ı = 20puan
Devam koşulunu
sağlamamış*
100’ün %40’ı = 40
puan
= 100’ün %10’u = 10puan
%50’si = 32,5 65’in
puan
62,5 puan ~ 63
12,6 puan
%50’si
62,5 puan ~ 63
0 puan
10
100’ün %10’u
10puan
=
= 32,5 *0 sayılır (LAT’a
giremez)
0 puan
0 puan
Puanı (Düzey
puanının %20si)
Düzey Geçme Puanı
Başarı Durumu
75,1 puan
BAŞARILI- Bir
düzeye geçer.
62,5 puan
0 puan
üst BAŞARISIZ– Bulunduğu BAŞARISIZ–
düzeyi tekrar eder.
Bulunduğu düzeyi
tekrar eder.
4.1.2. ING 140 (Asgari %30 ve İsteğe Bağlı) İngilizce Hazırlık Grupları İçin Örnek Puanlama
Tablosu
ING 140 (Asgari
%30 ve İsteğe
Öğrenci A
Öğrenci B
Bağlı) 55 puan ile
geçer
Devam Durumu
Devam koşulunu
Devam koşulunu
sağlamış
sağlamış
Düzey içi sınavların 50’nin %40’ı =
50’nin %40’ı = 20puan
ortalaması
(100 20puan
puan üzerinden)
Öğretim
Elemanı 100’ün %10’u
= 100’ün %10’u = 10puan
Notu (100 puan 10puan
üzerinden)
Düzey
Bitirme 40’ın
%50’si = 20 40’ın %50’si = 20 puan
Sınavı (100 puan puan
üzerinden)
Düzey puanı
50 puan
50 puan
Bildil (Dyned) Ek 10 puan
0 puan
Puanı
(Düzey
puanının %20si)
Düzey GeçmePuanı 60 puan
50 puan
Başarı Durumu
BAŞARILI- Bir üst BAŞARISIZ– Bulunduğu
kura geçer.
kuru tekrar eder.
Öğrenci C
Devam koşulunu
sağlamamış*
100’ün %40’ı = 40
puan
100’ün %10’u
10puan
=
*0 sayılır (LAT’a
giremez)
0 puan
0 puan
0 puan
BAŞARISIZ–
Bulunduğu düzeyi
tekrar eder.
4.2. Yıl İçi ve Yıl Sonu Başarı Puanının Hesaplanması
Yıl İçi başarı puanı: Yıl İçi başarı puanı, öğrencinin devam etmiş olduğu düzeylerin düzey
geçme puanları ortalamasıdır.
Yıl Sonu başarı puanı: Yıl Sonu başarı puanı, öğrencilerin düzey geçme puanı
ortalamalarının ve yeterlik sınavı puanının hesaplanması ile elde edilen puandır. Yıl Sonu başarı
puanı ING 160 ve ING 150 İngilizce grupları için en az 65; ING 140 İngilizce grupları için ise en az
55’tir.
Öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken, yıl içi başarı puanı %50 ve yeterlik sınavı
puanı %50 olarak katkı sağlar. Öğrencilerin yeterlik sınavından en az 50 puan almaları
gerekmektedir. Yeterlik sınavı puanı 50 puanın altında olan öğrenciler yıl içi başarı puanı dikkate
alınmaksızın başarısız sayılırlar.
11
Yıl İçi Başarı Puanı (%50)
+ Yeterlik Sınavı (%50)
= Yılsonu Başarı Puanı
4.2.1. ING 150 ve 160 Grupları Öğrenci Örnek Puanlama Tablosu
ING 150 / ING 160
(65 puan ile geçer)
Yıl İçi Başarı Puanı
Yeterlik Sınavı Puanı
Yılsonu Başarı Puanı
Başarı Durumu
Öğrenci A
70 (%50) = 35 puan
60 (%50) = 30 puan
65
BAŞARILI Bölümüne geçer
Öğrenci B (Yeterlik sınavı
puanı 50’nin altında)
85 (%50) = 42,5 puan
45 (%50) = 22,5 puan
65
BAŞARISIZ (Yeterlik sınavı
notu 50 puandan az olamaz)
4.2.2. ING 140 Grubu Öğrenci Örnek Puanlama Tablosu
ING 140
(55 puan ile geçer)
Yıl İçi Başarı Puanı
Yeterlik Sınavı Puanı
Yılsonu Başarı Puanı
Başarı Durumu
Öğrenci A
60 (%50) = 30 puan
50 (%50) = 25 puan
55
BAŞARILI Bölümüne geçer
Öğrenci B (Yeterlik sınavı
puanı 50’nin altında)
70 (%50) = 35 puan
45 (%50) = 22,5 puan
57,5 ~ 58
BAŞARISIZ (Yeterlik sınavı
notu 50 puandan az olamaz)
5. Öğrenci Mazeretleri ve Sağlık Raporları
Öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, sağlık raporu gibi belgeye dayalı
mazeretleri nedeniyle çeyrek dönem içinde katılamadıkları düzey içi sınavlar ile düzey bitirme
sınavları yerine mazeret sınavları yapılır. Muafiyet sınavı ve yeterlik sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için raporlarını, raporun bitiminden itibaren en
geç bir hafta içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri
gerekmektedir. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde devamsız sayılır.
Öğrenciler İngilizce Birim başkanlığının ilan ettiği tarihlerde mazeret sınavlarına girmekle
yükümlüdür, mazeret sınavına girmemiş olan öğrenciler için başka bir mazeret sınavı yapılmaz.
6. Uzaktan Yabancı Dil Eğitimi - Bildil (Dyned) Sistemi Değerlendirme Ölçütleri
Bildil (Dyned) sisteminde çalışarak koşulları yerine getiren öğrencilerin düzey geçme notu
hesaplanırken düzey puanlarına bu puanın %20’si ek puan olarak ilave edilir. Ek Bildil (Dyned)
puanı alabilmek için gerekli olan koşullar aşağıda sıralanmıştır.
a) Çalışma Sıklığı ve Etkinliği: Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında kayıtlı öğrencilerden
Dyned programı içerisindeki New Dynamic English adlı eğitim yazılımında haftalık en az beş saatlik
aktif çalışma yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler çalışma kayıtlarını program içerisinde
"Seçenekler" menüsünün altındaki "Çalışma kayıtları" butonuna tıklayarak kontrol edebilirler.
12
Öğrencilerin yedi haftalık düzey süresince toplam en az 35 saatlik bir çalışma yapmış olmaları
gerekir. 35 saati tamamlama ölçütünün başlama tarihi düzeyin başlama tarihi, bitiş tarihi ise düzey
bitirme sınavından sonraki Pazar günü saat 23:59'dur.
b) Çalışma Verim Notu: Program, çalışmaya başlayan öğrencilere belli bir süre sonra
otomatik olarak -12 ile +12 aralığında bir çalışma verim notu (study score) verir. Bu verim notu,
öğrenci çalışmaya devam ettikçe, çalışmanın sıklığına ve etkinliğine göre artar ya da azalır.
Çalışma verim notunun düzeyin son günü akşam saat 23:59'da +6 veya üstü olması, öğrencinin bu
ölçütü başarıyla yerine getirdiğini gösterir.
c) Yüz Yüze Yapılan Bildil (Dyned) Derslerine Devam: Öğrencilerin her hafta bir saat
yüz yüze yapılan Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi – BDDÖ adlı derse katılımı gerekmektedir. Bir
çeyrekte yapılan derslerin (toplam yedi ders) sadece bir tanesine katılmama durumu olabilir. İki
veya daha fazla yüz yüze derse katılmayan öğrenciler, o düzey için devamsız sayılır ve puan
alamazlar.
Bildil (Dyned) puanı alınabilmesi için a, b ve c maddelerindeki koşulların hepsinin eksiksiz
olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
İlk çeyrek dönemde yapılan yüz yüze derslerde öğrencilere Dyned programının amacı ve
işleyişi, programı kurma, seviye tespit sınavı oryantasyonu ve etkili çalışma yöntemleri gibi konular
anlatılır. Bu derslere devam ederken öğrencilere hesap açılır ve öğrencilerin seviye tespit sınavına
girmeleri gerekir. Programı kurup seviye tespit sınavını alan öğrenciler, ilk çeyrek dönem için tüm
ölçütleri yerine getirmiş sayılır ve puan alırlar. İkinci çeyrek dönemden itibaren ise puan alabilmek
için yukarıdaki üç ölçütün yerine getirilmesi beklenir.
7. İngilizce Hazırlık Eğitiminden Muaf Olma
Akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler İngilizce hazırlık
programından muaf olarak doğrudan kayıtlı oldukları akademik programlara kayıt yaptırabilirler.
Üniversitemiz Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan
son üç yıl içinde alınmış olması koşulu ile kabul edilen düzeyde puan aldığını belgeleyen öğrenciler
İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olurlar. Söz konusu belgelerin her yıl akademik takvimde
belirlenen tarihe kadar Yüksekokul Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekir.
En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil ve resmi dil olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar zorunlu hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar ve
yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırlar.
8. Bandrolsüz Ders Araç Gereci Kullanımı
Yabancı Diller Yüksekokulu programlarına devam eden tüm öğrencilerin orijinal ve bandrollü
ders araç gereçleri kullanmaları gerekmektedir. 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve diğer mevzuat gereği bandrolsüz kitap, CD vb. gibi orijinal olmayan eğitim öğretim
materyalinin sınıf içerisinde kullanımından doğacak yasal yükümlülüklerden öğrencilerin kendileri
sorumludur.
13
9. Yeterlik Sınavına Girmeden İngilizce Hazırlık Programında Başarılı Olma
İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerden aşağıdaki koşulların tümünü
sağlayanlar yeterlik sınavına girmeksizin, tamamladıkları çeyrek dönemlerin düzey geçme
puanlarının ortalamasına karşılık gelen not ile başarılı sayılarak kayıtlı oldukları akademik
programlara devam edebilirler:
a) devam edilen çeyrek dönemlerde devamsızlık sınırını aşmamış olmak,
b) düzey tekrarı yapmamış olmak,
c) devam edilen her bir düzeyin düzey geçme notunun en az 85 olması,
d) En az B1+ düzeyini tamamlamış olmak.
Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin sınava girmeksizin başarılı sayılma taleplerini
yeterlik sınavından en geç bir hafta önce İngilizce Hazırlık Birimine dilekçe ile bildirmeleri
gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları sağlayan ancak yeterlik sınavına girmiş olan öğrenciler bu
haklarından vazgeçmiş sayılır ve yılsonu başarı notları yeterlik sınavı puanı da hesaplamaya katılarak
hesaplanır.
10. Öğretim Elemanı Danışma Saatleri
Derslere giren tüm öğretim elemanları, öğrencilerin dil öğrenim süreçleri ile ilgili sorularını
yanıtlamak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere ders saatleri dışında danışma saatleri
belirlemişlerdir. Öğrenciler kendi derslerine giren öğretim elemanlarının ofislerinde duyurulmuş olan
danışma saatlerini takip ederek, ders dışı saatlerde öğretim elemanlarıyla görüşebilirler.
11. Değerlendirme Anketleri
Her yarıyıl sonunda tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına değerlendirme anketleri verilerek
hazırlık eğitimi programlarını, ölçme değerlendirme süreçlerini, fiziki koşulları ve müdürlüğün
gerekli gördüğü diğer konuları değerlendirmeleri istenir. Bu değerlendirmeler söz konusu başlıkların
geliştirilmesi amaçlı kullanılır.
12. Derse Geç Kalma
Öğrenciler derse geç kaldıklarında yalnızca ilk dersin ilk on dakikasında sınıfa girebilirler. İlk
dersler dışında geç kalan hiçbir öğrenci sınıfa kabul edilmeyecektir. İlk ders saatinde habersiz sınav
(pop quiz) verildiyse geç kalan öğrenci sınavı alabilir ancak ek süre verilmez.
13. Bilgi Hırsızlığı (İntihal) ve Kopya
13.1. Sınav esnasında kopya çekme durumu:
Hangi biçimde olursa olsun, kopya çekildiğine ilişkin olarak sınav görevlilerinin
şüphelenmesine ya da tespitine dayanan her türlü davranış Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliğine göre soruşturma açılmasını gerektirir. Soruşturmanın sonuçları ve belirlenen
cezalar, öğrencinin kendisine, ailesine, kayıtlı olduğu bölümüne ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na
bildirilmek zorundadır.
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin kimlikleri, gözetmenler tarafından Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları
geçersiz sayılır. Gözetmenler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.
14
Kopya çekme suçunun getireceği tüm cezai uygulamaların sorumluluğu, bu suç girişiminde bulunan,
gerçekleştiren ya da gerçekleştirilmesine yardımcı olan öğrencilere aittir.
13.2. Sınavdan sonra kopya tespiti durumu:
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında hangi biçimde olursa olsun bireysel ya da toplu kopya
çekildiğine ilişkin olarak sınavı okuyan öğretim elemanlarının tespiti durumunda, bu durum sınavı
değerlendiren öğretim elemanı ve birim başkanının yazılı raporu ve ilgili bilgi ve belgelerle birlikte
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne iletilir. Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması
açılması ile ilgili olarak Yüksekokul Yönetim Kurulu ön inceleme başlatır. Öğrenci ya da
öğrencilerin sınav notu sıfır olarak belirlenir.
14. Ders Başlama ve Bitiş Saatleri
Yabancı Diller Yüksekokulunda ders saatleri aşağıdaki gibidir. Sabah saatlerinde derse giren
öğrencilerin öğleden sonraki derslerin zamanında başlayabilmesi için, öğleden sonra derse giren
öğrencilerin ise akşam saatlerindeki derslerin zamanında başlayabilmesi ve dersliklerin düzenlenmesi
için derslikleri zamanında ve hızlı bir şekilde boşaltmaları gerekmektedir.
15. Düzey Değişikliği
Düzey değişikliği yalnızca birinci çeyrek dönem içerisinde yapılabilir. Düzey değişikliği,
öğrencinin dersine giren öğretim elemanının programın başlamasını takip eden ilk iki hafta içerisinde
birim başkanlığına önerisi ve birim başkanının onayı ile gerçekleşebilir. Öğrenciler bulundukları
düzeyden bir alt düzeye sınıf öğretim elemanlarının önerisi ve birim başkanının onayı ile geçebilirler.
Bulundukları düzeyin bir üst düzeyine geçmesi önerilen öğrencilere ise bir sınav verilir ve bu sınavda
başarılı olurlarsa bir üst düzeye yerleştirilirler. Düzey değişikliği yapıldıktan sonra öğrenciler eski
düzeylerine dönemezler.
16. Sınıfların Oluşturulması
İngilizce hazırlık programında öğrenciler İngilizce bilgi ve becerilerine göre homojen sınıflara
yerleştirilirler ve öğrencilerin yerleştirildikleri sınıfta derslere devam etmeleri esastır. Sınıf
değişikliği ile ilgili talebi olan öğrencilerin gerekçeleri ile birim başkanına başvurmaları
gerekmektedir.
17. Öğretim Elemanının Derse Gelememesi
İstisnai hallerde öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa gelememiş ise, öğrenciler
durumu İngilizce Hazırlık Birimi İdari Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Öğretim
elemanının derse gelememiş olması ile dersin iptalini gerektirmez. Bu gibi durumlarda bir başka
öğretim elemanını derse girer ya da öğrenciler aynı düzeydeki farklı sınıflara dağıtılırlar. Her iki
durumda da sınıfta yoklama alınır. Yoklama sırasında sınıfta olmayan öğrenciler ‘yok' yazılır.
18. Yabancı Dil Belgesi
İngilizce hazırlık programını tamamlayan öğrencilere program süresince programda en son
hangi düzeyleri tamamlamış olduklarını belirten bir Yabancı Dil Belgesi verilir.
15
19. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kapsamında İzin
İngilizce Hazırlık programına devam ederken üniversitenin çeşitli sosyal ve kültürel
faaliyetlerinde görev alan öğrencilerin izin belgelerini mutlaka faaliyetlerden önce Yabancı Diller
Yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde derslere
gelmedikleri süreler devamsızlıklarından düşülmez ve mazeret sınavlarına katılamazlar.
20. İngilizce hazırlık programına devam etmeyen eski kayıtlı öğrenciler
Hazırlık programına devam etmeyerek, yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştiren eski
kayıtlı öğrenciler, akademik yıl başlarında yapılan muafiyet sınavlarına ve yarıyıl sonlarında yapılan
yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarih
aralığında Yüksekokula dilekçe ile başvururlar. Bu öğrenciler için yeterlik sınavı muafiyet sınavı
niteliğindedir.
21. Yabancı Diller Yüksekokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ofisi
Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Servisi öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri vermektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
ya da psikolojik danışma hizmetinden yararlanmak istiyorsanız e-posta aracılığı ile randevu alabilir
telefonla ya da doğrudan merkezimize gelerek başvurabilirsiniz. İlk başvurunuzda sizinle bir ön
görüşme yapılır. Ardından danışmanınızla kararlaştırdığınız gün ve saatte, haftada bir gün yaklaşık
45 dakika, görüşmelere devam edebilirsiniz. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uygulamaları
gizlilik ilkesi gereği öğrencilere ilişkin bilgiler hiçbir şekilde hiçbir kurum ya da kişiyle paylaşılmaz
ve tamamen ücretsizdir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Yabancı Diller Yüksek Okulu 2.
Katta bulunmaktadır.
22. Önemli İletişim Bilgileri
Ankara Alan Kodu : (+90) (312)
Santral
H.Ü. Hastaneleri Randevu Çağrı Merkezi
Beytepe Gün Hastanesi
Rektörlük
Rektör Yardımcılığı
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Koruma ve Güvenlik Genel Müdürlğü
Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO)
İngilizce Hazırlık Birimi
Almanca Hazırlık Birimi
Fransızca Hazırlık Birimi
Modern Diller Birimi
YDYO E-posta
YDYO Twitter
YDYO Facebook
Üniversite Birimleri
305 5000 (Sıhhiye)
444 4 444
297 6463- 64
305 1001 (Sıhhiye)/ 297 6001 (Beytepe)
305 2001(Sıhhiye) / 297 6002-297 6010 (Beytepe)
305 1061
297 6571
305 1077
297 6600-01
297 8085 / Fax : 299 2158
297 8092 - 93
297 8095 - 96
297 8095 - 96
297 8091
[email protected]
https://twitter.com/HacettepeYDYO
https://www.facebook.com/HacettepeYD
16
25. Hüküm Bulunmayan Haller
Bu öğrenci el kitabında hüküm bulunmayan hallerde; xx/xx/xxxx tarih ve xxxx sayılı
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, 28/09/2012 tarih ve
28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği ile 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
573 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content