close

Enter

Log in using OpenID

(Tarih Mod\374ler.indb)

embedDownload
kpss
2014
Yeni sorularla
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
tarih
soru
bankası
tamamı çözümlü
osmanlı
siyasi tarihi
çağdaş türk ve
dünya tarihi
Serkan Aksoy
KPSS Tarih Soru Bankası
ISBN 978-605-364-598-6
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
11. Baskı: Ocak 2014, Ankara
Proje - Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik-Tasarım: Yakup Çiçek
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Tuna Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bahçekapı Mahallesi 2460. Sokak No: 7
Şaşmaz/ANKARA
(0312-278 34 84)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 16102
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 27 soruyu
uygun bir süre zarfında ve hatasız çözebilmeniz için hazırlanmıştır.
Kitaptaki bütün testler çözümleriyle birlikte hazırlanmıştır. Bu sayede yanlış yaptığınız sorulardan dönüt alabilmeniz
hedeflenmiştir.
Testlerde yer alan sorular, çıkmış sınav soruları paralelinde hazırlanmış olup çıkması muhtemel sorulara da sıkça yer
verilmiştir. Ayrıca kitapta yer alan sorular öğretici bir özellik de taşımaktadır.
Soru çözümlerine başlamadan konu anlatımlı kaynağa göz atmakta büyük fayda vardır. Test çözümünde soru kökleri iyi
okunmalı, soru iyice anlaşılmalıdır. Bütün seçenekler okunmalı, soru anlaşılmamışsa soru boş bırakılmalıdır.
Kamu Personel Seçme Sınavı’na hazırlanan tüm değerli adaylarımıza başarılar dilerim.
Serkan Aksoy
İÇİNDEKİLER
Test - 1 Orta Asya Türk Tarihi - 1 ..............................................1
Test - 2 Orta Asya Türk Tarihi - 2 ..............................................4
Test - 3 Orta Asya Türk Tarihi - 3 ..............................................7
Test - 4 Orta Asya Türk Tarihi - 4 ............................................10
Test - 5 Orta Asya Türk Tarihi - 5 ............................................13
Test - 6 Türk - İslam ve Türkiye Tarihi - 1 ...............................16
Test - 7 Türk - İslam ve Türkiye Tarihi - 2 ...............................19
Test - 8 Türk - İslam ve Türkiye Tarihi - 3 ...............................22
Test - 9 Türk - İslam ve Türkiye Tarihi - 4 ...............................25
Test - 10 Türk - İslam ve Türkiye Tarihi - 5 .............................28
Test - 11 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi .............................31
Test - 12 Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi .........................35
Test - 40 Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve
Antlaşmalar Dönemi - 1 ...................................................... 123
Test - 41 Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve
Antlaşmalar Dönemi - 2 ....................................................... 126
Test - 42 Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve
Antlaşmalar Dönemi - 3 ...................................................... 129
Test - 43 Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve
Antlaşmalar Dönemi - 4 ...................................................... 132
Test - 44 Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve
Antlaşmalar Dönemi - 5 ....................................................... 135
Test - 45 Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve
Antlaşmalar Dönemi - 6 ...................................................... 138
Test - 13 Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi........................39
Test - 46 İnkılaplar - 1 .......................................................... 141
Test - 14 Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ..........................43
Test - 47 İnkılaplar - 2 .......................................................... 144
Test - 15 Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi............................47
Test - 48 İnkılaplar - 3 .......................................................... 147
Test - 16 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - 1................................51
Test - 49 İnkılaplar - 4 .......................................................... 150
Test - 17 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - 2 ...............................54
Test - 50 İnkılaplar - 5 .......................................................... 153
Test - 18 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - 3................................57
Test - 51 İnkılaplar - 6 .......................................................... 156
Test - 19 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - 4................................60
Test - 52 İnkılaplar - 7 .......................................................... 159
Test - 20 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - 5................................63
Test - 53 Atatürk İlkeleri - 1 .................................................. 162
Test - 21 Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme
Hareketleri - 1 .........................................................................66
Test - 54 Atatürk İlkeleri - 2 .................................................. 165
Test - 22 Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme
Hareketleri - 2 .........................................................................69
Test - 56 Atatürk İlkeleri - 4 .................................................. 171
Test - 23 Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme
Hareketleri - 3 .........................................................................72
Test - 55 Atatürk İlkeleri - 3 .................................................. 168
Test - 57 Atatürk İlkeleri - 5 .................................................. 174
Test - 24 Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme
Hareketleri - 4 ........................................................................75
Test - 58 Dış Politika - 1....................................................... 177
Test - 25 Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme
Hareketleri - 5 .........................................................................78
Test - 60 Dış Politika - 3....................................................... 183
Test - 26 Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ...............................81
Test - 27 I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler - 1...... 84
Test - 28 I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler - 2...... 87
Test - 29 I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler - 3...... 90
Test - 30 I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler - 4 ..... 93
Test - 31 I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler - 5...... 96
Test - 32 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 1 ...........................................................99
Test - 33 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 2 ........................................................102
Test - 34 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 3 ........................................................105
Test - 35 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 4 ........................................................108
Test - 36 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 5 ......................................................... 111
Test - 37 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 6 ......................................................... 114
Test - 38 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 7 ......................................................... 117
Test - 39 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve
TBMM’nin Açılması - 8 .........................................................120
Test - 59 Dış Politika - 2....................................................... 180
Test - 61 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - 1 ......................... 186
Test - 62 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - 2 .......................... 191
Test - 63 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - 3 .......................... 196
Test - 64 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - 4 .......................... 201
Test - 65 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - 5 .......................... 206
Test - 66 Tarama - 1............................................................. 211
Test - 67 Tarama - 2............................................................. 217
Test - 68 Tarama - 3............................................................. 223
Test - 69 Tarama - 4............................................................. 229
Test - 70 Tarama - 5............................................................. 236
Test - 71 Tarama - 6............................................................. 242
Test - 72 Tarama - 7............................................................. 248
Test - 73 Tarama - 8............................................................. 254
Test - 74 Tarama - 9............................................................. 260
Test - 75 Tarama - 10........................................................... 166
Test - 76 Tarama - 11 ........................................................... 272
Test - 77 Tarama - 12........................................................... 278
Test - 78 Tarama - 13........................................................... 284
Test - 79 Tarama - 14........................................................... 290
Test - 80 Tarama - 15........................................................... 296
Cevap Anahtarı.................................................................... 303
T A
R
İ H
1
Orta Asya Türk Tarihi - 1
1.
4.
İslam öncesi Türk kültürünün, Avrupa’da yayılması,
İslamiyet öncesi Türklerde,
I.
Haçlı Seferleri,
I.
töre hukukunun oluşturulması,
II.
Kavimler Göçü,
II.
sulama kanallarının yapılması,
III.
Coğrafi Keşifler,
III.
12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin yapılması
IV.
Moğol İstilası
gelişmelerinden hangisi bilimsel faaliyetlerde bulunulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
olaylarından hangisinin sonuçlarıyla ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
A) Yalnız I
C) Yalnız IV
B) Yalnız II
D) I ve II
E) III ve IV
5.
2.
C) Yalnız III
E) II ve III
Karadeniz’in kuzeyinde kurulan, oluşturdukları
güçlü ordular sayesinde Bizans üzerine kadar başarılı seferler düzenleyerek bugünkü Sibirya’ya
isimlerini veren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
•
Uzun süreli hapis cezalarının uygulanmaması
A) Avarlar
•
Sanat eserlerinin taşınabilir malzemelerden oluşması
B) Sabirler
C) Göktürkler
Yukarıda verilen İslamiyet öncesi Türk devletlerine
ait özellikler, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok
ilişkilidir?
D) Sasaniler
E) Karluklar
A) Savaşların uzun sürmesiyle
6.
B) Diğer kültürlerle ilişki kurulmasıyla
C) Egemenlik anlayışıyla
Uygur şehir kalıntılarında Hristiyan, Maniheist, Budist
mabet ve manastır harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu duruma göre Uygur Türkleri için aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
D) Göçebe hayat tarzının benimsemesiyle
E) Din ve inanışla
A) Uygur Türklerinde hükümdar yetkileri sınırsızdır.
B) Adalet ve hoşgörü hakimdir.
C) Uygur Türkleri paylaşımcı bir toplumdur.
D) Türk kültürü Uygurlar Dönemi’nde geniş alanlara
yayılmıştır.
E) Töreye dayalı bir yönetim anlayışı vardır.
3.
•
Taht kavgaları sıkça yaşanmıştır.
•
Birçok Türk devleti kurulmuştur.
•
Devletler uzun ömürlü olamamıştır.
7.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ortaya çıkan
yukarıdaki durumlara, aşağıdakilerden hangisi neden olarak gösterilebilir?
Hristiyanlığı kabul eden Türkler zamanla asimile
olurken, İslamiyet’i kabul eden Türlerin millî benliklerini korumalarında,
I.
İslamiyet’i kabul eden Türk nüfusunun daha fazla
olması,
II.
uzun bir süre İslam dünyasının liderliğinin Türklerde kalması,
III.
İslam inancı ile eski Türk gelenek ve inançlarının
benzeşmesi,
D) Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı
sayılması
IV.
Arapların Türklere hoşgörülü davranması
E) Toprakların sık sık istilaya uğraması
A) Yalnız I
A) Göktanrı inancının görülmesi
B) Nüfus yoğunluğunun az olması
C) Köklü bir kültüre sahip olunmaması
durumlarından hangisi etkili olmuştur?
B) Yalnız II
D) I ve III
1
C) Yalnız III
E) III ve IV
1
8.
Orta Asya Türk Tarihi - 1
12. İslamiyet öncesi Türk sanat anlayışında,
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk
devletlerinde görülen inanışlardan biri değildir?
A) Totemizm
B) İduk - Yersu
C) Musevilik
I.
temel geçim kaynağının hayvancılık olması,
II.
Göktanrı inancının yaygın olması,
III.
12 Hayvanlı Türk Takvimin kullanılması
D) Maniheizm
gelişmelerinden hangileri “hayvan üslubu” sanat
tarzının görülmesinin nedenidir?
E) Kalvenizm
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin göçebe oldukları döneme ait bir sanat eseri olarak gösterilemez?
C) I ve II
E) I, II ve III
13. Aşağıdakilerden hangisi Türk boylarından biri
A) Kabzaları süslü silahlar
değildir?
B) İşlemeler ile süslenmiş çadırlar
A) İskitler
C) Altın ve gümüşten yapılmış takılar
B) Kumanlar
D) İskitlere ait halılar
C) Sabirler
E) Uygur tapınakları
D) Vandallar
E) Avarlar
10. Bilinen ilk büyük Türk devleti olan Asya Hun Türk
Devleti hükümdarı Mete Han oluşturduğu güçlü ordular sayesinde Çin’i yenilgiye uğratmış olmasına
rağmen, Çin’e yerleşmeyip Çin’i sadece vergiye
bağlamasının sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
14. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu-millet anlayışı
egemen olmuş, kadın-erkek herkes asker sayılmıştır.
Bu duruma göre eski Türkler için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Devletin ekonomik olarak vergiye ihtiyacının olması
A) Ordu, “onluk sistem”e göre düzenlenmiştir.
B) Çin’in coğrafi yapısı
B) Türkler göçebe yaşamıştır.
C) Türklerin Çin nüfusu karşısında asimile olacağı düşüncesi
C) Askerlik özel bir meslek sayılmamıştır.
D) Komşu ülkelerle iyi geçinilmiştir.
D) Devlet içerisinde iç savaş olması
E) Sosyal sınıf düzeni gelişmiştir.
E) Veraset sisteminin benimsenmesi
11. Orta Asya’nın çeşitli yerlerinde Türklere ait kaynaklara
rastlanmaktadır. Bu kaynaklardan en önemlisi Göktürklere ait kitabelerdir.
15. Türkler bağımsızlıklarına düşkün bir millettir.
Bu durumun sonucu olarak,
VIII. yüzyıl başlarında Göktürk alfabesiyle yazılan
bu kitabeler aşağıdakilerden hangisidir?
I.
çok fazla din değiştirilmesi,
A) Orhun Kitabeleri
II.
günümüze kadar pek çok devletin kurulması,
B) Yenisey Yazıtları
III.
federatif bir yapının benimsenmesi
C) Sine Uşi Yazıtları
gelişmelerinden hangileri ortaya çıkmıştır?
D) Karabalgasun Yazıtları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Taryat Kitabeleri
2
C) Yalnız III
E) II ve III
Orta Asya Türk Tarihi - 1
1.
ÇÖZÜMLER
7.
Çin hakimiyetini benimsemek istemeyen Hunların
batıya doğru göç etmesi sonucunda Karadeniz’in
kuzeyinde yaşayan barbar kavimlerinin (Angıl,
Sakson, Vizigot, Burgont, Vandal, Ostrogot, Süev
gibi) birbirlerini sürükleyerek Avrupa’ya doğru göç
etmesi sonucunda Kavimler Göçü (375) yaşanmıştır.
Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da bir Hun devleti
kurulmuştur. Dolayısıyla Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır. Diğer öncüller İslam sonrası dönemle ilgilidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
8.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
2.
İslamiyet’i kabul eden Türklerin asimile olmamalarının
nedeni, Türk gelenek ve görenekleriyle İslami kuralların birbirine benzemesinden kaynaklanmaktadır.
Türkler arasında birçok din yayılmıştır. Totemizm,
Şamanizm, Atalar Kültü, İduk - Yersu, Gök Tanrı, Hristiyanlık, Musevilik, İslamiyet, Budizm, Maniheizm gibi. Kalvenizm Avrupa’da yaşanan Reform
Hareketleri’nden sonra ortaya çıkan bir mezheptir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Göçebe yaşamın sonuçları,
• Feodal yapının bulunmaması
• Başlıca ekonomik faaliyet olarak hayvancılığın
benimsenmesi
• Sözlü edebiyatın gelişmesi
• Savaşçı bir yapıya sahip olunması
• Hapis cezalarının kısa süreli olması
• Taşınabilir sanat eserlerinin ortaya konması
şeklinde özetlenebilir.
9.
Tapınaklar yerleşik hayatın sonucudur. Dolayısıyla göçebe bir toplumda mimari sanat eserlerine rastlanmaz.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
10. Çin kalabalık bir nüfusa, eski ve köklü bir kültüre sahiptir. Bu sebeple Mete Han Türklerin oraya yerleşmesi neticesinde asimile olacağını düşünmüş ve Çin’i
sadece vergiye bağlamakla yetinmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
3.
Türk devletlerinde veraset sistemi benimsendiği için
ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır. Hükümdar öldükten sonra yerine kimin geçeceğini belli
olmadığı için bu durum taht kavgalarının yaşanmasına
ve devletlerin çabuk yıkılmasına neden olmuştur. Türk
toplumları teşkilatçı bir yapıya sahip oldukları için kısa
sürede başka bir devlet kurma özelliğide taşımışlardır.
11. Türk dilinin ve tarihinin ilk yazılı örnekleri Göktürklere
ait Orhun Kitabeleri’dir. Yenisey Kitabeleri Kırgızlara,
Sine Uşi, Karabalgasun ve Taryat Kitabeleri ise Uygurlara aittir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
12. Göçebe yaşam tarzı benimseyen Türklerde başlıca
4.
ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Dolayısıyla bu durum
sanatsal faaliyetlere yansıyacaktır. Yani sanat eserlerinde hayvan figürlerinden yararlanılacaktır. Bu durum
da beraberinde “hayvan üslubu”nu getirmiştir. Şöyle
bir sonuca da ulaşılabilir; ekonomik faaliyetler sanatsal
faaliyetler üzerinde etkili olmuştur.
12 Hayvanlı Türk Takvimi, 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık
devreleri ile Göktürklerde, Uygur Türklerinde, Tuna Bulgarlarında, İtil Bulgarlarında ve daha önceleri de Hun
Türklerinde kullanılmış olup Türkler arasında çok yaygın
bir sistem olmuştur. 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin yapılması, astronomi bilimiyle uğraşıldığını göstermektedir.
Dolayısıyla takvimle uğraşan toplumlar bilimle de uğraşmıştır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
13. Soruda verilen Vandallar barbar kavimlerindendir. Dola-
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
yısıyla Orta Asya Türk boylarından değildir.
5.
Büyük Hunlara bağlı topluluklardan biri olan Sabirler’in
anayurtları Tanrı Dağları’nın batısı ile İli Nehri arasındaki bölgeydi. 6. yüzyılın başlarında Doğu Avrupa’da
görülen Sabirler, 515 yılında Kafkasya ve Karadeniz’in
kuzeyine yerleştiler. Bizans’a karşı başarılı seferler
düzenleyip 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu’ya
geldiler. Bugünkü Sibirya’ya isimlerini veren Türk topluluğu Sabirler’dir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
14. Türklerde kadın-erkek herkesin asker sayılması, ayrı
bir askeri sınıfın olmadığını gösterir. Yani askerlik bir
yaşam tarzı olarak benimsenmiştir. Dolayısıyla askerlik özel bir meslek olarak kabul edilmemiştir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
6.
15. Türkler bağımsızlıklarına düşkün bir millet oldukları
için diğer devletlerle yaptıkları mücadelelerde yenildiklerinde yurtlarını terk etmişler ve gittikleri yerde yine
devlet kurabilmişlerdir. Bu durum da Türklerin tarihte
pek çok devlet kurmasına neden olmuştur.
Bir toplumda farklı dinlerin var olması orada din ve vicdan özgürlüğünün olduğunu gösterir. Bu da o toplumun adalete ve hoşgörüye sahip olduğunun kanıtıdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
3
T A
2
1.
R
İ
H
Orta Asya Türk Tarihi - 2
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Orta
Asya’da yaşayan Türklerin farklı coğrafyalara göç
etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili araştırma yapan bir
tarihçi Bizans kaynaklarına ulaşmıştır.
Elde edilen bu kaynakların aşağıdaki devletlerden
hangisinin aydınlatılmasına daha çok yardımcı olacağı savunulabilir?
A) Nüfus artışı
B) Otlakların daralması
A) Büyük Hun Devleti
C) Kendi aralarındaki mücadeleler
B) Uygur Devleti
D) Dış devletlerin baskısı
C) Kırgız Devleti
E) Dini inanış çatışmaları
D) Avrupa Hun Devleti
E) Hazar Devleti
2.
İslamiyet öncesi Türk topluluklarından Uygurlar, Mani
dinini kabul etmişlerdir. Bu dini kabul ettikten sonra
göçebelikten yerleşik yaşama geçilmiş, bilim ve sanat
alanında faaliyetler başlamış, saray ve tapınak gibi mimari yapıtlar ortaya çıkmıştır.
6.
İslamiyet öncesi Türklerde görülen,
I.
taş ve ahşaptan mimari yapılar,
II.
kitabelerin ortaya çıkması,
A) Baskıcı olması
III.
askeri harcamaların artması
B) Demokratik olması
durumlarından hangileri göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçildiğinin kesin kanıtıdır?
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kabul edilen dinin niteliği için söylenebilir?
C) Şehirli olması
A) Yalnız I
D) Milliyetçi olması
D) II ve III
E) Töreye dayanması
3.
B) Yalnız II
Türkler, tarihte gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda, evrensel nitelikli önemli olayların oluşumunda rol
oynamışlardır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak
gösterilebilir?
C) I ve II
E) I, II ve III
İslamiyet öncesi yaşanan Türk göçleri sonucunda ulusal kültürünü kaybederek asimile olan Türk
boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürkler
B) Karluklar
A) Sanayi İnkılabı
C) Oğuzlar
B) ABD’nin Kuruluşu
D) Uygurlar
C) Reform Hareketleri
E) Macarlar
D) Kavimler Göçü
E) Fransız İhtilali
8.
4.
Museviliği kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
I.
Alp Er Tunga
II.
Ergenekon
A) Bulgarlar
III.
Oğuz Kağan
B) Hazarlar
C) Karluklar
Yukarıda verilen Orta Asya Türk devletlerine ait
destanlardan hangileri İskitler Dönemi’ne aittir?
D) Uygurlar
A) Yalnız I
E) Macarlar
B) Yalnız II
D) I ve III
4
C) I ve II
E) II ve III
Orta Asya Türk Tarihi - 2
9.
2
12. İslamiyet’ten önceki Türk tarihinde daha çok kültü-
Uygur Türklerinde ekonomi alanında tarım yapılmaya
başlanırken sanat alanında da mimari yapılar gelişim
göstermiştir.
rel alanda etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu duruma göre Uygurların sosyal yapısında aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenebilir?
A) Hunlar
B) Göktürkler
A) Yerleşik yaşama geçildiği
C) Uygurlar
B) Sosyal sınıf düzeninin geliştiği
D) Sabirler
C) Hukuk kurallarının yazılı hale getirildiği
E) Macarlar
D) Millî kimliklerini kaybettikleri
E) Aile yapısının geliştiği
13. İslamiyet öncesi Türk tarihi araştırılırken,
I.
Çin,
II.
Bizans,
III.
Mısır
kaynaklarından hangilerinden yararlanılmak
zorundadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
10. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bilinen ilk
E) I, II ve III
büyük Türk devletidir?
A) Asya Hunları
B) Göktürkler
14. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde gelenek ve göre-
C) Uygurlar
neklerden oluşan kurallara töre denirdi. Kağan dahil
olmak üzere herkes töreye uymak zorundaydı.
D) Büyük Selçuklu Devleti
E) Osmanlı Devleti
Bu durum eski Türklerde aşağıdakilerden hangisine verilen önemin göstergesidir?
A) Sosyal devlet anlayışına
B) Göktanrı inanışına
C) Kanun üstünlüğüne
D) Ulusal bağımsızlığa
E) Özel mülkiyete
15. Uygurlar, Türk tarihinde ilk kez Çinlilerin etkisi ile yer-
11. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk
leşik hayata geçerek tarımsal faaliyetlere başlayıp, şehirler kurmuşlardır.
devletlerinde bağımsızlığa verilen önemin göstergesidir?
Buna göre Uygur Türklerinin sosyal ve ekonomik
hayatlarındaki bu gelişmeyi sağlayan neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvancılığın temel geçim kaynağı olarak benimsenmesi
B) Yılın belli dönemlerinde av merasimlerinin yapılması
A) Ticaretin önem kazanması
B) Halkın göçebe hayatı istemesi
C) Kağan dahil herkesin töreye uymak zorunda olması
C) Maniheizm dininin benimsenmesi
D) Boylar arasındaki mücadelelerde kaybeden tarafın
farklı bir coğrafi bölgeye göç etmesi
D) Yönetim anlayışlarındaki değişiklik
E) Hapis cezalarını uzatma düşüncesi
E) Farklı inançlardaki insanların bir arada yaşaması
5
Orta Asya Türk Tarihi - 2
ÇÖZÜMLER
1.
8.
Türklerin tarih boyunca Orta Asya’dan göç etmelerinde,
Alp Er Tunga → İskitlere
•
İklim koşullarının değişmesi
Ergenekon Destanı → Göktürklere
•
Kuraklığa bağlı olarak otlak ve meraların azalması
Oğuz Kağan Destanı → Hunlara ait destanlardır.
•
Hızlı nüfus artışı
•
Salgın hastalıklar
•
Boylar arasındaki mücadeleler
•
Dış güçlerin baskısı
•
Cihan hakimiyeti düşüncesi
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
9.
gibi durumlar etkili olmuştur. Türkler dinsel hoşgörüye
sahip oldukları için, Türklerde “dini inanış çatışmaları”
söz konusu değildir.
Orta Asya Türklerinden Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Buna bağlı olarak tarım yaygınlık kazanmış ve sanat anlayışlarında da mimari yapılar
ortaya çıkmıştır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
2.
10. Bilinen ilk büyük Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.
Uygurlar’ın kabul ettiği Maniheizm inancı tapınaklı dindir. Yerleşik yaşamayı zorunluluk haline getirdiği için,
Uygurlar yerleşik yaşama geçmek durumunda kalmış,
şehirler kurmuşlardır.
(Asya Hun Devleti). Göktürkler Türk adını bir devlet
ismi olarak kullanarak kurulan ilk Türk devletidir. Uygurlar ise yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
3.
11. Türkler başka bir devletle mücadeleleri neticesinde
Orta Asya Türklerinden Hunların, Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru göç etmesi neticesinde
Karadeniz’in kuzeyindeki kavimlerin Avrupa’ya doğru
harekete geçmesi, beraberinde Kavimler Göçü’nü getirmiştir.
yenilirse, o devletin egemenliği altına girmektense,
göç etmeyi, yurtlarını bırakmayı tercih etmişlerdir. Bu
durum Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarını
göstermektedir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
4.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Museviliği kabul eden ilk Türk topluluğu Hazarlar’dır.
Bulgarlar ve Macarlar Hristiyanlığı, Uygurlar Maniheizm ve Budizmi, Karluklar ise İslamiyet’i benimsemiştir.
12. Uygurlar yerleşik hayata geçerek tarım ile uğraşmışlar, mimari eserler ortaya koymuşlardır. Ayrıca Çin ile
iyi ilişkiler kurarak kâğıt ve matbaayı kullanmışlardır.
Matbaayı kullanmayı öğrenmişlerdir. Türk tarihinde
ilk kütüphane de Uygurlar Dönemi’nde kurulmuştur.
Bu nedenlerle kültürel alanda daha çok etkili olan
Uygurlar’dır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
5.
Orta Asya Türk devletlerinden Avrupa Hunları Bizans
ile mücadelelerde bulunmuş, hatta Attila Bizans’ı
vergiye bağlamıştır. Ayrıca Avrupa Hun Devleti’nin
Bizans’la imzalamış olduğu, Margus ve Anatolyas Antlaşmaları da bu duruma örnek verilebilir. Soruda verilen devletlerden en çok Avrupa Hunları Bizans ile ilişki
halinde oldukları için Bizans kaynaklarında daha çok
Avrupa Hunları ile ilgili bilgiye rastlanır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13. Orta Asya Türk tarihi araştırılırken Çin, Bizans, Arap,
Sasani kaynaklarından yararlanılabilir. Ancak Mısır kaynakları için bunu söylememiz mümkün değildir. Çünkü
Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğullardır ki o da
Türklerin İslamiyet’i kitleler halinde kabulünden sonradır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
6.
Mimari yapılar yerleşik hayata geçildiğinin kesin kanıtı
sayılırken kitabelerin bulunması veya askeri harcamaların artması yerleşik hayata geçildiğini göstermez.
Çünkü göçebe yaşam tarzında da bu durumla karşılaşmak mümkündür.
14. Eski Türklerde “töre” hukuk kuralları idi. Yazılı hukuk
kuralları olmadığı için gelenek göreneklerinden oluşan
töreye bağlı kalarak yaşanırdı. Kağan dahil herkesin
töreye uymak zorunda olması, kanun üstünlüğünün
göstergesidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
7.
Hristiyanlığı benimseyerek ulusal kültürünü (öz benliğini) kaybeden asimile olan Türk boyu Macarlar’dır.
Ayrıca Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar gibi
diğer Türk toplulukları da Hristiyanlığı kabul etmiştir.
15. Uygurlar Çin’den etkilenerek Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Bu dine göre et yemek yasaktır. Tarımsal
ürünler tüketilecektir. Bu sebeple yerleşik hayata geçilmiş ve tarım yapılmaya başlanmıştır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
6
T A
R
İ H
3
Orta Asya Türk Tarihi - 3
1.
4.
Asya Hun Devleti’nin yıkılma nedenleri
incelendiğinde,
I.
Çin’in siyasal baskısı,
II.
Mete Han’dan sonra başa geçen hükümdarların
yetersiz olması,
III.
kardeşler arasında yaşanan taht kavgaları
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Moğol Devleti sınırları içerisinde Türklerin yaşadığı
durumlarından hangileri Türklerin geleneksel devlet anlayışlarının sonucu olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
Moğol Devleti’nde Uygurlar önemli görevlere getirilmiş,
Uygur hocaları Cengiz Han’ın oğullarına ders vermiştir. Moğollar Türk askeri terimlerini ve askeri teşkilatını
da aynen benimsemiştir.
B) Türklerle Moğolların aynı ırktan geldikleri
C) Moğolların Türk kültürünün etkisinde kaldıkları
C) I ve II
D) Uygurların, uygarlık bakımından ileri bir seviyede
oldukları
E) II ve III
E) Uygurların, Moğolların teşkilatlanmasında rol oynadıkları
2.
5.
Türklerin Orta Asya’dan değişik bölgelere
göç etmelerinde,
İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinin yönetim
anlayışı demokratiktir.
I.
iklim koşullarının değişmesi,
Buna göre,
II.
nüfus artışı,
I.
güçlü olan prensin idareyi ele geçirmesi,
III.
Çin baskısı
II.
kurultay adında bir meclisin olması,
III.
ikili teşkilat sisteminin benimsenmesi
gelişmelerinden hangileri siyasî neden olarak
gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
durumlarından hangileri yukarıdaki yargıyı desteklemektedir?
C) I ve II
A) Yalnız I
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
İslamiyet öncesi Türk devletleri, yaşamlarını sanatlarına taşımışlardır. Sanat eserlerini hayvan figürleri ile
süslemişlerdir.
6.
Hayvan üslubu sanat tarzının ilk örnekleri aşağıdaki Türk kavimlerinden hangisinin dönemindedir?
A) İskitler
C) Yalnız III
E) II ve III
İlk Türk devletlerinde ülke doğu ve batı olmak üzere iki
idari birime ayrılmıştır. Doğu kanadını kağan kendisi
yönetirken, batı kanadına Kağan’ın kardeşi gönderilmiştir.
Ülkenin batı kısmını yönetmekle görevlendirilen
Kağan’ın kardeşine verilen unvan aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Göktürkler
C) Uygurlar
A) İlteriş
D) Bulgarlar
B) Şanyü
D) İdikut
E) Karluklar
7
C) Yabgu
E) Tigin
3
7.
Orta Asya Türk Tarihi - 3
11.
İslam öncesi Türk devletleri Çin ile sürekli mücadelelerde bulunmuştur. Bu mücadelelerde Türkler başarı
göstermiş olsalar da Çin kalabalık bir nüfusa ve geniş
topraklara sahip olmanın avantajını yaşamıştır.
Bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Bugünkü Avrupa milletlerinin temeli oluşmuştur.
•
Avrupa’da feodalite sistemi ortaya çıkmıştır.
•
Roma, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.
Yukarıda maddeler halinde sıralanan gelişmeler
aşağıda verilen olaylardan hangisinin sonuçlarındandır?
A) Orta Asya sürekli Çin etkisinde kalmıştır.
B) Türkler Çin ile iyi ilişkiler kurmuştur.
C) Yapılan mücadelelerde Türkler başarı sağlayamamıştır.
A) Kavimler Göçü
D) Mücadeleler neticesinde Türkler merkezi otoritelerini kaybetmiştir.
C) Coğrafi Keşifler
B) İstanbul’un Fethi
D) Rönesans Hareketleri
E) Çin üzerindeki Türk hakimiyeti sürekli olamamıştır.
8.
•
E) Fransız İhtilali
İslamiyet öncesi dönemde Türk kültürü üzerinde
aşağıdaki etkenlerden hangisi daha çok belirleyici
rol oynamıştır?
12. Türk tarihini tek bir coğrafi mekanda, bütün halinde incelemek oldukça zordur.
A) Dinsel inanış
Bu durumun nedenleri arasında,
B) Ticari hayat
I.
kaynakların yetersiz olması,
C) Hukuksal yapı
II.
Türklerin çok geniş bir coğrafyaya yayılması,
D) Göçebe yaşam
III.
Türklerin, tarihin en eski milletlerinden biri olması
E) Devlet yönetimi
gelişmelerinden hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
9.
İslamiyet’ten önceki Orta Asya Türklerinde Çinlilerle ticari ilişkileri geliştirip, bu süreç içerisinde
Çinlilerin Maniheizm ve Budizm dinlerini benimseyerek kabul eden Türk devleti aşağıdakilerden
hangisidir?
C) I ve II
E) I, II ve III
13. İslamiyet’ten önce Orta Asya Türk devletlerine ait
aşağıda belirtilen buluntulardan hangisi yerleşik
hayat yaşadıklarını göstermektedir?
A) Uygurlar
A) Kılıç ve yay
B) Bulgarlar
B) Freskler
C) Karluklar
C) Takılar ve süs eşyaları
D) Sabirler
D) Halı ve kilim dokumaları
E) Göktürkler
E) Çadırlar
10. Batı Türkistan’daki Namazgahtepe kazılarından, Arpa,
14. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yönetim yapısı te-
Buğday ve Çavdar taneleri ile koyun, keçi ve sığır kemiklerine rastlanmıştır. Kalıntılardan koyunların yünlerinden de yararlanıldığı anlaşılmaktadır.
okratik olmamış, ancak egemenliğini tanrıdan alan bir
anlayışa sahip olmuştur.
Bu duruma kanıt olarak,
Bu bilgiler doğrultusunda Namazgahtepe’de
yaşayanlar için,
I.
ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı,
I.
tarımsal ürünleri tanıdıkları,
II.
hatunun yönetiminde söz sahibi olması,
II.
hayvancılıkla uğraştıkları,
III.
kut anlayışının benimsenmiş olması
III.
dokumacılık yaptıkları
özelliklerinden hangileri gösterilebilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
8
C) I ve III
E) I, II ve III
Orta Asya Türk Tarihi - 3
1.
ÇÖZÜMLER
9.
Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. Bu
durum hanedan üyeleri arasında taht kavgalarına neden olmuş Türk devletlerinin yıkılmasında da bu gelenek belirleyici rol oynamıştır.
Orta Asya Türkleri içerisinde Maniheizm ve Budizmi
benimseyen Uygur Türkleridir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
2.
10. Arpa ve buğday tanelerine rastlanması tarım ürün-
Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde iklim koşullarının değişmesi ve nüfus artışı ekonomik sosyal nedenlerden; Çin’in baskısı ise siyasî nedenlerdendir.
lerinin tanındığının; koyun, keçi ve sığır kemiklerine
rastlanması hayvancılıkla uğraşıldığının; koyunların
yünlerinden yararlanılması da dokumacılıkla uğraşıldığının kanıtıdır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
3.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Orta Asya Türklerinde sanatsal alanda hayvan figürlerinden yararlanışmıştır. Bu durum ayrıca ekonomik
faaliyetlerin sanata da yansıdığının kanıtıdır. Çünkü
eski Türklerde başlıca ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
11. Kavimler Göçü’nün sonuçları,
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
4.
•
Avrupa’nın etnik yapısı değişikliğe uğramış, bugünkü Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır.
• Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
• İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
• Feodalite (derebeylik) ortaya çıkmıştır.
• Avrupa’da Hristiyanlık yayılmış, kilise ve papalık
güçlenmiştir.
• Skolastik düşünce ortaya çıkmıştır.
• Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
şeklinde özetlenebilir.
Verilen paragraf doğrultusunda A, C, D ve E seçeneklerine ulaşılırken, her iki devletin aynı ırktan olduğu söylenemez. Çünkü Moğollar Türkleşmiş bir toplumdur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
5.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde önemli konuların
görüldüğü Toy- Kurultay adı verilen bir meclis vardı.
Kurultaya hükümdar, hatun, haneden üyeleri, boy beyleri ve ordu komutanları katılırdı. Kurultay üyelerine
toygun adı verilirdi. Önemli konuların kurultayda görüşülüp, tartışılması demoktratik bir yapının kanıtıdır. Ancak kurultayın varlığı halkın yönetime katıldığının kanıtı
değildir. Zira Türk tarihinde halk ilk kez genel yönetime
kısıtlı olsa da Kanunuesasi’nin yürürlüğe girmesinden
sonradır. Yani Meşrutiyetin ilanıyladır. Kurultayın dışında Türklerde Seçkinler Meclisi, Nazırlar Meclisi, İhtiyarlar Meclisi, Komenton gibi meclislerde görülmüştür.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
12. Soru çözülürken verilen cümleye bağlı kalınması gerekmektedir. Zira dikkat edilmez ise I. öncülde yer alan
ifadeye de gidilebilir. Dolayısıyla Türkler dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış ve göç etmişlerdir. Bu durum
Türk tarihini bir bütün olarak incelemeyi zorlaştırmıştır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
6.
İkili teşkilat sisteminin uygulandığı ilk Türk devletlerinde ülkenin batı kısmına Kağan’ın kardeşi Yabgu unvanıyla gönderilmiştir. Tigin, şehzadelere verilen isimdir.
Diğerleri ise hükümdarın unvanları arasında yer alır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
13. Fresk, duvar resmidir. Dolayısıyla yerleşik hayatın ka-
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
7.
nıtıdır. Duvar resmi ile mağara resmi karıştırılmamalıdır. Zira mağara doğada var iken, duvar insanoğlunun
ortaya koyduğu bir yapıdır.
Türkler sürekli Çin ile mücadelede bulunmuş hatta Çin’e
karşı üstünlük sağlamıştır. Fakat Çin’in geniş topraklara
sahip olup kalabalık bir nüfusa sahip olması nedeniyle
Çin’e yerleşilmemiş ve bu durum da Türklerin, Çin üzerindeki hakimiyetinin sürekli olmasını engellemiştir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
14. İlk Türk de vletlerinde kut anlayışı hakimdir. Yani hü-
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
8.
Türkler göçebe hayat tarzını benimsemiştir. Türk kültürü de genel olarak göçebelik üzerine kurulmuş bir
yapıya sahip olduğu için göçebe hayat Türk kültürü
üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır.
kümdara hükümdarlık yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Bu durum egemenliğin tanrıdan
geldiği anlayışına sahip olunduğunun göstergesidir.
Kut, kan bağı yolu ile babadan oğula geçerdi. Dolayısıyla bu durum beraberinde ülkenin hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışını da getirecektir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
9
T A
4
1.
R
İ H
Orta Asya Türk Tarihi - 4
4.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da İslamiyet
öncesinde kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı benimsenmiştir.
B) Ordu-millet anlayışı hakimdir.
C) Devlet işleri divan kurulunda görüşülmüştür.
İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde halkın,
I.
göçebe bir yaşam benimsemesi,
II.
kullandığı otlaklar ve yaylalar için devlete vergi
ödemesi,
III.
genelde soy ve dil birliğine sahip boylar halinde
yaşaması
durumlarından hangileri toprağın devlete ait olduğunu gösterir?
D) Devlet yönetiminde ikili teşkilat sistemi uygulanmıştır.
A) Yalnız I
E) Ölen kişinin mezarına “balbal” adı verilen taşlar dikilmiştir.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
2.
•
Bizans ordusunda ücretli askerlik yaptılar.
•
İstanbul’u ilk kez kuşattılar.
Yukarıdaki bilgiler sırasıyla aşağıda seçeneklerde
yer alan Türk devletlerinden hangilerine aittir?
VIII. yüzyılın ilk yarısında dikilen Orhun Kitabeleri’nde
işlek bir Türkçenin kullanıldığı görülmektedir.
A) Bulgarlar-Kıpçaklar
Bu bilgiye dayanarak bu dönemde kullanılan Türkçe için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
B) Karluklar-Avarlar
A) Türkçe bu dönemde bir imparatorluk dilidir.
C) Kırgızlar-Macarlar
B) Türkçe gelişmiş bir edebiyat dilidir.
D) Peçenekler-Avarlar
C) Türkçe Asya’nın tamamında konuşulan bir dildir.
E) Sabirler-Hazarlar
D) İlk defa bu dönemde okuma-yazma önem kazanmıştır.
E) Türkçe yalnızca orduda kullanılmıştır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletleri
ile ilgili bir terim değildir?
A) Şad
B) Toy
C) Yuğ
D) Balbal
E) Pankuş
3.
•
Tarihte ilk defa Türk adı ile kuruldular.
•
Kendilerine has millî bir alfabe kullandılar.
7.
Yukarıdaki yargılar Göktürk Devleti’nin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?
İlk Türk devletlerinde,
I.
şölen düzenlenmesi,
A) Teokratik
II.
cesedin mumyalanması,
B) Baskıcı
III.
kurganlara çanak çömlek konulması
C) Oligarşik
D) Laik
durumlarından hangilerinin ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanıldığını göstermektedir?
E) Ulusçu
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10
C) Yalnız III
E) II ve III
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
524 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content