close

Enter

Log in using OpenID

Acil Tıp Anabilim Dalı Hasta Bakıcı / Yardımcı Hizmetli

embedDownload
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI GÖREV TANIMLARI
ACİL TIP ANABİLİM DALI HASTA BAKICI /YARDIMCI HİZMETLİ
A: GÖREV ÜNVANI
:ACİL TIP ANABİLİM DALI HASTABAKICI / YARDIMCI
HİZMETLİ
B. GÖREV YERİ
:Acil Tıp Anabilim Dalı
C. BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU AMİRİ :Acil Tıp Anabilim Dalı Servis Sorumlu Hemşiresi
D. GÖREV ÖZETİ
:Hastane hizmetlerini, hastanenin temizliğini, hastaların laboratuar ve
diğer yerlere götürülüp getirilmesiyle ilgili her türlü hizmetleri yapan yardımcı hizmetler sınıfıdır.
E. İŞ GEREKLERİ
:En az lise ve dengi okul mezunu olmak tercihen sağlık alanında bir
eğitime sahip olmak, fiziki dayanıklılık gösterebilmek
F. GÖREV. YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1. Hastanenin amaç, hedef ve politikası doğrultusunda, yardımcı sağlık hizmetlerini iş
ortamında uygulamak
2. Klinik ortamına uygun seçilmiş kıyafetleri giymek
3. Klinik çalışmalarında ekip ile iş birliği yapmak
4. Gündüz ve gece mesaisinde servis sorumlu hemşiresi ve klinik hemşireleri ile iş birliği
oluşturmak
5. Asepsi, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerini bilmek, uymak ve uygulanmasını sağlamak
6. Çalışma süresince, hastalar için enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlamak ve
bunu sürdürmek
7. Hastayla ilgili kritik durumlarda hastayı izlemek ve ekibi bilgilendirmek
8. Firma elemanlarının bulunmadığı ve iş yükünün yoğun olduğu zamanlarda servislerin
genel temizliklerini yapmak, hasta yemeklerini mutfaktan getirmek ve dağıtmak, gerekirse
hemşire gözetiminde yemek yedirmek.
9. Hastaları tetkik ve araştırma birimlerine (laboratuar, servislere) götürmek ve getirmek
10. Laboratuara gidecek muayene materyalini götürmek kendilerine verilen saatte neticelerini
almak ve ilgili birime veya ilgili kişiye teslim etmek
11. Hastanın, hastalığı ile ilgili istek ve ihtiyaçlarını karşılamak
12. Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları hemşireye derhal bildirmek
13. Kendilerine teslim edilen hasta ve kurum eşyasından sorumlu olmak
14. Sorumlu hemşirenin yaptığı listeye uygun olarak çalışmak
15. Kirli çamaşırları, talimata uygun olarak çamaşırhaneye götürmek, temizlerini getirmek ve
çamaşır dolabına düzenli bir şekilde yerleştirmek
16. Hasta yataklarını yapmak, görevli hemşire ile beraber oda düzenini kontrol etmek
17. Ameliyathaneye gidecek olan hastaları talimata uygun olarak ameliyathaneye götürmek ve
ilgili kişiye teslim etmek
18. Hareket güçlüğü olan hastalara kalkmalarında ve yatmalarında yardımcı olmak
19. Ziyaretçilerin hastane kurallarına uygun davranmalarına dikkat etmek
20. Ölen hastaları talimata uygun olarak morga götürmek ve imama teslim etmek
21. Nöbetini, nöbete gelen mesai arkadaşına teslim etmek
22. Hasta etajerlerinin temizliğini yapmak kontrol etmek ve düzenlemek
23. Klinikte kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak.( Buzdolabı, telefon, bilgisayar, ilaç
ve malzeme dolabı, sürgü, ördek, sedye, vs. gibi )
24. Klinikteki arızalı cihazları, talimatlara uygun olarak bakım onarıma götürmek, takibini
yapmak
25. Özel durumlarda hastaların yatış ve taburculuk işlemlerini yapmak
26. Yatağa bağımlı hasta bakımında hemşireye yardımcı olmak (Altını değiştirmek, pozisyon
değişikliği vermek v.s. gibi…)
27. Yazılan ilaç tabelalarını eczaneye götürmek, ilaçları teslim almak, servis hemşiresine
teslim etmek
28. Hasta transferi yapmak (sedye, tekerlekli sandalye, yatak v.s. gibi…)
29. Hastaya gerekli olan malzemeleri hasta başına getirmek (02 tüpü, acil arabasını, monitör,
aspiratör respiratör vs.)
30. Hastanın takip edilen idrarını boşaltmak
31. Depodan malzeme almak, serumları getirmek ve yerleştirmek
32. Klinikte hemşirenin iş yoğunluğu olduğu durumlarda hasta yemeğini yedirmek
33. Gerektiğinde klinik ile ilgili malzeme hazırlamak (Spanç, ped v.s gibi)
34. Güvenlik elemanının olmadığı durumlarda klinik giriş çıkışlarını denetlemek
35. Yatan hasta yataklarını yapmak
36. Hafta içi her gün ve hafta sonu gerekli durumlarda hasta odalarını toplamak, eşyaları
yerleştirmek, oda düzenini kontrol etmek, gerekli malzemeleri düzene sokmak, gereksiz
olanları hastaların bilgisi dahilinde çöpe atmak ya da kaldırmak / kaldırtmak
37. Rutin olarak kliniğin evraklarını ilgili birimlere götürmek, gerekli evrakları getirmek
38. Klinik içinde kullanılan sekreterliğe ait kırtasiye, her türlü tetkik istem, gözlem, order,
konsültasyon vb malzemeleri kliniğe getirmek.
39. Eğitim koordinatörlüğünün hizmet içi eğitimlerine katılmak ve yapılan çalışmalara katkıda
bulunmak
40. Hastane Başhemşireliğinin bilimsel ve sosyal faaliyetlerine katılmak ve görev almak
41. Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda yapmak
42. Amirinin verdiği işle ilgili görevleri yerine getirmek
43. Görev yerini izinsiz olarak ve nöbetini diğer nöbetçi arkadaşına devretmeden terk etmez
44. Hasta ile iletişimde iletişim kurallarına dikkat etmek.
PERSONEL NÖBET TESLİM PROTOKOLÜ
Her personel kendi bölümünün nöbet tesliminde bulunacaktır.
Bölümde bulunan malzemeler malzeme defterine yazılacak, sayılarak teslim alınıp teslim
verilecektir. Bölüm hemşiresi bu defterleri kontrol edecektir.
3. Teslim edilen malzemeler çalışır durumda ve her an kullanıma hazır şekilde teslim
edilecektir. (oksijen tüpleri vb)
4. Eksik olan malzemeler için, eksik devreden personel hakkında tutanak tutulacaktır.
5. Tutulan tutanak bölüm hemşiresi tarafından yazılıp, sorumlu hemşire tarafından da
imzalandıktan sonra işleme girecektir.
6. Bölümler arası malzeme değişimleri bölüm personelinin ve hemşiresinin bilgisi dahilinde
olacak, diğer bölüme gönderilen malzeme için hemşire ile işbirliği yapılarak tutanak
tutulacak ve malzeme defterine yazılıp nöbet teslimi yapılacaktır.
7. Kirli çamaşırlar, gözlem ünitesi personeli tarafından saat 8:00 den önce çamaşırhaneye
götürülecek, sayılarak teslim edilecektir. Sayım kağıdı nöbet teslim ettiği personele
verilecektir.
8. Tüm personeller bulunduğu bölümün genel düzeninden de sorumludur. Dağınık kirli, pis
olan hasta çarşafları değiştirilmeden teslim edilmeyecektir.
9. Personel tarafından hastaya kullanılan tıbbi malzemeler (idrar torbası, ünibag, ürofix, vb)
için hemşirelere bilgi verilecektir.
10. Hastanenin diğer birimlerine transfer olan hastaların yastık, çarşaf, battaniye vb
malzemeleri eksiksiz şekilde geri getirilecektir.
11. Birimlerdeki personeller günlük ve aylık değişmesi gereken yıkama solüsyonlarının
zamanında değişiminden sorumludur.
12. Laboratuara götürülen kanların doğru yer olduğundan emin olunması için o bölümdeki
görevliye danışılması gerekmektedir. Aksi takdirde alınan kanların tekrarlanması
olmaktadır.
1.
2.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content