close

Enter

Log in using OpenID

Program (pdf) - Orman Fakültesi - Süleyman Demirel Üniversitesi

embedDownload
18-19-20 Eylül 2014
ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ
SEMPOZYUMU PROGRAMI
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
YER: ORMAN FAKÜLTESİ SDÜ, ISPARTA
08.30-09.30
KAYIT
10.00-12.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
13.00-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ (SDU Merkezi Yemekhane -Doğu Kampüsü)
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
YER: ORMAN FAKÜLTESİ SDÜ, ISPARTA
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
Orman Fakültesi
KONFERANS SALONU
(I Oturum)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Öner DEMİREL
14:00-14:15
ONARIM VE PEYZAJ ONARIM PLANLARI
14:15-14:30
MEVZUAT KAPSAMINDA MERMER
SAHALARININ REHABILITASYONU
14:30-14:45
MADEN SAHALARI REHABILITASYON
EYLEM PLANI
14:45-15:00
MERMER VE TAŞ OCAKLARI
FAALIYETLERININ ORMAN EKOSISTEMINE
OLUMSUZ ETKILERI VE BU ALANLARIN
REHABILITASYONUNDA ORMAN
MÜHENDISLIĞI HIZMETLERI
REHABILITASYON ÇALIŞMALARININ
MADENCILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN
DEĞERLENDIRILMESI
TÜRKIYE’DE İŞLETILMEKTE OLAN MERMER
VE TAŞ OCAKLARI ÜZERINE TMMOB PEYZAJ
MIMARLARI ODASI DEĞERLENDIRMESI
TARTIŞMA
ARA
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
Serap KARGIN
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü)
Eyüp YADİGAR, Ali Rıza TOPTANI, Selin
GÜL, (MİGEM Doğaltaş Mermer Daire
Başkanı)
Bayram HOPUR
(Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü-Şube Müdürü)
Ali KÜÇÜKAYDIN
(Orman Mühendisleri Odası)
Ayhan YÜKSEL
İlter doruk BELİBAĞLI
(Maden Mühendisleri Odası)
Dr. Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN
Faruk SARIHAN
(Peyzaj Mimarları Odası )
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
(II Oturum)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Cahit BALABANLI
MERMER VE TAŞ OCAKLARIN'IN
REHABILITASYONUNDA
JEOLOJININ
ÖNEMI
ORMAN ALANLARINDAKI MERMER
OCAKLARININ
REHABILITASYONUNDA
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
(BATI
AKDENIZ BÖLGESI ÖRNEĞI)
KARADENIZ SAHIL YOLU IÇIN AÇILAN
TAÇ
OCAKLARININ
ÇEVRESEL
TAHRIBATI
ISPARTA YÖRESİ MERMER OCAKLARI
FAALİYETLERİ VE PEYZAJ ONARIMINA
YÖNELİK MEVCUT SORUNLAR VE
EYLEM PLANI
17:00-17:15
BURDUR’DA
GERÇEĞİ
17:15-17:45
TARTIŞMA
19:30
AKŞAM YEMEĞI
MERMER
OCAKLARI
Orman Fakültesi
KONFERANS SALONU
Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
(Jeoloji Mühendisler Odası)
Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU
Dr. Selma COŞGUN
Mehmet TÜRKKAN
Erdal ÖRTEL
(Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma
Müdürlüğü)
Prof. Dr. Öner DEMİREL
(KTU Or. Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Prof. Dr. Atila GÜL,
Prof. Dr. Hüseyin YAVUZ,
Adnan YILMAZTÜRK,
Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY,
Yrd. Doç. Dr. Şemsettin CARAN,
Yrd. Doç. Dr Halim CEVİZCİ,
Yrd. Doç. Dr. Yakup UMUCU,
Yrd. Doç. Dr. İsmail DUTKUNER,
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL,
Dr. Şehriban ERASLAN
(Süleyman Demirel Üniversitesi- VI Bölge
Müdürlüğü)
Kemal ARSLAN
(Burdur Sivil Toplum Platformu Başkanı)
(SDU Merkezi Yemekhane -Doğu
Kampüsü)
19 Eylül 2014 Cuma
Yer: ORMAN FAKÜLTESİ SDÜ, ISPARTA
SÖZLÜ BİLDİRİLER
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
(III. OTURUM)
III. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah GEZER
TÜRKİYE’DE ORMAN KAYNAKLARININ MADEN
İŞLETMECİLİĞİNE TAHSİSİNE İLİŞKİN YASAL,
ÇEVRESEL,
SOSYAL
VE
EKONOMİK
ÇÖZÜMLEMELER
ÜLKEMİZDE MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONRASI
BOZULAN
ALANLARIN
DOĞAYA
YENİDEN
KAZANDIRILMASI
İLE
İLGİLİ
YASAL
DÜZENLEMELERİN ÇEVRE VE DOĞA KORUMA
KAPSAMINDA İRDELENMESİ
MERMER OCAKLARI YER SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE
ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ
ÜRETİMİ
TAMAMLANMIŞ
TAŞ
OCAKLARI
PLANLAMASI: MEKAN ALGISI VE ÇEVRESEL
SANAT YAKLAŞIMLARI
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
Prof. Dr. Sibel MANSUROĞLU
Veysel DAĞ
Pınar KINIKLI
Emine KELEŞ
Öğr. Gör. Sibel AKTEN
Prof. Dr. Atila GÜL
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTEN
Prof. Dr. Adnan UZUN
Didem KARA SARIOĞLU
Balin A. ÖZCAN
ARA
(IV. OTURUM)
V. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ
09:30-09:45
Mesut BİLİM
Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY
TARTIŞMA
SÖZLÜ BİLDİRİLER
09:15-09:30
Orman Fakültesi
KONFERANS SALONU
Orman Fakültesi
SEDİR SALONU
AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL VE KÜLTÜREL
PEYZAJLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Şule KISAKÜREK
Prof. Dr. Hakan DOYGUN
İbrahim H. HATİPOĞLU
Merve GÖZCÜ
ISPARTA
İLİNDEKİ
MERMER
OCAKLARNIN
GELİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ
İLE BELİRLENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Kubilay UYSAL
Yrd. Doç. Dr. Şemsettin CARAN
ANDEZİT TOZ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
JEOTEKSTİLLERİN
PEYZAJ
KULLANIM OLANAKLARI
TARTIŞMA
ARA
ONARIMINDA
Yrd. Doç. Dr. Hakan CEYLAN
Metin Davraz
Öğr. Gör. Sibel AKTEN
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTEN
Prof. Dr. Atila GÜL
Emine KELEŞ
SÖZLÜ BİLDİRİLER
(V. OTURUM)
V. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan UZUN
11:00-11:15
MERMER
OCAKLARININ
ÜZERİNE ETKİLERİ
11:15-11:30
11:30-11:45
BURDUR
FLORASI
AÇIK
MADEN
OCAKLARI
EKOSİSTEM
RESTORASYONUNDA
BİTKİ
ÖRTÜSÜNÜN
İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
11:45-12:00
PEYZAJ ONARIM SÜRECİ: KURAMSAL TEMELLER
VE BAZI BİYOTEKNİK YÖNTEMLER
İŞLEYEN VE İŞİ BİTMİŞ MERMER OCAKLARININ
PEYZAJ-REKREASYON
VE
BİYOTOP
POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRME İMKANLARI
12:00-12:15
TARTIŞMA
13:00-14:00
(VI. OTURUM)
VI. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YAVUZ
ISPARTA İLİ MERMER POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ
11:15-11:30
REKÜLTİVASYON İÇİN
PATLATMANIN ÖNEMİ
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
13:00-14:00
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
İlker ÇİNBİLGEL
Ahmet KOCA
Belkıs MUCA
Yrd. Doç. Dr. Neslihan DOYGUN
Yrd. Doç. Dr. Şule KISAKÜREK
Merve GÖZCÜ
İbrahim Halil HATİPOĞLU
Doç. Dr. Osman UZUN
Prof. Dr. İdris OĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı AKSU
Arş. Gör. Ömer Taha SÖZGEN
(SDU Merkezi Yemekhane -Doğu
Kampüsü)
ÖĞLE YEMEĞİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER
11:00-11:15
Orman Fakültesi
KONFERANS SALONU
TESVİYE
AŞAMASINDA
Orman Fakültesi
SEDİR SALONU
Yrd. Doç. Dr. Şemsettin CARAN
Yrd. Doç. Dr. Halim CEVİZCİ
Prof. Dr. Hüseyin YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Şemsettin CARAN
Yrd. Doç. Dr. İ.Yıldırım TOSUN
Arş. Gör. Alaattin SAKCALI
AÇIK OCAK MADENCİLİĞİNİN TOPRAK ÜZERİNE
ETKİLERİ VE TOPRAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yrd.Doç.Dr. Nuray ÇİÇEK
ATİKMEN
Doç. Dr. Nazan KUTER
MERMERLİ BETONLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Hakan SARIKAYA
Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ
Hatice SARIKAYA
Doç. Dr. Şemsettin KILINÇASLAN
TARTIŞMA
ÖĞLE YEMEĞİ
(SDU Merkezi Yemekhane -Doğu
Kampüsü)
SÖZLÜ BİLDİRİLER
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
(VII. OTURUM)
VII. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan DOYGUN
Orman Fakültesi
KONFERANS SALONU
PEYZAJ ONARIMI BÜTÜNCÜL PLANLAMA MODELİ VE
SÜREÇLERİ
Dr. Şehriban ERASLAN,
Prof. Dr. Atila GÜL
ÖMRÜNÜ
TAMAMLAMIŞ
TAŞ
VE
MERMER
OCAKLARININ REKREASYON AMAÇLI KULLANIMI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç.Dr. Candan KUŞ
ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer YAZICI
Doç. Dr. Mehmet TOPAY
Ömer Faruk UZUN
Emine KELEŞ
Mahmut TUĞLUER
Prof. Dr. Atila GÜL
Arş Gör. Yasemin CINDIK
Prof. Dr. Öner DEMİREL
PEYZAJ ONARIMI TASARIM PROJESİ KAPSAMINDA 3
BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI
TERKEDİLMİŞ
TAŞ
OCAKLARININ
ÇEVRESEL
BOYUTLARI
MADEN VE TAŞ OCAKLARI ÖRNEĞİNDE ENDÜSTRİ
MİRASININ KORUNMASI VE YENİDEN KULLANIMI
15:45-16:00
TARTIŞMA
17:30-18:30
SONUÇ BİLDİRGESİNİN HAZIRLANMASI
19:30-
AKŞAM YEMEĞİ
Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ
SÖZLÜ BİLDİRİLER
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
(VIII. OTURUM)
VIII. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
MADENCİLİK
FAALİYETLERİNİN
MEVCUT
DÜZENLEMELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ:
KOZA OVACIK ALTIN MADENİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
TAŞ OCAKLARI BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARININ
ISPARTA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
TERKEDİLMİŞ AÇIK OCAK MADEN SAHALARINDA
DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI
MERMER
OCAKLARININ
REHABİLİTASYONU
ÇALIŞMALARINDA
KULLANILABİLECEK
DOĞAL
BİTKİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ: KIRTEPE MERMER
OCAĞI ÖRNEĞİ
TRABZON İLİNDEKİ TAŞ OCAKLARININ İNCELENMESİ
VE TRABZON İLİ KUM, ÇAKIL VE TAŞ İHTİYACININ
BELİRLENMESİNDEKİ DURUMA BİR GENEL BAKIŞ
15:45-16:00
TARTIŞMA
19:30-
AKŞAM YEMEĞİ
Orman Fakültesi
SEDİR SALONU
Yrd. Doç. Dr. Yavuz GÜLOĞLU,
İlknur KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI
Alper BULUT
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer YAZICI
Yrd.Doç.Dr. Candan KUŞ
ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Şirin DÖNMEZ
Doç. Dr. Nazan KUTER
Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Alper
BABALIK
Yrd.Doç.Dr. Volkan KÜÇÜK
Yrd.Doç.Dr. Osman ÜÇÜNCÜ
(TEKNIK GEZI)
20.09.2014 –CUMARTESİ
10:00 -16:00
MERMER OCAĞI ALANINDA
ARAZI GÖZLEM VE İNCELEME
TEKNİK GEZİSİ
NOT:
Sempozyum ve Çalıştay’a Katılım
Isparta ve Çevresi
ÜCRETSİZDİR.
Konaklama ve Ulaşım Ücreti ve Rezervasyon KATILIMCILARA Aittir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Doğu Yerleşkesi, 32260, Isparta
Arş. Gör. Gürcan GÜLER ( 0 246 211 3945)
Arş. Gör. Ömer Ümit YALÇIN (0 246 211 3958)
Detaylı Bilgi: http://ormanweb.sdu.edu.tr/mermerteknik/
E mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
617 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content