close

Enter

Log in using OpenID

AOB-6027 OCAK

embedDownload
OCAK
AOB-6027 OCAK
Değerli Müşterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen ürünleri kullanımınıza sunmaktadır.
Kullanma kılavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiş olan cihazınızı, güvenle ve en yüksek verimle
kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Cihazınızı kullanmadan önce, doğru ve güvenli yerleştirme, bakım ve kullanım için temel bilgileri içeren bu
kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ürününüzün montajı için, size en yakın VESTEL Yetkili Servisi’ ne
müracaat ediniz.
BU ÜRÜN ELEKTRİK VE GAZ AKSAMLARI İÇERDİĞİ İÇİN, ÜRÜNÜN İLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
İŞLEMİNİN VEYA SÖZ KONUSU İSE TAŞINMA İŞLEMİ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKİLİ SERVİSLERİ
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLİDİR. AKSİNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBİLECEK SORUNLARDAN
VESTEL TİCARET A.Ş. VEYA VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş. SORUMLU TUTULAMAZ.
Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir.
Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TKHK hükümlerinde
belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin
kalktığını önemle belirtiriz.
Bu cihaz, aşağıdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
İÇİNDEKİLER
1. ÜRÜN MODELLERİ
2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERİ
3. GÜVENLİK TALİMATLARI
4. KURULUM
5. KULLANIM
6. TEMİZLİK VE BAKIM
Bölüm 2: ÜRÜNÜN BÖLÜMLERİ
4
3
8
7
5
1
6
2
1- Indüksiyon Isıtıcı (160'lık)
2- Indüksiyon Isıtıcı (200'lük)
3- Orta ocak beki
4- Büyük ocak beki
5- Ocak kontrol düğmeleri
6- Indüksiyon ısıtıcı kontrol paneli
7- Ocak yüzeyi
8- Ocak ızgarası
1
İNDÜKSİYONLU ISITICI KONTROL PANELİ
Zamanlayıcı Seçimi
Sol Isıtıcı Sıcaklık/
Zaman Ayarı Arttırma
Sağ Isıtıcı Sıcaklık/
Zaman Ayarı Arttırma
Sol Isıtıcı Sıcaklık/
Zaman Ayarı Azaltma
Sağ Isıtıcı Sıcaklık/
Zaman Ayarı Azaltma
Duraklama
Tuş Kilidi
Hızlı Isıtma
Açma/Kapama
2
Bölüm 3:GÜVENLİK TALİMATLARI
CİHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARIN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE GEREKTİĞİNDE BAŞVURMAK
İÇİN KILAVUZU UYGUN BİR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL İÇİN OLUŞTURULMUŞTUR. CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHSEDİLEN
ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR. OPERASYON KILAVUZUNDA ŞEKİLLİ İFADELERİ OKURKEN DİKKAT EDİN.
Genel Güvenlik Uyarıları:
Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve
karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe
ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz
olarak yapılmamalıdır.
Cihaz ve erişilebilir bölümleri, kullanım esnasında sıcaktır. Isıtma elemanlarına
dokunmamaya özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki
çocuklar uzak tutulmalıdır.
UYARI: Katı veya sıvı yağ ile ocakta dikkatsizce yapılan pişirme işlemi tehlikeli
olabilir veya yangına sebep olabilir, ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız,
ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya bir yangın
battaniyesi ile alev örtülür.
UYARI: Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlemek için cihazın devresini
kapatınız.
Ocak kapağı bulunan ocaklar için talimatlar, açılmadan önce kapak üzerine
dökülmüş herşey uzaklaştırılmalıdır. Ve ayrıca kapak kapatılmadan önce ocak
yüzeyinin soğuması beklenmelidir.
3
Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayınız.
İndüksiyon ocaklar için, bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal cisimler ısınabilecekleri için ocak yüzeyi
üzerine konulmamalıdır.İndüksiyon ocaklar için, Kullanımdan sonra ısıtıcıları kontrol düğmesinden kapatınız ve
tencere dedektörüne güvenmeyiniz.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiştir.
Bakım ve onarım çalışmaları sadece yetkili servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Kurulumun ve bakımın
yetkili olmayan teknisyenler tarafından yapılması sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir şekilde cihazın
özelliklerini değiştirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel dağıtım koşullarının (doğal gaz ve gaz basıncının ya da voltaj ve frekansının) ve
cihaz ayarlarının uygun olduğundan emin olun. Bu cihaz için uygun koşullar etikette belirtilmiştir.
DİKKAT: Bu cihaz sadece yemek pişirmek için ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmıştır, başka herhangi bir amaç ya da
başka bir cihaz ile kullanılmamalıdır (Ticari şekilde ve ev tipi olmayan kullanım gibi ve oda ısıtmada kullanım
gibi.).
Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine
göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.
Eğer 15 sn sonunda ocak beki alev almaz ise, cihazı çalıştırmayı durdurun ve bulunduğunuz odanın
kapısını açın yada/ve yeniden çalıştırmak için en az 1 dakika bekleyin.
Eğer ürün üzerinde ülke sembolü var ise bu açıklamalar geçerlidir. Eğer ürün üzerinde sembol yok ise, bu
ülkenin kullanım şartlarına cihazın değiştirilmesiyle ilgili gerekli talimatları verecek teknik talimatlara
başvurmak için gereklidir.
Güvenliğinizi sağlamak için tüm olası güvenlik önlemleri alınmıştır. Cam kırılabileceğinden temizlik
yaparken çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalıdır. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan
kaçınılmalıdır.
Kurulum sırasında elektrik kablosunun zarar görmediğinden emin olunmalıdır. Eğer elektrik kablosu
zarar görürse,üretici (servis veya yetkili kişi) tarafından kaza riskini önlemek için değiştirilmelidir.
Eğer cihazın pişirme yüzeyi camdan ise;
DİKKAT: "Pişirme yüzeyindeki camın kırılması durumunda":
- derhal tüm gazlı, elektrikli yanıcıları kapatın ve cihazı güç kaynağından izole edin,
- cihazın yüzeyine dokunmayın,
- cihazı kullanmayın.
4
Bölüm 4: KURULUM
Kurulum Uyarıları
Cihazı, kurulumu tamamlanmadan çalıştırmayınız.
Bu cihaz yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalı ve kullanıma alınmalıdır. Yetkisiz kişiler tarafından
yapılmış hatalı yerleşim ve kurulumdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu
değildir.
Cihazı açtığınızda, taşınma sırasında herhangi bir zarar görmediğinden emin olunuz. Herhangi bir kusur
olması durumunda cihazı kullanmayınız ve derhal yetkili servisini arayın. Paketlemede (naylon,zımba,
strafor… vs) çocuklara zararlı olabilecek malzemeler kullanıldığından bu malzemeler toplanmalı ve
derhal atılmalıdır.
Cihazı atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneş, yağmur,kar ve benzeri etkilere maruz bırakmayınız.
Cihazın bulunduğu kabinin malzeme dayanım sıcaklığı en az 100°C olmalıdır.
Kullanım Sırasında
Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihaz kullanım sırasındayken cihazın yakınına koymayın.
Katı veya sıvı yağlar ile pişirme yaparken pişiriciyi yalnız bırakmayın. Yağlar aşırı ısınma durumuna yangına
neden olabilir. Yağdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiğinde; alevi boğmak
amacıyla; tencereyi veya tavayı kapak ile kapatın.
Tencereleri her zaman pişirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandırın ve tutamaklarını devrilme ve
çarpmaya karşı güvenli konumda tutun.
Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız, cihaz fişini çekiniz. Kontrol düğmelerini kapalı tutun. Ayrıca, cihazı
kullanmadığınızda; gaz vanasını her zaman kapalı tutun.
Cihazı kullanmadığınızda kumanda düğmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduğundan emin olun.
Uyarı: “Bir gaz pişirme cihazının kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar.
Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz, doğal havalandırma deliklerini
muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandırma tertibatı taktırınız (fırın üstü aspiratör).
Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin; bir pencerenin açılması
veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesinin yükseltilmesi gibi.
5
Temizlik ve bakım sırasında
Her zaman, temizleme ya da bakım işlemlerinden önce cihazı kapatın. Cihaz fişi çıkarıldıktan veya ana kumanda
anahtarları kapatıldıktan sonra temizlik ve tamir işlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düğmelerini sökmeyin.
CİHAZINIZIN VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİK BAKIMI İÇİN, BİZ DAİMA ORİJİNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE İHTİYAÇ
HALİNDE SADECE BİZİM YETKİLİ SERVİSLERİN ÇAĞRILMASINI TAVSİYE EDİYORUZ.
6
KURULUMU YAPACAK KİŞİ
İÇİN TEKNİK BİLGİLER
•
Ocağın alt yüzeyi ile ocağın altında yer alacak bir
başka cihazın ya da iç rafın üst yüzeyi arasında en az
30 mm boşluk olmalıdır.
•
Ocak ile üzerinde yer alacak dolap ya da ocağı örtecek
şekilde hemen üzerinde konumlandırılmış herhangi
bir eşya arasında en az 750 mm mesafe
olmalıdır(Şekil 4.1).
•
750 mm
Ocak tablasının banko boşaltmasına kurulumunu yapabilmek
için Şekil 4.2’ de gösterilen boyutlarda alan açılmalı ve
aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
500 mm
Cihaz ile yerleştirileceği yüzey arasına mutlaka bir
sızdırmazlık bandı konulmalıdır.
Şekil 4.1
Cihaz perde gibi tutuşabilen malzemelerin yanına
kurulmamalıdır.
520mm
580mm
52 mm
Min. B
Min.
560mm
A
m
490m
Şekil 4.2
7
Komşu Duvarlar
Min. A
Yanabilir Malzeme
60 mm
Yanmaz Malzeme
40 mm
Min. B
150 mm
50 mm
OCAK TABLASININ YERLEŞTİRİLMESİ
• Tek tarafı yapışkankan'C' sızdırmazlık bandını ocak
tablası altına, tüm kenarlar boyunca yapıştırınız
(Şekil 4.3).
Şekil 4.3
KURULUM BRAKETLERİNİN
YERLEŞTİRİLMESİ
•
Ocağınızın montajını yaparken montaj
braketlerini şekil 4.4'deki gibi takınız.
•
Ocağınız banko montaj braketlerindeki klipsler
sayesinde mutfak tezgahında bulunan açıklığın
içine kendiliğinden sabitlenecektir.
Şekil 4.4
CİHAZINIZIN MUTFAK DOLABINA GÖRE KONUMU
(Şekil 4.5)
Boşluk
• Cihazınızın alt yüzeyi ile mutfak dolabı
Kapı
arasında en az 60mm mesafe bulunmalıdır.
Bağlantı
Boşluğu
8
60 mm
Şekil 4.5
Bölüm 4: KURULUM
GAZ BAĞLANTISI
Bu cihaz LPG (G30-28/30mbar) ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Uygun gaz tipleri ve gaz dedektörlerine ilişkin bilgiyi Gaz
Tüketim Tablosunda bulabilirsiniz. Eğer kullanılan gaz basıncı bu değerlerden farklı yada değişken ise gaz tesisatına uygun bir
basınç regülatörü takılması gerekmektedir. Bu ayarın yapılması için mutlaka Vestel Yetkili Servisine başvurun.
Cihazınızın NG yada LPG’ye göre kurulumu yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bu işlem gerçekleştirilirken yürürlükteki
yönetmelikler ve standartlar göz önüne alınmalıdır.
Cihazınızın gaz bağlantısını yapmadan önce fabrika gaz çıkış ayarını görmek için kapasite etiketine başvurabilirsiniz.
NOTLAR
LPG gazı için bağlantı yapılırken, cihazın gaz girişine kelepçe ile sabitlenen plastik hortum kullanılmalıdır. Cihazınızı mümkün
olduğunca kısa ve sızdırmaz bir hortum ile gaz kaynağına bağlayınız. Izin verilen maksimum hortum uzunluğu 1.5 m’ dir.
Cihazınızın gaz bağlantı hortumu güvenliğiniz için yılda 1 kez yenisiyle değiştirilmelidir.
Gaz bağlantı hortumları en fazla 90°C sıcaklığa dayanabilirler(Bu hortumlar yürürlükteki standartlara uygun olarak üretilmiş
olmalıdır).
NG bağlantıları için tasarlanmış gaz hortumları LPG bağlantısını yapmak için kullanılmamalıdır.
Gaz bağlantı hortumları ezilmemeli, zedelenmemeli ve hortumların keskin, köşelere, hareketli nesnelere temas
ettirilmemelidir.
Gaz bağlantısında oluşabilecek gaz kaçağı uygun bir sıvı ya da gaz kaçak dedektörü yardımıyla kontrol edilmelidir.
Gaz bağlantısı etrafında köpük oluşumu, gaz kaçağı gözlendiği takdirde bağlantı tekrar tekrar kontrol edilmelidir.
Gaz kaçağı asla ateşle test edilmemelidir.
1
Hortum Bağlantı Ucu Değişimi
2
Bu cihaz, fabrika çıkışı olarak LPG için ayarlanmıştır. LPG’ den
doğalgaza dönüşüm esnasında, yetkili servis tarafından temin
edilen bağlantılar ürüne takılmalıdır(Şekil 4.6) ve flex hortum ile
bağlantı yapılmalıdır.
3
2
Her gaz değişiminde hortum ucu değiştirilirken, bağlantı ara
yüzeylerine sızdırmazlığı sağlamak amacı ile (2) nolu contanın
yerleştirilmesi gerekmektedir.
1- Ocak gaz dağıtım borusu
2- Sızdırmazlık contası
3- Dirsek (NG Bağlantısı için)
Ocaklarda gaz dönüşümü mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafından yapılmalıdır.
9
Şekil 4.6
GAZ DÖNÜŞÜMÜ
GAZLI OCAKLARIN ENJEKTÖR DEĞİŞİMİ
Cihazınızda kullanılan enjektörün çapı, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiştir. Dönüşüm setiyle
birlikte verilen enjektör dönüşüm bilgi kılavuzuna göre değiştirilecek enjektörü seçiniz. Sonrasında enjektör değişimi için:
• Ocak ızgarasını ve ocak beklerini çıkarınız.
•Uygun lokma ile “J” (Şekil 4.7-4.9) enjektörünü yerinden çıkarınız ve yerine cihazda kullanılan gaz türüne uygun olan yeni
enjektörü monte ediniz.
J
Şekil 4.7
KISIK ALEV KONUMUNUN AYARLANMASI
Kısık alev konumu için rölanti vidası LPG’ den doğalgaza dönüşte gevşetilmelidir. Doğalgazdan LPG’ye geçişte ise aynı vida
sıkıştırılmalıdır. Cihazın fişinin takılı olduğundan, gaz beslemesinin açık olduğundan, ocak pişirici şapka ve adaptörlerinin
yerlerine yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Ocakları yakın ve kısık konuma alın..
Düğmeleri çekerek çıkarın. Rölanti vidası musluk gövdesi üzerinde yer almaktadır(Şekil 4.8). Küçük ağızlı düz bir
tornavida ile vidayı sıkın/ gevşetin. Bu ocağın kısık konumdaki alevinin artması ya da azalmasını sağlar. Alev uzunluğu 4
mm olacak şekilde vidayı ayarlayın. Düğmeyi yerine takarak alevin pişirici tam yanma konumundan kısık konuma 1 sn’ lik
sürede ayarlandığında sönmediğinden emin olun.Yukarıda anlatılan işlemleri herbir ocak için tekrarlayın.
Şekil 4.9
Şekil 4.8
10
Ocağınızın Elektrik Bağlantısı
Elektrik bağlantısını yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
*Ev elektrik şebekesinin ve ürünün bağlanacağı prizin akım taşıma kapasitesinin, ocağın kullandığı maksimum güç için uygun
olduğundan emin olunuz.
*Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalışma geriliminin, şebeke gerilimi ile aynı olduğundan emin olunuz.
*Ürünü direkt prize bağlayınız. Arada trafo vs. tür şeyler olmamalıdır.
L
SARI+YEŞİL
N
MAVİ
KAHVERENGİ
*Toprak hatlı prize bağlayınız.
* Topraklı priz cihazın yakınında olmalıdır. Kesinlikle uzatma kablosu kullanılmamalıdır.
* Besleme kablosu ürünün sıcak yüzeyine temas etmemelidir.
* Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisini arayın. Kablo, Yetkili Servis tarafından
değiştirilmelidir.
* Yanlış elektrik bağlantısı cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamında değildir.
* Cihaz 220 - 240 Volt elektriğe uygun olacak şekilde ayarlanmıştır. Şebeke elektriği, verilen bu değerden farklı ise derhal Yetkili
Servisi arayınız. Ocağı yerleştirdikten sonra kumanda düğmesinin “0” kapalı konumda olduğundan emin olunuz ve fişi prize
takınız.
* Her bakımdan önce cihazın fişini çekiniz.
11
Bölüm 5: KULLANIM
Büyük/Wok Pişirici
Orta Pişirici
Küçük Pişirici
: 22-26 cm
: 14-22 cm
: 12-18 cm
Şekil 5.1
Ocakları kullandıktan sonra, kontrol düğmesini kapatmayı unutmayınız.
Uyarılar:
• Yalnızca düz ve yeterince kalın tabanlı tencereler kullanınız.
.
• Tencereyi ocağın üzerine koymadan önce tabanının kuru olduğundan emin olunuz.
• Cihaz çalışırken tüm yüzeylerinin sıcaklığı yükselebilir. Bu yüzden çocukların ve evcil hayvanların cihaz çalışırken ve
kapatıldıktan sonra soğumadan bu yüzeylere temasını engelleyiniz .
• Ocak kullanıldıktan sonra bir süre daha sıcak kalmaktadır, bu sürede ocağa dokunmayınız ve üzerine herhangi bir cisim
bırakmayınız.
.
• Ocağınızın üzerine bıçak, çatal, kaşık gibi metal parçaları bırakmayınız, ısınarak ciddi yanıklara sebep olabilirler.
12
Indüksiyon Isiticinin Kullanimi
Cihaz ana şebekeye bağlandığında tüm göstergeler kısa bir süre için görünür ve kaybolur. Ardından bekleme moduna geçer
ve cihaz kullanıma hazırdır.
Cihaz ilgili sensörlere dokunma yolu ile kontrol edilir. Her sensör kullanımına ses sinyali eşlik eder.
Cihazı açmak için;
Açma/Kapama tuşuna dokunun ( ). Tüm göstergeler sağ altta bir nokta ile beraber "0" ı gösterecektir. (Eğer 20 saniye
içerisinde hiçbir pişirme bölgesi ayarlanmazsa cihaz otomatik olarak kapanacaktır.)
Cihazı kapatmak için;
Açma/Kapama tuşuna dokunun.
Pişirme bölgesini ayarlamak için;
Pişirme yapmak istediğiniz bölgenin ( ) tuşuna dokunarak bölge seçimi yapın. Seçilen bölgedeki gösterge sağ altta bir
nokta ile beraber "0" ı gösterecek, diğer bölgedeki göstergenin sağ altındaki nokta kaybolacaktır.
( ) ve ( ) tuşu ile pişirme seviyesini ayarlayın. Pişirme bölgesi pişirme yapmak için hazır olacaktır. Hızlı ısınma
seçeneğini kullanmak için, seviye ayarı yaptıktan sonra P tuşuna dokunun.
Pişirme bölgesini kapatmak için;
Pişirmeyi sonlandırmak için ilgili bölgenin ( ) tuşunu kullanarak "0" seviyesine ayarlayın, veya aynı anda ( ) ve ( )
tuşlarına dokunarak herhangi bir seviyeden "0" seviyesine ayarlayın.
Eğer pişirme bölgesi ısınmış ise göstergede "0" yerine sıcak yüzey anlamına gelen "H" harfi görünecektir.
Tüm pişirme bölgelerini kapatmak için;
Çalışma sırasında ( ) tuşuna dokunarak tüm pişirme bölgeleri kapatılabilir. Bekleme modunda ısınan yüzeylerin
göstergelerinde "H" harfi görünecektir.
Sıcak yüzey ikazı;
Pişirme bölgesinde tehlike oluşabilecek miktarda ısınma olduğunda, yeterli miktarda soğuyana kadar ilgili göstergede "H"
uyarısı görünür
13
Otomatik kapanma güvenliği;
Tüm pişirme bölgelerinde, pişirme seviyesine bağlı olarak maksimum çalışma süresi vardır, çalışma maksimum süreye
ulaştığında ilgili pişirme bölgesi otomatik olarak kapanır.
Pişirme seviyesi
1 -2
3 -4
5
6 -9
Maksimum çalışma süresi
6
5
4
1,5
Saat
Saat
Saat
Saat
Çocuk Kilidi;
Cihazı açtıktan sonra çocuk kilidi devreye alınabilir. Kilidi devreye almak için, sağ ısıtıcıya ait ( ) ve ( ) tuşuna aynı
anda basılır ve ardından tekrar ( ) tuşuna basılır. Göstergelerde "L" uyarısı görünür. (Isınmış bir yüzeyde bu konumda L
ve H uyarıları sırayla görünür)
Çocuk kilidi devredışı bırakılmadığı sürece, cihaz kapatılıp açılsa dahi kilit devrededir.
Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için, sağ ısıtıcıya ait ( ) ve ( ) tuşuna aynı anda basılır ve ardından tekrar ( )
tuşuna basılır. Göstergelerdeki L uyarısı kaybolur.
Tuş Kilidi;
Tuş kilidi fonksiyonu ocağınızın çalışması durumunda kontrol panelini kilitlemek için kullanılır, tuş kilidi devrede iken
yanlızca açma/kapama ( ) tuşu çalışır.
Tuş kilidini aktif etmek için en az 2 saniye süreyle ( ) tuşuna basılı tutun. Sesli bir sinyal ile tuş kilidi aktif olacaktır. Tuş
kilidi ikaz lambası yanacak ve kontrol paneli kilitlenecektir.
14
Zamanlayıcı;
Zamanlayıcı iki farklı modda kullanılabilir.
Dakika sayıcı;
Dakika sayıcı hiçbir pişirme bölgesi ayarlanmamış iken Zamanlayıcı ( ) tuşuna dokunarak devreye alınabilir.
Zamanlayıcı ( ) tuşu ile devreye alındıktan sonra ( ) ve ( ) tuşları ile 0 - 99 dk arasında olacak şekilde ayarlama
yapılır. 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, en son kalan değer zamanlayıcı tarafından ayarlanarak, bu süreden
itibaren geriye saymaya başlar.
Ayarlanan süre bitiminde sesli olarak uyarı verir ve zamanlayıcı göstergesi yanıp söner. Herhangi bir tuşa dokunarak sesli
uyarı kapatılır veya hiçbir işlem yapılmazsa uyarı 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
Çalışma sırasında herhangi bir anda ( ) ve ( ) tuşları kullanılarak zamanlayıcı ayarı değiştirilebilir veya ( ) tuşu ile
cihaz kapatılarak zamanlayıcı da sona erdirilebilir.
Pİşirme süresi ayarı;
Cihaz açıldığında, zamanlayıcı pişirme bölgeleri için pişirme süresi olarak programlanabilir.
Bir pişirme bölgesinde pişirme seviyesi ayarı yapıldıktan sonra ( ) tuşuna basılarak, zamanlayıcı pişirme süresini ayarı
yapmak için aktif hale gelir. Zamanlayıcı göstergesinin sağ ve sol tarafında zamanlayıcının hangi pişime bölgesine ait
olduğunu gösteren LED ler yanar.
Ayarlanan süre bitiminde sesli olarak uyarı verir, pişirme bölgesi kapanır ve zamanlayıcı göstergesi yanıp söner. Herhangi
bir tuşa dokunarak sesli uyarı kapatılır veya hiçbir işlem yapılmazsa uyarı 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Isınan
yüzeyler için göstergede "H" uyarısı görünür.
Hızlı Isıtma Fonksiyonu
Pişirme seviyesi ayarlanan pişirme bölgesinde, ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşması isteniyor ise, seviye
ayarlandıktan sonra P tuşuna basılarak Hızlı Isıtma Fonksiyonu devreye alınır. Hızlı Isıtma devrede olduğu sürece ilgili
göstergede seviye değeri ve P uyarısı sırayla gösterilir. Ayarlanansıcaklığa ulaştığında Hızlı Isıtma otomatik olarak devredışı
kalır ve göstergede P uyarısı görünmez.
15
Gazlı Ocakların Kullanımı
Manuel Ateşleme ve Gazlı Ocakların Kontrolü
Ocaklardan birini ateşlemek için, ocak kısmına kibriti yaklaştırınız, ilgili ocağın düğmesini bastırınız ve saat yönünün tersine
doğru çeviriniz. İstenen alev seviyesi maksimum (büyük alev) ve minimum (küçük alev) arasında çevirerek elde edilebilir.
Kontrol panelinde düğmelerin yanında bulunan işaretler hangi düğmenin hangi ocağı kumanda ettiğini göstermektedir.
Gazlı Ocakların Elektrikle Ateşlenmesi
Ürünümüz otomatik ateşleme sistemi ile donatılmıştır. Kullanmak istediğiniz gazlı ocağın kontrol düğmesini bastırınız ve saat
yönünün tersine çeviriniz. Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece otomatik çakmak çalışacaktır. İlgili ocağın yandığını gördükten
sonra düğmeyi serbest bırakınız ve gazlı ocağın yanar konumda kaldığından emin olunuz. Aksi halde düğmeyi kapatıp önceki
işlemleri tekrarlayınız.
Ateşleme süresinden sonra gaz emniyetinin devreye girme süresi en fazla 10 saniyedir. Bu süre boyunca düğmeyi tam basılı
tutunuz. Düğmeyi serbest bırakınız ve gazlı ocağın yanar konumda kaldığından emin olunuz. Aksi halde düğmeyi kapatıp,
önceki işlemleri tekrarlayınız Kontrol düğmesi kapatılmadan, kazara alev söndüğü taktirde, sönme emniyetinin devreye
gimesi için gereken süre en fazla 90 saniyedir.
Enerji Tasarrufu
* Elektrikli ocakta pişirme yapılırken düz tabanlı tencere kullanılmalıdır.
* Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
* Pişirme süresini düşürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalıdır.
* Pişirme süresinin uzun olmaması için gereken miktardan fazla su yada yağ kullanılmamalıdır.
* Yiyecek kaynama başladıktan sonra sıcaklık ayarı düşürülmelidir.
Tavsiyeler:
Ocağınız farklı boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazı en ekonomik kullanmanın yolu, pişirme tencerenizin boyutuna uygun
gazlı ocağı seçmek ve kaynama noktasına ulaşıldıktan sonra alevi en düşük seviyede tutmaktır. Tencerenizin kapağını daima
kapalı tutmanız önerilir.
Ocağınızdan en iyi şekilde verim alabilmeniz için, aşağıdaki çaplara sahip tencereler kullanmanız önerilir.
Wok pişiricisi olan modellerde, uygun çaptaki wok tenceresi ve ürününüzle birlikte çıkan wok adaptörü ile birlikte kullanınız.
16
Tavsiyeler
Cihazın ısıtıcıları ısıya dayanıklı koruyucu maddeyle kaplıdır. İlk kullanımda olası kötü kokuyu gidermek ve koruyucu
tabakayı sertleştirmek için düğmeyi ‘1’ konumuna getirerek 20 dakika kadar boş olarak çalıştırınız.
* Cihazı her zaman tabanı düz ve kalın tencereler ile çalıştırın.
* Cihazı ısıtıcı yüzeye uygun boyutlarda olan tencereler ile kullanın.
* Cihazı çalıştırırken tencereyi ısıtıcı yüzeyinin tam merkezine yerleştirin.
DOĞRU
YANLIŞ
yuvarlak tabanlı tencere
YANLIŞ
küçük tabanlı tencere
YANLIŞ
tencere tabanı ısıtıcıya oturmamış
* Tencereyi ısıtıcı yüzey üzerine yerleştirmeden önce tabanının kuru olduğundan emin olun.
* Cihazı asla boş tencere ile çalıştırmayın.
* Isıtıcılar üzerinde bir çatlak yada kırık oluştuğunda, cihazı derhal kapatın ve kullanımını durdurun.
* Cihazın uzun ömürlü olması için her kullanımdan sonra yumuşak sünger veya bez ile ovarak temizleyin. Buharlı ısıtıcı ile
temizlemeyiniz.
* Cihazınız çalışırken dış yüzeyleri oldukça ısınır. Cihaz kapatılmış olsa dahi, bu kısımlar belli bir süre daha sıcaklığını
muhafaza eder. Sıcak yüzeylere kesinlikle dokunmayın ve üzerinde hiçbir cisim bırakmayın. Çocukları uzak tutun.
17
Bölüm 6: TEMİZLİK VE BAKIM
Temizlik
Temizlemeden önce, ocağı elektrik kaynağından ayırınız ve ana gaz beslemesini kapatınız.
Ocak Bekleri ve Izgaralar
Cihazınızın üst kısmında bulunan ocak ızgaralarını (tencere taşıyıcılarını), gazlı ocakların şapka ve kafalarını kaldırın. Bek
tablasını silerken, havuzların içine sabunlu su ve pislik kaçmamasına dikkat edin. Böyle bir durumda, havuzun içindeki
sıvıyı kurutup çalıştırın. Gazlı ocakların şapka ve kafaları ile ocak ızgaralarını sabunlu su ile yıkayıp durulayın. Kuruttuktan
sonra bek şapkalarını yerleştirirken tırnakların geçmesine ve tam yerine oturmasına dikkat edin. Bek tablasını bulaşık teli
ile temizlemeyin, yüzeyin çizilmesine sebep olur.
Bek ve kafa şapkalarını bulaşık makinesinde yıkamayın. Bek kafalarına sabunlu su ile çıkarılamayan kir ve lekeler için
piyasadan temin edebileceğiniz metal yüzey temizleyicilerini, üzerindeki talimatları dikkate alarak kullanabilirsiniz.
Emaye Parçalar
Bu parçaların ilk günkü gibi yeni kalmaları için, ılık sabunlu su ile sık sık temizlenmeleri ve yumuşak bir bezle kurulanmaları
gerekmektedir. Parçaları sıcakken yıkamayınız ve asla zedeleyici temizlik maddeleri kullanmayınız. İçki, kahve, süt, tuz, su,
limon veya domates suyu gibi sıvıları emaye parçalarla temas edecek şekilde uzun süre bırakmayınız. Ocak ızgaralarının
(tencere taşıyıcıları) alevle temas eden uç kısımlarındaki emaye dökülebilir. Emayesi dökülen uç kısımlar paslanmaya
neden olmayacağından;kullanımında sakınca yoktur.
Inox Ocak Tablası
Inox ocak tablası yumuşak nemli sabunlu bir süngerle sık sık temizlenmeli ve yumuşak bir bezle kurulanmalıdır. Zedeleyici
temizlik malzemeleri kullanmayınız. İçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sıvıları ocak tablası üzerinde
uzun süre bırakmayınız.
Yemek lekelerini ve kullanıma bağlı oluşan sararmaları çıkarmak amacıyla piyasada bulunan muhtelif inox temizleyiciler
kullanılmalı, ıslak bir bezle durulaması yapılmalıdır. Kesinlikle, kimyasal çözünürlüğü yüksek solventler kullanılmamalıdır.
Aksi halde kalıcı renk değişimleri veya serigrafide zayıflamalar meydana gelebilir.
NOT: Bek havuzlarında ve ocak tablası etrafında oluşan sararmalar cihazın fonksiyonel özelliklerini ve performansını
etkilememektedir. Inox temizleyiciler ile yapılan düzenli temizleme ile bu sararmaların önüne geçilebilir.
18
ENJ. DÖNÜŞÜM TABLOSU
Toplam Güç
G30 28-30mbar
4.8 kW 345 g/h
Gaz Kategorisi : II2H3B/P
Sevk edileceği ülke : TR Sınıf: 3
NG
G20 20 mbar
LPG
G30 28-30 mbar
115
85
BÜYÜK BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
3
3
1 Saatlik Tüketim
285,7 l/h
218,1 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
97
65
Nominal Güç (kW)
1,75
1,75
1 Saatlik Tüketim
166,7 l/h
127,2 g/h
Bu cihaz AEEE yönetmeliğine uygundur.
19
0
0
Şekil 2
Şekil 1
Kısık alev konumu için düğmeyi maksimum-minimum konumları arasına getiriniz(Şekil 1).
Ocak beklerini kesinlikle maksimum ile kapalı konumları arasında kullanmayınız(Şekil 2).
Ocak beklerini düğme maksimum konumda iken ateşleyiniz.
Ocak bekini çalıştırmadan önce, bek kafasının doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
Ocak bekini çalıştırmadan önce, bek gövdesi kanallarının kuru ve temiz olduğundan emin
olunuz.
Bek yatağı ve enjektör deliğinin, temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
20
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - TÜRKİYE
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Vestel Ticaret A.Ş
Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
52138074 21/12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 993 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content