close

Enter

Log in using OpenID

Çizelge 1. Trakya TAE Edirne Ekmeklik Buğday Islah Kursu

embedDownload
Çizelge 1. Trakya TAE Edirne Ekmeklik Buğday Islah Kursu Uygulamalı Eğitim Programı
Sıra
No
Uygulama Konusu
1
MELEZLEME
1.1
1.2
1.3
Ebeveyn seçimi
Emaskulasyon
Melezleme
2
TARLA ÖZLEMLERİ
2.1
Morfolojik, Fizyolojik
Gözlemler
2.2
Hastalık Gözlemleri
3.1
3.2
3.3
3.4
ISLAH MATERYALİ VE ELİT
TOHUMLUK HASADI
Verim denemeleri hasadı
Açılan materyal hasadı
Gözlem bahçeleri hasadı
Elit tohumluk hasadı
4
ISLAH MATERYALİ EKİMİ
4.1
4.2
4.3
Verim denemeleri ekimi
Açılan materyal ekimi
Gözlem bahçeleri ekimi
3
Süresi
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Eğitimin Yapılacağı
Yer
10
28/04/2014
09/05/2014
Trakya TAE Edirne
Dr. İrfan ÖZTÜRK,
Remzi AVCI,
9
20/05/2014
30/05/2014
Trakya TAE Edirne
Dr. İrfan ÖZTÜRK,
Remzi AVCI,
10
30/06/2014
11/07/2014
Trakya TAE Edirne
10
13/10/2014
24/10/2014
Trakya TAE Edirne
Eğitimi Verecekler
Dr. Adnan TÜLEK
Kemal AKIN
Dr. İrfan ÖZTÜRK,
Remzi AVCI,
Dr. İrfan ÖZTÜRK,
Remzi AVCI,
Çizelge 2. Trakya TAE Edirne Ayçiçeği Islah Kursu Uygulamalı Eğitim Programı
Sıra
No
Uygulama Konusu
Süresi
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Eğitimin Yapılacağı
Yer
1
Ekim
3 gün
16.04.2014
18.04.2014
TTAE-Edirne
2
Seleksiyon
5 gün
23.06.2014
27.06.2014
TTAE-Edirne
3
Melezleme Çalışmaları
5 gün
07.07.2014
11.07.2014
TTAE-Edirne
4
Ayçiçeği Hastalık Gözlemleri
5 gün
07.07.2014
11.07.2014
TTAE-Edirne
5
Hasat Öncesi Gözlemler
3 gün
13.08.2014
15.08.2014
TTAE-Edirne
6
Hasat ve Harman
4 gün
01.09.2014
04.09.2014
TTAE-Edirne
7
Verim deneme sonuçlarının
değerlendirilmesi ve analizler
3 gün
10.11.2014
12.11.2014
TTAE-Edirne
Eğitimi Verecekler
Dr. Göksel Evci, Veli Pekcan,
M .İbrahim Yılmaz
Dr. Göksel Evci, Veli Pekcan,
M .İbrahim Yılmaz
Dr. Göksel Evci, Veli Pekcan,
M .İbrahim Yılmaz
Dr. Göksel Evci, Tuğba Hilal
ÇİFTÇİGİL
Dr. Göksel Evci, Veli Pekcan,
M .İbrahim Yılmaz
Dr. Göksel Evci, Veli Pekcan,
M .İbrahim Yılmaz
Dr. Göksel Evci, Veli Pekcan,
M .İbrahim Yılmaz
Çizelge 3. Trakya TAE Edirne Çeltik Islah Kursu Uygulamalı Eğitim Programı
Sıra
No
Uygulama Konusu
3.1
EKİM
Verim denemeleri ekimi
Açılan materyal ekimi
Gözlem bahçeleri ekimi
MELEZLEME VE TARLA
GÖZLEMLERİ
SELEKSİYON VE HASAT
ÖNCESİ GÖZLEMLER
Morfolojik Gözlemler
3.2
Hastalık Gözlemleri
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
HASAD VE SERTİFİKALI
TOHUMLUK ÜRETİMİ
Verim denemeleri hasadı
Açılan materyal hasadı
Gözlem bahçeleri hasadı
Elit tohumluk hasadı
Süresi
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
5
12/05/2014
16/05/2014
Eğitimin Yapılacağı
Yer
Trakya TAE Edirne
Eğitimi Verecekler
Dr Halil SÜREK
12
11/08/2014
22/08/2014
Trakya TAE Edirne
5
15/09/2014
19/09/2014
Trakya TAE Edirne
5
15/09/2014
19/09/2014
5
15/09/2014
19/09/2014
Trakya TAE Edirne
Trakya TAE Edirne
8
08/10/2014
17/10/2014
Trakya TAE Edirne
Dr Halil SÜREK
Dr Halil SÜREK
Dr Halil SÜREK
Dr Halil SÜREK
Dr. Adnan TÜLEK
Dr Halil SÜREK
Çizelge 4. Trakya TAE Edirne Keten, Aspir, Soya, Kanola Islah Kursu Uygulamalı Eğitim Programı
Sıra
No
Uygulama Konusu
1
KETEN ISLAHI
1.1
1.2
1.3
Ebeveyn seçimi
Emaskulasyon
Melezleme
1.4
Hastalık Gözlemleri
2
ASPİR ISLAHI
2.1
2.2
2.3
Ebeveyn seçimi
Emaskulasyon
Melezleme
1.4
Hastalık Gözlemleri
3
SOYA ISLAHI
3.1
3.2
3.3
Ebeveyn seçimi
Emaskulasyon
Melezleme
1.4
Hastalık Gözlemleri
4
4.1
4.2
4.3
4.4
KANOLA ISLAHI
Ebeveyn seçimi
Emaskulasyon
Melezleme
Tohum Seleksiyonu ve Ekim
Süresi
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Eğitimin
Yapılacağı Yer
5
02/06/2014
6/06/2014
Trakya TAE Edirne
5
5
16/06/2014
30/06 /2014
20/06/2014
4/07/2014
Trakya TAE Edirne
Trakya TAE Edirne
Eğitimi Verecekler
Dr. Metin BABAOĞLU
Merve GÜZEL
Dr. Metin BABAOĞLU
Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL
Dr. Metin BABAOĞLU
Merve GÜZEL
Dr. Metin BABAOĞLU
Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL
Dr. Metin BABAOĞLU
Merve GÜZEL
4
22/04/2014
26/04/2014
Trakya TAE Edirne
Dr. Metin BABAOĞLU
Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL
Dr. Sami SÜZER
5
22/09/2014
26/09/2014
Trakya TAE Edirne
Dr. Sami SÜZER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content