close

Enter

Log in using OpenID

bahri dağdaş uluslararası tarımsal araştırma enstitüsü-konya

embedDownload
BUĞDAY ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SORUMLUSU: Dr. Seyfi TANER Tlf: 0505 407 62 24
Sıra
UYGULAMA KONUSU
SÜRESİ
No
1
TEORİK EĞİTİM
2
EKİM
10 gün
3 gün
2.2 Verim Denemeleri
4 gün
2.3 Gözlem Bahçeleri
3 BİTKİ ÇIKIŞ GÖZLEMLERİ
3 gün
0 gün
7 gün
ANTALYA
6 Ekim 2014
8 Mayıs 2014
17 Ekim 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
16 Mayıs 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
EĞİTİMİ
VERECEKLER
Teorik Eğitim
Programına Bakınız
3 gün
2 gün
5 gün
3 gün
5.2 Hastalık Gözlemleri
6 HASAT ve SELEKSİYON
Islah Materyallerinde Tek Bitki ve Hat
6.1 Seçim yöntemleri (seleksiyon) ile Hasat
6.2 Verim Denemelerinde Hasat
SONUÇLARIN ANALİZİ VE
7 DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1 Verim Denemeleri
7.2 Yoklama Melezi Gözlem Bahçeleri
2 gün
5 gün
TOPLAM
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI YER
2 gün
5.1 Morfolojik Gözlemler
Islah Materlerinin Değerlendirilmesi ve yeni
7.3 sezon programının oluşturulması
BİTİŞ
TARİHİ
13 GÜN
2.1 Islah Materyalleri
3.1 UPOV Özellik Belgesi Okumaları
KENDİLEME, MELEZLEME, GÖZLEM
4 VE BİTKİ SEÇİMİ
UPOV Özellik Belgesi Okumaları, Bitki
4.1 Seçimi ve Hastalık Gözlemleri
Tarlada Kendileme, Emaskülasyon
4.2 Melezleme
4.3 UPOV Özellik Belgesi Okumaları
5 HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER
BAŞLAMA
TARİHİ
Dr. Seyfi TANER,
05 Haziran 2014
11 Haziran 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
1 Temmuz 2014
5 Temmuz 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
10 Ağustos 2014
20 Ağustos 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
3 gün
2 gün
10 gün
3 gün
2 gün
5 gün
38 gün
Enes YAKIŞIR
AYÇİÇEĞİ ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM
PROGRAM SORUMLUSU: Dr. Oğuz GÜNDÜZ Tlf: 0533 642 22 12
Sıra
BAŞLAMA
UYGULAMA KONUSU
SÜRESİ
No
TARİHİ
1
TEORİK EĞİTİM
2
EKİM
2.1 Islah Materyalleri
2 gün
2.2 Verim Denemeleri
2 gün
2.3 Gözlem Bahçeleri
3 BİTKİ ÇIKIŞ GÖZLEMLERİ
1 gün
2 gün
3.1 UPOV Özellik Belgesi Okumaları
KENDİLEME, MELEZLEME, GÖZLEM
4 VE BİTKİ SEÇİMİ
UPOV Özellik Belgesi Okumaları, Bitki
4.1 Seçimi ve Hastalık Gözlemleri
Tarlada Kendileme, Emaskülasyon
4.2 Melezleme
4.3 UPOV Özellik Belgesi Okumaları
5 HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER
2 gün
14 gün
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
20 Mayıs 2014
21 Mayıs 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
17 Temmuz 2014 Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
30 Haziran 2014
5 gün
4 gün
5 gün
3 gün
5.2 Hastalık Gözlemleri
6 HASAT ve SELEKSİYON
Islah Materyallerinde Tek Bitki ve Hat
6.1 Seçim yöntemleri (seleksiyon) ile Hasat
6.2 Verim Denemelerinde Hasat
SONUÇLARIN ANALİZİ VE
7 DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1 Verim Denemeleri
7.2 Yoklama Melezi Gözlem Bahçeleri
2 gün
5 gün
TOPLAM
02 Mayıs 2014
ANTALYA
5 gün
5.1 Morfolojik Gözlemler
Islah Materlerinin Değerlendirilmesi ve yeni
7.3 sezon programının oluşturulması
28 Nisan 2014
13 GÜN
5 gün
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI YER
EĞİTİMİ
VERECEKLER
Teorik Eğitim
Programına Bakınız
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
BİTİŞ
TARİHİ
01 Eylül 2014
05 Eylül 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
23 Eylül 2014
27 Eylül 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
17 Kasım 2014
28 Kasım 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
3 gün
2 gün
10 gün
3 gün
2 gün
5 gün
41 gün
MISIR ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SORUMLUSU: Mehmet TEZEL
Sıra
UYGULAMA KONUSU
No
1
Tlf: 05325112575
TEORİK EĞİTİM
SÜRESİ
3 gün
3 gün
3 gün
3.1 UPOV Özellik Belgesi Okumaları
KENDİLEME, MELEZLEME, GÖZLEM
4
VE BİTKİ SEÇİMİ
UPOV Özellik Belgesi Okumaları, Bitki
4.1
Seçimi ve Hastalık Gözlemleri
4.2 Tarlada Kendileme, Melezleme
4.3 UPOV Özellik Belgesi Okumaları
5 HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER
3 gün
5.1 Morfolojik Gözlemler
5.2 Hastalık Gözlemleri
6 HASAT ve SELEKSİYON
Islah Materyallerinde Hasat ve Koçan
6.1
Seleksiyonu
6.2 Verim Denemelerinde Hasat
SONUÇLARIN ANALİZİ VE
7
DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1 Verim Denemeleri
7.2 Yoklama Melezi Gözlem Bahçeleri
TOPLAM
5 Mayıs 2014
7 Mayıs 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
26 Mayıs 2014
28 Mayıs 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Mehmet TEZEL
14 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Mehmet TEZEL
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Mehmet TEZEL
03 Kasım 2014
07 Kasım 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Mehmet TEZEL
01Aralık 2014
05 Aralık 2014
Bahri Dağdaş UTAEM KONYA
Mehmet TEZEL
BİTİŞ
TARİHİ
13 GÜN
2 DENEMELERİN KURULMASI
2.1 Denemelerin Kurulması
3 BİTKİ ÇIKIŞ GÖZLEMLERİ
10 gün
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI YER
EĞİTİMİ
VERECEKLER
Teorik Eğitim
Programına Bakınız
Mehmet TEZEL
BAŞLAMA
TARİHİ
ANTALYA
2 gün
5 gün
3 gün
5 gün
3 gün
2 gün
5 gün
3 gün
2 gün
5 gün
3 gün
2 gün
31 gün
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content