close

Enter

Log in using OpenID

Daha derin kesimlerde daha yüksek güvenilirlik

embedDownload
Daha derin kesimlerde
daha yüksek güvenilirlik
Önce kullanıcı gereksinimleri ...
... daha derin kesme işlemleri ilk uygulanmaya başlandığında yeni bir konseptin geliştirilmesi gerektiğinin
anlaşılması uzun sürmedi. Bu bağlamda geniş çaplı bir
endüstriyel katılım ile aşağıdaki sonuçlara varıldı:
• Süreç güvenliği en önem verilen ve ödün verilemez
özelliktir,
• Kenar başına kesim sayısı ile ilgili memnun
edici bir seviyeyi garanti etmek için takım ömrü
önemlidir,
• Kullanıcı dostu takımlar ve mümkün olan her türlü
uygulamanın, tezgahın ve malzeme seçeneğinin
var olduğu, kolayca seçim yapılabilecek kapsamlı
bir program sunulmalıdır,
• Kesim sırasında ziyan olan bara malzemesi en
düşük seviyeye indirilmelidir,
Takım kullanma mesafesi, her türlü işleme çalışmasında
her zaman en düşük seviyeye indirilmesi gereken temel
faktörlerden biridir. Ancak büyük çaplı baraların kesilmesi ve daha uzun mesafelere ulaşılması gerekiyorsa uzun
kullanma mesafelerinin oluşması kaçınılmazdır. İşlemlerin doğasından gelen dengesizlikleri düzeltmek de takıma yüklenen bir sorumluluktur, aynı zamanda güvenli
bir çalışmaya olanak sunarak memnun edici sonuçlar
sağlaması da bir rekabet avantajıdır. Derinlik ve kullanma mesafesi özellikleri bakımından ayrıcalıklı bir kesme
(dilimleme) takımı sistemine günümüzde oldukça fazla
ihtiyaç duyulmaktadır.
• Güvenilir ve kaliteli bir talaş kontrolü ve tahliyesi
gereklidir,
• Yüksek beklentiler için memnun edici bir yüzey
ince işleme kalitesi sunulmalıdır,
• En uygun üretkenlik seviyesi, düşük kesim başına
işleme maliyetleri ve yüksek operasyonel verimlilik diğer işleme çalışmalarıyla benzer seviyelerde
sağlanmalıdır.
Yeni takım konseptinde
bu gereklilikler ne kadar
karşılanabildi?
Bir kesme takımından beklenen özellikler, kesimin derinliğine bağlı olarak artar ve daha derin kesim ve daha
uzun ulaşma mesafesi olan bir takım sunmak başarının anahtarıdır. Bu bağlamda, daha çok bara ilerletme
tezgahlarının olduğu torna tezgahlarında dalma derinliği
38 mm (1.49 inç) ve üzeri, kayar kafalı tezgahlarda ise
32 mm (1.25 inç) kadardır.
Kesim (dilimleme) sırasındaki daldırma işlemi üç kademeden oluşur:
• baranın büyük bölümü üzerindeki ana uzun kesim,
• kesimin sonuna doğru yaklaşım,
• merkez noktaya ulaşmadan hemen önceki kısa
kademe.
Bu üç kademe, takımın zorlu koşullara dayanacak özelliklere sahip olmasını ve bu özelliklerin yeni nesil bir takım
geliştirilirken dikkate alınmasını gerektirir. Ana kesim ile
ilgili kesici kenar dayanıklılığı, kesme işlemi, talaş kontrolü ve talaş tahliyesi özelliklerinin performanslı olması
süreç verimliliği, güvenlik ve memnun edici bir yüzey ince
işleme kalitesinin elde edilmesini sağlar. Burada belirtilen seviyeler, takımın tasarımına ve kullanılan teknolojilere bağlıdır.
Kesim bitişi yaklaşımı, uygun programlama yapılarak ve
belirli önlemler alınarak gerçekleştirilen kısmi bir uygulama faktörüdür ve takımın kullanım ömrü ile süreç güvenliği üzerinde büyük etkisi vardır. Bu kademe, kesme
(dilimleme) takımında son derece kapsamlı özelliklerin
var olmasını gerektirdiğinden, kesim bitişi için ayrıca
önleyici programlamanın da gerçekleştirilmesi gerekir.
Kesici kenarın kuvveti, uç üzerindeki oluşan kenar formuna direnç ve kesici uç kaplamasının dayanıklılığı en
önemli kritik faktörlerdir. Bu özelliklerin aynı zamanda,
ana dalma kesimi sırasında yüksek kesim hızları ve
ilerlemeleri sağlayabilecek kalitede kesici uçlar ile bir
araya getirilmesi gerekir.
Kesme teknolojilerinde yeni ve
büyük bir aşama
Sandvik Coromant, değiştirilebilir kesici uçlu kesme ve
kanal açma takımları pazarında sahip olduğu öncü ve
pazar lideri konumuna gelmek için çok çalışmıştır. İlk
takım 1976 yılında üretilmiştir ve o zamandan günümüze geliştirilen tüm Coromant kesme ve kanal açma takım
konseptleri, performans ve kalite bakımından sürekli bir
ilerleme sağlamıştır. Bu geliştirme sürecinden elde edilen deneyimler ve sorunların çözülmesi, çalışmaların optimize edilmesi için sektör ile ortaklaşa gerçekleştirilen
çalışmalar, günümüzde CoroCut QD konsepti ile sunulan üstün özelliklerin temelini oluşturmuştur.
CoroCut QD, daha büyük çaplı baraların kesilmesine ve
alt millerin arkasındaki alanlara ulaşmak için daha uzun
takım kullanma mesafesi gerektiren kesimlerin optimize
edilmesine yönelik olarak geliştirilmiş yeni ve benzersiz
bir takım konseptidir. Konseptin geliştirilmesi sırasında
bir dizi kriter hayata geçirilmiştir. Bu kriterler ile birlikte
dilimleme, kanal açma, tornalama ve alına kanal açma
takımlarından oluşan yerleşik CoroCut sistemine yeni ve
özel bir parça eklenmiştir.
Kesici uç geliştirme faktörleri
Tüm modern işleme çalışmalarında olduğu gibi kesici uç
geliştirme de yeni konseptin yaratılmasında önemli bir
faktör olmuştur. Tüm malzemelere uyan yeni geometrilerin olduğu özel derin kesim uçları, gerektiğinde talaş
kırma ve yüzey ince işleme için wiper (silici) kesici kenarları günümüzün vazgeçilmezleridir. Kesici uçların tasarım
amaçları arasında; CoroCut QD konseptinin bir parçası
olarak hayata geçirilen yüksek hassaslıktaki jetlerin en
iyi şekilde kullanılmasını sağlamak da yer almaktadır.
Etkin bir tahliye işlemi için talaş kontrolü ile daha düşük
kesim kuvvetleri oluşturulur. Kesme daldırmasının tüm
aşamalarıyla daha iyi başa çıkmak amacıyla kaplama
yapışmasına ve kenar hattı güvenliğine öncelik veren
program için yeni ve geliştirilmiş kesici uç kaliteleri sunulmuştur. Hemen seçilebilecek çok sayıda kesici uçtan
oluşan geniş yelpaze sayesinde, iyi bir başlangıç seviyesi
ve kapsamlı optimizasyon olanakları sunulur.
Lama sınırlamalarıyla baş etme
Kesme (dilimleme) işlemi için dar sayılabilecek bıçaklar
gereklidir ancak güvenliği tehlikeye atmamaları ve performansı sınırlandırmamaları için bu bıçaklar en fazla
ne kadar dar olabilir?
Bu takım ölçülerinin arkasında, baraların kesilmesi sırasında malzeme tasarrufunun genellikle bir imalat sorunu
olarak görülmesi yatmaktadır. CoroCut QD ile, lama genişliği ve performans kapasitesi arasında yeni bir denge
kurulmuştur. Bunun nedeni kısmen lama malzemelerindeki gelişimdir. Buna ek olarak kesici uçlardaki daha
yüksek kesme kapasitesi, daha iyi konumlanma ve daha
sağlam destek de diğer en önemli faktörlerdir.
Yeni lamaların çelik alaşım yapısı, çok daha yüksek yorulma ve bükülme mukavemeti ile çok daha iyi kesici uç
yuvası özelliklerini de beraberinde getirmiştir. Kesici uç
konumu tasarımının kalitesi burada önemli bir rol oynamaktadır ve QD rayının konumu sayesinde performans,
konum, hassasiyet ve güvenilirlik özellikleri yeni bir seviyeye taşınmıştır. Lama ile uç arasındaki yeni arabirim,
derin kesme işlemleri için lama genişliğinin 2 mm’ye
kadar düşürülmesine olanak sağlar.
Yüksek hassaslıkta
kesme sıvısı ...
...Sandvik Coromant tarafından birçok takım türü için hayata geçirilmiş, yıllar içinde daha da geliştirilmiş ve artık
teknolojinin son noktası haline gelmiştir. Kesme sıvısı,
nozüller aracılığıyla beslenir ve yönlendirilir. Kesme sıvısı
tavsiye edilen optimum değer olan 70 bar seviyesinden
düşük bir basınçla besleniyor olsa bile işleme performansında kayda değer bir fark elde edilir. CoroCut QD konsepti; kesme işlemini ve talaş kontrolünü desteklemek
ve takım aşınmasını sınırlandırmak için jetleri aşağıdan
ve yukarıdan yönlendirerek yüksek hassaslıktaki kesme
sıvısının geniş kapsamlı olarak kullanılmasını sağlar.
Takım lamasının içinden beslenen kesme sıvısı, en iyi etkiyi yapacağı ve daha sert uç kaliteleri ve daha yüksek
kesme değerleri ile daha yüksek performans sunacağı
noktada uygulanır.
Kullanıcı dostu takımlar; tezgah durmalarına yaptığı
etki, doğru takım değişikliği için sağladığı güvenlik ve
sunduğu ayar olanakları ile işleme sektöründe çok daha
fazla rağbet görmektedir. Kesin ve net bir uç konumuna
ve sıkışmaya olanak sağlayan QD ray arabirimine sahip
yeni konsept sayesinde takım değiştirme artık çok daha
kolay ve güvenlidir. Bu sayede, tork kontrolü olmadan
hatasız uç değişikliği gerçekleştirilmesine, tak ve çalıştır
özelliğiyle tutucudaki lama ayarının kolayca yapılmasına
ve yüksek hassaslıkta kesme sıvısı bağlantısına olanak
sağlanır. Birçok tezgah için uygundur, operatörün üzerindeki yükü ve maruz kaldığı riski azaltır, takımın kullanıldığı alana yönelik prosedürleri azaltır ve yeşil hafif
işleme özelliği sayesinde yüksek verimliliğe katkı sağlar.
Güvenlik ve verimlilik alanında
yeni bir potansiyel
Diğer bazı işleme çalışmalarında olduğu gibi, kesim sırasında görüş alanından çıkarak malzemeye giren narin
takımlar için de “tedbir amaçlı” güvenlik sağlamak
amacıyla genellikle performanstan ödün verilmesi eğilimi söz konusudur. Aşırı koşullara maruz kalan hassas
takımlar konusunda endişelenmek talaşlı imalat sektöründe doğal bir fenomendir ancak doğru uygulama ve
performansını kanıtlamış yetkin bir konsepte duyulan
güven sayesinde bunun üstesinden gelinebilir.
CoroCut QD, kesme takımları teknolojisi alanındaki en
son gelişmelerin bir araya getirildiği ve birlikte kullanıldığı bir takım konseptidir. Bu konsept yalnızca daha derin
kesim işlemleri için yüksek bir güvenilirlik sağlamakla
kalmaz, aynı zamanda kayda değer ölçüde daha uzun bir
takım ömrü ve bu ömür süresince son derece yüksek bir
malzeme tasarrufu da sağlar. Ayrıca, daha yüksek performans ve basit, güvenli kullanım ve seçim özellikleri sayesinde daha yüksek bir verimlilik potansiyeli sunar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content