close

Enter

Log in using OpenID

/ âğfvmMIlı - Denizli Emniyet Müdürlüğü

embedDownload
İL A N E N T E B L İĞ L İS TE S İ
GRUP NO:
b4064ace-61bi-469a-9959-928d80cf4906
S ır a
Tuta na k
Nc
T a rih i
T u ta n a k S er
B arko d No
Sıra N o
Tev d
EGM
İN o
Sicil N 3
İlan A s m a T a r i h i :
09-06-2014
İlan in d irm e T a r i h i :
09-07-2014
A d S o y a d / Un van
Plaka Nc
T .P .C .
K a n u n Md
Tuta rı
ıkl
M EVLÜT KURU
1
20140422
GU00713404
CZOO60O95O145
128B04
2
20140423
G U 00713507
CZOO601122053
152042
3
20140425
GU00713909
CZ 00 6B 1 934540
184150
4
20140427
G U 0 0 7 13821
CZOO602O32276
241709
5
20140427
GU 00713S63
CZ006B20402BB
220B68
6
20140429
G U 00712212
CZ00682507057
216566
7
20140430
GU00712236
C Z 0 0 6 8 3 2 12254
216566
.0
20140502
GUÜD714300
CZ006B3B03929
128804
9
20140503
MA05597232
CZ006B3940440
157370
10
20140503
G U 00 71 45 23
C Z 00 5B 3936382
205154
11
2D140503
GUD0714529
CZ006B3937730
205154
12
20140S03
G U 00714517
CZ006B3857977
184150
13
20140504
GUOO714505
CZ00683972625
220B6B
14
2014G506
GU 00714724
CZ006B4333517
105305
15
20140505
GU0D714641
CZ0D684317975
205154
16
20140507
G Ü 0 0 7 14754
CZ006B4G651B2
128004
17
20140507
GU00714744
CZ00684660057
235937
16
20140507
GU0D 714737
C Z00684656159
235937
19
20140509
G U 0 0 7 14828
CZ00685565313
105305
20
20140509
GUD0714786
CZD 06 85 55 1 163
205154
21
20140510
G U 00 71 48 39
CZ00685612703
220B6B
22
20140511
GU 00714798
CZ00685595372
241709
23
20140511
G U 0 D 7 15008
CZÜ0B858QÛQ98
235937
24
20140511
GU00714864
CZ006B5763993
205154
25
20140512
UBKA0D552669 CZ0068601B788
14334B
26
20140513
3Ü00715259
CZ006B6384777
235937
27
20140513
3 U 0 0 7 15050
:Z 00 5 8 6 3 6 9 8 8 0
128804
28
>0140513
3U00715D4B
D2006B6366414
>35937
29
0140514
3U00715282
:ZOOBB675105Q
>16566
30
0140515
C3U00715335
'Z00687B 47776
05154
31
0140515
C3U00715352
;ZOO68704B4O7
1 20868
32
0140510
t BKA0D5524B4 C,Z006BB60615Q
113341
'
33
2 014051a
SU00715564
C Z00688636027
1B4150
f
34
20 1 4 0 5 2 0
G U00715691
C ZD06BB689023
105305
K
30EC938
172,00
20BLK20
172.00
0 7N S G 0 7
172,00
20PR175
727,00
09BN407
172,00
09YH745
172,00
07ZD673
172,00
0 7FS C 4 6
172,00
4 8 G T1B 4
60,00
35RR557
172,00
34H KJ15
172,00
35SL489
172,00
34NAD58
172.00
07FIT58
172,00
42D KR 42
172,00
2ODE707
172,00
35AZU39
172,00
20AVK3B
172,00
64DS952
172,00
O7EGS06
172,00
34BA765
172,00
33D3329
172,00
20D3942
172,00
20P4835
172,00
35NLR06
519,00
18K5000
356,00
54YP467
172,00
20AHJ57
356,00
J4EE2993
35G.OO
)7YNA87
72,00
C ÜPY360
72,00
51/2-A
S U A T B ALIK
47/1-A
Û Z K A N F IN D IK O Ğ L U
51/2-A
SEV N A Z KUM OGLU
42/11
ONUR ÖZYER
51/2-A
M U R AT EKER
51/2-A
ZEYNEP DOGANKAYA
51/2-A
İS M E T K E S E R C İ
51/2-A
ARZUÇOR
70/1-B
E S M A D E N İZ
51/2-A
H A Y R E T T İN A K K U Ç
51/2-A
Ş A H İN İLGİ
51/2-A
AD NAN DUM AN
51/2-A
H A T İC E Ö Z L E R
T O S U N L A R Ç E L İK D Ü K Ü M M E T A L T İ C A R E T V E
S A N A Y İİ L İM İT E D Ş İR K E T İ
51/2-A
51/2-A
D EN İZ Lİ S İG O R T A E K S P E R T İZ H İZ M E T L E R İ
L İM İT E D Ş İR K E T İ
51/2-A
A L A İT T İN U S L U
E R T A N D A Y A N IK L I T Ü K .M A L .T E K N İK
S E R V İS A N .T İC .L T D .Ş T İ.
E T E M T E K İN
E L İF N E R G İS K Ö S E O Ğ L U
51/2-A
51/2-A
51/2-A
51/2-A
GÖKHAN ACKA
Ö Z E R K A N L O J İS T İK N A K L İY A T O T O M O T İV
P E T R O L G ID A Ü R Ü N L E R İ S A N A Y İ V E T İ C A R E T
V EL İ G 0 Z E N
K A D İR D A Ğ D E L E N
E R -M E T A Ş IM A C IL IK P L A S T İK S A N T İC L T D Ş T İ
M U STAFA KAYA
3EKİR Ö Z D E M İR
VİA H M U T S E V İN Ç
rAMERYAKUP S İN İR L İO Ğ L U
\Lİ K Ü Ç Ü K O G U L
fJA İLE P A Ş A LI
;e n e r
abakam
c
R K U R M Ü H E N D İS L İK İN Ş A A T T A A H H Ü T S A N A Y İ
E T İ C A R E T L İM İT E D Ş İR K E T İ
V
,
35
20140523
G U 0 0 7 16063
C Z006894B9059
245956
36
2 3140524
G U 0 0 7 16089
C Z006B9555204
220868
^
37
2 3140525
G U00716262
C Z006B9B67198
12BB04
0
S T E S M Ü H E N D İS L İK T E S İS A T S A N .V E T İC A R E T
T D .Ş T İ.
IV U S T A F A U Y G U T B A T T A L
3
51/2-A
51/2-A
51/2-A
TK-26/L-5(2)
51/2-B
51/2-A
51/2-B
51/2-B
51/2-A
>1/2-A
*K-26/A-5(1)
1
1/2-A
9ER 9 19
172,00
0K4222
17 2 ,0 0
5
6DN9404
172,00
5
0ES763
17240a . ,
I
C
A D R İY E M U T L U L U K
s O L-ED A D Y E N İL E N E B İL İR
*
N .B İL .S .E .E .M .P .D .S .V 5 T .L T D .Ş T İ
51/2-A
039,00
9 A B T0 6
4HB3745* f
1/2-A
1/2-A
1/2-A.
. „
■
-r y
J iy
/ âğfvmMIlı
— / ^ B o jg e TrteDjttSb/W üdüm
/
3t.Sıhıf Emniyet Müdürü
L V
Aç
V®
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content