close

Enter

Log in using OpenID

Ders içeriği - Dokuz Eylül Üniversitesi

embedDownload
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Dersin Adı: Çok Değişkenli Veri Analizleri
Dersin Koordinatörü: Prof.Dr. Özkan Tütüncü
Tel: 232 412 97 20
Dersin Amacı: Bu derste, araştırma yöntemleri dersinin devamı olarak söz konusu derste
toplanan veri seti kullanılarak çok değişkenli analizlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikle öğretim üyesi tarafından derste yapılacak analizlerle ilgili kuramsal ve yöntemsel
bilgiler aktarılacaktır. Daha sonra, regresyon (basit, çoklu, lojistik, hiyerarşik), varyans
analizleri (iki yönlü ANOVA, ANCOVA, tek ve iki yönlü MANOVA, split ANOVA), tekrarlı
ölçümler, diskriminant, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modeli (YEM) testleri
öğrenciler tarafından eldeki veri seti kullanılarak uygulanacak ve derste sunulacaktır.
Dönemin sonunda araştırma projesinin bir yayın haline getirilmesi planlanmaktadır.
Dersin Yöntemi: Dersler, öğretim üyesi tarafından yapılacak sunum ve bilgilendirmeleri
takiben,
öğrencilerin
bir önceki
dönem
toplanan
veri
setini
kullanarak
analizleri
gerçekleştirmeleri şeklinde yürütülecektir.
Kaynaklar:
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli
istatistik ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem.
Hair, J., Black, W, Babin, B. ve Anderson, R., 2010. Multivariate data analysis: A global
Perspective (7th edition), Saddle River, NJ : Pearson Education, Inc.
Kuhn, S.T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago
Press.
Nunnally, J. C. (1967). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.
Coakes, S. J. ve Ong, C. (2011). SPSS version 18.0 for windows: Analysis without anguish.
Milton, Qld.: John Wiley and Sons.
Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th edition). Boston:
Allyn and Bacon.
Dergiler:
·
Journal of Total Quality Management and Business Excellence
·
Journal of Quality and Quantity
·
International Journal of Social Research Methodology
·
Journal of Business Research
·
Annals of Tourism Research
Başarı Notunun Hesaplanması:
Derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Ara Sınav : % 20
Final Sınavı : % 30
Ödev ve Diğer Çalışmalar : % 50
Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; her ders için en az bir ara sınavı yapılması
gerekmektedir. Proje ve ödev notu doğrudan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına eklenecektir.
Bunların genel not ortalamasındaki oransal dağılımı yukarıda belirtildiği gibidir. Her hafta
anlatılan konulara ilişkin verilecek ödevler ve dönem içinde sunulacak projelerden öğrenciler
sorumludur. Öğrencilerin derse devamı, proje ve ödev notuna etki edecektir.
Ara ve Dönem Sonu Sınavı: Aksi belirtilmedikçe, Enstitü ve Anabilim Dalı’nca belirtilen
tarihler geçerlidir.
Ders Programı:
Hafta
Konu
Öğretim Üyesi
1
Ders içeriği ve dönem programının tartışılması.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
2
Veri setinin, bir önceki dönem analiz süreci
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
adımlarına tabi tutulması. Sonuçların tartışılması ve
yayınların yazım sürecinin başlaması.
3
Ki kare, tek yönlü ANOVA, t testi ve korelasyon (bir
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
önceki dönemden tekrar). Çok değişkenli veri analizi
genel kavramlar ve tanımlar.
4
Regresyon analizi.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
5
Regresyon analizi.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
6
İki yönlü ANOVA analizi.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
7
İki yönlü ANOVA analizi. Tekrarlı ölçümler.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
8
ANCOVA. MANOVA.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
9
Diskriminant analizi.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
10
Ara sınav
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
11
Doğrulayıcı faktör analizi. Yapılacak yayınla ilgili
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
hipotezlerin oluşturulması ve uygulanacak testlerin
belirlenmesi.
12
İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Yapısal eşitlik modeli.
13
Yapısal eşitlik modeli.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
14
Yayının yöntem kısmının tartışılması ve yazılması.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
15
Yayının analiz ve sonuçlar kısımlarının tartışılması
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
ve yazılması.
16
Araştırma metninin son şeklinin verilmesi. Öz ve
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
tartışma kısımlarının yazılması.
17
Dönem sonu sınavı.
Ders Hakkında : http://kisi.deu.edu.tr/ozkan.tutuncu/
E-posta: [email protected]
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content