close

Enter

Log in using OpenID

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 40. Dönem Organları

embedDownload
2
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
40. Dönem Organları
Yönetim Kurulu
Başkan
II. Başkan
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
Taner Yüzgeç
H. Serdar Harp
Ahmet Göksoy
Züber Akgöl
D. Galip Kılınç
Alaettin Duran
Necla Aydıntürk
:
:
:
:
:
Hilmi Yüncü
Feridun Sungur
Ali Ergin Açan
Selahattin Güleç
Medet Özbek
Onur Kurulu
Başkan
Raportör
Üye
Üye
Üye
Denetleme Kurulu
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Abdullah Bakır
Şükrü Hamarat
Niyazi Üstün
Namık Kemal Aydın
Nejat Gökhan Gürkaya
Ali Osman Kara
Gültekin Ekmekçioğlu
Haluk Ekinci
Lütfü Gültekin
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Uluata
TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi
Köksal Şahin
Danışma Kurulu
Timur Semerci, Haluk İşözen, Gülşen Işık, H. Ülkü Özer, Ertan Parlar, Yücel Okutan, H.
Mutlu Öztürk, Remzi Özcan, M. Recep Çetin, Dursun Bulut, Sadi Sürenkök, Cevat Öncü,
İbrahim Ekinci, Dursun Yıldız, M. Ali Uğurluer
3
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
40. Dönem Yardımcı Organlar
Yetkin Mühendislik Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
Tuğrul Tankut
Cemal Akça
İbrahim Helvacı
Taylan Karabey
Fikret Keskinel
Mahmut Küçük
Günay Özmen
Yetkin Mühendislik Sınav Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
Metin Ger
Sinan Altın
Ufuk Ergun
M. Sera İnce
Hüseyin Tabak
İstemi Ünsal
Dinçer Yiğit
Mesleki Değerlendirme Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
Nusret Suna
Levent Darı
Ramazan Akyurtlaklı
Metin Arkün
Yusuf Özdemir
Meslekiçi Eğitim Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
Zekai Celep
Özgür Yaman
H. Ülkü Özer
Nusret Suna
Rezan Bulut
Kemal Türkarslan
İhsan Kaş
TMH Yayın Kurulu
Koordinatör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
Yusuf Hatay Önen
Nejat Bayülke
H. Ülkü Özer
Tahsin Vergin
Ahmet Cevdet Yalçıner
Ali Rıza Yücel
4
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
40. Dönem Yardımcı Organlar
Teknik Dergi Yayın Kurulu
Editör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tuğrul Tankut
Süheyl Akman
Ender Arkun
Uğur Belger
Fuat Erbatur
Metin Ger
Haluk Gerçek
Kutay Özaydın
Günay Özmen
Ünsal Soygür
Vedat Yerlici
Uluslararası İlişkiler Kurulu
Başkan
Üye
Üye
: Tuğrul Tankut
: İbrahim Helvacı
: Mustafa Tokyay
Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
Nejat Bayülke
Mutlu Öztürk
Özgür Bostancı
Oktay Bozkurt
Sadi Şentürk
Etüt Proje Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
Nusret Suna
Mecit Şekercioğlu
Halide Saniye Başaran
Ayhan Emekli
Abdullah Kemal İlleez
İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
Sinan Altın
Murat Serdar Kırçıl
Cem Oğuz
Gülsüm Sönmez
Tahsin Vergin
Özgür Yaman
5
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
40. Dönem Yardımcı Organlar
Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Özlük Hak ve Sorunları
Komisyonu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
Ahsen Erkut
Ali İhsan Aktürk
Müfit Beşer
Gülşen Işık
Müberra Çetinkaya
Öğrenci Üye Yönetmeliği Komisyonu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
Taylan Ulaş Evcimen
Lezgin Aras
Aydın Özmen
Gökhan Marım
Özgür Yıldırmaz
İlker Gündez
Yapı Denetim Komisyonu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
Kürşat Kahratlı
Mustafa Baygeldi
İbrahim Kafalıer
Gülsüm Sönmez
Hüseyin Atilla Zağpus
Laboratuar Komisyonu
Başkan
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
Haluk Selçuk
Tuğrul Baştan
Mete Yildiz
İhsan Kaş
Bilirkişilik Komisyonu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
Ali Rıza Yücel
Solmaz Marşan
Ercan Çetin
Altay İnal
Savaş Özgün
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content