close

Enter

Log in using OpenID

4. Deney - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

embedDownload
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUVARI I
DENEY 4: BİPOLAR TRANZİSTÖRLÜ KUVVETLENDİRİCİLER
 Ortak emetörlü kuvvetlendiriciler
 Ortak kollektörlü kuvvetlendiriciler
 Ortak bazlı kuvvetlendiriciler
I. EĞİTİM
DENEY GRUBU
II. EĞİTİM
:..................
Grubu
Numara
Ad Soyad
DENEYİ
YAPANLAR
RAPORU HAZIRLAYAN
:...................................................................
Deneyin yapılış tarihi Raporun geleceği tarih
Raporun geldiği tarih
Gecikme
......../......./2014
......../......./2014
......../......./2014
.........gün
Değerlendirme notu
Gecikme notu
Rapor Notu
Raporu değerlendiren
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUARI I
DENEY NO:4
DENEY 4 : BİPOLAR TRANZİSTÖRLÜ KUVVETLENDİRİCİLER
I. Ön Bilgi
Bir işaret kaynağı tarafından girişine uygulanan gücü, çıkış uçlarına bağlı bir yüke
kuvvetlendirerek veren devrelere kuvvetlendirici denir. Kuvvetlendiriciler, bir doğru akım (DC)
kaynağından sağlanan akımı girişine uygulanan işaretle denetleyebilen elemanlardan (örneğin
tranzistörler) yararlanarak gerçekleştirilir. Günümüzde, kuvvetlendiricilerin gerçekleştirilmesinde
çok yaygın olarak bipolar jonksiyonlu tranzistörler (BJT) kullanılmaktadır.
Bipolar tranzistörlü kuvvetlendiricilerin üç temel bağlantı şekli vardır: ortak emetörlü, ortak
kollektörlü ve ortak bazlı. Şekil 4.1’de bu bağlantı şekilleri gösterilmiştir. Bağlantı şekli, giriş ve
çıkış uçlarının seçimine göre yapılır. Her bir bağlantı şeklinin kendine has özellikleri vardır.
VCC
R1
VCC
RC
VCC
R1
R1
RC
VÇ
Vg
VÇ
C2
Vg
C2
C1
C2
C1
RE
R2
R2
a) Ortak emetörlü devre
C1
VÇ
RE
CB
b) Ortak kollektörlü devre
R2
Vg
RE
c) Ortak bazli devre
Şekil 4.1. Tranzistörlü kuvvetlendiricilerin bağlantı şekli.
II. Ön Hazırlık

Şekil 4.2, 4.3 ve 4.4’de gösterilen kuvvetlendirici devrelerinin gerilim ve akım kazançlarını,
giriş ve çıkış dirençlerini hesaplayınız. BC547B tranzistörü için hfemin=200, ICmax=100mA,
ICQ=1mA, VBE=0,65V, VCE(sat)=0,2V olarak veriliyor.
III. Deneyin Yapılışı
1. Şekil 4.2’deki ortak emetörlü kuvvetlendirici devresini kurunuz. Girişe bir işaret uygulamadan
önce voltmetre ile VBQ, VCQ, ve VEQ gerilimlerini ölçerek devrenin doğrusal (lineer) bölgede çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz. Daha sonra girişe 10kHz’lik bir işaret uygulayınız. Çıkış işaretinde
kırpılma olana kadar giriş işaretinin genliğini artırınız. Vg ve Vç işaretlerini ölçekli olarak çiziniz.
Devrenin Vç/Vg ve Vç/VB kazançlarını hesaplayınız. VC, VB ve VE düğümlerindeki işaretleri dc
kademsinde çiziniz.
Vç/Vg :........
VCC=15V
RC
220k
Vg
Rg
C1
+
10k
10F
8,2k
R1
VC
VB
33k R2
C2
+
VÇ
10F
BC547B
Ry 12k
RE 1,2k
+ CE
220F
Şekil 4.2. Ortak emetörlü kuvvetlendirici
2/5
Vç/VB :...........
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUARI I
DENEY NO:4
V (V)
V (V)
t(....)
t(....)
2. Devredeki CE kondansatörünü açık devre yaparak kazançları tekrar hesaplayınız.
Vç/Vg :........
Vç/VB :...........
3. Ry=4,7k yapınız ve kazançları tekrar hesaplayınız (CE devrede iken).
Vç/Vg :........
Vç/VB :...........
4. Şekil 4.3’deki ortak kollektörlü kuvvetlendirici devresini kurunuz. Girişe 10kHz’lik bir işaret
uygulayınız. Çıkış işaretinde kırpılma olana kadar giriş işaretinin genliğini artırınız. Vg ve Vç
işaretlerini ölçekli olarak çiziniz. Devrenin Vç/Vg kazancını hesaplayınız. VE ve VB düğümlerindeki
işaretleri dc kademsinde çiziniz.
Vç/Vg :........
VCC=15V
220k
Vg
Rg
C1
10k
10F
+
R1
VB
33k R2
BC547B
VE
RE
C2
+
Vç
1,2k 220F
Ry 12k
Şekil 4.3. Ortak kollektörlü kuvvetlendirici
3/5
Vç/VB :...........
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUARI I
DENEY NO:4
V (V)
V (V)
t(....)
t(....)
5. Şekil 4.4’deki ortak bazlı kuvvetlendirici devresini kurunuz. Girişe 10kHz’lik bir işaret
uygulayınız. Çıkış işaretinde kırpılma olana kadar giriş işaretinin genliğini artırınız. V g ve Vç
işaretlerini ölçekli olarak çiziniz. Devrenin Vç/Vg kazancını hesaplayınız. VC, VB ve VE
düğümlerindeki işaretleri dc kademsinde çiziniz.
Vç/Vg :........
VCC=15V
RC
220k
8,2k
R1
C2
+
VÇ
10F
BC547B
220F
10F
+
C1
33k
Ry 12k
+
R2
Rg 10k
RE 1,2k
Vg
Şekil 4.4. Ortak bazlı kuvvetlendirici
V (V)
V (V)
t(....)
t(....)
4/5
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUARI I
DENEY NO:4
IV. Raporda istenenler
1. Şekil 4.2’deki devrede çıkış işaretindeki kırpılma nasıl simetrik hale getirilebilir?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Tranzistörlü kuvvetlendirici devresi tasarlarken bağlantı şeklini nasıl seçersiniz? Hangi kriterleri
dikkate alırsınız.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Şekil 4.2’deki orak emetörlü devrede C1, C2 ve CE kondansatörleri niçin kullanılmıştır?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
293 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content