close

Enter

Log in using OpenID

8.sınıf English Vocabulary List

embedDownload
UNIT 5 ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC
Abolition: yürürlükten kaldırma
Acceptance: kabul etme
Adoption: benimseme,kanunlaştırma
Armistice: ateşkes
Battle: savaş
Civil law: medeni kanun
Civilization: uygarlık,medeniyet
Clumsy: sakar
Congress: kongre
Contemporary: çağdaş
Declaration: bildirim
Lodge: para yatırmak
Nationalism: milliyetçilik
Polygamy: çok eşlilik
Populism: halkçılık
Reformism: inkılapçılık
Representative: temsilci
Republicanism: cumhuriyetçilik
Secularism: laiklik
Statism: devletçilik
Sultanate: saltanat
Victory: zafer
Vote: oy, oy vermek
Attain: elde etmek
İmmortality: ölümsüzlük
Revolutionary: devrimci
Privilege: ayrıcalık
Distinction: ayrım
UNİT 6 DETECTİVE STORİES
Clue: ipucu
Crime: suç
Criminal: suçlu
Evidence: kanıt
Exhibition: sergi
Investigation: soruşturma
Mystery: gizem
Valuable: değerli
Victim: kurban
Witness: tanık
Myth: efsane
Robbery: soygun
Thief: hırsız
Run away: kaçmak
Steal: çalmak
Arrest: tutuklamak
Murderer: katil
Crime scene: olay yeri
Observe: gözlemlemek
Research: araştırmak
UNIT 7 PERSONAL EXPERIENCES
Ancient: antika,çok eski
Cruise: gemi seyahati
Excursion: gezi
Host: konuk etmek
Landmark: abide
Legendary: efsanevi
Paragliding: yamaç paraşütü
Ruins: harabe
Waterfall: şelale
View: manzara
Abroad: yurtdışı
Journey: seyahat
UNIT 8 COOPERATION IN THE FAMİLY
Anniversary: yıldönümü
Anxiety: endişe
Cardiovascular: kalbe ve kan damarlarına ait olan
İmpact: etki
İnflammation: iltihap
İntolerance: anlayışsızlık
Laundry: çamaşır yıkama
Pharmacy: eczane
Pick up: toparlamak
Rubbish: çöp
Vacuum: süpürmek
Vigorous: dinç, güçlü
Washing up: bulaşıkları yıkama
Floor: yer
Iron: ütülemek
Immediately: hemen
Housework: ev işi
Preparation: hazırlık
Dry: kurulamak
Decrease: azaltmak
Mental health: ruh sağlığı
UNIT 9 SUCCESS STORIES
Accomplishment: başarı, beceri
Achıevable: başarılabilir
Approbation: tasdik,onay
Basis: temel
Betrayal: ihanet
Boaster: palavracı
Cardiac: kalp ile ilgili
Community: toplum
Determination: kararlılık
Doctorate: doktora
Endure: katlanmak
Enthusiansm: çosku
Exultation: sevinç, iftihar
Ignore: görmezden gelmek
Inevitable: kaçınılmaz
Joint: eklem
Longevity: tahmini yaşam süresi
Persistance: sürerlilik
Priorıty: öncelik
Purification: arınma
Redeemed: günahını bağışlatmak
Spiritual: manevi
Vice-chairman: yönetim kurulu başkanı
Vital: hayati önem taşıyan
Progress: ilerleme
UNIT 10 READİNG FOR ENTERTAİNMENT
Conflict: anlaşmazlığa düşmek
Crisis: kriz
Description: tarif, tanım
Flowchart: iş akışı
Landscape: manzara
Monument: anıt
Plot: hikayenin konusu
Resolve: çözümlemek
Setting: hikayenin geçtiği yer
Struggle: çabalamak
Theme: içerik
Author: yazar
UNIT 11 PERSONAL GOALS
Ambitious: hırslı
Architecture: mimari
Attitude: davranış, tutum
Blind: kör
Burden: yük
Creature: yaratık
Destination: varış yeri
Enrich: güçlendirmek
Fatal: ölümcül
Foundation: kurum
Humanity: insanlık
Inspirational: ilham verici
Intention: niyet, maksat
Merchant: tüccar
Obstacle: engel
Peasant: köylü
Postpone: ertelemek
Rough: kaba
Sparkle: ışıldamak
Goal: amaç
Improve: geliştirmek
UNIT 12 PERSONALITY TYPES
Aggressive: sinirli
Cautious: tedbirli
Confident: kendinden emin
Creativity: yaratıcılık
Decisive: kesin
Discouragement: cesaretsizlik
Impulsive: düşüncesiz
Indecisive: kesin olmayan
Painstaking: özen
Selfish: bencil
Self-confident: kendine güvenen
Smart: akıllı
Strenght: güç
Supportive: destekleyici
Untidy: dağınık
Weakness:zayıflık
Courageous: cesur
Charming: büyüleyici
UNIT 13 LANGUAGE LEARNING
Accuracy: kesinlik
Imitate: taklit etmek
Input: giriş
Judgement: yargılama
Oppotrunity: fırsat
Output: çıkış
Production: üretim
Progress: ilerleme
Reception: resepsiyon
Target: hedef
Express: ifade etmek
Practice: pratik
Language: dil
Foreign: yabancı
UNIT 14 PRECOUTIONARY MEASURES
Boycott: boykot
Dispose: düzenlemek
Endangered: nesli tükenen
Exhaust: yormak
Flask: yassı şişe
Flightless: göç, uçamayan
Garbage: atık
Glue: yapıştırıcı
Habitat: yaşam alanı
Outline: taslak
Precaution: önlem
Recyclable: geri dönüştürülebilir
Unleaded: kurşunsuz
Pollution: kirlilik
UNIT 15 PREFERENCES
Exhilarating: tek katlı tahta ev
Jungle: sık orman
Lively: hayat dolu
Mud: çamur
Pitch: saha
Souvenir: hediyelik eşya
Spa: kaplıca
UNIT 16 EMPATHY
Approve: onaylamak
Behaviour: davranış
Complain: şikayet etmek
Customer: müşteri
Disabled: engelli
Empathy: empati
Furious: öfkeli
Gift: hediye
Sympathy: duygudaşlık,acıma
Woe: keder
Dissappointment: hayal kırıklığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content