close

Enter

Log in using OpenID

1 adet - Türk-Alman Üniversitesi

embedDownload
TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR YAZILIMI ANA BİLİM DALI
(1 ADET) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri
uyarınca açıktan veya yeniden atanma yoluyla alınacak olan 11.12.2014 tarihinde ilan edilen Araştırma Görevlisi kadro başvuruları için
aynı yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca yapılan Ön Değerlendirme Sonucunda Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri
aşağıda belirtilmiştir.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bölümü/Ana BilimDalı
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Bilgisayar
Mühendisliği/Bilgisayar
Yazılımı ABD
Ön
Giriş Sınavına
Değerlendirme Katılmaya Hak Kazandı
Tarihi
/ Kazanmadı
Kadro
Adedi
Ünvanı
Serap Korkmaz
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Sefa Zeynep Siretioğlu Girgin
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Özgür Güçlü
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Namık Zengin
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Özlem Pasin
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Necdet Eren Erciyes
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Tubay Gel Emrebaş
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Berrenur Saylam
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Selek Ceren Çelik
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Ayşe Betül Yüce
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANDI
Dilara Torunuoğlu Selamet
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANAMADI
Nafiye Polat
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANAMADI
Süleyman Gökhan Taşkın
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANAMADI
Rıdvan Yayla
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANAMADI
Elif Metecan
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANAMADI
Naile Damla Güncan
1
Araştırma
Görevlisi
05/01/2015
HAK KAZANAMADI
Adı ve Soyadı
GİRİŞ SINAVININ TARİHİ : 08.01.2015
GİRİŞ SINAVININ YERİ : TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ DERSLİK BİNASI - D7
GİRİŞ SINAVININ SAATİ : 10:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content