close

Enter

Log in using OpenID

30.12.2013 okutman alımı ön değerlendirme sonuçları

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURULARDA JÜRİ ÖN DEGERLENDİRME FORMU
Aşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI tarihi (31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile
bu Yönetmelikte Değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken yazılı sınav)
16.01.2014 günü , saat 14:00 ’da Yabancı Diller Yüksekokulu Zemin Kat Bilgisayar Laboratuvarında yapılacaktır. Adayların en geç saat 13:30’da sınav
yerinde bulunmaları gerekmektedir. Sonuçlar 17.01.2014 tarihinde Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir.
FORM-1
ADAYIN
Sıra
No
1
2
3
4
Adı ve Soyadı
YASEMİN ŞAHİN
TUBA DERİN
FATMA YAYCI
BİLAL İNCİ
DEĞERLENDİRME
Yabancı Dil
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
ALES
Yabancı Dil
ALES Notu
60%
Yab. Dil.Notu.
40%
Ön Değerlendirme Notu
(%60+%40=)
94,518
93,760
89,399
91,602
56,711
56,256
53,639
54,961
99
97,500
98,75
95
39,600
39,000
39,500
38,000
96,311
95,256
93,139
92,961
Prof. Dr. Tuncay ERGENE
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content