close

Enter

Log in using OpenID

FORM-1 Foto 1 2 3

embedDownload
TC
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
DUZCE UNIVERSITY
APPLICATION FORM FOR FOREIGN STUDENTS
Foto
A)Kişisel Bilgiler/ Personal Data
İsim/First Name: ……………………………
İkinci İsim/ Middle Name: .................................................
Soyad/Surname: ………………………………….. ...................
Doğum Tarihi/ Date of Birth: ……./……./........…
Cinsiyet/ Sex: Kadın/ Female
Erkek/ M ale
Country of Citizenship : ….....................................................
Doğum Yeri/Place and Country of Birth: .............................................................
Pasaport No/ Passport No: ..............................................
Adres/Mailing Address: .........................................................................................................................................
Posta Kodu/Postal Code: …….…………...... Şehir/City: ……………
Ülke/Country :……………….............
Phone: ...............................................…. E-mail: .............………........……………….............................................
B)Lise Bilgileri/ High School İnformation
Lise Adı/Name of High School:………………………………..…………………..........................................
Lisenin Bulunduğu Şehir, Ülke/City and Country of High School: ….........................................................
Mezuniyet Puanı/High School GPA (Grade Point Average): …………........
Puan Sistemi/Grading System: ……………………………….
İlköğretim ile Birlikte Toplam Eğitim Yılı/Total number of years of education including elemantary School: …................
C) Öğrenim Görmek İstediğiniz Programlar /Departments You Are Applying To:
Order Of
Preference
Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul
Faculty/Vocational Collage/Collage
Bölüm/Pogram
Department
1
2
3
D) Sınav Sonuçları/Exam Results
Sınav İsmi/Name of Exam
Sınav Puanı/Exam Points
Sınav Tarihi/Exam Date
E) Ekler/Attachments
1) Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin Türkiye’deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı
(Türkçe tercümeli) örneği,
2) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylı resmi not döküm belgesinin
(transkript) noter ya da Konsolosluk onaylı örneği (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Türkçe’ye
çevrilmiş olmalı),
3) Tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Türkiye’deki noter yada ülkesindeki
Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümeli) örneği,
4) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk onaylı örneği.
Vermiş olduğum bilgiler bana aittir ve doğrudur.
To the best of my knowledge, the information I have given is true.
Date: ……. / ……. / ………….
İmza/Signature :…………………
FORM-1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
516 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content