close

Enter

Log in using OpenID

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014

embedDownload
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Ücretinin Bankaya Yatırılması
04-29 Ağustos 2014
Başvuruların Yapılması
04-29 Ağustos 2014
Yüksek Lisans ve Doktora Programı İçin Bilim Sınavı
03 Eylül 2014
Saat : 10: 00
Sonuçların İlanı
05 Eylül 2014
Kesin Kayıt
08-12 Eylül 2014
Ders Kaydı
15-19 Eylül 2014
Güz Yarıyılı Ders Başlangıcı
15 Eylül 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ardahan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
75000 – ARDAHAN
Tel: (0478) 211 75 23
Web: http://www.ardahan.edu.tr
1
A. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR İÇİN GENEL BİLGİLER
Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı için geçerlidir.
Lisans/Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans/Doktora programlarından farklı alanda
almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık
Programına katılmak zorundadırlar.
Gerçeğe uygun beyanda bulunmadığı tespit edilen aday elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.
Adaylar Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından güncellenen duyuruları takip
etmekle yükümlüdür.
1.1 BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular şahsen veya posta yolu ile Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne
yapılacaktır. Kayıt süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü’ne ulaşmış olması gerekmektedir.
1.2. BAŞVURU ÜCRETİNİN BANKAYA YATIRILMASI
Başvuru Ücreti herhangi bir Vakıfbank şubesinden, havale ücreti ödemeksizin Ardahan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (TR 09 000 15 00 158 00 72 99 02 92 99) numaralı hesabına
yatırılacaktır.
Başvuru Ücreti 50,00 TL (Elli Türk Lirası) dır. Başvuru ücretleri hiçbir nedenden dolayı iade
edilmez. Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek dönemlere devredilemez.
Dekontun açıklama kısmında adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı mutlaka yer almalıdır. Ayrıca
ödemenin Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara başvuru ücreti olarak yapılmış olduğu
açıkça belirtilmelidir.
Lisansüstü Program Kontenjanları
Yüksek lisans
Anabilim Dalı
Türk Dili
Edebiyatı
Doktora
T.C.
Yabancı
T.C.
Uyruklu Uyruklu Uyruklu
Yabancı
Uyruklu
ALES
Puan Türü ve
Asgari Puanı
ve
20
1
5
1
Sözel – Y.L. 60
Sözel – Dokt.70
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
20
2
-
-
Eşit Ağırlık - 65
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
(Bilimsel Hazırlık
Programı)
15
-
-
2
Eşit Ağırlık - 65
Başvuru
Şartları
Yüksek Lisans İçin
Lisans; Doktora İçin
Lisans/Yüksek Lisans
Diplomasına Sahip Olmak
Siyaset Bilimi, Kamu
Yönetimi ve Hukuk Lisans
Diplomasına Sahip Olmak
Sosyal Bilimler Alanında
Lisans Diplomasına Sahip
Olmak
I.3. BAŞVURU ŞARTLARI
1.3.1. Yüksek Lisans Programları Başvuru şartları:
100’lük sisteme göre en az 60.00; 4'lük sisteme göre ise en az 2.30 lisans mezuniyet notuna sahip
olmak,
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılacak olan sözlü bilim sınavına katılmak ve bu sınavdan 100
üzerinden en az 70 puan almış olmak,
Değerlendirme; ilgili ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %20'si ve sözlü bilim
sınavının %30’unun toplamından oluşacak puana göre yapılacaktır.
1.3.2. Doktora Programları Başvuru şartları:
Lisans diplomasıyla yapılan başvurularda ilgili ALES (Sözel) puan türünden en az 85 puan almış
olmak ve ALES (Sözel) puanının %60’ı ile lisans AGNO’nın %40’nın toplamı, en az 90 puan olmak,
Yüksek lisans diplomasıyla yapılan başvurularda ilgili ALES (Sözel) puan türünden en az 70 puan
almış olmak,
100’lük sisteme göre en az 65.00; 4'lük sisteme göre ise en az 2.50 mezuniyet notuna sahip olmak,
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılacak olan sözlü bilim sınavına katılmak ve bu sınavdan 100
üzerinden en az 70 puan almış olmak,
Değerlendirme; ilgili ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun %20'si ve sözlü bilim
sınavının %30’unun toplamından oluşacak puana göre yapılacaktır.
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
denkliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılacak olan sözlü bilim sınavına katılmak ve bu sınavdan 100
üzerinden en az 70 puan almış olmak,
Değerlendirme; ilgili ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun %20'si ve sözlü bilim
sınavının %30’unun toplamından oluşacak puana göre yapılacaktır.
2. MEZUNİYET NOTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mezuniyet notları 100’lük sisteme göre düzenlenmiş adayların mezuniyet notları olduğu gibi;
mezuniyet notları 4’lük sisteme göre düzenlenmiş adayların 100’lük sistemdeki not karşılıkları için,
YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları”
tablosundaki değerler dikkate alınır. Diğer karşılıklar dikkate alınmayacaktır.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Yüksek lisansa başvuranlar için lisans, doktoraya
başvuranlar için yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi). Askerlik yapmamış
adaylardan 2 suret alınacaktır.
Transkript (Yüksek lisansa başvuranlar için lisans, doktoraya başvuranlar için yüksek lisans
programlarında gördükleri dersleri ve mezuniyet notunu gösteren belge),
ALES Belgesi ve Şifresi. (ALES puanının geçerlilik süresi 3 yıldır),
Doktora programına başvuranlar için YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca denkliği
kabul edilen bir sınavdan ilgili puana eşdeğer bir puan aldığını gösterir belge,
Banka dekontu,
3
Başvuru belgelerinin noterce veya belgelerin düzenlendiği kurumlarca onaylatılmış olması
gerekmektedir. Aslını ibraz etmeleri durumunda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından
belgeler onaylanabilecektir.
4. KESİN KAYITLARIN ÖĞRENCİ İŞLERİNDE YAPILMASI
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, aşağıdaki belgelerle şahsen veya resmi vekili aracılığıyla
Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptıracaklardır.
1- Nüfus Cüzdanı Sureti.
2- Askerlik Durum Belgesi. (2 adet)
3- Yönetmeliklere uygun 6 Adet 4,5x6 cm'lik vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
5. BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
Bir programın alan dışı kontenjanından kayıt hakkı kazanan öğrencilere eksikliklerini gidermek
amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bu öğrenciler, almaları gereken bilimsel hazırlık
dersleri için Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuracaklardır.
Bilimsel hazırlık sınıfında geçirilen süre kayıtlı olunan programın öngörülen tamamlama süresine dâhil
edilmez.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
404 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content