close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Yarıyılı İşletme Doktora Öğrenci

embedDownload
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KABULU
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan
İşletme Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak;
 İşletme Doktora Programı açılacaktır.



01 - 11 Eylül 2014 Tarihleri arasında Ön Kayıt İşlemleri,
16 – 19 Eylül 2014 Tarihleri arasında da Kesin Kayıt İşlemleri yapılacaktır.
15 Eylül 2014 Tarih ve 14:00-18:00 saatleri arasında Mülakat Sınavı yapılacaktır.
 İşletme Doktora Programı sadece Güz Yarıyıllarında öğrenci kabul etmektedir,
 Doktora programına Özel Öğrenci statüsünde öğrenci alınmayıp; Ales ve Yabancı Dil
puanlarının başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
Dersler; hafta içi dört gün olup, 18.30-21.20 saatleri arasında yapılmaktadır.
Bu konuda açıklayıcı bilgi Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
telefondan öğrenilebilinir.
(0312) 204 44 49 no’lu
İşletme Doktora Programlarına Başvuru Koşulları:
a) Adayların Yüksek lisans diplomasına sahip olması,

Tezli Yüksek Lisans Mezunlarının genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 65
(4.00 üzerinden en az 2.50 ) olması,

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 77
(4.00 üzerinden en az 3.00) olması,

Doktor programına başvuran adayların tezli yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ancak,
06/02/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerarası Kurulun Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3.Maddesi gereğince; 06/02/2013
tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olup, mezun öğrenciler doktora programına
başvurabilirler.
b)Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavlarından (YDS-ÜDS-KPDS) en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
YDS/KPDS/ÜDS
TOEFL
CPE
CAE
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
Pearson
PTE
55
IBT:66
C (80)
C (60)
B1=60
50
14.02.2014 ÖSYM tarafından
belirlenen yabancı dil
eşdeğerlik tablosu.
(*ÖSYM 18.02.2014 Tarih ve 67943000 sayılı duyurusu ile Yabancı Dil sınav eşdeğerlikleri yeniden belirlenmiş
olup; ayrıntılı bilgilendirme, Ufuk Üniversitesi SBE Duyurularında yer alan
ÖSYM YABANCI DİL EŞDEĞERLİKLERİ DUYURUSU’n da yer almaktadır.
Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden
YDS-ÜDS-KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer
sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
c)Adayların "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)" den Eşit ağırlık (EA) 55 puana sahip
olması veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan
Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puan alması,
d) Doktora Programına, İşletme veya yan dallarından Yüksek Lisans mezunlarından öğrenci kabul edilmesi,
İşletme doktora programına başvurular arasından kabul edilen adayların Ana Bilim Dalı Başkanı tarafından
yüksek lisans seviyesindeki işletme derslerinden eksik bulunmaları durumunda, bu öğrencilere "Bilimsel
Hazırlık Programı" uygulanır.
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü Koşulları:
a)Doktora öğrenimine kabulde başarı notunun; Lisans başarı notunun %5'i, Yüksek Lisans başarı notunun
%10'u, ALES notunun %50'si, İngilizce dil yeterliliğinin %15'i, Mülakatın %20' si dikkate alınarak hesaplanır,
b)Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alan adayların, başarı puanlarına göre sıralanarak
kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir,
c)Doktora programlarına başvuru koşullarını yerine getiren tezsiz yüksek lisans mezunu doktora adaylarının,
“a” bendine göre değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına kabul edilir.
BAŞVURU BELGELERİ (Ön Kayıt İçin)
 Başvuru Formu; İşletme Doktora Ön Kayıt Başvuru Formu için Tıklayınız.
 Lisans ve Yüksek lisans Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte,

Lisans ve Yüksek lisans Transkriptleri (Not Döküm Belgeleri) aslı ve fotokopileri ile birlikte,
 ALES veya yerine geçen belgenin çıktısı ,
 Yabancı Dil Belgesinin Aslı fotokopisi ile birlikte,
 Özgeçmiş,
Başvuru (Ön Kayıt) ücretinin yatırıldığına ilişkin Dekont 50TL. lik başvuru ücretinin
aşağıdaki IBAN Numarasına ödenmesi gerekmektedir).
KESİN KAYIT BELGELERİ (Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar için):

 Nüfus Cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte (soyadı değişikliğinde evlenme cüzdanı ve
bir adet fotokopisi ile birlikte),
 Vesikalık Fotoğraf (3mm. x 4mm. boyutunda - 6 Adet - Son 6 ayda çekilmiş).




Adres Bildirim Formu
Bilgi İşlem Formu
Kesin Kayıt Bilgi Formu
Askerlik Durum Beyan Formu
DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:
2014–2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENİME
BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:
Peşinat
(Kesin Kayıtta)
DOKTORA ÜCRETİ
5.000 TL
BAŞVURU
TEZ UZATIM
BEDELİ
2. Taksit
(Dönem Başında)
3.Taksit
(Dönem Başında)
4.Taksit
(Dönem Başında)
5.000 TL
5.000 TL
Ön kayıt başvuru ücreti
5.000 TL
Süresi içinde tezini tamamlayamayan öğrencilerden, 1 yarıyıl ek süre
tanınması;
KAYIT
DONDURMA
BEDELİ
Kayıt Dondurulacak her yarıyıl için;
İNDİRİMLER
Kurumsal İndirim; Aynı Kamu kurumundan 10 Kişi ve üzeri kesin kayıt yaptıran öğrencilerin Kurum
kimliklerini ibraz etmeleri koşulu ile indirim uygulanır.
Lisans Mezuniyet Not Ortalaması İndirimi; Lisans Mezuniyet ortalaması 4 Üzerinden 3 ve 3 üzerinde olan
öğrencilere uygulanır.
Toplam
20.000 TL
50 TL
2.500 TL
675 TL
Oranı
%15
%15
Öğrenim Ücretleri İle İlgili Açıklamalar;
1. Yukarıda belirtilen indirimler birbirleri ile birleştirilerek uygulanmaz,
2. Yukarıda belirtilen indirimler Tez Uzatım Ücreti, Kayıt Dondurma, Yaz Okulu vb. diğer öğrenim
ücretlerini kapsamaz,
3. Tüm Ücretlere KDV Dâhildir,
4. Toplam eğitim-öğretim bedeli olan 20.000 TL Doktora eğitim-öğretiminin tamamını kapsamaktadır.
5. Erken ödemelerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
6. Öğrencilerimizin Eğitim ve Öğretim Ücretleri Yukarıda Belirtilen Ödeme Tablosunda belirtildiği
üzere, dört taksitte ödenir ve aşağıda yer alan hesaba ve IBAN numarasına banka gişesinden yatırılması
gerekmektedir. Ödeme dekontlarının Enstitü Ofisine Teslim edilmesi zorunludur.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
TÜM ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALK BANKASI ŞUBESİNE VEYA HERHANGİ BİR HALK BANKASI
ŞUBESİNE GİŞEDEN YATIRILMASI ŞARTTIR. ÖĞRENİM ÜCRETİNİN EFT VEYA ATM KANALI İLE YATIRILMASI DURUMUNDA
EFT, ATM ÇIKTISI KABUL EDİLMEYECEĞİNDEN, OLUŞACAK MAĞDURİYET ÖĞRENCİNİN KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR.
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI
BANKA ve HESAP BİLGİLERİ:
T. Halk Bankası Çukurambar Ticari Şubesi / Ankara (Şube Kodu: 1311)
Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu.Caddesi (1425.Cd.), No: 29/H Giriş Katı, Çukurambar – ANKARA
Hesap Numarası: 16000053 , IBAN Numarası: TR94 0001 2001 3110 0016 0000 53
9) İLETİŞİM
T.C. Ufuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ( Ufuk Üniversitesi Balgat Kampusü ) Prof. Dr. Binnaz EGE
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları (-1 Kat) Balgat - ANKARA
Tel.No.: (312) 204 44 49 no’lu telefon numarasından,
Mehmet Ece GÜMÜŞLÜ (Enstitü Sekreteri) ve
Zeynel Abidin KARACAN (Enstitü Memuru) bilgi alınabilir.
Web: www.ufuk.edu.tr , e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content