close

Enter

Log in using OpenID

CV - Yaşar Üniversitesi

embedDownload
19 Mayıs 2014
ERTUĞRUL APAKAN’IN ÖZGEÇMİŞİ
Ertuğrul Apakan 1947 yılında İzmir Bornova’da doğmuştur. Merhum Topçu Albay
Hasan Tahsin Apakan ve Sevinç Apakan’ın oğludur. Kız kardeşi Dilek Anaç halen Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Apakan 1983 yılında psikolog Lale
Şen ile evlenmiştir. Hasan Tahsin ve Hande adlarında iki çocuğu vardır. Çocuklarının
ikisi de yüksek öğrenimlerini ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında yapmışlardır.
Ertuğrul Apakan ilkokul tahsilini Bornova’da sırasıyla 9 Eylül ve Yavuz Selim
İlkokullarında tamamlamıştır. Orta ve lise öğrenimini, İngilizce eğitim veren ve yatılı bir
okul olan İzmir Maarif Koleji’nde (Bornova Anadolu Lisesi) sürdürmüş ve bu okuldan
1965 yılında mezun olmuştur. Apakan bilahare Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)
Uluslararası İlişkiler bölümünden 1969 yılında mezun olmuştur. Bunu takiben bir yıla
yakın süre Ege Üniversitesi’nde ekonomi alanında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
1971 yılında tamamladığı ekonomi alanındaki master çalışması “Avrupa Birliği ve
Türkiye İlişkileri” üzerine olmuştur.
Ertuğrul Apakan 1971 yılı sonunda, Dışişleri Bakanlığı’na intisap etmiştir. Dışişleri
Bakanlığı’nda merkezde iktisadi ve siyasi dairelerde, yurtdışında ise Viyana
Büyükelçiliği, Kuveyt Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye
Daimi Temsilciliği ve Lefkoşa Büyükelçiliğinde görev almıştır. Apakan 1996-2000 yılları
arasında Lefkoşa Büyükelçisi; 2000-2004 yılları arasında Ankara’da Kıbrıs ve
Yunanistan Genel Müdürü; 2004-2006 yılları arasında Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı;
2006-2009 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştır.
Ağustos 2009-Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye’nin BM Nezdinde Daimi Temsilcisi
görevini yürüten Büyükelçi Apakan 2009-2010 yılları arasında ülkemizi BM Güvenlik
Konseyi’nde temsil etmiştir. Bu dönemde Eylül 2010’da Güvenlik Konseyi Dönem
Başkanlığını üstlenmiş; ayrıca sözkonusu yıllar zarfında Güvenlik Konseyi’nin Terörle
Mücadele Komitesi, Kuzey Kore ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yaptırımlar
Komitelerine başkanlık etmiş ve Konsey’in Afganistan Koordinatörlüğünü yürütmüştür.
Aynı dönemde Apakan BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde, Medeniyetler İttifakı,
Arabuluculuk ve En Az Gelişmiş Ülkeler çalışma gruplarının eşbaşkanlıklarını yapmış;
ayrıca, kadın, kız çocukları, yaşlılık ve uluslararası afet yönetimine ilişkin grupların
kurulmasına öncülük etmiştir.
Apakan meslek hayatının ileri yıllarında özellikle Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, TürkYunan istikşafi görüşmeleri ve Türkiye-Ermenistan normalizasyon protokollerine ilişkin
müzakerelerde aktif olarak görev almıştır.
Büyükelçi Apakan, Ekim 2012 sonunda Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra
merkezi Roma’da bulunan Uluslararası Hukuk ve Kalkınma Teşkilatı’nın fahri bir görev
olan Danışma Kurulu başkanlığına seçilmiş olup, halen bu görevi devam etmektedir.
Diğer taraftan, Apakan, 2013-2014 öğrenim yılları zarfında ODTÜ Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde master programı çerçevesinde “BM Güvenlik Konseyi ve Ortadoğu ve
Afrika” konularında ders vermektedir.
Adıgeçen, ayrıca İzmir’de Yaşar Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında
seminerler vermekte olup, yeni kurulan “Akdeniz Çalışmaları Merkezi”nin
direktörlüğünü de üstlenmiştir. Öte yandan, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Dışişleri
Akademisi’nde zaman zaman dersler ve konferanslar vermektedir. Apakan, düşünce
kuruluşları olarak İstanbul’daki Global İlişkiler Forumu ile Sabancı İstanbul Politikalar
Merkezi’nin üyesidir.
Kıbrıs’taki görevi sırasında yüksek öğrenim konusunda yapmış olduğu çalışmalara
binaen Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından kendisine uluslararası ilişkiler alanında
fahri doktora unvanı tevdi edilmiştir.
Büyükelçi Apakan, Ukrayna’daki son gelişmeler üzerine AGİT tarafından bu ülkede
istikrar, uzlaşı ve barışın sağlanması amacıyla kurulan Uluslararası Misyonun
Başkanlığına seçilmiştir. 13 Nisan 2014 tarihinden itibaren bu görevi sürdürmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content