close

Enter

Log in using OpenID

2. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu

embedDownload
2. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu - Etel Kayıran Salonu
13 Kasım 2014 - Perşembe
Sözlü Bildiriler 1
Oturum Başkanları: Nazan Tugay, Baran Yosmaoğlu
S1-01
Patellar pozisyonu belirlemede yeni bir yöntem: ligamentum patella açısı ve bir neural network uygulaması
Aynur Otağ , İlhan Otağ, Mehmet Çimen, Serkan Akkoyun
S1-02
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda uyluk atrofisinin izometrik dinamometre ile değerlendirilmesi
Eray Kılınç , Adnan Kara, Yunus Öç, Haluk Çelik, Savaş Çamur
S1-03
Ön çapraz bağ cerrahisi rehabilitasyonunda tüm vücut titreşiminin etkinliği: pilot çalışma
Kadriye Tombak , Adem Tombak, Gül Baltacı
S1-04
Tibialis anterior allogrefti ile primer ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası fonksiyonel sonuçlar
Selda Başar , Zeynep Hazar, Enes Büyükafşar, Muhammet Baybars Ataoğlu, Ulunay Kanatlı
S1-05
Diz osteoartriti olan geriatrik bireylerde düşme korkusu ile alt ekstremite kas kuvvetinin denge ve fonksiyonellik üzerine etkisi
Ülkü Kezban Ertan , Arzu Demircioğlu, Seval Tamer, Aydın Meriç, Nuray Kırdı
09:30 - 10:45
S1-06
Diz osteoartritinin radyolojik şiddeti ile ağrı, eklem tutukluğu ve fiziksel fonksiyonlar arasındaki ilişkinin incelenmesi
Banu Ünver , Serkan Taş, Tezel Yıldırım, Nilay Şahan, Ayşenur Karaman
S1-07
Dinamik ekstansiyon egzersizleri ve mullıgan yönteminin hamstring esnekliği üzerine etkisi
Murat Tomruk , Melda Soysal Tomruk, Nihal Gelecek
S1-08
Mulligan tekniği, pasif eklem mobilizasyonu, geleneksel fizyoterapinin diz osteoartrit tedavisindeki etkilerinin karşılaştırılması
Ebru Kaya Mutlu , Arzu Razak Özdinçler, Ersin Erçin, Halil Nadir Öneş
S1-09
Diz eklem pozisyon hissinin değerlendirilmesinde matlab bilgisyar programının gözlemciler arası güvenilirliğinin incelenmesi
Esra Ateş Numanoğlu , Filiz Can, Zafer Erden
S1-10
Bel ve bacak ağrısı olan lumbal disk hernili hastalarda nöral mobilizasyonun etkinliği
Nihal Gelecek , Ülfet Köksal
Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Semra Topuz, Ali Cımbız
Oturum Başkanları: Nazan Tugay, Baran Yosmaoğlu
S2-01
Bilgisayar destekli bilateral full can, emty can test sistemi
Rafet Irmak , Ahsen Irmak
S2-02
Trapezius kasının izometrik kuvveti 3-boyutlu skapular kinematiği etkiler
İrem Düzgün , Elif Çamcı, Gül Baltaci
S2-03
Pektoralis minör ve üst trapez kas kısalıkları skapular diskinezi görülme olasılığını artırır mı?
Ertuğrul Yüksel , Sevgi Sevi Yeşilyaprak, Serpil Kalkan
S2-04
Donuk omuzda uygulanan manual terapinin eklem hareket açıklığı ve esneklik üzerine akut etkisi
İrem Düzgün , Elif Çamcı, Nihan Kafa, Bülent Elbasan, Deran Oskay
S2-05
17:15 - 19:00Subakromiyal impingement sendromunda upper quarter y balance test skorları
Zeynep Hazar , Naime Uluğ, İnci Yüksel
S2-06
Hentbol oyuncularında omuz internal rotasyon ve ekstrenal rotasyon mobilitesi, posterior kapsül ve pektoralis minör kas uzunluğunun
ilişkisi ve karşılaştırılması
Tuğçe Kalaycıoğlu , Volga Bayrakçı Tunay, Gül Baltacı
S2-07
Omuz tendon transferi yapılan doğumsal brakiyal pleksus paralizili çocuklarda omuz eklem hareket açıklığının üst ekstremite
fonksiyonları ile ilişkisi
Zeynep Hoşbay Yıldırım , Ela Tarakcı, Atakan Aydın, Arzu Razak Özdinçler
S2-08
Münih omuz anketi’nin kültürel adaptasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği: türkçe’ye uyarlama çalışması
Deniz Kocamaz , Gamze Ekici
S2-09
Dirsek çevresini ilgilendiren kırıkların erken dönem sonuçları
Raziye Şavkın , Nihal Büker, Oğuzhan Gökalp, Nusret Ök, Ali Kitiş, Ahmet Fahir Demirkan
14 Kasım 2014 - Cuma
Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları: Zeliha Başkurt, Hasan Hallaçeli
S3-01
Disk herniasyon tanısı alan hastaların klinik özellikleri
Müzeyyen Öz , Seval Tamer, Özlem Ülger
S3-02
Cyrıax boyun manuplasyon teknikleri için, traksiyon kuvveti geribildirim sistemi
Rafet Irmak , Ahsen Irmak
S3-03
Servikal radikulopatili hastalarda stabilizasyon egzersiz eğitiminin ağrı ve fonksiyonel duruma etkisi
Hakan Akkan , Nihal Gelecek
S3-04
Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi:
pilot çalışma
Bahar Özgül , İlkşan Demirbüken, Zübeyir Sarı, Onur Aydoğdu, Gönül Acar, Mine Gülden Polat, Saadet Ufuk Yurdalan
S3-05
Ev programı ve ev programıyla birlikte yumuşak doku mobilizasyonunun konjenital muskuler tortikollis üzerine etkisi
Gül Öznur Karabıçak , Hilal Keklicek
S3-06
Duyu kaybı düzeyinde nörolojik defisiti olan kronik bel ağrılı bireylerde manuel tedavinin ağrı ve fonksiyon üzerine etkisi
Seval Tamer , Müzeyyen Öz, Özlem Ülger, Şenol Çekmece
S3-07
Nörolojik defisiti olmayan lumbal bölge patolojilerinde soft ortez, kinezyo bantlama ve stabilizasyon egzersizlerinin kinezyofobiye etkisi
Burcu Talu , Kezban Bayramlar, Gül Baltacı
S3-08
Kronik bel bacak ağrılı hastalarda klasik fizik tedavi uygulaması ile kinezyolojik bantlama uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine olan
etkinliğinin karşılaştırılması
Burcu Özüberk , Nihal Büker
15 Kasım 2014 - Cumartesi
Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları: Zafer Erden, Meltem Işıntaş Arık
S5-01
Primer ve revizyon diz protezli hastalarla, gonartrozlu hastalar için önemli olan aktivitelerin belirlenmesi
Selnur Narin , Bayram Ünver, Neyzar Kılınç, Vasfi Karatosun
S5-03
Total diz artroplastisini takiben gövde stabilizasyonu eğitimi
Ayşenur Karaman , Gizem İrem Kınıklı, Sevil Bilgin, Ömür Çağlar, İnci Yüksel
S5-04
Postoperatif erken dönemde total diz artroplasti hastalarda fizyoterapi programına gerek var mı?
Hasan Hallaçeli , Nidal Sağlam, Hasan Hallaçeli, Aydıner Kalacı, Raif Özden
S5-05
Kalça ve diz artroplasti amelitatı yapılan hastalarda gevşeme eğitiminin erken dönem sonuçlara etkisi
Hande Güney , Naciye Vardar Yağlı, Ömür Çağlar, Bülent Atilla, İnci Yüksel
S5-06
Serebral palsi’li çocuklarda elektrik stimülasyonu ve kinezyoteyp uygulamalarının oturma dengeleri üzerine etkilerinin araştırılması
Kamile Uzun Akkaya , Bülent Elbasan
S5-07
Fonksiyonel masajın serebral palsi'li çocukların özür seviyesine etkisi
Hasan Bingöl
S5-08
İstanbul’da klinikte çalışmakta olan fizyoterapistlerde bel ağrısı şikayetleri ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Feryal Subaşı , Hande Yılmaz
S5-09
Farklı ortamlarda yaşayan yaşlıların denge, günlük yaşam aktiviteleri ve bilişsel durum açısından değerlendirilmesi
Hande Usta , Ayşegül Kitiş, Ümmühan İmrek, Nihal Büker, Ali Kitiş
Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Şule Demirbaş, Tüzün Fırat
S4-01
Plantar topuk ağrısında manuel tedavi ve egzersizin lokal steroid injeksiyonu ile karşılaştırılması: randomize kontrollü çalışma
Gamze Kuş , Derya Çelik, Serkan Önder Sırma
S4-02
Medial longitudinal ark yüksekliğinin statik ve dinamik dengeye etkisi
Tansu Birinci , Şule Badıllı Demirbaş
S4-03
Pes planovalgus ile mekanik bel ağrısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Banu Ünver , Nilgün Bek
S4-04
Tibialis posterior tendon transferi hastalarında geç dönem fizyoterapi programı etkili midir?
Nilgün Bek , Safiye Özkan
S4-05
Tibialis posterior tendon transferleri sonrası geç dönem fizyoterapi programının fonksiyon ve yaşam kalitesine etkisi
Safiye Özkan , Nilgün Bek
S4-06
Sporcularda ayak bileği atletik bantlama ve kinezyo bantlamanın horizontal sıçrama ve statik denge performansına etkisi
Tuğçe Kalaycıoğlu , Ozge Ece Gunaydın, Seda Yıldız, Canan Çöpürgensli, Volga Bayrakçı Tunay
S4-07
Endoskopik perkutan aşil tendon tamiri sonrası eklem pozisyon hissi
Defne Kaya , Mahmut Nedim Doral, Ugur Toprak, Gürhan Dönmez, Egemen Turhan
S4-08
Chevron osteotomisi uygulanan halluks valguslu hastalarda fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarının memnuniyet ile ilişkisi
Hilal Çil , Dilber Coskunsu, Derya Çelik, Önder Kılıçoğlu
Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları: İnci Yüksel, Beran Oksay
S6-01
Keman çalan konservatuvar öğrencileri arasında çalma ile ilgili kas-iskelet rahatsızlıklarının değerlendirilmesi
Burçin Özyürek, H. Serap İnal
S6-02
Adolesanlarda abdominal ve erektör kas enduransı ve fiziksel aktivite düzeyi ve spor katılımının ilişkisi
Gül Öznur Karabıçak , Hilal Keklicek
S6-03
Ortopedi polikliniğinde farklı bir uygulama olan ortopedik fizyoterapi hizmetleri ve klinik uygulamalarını sunmak
Hasan Hallaçeli , Ahmet Nedim Yanat
S6-04
Fizyoterapi öğrencilerinde akademik başarı ile manipulatif yetenekler arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ali Kitiş , Nihal Büker, Demet Yaşın, Halim Emre Uslu, Tuğba Özer, Saime Tüfekçi
S6-05
Diş hekimliği öğrencilerinde kas iskelet sistemi ağrı problemleri ve üst ekstremite fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Safak Yiğit , Feryal Subaşı
S6-06
Hasta güvenliği ve meslekler arası işbirliği eğitiminde fizyoterapi mesleği farkındalığı: pilot çalışma
Gizem İrem Kınıklı , Zafer Erden, Melih Elçin
S6-07
Adolesan idiopatik skolyozda eğriliğin şiddeti ile deformitenin hastalar tarafından görsel olarak algılanması arasındaki ilişki
Tuğba Kuru Çolak , Burçin Akçay, Adnan Apti, Elif Elçin Dereli, İlker Çolak
S6-08
Malatya il merkezinde yaşayan kadınların pelvik taban kas kuvvetinin değerlendirilmesi
Filiz Özdemir , Erkan Pehlivan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content