close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program

embedDownload
TUSYAD
Bilimsel Program
Bilimsel
Program
24 EYLÜL 2014, ÇARŞAMBA
SALON 1
08:30-08:50 KONFERANS 1: ÖÇB Rekonstrüksiyonunda 35 Yıllık Mücadelem Oturum Başkanı: Mahmut Nedim Doral
Konsei Shino
08:50-09:10 KONFERANS 2: ÖÇB Rekonstrüksiyonunun Başarısını
Philippe Neyret
Etkileyen Faktörler Oturum Başkanı: Mahmut Nedim Doral
09:10-10:00 İNTERAKTİF PANEL 1: ÖÇB Rekonstrüksiyonu: Tercih Ettiğim Teknik
Oturum Başkanı: Mehmet Binnet
Konsei Shino, Sinan Karaoğlu, Philippe Neyret, Charles Brown
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:15 İNTERAKTİF PANEL 2:ÖÇB (Kompleks Olgu Tartışması)
Oturum Başkanı: Charles Brown
Mitsuo Ochi, Ömer Taşer, Philippe Neyret, Merter Özenci
11:15-11:30 KONFERANS 3: ÖÇB Güçlendirilmesi Oturum Başkanı: Bülent Alparslan
Mitsuo Ochi
11:30-11:50 KONFERANS 4: APKASS Konferansı: Kıkırdak Onarımı:
Geçmiş, Günümüz ve Gelecek (Alınan Dersler)
Oturum Başkanı: Bülent Alparslan
Mitsuo Ochi
11:50-12:30 AÇILIŞ TÖRENİ
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
TUSYAD
14:30-15:20 SERBEST BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları: Merter Özenci, Tolga Atay
S01 Keçi Dizlerinde Orta Kısım Defekt Tip Kısmi Ön Çapraz Bağ Yaralanma Modeli: İnfrapatellar Yağ Yastığının Alınmasının Etkisi
Bekir Karakılıç, Emin Taşkıran, Başak Doğanavşargil, Salih Çelik
S02 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksi ̇yonunda Transportal Femoral Cross-Pin Tespi ̇ti̇ni ̇n Erken
Dönem Sonuçlarinin Değerlendi ̇rilmesi
̇
Sinan
Zehir,̇ Ercan Şahi ̇n, Murat Çalbiyik, Mahmut Kalem, Deni ̇z İpek, Murat Songür
S03 Ön Çapraz Bağ Yırtıklarına Eşlik Eden Menisküs Yırtıklarının Görülme Sıklığı: Daha Erken ÖÇB Rekonstrüksiyonu Daha Az Menisküs Yırtığı
Hasan Mehmet Tatari, Vugar Guliyev
S04 Profesyonel Sporcu Olmayan Trans-Tibial ve Anatomik Teknikle ÖÇB Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastalarda Radyolojik ve Klinik Değerlendirme
Zeki Taşdemir, Safiye Tokgöz Özal, Nurzat Elmalı, Fevzi Sağlam
S05 Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Standart İki Girişle Yapılabilir mi?
Cem Coşkun Avcı, Hüseyin Koca, Necdet Sağlam, Tuhan Kurtulmuş, Gürsel Saka
S06 Tek Bant Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Kontrastlı MR Çekimleri ile Greft
Kanlanmasının Değerlendirilmesi
Bülent Bektaşer, Özgür Tosun, Nadir Yalçın, Nurdan Çay, Kasım Kılıçarslan
15:20-15:50 İKİLİ TARTIŞMA 1: Ön Çapraz Bağsız Yaşam? Elif Akalın, Hasan Tatari
Oturum Başkanı: Osman Karaoğlan
15:50-16:15 KAHVE MOLASI
16:15-17:15 İNTERAKTİF PANEL 3: Komplike Vakalarda Primer Total Diz Artroplastisi (Olgu Temelli)
Oturum Başkanı: Şükrü Araç
Genu Valgum Fahri Erdoğan
Sert Diz
Nejat Güney
Genu Rekurvatum
Bülent Atilla
Ekstraartiküler Deformite Remzi Tözün
17:15-18:15 PANEL 3: Ağrılı Primer Total Diz Artroplastisi: Revizyon İçin Tanı ve Endikasyonlar
Oturum Başkanları: Hakkı Sur, Hüseyin Yorgancıgil
İnfeksiyon Kaya Akan
İnstabilite
Semih Aydoğdu
Patellofemoral Sorunlar
Zeki Özcan
Sert Diz
Yaman Sarpel
19:00 HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ
TUSYAD
SALON 2
14:30-15:30 SERBEST BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları: İrfan Esenkaya, Cemil Kayalı
S07 Aşil Tendon Rüptürlerinin Tedavisinde Otolog Trombositten Zengin Plazmanın Etkisi: Tavşanlarda Bir Deneysel Çalışma?
Baran Şen, Serkan Güler, Berivan Çeçen, Erdem Kumtepe, Alper Bağrıyanık, Sermin Özkal,
M. Ali Özcan, Hayri Özsan, Namık Şanlı, Hasan Tatari
S08 Tendon Yaralanmaları İçin Bir Doku Mühendisliği Çözümü:
Poss-Nanokompozit Gereç
Gunay Verdiyeva, Haroon A. Mann, Alexander M. Seifalian
S09 Tekrarlayan Öne Omuz Çıkığında Düğümsüz Çapalarla Yapılan Artroskopik Bankart Onarımı Sonrası Erken ve Geç Rehabilitasyon
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Harun Kütahya, Mustafa Yel, Onur Bilge, Ali Güleç, Burkay Kutluhan Kaçıra, Serdar Toker
S10 Artroskopik Latarjet: Öğrenme Eğrisi ve Erken Dönem Sonuçları
Kerem Bilsel, Gökçer Uzer, Mehmet Elmadağ, Fatih Yıldız, Jotyar Ali, İbrahim Tuncay
S11 Akut Akromiyoklavikuler Eklem Dislokasyonunda Artroskopik Tedavi Sonuçları
Kerem Bilsel, Mehmet Elmadağ, Gökçer Uzer, Fatih Yıldız, Ahmet Can Erdem, İbrahim Tuncay
S12 Kronik Lateral Epikondilit Tedavisinde Otolog Conditioned Serum-ACS
(Orthokine) Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları
Deniz İpek, Murat Çalbıyık, Sinan Zehir
S13 Kemik Greftiyle Dinamik Skafo-Lunat İnstabilitenin Stabilizasyonu-Artroskopik Teknik
Igor Cizmar
15:30-15:50 KONFERANS 5: Talusta Osteokondral Greft Transferi Ömer Taşer
Oturum Başkanı: Uğur Öziç
15:50-16:15 KAHVE MOLASI
16:15-16:35 KONFERANS 7: Anatomik AÇB Rekonstrüksiyonu: Güncelleme
Konsei Shino
Oturum Başkanı: İlhan Özkan
16:35-17:50 PANEL 2: Rotator Manşet Yırtıklı Hastaları Nasıl Tedavi Edersiniz?
Oturum Başkanları: Mehmet Demirhan, Haldun Orhun
Rotator Manşet Onarımı İçin Hangi Hastalar En Uygun Adaydır?
Rotator Manşet Yırtıklarında Konservatif Tedavi
(Ne Zaman Ortopediste Gönderirim?)
Mehmet Uğur Özbaydar
Özlem El
TUSYAD
Daha İyi Rotator Manşet İyileşmesi İçin Biyolojik Faktörler:
Mustafa Özkan
TZP’ye İhtiyacımız Var mı?
Onarılamayan Rotator Manşet Yırtığı: Bir Sonraki Seçenek Nedir?
Rotator Manşet Onarımında Akromioplastinin Yeri Nedir?
Hayrettin Kesmezacar
Mehmet Demirhan
SALON 3
13:30-14:30 Akılcı İlaç Oturumu
Cemil Kayalı
Oturum Başkanı: Reha Akdal
14:30-15:30 SERBEST BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları: Alper Kılıç, Zeki Özcan
S14 Hayvan Modelinde Kemik-Tendon İyileşmesinin Arttırılması İçin Mezenkimal Kök Hücre ve Kemik İliği Tedavilerinin Karşılaştırılması
Erdem Aktaş, Jun Lu, Connie Chamberlain, Erin Saether, Jae Sung Lee, Ray Vanderby
S15 Volar Turndown Tendon Flebi ile Güçlendirilmiş ve Posterior Bacak Fasyotomisi Uygulanmış Açık Aşil Tendon Onarımı
Hamza Özer, Hakan Selek, Gülcan Harput, Ali Öznur, Gül Baltacı
S16 İlave Dıştan Mekanik Baskının, Artroskopik Eksternal Kapsüler Gevşetme Sonrası
Hemartroza Etkileri
Onur Bilge, Mustafa Yel, Mahmut Nedim Doral
S17 Radyoaktif Sinovektomi Sonrasi Hasta Memnuniyeti
Elcil Kaya Biçer, Semih Aydoğdu, Hakkı Sur S18 Hemofilik Artropatide Patellofemoral Eklemdeki Radyolojik Değişiklikler
Elcil Kaya Biçer, Kemal Kayaokay, Semih Aydoğdu, Kaan Kavaklı, Can Balkan, Hakkı Sur
S19 Bir Diz Artroskopistinin 15 Yıllık Deneyimi: Tanısaldan Rekonstrüksiyon Cerrahisine
Hasan Mehmet Tatari, Yunus Emre Bektaş, Demirhan Demirkıran, Hülya Ellidokuz
S20 Artroskopi Destekli Redüksiyon ve Osteosentez Yapılan Tibia Plato Kırıklarının Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi ve Artroskopinin Tibia Plato Kırıklarındaki Rolü
Hasan Öztürk, Mahmut Tuzlu, Ahmet Savran, Bayram Köse
15:30-15:50 KONFERANS 6: Tek veya Çift Sıra Rotator Manşet Onarımında
Kanıtlar Ne Diyor? Oturum Başkanı: Ahmet Ekin
15:50-16:15 KAHVE MOLASI
Sercan Akpınar
TUSYAD
16:15-17:00 PANEL 1: Sporcularda Dirsek İnstabiliteleri
Oturum Başkanları: Yalçın Ademoğlu, Kadir Bacakoğlu
Medial İnstabilite
Lateral İnstabilite
Kompleks İnstabilite
Mehmet Demirtaş
Kadir Bacakoğlu Murat Kayalar
17:00-18:00 KURS 1: Diz Eklemine Önemli Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Hüseyin Yercan, Cem Çopuroğlu
Posteromedial Charles Brown
Posterolateral Hakan Özsoy
Posterior Hüseyin Yercan
TUSYAD
Bilimsel Program
Bilimsel
Program
25 EYLÜL 2014, PERŞEMBE
SALON 1
07:30-08:30 KURS 2: Kıkırdak Onarım Tekniklerinin İlkeleri
Oturum Başkanları: Nurzat Elmalı, Tahsin Beyzadeoğlu
Genel İlkeler ve Algoritma ˂ 2,5 cm2 Lezyonların Onarımı 2,5-4 cm2 Arası Lezyonların Onarımı ˃ 4 cm2 Lezyonların Onarımı 08:40-09:00 KONFERANS 8: “Efsane”nin Konferansı: Artroskopinin Tarihçesi Murat Demirel
Nurzat Elmalı
Özgür Ahmet Atay
Tahsin Beyzadeoğlu
Ejnar Eriksson
Oturum Başkanı: Veli Lök
09:00-09:20 KONFERANS 9: ISAKOS Konferansı: Patellofemoral Eklem Sorunlarının
Tedavisine Lyon Ekolünün Katkısı
Philippe Neyret
Oturum Başkanları: Halit Pınar, Esra Çirci
09:20-09:40 KONFERANS 10: ESSKA Konferansı: Menisküs Onarımı: İpuçları,
Püf Noktaları ve Uzun Dönem Sonuçları Michael Hantes
Oturum Başkanları: Halit Pınar, Esra Çirci
09:40-10:00 KONFERANS 11: EFOST Konferansı: ÖÇB, Diz Ekleminde
Eşsiz Bir Ligament Değildir! Oturum Başkanları: Halit Pınar , Esra Çirci
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:30 İNTERAKTİF PANEL 4: ÖÇB Revizyonu: Nasıl Yaparım?
Oturum Başkanları: Charles Brown, Mustafa Karahan
Philippe Neyret, Ömer Taşer, Konsei Shino, Asım Kayaalp
Mahmut Nedim Doral
TUSYAD
11:30-11:45 KONFERANS 15: ÖÇB Rekonstrüksiyonu Sonrası 1 Yıl Oturum Başkanı: Mustafa Karahan
Lars Engebretsen
11:45-12:15 İKİLİ TARTIŞMA 2: Pediatrik Olgularda ÖÇB Yaralanmalarına Yaklaşım
Oturum Başkanı: Sinan Karaoğlu
Konservatif Cerrahi Lars Engebretsen
Reha Tandoğan
12:15-12:30 KONFERANS 16: Aşil Tendonu Parsiyel Yırtıklarına Cerrahi Yaklaşım Robert Smigielski
Oturum Başkanı: Sinan Karaoğlu
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI
Salon A – Kat 1
14:30-14:50 KONFERANS 17: Femoro - Asetabuler Sıkışma Kavramı ve
Athanasios V. Papavasiliou
Artroskopi, Mini Açık Cerrahi ve Güvenli Dislokasyonun Karşılaştırılması Oturum Başkanı: Mehmet Aşık
14:50-15:10 KONFERANS 20: Kalça İnstabilitesi ve Artroskopi Sırasında
Kapsüle Yaklaşım Oturum Başkanı: Mehmet Aşık
Athanasios V. Papavasiliou
15:10-16:00 SERBEST BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları: Mehmet Altun, Mehmet Akif Altay
S28 Artroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Femoral Tünelin Tavanarası Ahmet Fırat, Mehmet Faruk Çatma, Birol Tunç, Çiğdem Hacıhafızoğlu, Murat Altay,
Murat Bozkurt, Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, Osman Tecimel
S29 Aşil Tendon Allogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu: İki Farklı Femoral Tespit
Yöntemi Sonrası Tünel Genişlemesinin Karşılaştırılması
Musa Uğur Mermerkaya, Ahmet Özgür Atay, Şenol Bekmez, Fatih Karaaslan, Erkan Alkan,
Mahmut Nedim Doral
S30 Tek Taraflı Anteromedial Portal veya Transtibial Yöntemle Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastaların MRG Tetkiki İle Ölçülen Greft Değerlerinin Karşı Normal Dizlerle Karşılaştırılması Tibial Tünel mi, Greft Yerleşimi mi?
Olcay Güler, Mahir Mahiroğulları, Serhat Mutlu, Mehmet Halis Çerci, Ali Şeker, Selami Çakmak
S31 Hamstring Tendon Grefti Alınması Sırasında Safen Sinirin İnfrapatellar Dalının Yaralanması: İki Farklı Kesinin Karşılaştırılması
Serkan Sipahioglu, Sinan Zehir, İslam Baykara, Ali Bilge
TUSYAD
S32 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Eklem içi Kanamanın Azaltılması:
Damar içi ve Eklem içi Birlikte Tranekzamik Asid Uygulanması
Fatih Karaaslan, Sinan Karaoğlu, Musa Uğur Mermerkaya
S33 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Futbola Dönüş
Emmanuel Papacostas, Efthymios Papasoulis, Kostas Epaminontidis, Ioannis Terzidis,
Aristotelis Sideridis
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:30 PANEL 6: Eklem Kıkırdağı Onarımı 2014
Oturum Başkanları: Işık Akgün, Umut Akgün
Laboratuarda Neler Oluyor? Hücre Temelli Kıkırdak Onarımı Mikrokırık Güçlendirmesi Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları Fokal Kıkırdak Defektleri: Kanıta Dayalı Yaklaşım Dilek Taşkıran
Mehmet Binnet
Mahmut Nedim Doral
Mehmet Can Ünlü
Lars Engebretsen
17:30-18:30 İNTERAKTİF PANEL 6: Kıkırdak Onarımı (Kompleks Olgu Tartışması)
Oturum Başkanı: Reha Tandoğan
Işık Akgün, Mehmet Aşık, Tahsin Beyzadeoğlu, Lars Engebretsen
SALON 2
07:30-08:30 KURS 3: Kalça Artroskopisi
Oturum Başkanları: Asım Kayaalp, Onur Hapa
Endikasyonlar ve Tanı Hazırlık, Portaller ve Artroskopik Anatomi İntraartiküler İşlemler Ekstraartiküler İşlemler Komplikasyonlar ve Korunma Onur Hapa
Sarper Çetinkaya
Asım Kayaalp
Athanasios V. Papavasiliou
Mehmet Aşık
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-10:45 KONFERANS 12: Ayak Bileği İnstabilitesine Artroskopik Yaklaşım Oturum Başkanı: İlhan Özkan
Robert Smigielski
TUSYAD
10:45-12:30 İNTERAKTİF PANEL 5: “Zor Durumdayım” (Olgu Temelli)
Oturum Başkanları: Bülent Alparslan, İlhan Özkan
Müjdat Enginsu, Umut Akgün, Hasan Tatari, Ender Ugutmen, Asım Kayaalp,
Alper Kaya, Osman Tuğrul Eren, Hakan Özsoy, Hüseyin Yercan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI
Salon B – Kat 1
14:30-14:45 KONFERANS 18: Kemik İliği Ödemi Cumhur Cevdet Kesemenli
Oturum Başkanı: İsmet Tan
14:45-15:00 KONFERANS 19: Osteonekroz Işık Akgün
Oturum Başkanı: İsmet Tan
15:00-16:00 SERBEST BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanları: Uğur Haklar, Ersin Erçin
S21 Medial Menisküs Subluksasyonu Sonrası Diz Ekleminde Ortaya Çıkan
Yüklenmelerdeki Değişimler: Sonlu Elemanlar Analiz Çalışması
Kemal Gökküş, Halil Atmaca, Levent Uğur, Arif Özkan, Ahmet Turan Aydın
S22 Ön Çapraz Bağ Rüptürü Sonrasi Di ̇zi ̇n Bölgesel Kemi ̇k Dansi ̇tesi ̇ni ̇n Bi ̇lgi ̇sayarli Tomografi̇ İle Ölçümü
Ali Balcı, Naciye Sinem Gezer, Hasan Mehmet Tatari, Mehmet Erduran, Behzad Saleky,
Erol Kaya, Dinç Özaksoy
S23 Hipermobil Medial Menisküsün Onarım Sonuçları
Serdar Söylev, İbrahim Halit Pınar
S24 Menisküs Tamiri Sonrası Klinik Sonuçlar ve MR Bulguları Ne Kadar Tutarlıdır?
Hasan Bombacı, Fatih Çetinkaya, Kaan Meriç
S25 Menisküs Yırtıklarında Artroskopik Tamir Sonuçlarımız Murat Aşcı, Mehmet Burtaç Eren, Erkal Bilgiç, Taner Güneş, Bora Bostan
S26 Üst Düzey Sporcularda Tamamı İçerde Tekniğiyle Yapılan Menisküs Tamirlerinde Başarısızlıkla İlişkili Faktörler
Ioannis Terzidis, Aristotelis Sideridis, Mattheos Savvidis, Nikolaos Koukoulias,
Efthymios Papasoulis, Emmanuel Papacostas
S27 En Az Altı Ay Takipli Ardışık 288 Hastada Kalça Artroskopisi Endikasyonları ve Sonuçları
Athanasios V Papavasiliou, Nikolaos Koukoulias, Christos Sinopidis
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
TUSYAD
16:30-17:30 PANEL 7: Primer Total Diz Artroplastisinde Artılar-Eksiler
Oturum Başkanları: Mümtaz Alpaslan, Fuat Duygulu
Sabit veya Hareketli İnsert
Servet Tunay
AÇB’ı Koruyalım / Keselim Mazhar Tokgözoğlu
Ne Zaman Ne Kadar Kısıtlamalı Patellar Komponent ve Alternatifleri Özal Özcan
Hakkı Sur
17:30-18:30 PANEL 8: Menisküs Cerrahisinde Zor Konular
Oturum Başkanları: Aziz Alturfan, Yavuz Kocabey
Menisküs Onarımında Genişletilmiş Endikasyonlar
Kök Yırtığı Onarımı Meniskal Skafold ve İmplantlar Menisküs Transplantasyonu Yavuz Kocabey
Emin Taşkıran
Philippe Neyret
Uğur Haklar
SALON 3
07:30-08:30 KURS 4: Omuz Sorunlarına Yaklaşım: Artroskopiye Yeni Başlayanlar İçin İpuçları
Oturum Başkanları: Mahir Mahiroğulları, Burak Öztürk
Öykü, Klinik Değerlendirme ve Testler Radyolojik Değerlendirme Hazırlık, Portaller ve Anatomi Sık Görülen Sorunlarda Artroskopik Görünüm Düğüm Teknikleri ve İlişkili Cihazlar Barış Kocaoğlu
Ali Balcı
Nuri Aydın
Mahir Mahiroğulları
Umut Akgün
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-10:45 KONFERANS 13: Eklem Kıkırdağı Yaralanmalarının Sporculara Etkileri Oturum Başkanı: Sefa Müezzinoğlu
10:45-11:00 KONFERANS 14: Erken Osteoartritin Önlenmesi ve Tedavisi
Tartışmalar ve Bilinmeyenler Lars Engebretsen
Oturum Başkanı: Sefa Müezzinoğlu
Lars Engebretsen
TUSYAD
11:00-12:15 PANEL 4: Omuz İnstabilitesi
Oturum Başkanları: Mehmet Demirtaş, Mehmet Ali Deveci
Sporcuda İlk Omuz Çıkığı Tekrarlayan Anterior İnstabilite SLAP Lezyonları Eşlik Eden Kemik Defektleri Posterior İnstabilite Çok Yönlü İnstabilite İbrahim Yanmış
Mustafa Yel
Ata Can Atalar
Şenol Akman
Mustafa Karahan
Taner Güneş
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-15:10 PANEL 5: Diz Çevresi Kırıklar
Oturum Başkanları: Oğuz Poyanlı, Gazi Huri
Distal Femur Kırıkları
Proksimal Tibia Kırıkları Tibial Eminensia Kırıkları Patella Kırıkları Oğuz Poyanlı
Hasan Öztürk
Özgür Ahmet Atay
Hasan Bombacı
15:10-16:00 SERBEST BİLDİRİLER 6
Oturum Başkanları: Ender Ugutmen, Erhan Yılmaz
S34 Erken Gonartrozda Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomi Yapılan Hastaların Sonuçları
Çağdaş Pamuk, Kaya Memişoğlu, Cumhur Cevdet Kesemenli, Ümit Sefa Müezzinoğlu
S35 Trikalsiyum Fosfat Kama Kullanılarak Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomi: Ön Sonuçlar
Sinan Zehir, Murat Çalbıyık, Ercan Şahin, Mahmut Kalem, Murat Songür, Deniz İpek
S36 Medial Gonartrozlu Varus Dizler İçin Proksimal Tibia Medial İki Düzlemli Tüberkül Arkası Açık Kama Osteotomisi
İsmail Türkmen, İrfan Esenkaya, Koray Ünay, Fatih Türkmensoy, Afşar Timuçin Özkut
S37 Robotik Yardımlı Medial Tek Kompartman Diz Artroplastisi Erken Sonuçları Başarılı mı?
Uğur Haklar, Ertuğrul Ulusoy, Tayfun Şimşek, Nuray Terzi
S38 Eşzamanlı İki Taraflı Total Diz Artroplastisinde Kan Kaybının Azaltılması: Damar içi-Eklem içi Birlikte Tranekzamik Asid Uygulaması
Fatih Karaaslan, Musa Uğur Mermerkaya, Sinan Karaoğlu, Ali Baktır
S39 Total Diz Artroplastisinde Asimetrik Femoral Kondil Arka Kesileri İle Femoral Komponentin Rotasyonu Arasındaki İlişki: Bir Morfometrik Çalışma
Harun Reşit Güngör, Nusret Ök, Kadir Ağladıoğlu, Semih Akkaya, Esat Kıter
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
TUSYAD
16:30-17:45 KURS 5: Diz Ekleminde MRG
Oturum Başkanları: Dinç Özaksoy, Emin Taşkıran
Ali Balcı
Temel Teknik ve Sekanslar Menisküslerin Değerlendirilmesi Mehmet Argın
Ligamentlerin Değerlendirilmesi Şebnem Örgüç
Kemik ve Eklem Kıkırdağının Değerlendirilmesi Remide Arkun
Postoperatif Dizlerin Değerlendirilmesi Remide Arkun
17:45-18:30 TÜBİTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri
Fatih Sinan Esen
TUSYAD
Bilimsel Program
Bilimsel
Program
26 EYLÜL 2014, CUMA
SALON 1
07:30-08:40 KURS 6: Patellofemoral İnstabilite
Oturum Başkanları: David Dejour, Semih Aydoğdu
Klinik ve Radyolojik Tanı Adolesanlarda PF İnstabilite Tedavisi Erişkinlerde PF İnstabilite Tedavisi Revizyon Nedenleri ve Tedavisi Onur Tetik
Merter Özenci
İlhan Özkan
David Dejour
08:45-09:00 KONFERANS 22: TZP: Temel Bilimler Işığında Klinik Uygulamalar Oturum Başkanları: Özgür Ahmet Atay, Ali Öçgüder
Lars Engebretsen
09:00-09:15 KONFERANS 23: ÖÇB Yaralanmalarının Önlenmesi Oturum Başkanları: Özgür Ahmet Atay, Ali Öçgüder
Lars Engebretsen
09:15-09:30 KONFERANS 24: Akut Patella Çıkığı Oturum Başkanları: Özgür Ahmet Atay, Ali Öçgüder
David Dejour
09:30-10:30 PANEL 11: AGA Paneli: Orta Yaşta Artrozlu Diz
Oturum Başkanları: Sven Scheffler, Ersin Kuyucu
Philipp Lobenhoffer
Diz Çevresi Ostetomilerinde “Doğru ve Yanlış” Endikasyonlar
Son 10 Yılda Neler Öğrendik? Artritik Diz Ekleminde Bağ İnstabiliteleri/Menisküs Yetmezliği:
Biyolojik Rekontrüksiyon Seçenekleri Sven Scheffler
Unikompartmental Diz Artroplastisinde Temel Prensipler Roland Becker 10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:15 İNTERAKTİF PANEL 7: AGA Paneli: Orta Yaşta Artrozlu Diz (Kompleks Olgu Tartışması)
Oturum Başkanı: Sven Scheffler
Philipp Lobenhoffer, Roland Becker, Sven Scheffler
TUSYAD
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI
14:30-14:50 KONFERANS 27: Patello-Femoral Artritin Tedavisi David Dejour
Oturum Başkanı: Semih Gür
14:50-15:10 KONFERANS 29: Diz Çıkığı Tedavisi: Acil Servisten Son Tedaviye Michael Hantes
Oturum Başkanı: Semih Gür
15:10-16:00 SERBEST BİLDİRİLER 9
Oturum Başkanları: Yaman Sarpel, Uğur Türktaş
S59 Patellofemoral Ağrının Anlaşılması İçin Yeni Bir Belirteç ΔQ
Faik Türkmen, Cem Sever, Bayram Yolcu, Mehmet Ali Acar, Burkay Kutluhan Kacıra,
Serdar Toker
S60 İskelet Matürasyonunu Tamamlamamış Hastalarda Medial Patellofemoral Bağın
Rekonstrüksiyonunda Kendi Tekniğimiz
Hüseyin Serhat Yercan, Gürler Kale, Serkan Erkan, Taçkın Özalp, Güvenir Okcu
S61 Patella Kıkırdak Defektlerinde Vücut Kitle İndeksi, İnfrapatellar Yağ Yastığı Hacmi ve
Yaşın Etkileri
Semra Duran, Ertuğrul Akşahin, Onur Kocadal, Cem Nuri Aktekin, Onur Hapa,
Zeynep Bıyıklı Gençtürk
S62 Talus Osteokondral Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde Artroskopik Debridman ve Mikrokırık Uygulamasının Orta, Uzun Dönem Klinik ve Fonksiyonel Sonuçları
Gökhan Polat, Taha Kızılkurt, Ömer Naci Ergin, Ali Erşen, Turgut Akgül, Önder Kılıçoğlu,
Mehmet Aşık
S63 Femurbaşı Avasküler Nekrozunda Artroskopik Yardımlı Dekompresyon ve Kemik Greft Nakli- Yeni Bir Cerrahi Tekniğin Ön Sonucu
Athanasios V Papavasiliou, Nikolaos Koukoulias, Christos Sinopidis
S64 Artroskopik Hücresiz Osteokondral Çatı Cerrahisi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar
Selda Başar, Zeynep Hazar, Mehmet Gem, Ulunay Kanatlı
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:00 KONFERANS 30: Diz Sorunlarında Femoral Osteotomiler Üzerine
Yeni Gelişmeler Oturum Başkanı: Ahmet Sebik
Philipp Lobenhoffer
TUSYAD
17:00-18:00 PANEL 13: Dizde Çoklu Bağ Yaralanmaları
Oturum Başkanları: Hasan Tatari, Can Hürel
Uğur Gönç
Kürşat Teker
John Gliatis
John Gliatis
Fizik Muayene ve Tanı Karar Verme ve Greftler Kombine Posterolateral Yaralanmalar Kombine Posteromedial Yaralanmalar SALON 2
07:30-08:40 KURS 7: Adım Adım Menisküs Transplantasyonu
Oturum Başkanları: Sven Scheffler, Uğur Haklar
Murat Bozkurt
Uğur Haklar
Sven Scheffler
Selçuk Örsel
Endikasyonlar ve Hasta Seçimi Preoperatif Planlama Cerrahi Teknikler Postoperatif İzlem 08:45-09:45 PANEL 9: Sporcularda Ayak Bileği Sorunları
Oturum Başkanları: Ahmet Turan Aydın, Zekeriya Öztemur
Önder Kılıçoğlu
Devrim Akseki
Tahir Öğüt
Mustafa Ürgüden
Talar Osteokondral Lezyonlar Sıkışma Sendromları Tendon Sorunları İnstabilite 10:30-11:00 KAHVE MOLASI
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI
14:30-14:50 KONFERANS 28: Arka Ayak Artroskopisi Oturum Başkanı: Mustafa Ürgüden
Salon B – Kat 1
Ahmet Turan Aydın
14:50-16:00 SERBEST BİLDİRİLER 8
Oturum Başkanları: Alper Kaya, Gökhan Meriç
S51 Transtibial Tünel İle Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunun Fonksiyonel, Klinik ve Biyomekanik Karşılaştırması
Eray Kılınç, Adnan Kara, Yunus Öç, Haluk Çelik, Savaş Çamur, Osman Tuğrul Eren
TUSYAD
S52 Omuz Sıkışma Sendromunda “10 Fırlatma” Egzersiz Programının Ağrı ve Fonksiyon Üzerine Etkileri: Bir Pilot Çalışma
Zeynep Hazar, Gül Baltacı
S53 Horizontal Menisküs Yırtıklarının Paketleme Tekniğiyle Vertikal Sütürlerle Artroskopik Onarımı
Alper Kaya, Tekin Kerem Ülkü, Barış Kocaoğlu, Hüseyin Arel Gereli, Burak Akan
S54 Tibialis Anterior Allogrefti ile Primer Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunun Fonksiyonel Sonuçları
Selda Başar, Enes Büyükafşar, Zeynep Hazar, Baybars Ataoğlu, Ulunay Kanatlı
S55 Düzgün Olmayan Yüzeyde Fonksiyonel Futbol Antrenmanı Genç Futbolcuların Alt
Ekstremitelerinin Dinamik Stabilitesini Nasıl Etkiler?
Marcin Plenzler, Natalia Mrozińska, Anna Mierzwińska, Olga Korbolewska,
Daria Mejnartowicz, Marcin Popieluch, Robert Śmigielski
S56 Kör ve Sağlıklı Sporcularda Ayakbileği Propriosepsiyonunun Karşılaştırılması
Muhammet Özer, Haydar Kaynak, Aziz Atik, Mehtap Kaçmaz Şilil, Muammer Altun, Devrim Akseki
S57 Travmatik Diz Çıkıklarında Prognostik Kriterler: 42 Olguluk Retrospektif Çalışma
Tuna Pehlivanoğlu, Halil İbrahim Balcı, Mehmet Chodza, Önder İsmet Kılıçoğlu
S58 Eklem İçi Kırık Sinovyal Sıvının Lubrikan İçeriğini Değiştiriyor mu?
Gökhan Polat, Mehmet Erdil, Deniz Kara, Elif Kılıç, Abdurrahim Koçyiğit, İbrahim Tuncay
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:30 PANEL 12: Sporcunun Kabusu
Oturum Başkanları: Bülent Zeren, Reha Akdal
Hamstring Yaralanmaları Osteitis Pubis Aşil Tendon Sorunları Tekrar Yaralanma Korkusu 17:30-18:30 PANEL 15: Yurtdışına Nasıl Gittim? Neler Gördüm? Bundan Sonra…
Oturum Başkanları: Halit Pınar, Mehmet Erduran
Gazi Huri, Aydın Budeyri, Gökhan Meriç, Levent Sürer, Ersin Kuyucu
Haluk Hayri Öztekin
Bülent Zeren
Akın Turgut
Hayriye Elbi
TUSYAD
SALON 3
08:00-09:00
KURS 8: Spor Ayakkabıları ve Ayak Ortezleri için Klinik Karar Verme - Ayağın Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Nilgün Bek, Özgür Bozan
Ayak’ta dur! (mak)
Engin Şimşek, Nilgün Bek
09:00-09:20 KONFERANS 21: Saha Kenarından Bakmak ya da Görmek Burhan Uslu
Oturum Başkanı: Haluk Hayri Öztekin
09:20-09:50 Panel 10: ÖÇB Yaralanmalarında Risk Faktörleri
Oturum Başkanları: İnci Yüksel, Metin Ergün
İntrensek Faktörler Ekstrensek Faktörler 09:50-10:15 KONFERANS 25: Sporcunun Performans Profili, Fizyolojik Eşiği
ve Yaralanmaya Eğilimi Hayri Baran Yosmaoğlu
Seçkin Şenışık
Cengizhan Özgürbüz Oturum Başkanı: Volga Bayrakçı Tunay
10:15-10:30 KONFERANS 26: ÖÇB Rekonstrüksiyonu Sonrası Proprioseptif Eğitim
(TUSYAD Propriosepsiyon Kurulu) Defne Kaya
Oturum Başkanı: Volga Bayrakçı Tunay
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:15 KURS 9: Sporcuda Kasık Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları: Asım Baykan, Gürhan Dönmez
Radyolog Gözüyle Spor Hekimi Gözüyle
Ortopedist Gözüyle
Genel Cerrah Gözüyle
Fizyoterapistin Rolü
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
Ali Türk
Gürhan Dönmez
Asım Baykan
Selman Sökmen
Serdar Arslan
TUSYAD
13:15-14:30 KURS 10: Kinesio Bantlama
Oturum Başkanları: Gül Baltacı, Murat Tomruk
Gül Baltacı
Terminoloji ve Fizyoloji
Üst Ekstremite Nihan Özünlü Pekyavaş
Alt Ekstremite
Gül Baltacı
Kanıta Dayalı Çalışmalar
Volga Bayrakçı Tunay
14:30-16:00 SERBEST BİLDİRİLER 7
Oturum Başkanları: Nihal Gelecek, Ayşe Özden
S40 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Erken Dönemde Diz Kas Gücü Geri Kazanımı
Gülcan Harput, Hasan Erkan Kılınç, Hamza Özer, Gül Baltacı, Carl G. Mattacola
S41 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılmış Olgularda Hangisi Kas Performansını Arttırır: Breys mi Bant mı?
Gülcan Harput, Burak Ulusoy, Ahmet Özgür Atay, Gül Baltacı
S42 Ön Çapraz Bağ Yaşam Kalitesi Sorgulaması: Türkçe Çevirinin Güvenilirlik, Doğruluk ve Yanıt Verilebilirlik Değerlendirmesi
Gizem İrem Kınıklı, Derya Çelik, Özgür Ahmet Atay, İnci Yüksel
S43 Sağlıklı Bireylerde ve Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası 1 Yıl Takipli Hastalarda Diz Çevirici Kas Güçlerinin Karşılaştırılması
Marcin Popieluch, Robert Śmigielski, Dariusz Straszewski, Marcin Plenzler, Michał Staniszewski
S44 Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Şok Dalga Tedavisinin Etkileri
Nur Selin Öztürk, Nihal Gelecek, Sema Savcı
S45 Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Propriyoseptif Nöromuskuler Uyarı (PNF) ve
Mulligan Yaklaşımının Ağrı, Fonksiyonel Düzey ve Yaşam Kalitesine Etkileri
Sinem Karakuş, Nihal Gelecek, Sevgi Sevi Yeşilyaprak
S46 Patellofemoral Ağrılı Hastalarda Farklı İzokinetik Egzersiz Programlarının Hamstring/
Kuadriseps Oranları ve Derin Duyu Üzerine Etkileri
Hande Güney, İnci Yüksel, Defne Kaya, Mahmut Nedim Doral
S47 CMC Fizik Tedavi Ekibi Tarafından Bildirilmiş Konsolide Rehabilitasyon Programı
Uygulanan Bireylerde Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Öncesi ve Sonrası Patella Diziliminin MRG Değerlendirmesi
Dariusz Straszewski, Marcin Plenzler, Joanna Szczepaniak, Robert Śmigielski,
Beata Ciszkowska-Łysoń, Marcin Popieluch, Szymon Kopko
S48 Skapular Diskinezide Pektoralis Minor ve Üst Trapez Kas Gerginliğinin Etkisi
Sevgi Sevi Yeşilyaprak, Ertuğrul Yüksel, Serpil Kalkan
TUSYAD
S49 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Gövde Stabilizasyon Eğitimi
Özge Çınar Medeni, Kezban Bayramlar, Gül Baltacı, İbrahim Yanmış
S50 Gövde Kitlesi, Gövde Kitle İndeksi ve Gövde Yağ Oranı Derin Duyuyu Etkiler mi?
Esra Ateş Numanoğlu, Filiz Can, Zafer Erden
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-16:50 KONFERANS 31: Skapuler Diskinezi ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Nazan Tuğay
Sevgi Yeşilyaprak
16:50-17:50 PANEL 14: Hayat Boyu Spor
Oturum Başkanları: Filiz Can, Çetin İşleğen
Mehtap Malkoç
Kronik Hastalıklarda Egzersiz Osteoporoz ve Egzersiz Metin Ergün
Osteoartrit ve Egzersiz Nihal Gelecek
Yaşlanmayı Önleyici Olarak Egzersiz Oğuz Yüksel
TUSYAD
Bilimsel Program
Bilimsel
Program
27 EYLÜL 2014, CUMARTESİ
SALON 1
07:30-09:00 KURS 11: ÖÇB Rekonstrüksiyonunun Temel İlkeleri: Güncelleme
Oturum Başkanları: Bülent Aksoy, Egemen Turhan
Hasta Seçimi, Endikasyonlar ve Zamanlama Greft Seçimi Tünellerin Hazırlanması Patellar Tendon Hamstring Parsiyel Yaralanmalar Postoperatif Rehabilitasyon Bülent Aksoy
Ahmet Uğur Turhan
Emin Bal
Sefa Müezzinoğlu
Hamza Özer
Burak Demirağ
Selmin Gülbahar
09:00-09:30 KONFERANS 32: Diz Çevresindeki Kötü Kaynamaların Tedavisi Oturum Başkanı: Abdullah Göğüş
Philipp Lobenhoffer
09:30-10:00 KONFERANS 35: Diz Osteoartritinde Osteotomi, Unikompartmental
ve Total Diz Artroplastisinin Endikasyonları
Oturum Başkanı: Abdullah Göğüş
Philipp Lobenhoffer
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:45 PANEL 16: Revizyon Diz Artroplastisinde Pratik Çözümler
Oturum Başkanları: İlker Çetin, Fatih Karaaslan
Abdullah Göğüş
Cerrahi Yaklaşım ve Komponentlerin Çıkarılması Kemik Defektlerinin Onarımı
Eklem Seviyesi ve Bağ Dengesinin Sağlanması İrfan Öztürk
Ekstensor Mekanizmanın Onarımı
Cerrahinin Postoperatif Rehabilitasyona Etkisi Hakan Boya
Burak Beksaç
11:45-12:30 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ
Ertuğrul Şener
TUSYAD
SALON 2
07:30-08:45 KURS 12: Unikompartmental Diz Artroplastisi
Oturum Başkanları: İbrahim Tuncay, Mehmet Erduran
Mehmet Erduran
Endikasyonlar ve Hasta Seçimi Sabit İnsert Temel Teknik Hareketli İnsert Temel Teknik
Meriç Ünal
Komplikasyonlar ve Çözümleri
İbrahim Tuncay
Revizyon
Roland Becker
İlker Çetin
09:00-09:30 Dejeneratif Dizde Biyolojik Olmayan Cerrahi Alternatifler
Oturum Başkanı: Akif Güleç
KONFERANS 33: Parsiyel Diz Artroplastisinde Robotik Cerrahi
KONFERANS 34: Yüzey Artroplastileri Uğur Haklar
Tahsin Beyzadeoğlu
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:45 KURS 13: Diz Çevresi Osteotomiler
Oturum Başkanları: İrfan Esenkaya, Bora Bostan
Cemil Kayalı
Hasta Seçimi ve Planlama
Açık Kama Proksimal Tibial Osteotomi İrfan Esenkaya
Kapalı Kama Proksimal Tibial Osteotomi
Hüseyin Yercan
Kubbe Osteotomisi
Elcil Kaya Biçer
Femoral Osteotomi Atilla Kocabaş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
35
File Size
472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content