close

Enter

Log in using OpenID

2014/10 Nolu Karar - Fen Bilimleri Enstitüsü | Recep Tayyip

embedDownload
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
KARAR NO
: 27.03.2014
: 10
: 2014/10
TOPLANTIDA BULUNANLAR :
Prof. Dr. Fatih YILMAZ
Doç. Dr. Sabri BİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Nurver ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KESİCİOĞLU
Keriman DİŞ
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ
Doç. Dr. Şükrü ÇELİK
: Enstitü Müdürü
: Enstitü Müdür Yrd.
: Enstitü Müdür Yrd.
: Üye
: Enstitü Sekreteri
: (izinli)
Toplantı Saat 13.00’da Enstitü Toplantı Salonunda, Enstitü Müdürü Başkanlığında yapıldı.
GÜNDEM:
1- Bilgilendirme.
2- Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığının, Doktora Programı 132602034 numaralı
öğrencisi Hazel BAYTAŞOĞLU’nun tez izleme komitesine ilişkin yazınının görüşülmesi
3-Matematik Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 122613002
numaralı öğrencisi Halil İbrahim KURT’un tez jürisine ilişkin yazısının görüşülmesi.
4-Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans programı 122607021
numaralı öğrencisi Ayşe EYÜPOĞLU’nun danışman değişikliğine ilişkin yazısının
görüşülmesi.
5-Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Doktora Programı 112608005 numaralı
öğrencisi Emine KILIÇKAYA SELVİ ve 112608007 numaralı öğrencisi Adem DEMİR’in
danışman değişikliklerine ve tez izleme komitelerine ilişkin yazısının görüşülmesi.
6-Fizik Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 122604003
numaralı öğrencisi Gökçehan KARACA ve 112602013 numaralı öğrencisi Ahmet BEDİR’in
danışman değişikliklerine ilişkin yazısının görüşülmesi.
7- Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 102603007
numaralı öğrencisi Ufuk BÜK’ün mezuniyetine ilişkin dilekçe ve eklerinin görüşülmesi.
8-Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 112601010
numaralı öğrencisi Cengiz ÇİFTÇİ’nin tez jürisine ilişkin yazısının görüşülmesi.
9-Gelen Evrak.
KARAR:
1- Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Enstitü Yönetim Kurulu gündemi
hakkında bilgi verdi.
2- Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığının, Doktora Programı 132602034 numaralı
öğrencisi Hazel BAYTAŞOĞLU’nun tez izleme komitesine ilişkin 20/03/2014 tarih ve
050/46 sayılı yazısı görüşüldü.
Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Doktora Programı 132602034
numaralı öğrencisi Hazel BAYTAŞOĞLU için önerilen Tez izleme komitesinin aşağıda
verildiği şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci No
132602034
Adı Soyadı
Tez İzleme Komitesi Üyeleri
Doç. Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER
Yrd. Doç. Dr. Ülgen KOPUZ
Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa AKINER
Hazel BAYTAŞOĞLU
3-Matematik Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 122613002
numaralı öğrencisi Halil İbrahim KURT’un tez jürisine ilişkin 26/03/2014 tarih ve
302.14.07/6 sayılı yazısı görüşüldü.
Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122613002 numaralı
öğrencisi Halil İbrahim KURT’un tez savunma sınavını yapacak jürinin aşağıda verildiği
şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.
Öğretim Üyesinin
Unvanı-Adı Soyadı
1
2
3
1
2
Doç. Dr. Azad BAYRAMOV
Yrd. Doç. Dr. İshak CUMHUR
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Ruşen YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ercan ATASOY
Anabilim
Dalı
Matematik
Matematik
İlköğretim
Matematik
İlköğretim
Bilim Dalı
Üniversitesi
Asıl/
Yedek
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik
İlköğretim Matematik Eğitimi
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
İlköğretim Matematik Eğitimi
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
Asıl
Asıl
Asıl
Yedek
Yedek
4-Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans programı 122607021
numaralı öğrencisi Ayşe EYÜPOĞLU’nun danışman değişikliğine ilişkin, 21/03/2014 tarih
ve 302.13/38 sayılı yazısı görüşüldü.
Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı 122607021 numaralı öğrencisi
Ayşe EYÜBOĞLU’nun danışman değişikliğinin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile
karar verildi.
Yeni Danışman
Eski Danışman
Bilim Dalı
Analitik Kimya
Analitik Kimya
Danışman
Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY
5-Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Doktora Programı 112608005 numaralı
öğrencisi Emine KILIÇKAYA SELVİ ve 112608007 numaralı öğrencisi Adem DEMİR’in
danışman değişikliklerine ve tez izleme komitelerine ilişkin 20/03/2014 tarih ve 302.13/37
sayılı yazısı görüşüldü.
Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Doktora Programı 112608005 numaralı öğrencisi
Emine KILIÇKAYA SELVİ ve 112608007 numaralı öğrencisi Adem DEMİR’in danışman
değişikliklerinin ve tez izleme komitelerinin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar
verildi.
Emine KILIÇKAYA SELVİ
Yeni Danışman
Eski Danışman
Bilim Dalı
Analitik Kimya
Analitik Kimya
Danışman
Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY
Öğrencinin No
Öğrencinin Adı
Tez İzleme Komitesi
Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU
Prof. Dr. Oktay TORUL
Doç. Dr. Mustafa AKBULUT
112608005
Emine KILIÇKAYA SELVİ
Adem DEMİR
Yeni Danışman
Eski Danışman
Bilim Dalı
Analitik Kimya
Analitik Kimya
Öğrencinin No
Öğrencinin Adı
112608007
Adem Demir
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Muammer KAVANOZ
Yrd. Doç. Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY
Tez İzleme Komitesi
Yrd. Doç. Dr. Muammer KAVANOZ
Prof. Dr. Oktay TORUL
Doç. Dr. Cemal SANDALLI
6-Fizik Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 122604003
numaralı öğrencisi Gökçehan KARACA ve 112602013 numaralı öğrencisi Ahmet BEDİR’in
danışman değişikliklerine ilişkin 20/03/2014 tarih ve 050/25 sayılı yazısı görüşüldü.
Fizik Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 122604003
numaralı öğrencisi Gökçehan KARACA ve 112602013 numaralı öğrencisi Ahmet BEDİR’in
danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekilde olmasının uygunluğuna oy birliği ile karar
verildi.
Gökçehan KARACA
Bilim Dalı
Yeni Danışman
Eski Danışman
Nükleer Fizik
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Vagif NEVRUZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Recep KESER
Ahmet BEDİR
Bilim Dalı
Yeni Danışman
Eski Danışman
Nükleer Fizik
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Vagif NEVRUZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Recep KESER
7-Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 102603007
numaralı öğrencisi Ufuk BÜK’ün mezuniyetine ilişkin 26/03/2014 tarihli dilekçe ve ekleri
görüşüldü.
Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 102603007
numaralı öğrencisi Ufuk BÜK’ün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinin 28, 29. maddeleri uyarınca, kayıtlı bulunduğu programın bütün
şartlarını yerine getirdiği dosyasının incelenmesinden anlaşılmış olup, 27/03/2014 tarihi
itibariyle mezuniyetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8-Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 112601010
numaralı öğrencisi Cengiz ÇİFTÇİ’nin tez jürisine ilişkin 27/03/2014 tarih ve 302.14.07/47
sayılı yazısı görüşüldü.
Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığının, Tezli Yüksek Lisans Programı 112601010
numaralı öğrencisi Cengiz ÇİFTÇİ’nin tez savunma sınavını yapacak jürinin aşağıda verildiği
şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi
Öğretim Üyesinin
Unvanı-Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
1 Doç. Dr. Şevki KAYIŞ
Su Ürünleri
Hastalıklar
2
Su Ürünleri
Hastalıklar
3 Prof. Dr. İlhan ALTINOK
Balıkçılık Teknolojisi
Deniz Biyolojisi
1 Yrd. Doç. Dr. Halis BORAN
Su Ürünleri
İç Sular Biyolojisi
Doç. Dr. Fikri BALTA
2 Doç. Dr. Erol ÇAPKIN
Balıkçılık Teknolojisi
Yetiştiricilik
Üniversitesi
Asıl/
Yedek
R.T.E.Ü.
Asıl
R.T.E.Ü.
Asıl
KTÜ
Asıl
R.T.E.Ü.
Yedek
KTÜ
Yedek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content