close

Enter

Log in using OpenID

26.03.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
26.03.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 07
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/07-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı
görüldü. Yeni gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/07-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Barış KUZEYİ
Mühendislik Yönetimi
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
26.03.2014
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/07-03:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrenci Gökhan
YALÇIN’ın 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış olduğu derslerin başarı
notları sehven BYS’ye girilmemiştir. Aşağıda kodları, adları ve harfli başarı notu yazan
derslerin ait olduğu döneme işlenmesine ve 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
almış olduğu ELT714 “Anahtarlamalı Güç Kaynakları” dersinin NC (kredisiz) olarak
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi/ECTS
Harfli Başarı Notu
ELK701
Aydınlatma Tekniğinde Enerji Tasarrufu
Yöntemleri
3/8
CB
ELK703
Güç Sistemlerinde Topraklama
3/8
BB
ELK711
Elektrik Makinelerinde Güç Elektroniği
Uygulamaları
3/8
AA
ELK715
Transformatörde İleri Konular
3/8
AA
ELK717
Elektrostatik Alan Dağılımlarının Bilgisayarda
Analizi
3/8
BB
KARAR NO: 2014/07-04:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Selin
ÖZEN’in tez başlığının “EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CONVECTIVE DRYING
OF GREEN BRICKS IN A LABORATORY SCALE TUNNEL DRYER” şeklinde
değiştirilerek 26.03.2014 tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-05:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Kerim GÜNSAY’ın tez başlığının “COATING OF LOW CARBON STEEL WITH
UV CURABLE HYBRID POLYMERS” şeklinde değiştirilerek 26.03.2014 tarihinde Yüksek
Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-06:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Hasan
KÖTEN’in “EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND MULTIDIMENSIONAL
MODELING OF BIOGAS EFFECTS ON THE DIESEL ENGINE COMBUSTION
CHARACTERISTICS” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. M. Zafer GÜL
Prof. Dr. A. Korhan BİNARK
Prof. Dr. İhsan KARAMANGİL
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Mustafa ATMACA
Doç. Dr. H. Serhan SOYHAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Uludağ Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Sakarya Ünv.)
KARAR NO: 2014/07-07:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Rümeysa
BÜKCÜ’nü “MATHEMATICAL MODELLING OF Nİ+2 BIOSORPTION BY
SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE USING UNIVERSAL SIGMOID APPROACH”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ahmet Alp SAYAR
Prof. Dr. Arif GÜLLÜOĞLU
Prof. Dr. Dilek KAZAN
Prof. Dr. Neşet KADIRGAN
Doç. Dr. Berna SARIYAR AKBULUT
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/07-08:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Fatma KUTLU’nun
“ANODİK ALÜMİNYUM OKSİT (AAO) NANO KALIPLARIN YAPIMI” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMLUDAĞ
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Yrd. Doç. Dr. Cengiz OKAY
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/07-09:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Kenan
Fethi KÖYLÜBAY’ın “BAZI ALFA VE BETA SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Çanakkale 18 Mart Ünv.)
Doç. Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU (Yedek Üye)
Doç. Dr. A. Aslı ESENPINAR KIYAK
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
KARAR NO: 2014/07-10:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Eda
ZEYTUNİ’nin “ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERDE KULLANILAN PVDF-HFP ESASLI JEL
POLİMER ELEKTROLİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Atilla GÜNGÖR
(Danışman)
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR
(Üye)
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMLUDAĞ (Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/07-11:
Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Özgül YAMAN’ın Doktora Yeterlik
Sınavına girebilmek için gerekli olan Yabancı Dil sınavını başarmış olduğunu ve 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavına girme isteğini belirten 24.03.2014
tarihli dilekçesi ve ekli belgesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin Doktora Yeterlik sınavına
girme isteğinin kabul edilerek, Yeterlik sınavının 31 Mart 2014 tarihine kadar yapılmasına ve
aşağıda belirtilen Yeterlik Sınav Jürisinin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Mehmet OKTAV
(Üye)
Prof. Dr. Efe N. GENÇOĞLU
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜNAL
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ş.Cem ÖZAKHUN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Muharrem SÖZEN
(Üye, İstanbul Ticaret Ünv.)
KARAR NO: 2014/07-12:
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ayşenur ERDİL’in Doktora
Tez Önerisi’nin aynı Program Doktora öğrencisi Merve ER’in Doktora Tez Önerisinden çalıntı
olduğunu iddia eden E ndüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 13.03.2014 tarih ve
1400059296 sayılı yazıları ve ekindeki evraklar incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda
isimleri yazılı Öğretim Üyelerinin konunun araştırtılması için Soruşturma Komisyonu olarak
görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Soruşturma Komisyonu
Doç Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/07-13:
Enstitümüz Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Yasemin SESLİ’nin
“DİJİTAL BASKI
SİSTEMLERİNDE
BASKI KALİTESİNE
ETKİ EDEN
PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ” başlıklı düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava
alınmasının kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mehmet OKTAV
Prof. Dr. Efe N. GENÇOĞLU
Prof. Dr. Suat CANOĞLU
Prof. Dr. Mert ÜLGEN
Doç. Dr. Türkün ŞAHİNBAŞKAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Acıbadem Ünv.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/07-14:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özge KEKEÇ’in
“PSEUDOMONAS AERUGINOSA PAO1 SUŞUNDA SICAKLIK, PH VE KLOR
STRESLERİNE KARŞI BİYOFİLM OLUŞUMUNU TETİKLEYEN GENLERİN
ETKİNLİĞİNİN REAL-TİME PCR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
(Danışman)
Prof. Dr. Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN
(Üye)
Prof. Dr. Gülden ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. N. Cenk SASAL
Yrd. Doç. Dr. İskender KARALTI
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKSU
(Üye, Yeditepe Ünv.)
(Üye)
(Üye, Yeditepe Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Ünv.)
KARAR NO: 2014/07-15:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Elif ÖZCAN’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Kadir ESMER’in Danışman, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uğur
KAYA’nın II. Danışman olmasına ve “PMMA-BARYUM STRONSİYUM TİTANYUM
OKSİT KATKILI KOMPOZİTLERİN YAPISAL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/07-16:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gamze KÖSEM’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Kadir ESMER’in Danışman, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uğur
KAYA’nın II. Danışman olmasına ve “FARKLI OKSİT-POLİMER KOMPOZİTLERİN
YAPISAL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-17:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Savaş HAMAMCI’nın tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Bülent Oktay AKKOYUNLU’nun Danışman olmasına ve
“PALEOİKLİM ÇALIŞMALARI İÇİN UYGUN ÖZELLİKLERE SAHİP YENİ BİR
SICAKLIK-DERİNLİK PROBUNUN GELİŞTİRİLMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-18:
Enstitümüz Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Seyfittin
SARIASLAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mehmet OKTAV’ın Danışman
olmasına ve “SIVI TONERLİ DİJİTAL BASKI SİSTEMİ İLE ÜRETİLEN KENDİNDEN
YAPIŞKANLI ETİKETLERİN KALİTE VE MALİYET AÇISINDAN MUKAYESELİ
İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/07-19:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İhsan ATEŞ’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Yahya BOZKURT’un Danışman olmasına ve “METAL
SEKTÖRÜNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-20:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Murat Can
ÖZTAŞKIN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ’ın Danışman
olmasına, “STRENGTH OPTIMIZATION ON NARROW WOVEN HIGH TENACITY
WEBBINGS” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda
belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Hakan Serhad SOYHAN
Doç. Dr. Cenk SAYIN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/07-21:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ali
Asghar KAVİAN’ın tez başlığının “IMPLEMENTING SUPPORT VECTOR REGRESSION
METHOD IN ELECTRICITY PRICE FORECASTING” olarak değiştirilmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-22:
Enstitümüz İş Güvenliği Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 926413070
numaralı öğrencisi Özcan İYEM’in 13.03.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine;
öğrencinin askerlik süresince kayıt dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-23:
Enstitümüz Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Murat
BAĞCIOĞLU’nun 15.03.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-24:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi İlhan TUNÇ ile ilgili Marmara
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 21.03.2014 tarih ve 1400065189 sayılı yazılarında
belirtildiği üzere görevinden istifa ettiğinden dolayı İlhan TUNÇ’un ÖYP kapsamından
çıkarılmasına ve yeni öğrenci numarası verilerek öğrenciliğinin devamına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-25:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hilal
ARSLAN’ın Prof. Dr. Mete TAYANÇ’ın danışmanlığını yaptığı “’TÜRKİYE’DEKİ RÜZGAR
ENERJİ POTANSİYELİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim
Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-26:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Aslı BEYLER
ÇİĞİL’in Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN’ın danışmanlığını yaptığı “’AKRİLAT ESASLI
YARI İLETKEN KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU”
başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-27:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Deniz
DEVECİOĞLU’nun Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU’nun danışmanlığını yaptığı “KATI FAZ
MİKRO EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ÜRİK ASİT TAYİNİ İÇİN YÖNTEM
GELİŞTİRİLMESİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği
için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-28:
Aşağıda isimleri belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin dilekçelerinin incelenmesi üzerine;
öğrencilerin öğrenim ücreti yatırma isteklerinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Selin ÖZEN
Mehmet ER
Elif ÇALOĞLU BÜYÜKSELÇUK
Öğrenci Numarası
Anabilim Dalı
Kimya Mühendisliği
Mekatronik
141202420060430 Mühendislik Yönetimi
524510007
526210002
Miktar
129 TL.
129 TL.
129 TL.
KARAR NO: 2014/07-29:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gökhan
YALÇIN’ın tez başlığının “ÜÇ FAZLI GERİLİM KAYNAKLI TAM KÖPRÜ PARALEL
REZONANS İNVERTÖRLÜ İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMİ” şeklinde değiştirilerek
26.03.2014 tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-30:
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 03.03.2014 tarih ve 1403030406 sayılı
yazısının incelenmesi üzerine Doktora öğrencisi Büşra ÇİL’in Enstitümüz Matematik
Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde TİST7581 “İleri Regrasyon Analizi II” ve
TİST7521 “İleri İstatistik Teorisi II” adlı dersleri alabilmesine ve 900 TL. ücret ödemesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/07-31:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Alimu
ABUDULİ’nin Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU’nun danışmanlığını yaptığı “YABANİ
TİP SAKIZ AĞACI (PİSTACİA LENTİSCUS L.) GEN HAVUZUNUN SSR VE ITS
BELİRTEÇLERİYLE TANIMLANMASI” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca
kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content