close

Enter

Log in using OpenID

1 Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Yarışma Koşulları

embedDownload
Ödüllü Logo Tasarım Yarışması
Yarışma Koşulları ve Şartnamesi
21.11.2014
TİM - EXIMBANK - İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA MERKEZİ (TEDAM)
1. KONUSU VE AMAÇ:
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile kurulan TEDAM
Türkiye’nin ilk ve tek dış ticaret araştırma merkezidir. Merkezimiz, dış ticaret alanında araştırmalar
yapmak ve ihracatçıların değişen ihtiyaçlarına yenilikçi öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuş
genç, dinamik ve nitelikli kadrosu ile evrensel bir düşünce kuruluşu olma misyonu taşımaktadır.
TEDAM’ın 2023 vizyonu, akademik esneklik içinde disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürüterek
dış ticareti ilgilendiren konularda aktif ve belirleyici rol almak ve bu alanda dünyada saygın bir yer
edinmektir.
TİM-EXIMBANK-İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin (TEDAM)
kurumsal yapısında kullanılmak üzere logo tasarımı için düzenlenen yarışmadır. Tasarlanacak logo,
TEDAM’ın ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilme hedefini, kimliği ve prestijini, vizyon,
misyon ve değerlerini göz önünde bulundurmalı ve üniversite bünyesinde güçlü bir birim olgusunu
ön plana çıkarmalıdır.
2. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Logo, TEDAM'ın vizyonunu yansıtacak şekilde, genel imajıyla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel
kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulacaktır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması
ilk koşuldur. Tüm çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir.
Tasarımda, “ TEDAM ” ile “ TİM - EXIMBANK - İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET
ARAŞTIRMA MERKEZİ ” ibareleri yazılı olarak kullanılması gerekmektedir. Logo, kavramsal olarak
amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.
3. LOGONUN KULLANIM ALANLARI:
Yarışma sonunda seçilecek logo tasarımı, TEDAM’ın tanıtımına yönelik etkinliklerde, kurumsal tüm
birimlerinde, konferans ve toplantılarda, TEDAM'a ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve
tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda vesair tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Tasarımda,
kullanım alanlarındaki ve malzemelerdeki çeşitlilik öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
4. KATILIM KOŞULLARI:
4.1.
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.
4.2.
Yarışmaya sadece www.tedam.org.tr internet sitesi üzerinden elektronik başvuru formu ile
katılım sağlanacaktır.
4.3.
TEDAM personeli, düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece
yakınları bu yarışmaya katılamaz.
4.4.
Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
4.5.
Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka
hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını
çağrıştırmamaları gerekmektedir.
4.6.
Yarışmaya katılanlar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılırlar.
4.7.
Değerlendirme Jürisi tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül
verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir logo seçme
imkanı peşinen kabul edilecektir.
1
Yarışma Katılım Koşulları ve Şartnamesi
21.11.2014
5. TEKNİK KOŞULLAR:
5.1.
Yarışma temel şartı www.tedam.org.tr internet sayfası üzerindeki elektronik başvuru formu
üzerinden katılım sağlanmasıdır.
5.2.
Elektronik başvuru formu üzerinden sadece .PDF, .TIFF ve .AI formatlarında çalışmalar kabul
edilmektedir.
5.3.
Çalışmalar 300 dpi CMYK renk formatına uygun hazırlanmalıdır.
5.4.
Her bir çalışma için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB'dir. Her katılımcının toplamda
12 MB'lik çalışma gönderme hakkı bulunmaktadır.
5.5.
Elektronik başvuru formunda bulunan "Logonu Anlat" bölümünde yapılan çalışma ile ilgili ve
logoyu anlatan açıklamanın da yapılması gerekmektedir.
5.6.
Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.
6. BAŞVURU KOŞULLARI:
6.1.
Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma hakkında tüm detayları www.tedam.org.tr internet
sayfasından inceleyebilirler.
6.2.
Katılımcı yarışma başvurusunu tamamladığında sistem otomatik olarak bir "Katılımcı
Numarası" tanımlayacaktır. Bu katılımcı numarası, katılımcının dijital imzası anlamına gelmektedir.
Katılımcı numarası kaybedilmemelidir. Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki
T.C Kimlik No, Cep Telefonu Numarası ve E-mail adresi katılımcıya ait olmalıdır.
6.3.
Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı
unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
6.4.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini, 4 Ocak 2015 Pazar günü Saat: 22:00’a
kadar www.tedam.org.tr internet sayfası üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
6.5.
Başvurular dijital ortamda elektronik başvuru formu üzerinden yapılacaktır. Elden teslim,
posta, kargo gibi diğer gönderi seçenekleriyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan Tarihi
Ödül Töreni Tarihi
:
:
:
:
:
21 Kasım 2014
4 Ocak 2015 , Saat : 22.00’ye kadar
5-7 Ocak 2015
9 Ocak 2015
15 Ocak 2015
8. SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM:
8.1.
Seçici Kurul:
Seçici Kurul aşağıdaki temsilcilerden oluşacaktır ve kurul ; birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri
belirleyecektir.
Yarışma Onur Kurulu
Prof. Dr. Nazım Ekren
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Hayrettin Kaplan
Eximbank Genel Müdürü
2
Yarışma Katılım Koşulları ve Şartnamesi
21.11.2014
Değerlendirme Jürisi
Jüri Başkanı
Vedat ÖZSOY, Prof.Dr.
Sanatçı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Ankara
Jüri Üyeleri (Alfabetik)
Hülya BÖLÜKOĞLU, Prof.
Grafik Tasarımcısı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Ankara
Murat DORKİP
Grafik Tasarımcısı
REKMAY AŞ. Yaratıcı Grup Başkanı
Ankara
Ömer DURMAZ, Öğr. Gör.
Grafik Tasarımcı
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü
İzmir
Savaş ÇEKİÇ, Öğr. Gör.
Grafik Tasarımcısı,
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Sanatları Bölümü
İstanbul
Umut SÜDÜAK, Arş.Gör.
Grafik Tasarımcısı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü
İstanbul
Melike TAŞÇIOĞLU, Yrd.Doç.Dr.
Grafik Tasarımcısı
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Eskişehir
Fatma Ceren YALÇIN, Yrd. Doç. Dr.
TEDAM Direktörü
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölümü
İstanbul
3
Yarışma Katılım Koşulları ve Şartnamesi
8.2.
21.11.2014
SEÇİCİ KURUM SEÇİM
Seçici kurul değerlendirmesini elektronik oylama ile gerçekleştirecektir. İhtiyaç olması halinde yarışmaya
gönderilen logoların özgün tasarımları üzerinden de değerlendirme yapılabilecektir. Seçici kurulun belirlediği
ilk üç (3) eser, kurumun internet sayfası üzerinden 9 Ocak 2014 tarihinde ilan edilecektir.
9. ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü 10.000-TL (On Bin Türk Lirası) ve Onur Plaketi olarak belirlenmiştir.
İkincilik ve Üçüncülüğe layık görülen tasarımlara teşekkür plaketi ve teselli ödülü takdim edilecektir.
10. LOGO HAKLARI:
10.1. Yarışmada birincilik ödülü alan Logonun, telif ve yayın hakları TEDAM’ne ait olacaktır. Sözü
edilen çalışma, TEDAM tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve TEDAM
arşivine girecektir.
10.2. Seçici kurul, birinci seçilen logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu
çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü
alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak
TEDAM'a vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse
diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22,
23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali
hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde
değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma
yetkisi gibi bilimum manevi haklarını TEDAM’a devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
10.3. Bu şekilde kullanılan logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını
ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini,
başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
10.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (
kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
10.5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen logo için TEDAM’dan ya da diğer kişilerden
herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt etmektedir.
10.6. Logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da TEDAM arşivine girecektir.
10.7. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması
veya şartnameye aykırılık olduğunun TEDAM tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz;
yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı TEDAM'a iade edilir.
10.8. TEDAM, mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın
değiştirme hakkını saklı tutar.
Tüm katılımcılara yarışmada başarılar dileriz.
TİM - EXIMBANK - İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA MERKEZİ (TEDAM)
T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sütlüce Kampüsü
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 90 PK 34445 Beyoğlu / İSTANBUL
444 0 413 // [email protected] // www.tedam.org.tr
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
572 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content