close

Enter

Log in using OpenID

Algoritma Örnekleri

embedDownload
Algoritmalarla İlgili Genel Örnekler
Örnek-1: Girilen iki sayının toplamını görüntüleyen algoritma.
1. Başla
2. Birinci sayıyı (A) gir
3. İkinci sayıyı (B) gir
4. C=A+B işlemini yap
5. Sonucu ( C) yaz
6. Dur
Örnek-2: Numarası, vize ve final notu girilen bir öğrencinin numarasıyla beraber
notunu hesaplayıp görüntüleyen algoritma.
1. Başla
2. Öğrencinin numarasını (No) gir
3. Öğrencinin vize notunu (Vize) gir
4. Öğrencinin final notunu gir
5. Ort = (0.4 * Vize) + (0.6 * Final)
6. Numara (No) ve ortalamayı (Ort) yaz
7. Dur.
Örnek-3: 1-5 arası sayıları ekrana yazdıran algoritma.
1. Başla
2. S = 0
3. Eğer S>4 ise git 7
4. S = S + 1
5. Yaz S
6. Git 3
7. Dur
Örnek-4: Dışarıdan girilen N sayısının faktöriyelini hesaplayıp görüntüleyen
algoritma.
1. Başla
2. (N) sayısını gir
3. F = 1
4. S = 1
5. Eğer S>N ise git 9
6. F = F * S
7. S = S + 1
8. Git 5
9. Yaz (F)
10. Dur
Örnek-5: 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma.
1. T = 0 ve i = 1
2. i<=100 olduğu sürece tekrarla
2.1. T = T + 1
2.2. i = i + 1
3. T'nin değerini yaz
4. Dur
1
Örnek-6: İkinci dereceden (ax2 + bx + c = 0) bir denklemin köklerini veren programın
algoritması.
1. a, b ve c katsayıları
2. Delta = (b * b) - (4 * a * c)
3. Eğer Delta<0 ise Git 8
4. x1 = (-b + sqrt(Delta) ) / (2 * a)
5. x2 = (-b - sqrt(Delta) ) / (2 * a)
6. Yaz (x1 , x2)
7. Git 9
8. Yaz "Gerçel kök yoktur"
9. Dur
Örnek-7: 100 adet sayıyı okuyup, ortalamasını bulan algoritma.
1. T = 0 , i = 1
2. i<=100 olduğu sürece tekrarla
2.1. m değerini oku
2.2. T = T + m
2.3. i = i + 1
3. Ort = T / 100
4. Ortalama (Ort) yaz
5. Dur
Örnek-8: Sınavdaki en büyük notu bulan algoritma.
1. En büyük = ilk sınav kağıdındaki not (ya da olabilecek en düşük değer kabul
edilebilir.)
2. Başka incelenecek sınav kağıdı olduğu sürece
2.1. Sınav kağıdındaki not > En büyük ise En büyük = Sınav kağıdındaki not
3. En büyük değerini yaz
4. Dur
Örnek-9: Örnek-8 2. çözüm yolu
Ni, i. öğrenci notu olmak üzere;
1. EB = N1
2. i = 2
3. İncelenecek sınav kağıdı var ise
3.1. Ni > EB => EB = Ni
3.2. i = i + 1
4. EB'yi yaz
5. Dur
2
Örnek-10: Dışarıdan girilen N sayısına göre 1'den N'ye kadar olan tek sayıların
toplamını ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan programın akış diyagramı.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
640 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content