close

Enter

Log in using OpenID

Algoritma ve Programlama I

embedDownload
YZM 2105
Nesneye Yönelik Programlama
Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ
Celal Bayar Üniversitesi
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
1
BÖLÜM - 2
C# Programlama Dili Örnekler
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
2
Örnek1:
Girilen Kullanıcı Bilgilerini Ekrana Yazdırma
• Kullanıcıdan ad(char[20]) , soyad(char[20])
, bakiye(float), calismaDurumu(boolean)
bilgileri alınarak ekrana yazdıran bir
windows form uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
3
Örnek1:
Girilen Kullanıcı Bilgilerini Ekrana Yazdırma(devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
4
Örnek1:
Girilen Kullanıcı Bilgilerini Ekrana Yazdırma(devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
5
Örnek2:
1-100 arasındaki Tek ve Çift sayıların Toplamı
• 1-100 arasındaki tek sayılarını toplayarak
elde edilen tekToplam(int), çift sayıların
toplayarak elde edilen ciftToplam(int)
değişkenlerini ekrana yazdıran bir Windows
form uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
6
Örnek2:
1-100 arasındaki Tek ve Çift sayıların Toplamı(devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
7
Örnek2:
1-100 arasındaki Tek ve Çift sayıların Toplamı(devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
8
Örnek3:
Girilen sayının 10 – 50 arasında olup olmadığı kontrol
etme
• Girilen sayının 10 – 50 arasında olup
olmadığı kontrol edip sonucunu ekrana
yazdıran bir Windows form uygulaması
yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
9
Örnek3:
Girilen sayının 10 – 50 arasında olup olmadığı kontrol etme
(devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
10
Örnek3:
Girilen sayının 10 – 50 arasında olup olmadığı kontrol etme
(devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
11
Örnek4:
Girilen İl Plaka Kodunun Hangi İle Ait Olduğunu Bulma
• Girilen il plaka kodunun hangi ile ait
olduğunu bulup sonucunu ekrana yazdıran
bir Windows form uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
12
Örnek4:
Girilen İl Plaka Kodunun Hangi İle Ait Olduğunu Bulma (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
13
Örnek4:
Girilen İl Plaka Kodunun Hangi İle Ait Olduğunu Bulma (devam…)
C#’da
ComboBox’a properties penceresinden
Item ekliyoruz.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
14
Örnek4:
Girilen İl Plaka Kodunun Hangi İle Ait Olduğunu Bulma (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
15
Örnek5:
Faktoriyel Hesaplama
• Girilen sayının faktöriyelini hesaplayarak
elde edilen faktöriyel(int) değişkenini
ekrana yazdıran bir Windows form
uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
16
Örnek5:
Faktoriyel Hesaplama (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
17
Örnek5:
Faktoriyel Hesaplama (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
18
Örnek6:
Dizinin tüm elemanlarını Yazdırma
• 5 elemanlı int tipinde elemanları 5, 10, 15,
20, 25, 30 olan bir dizinin elemanlarını
ekrana yazdıran bir Windows form
uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
19
Örnek6:
Dizinin tüm elemanlarını Yazdırma (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
20
Örnek6:
Dizinin tüm elemanlarını Yazdırma (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
21
Örnek7:
0 Girilene Kadar Girilen Tüm Değerleri Toplama
• 0 girilene kadar girilmiş tüm sayıların
toplamı toplam(int) değişkenini ekrana
yazdıran Windows form uygulaması
yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
22
Örnek7:
0 Girilene Kadar Girilen Tüm Değerleri Toplama (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
23
Örnek7:
0 Girilene Kadar Girilen Tüm Değerleri Toplama (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
24
Örnek8:
1-50 Arasındaki Asal Sayıların Yazdırılması
• 1- 50 arasındaki asal sayıları ekrana
yazdıran Windows form uygulaması
yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
25
Örnek8:
1-50 Arasındaki Asal Sayıların Yazdırılması (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
26
Örnek8:
1-50 Arasındaki Asal Sayıların Yazdırılması (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
27
Örnek9:
10 Öğrencinin Notlarını Dizide Saklama
• Kullanıcının girdiği 10 öğrenci notunu
ogrenciNotlar adlı 10 elemanlı int veri
tipindeki dizide saklayan Windows form
uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
28
Örnek9:
10 Öğrencinin Notlarını Dizide Saklama (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
29
Örnek9:
10 Öğrencinin Notlarını Dizide Saklama (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
30
Örnek10:
Ekrana Yıldız Yazdırma
• yıldız adlı 10 elemanlı int veri tipindeki,
elemanları 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1
olan dizinin her bir elemanının değeri kadar
ekrana yıldız simgesi yazan Windows form
uygulaması yazınız.
– Örn.: 3 --> ***
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
31
Örnek10:
Ekrana Yıldız Yazdırma (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
32
Örnek10:
Ekrana Yıldız Yazdırma (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
33
Örnek11:
Serbest Düşme Hesaplayıcısı
• Kullanıcıdan alınan değerler ve g = 9.8
(float) sabitini kullanarak seçilen formülün
sonucu
hesaplayan
Windows
form
uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
34
Örnek11:
Serbest Düşme Hesaplayıcısı (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
35
Örnek11:
Serbest Düşme Hesaplayıcısı (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
36
Örnek12:
Girilen Cümleyi Harf Harf Yazdırma
• Kullanıcının girdiği cümleyi harf harf ve
tümünü yazdıran Windows form uygulaması
yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
37
Örnek12:
Girilen Cümleyi Harf Harf Yazdırma (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
38
Örnek12:
Girilen Cümleyi Harf Harf Yazdırma (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
39
Örnek13:
Matris Çarpımı
int a[3][3] = { { 2, 1, 1 }, { 5, 1, 4 }, { 19, 8, 1 } }
int b[3][3] = { { 9, 9, 1 }, { 3, 1, 21 }, { 7, 1, 11 } }
• Matrislerinin çarpıp (int) c[3][3] matrisinde
saklayan ve c matrisini ekrana yazdıran
Windows form uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
40
Örnek13:
Matris Çarpımı (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
41
Örnek13:
Matris Çarpımı (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
42
Örnek14:
Dinamik Dizi Kullanımı
• Kullanıcının girdiği n (int) boyutlu dizi (int)
adlı
dinamik
dizinin
elemanlarının
toplamını
ve
ortalamasını
gösteren
Windows form uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
43
Örnek14:
Dinamik Dizi Kullanımı (devam...)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
44
Örnek14:
Dinamik Dizi Kullanımı (devam...)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
45
Örnek14:
Dinamik Dizi Kullanımı (devam...)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
46
Örnek15:
İşaretçilerle Takas
• Değerlerini kullanıcının girdiği degisken1
(int) ve degisken2 (int) adlı değişkenleri
işaretçiler kullanarak değerlerini takas eden
Windows form uygulaması yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
47
Örnek15:
İşaretçilerle Takas (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
48
Örnek15:
İşaretçilerle Takas (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
49
Örnek15:
İşaretçilerle Takas (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
50
Örnek15:
İşaretçilerle Takas (NOT)
• C#’da
işaretçiler
«unsafe» bloğu içerisinde
kullanılır.
• Bu
kod
bloklarının
derlenmesi için Project
Sekmesi → Properties ‘e
tıkladıktan sonra
açılan penceredeki Build sekmesinde «Allow Unsafe Code»
seçilmiş olmalıdır.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
51
Örnek16:
Öğrenci İletişim Bilgileri Formu
• ogrenci adında, üyeleri (string) ad, soyad,
eposta; (long) numara, telNo olan bir
struct tanımlayınız. (öğrenci) ogr adlı bir
değişken tanımlayınız ve kullanıcının
girdiği iletişim bilgilerini bu değişkende
saklayan Windows form uygulaması
yazınız.
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
52
Örnek16:
Öğrenci İletişim Bilgileri Formu (devam…)
C’de
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
53
Örnek16:
Öğrenci İletişim Bilgileri Formu (devam…)
C#’da
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
54
İYİ ÇALIŞMALAR…
Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ
[email protected]
Celal Bayar Üniversitesi - YZM 2105 Nesneye Dayalı Programlama
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
915 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content