close

Enter

Log in using OpenID

2014sinavklavuzuyayinlanacak

embedDownload
T.C.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2014
ÖZEL YETENEK SINAV
KILAVUZU
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ENGELLİLERDE EGZERSİZ ve SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
MALATYA- 2014
-1-
ÖNSÖZ
Spor ve sağlık birlikte anılan çok önemli iki kavramdır. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı
yaşamın devam ettirilebilmesinde sporun yeri ve önemi tartışma götürmez bir konudur.
Sporun yapılması ise sporu bilen bu konuda yetişmiş eğitimli insan gücüyle mümkündür.
Ülkemizde bu görevi akademik anlamda üstlenmiş Yüksek Öğretim Kurumları ise Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokullarıdır.
İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) ülkemizde bu konuda
sahip olduğu gerek altyapı gerekse yetişmiş
öğretim elemanı ile bölgesinin en donanımlı
spor kurumudur. İlk olarak 2009- 2010
Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya
başlamış olan Yüksekokulumuz şu anda
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi,
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
bölümlerinde eğitimine devam etmektedir.
Bu bölümler içerisinde Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi ülkemizde bu alanda eğitim
veren ilk ve tek bölüm olma özelliğindedir. Bu alanda büyük ihtiyaç duyulan engelli eğitimi
ve egzersiz terapisi konularında donanımlı eğitmenlerin yetiştirilmesinde öncülük etmektedir.
Eğitim–Öğretim faaliyetine 2011 yılında 40 öğrenci alınarak başlanan Engellilerde Egzersiz
ve Spor Eğitimi Bölümünde 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve Köln
Spor Üniversitesi (Almanya) ile ortak program yürütülmektedir. 2012–2013 Eğitim ve
Öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümüne 40 öğrenci alınarak bu alanda ihtiyaç duyulan
nitelikli ve donanımlı Spor Yöneticilerinin yetiştirilmesi yönünde de adımlar atılmıştır.
Sevgili gençler; Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi (1 ve 2. Öğretim) ve Spor
Yöneticiliği olmak üzere toplam 5 programa girmek ve başarılı olabilmek sizlerin fiziksel
aktivitelerinizi ve mental becerilerinizi kullanabilme kabiliyetinizden geçer. İnönü
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan ve sizlerin
katılacağı Özel Yetenek Sınavında sportif beceri ve fiziksel performansınız objektif ve her
adayın takibine açık somut olarak özel yetenek spor puanı (ÖYSP) olarak değerlendirilecektir.
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) mental beceri
kapasitenizin göstergesi olarak dikkate alınacaktır. BESYO web sayfasında yayınlanacak olan
“2014 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı
Kılavuzu”nu dikkatli bir şekilde incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Sağlıklı ve başarılı bir
sınav geçirmenizi temenni eder Üniversitem ve BESYO’daki öğretim elemanlarım adına
saygı ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ
BESYO Müdürü
-2-
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Genel Bilgiler
4
Başvuru Koşulları, Sınav Günü İstenen Belgeler, Başvuru Tarihi ve Yeri
6
Öğrenci Kontenjanları, Sınav Tarihi ve Yerleri
7
Önemli Konular
8
Sınavların Uygulanışı, Atletizm Branş Sınavı
9
Cimnastik Branş Sınavı
14
Yüzme Branş Sınavı
17
Güreş Branş Sınavı
20
Tenis Branş Sınavı
26
Masa Tenisi Branş Sınavı
30
Taekwondo Branş Sınavı
33
Oryantiring Branş Sınavı
34
Sportif Tırmanış Branş Sınavı
36
Diğer Branşlar (Temel Beceri Parkuru)
38
Basketbol Branş Sınavı
41
Futbol Branş Sınavı
43
Voleybol Branş Sınavı
44
Hentbol Branş Sınavı
47
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
49
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
50
Kesin Kayıt Tarihleri
52
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
53
Başvuru İşlem Adımları
53
-3-
GENEL BİLGİLER
Yüksekokulumuzun misyonu, öğrencilerimize alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını
kazandırarak, ulusal ve evrensel spor bilincini geliştirmek, sporun toplum ve birey için
önemini kavratarak kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip
bunlara etkin çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir. Çok amaçlı binasında hizmet
veren yüksekokulumuz eğitim-öğretim hizmetlerinde yüksek kaliteyi amaçlamaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Engellilerde Egzersiz
ve Spor Eğitimi Bölümü olmak üzere dört bölüm mevcuttur. Yüksekokulumuzun eğitimöğretim süresi bütün bölümlerde 4 yıldır.
Türkiye’de bir ilk olarak yeni bir meslek tanımı anlayışı içinde eğitime başlayan
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümümüzde engelli eğitiminde hizmet üretecek
eğitmen ve egzersiz terapisi uygulamalarına yönelik uzman elemanlar yetiştirilmektedir.
Bu bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda 2014 yılı itibariyle 1 profesör, 8 yardımcı doçent, 6 okutman, 1
öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 Öğretim Elemanı görev
yapmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
1992–1993 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümünün genel amacı, öğretmen adayının ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında beden eğitimi ve spor eğitimi alanı ile ilgili derslerin (beden eğitimi dersi,
seçmeli spor etkinliği dersi, fizyoloji dersi vs.) öğretim programlarını uygulayabilecek
biçimde genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi alanlarında yeterli ve
nitelikli olarak yetiştirmelerini sağlamaktır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bu amacı
gerçekleştirebilmek için tüm spor altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim
elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet vermektedir. Beden eğitimi ve spor
öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet ve özel okullarda beden eğitimi
öğretmenliği, uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.)
liderlik, resmi ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkânları
vardır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
2009–2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayarak Türkiye'nin ihtiyacı olan
kalifiye antrenörleri yetiştirmeye devam eden Antrenörlük Eğitimi Bölümünün genel
amacı, seçili spor branşına göre yetenek seçimi yapabilen, yaş gruplarına göre antrenman
programı hazırlayabilen ve bu programı uygulayabilen, beden eğitimi ve spor alanında
güncel araştırmalar yapabilen antrenörler yetiştirmektir.
Bu amacı gerçekleştirebilmek için antrenörlük eğitimi bölümü tüm spor altyapı ve
tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet
vermektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde mezun olan öğrenciler, çeşitli profesyonel
ve amatör takımlarda ileri kademe antrenör, mentor, kondisyoner ve masör olarak
çalışabilmekte ve Spor Genel Müdürlüğünde antrenör ve spor uzmanı olarak görev
yapabilmektedirler.
-4-
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK)
17.12.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek alınan karar
gereği kurulmuştur. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümüne ilk kez 2011-2012
eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu bölümde bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi
verilmektedir. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünün genel amacı engelli
bireylere spor yaptırma olanaklarını en üst düzeyde temin etmek ve engellilerin sportif
etkinlikler ile rehabilite olmalarını sağlayacak uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.
Bu amacı gerçekleştirebilmek için tüm spor altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deneyimli
öğretim elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet verilmektedir. Engellilerde Egzersiz
ve Spor Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası alanda devlet ve
özel sektörde engelliler beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve uzmanlık alanlarında
antrenörlük yapma imkânları bulmaktadır.
Spor Yöneticiliği Bölümü
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Yüksek
Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 06.05.2009 tarihli 13442 sayılı karara gereği kurulmuştur.
Spor Yöneticiliği bölümüne 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınmıştır.
Bu bölümün genel amacı, Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan kalifiye ve donanımlı Spor
Yöneticilerini yetiştirmektir. Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olan öğrenciler, ulusal
spor teşkilatında yöneticilik, spor il temsilciliği, spor organizasyonlarında halkla ilişkiler,
spor hukuku danışmanlığı, spor pazarlama sorumlusu, spor istatistikçiliği, askeri spor
eğitim programları sorumlusu, spor tesisi yönetimi, sağlık kulübü yönetimi, sportif
turnuvalar yönetimi, spor malzemeleri satış yönetimi, rekreasyon programları yönetimi,
yarışma organizasyonları yönetimi, spor ligleri yönetimi, yaz ve kış spor okulları yönetimi,
kreş ve anaokulları spor direktörlüğü, spor danışmanlık şirketleri yöneticilik, özerk spor
federasyonlarında yöneticilik, yerel yönetimler spor organizasyonları, engelliler spor
yönetimi, spor gazeteciliği, spor fotoğrafçılığı, spor yazarlığı, spor yayıncılığı ve
programcılığı gibi çok geniş bir alanda çalışma fırsatları bulabilmektedirler.
Bu kılavuz İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014–2015
Eğitim-Öğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği
Bölümü, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi
Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları
açıklamak üzere hazırlanmıştır.
-5-
1. BAŞVURU KOŞULLARI
a. T.C. vatandaşı olmak
b. En az lise mezunu olmak
c. 2014 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birisinden en az 200,00 puan almış olmak
d. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak
e. Engelli ve kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel
Yetenek Sınavına katılmak zorundadırlar.
2. SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER
a. Başvuru formu (web üzerinden yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm ve branş
tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak
hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu)
b. En az lise diploması fotokopisi (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından
onaylı)
c. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
d. Nüfus cüzdanı fotokopisi
e. 2014 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi
f. Sağlık raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde
sakınca yoktur ibareli, herhangi bir sağlık kurumundan alınan)
g. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul
müdürlüğü tarafından onaylı)
h. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösterir belgenin aslı
*İstenen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol
memuruna teslim edeceklerdir.
3. BAŞVURU TARİHİ ve YERİ
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 14-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında İnönü
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası üzerinden veya
http://besyosinav.inonu.edu.tr internet adresinden on-line yapılacaktır. Otomasyon
üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda verilen, kendilerine ait başvuru
formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeler ile birlikte sınav günü ve saatinde
sınav salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edeceklerdir.
4. YÖNLENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
a. 2014–2015 Öğretim Yılı Özel yetenek sınavına katılmak isteyen adaylardan
yönlendirme ve danışmanlık hizmeti ücreti alınacaktır.
b. Yönlendirme ve danışmalık hizmetleri ücreti web üzerinden başvuru işleminin ilk
aşaması tamamlandıktan sonra yapılmalıdır (aksi takdirde banka şubesinde adayın ismi
görünmeyeceği için para yatırma işlemi gerçekleştirilemez).
-6-
5. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (1. Öğretim),
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü (1. Öğretim), Antrenörlük Eğitimi Bölümü
(1. Öğretim ve 2. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümü (1. Öğretim) Programlarına Tablo
1’de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.
Tablo 1: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Alınacak Öğrencilerin Dağılımı
BÖLÜMLER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
(1. Öğretim)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. Öğretim)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim)
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü
(1. Öğretim)
Spor Yöneticiliği Bölümü (1. Öğretim)
Toplam
Öğrenim
Süresi
(yıl)
Bayan
Erkek
TOPLAM
4
15
25
40
4
4
10
10
30
30
40
40
4
20
20
40
4
15
70
25
130
40
200
*Bu bölümde zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Adaylar Tablo 1’de belirtilen yüksekokulumuz bölüm programlarından en az 1 (bir), en
fazla 5 (beş) tanesine müracaat etmek zorundadırlar. Adayların başvuru sırasında yaptıkları
bölüm tercih sıralamaları sadece birinci yerleştirme yapılırken dikkate alınacaktır. Başvuru
sırasında yapılan tercih sıralaması daha sonra hiçbir sebeple değiştirilemez.
BRANŞLARA GÖRE KONTENJAN SAYILARI
ANTR.
ÖĞRET.
ENG.
N.Ö
İ.Ö
N.Ö
N.Ö
N BRANŞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FUTBOL
VOLEYBOL
HENTBOL
BASKETBOL
ATLETİZM
ARTİSTİK JİMNASTİK (Erk)
SPORTİF AEROBİK (Kız)
YÜZME
GÜREŞ
TENİS
MASA TENİSİ
TAEKWONDO
ORİENTRİNG
SPORTİF TIRMANIŞ
DİĞER SPORLAR
TOPLAM
10 KIZ 30 ERK 10 KIZ 30 ERK 15 KIZ
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
10
8
4
2
3
2
1
0
2
2
1
1
2
1
1
0
30
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
10
8
4
2
3
2
1
0
2
2
1
1
2
1
1
0
30
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
3
15
TOPLAM KONTENJAN SAYILARI
YÖN.
N.Ö
25 ERK
20 KIZ
20 ERK
15 KIZ
25 ERK
KIZ
ERK
TOP
3
2
2
2
2
2
0
2
2
1
1
1
1
1
3
25
1
2
1
2
2
0
2
3
0
1
1
1
1
0
3
20
3
2
1
2
1
2
0
3
1
0
1
1
0
0
3
20
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
8
15
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
16
25
5
6
4
6
5
0
6
7
0
5
2
4
5
1
14
70
23
13
7
11
8
7
0
10
7
4
4
6
4
4
22
130
28
19
11
17
13
7
6
17
7
9
6
10
9
5
36
200
6. SINAV TARİH ve YERİ
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü (1.Öğretim), Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü (1.
Öğretim), Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1.Öğretim ve 2. Öğretim), Spor Yöneticiliği (1.
Öğretim) programlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan özel yetenek
sınavı tek aşamalıdır. Özel Yetenek Sınavı 4 Ağustos 2014 saat 8:30 başlayacaktır.
Branşların tarih, yer ve saatleri kayıtlar tamamlandıktan sonra İnönü Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası üzerinden ilan edilecektir.
-7-
7. ÖNEMLİ KONULAR
a. Her aday sınavın bütün aşamalarına, kendisine verilen ve üstünde aday numarası
bulunan t-shirt ile katılmak zorundadır.
b. Adaylar kendilerine bildirilen test tarihinde sınav alanında bulunmak zorundadır ve
kendi aday numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons edildiği halde
sınav yerinde bulunmayan adaylar daha sonra sınava alınmaz ve sınavdan diskalifiye
edilirler.
c. Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav süresince
sınav kimlik kartları ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi özel kimlik belgelerini de
yanlarında taşımak zorundadırlar. Giriş kapılarında parmak izi okuyucu
kullanılacaktır.
d. Test skorlarının geçerli sayılabilmesi için elektronik süreölçer sisteminin başlaması ve
durması gerekmektedir. Elektronik süreölçerin bitiş kapısından geçilirken adayın
vücudunun tamamının iki kapı arasından geçmesi gerekmektedir. Adayların bitiş kapısında
tüm vücudun kapıdan geçmeyerek (alttan ya da üstten geçilmesi) elektronik süreölçerin
durdurulmaması süreyi devam ettirecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur
ve süre durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, süre ölçerin durduğu andaki test
süresi kayıt edilir.
e. Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde sınav komisyonu tam
yetkilidir.Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan
değişikliklere itiraz edemezler.
f. Sınavlar kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Spor salonu içindeki sınavları adayların
aileleri veya yakınları canli.inonu.edu.tr adresinden Besyo Tv yi online olarak
izleyebilirler.
g. Adayların, Sınav Komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında
belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
h. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek
sınavla ilgili ihtilaflı konularda, sınav komisyonunun kararları geçerlidir.
ı. Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez.
i. Sınavlara girmeyen veya giremeyen adayların başvuru ücreti iade edilmez.
j. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden adaylar;
(sportmenliğe aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara
sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme,
vs) komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilirler. Bunun yanında aday hakkında
yasal işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir.
k. Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile testi bırakan (terk) adaylara (teknik bir
arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı ve bu testten puan verilmez. Ancak
iki hak verilen sınavlarda aday diğer hakkında testi tamamlamış ise bu derecesi
değerlendirmeye alınır. Her iki hakkında da testi terk eden adaylar puanlama ve
yerleştirmede dikkate alınmaz.
l. Sınavda elektronik süreölçerin kaydettiği skorlar Özel Yetenek Sınavı Programına
otomatik olarak aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılır.
m. Adayların bir branş seçme hakkı vardır ve sınava sadece seçmiş olduğu branştan
girebilir.
n. Adaylar özel yetenek sınavından 40 puan ve üzerinde puan aldıklarında
değerlendirmeye alınırlar.
o. Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
-8-
8. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI (BRANŞ SINAVLARI)
8.1. ATLETİZM BRANŞ SINAVI













Atletizm branşını seçen adaylar, Atletizm Sınavı Puanlama Cetvelleri‟nde (Tablo.I.
ve Tablo.II) yer alan branşlardan bir koşu ve bir teknik branş olmak üzere iki branş
seçeceklerdir.
Atletizm branşını seçen adaylar, başvuru esnasında yarışmak istedikleri iki branşı
belirtmek zorundadırlar. Sonrasında başka bir branşta yarışmaları mümkün değildir.
Yarışamadıkları branştan ‘0’ puan almış olacaklardır.
Yarıştıkları bir koşu ve bir teknik branştan aldıkları puanların aritmetik ortalaması
adayın puanını belirleyecektir.
Atletizm Branş Sınavında, kitapçıkta tablolar halinde verilen dereceler ve puanlama
dikkate alınacaktır.
Koşularda, her adaya bir kez yarışma hakkı verilecektir.
Bayanlar ve erkekler de 3000 metre koşu değerlendirmesinde saliseler puanlamaya
dahil edilmeyecektir.
200 metre ve 400 metre koşuları kulvarlı ve çıkış takozu kullanılarak yapılacaktır.
Atmalarda, her adaya seçtiği atma dalında 4 (dört) atma hakkı verilecek ve bu
haklardan herhangi birinden elde ettiği en iyi derece değerlendirmeye alınacaktır.
Uzun Atlamada, her adaya 4 (dört) hak verilecek ve bu haklardan elde ettiği en iyi
derece değerlendirmeye alınacaktır.
Yüksek Atlamada her yükseklik için 3 hak verilecek ve bu haklardan elde ettiği en
iyi derece değerlendirmeye alınacaktır. Çıta yüksekliği Bayanlarda 1.21 cm’den
başlayarak 1.55 cm’ye kadar her tur 2 cm yükseklik artışı ile devam edilecektir. Çıta
yüksekliği Erkeklerde 1.45 cm’den başlayarak 1.80 cm’ye kadar her tur 2 cm
yükseklik artışı ile devam edilecektir. Pas geçecek adaylar, hangi yükseklikten
başlayacağını, jüri üyelerine yarış öncesi yazdıracaktır.
Tekniğe uygun olmayan atışlara, atlayışlara puan verilmeyecek ve verilen hak
geçersiz sayılacaktır.
Gülle Bayanlarda: 4,000 gram, Erkeklerde: 6,000 gram olacaktır.
Seçilen branşlara ait sınavlara, ilan edilecek programda belirtilen saatlerde girmek
zorunludur.
-9-
Tablo I: BAYANLAR ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ
Sıra
Puan
1
100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
97
94
91
88
85
82
79
76
73
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
200m
400m
800m
3000m
Uzun
Atlama
27.00
ve altı
27.10
27.20
27.30
27.40
27.50
27.60
27.70
27.80
27.90
28.00
28.10
28.20
28.30
28.40
28.50
28.60
28.70
28.80
28.90
29.00
29.10
29.20
29.30
29.40
29.50
29.60
29.70
29.80
29.90
30.00
30.15
30.30
30.45
30.60
30.75
30.90
31.05
31.20
31.35
31.50
31.65
31.80
1:05.00
ve altı
1:05.10
1:05.20
1:05.30
1:05.40
1:05.50
1:05.60
1:05.70
1:05.80
1:05.90
1:06.00
1:06.10
1:06.20
1:06.30
1:06.40
1:06.50
1:06.60
1:06.70
1:06.80
1:06.90
1:07.00
1:07.10
1:07.20
1:07.30
1:07.40
1:07.50
1:07.60
1:07.70
1:07.80
1:07.90
1:08.00
1:08.10
1:08.20
1:08.30
1:08.40
1:08.50
1:08.60
1:08.70
1:08.80
1:08.90
1:09.00
1:09.10
1:09.20
2:25.00
ve altı
2:26.30
2:28.00
2:29.30
2:31.00
2:32.00
2:33.00
2:34.00
2:35.00
2:36.00
2:37.00
2:38.00
2:39.00
2:40.00
2:41.00
2:42.00
2:43.00
2:44.00
2:45.00
2:46.00.
2:47.00
2:48.00
2:49.00
2:50.00
2:51.00
2:52.00
2:53.00
2:54.00
2:55.00
2:56.00
2:57.00
2:58.00
2:59.00
3:00.00
3:01.00
3:02.00
3:03.00
3:04.00
3:05.00
3:06.00
3:07.00
3:08.00
3:09.00
11:30.
ve altı
11:32.
11:34.
11:36.
11:38.
11:40.
11:42.
11:44.
11:46.
11:48.
11:50.
11:51.
11:52.
11:53.
11:54.
11:55
11:56
11:57
11:58
11:59
12:00.
12:01.
12:02.
12:03.
12:04.
12:05.
12:06.
12:07
12:08
12:09
12:10
12:11.
12:12.
12:13.
12:14.
12:15.
12:16.
12:17.
12:18.
12:19.
12:20.
12:22.
12:24.
5,00 ve
üzeri
4,97
4,95
4,93
4,91
4,89
4,87
4,85
4,83
4,81
4,79
4,77
4,75
4,73
4,71
4,69
4,67
4,65
4,63
4,61
4,59
4,57
4,55
4,53
4,51
4,49
4,47
4,45
4,43
4,41
4,39
4,36
4,33
4,30
4,27
4,24
4,21
4,18
4,15
4,12
4,09
4,06
4,03
- 10 -
Yüksek
Atlama
1.55 ve
üzeri
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45
1,43
1,41
1,39
1,37
1,35
-
Gülle
Atma
Cirit
Atma
(4kg)
10,00
ve üzeri
9,95
9,90
9,85
9,80
9,75
9,70
9,65
9,60
9,55
9,50
9,45
9,40
9,35
9,30
9,25
9,20
9,15
9,10
9,05
9,00
8,97
8,94
8,91
8,88
8,85
8,82
8,79
8,76
8,73
8,70
8,67
8,64
8,61
8,58
8,55
8,52
8,49
8,46
8,43
8,40
8,37
8,34
(600gr)
34,00
ve üzeri
33,90
33,80
33,65
33,50
33,35
33,20
33,05
32,90
32,75
32,60
32,45
32,30
32,15
32,00
31,85
31,70
31,55
31,40
31,25
31,10
30,95
30,80
30,65
30,50
30,35
30,20
30,05
29,90
29,75
29,60
29,45
29,30
29,15
29,00
28,85
28,70
28,55
28,40
28,25
28,10
27,95
27,80
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
70
1
31.95
32.10
32.25
32.40
32.55
32.70
32.85
33.00
33.15
33.30
33.45
33.60
33.75
33.90
34.05
34.20
34.35
34.50
34.65
34.80
34.95
35.10
35.25
35.40
35.55
35.70
35.85
ve üzeri
1:09.30
1:09.40
1:09.50
1:09.60
1:09.70
1:09.80
1:09.90
1:10.00
1:10.10
1:10.20
1:10.30
1:10.40
1:10.50
1:10.60
1:10.70
1:10.80
1:10.90
1:11.00
1:11.10
1:11.20
1:11.30
1:11.40
1:11.50
1:11.60
1:11.70
1:11.80
1:11.90
ve üzeri
3:10.00
3:11.00
3:12.00
3:13.00
3:14.00
3:15.00
3:16.00
3:17.00
3:18.00
3:19.00
3:20.00
3:21.00
3:22.00
3:23.00
3:24.00
3:25.00
3:26.00
3:27.00
3:28.00
3:29.00
3:30.00
3:31.00
3:32.00
3:33.00
3:34.00
3:35.00
3:36.00
ve üzeri
12:26.
12:28.
12:30.
12:32.
12:34.
12:36.
12:38.
12:40.
12:42.
12:44.
12:46.
12:48.
12:50.
12:52.
12:54.
12:56.
12:58.
13:00.
13:02 .
13:04.
13:06.
13:08.
13:10.
13:12.
13:14.
13:16.
13:18.
ve üzeri
- 11 -
4,00
3,97
3,94
3,91
3,88
3,85
3,82
3,79
3,76
3,73
3,70
3,67
3,64
3,61
3,58
3,55
3,52
3,49
3,46
3,43
3,40
3,37
3,34
3,31
3,28
3,25
3,21 ve
altı
1,33
1,31
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21
1,20 ve
altı
8,31
8,28
8,25
8,22
8,19
8,16
8,13
8,10
8,07
8,04
8,01
7,98
7,95
7,92
7,89
7,86
7,83
7,80
7,77
7,74
7,71
7,68
7,65
7,62
7,59
7,56
7,53 ve
altı
27,65
27,50
27,35
27,20
27,05
26,90
26,75
26,50
26,35
26,20
26,05
25,90
25,75
25,60
25,45
25,30
25,15
25,00
24,85
24,70
24,55
24,40
24,25
24,10
23,95
23,80
23,65
ve altı
Tablo II: ERKEKLER ATLETİZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELİ
Sıra
Puan
200m
400m
800m
3000m
Uzun
Atlama
(m)
Yüksek
Atlama
(m)
1
100
53.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
97
94
91
88
85
82
79
76
73
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
24.50
ve altı
24.52
24.54
24.56
24.58
24.60
24.62
24.64
24.66
24.68
24.70
24.72
24.74
24.76
24.78
24.80
24.84
24.88
24.92
24.96
25.00
25.04
25.08
25.12
25.16
25.20
25.24
25.28
25.32
25.36
25.40
25.44
25.48
25.52
25.56
25.60
25.64
25.68
25.72
25.76
25.80
25.84
25.88
25.92
25.96
2:08.ve
altı
2:09.
2:10.
2:11.
2:12.
2:13.
2:14.
2:15.
2:16.
2:17.
2:18.
2:19.
2:20.
2:21.
2:22.
2:23.
2:24.
2:25.
2:26.
2:27.
2:28.
2:29.
2:30.
-
10:50
ve altı
10:52
10:54
10:56
10:58
11:00.
11:02.
11:04.
11:06.
11:08.
11:10.
11:12.
11:14.
11:16.
11:18.
11:20.
11:22.
11:24.
11:26.
11:28.
11:30.
11:31.
11:32.
11:33.
11:34.
11:35.
11:36.
11:37.
11:38.
11:39.
11:40.
11:41.
11:42.
11:43.
11:44.
11:45.
11:46.
11:47.
11:48.
11:49.
11:50.
11:51.
11:52.
11:53.
11:54.
6,20 ve
üzeri
6,17
6,14
6,11
6,08
6,05
6,02
5,99
5,96
5,93
5,90
5,87
5,84
5,81
5,78
5,75
5,72
5,69
5,66
5,63
5,60
5,59
5,58
5,57
5,56
5,55
5,54
5,53
5,52
5,51
5,50
5,49
5,48
5,47
5,46
5,45
5,44
5,43
5,42
5,41
5,40
5,39
5,38
5,37
5,36
1,80 ve
üzeri
1,78
1,76
1,74
1,72
1,70
1,68
1,66
1,64
1,62
1,60
1,58
53.10
53.20
53.30
53.40
53.50
53.60
53.70
53.80
53.90
54.00
54.10
54.20
54.30
54.40
54.50
54.60
54.70
54.80
54.90
55.00
55.10
55.20
55.30
55.40
55.50
55.60
55.70
55.80
55.90
56.00
56.10
56.20
56.30
56.40
56.50
56.60
56.70
56.80
56.90
57.00
57.10
57.20
57.30
57.40
- 12 -
Gülle
Atma
Cirit
Atma
(6kg)
12,00
ve üzeri
11,90
11,80
11,70
11,60
11,50
11,40
11,30
11,20
11,10
11,00
10,90
10,80
10,70
10,60
10,50
10,40
10,30
10,20
10,10
10,00
9,95
9,90
9,85
9,80
9,75
9,70
9,65
9,60
9,55
9,50
9,45
9,40
9,35
9,30
9,25
9,20
9,15
9,10
9,05
9,00
8,95
8,90
8,85
8,80
(800gr)
42,00
ve üzeri
41,90
41,80
41,65
41,50
41,35
41,20
41,05
40,90
40,75
40,60
40,45
40,30
40,15
40,00
39,85
39,70
39,55
39,40
39,30
39,15
39,00
38,90
38,80
38,70
38,60
38,50
38,40
38,30
38,20
38,10
38,00
37,90
37,80
37,70
37,60
37,50
37,40
37,30
37,20
37,10
37,00
36,90
36,80
36,70
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
26.00
26.04
26.08
26.12
26.16
26.20
26.24
26.28
26.32
26.36
26.40
26.44
26.48
26.52
26.56
27.00
27.04
27.08
27.12
27.16
27.20
27.24
27.28
27.32
27.36
ve üzeri
57.50
57.60
57.70
57.80
57.90
58.00
58.10
58.20
58.30
58.40
58.50
58.60
58.70
58.80
58.90
59.00
59.10
59.20
59.30
59.40
59.50
59.60
59.70
59.80
59.90
ve üzeri
2:31.
2:32.
2:33.
2:34.
2:35.
2:36.
2:37.
2:38.
2:39.
2:40.
2:41.
2:42.
2:43. ve
üzeri
- 13 -
11:55.
11:56.
11:57.
11:58.
11:59.
12:00.
12:01.
12:02.
12:03.
12:04.
12:05.
12:06.
12:07.
12:08.
12:09.
12:10.
12:11.
12:12.
12:13.
12:14.
12:15.
12:16.
12:17.
12:18.
12:19.
ve üzeri
5,35
5,34
5,33
5,32
5,31
5,30
5,29
5,28
5,27
5,26
5,25
5,24
5,23
5,22
5,21
5,20
5,19
5,18
5,17
5,16
5,15
5,14
5,13
5,12
5,11 ve
altı
1,56
1,54
1,52
1,50
1,48
1,46
1,45 ve
altı
8,75
8,70
8,65
8,60
8,55
8,50
8,45
8,40
8,35
8,30
8,25
8,20
8,15
8,10
8,05
8,00
7,95
7,90
7,85
7,80
7,75
7,70
7,65
7,60
7,55 ve
altı
36,60
36,50
36,40
36,30
36,20
36,10
36,00
35,90
35,80
35,70
35,60
35,50
35,40
35,30
35,20
35,10
35,00
34,90
34,80
34,70
34,60
34,50
34,40
34,30
34,20
ve altı
8.2. CİMNASTİK BRANŞ SINAVI
A. Artistik Cimnastik Sınavı (Erkek Adaylar)
B. Aerobik Cimnastik Sınavı (Bayan Adaylar)
A. Artistik Cimnastik Sınav Parkuru:
Aday koşarak giriş fotoselini başlatır,
1. Denge geçme
Aday denge aletinin başlangıcındaki işaretli bölgeden başlayarak denge aleti üzerinde
yürür veya koşar. Dengenin ortasında bulunan 20 cm engeli çift ayak sıçrayarak geçer.
Sıçramanın başlangıcı ve bitişi çift ayak olmalıdır. Denge aletinin ucuna 50 cm kala
işaretli çizgiye basarak veya çizgiden sonra iniş yapan adayın uygulaması geçerli
sayılır. Denge aleti yüksekliği 80 cm.’dir.
 Denge aletinin başlangıcındaki işaretli bölgeden başlamazsa tekrar edilir.
 Sıçramada düşme, tek ayak sıçrama veya tek ayak konuş olursa sıçrama tekrar
edilir.
 Denge aletinden koşu esnasında düşen aday düştüğü yerden tekrar dengeye çıkarak
hareketini tamamlamak zorundadır.
 50 cm çizgisinden önce yere inen aday geri dönerek indiği yerden denge üzerine
çıkmak ve hareketini tamamlamak zorundadır.
2. Paralelde ellere dayanarak yürüme
Paralel aletindeki işaretli iki bölge arasında ellere dayanarak yürüme yapılır.
 Başlama çizgisinden sonra hareket başlarsa
 İki bölge arasında düşme olursa
 Bitiş çizgisinden önce hareket tamamlanırsa harekete baştan başlanır.
3. Tramboline basarak toplu sıçrama
Aday tramboline çift ayak basarak sıçrama yapar ve havada dizler karına çekilerek
ellerle kavranır. İnişte bacaklar düzeltilir ve ayaklar üzerine mindere konuş yapılır.
Standart yükseklik sağlamak için trambolin ve minder arasına 140 cm çıta
konulacaktır.
 Tramboline tek ayak basmada aday hareketi tekrarlar.
 Trambolinde toplu sıçrama esnasında bacaklar kapalı, eller dizlerden kavrar
halde toplanma gösterilir. Aksi durumda aday çevrilir.
 İnişte ayaklar haricinde vücudun bir yeri mindere temas ederse aday çevrilir.
 Standart yükseklik sağlamak için trambolin ve minder arasına konulan 140 cm çıta
düşürülürse hareket tekrar edilir.
4. Kapalı Bacak Geçiş
Tramplene çift ayak basılarak atlama masası üzerinden kapalı bacak geçiş yapılır.
Aday sıçrama tahtasına (tramplen) çift ayak basarak sıçrama yaptıktan sonra atlama
masasının uzak ucuna iki eli ile temas ederken dizlerini karnına çeker. Dizler iki
kolun arasında ve kapalı konumdadır. Bitiriş evresinde iki ayak üzerine ve vücut
düz bir pozisyonda hareket tamamlanır.
 Tramplene tek ayak basıldığında.
 Eller haricinde vücudun herhangi bir yerinin masaya temasında
 Aynı anda çift el ile masaya temas edilmezse
 Dizler kapalı konumda karna çekili değilse
- 14 -
 Bitirişte ayaklar üzerine gelinmemesi veya oturuş pozisyonu durumunda aday
hareketi tekrarlar.
5. Überschlak (öne elli aşma)
Koşu ve sıçrama adım girişli, amuttan geçen el ittirişli bu harekete tek ayak
savurma ile başlamalı, yere inişte dik durma pozisyonu gösterilmeli, kalçalardan
bükülmemeli ve ayakların haricinde vücut yere temas etmemelidir.
 Dizler büküldüğünde,
 Vücut büküldüğünde,
 Tek ayak savurma yapılmadığında,
 Başın yere temasında,
 Ayaklar haricinde yerle temasta aday hareketi tekrarlar.
6. Tramplene basarak yunus takla
Aday tramplene çift ayak basarak kasa engeli üzerinden yunus hareketi yapar ve
ellerle yere ilk teması yaparak takla atar.
 Tramplene tek ayak basıldığında,
 Yunus esnasında ellerle yere ilk teması yapmaz ise hareketi tekrarlar.
7. Çember hareketi
Yunus taklayı tamamlayan aday çember hareketini yapar ve bitiş fotoseline koşar.
 Dizler büküldüğünde,
 Kollar büküldüğünde,
 Dikey doğrultuda yapılmadığında (gövdenin ayaklara açısı) hareketi tekrarlar.
CİMNASTİK PARKURU İKİ TUR YAPILACAKTIR.
Çemberi tamamlayan aday huninin etrafından dönerek 1. İstasyon olan denge geçme
hareketiyle ikinci tura başlar. 7. İstasyon olan çember hareketini yaptıktan sonra aday
koşarak elektronik fotoseli kapatır.
Tüm istasyonlarda belirlenen işaretlere uyarak doğru koşu yolunu kullanmak
zorundadır. Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Baraj süresi 66 saniyedir.
Bonus Sınavı: Aday parkuru tamamlayıp süresini belirledikten sonra nizami kurallarıyla
kartvil-filk flak hareketi yaparsa 4 saniye bonus puanı kazanır ve toplam süresinden 4
saniye düşülür. Kartvil-flik flak toplu salto hareketi yaparsa 8 saniye bonus puanı kazanır
ve toplam süresinden 8 saniye düşülür. Kartvil-flik flak açık salto hareketi yaparsa 12
saniye bonus puanı kazanır ve toplam süresinden 12 saniye düşülür Bonus sınavı zorunlu
değildir.
ARTİSTİK CİMNASTİK SINAV PARKURU
- 15 -
B. Aerobik Cimnastik Sınavı
Adaylar 60 saniye süre içerisinde AMP kalıpları olarak 7 temel aerobik adımı ve A-B-C-D
gruplarından 2 şer zorluk elementinin bulunduğu müzikli bir seri (Hareket elementleri
belirtilmiş olan zorunlu seri) hazırlayacaklardır. Adayın serisinde uygulama hata kesintisi
ve zorluk elementlerinin kesintileri hata puanı olarak toplanır ve 60 saniye süresinin
üzerine ceza süresi olarak eklenerek sınav başarı derecesi belirlenir. Her 0,1 hata 1 saniye
olarak ilave edilir. 60 saniyeden daha az süre kullanımında her 1 saniye ceza süresi olarak
60 saniyeye eklenir. 60-80 saniyeler arası puanlanır.
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Zorunlu elementler:
A Grubu1: Push up 0,1
A Grubu2: Wenson Push up 0,3
B grubu1: L Support 0,3
B Grubu2: Straddle Support 0,3
C Grubu1: 1/1 Air Turn 0,3
C Grubu2: Straddle Jump 0,3
D Grubu1: Split 0,1
D Grubu2: Vertical Split 0,2
- 16 -
8.3. YÜZME BRANŞ SINAVI
Yüzme branş sınavı Malatya İl Spor Müdürlüğü Orduzu Açık (50 m) Olimpik
Yüzme Havuzunda yapılacaktır. Sınava girecek adaylar, sınava gelirken şort, mayo, terlik,
bone ve havlularını beraberlerinde getireceklerdir. Yüzme branşında sınava girecek her
aday; 50 metre serbest stili zorunlu olmak üzere; 50 metre Kurbağalama, 50 metre
Sırtüstü veya 50 metre Kelebek stillerinden de birini tercih ederek 2 stilden sınava
girecekler ve toplam 100 metre yüzeceklerdir. Adaylar, yüzdükleri stillerde yaptıkları
derecenin karşılığı olan puanı alacaklardır. Adayın her iki stilde topladığı puanların
toplamı yüzme branşındaki sınav derecesi olacaktır. Adaylar yüzecekleri tüm stillerde,
FINA yüzme kurallarına göre yüzmek zorundadır. Tek hak kullanılacaktır.
Sınavın Uygulanışı:
Adaylar, kulvar platformunun üstünde verilecek komutla çıkacaklardır. Sınav
gözetmeninin vereceği “hazır ol” işaretiyle platform üzerinde çıkış pozisyonunu alacak ve
düdük sesiyle havuza atlayarak belirtilen stili FINA yüzme kurallarına uygun olarak
yüzeceklerdir. Düdük sesinden önce çıkış yapanlara-atlayanlara bir hak daha verilecektir.
Ancak ikinci çıkış hatası yaptıkları zaman diskalifiye edilecek ve yüzdükleri stilde “0”
puan alacaklardır. Ayrıca adaylar yüzme sırasında kulvar değiştirmeyecekler, kulvar
kenarındaki ip ve mantarları tutmayacaklar, havuzun dibine-kenarına dokunmayacaklar,
stil değiştirmeyecekler, sınav kurallarına aykırı davranmayacaklar, hakem ve sınav
görevlilerinin ikaz ve uyarılarına uyacaklardır. Bu kuralları ihlal edenler yüzdüğü mesafeyi
tamamlamamış sayılır ve o stilden “0” puan alır.
- 17 -
ERKEKLER PUAN DAĞILIMI
50 m kurbağalama
50 m serbest
Süre
(sn)
28.0028.25
Puan
50
Süre
(sn)
34.2634.50
Puan
25
Süre
(sn)
34.0034.25
Puan
50
Süre
(sn)
40.2640.50
50 m sırtüstü
Puan
25
Süre
(sn)
32.0032.25
Puan
50
Süre
(sn)
38.2638.50
50 m kelebek
Puan
25
Süre
(sn)
30.0030.25
Pua
n
Süre
(sn)
Puan
50
36.2636.50
25
28.2628.50
49
34.5134.75
24
34.2634.50
49
40.5140.75
24
32.2632.50
49
38.5138.75
24
30.2630.50
49
36.5136.75
24
28.5128.75
48
34.7635.00
23
34.5134.75
48
40.7641.00
23
32.5132.75
48
38.7639.00
23
30.5130.75
48
36.7637.00
23
28.7629.00
47
35.0135.25
22
34.7635.00
47
41.0141.25
22
32.7633.00
47
39.0139.25
22
30.7631.00
47
37.0137.25
22
29.0129.25
46
35.2635.50
21
35.0135.25
46
41.2641.50
21
33.0133.25
46
39.2639.50
21
31.0131.25
46
37.2637.50
21
29.2629.50
45
35.5135.75
20
35.2635.50
45
41.5141.75
20
33.2633.50
45
39.5139.75
20
31.2631.50
45
37.5137.75
20
29.5129.75
44
35.7636.00
19
35.5135.75
44
41.7642.00
19
33.5133.75
44
39.7640.00
19
31.5131.75
44
37.7638.00
19
29.7630.00
43
36.0136.25
18
35.7636.00
43
42.0142.25
18
33.7634.00
43
40.0140.25
18
31.7632.00
43
38.0138.25
18
30.0130.25
42
36.2636.50
17
36.0136.25
42
42.2642.50
17
34.0134.25
42
40.2640.50
17
32.0132.25
42
38.2638.50
17
30.2630.50
41
36.5136.75
16
36.2636.50
41
42.5142.75
16
34.2634.50
41
40.5140.75
16
32.2632.50
41
38.5138.75
16
30.5130.75
40
36.7637.00
15
36.5136.75
40
42.7643.00
15
34.5134.75
40
40.7641.00
15
32.5132.75
40
38.7639.00
15
30.7631.00
39
37.0137.25
14
36.7637.00
39
43.0143.25
14
34.7635.00
39
41.0141.25
14
32.7633.00
39
39.0139.25
14
31.0131.25
38
37.2637.50
13
37.0137.25
38
43.2643.50
13
35.0135.25
38
41.2641.50
13
33.0133.25
38
39.2639.50
13
31.2631.50
37
37.5137.75
12
37.2637.50
37
43.5143.75
12
35.2635.50
37
41.5141.75
12
33.2633.50
37
39.5139.75
12
31.5131.75
36
37.7638.00
11
37.5137.75
36
43.7644.00
11
35.5135.75
36
41.7642.00
11
33.5133.75
36
39.7640.00
11
31.7632.00
35
38.0138.25
10
37.7638.00
35
44.0144.25
10
35.7636.00
35
42.0142.25
10
33.7634.00
35
40.0140.25
10
32.0132.25
34
38.2638.50
9
38.0138.25
34
44.2644.50
9
36.0136.25
34
42.2642.50
9
34.0134.25
34
40.2640.50
9
32.2632.50
33
38.5138.75
8
38.2638.50
33
44.5144.75
8
36.2636.50
33
42.5142.75
8
34.2634.50
33
40.5140.75
8
32.5132.75
32
38.7639.00
7
38.5138.75
32
44.7645.00
7
36.5136.75
32
42.7643.00
7
34.5134.75
32
40.7641.00
7
32.7633.00
31
39.0139.25
6
38.7639.00
31
45.0145.25
6
36.7637.00
31
43.0143.25
6
34.7635.00
31
41.0141.25
6
33.0133.25
30
39.2639.50
5
39.0139.25
30
45.2645.50
5
37.0137.25
30
43.2643.50
5
35.0135.25
30
41.2641.50
5
33.2633.50
29
39.5139.75
4
39.2639.50
29
45.5145.75
4
37.2637.50
29
43.5143.75
4
35.2635.50
29
41.5141.75
4
33.5133.75
28
39.7640.00
3
39.5139.75
28
45.7646.00
3
37.5137.75
28
43.7644.00
3
35.5135.75
28
41.7642.00
3
33.7634.00
27
40.0140.25
2
39.7640.00
27
46.0146.25
2
37.7638.00
27
44.0144.25
2
35.7636.00
27
42.0142.25
2
34.0134.25
26
40.2640.50
1
40.0140.25
26
46.2646.50
1
38.0138.25
26
44.2644.50
1
36.0136.25
26
42.2642.50
1
- 18 -
BAYANLAR PUAN DAĞILIMI
50 m kurbağalama
50 m serbest
Süre
(sn)
36.0036.25
Puan
50
Süre
(sn)
42.2642.50
Puan
25
Süre
(sn)
42.0042.25
Puan
50
Süre
(sn)
48.2648.50
50 m sırtüstü
Puan
25
Süre
(sn)
42.0042.25
Puan
50
Süre
(sn)
48.2648.50
50 m kelebek
Puan
25
Süre
(sn)
40.0040.25
Pua
n
50
Süre
(sn)
46.2646.50
Puan
25
36.2636.50
49
42.5142.75
24
42.2642.50
49
48.5148.75
24
42.2642.50
49
48.5148.75
24
40.2640.50
49
46.5146.75
24
36.5136.75
48
42.7643.00
23
42.5142.75
48
48.7649.00
23
42.5142.75
48
48.7649.00
23
40.5140.75
48
46.7647.00
23
36.7637.00
47
43.0143.25
22
42.7643.00
47
49.0149.25
22
42.7643.00
47
49.0149.25
22
40.7641.00
47
47.0147.25
22
37.0137.25
46
43.2643.50
21
43.0143.25
46
49.2649.50
21
43.0143.25
46
49.2649.50
21
41.0141.25
46
47.2647.50
21
37.2637.50
45
43.5143.75
20
43.2643.50
45
49.5149.75
20
43.2643.50
45
49.5149.75
20
41.2641.50
45
47.5147.75
20
37.5137.75
44
43.7644.00
19
43.5143.75
44
49.7650.00
19
43.5143.75
44
49.7650.00
19
41.5141.75
44
47.7648.00
19
37.7638.00
43
44.0144.25
18
43.7644.00
43
50.0151.25
18
43.7644.00
43
50.0151.25
18
41.7642.00
43
48.0148.25
18
38.0138.25
42
44.2644.50
17
44.0144.25
42
51.2651.50
17
44.0144.25
42
51.2651.50
17
42.0142.25
42
48.2648.50
17
38.2638.50
41
44.5144.75
16
44.2644.50
41
51.5151.75
16
44.2644.50
41
51.5151.75
16
42.2642.50
41
48.5148.75
16
38.5138.75
40
44.7645.00
15
44.5144.75
40
51.7652.00
15
44.5144.75
40
51.7652.00
15
42.5142.75
40
48.7649.00
15
38.7639.00
39
45.0145.25
14
44.7645.00
39
52.0152.25
14
44.7645.00
39
52.0152.25
14
42.7643.00
39
49.0149.25
14
39.0139.25
38
45.2645.50
13
45.0145.25
38
52.2652.50
13
45.0145.25
38
52.2652.50
13
43.0143.25
38
49.2649.50
13
39.2639.50
37
45.5145.75
12
45.2645.50
37
52.5152.75
12
45.2645.50
37
52.5152.75
12
43.2643.50
37
49.5149.75
12
39.5139.75
36
45.7646.00
11
45.5145.75
36
52.7653.00
11
45.5145.75
36
52.7653.00
11
43.5143.75
36
49.7650.00
11
39.7640.00
35
46.0146.25
10
45.7646.00
35
53.0153.25
10
45.7646.00
35
53.0153.25
10
43.7644.00
35
50.0151.25
10
40.0140.25
34
46.2646.50
9
46.0146.25
34
53.2653.50
9
46.0146.25
34
53.2653.50
9
44.0144.25
34
51.2651.50
9
40.2640.50
33
46.5146.75
8
46.2646.50
33
53.5153.75
8
46.2646.50
33
53.5153.75
8
44.2644.50
33
51.5151.75
8
40.5140.75
32
46.7647.00
7
46.5146.75
32
53.7654.00
7
46.5146.75
32
53.7654.00
7
44.5144.75
32
51.7652.00
7
40.7641.00
31
47.0147.25
6
46.7647.00
31
54.0154.25
6
46.7647.00
31
54.0154.25
6
44.7645.00
31
52.0152.25
6
41.0141.25
30
47.2647.50
5
47.0147.25
30
54.2654.50
5
47.0147.25
30
54.2654.50
5
45.0145.25
30
52.2652.50
5
41.2641.50
29
47.5147.75
4
47.2647.50
29
54.5154.75
4
47.2647.50
29
54.5154.75
4
45.2645.50
29
52.5152.75
4
41.5141.75
28
47.7648.00
3
47.5147.75
28
54.7655.00
3
47.5147.75
28
54.7655.00
3
45.5145.75
28
52.7653.00
3
41.7642.00
27
48.0148.25
2
47.7648.00
27
55.0155.25
2
47.7648.00
27
55.0155.25
2
45.7646.00
27
53.0153.25
2
42.0142.25
26
48.2648.50
1
48.0148.25
26
55.2655.50
1
48.0148.25
26
55.2655.50
1
46.0146.25
26
53.2653.50
1
- 19 -
8.4. GÜREŞ BRANŞ SINAVI
1. Güreş sınav parkuru: 70 puan
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Güreş branş sınavına girecek adaylar aşağıda belirtilen 5 istasyondaki teknikleri zamana
karşı yapacaklardır. 1. İstasyonda bulunan Piolet (Güreşçi köprüsü) nizami olarak 2 tane
yapılması zorunludur ve puan değeri bulunmamaktadır. Bu istasyonda başarısız olan aday
diğer istasyonlara geçemez. Diğer istasyonlardaki teknikleri güreş mankenlerine nizami ve
tam yapan (güreş kurallarına göre) adaylar en fazla 40 puan kazanacaklardır. Aday
tekniğin uygulanmasında: 2. İstasyonda yapacağı 2 adet Çipe tekniğinden 0-1-3-5 puan
üzerinden, 3. İstasyonda yapacağı kombine tekniği hatasız yaptığında 5-2-5 puan
üzerinden, 4. İstasyonda yapacağı 2 adet sağa çırpma (arka arkaya yapılmalıdır) 2 adet
sola çırpma (arka arkaya yapılmalıdır) tekniğinden 2-2-2-2 puan üzerinden, ve son 5.
İstasyonda yapacağı 2 adet bel kündesi tekniğinden 0-1-3-5 puan üzerinden
değerlendirilecektir. Aday 1. istasyon Piolet (Güreşçi köprüsü) nizami olarak 2 tane
zorunlu yaptıktan sonra bu sınavdan en az 21 puan toplamak zorundadır. 20 puan ve
altında alanlar, Piolet (Güreşçi köprüsü) nizami olarak 2 tane yapamayanlar ve belirlenen
süreyi aşanlar sınavın bu bölümünden 0 puan almış olurlar.
Jüri üyeleri her bir tekniğin uygulamasına göre puanlama yapar. En iyi ve en kötü puan
değerlendirmeye alınmaz. Diğer jüri üyelerinin puan ortalaması alınır ve adayın bu
bölümden aldığı puan olarak ilan edilir.
1.1.
Güreş sınav parkurunun açıklaması:
Aday giriş fotoselden geçer;
1. İstasyon Piolet (Güreşçi köprüsü): belirlenmiş olan bölgede iki (2) köprü hareketi (piolet
güreşçi köprüsü) yapacaktır. Aday bu tekniği nizami yapmak zorundadır. Nizami 2 adet
yapıncaya kadar veya sınav süresi bitinceye kadar devam ettirilecektir.
2. 1. İstasyonda başarılı olan aday 2. İstasyonda bulunan güreş mankenini yerden kaldırır ve
çipe hareketini 2 defa uygular. Aday çipe tekniğini Grand tekniği yapabilirse 5 puan
alacaktır. Aday Grand teknik uygulamaz ise tekniğin kalitesine göre 3-1 ve 0 puan olarak
değerlendirilecektir.
- 20 -
3. 3. İstasyon kombine tekniklerden oluşmaktadır. Bu istasyonda yerde bulunan güreş
mankenini kaldırıp salto (tek veya çift) atıp yerde çırpma ve süpleks tekniğinin kesintisiz
uygulamasını içerir. Puanlamalar; Saltoyu Grand tekniği yapabilirse 5 puan alacaktır. Aday
Grand teknik uygulamaz ise tekniğin kalitesine göre 3-1 ve 0 puan olarak
değerlendirilecektir. Saltonun akabinde yapacağı çırpma köprülü olursa 2 puan alacaktır.
Bunun dışında köprüyü göstermez ve mankeni alıp yuvarlanırsa(oto tuşla), bir (1) puan
olarak değerlendirilecektir. Son olarak süpleks tekniğini aday uygular. Grand tekniği
yapabilirse 5 puan alacaktır. Aday Grand teknik uygulamaz ise tekniğin kalitesine göre 3-1
ve 0 puan olarak değerlendirilecektir.
4.
İstasyon çırpma tekniği: Aday yerde bulunan güreş mankenini önce sağa doğru 2 çırpma
(arka arkaya) sonrada 2 tane sola çırpma (arka arkaya) tekniğini uygular. Puanlama; Her
çırpma tekniği köprülü olursa 2 puan alacaktır. Bunun dışında köprüyü göstermez (oto
tuşla) mankeni alıp yuvarlanırsa bir (1) puan olarak değerlendirilecektir. Sağa iki ve sola
iki nizami yapılan çırpmaların toplamı 2x4=8 puan olarak değerlendirilir.
5. İstasyon bel kündesi tekniği: İstasyonda bulunan güreş mankenini yerden kaldırır ve bel
kündesi hareketini 2 defa uygular. Aday bel kündesi tekniğini Grand tekniği yapabilirse 5
- 21 -
puan alacaktır. Aday Grand teknik uygulamaz ise tekniğin kalitesine göre 3-1 ve 0 puan
olarak değerlendirilecektir.
6. Aday bu parkuru iki (2) defa uygulayacak olup en iyi derecesi kabul edilecektir.
Not: parkurda dikkat edilecek konular.
1. 1. İstasyon Piolet (Güreşçi köprüsü): belirlenmiş olan bölgede iki adet yapması zorunludur.
2. Sınava ilan edilen tarih ve saatinde gelmeyen, uygulama sıralamasına uymayan adayın
sınavı geçersiz sayılır.
3. Sınav süresini aşan adayın sınavı komisyon tarafından durdurulur ve sınavın bu
bölümünden başarısız sayılır.
4. Sınav sırasında sınav aparatlarına zarar veren ve etik dışı davranan adayların sınavı iptal
edilir.
5. Adaylar 2.3.4. ve 5. İstasyonların toplamından en az 21 puan toplaması gerekir, 20 puan ve
aşağısını alan adaylar bu sınavdan başarısız sayılacaktır.
6. Adayın baraj puanı olan 21 puan ile tavan 40 puan arasında yapan adaylar topladığı puan
karşılığı aşağıda belirtilen süre düşüldükten sonra bu bölümden aldığı puan ilan edilecektir.
7. Adaylar sınavdan önce tartılacaklar ve ağırlıklarına göre aşağıda oluşturulan tablodan
puanları verilecektir.
Topladığı puan
40 puan
39 puan
38 puan
37 puan
36 puan
35 puan
34 puan
33 puan
32 puan
31 puan
30 puan
29 puan
28 puan
27 puan
26 puan
25 puan
24 puan
23 puan
22 puan
21 puan
20 puan
Düşülen süre
10 saniye
9.50 saniye
9 saniye
8.50 saniye
8 saniye
7.50 saniye
7 saniye
6.50 saniye
6 saniye
5.50 saniye
5 saniye
4.50 saniye
4 saniye
3.50 saniye
3 saniye
2.50 saniye
2 saniye
1.50 saniye
1 saniye
0.50 saniye
0 saniye
- 22 -
Park.
süresi
24.00
saniye
24.25
saniye
24.50
saniye
24.75
saniye
25.00
saniye
25.25
saniye
25.50
saniye
25.75
saniye
26.00
saniye
26.25
saniye
26.50
saniye
26.75
saniye
27.00
saniye
27.25
saniye
27.50
saniye
27.75
saniye
28.00
saniye
28.25
saniye
28.50
saniye
28.75
saniye
29.00
saniye
29.25
saniye
29.50
saniye
..-70.00 kg arası
Alına Park.
puan süresi
70
33.00
saniye
69
33.25
saniye
68
33.50
saniye
67
33.75
saniye
66
34.00
saniye
65
34.25
saniye
64
34.50
saniye
63
34.75
saniye
62
35.00
saniye
61
35.25
saniye
60
35.50
saniye
59
35.75
saniye
58
36.00
saniye
57
36.25
saniye
56
36.50
saniye
55
36.75
saniye
54
37.00
saniye
53
37.25
saniye
52
37.50
saniye
51
37.75
saniye
50
38.00
saniye
49
38.25
saniye
48
38.50
saniye
Alına
puan
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
70.01-85.00 kg arası
Park. Alına Park. Alına
süresi puan süresi puan
27.00 70
36.00 34
saniye
saniye
27.25 69
36.25 33
saniye
saniye
27.50 68
36.50 32
saniye
saniye
27.75 67
36.75 31
saniye
saniye
28.00 66
37.00 30
saniye
saniye
28.25 65
37.25 29
saniye
saniye
28.50 64
37.50 28
saniye
saniye
28.75 63
37.75 27
saniye
saniye
29.00 62
38.00 26
saniye
saniye
29.25 61
38.25 25
saniye
saniye
29.50 60
38.50 24
saniye
saniye
29.75 59
38.75 23
saniye
saniye
30.00 58
39.00 22
saniye
saniye
30.25 57
39.25 21
saniye
saniye
30.50 56
39.50 20
saniye
saniye
30.75 55
39.75 19
saniye
saniye
31.00 54
40.00 18
saniye
saniye
31.25 53
40.25 17
saniye
saniye
31.50 52
40.50 16
saniye
saniye
31.75 51
40.75 15
saniye
saniye
32.00 50
41.00 14
saniye
saniye
32.25 49
41.25 13
saniye
saniye
32.50 48
41.50 12
saniye
saniye
- 23 -
85.01-…….kg arası
Park. Alına Park. Alına
süresi puan süresi puan
30.00 70
39.00 34
saniye
saniye
30.25 69
39.25 33
saniye
saniye
30.50 68
39.50 32
saniye
saniye
30.75 67
39.75 31
saniye
saniye
31.00 66
40.00 30
saniye
saniye
31.25 65
40.25 29
saniye
saniye
31.50 64
40.50 28
saniye
saniye
31.75 63
40.75 27
saniye
saniye
32.00 62
41.00 26
saniye
saniye
32.25 61
41.25 25
saniye
saniye
32.50 60
41.50 24
saniye
saniye
32.75 59
41.75 23
saniye
saniye
33.00 58
42.00 22
saniye
saniye
33.25 57
42.25 21
saniye
saniye
33.50 56
42.50 20
saniye
saniye
33.75 55
42.75 19
saniye
saniye
34.00 54
43.00 18
saniye
saniye
34.25 53
43.25 17
saniye
saniye
34.50 52
43.50 16
saniye
saniye
34.75 51
43.75 15
saniye
saniye
35.00 50
44.00 14
saniye
saniye
35.25 49
44.25 13
saniye
saniye
35.50 48
44.50 12
saniye
saniye
29.75
saniye
30.00
saniye
30.25
saniye
30.50
saniye
30.75
saniye
31.00
saniye
31.25
saniye
31.50
saniye
31.75
saniye
32.00
saniye
32.25
saniye
32.50
saniye
32.75
saniye
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
38.75
saniye
39.00
saniye
39.25
saniye
39.50
saniye
39.75
saniye
40.00
saniye
40.25
saniye
40.50
saniye
40.75
saniye
41.00
saniye
41.25
saniye
41.50
saniye
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
35
32.75
saniye
33.00
saniye
33.25
saniye
33.50
saniye
33.75
saniye
34.00
saniye
34.25
saniye
34.50
saniye
34.75
saniye
35.00
saniye
35.25
saniye
35.50
saniye
35.75
saniye
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
41.75
saniye
42.00
saniye
42.25
saniye
42.50
saniye
42.75
saniye
43.00
saniye
43.25
saniye
43.50
saniye
43.75
saniye
44.00
saniye
44.25
saniye
44.50
saniye
35
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
35.75
saniye
36.00
saniye
36.25
saniye
36.50
saniye
36.75
saniye
37.00
saniye
37.25
saniye
37.50
saniye
37.75
saniye
38.00
saniye
38.25
saniye
38.50
saniye
38.75
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
44.75
saniye
45.00
saniye
45.25
saniye
44.50
saniye
44.75
saniye
46.00
saniye
46.25
saniye
46.50
saniye
46.75
saniye
47.00
saniye
47.25
saniye
47.50
saniye
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
35
2. Güreş tekniğini uygulama: 30 puan
Aday aşağıda bulunan tekniklerden bir yer tekniği, birde ayak tekniği uygulayacaktır. Her
bir teknik 15 puan üzerinden değerlendirilir. Teknik isimleri yazılı iki adet kupa
bulundurulur. Adayın kendisi gelir ve kupadan birinci olarak yer, ikinci olarak ayak tekniği
için yapacağı tekniği çeker. Aday teknikleri uyguladıktan sonra jüri üyeleri her bir teknik
için aşağıdaki gözlem kriterlerine göre 0-15 puan arasında değerlendirme yapar. Jüri
üyelerinin en iyi ve en kötü puanları değerlendirmeye alınmaz. Diğer jüri üyelerinin puan
ortalaması alınır ve adayın her iki teknikten aldığı toplam puan, bu bölümün puanı olarak
ilan edilir.
Ayakta Yapılan Teknikler
Tek kol
Kafa kol
Koldan Dana bağı
Kafadan dana bağı
Çift dalma ve indirme
Tek dalma ve indirme
Bele girme ve indirme
İç çangal
Çemberleme ters kafakol
Koltukaltı geçip aşağı indirme
Yer Teknikleri
Kle
Kütük yuvarlaması
Kilit
Ters paça
Sarma
Bohçalama
Serbest kündesi
Kravat
Burgu
Bravle
- 24 -
Güreş Tekniklerinin Değerlendirmesinde Kullanılacak
Gözlem Kriterleri ve Puanları
Gözlem Kriterleri
Güreş tekniğine başlama öncesi pozisyon alma (Gövde, bacaklar, eller ve
başın pozisyonları)
Güreş tekniğine giriş (Tekniğine göre adımlama, eğilme, yaklaşma v.b.)
Güreş tekniğini tutuşlar(Partnerinin doğru yerinden tutma, bağlama şekli,
kavrama v.b.)
Güreş tekniğine göre partneri kaldırma veya çevirme (Kaldırma açısı ve
ekonomiklik veya çevirme açıları v.b.)
Güreş tekniğini sonlandırma(Tekniğin bitiminde tutuşlar, gövdenin,
ayakların, ellerin ve başın pozisyonları)
Güreş tekniğinin uygulanmasında; akıcılık, rahatlık ve estetiklik
Toplam
- 25 -
Puan
değeri
2
2
2
2
2
5
15
8.5. TENİS BRANŞ SINAVI
SERVİS
4 ( 4 puan)
3 ( 3 puan)
2 ( 2 puan)
--------------------------------------------------------------------------------------SERVİS ( 1 puan ) -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------SERVİS (1puan) ---------------------------------------------------------
ooooo
ooooo
O
START
O
- 26 -
A. SERVİS TESTİNİN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Aday, “Başla” komutuyla teste başlar,
2. Aday içinde 5 adet easy ball (yumuşak top) bulunan kutudan topu alarak kortun sağ
tarafından sol taraftaki servis alanına servis atar,
3. Atılan servislerin puanlamaya alınması için topun mutlaka tenis hakemlik kurallarına
göre servis için gerekli alana düşmesi şarttır (Taralı alan. Çizgiler dahildir)
4. Top SERVİS alanına düşer ve topun ikinci sekmesi de yine aynı alana olursa aday
sadece 1 puan alır
5. Top SERVİS alanına düştükten sonra topun ikinci sekmesi 2 no lu alana olursa aday 2
puan alır
6. Top SERVİS alanına düştükten sonra topun ikinci sekmesi 3 no lu alana olursa aday 3
puan alır
7. Top SERVİS alanına düştükten sonra topun ikinci sekmesi 4 no lu alana olursa aday 4
puan alır
8. Aday aynı puanlamalara tabi olmak üzere, sol taraftan sağ servis alanına 5 adet daha
servis atar.
NOT:
Test makul bir sürede (her servis için azami 30 sn.) tamamlanır. Adayın bu süre içinde
almış olduğu puan, toplam puan olarak değerlendirmeye alınır. En yüksek puanı toplayan
aday ya da adaylar tam puan alır.
Teste başlamadan önce adaylara, test öncesi 2 deneme hakkı verilir.
Her aday kendi raketi ile teste girmek zorundadır. Ancak toplar sınav komisyonu
tarafından temin edilecektir
Topun çizgi üzerine düşmesi ile ilgili durumlarda değerlendirme ( top çizgiye az ya da çok
temas etmesi), bir üst puanlamaya alınır.
Bu testin en yüksek toplam puanı 40 dır.
- 27 -
FOREHAND-BACKHAND ÇAPRAZ VE PARALEL SEKTİRME VURUŞ
ooooo
3 (üç puan)
3 (üç puan)
2 (iki puan)
2 (iki puan)
1(bir puan)
1(bir puan)
ooooo
ooooo
ooooo
O
START
O
- 28 -
C. FOREHAND VURUŞ TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Aday TOP ATMA MAKİNASI ile atılan 5 topu sağ taraftan karşı alanın
sağ tarafına paralel vuruş yapar. Aday topu paralel alandaki işaretli yerlerden
hangisine düşürmüş ise ilgili puanı alır. ( Ör: Aday topu 1 numaralı alana düşürmüş
ise o vuruş için 1, 2 numaralı alan için 2, 3 numaralı alan için 3 puan alır)
2. Aday TOP ATMA MAKİNASI ile atılan 5 topu sağ taraftan karşı alanın
sol tarafına çapraz vuruş yapar. ( Ör: Aday topu 1 numaralı alana düşürmüş ise o
vuruş için 1, 2 numaralı alan için 2, 3 numaralı alan için 3 puan alır)
3. Bu testin en yüksek toplam puanı 30 dur.
D. BACKHAND VURUŞ TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Aday TOP ATMA MAKİNASI ile atılan 5 topu sağ taraftan karşı alanın
sağ tarafına paralel vuruş yapar. ( Ör: Aday topu 1 numaralı alana düşürmüş ise o
vuruş için 1, 2 numaralı alan için 2, 3 numaralı alan için 3 puan alır)
2. Aday TOP ATMA MAKİNASI ile atılan 5 topu sağ taraftan karşı alanın
sol tarafına çapraz vuruş yapar. ( Ör: Aday topu 1 numaralı alana düşürmüş ise o
vuruş için 1, 2 numaralı alan için 2, 3 numaralı alan için 3 puan alır)
3. Bu testin en yüksek toplam puanı 30 dur.
Tenis testi tek hak uygulanır.
- 29 -
8.6. MASA TENİSİ BRANŞ SINAVI
1. İstasyon
20 Forehand servisten 10 tane hedefe isabetli servis atan tam puan alır.
20 Forehand servisten 3 tane hedefe isabetli servis atamayan elenir.
20 Backhand servisten 10 tane hedefe isabetli servis atan tam puan alır.
20 Backhand servisten 3 tane hedefe isabetli servis atamayan elenir.
Servisler nizami kurallara göre yapılır. (Top elden çıkacak servis alanından servis
atılacak. Masanın 1 adım gerisinden servis atılacak.)
Masada bulunun hedef delikten geçmesi isabet olarak sayılır.
F) Forehand tam puan (10 isabetli servis) 20 puan
G) Backhand tam puan (10 isabetli servis) 20 puan
Toplam=40 puan
A)
B)
C)
D)
E)
2. İstasyon
A) Forehand ve Backhand 20kez Shootstop
B) Topu düşürmeden 20 kez Shootstop
yapan tam puan alır.
C) Her hatada aday 1 ceza puanı alır.
D) Shootstop vuruşları seri olacak.
- 30 -
3. İstasyon
A) Robotun attığı 20 toptan 10 tane isabetli Forehand vuruş yapan aday 20 tam
puan alır.
B) Robotun attığı 20 toptan 10 tane isabetli Backhand vuruş yapan aday 20 tam
puan alır.
C) Her isabetli vuruş 2 puandır 10 X 2=20 puandır.
D) Shootstop Forehand ve Backhand vuruşlar nizami vuruş olarak
değerlendirilecektir. Sadece karşılama yapıp topu yükselterek yapılan vuruşlar
geçersiz sayılacaktır.
MASA TENİSİ PUANLAMA TABLOSU
1. İstasyon: 40 puan
Forehand Servis
Backhand Servis
3 isabetli servis
6 puan
3 isabetli servis
6 puan
4 isabetli servis
8 puan
4 isabetli servis
8 puan
5 isabetli servis
10 puan
5 isabetli servis
10 puan
6 isabetli servis
12 puan
6 isabetli servis
12 puan
7 isabetli servis
14 puan
7 isabetli servis
14 puan
8 isabetli servis
16 puan
8 isabetli servis
16 puan
9 isabetli servis
18 puan
9 isabetli servis
18 puan
10 isabetli servis
20 puan
10 isabetli servis
20 puan
2. İstasyon: 20 puan
Forehand ve Backhand 20 kez ştop
Sayı
Puan
20 sayı
20 puan
19 “
19 “
18 “
18 “
17 “
17 “
16 “
16 ”
15 “
15 “
14 “
14 “
13 “
13 “
12 “
12 “
11 “
11 “
- 31 -
Sayı
10 sayı
9“
8“
7“
6“
5“
4“
3“
2“
1”
Puan
10 puan
9“
8“
7“
6“
5“
4“
3“
2“
1”
3. İstasyon: 40 puan
Forehand Vuruş
Backhand Vuruş
10 Vuruş
20 puan
10 Vuruş
20 puan
9“
18 “
9“
18 “
8“
16 “
8“
16 “
7“
14 “
7“
14 “
6“
12 ”
6“
12 ”
5“
10 “
5“
10 “
4“
8“
4”
8“
3“
6“
3“
6“
2“
4“
2“
4“
1“
2“
1“
2“
Masa Tenisi testi tek hak uygulanır.
- 32 -
8.7. TAEKWON-DO BRANŞ SINAVI
Sınav toplam 16(onaltı) istasyondan ve zamana karşı yapılan parkurdan
oluşmaktadır. Aday koşarak elektronik devreyi başlatacak parkuru bitirdiğinde koşarak
bitiş fotoselinden çıkacaktır.
Sınavda Uygulanack Teknikler
1.İstasyon..Hedefe 1 PALDİNG
2.İstasyon..Hedefe 1 BURGU PALDİNG
3.İstasyon..Hedefe 1 TOLLO CHAGİ
4.İstasyon..Hedefe 1 NERYO CHAGİ
5.İstasyon..Hedefe 1 SEKEREK PALDİNG
6.İstasyon..Hedefe 1 DWİT CHAGİ
7.İstasyon..Hedefe 1 BURGU TOLLO CHAGİ
8.İstasyon..Hedefe 1 BANDAL TOLLO CHAGİ
HUNİDEN DÖNÜŞ
8.İstasyon..Hedefe 1 BANDAL TOLLO CHAGİ
7.İstasyon..Hedefe 1 BURGU TOLLO CHAGİ
6.İstasyon..Hedefe 1 DWİT CHAGİ
5.İstasyon..Hedefe 1 SEKEREK PALDİNG
4.İstasyon..Hedefe 1 NERYO CHAGİ
3.İstasyon..Hedefe 1 TOLLO CHAGİ
2.İstasyon..Hedefe 1 BURGU PALDİNG
1.İstasyon..Hedefe 1 PALDİNG
Genel Kurallar
1-Tüm tekniklerde hedeflere tam vuruş yapma zorunluluğu vardır. Tam vuruş
gerçekleştirmeyen teknikler (Elliği ıskalama tekniğe göre ayağın vuruş yapması gereken
yüzeyin hedefe vurulamaması, yapılması gereken tekniğin yerine benzer vuruş
uygulanması ve parkur yolunun şaşırılması hata olarak kabul edilecek ve hatalı teknikler
tekrar ettirilecektir.
2-Bütün teknikler uygulanırken tekniğin başlangıcından bitimine kadar ellerin yere teması
ve yere düşmek hata olarak kabul edilecek ve hatalı teknikler tekrar ettirilecektir.
3-Yüksek vuruş tekniklerinde hedef yüksekliği Erkeklerde 1.80m Bayanlarda 1,70m
olacaktır.
4- Bonus Sınavı: Bu istasyonların dışında Special teknik olarak Erkeklerde 2,30 cm
Bayanlarda 2.10cm yüksekliğindeki hedefe Tio Apçagi tekniği yapılacaktır. Bu mesafeye
vuruş yapabilen adayların Taekwon-do parkur derecesinden 5(beş) saniye düşülecektir.
Adayların bu tekniği yapma zorunluluğu yoktur. İsteyen adaylar sınava sadece Taekwondo
istasyon parkuruna katılabilirler. Her adaya Special teknik için 2 şans verilecektir.
5-Tekniklerin uygulanmasında adaylar tarafından yapılacak hatalar görevli öğretim
elemanı tarafından “HATA” komutu ile uyarılır. Bütün teknikler gidiş 1 defa ve dönüş 1
defa olmak üzere 2 defa yapılacaktır.
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Baraj süresi: Erkek adaylar 70 saniye, bayan adaylar 80 saniyedir.
- 33 -
8.8. ORYANTİRİNG BRANŞ SINAVI
1. Sınav süre ile yapılacaktır. Adayların parkur süresi ve hedeflere doğru gidip gitmedikleri
ise Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun EKS (elektronik bilgi sistemi) ile yapılacaktır.
2. Sınav parkuru İnönü Üniversitesi merkez kampüsü arazisi üzerinde yapılacaktır
(bakınız: İnönü Üniversitesi Kampüsü Oryantiring Haritası).
3. Adaylar Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde yarışacaklardır. Kadın parkuru 12001600metre arasında ve 8 kontrol noktası olacaktır. Erkeklerin parkuru 1500-1900metre
arasında ve 8 kontrol noktası olacaktır. Parkur haritası 1/5000 ölçeğindedir.
4. Her adaya parkuru tamamlaması için tek hak verilir. Aday parkuru 15 dakika içerisinde
bitirmelidir. 15 dakika da parkuru bitiremeyen aday diskalifiye olur.
5. Adaylar sınavda pusula kullanabilir ve GPRS özelliği olmayan saat taşıyabilirler. Yarışma
alanında üzerinde cep telefonu, GPRS cihazı, çağrı cihazı vs. gibi elektronik alet taşıyan
aday diskalifiye olur.
6. Adaylara SI’lar(sport ıdentified- elektronik yüzük) sınav komisyonu tarafından temin
edilecektir.
7. Her aday SI ile yarışacak ve yarışma sonunda SI’lar aday tarafından sınav görevlilerine
teslim edilecektir.
8. Sınav başlamadan bütün sporcular başlangıç karantina bölgesine alınır. Başlangıç karantina
bölgesini her ne sebeple olursa olsun terk eden aday sınavdan diskalifiye olur. Adaylar
karantina bölgelerini tek edemeyecekleri için içecek ve yiyecek ihtiyaçlarını
beraberlerinde getirebilirler.
9. Adayların çıkış saatlerini gösteren liste başlangıç karantina bölgesine asılacaktır. Adaylar
bu çıkış saatlerine göre çıkış yapacaklardır. Çıkış yapan aday, kendi kategorisindeki
haritayı alarak yarışmaya başlayacaktır.
10. Başlangıç karantina bölgesinde bekleyen adaylar, sıraları geldiğinde sıraya geçmeli ve
yüzüklerini “Clear EKS (temizleyici)” ve “check EKS’ye (çek EKS)” okutmalıdırlar.
Çıkış saatlerinde de adaylar çıkışlarını yapmalılardır.
11. Adaylar hedeflere sıra ile gideceklerdir. Hedefteki EKS sitemine yüzüğünü okutacaktır.
Aday yüzüğünü okuttuğunda sesli (bib sesi) ve görüntülü (ışı yanıp sönmesi) ikazlara
dikkat etmelidir. Aday yüzüğünü hedefdeki EKS’ye okutmada herhangi bir tereddüt
yaşıyorsa bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilir. Yine tereddüt yaşıyorsa hedefteki zımbayı
(punch) haritadaki rezerv kutucuğuna basmalı ve bu durumu bitişteki masa hakemine
göstermelidir.
12. Sıra ile hedeflere gitmemiş, yanlış hedefe giderek tamamlamış veya hedef atlamış aday
diskalifiye olur. Ancak bir aday parkurda yanlış hedefe gittiğinin farkına vardığında
doğru hedeften başlayarak sıra ile parkuru bitirebilir. Örneğin 8 hedeflik bir parkuru
koşan bir aday; 1, 2 ve 3. hedefe doğru gitmiş ancak 4. hedef yerine 7. hedefe gitmiş ve
sonra 5, 6 ve 8. hedefleri doğru yapmış olsun. Bu aday yanlış hedefe gittiğini fark edince
tekrar 4. hedefe gitmeli ve sonra sıra ile 5, 6, 7, ve 8.hedeflere giderek parkuru
tamamlamalıdır.
13. Yarışmayı bitiren aday haritayı görevlilere verir ve bitiriş karantina bölgesinde geçer.
Bitiriş Karantina bölgesine giren aday, tüm adayların sınavı bitene kadar beklemek
zorundadır. Karantina bölgesini terk eden aday diskalifiye olur.
- 34 -
14. Her adaya bitirişte hedef kontrol sonuç belgesi (EKS sistem ölçümü) verilir.
15. Seyirciler, misafirler, çalıştırıcılar vb. ayrı olarak hazırlanmış olan bekleme bölgesinde
bekleyeceklerdir. Yarışma bitene kadar bu alanı terk etmeleri yasaktır.
16. Her 30 dakikada bir adayların bitiriş süreleri panoya asılacaktır.
17. Adaylar herhangi bir ihtiyaç durumunda sınav görevlileri ile irtibata geçeceklerdir.
18. Her ne sebeple olursa olsun adayların; yarışmacılar, seyirciler, misafirler, çalıştırıcılar vs.
ile konuşması kesinlikle yasaktır. Bu kuralın bozulması halinde aday sınavdan ihraç
edilir.
- 35 -
8.9. SPOR TIRMANIŞ BRANŞ SINAVI
1. Aday spor tırmanış duvarında bulunan lider kategorisinde yarışacaktır.
2. Adaylara emniyet kemeri, magnezyum tozu ve torbası kullanımı sınavda sağlanacak
tırmanış ayakkabısı ise aday tarafından getirilecektir.
3. Aday rotaya tırmanmadan önce görevliler tarafından gerekli emniyet kontrolleri
yapılacak görevlilerin uygun bulması durumunda aday tırmanışa başlayabilecektir. Adayın
emniyetini alacak bir sınav görevlisi bulunacaktır. Ayrıca aday tırmanış sırasında sınav
komisyonunca verilecek kaskı takmak zorundadır.
4. Adaylara yarışma öncesinde 5 dk’lık rota tanıtımı yapıldıktan sonra 1.izolasyon alanına
alınırlar. Sıra ile adaylar haklarını denerler. 1. hakkını denemiş aday 2. izolasyon alanına
alınarak 2.hakkını denemek için bekler.
5. Her adaya rotayı bitirmek için iki hak verilir. Adayın haklardaki elde ettiği en az süre
adayın sınav süresi olarak belirlenir.
6. Belirlenen rotayı bayan adaylar 6 dakika ve erkek adaylar 4 dakika içerisinde tırmanışını
tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde parkuru tamamlayamayan adayın süresi,
güvenlik ipinin bulunduğu ekspreste alacağı ceza puanına eklenerek hesaplanır (Ayrıntılar
için Tablo 1’e bakınız).
7. Tırmanış süreye karşı yapılacağından bu süre, adayın iki el ve ayaklarını duvarda
belirtilen kısımlara yerleştirmesinden ve hakemin “hazır… başla!” komutuyla yarışma
başlar ve adayın bitiriş tutamağını (top) tutması ile biter.
8. Aday “başla!” komutuyla adayın süresi skorboardda görülür. Adayın bitiriş tutamağını
tutmaması halinde, bulunduğu tutamakta vücudunun (el, ayak vs.) duvarda ayrıldığı son
anda adayın süresi durdurulur. Bu süre adayın parkur süresi olarak belirlenir. Adayın
parkur süresine, en son emniyet ipinin takılı olduğu eksprese göre ceza puanı eklenerek
adayın sınav süresi bulunur (Ayrıntılar için Tablo 1’e bakınız).
9. Rota üzerindeki tutamaklar dışındaki tutamaklara herhangi bir şekilde el veya ayakla
temas edilmesi cezai yaptırım sebebidir. Bu gibi durumlarda, hakem yüksek sesle adayı
bilgilendirir ve her temas için adayın süresine 30 saniye eklenir.
10. Rota üzerindeki ekspres ve boltlardan destek alacak şekilde elle tutmamalı ve ayak ile
basmamalıdır. Aday ekspres veya boltları destek alacak şekilde tuttuğunda veya bastığında
adayın süresine 30 saniye eklenir.
11. Her aday parkuru bitirmek için verilen (bayan adaylar 6 dakika ve erkek adaylar 4
dakika) süre içerisinde emniyet ipini en az 5. Eksprese takmak zorundadır. Süre bitiminde
- 36 -
5.eksprese emniyet ipini takmamış sporcu o hakkında “0” sıfır puan almış sayılır. Her iki
hakkında da “0” sıfır alan aday sınavdan diskalifiye olur.
12. Süre bitiminde 5.ekspresi geçen ve yarışma süresini tamamlayan adayların sürelerine
ceza süreleri eklenerek bitiriş süreleri hesaplanır (Ayrıntılar için Tablo 1’e bakınız).
13. Süre doldu uyarısıyla aday bulunduğu tutamakta kalarak görevlinin tamam inebilirsin
komutu ile duvardan inecektir.
TABLO 1: Sportif Tırmanış Ceza Süreleri
Erkekler
Bayanlar
Ekspress
Ceza Süresi
Ceza Süresi
10. ekspress
0 saniye
0 saniye
9. ekspress
60 saniye
80 saniye
8. ekspress
120 saniye
160 saniye
7. ekspress
180 saniye
240 saniye
6. ekspress
240 saniye
320 saniye
5. ekspress
300 saniye
400 saniye
Parkur bitirme süresi bayanlar için 6 dakika ve erkekler için 4 dakikadır. Bu süre içerisinde
adayın emniyet ipi hangi ekspreste takılı ise yukarıdaki ceza süreleri bitirme süresine
eklenerek adayın sınav süresi bulunur.
- 37 -
8.10. DİĞER BRANŞLAR (TEMEL BECERİ PARKURU)
1. Öne takla: Aday tamamen ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak
minder üzerinde öne takla atar.
 Yan veya omuz üzerinden dönüşler, minder dışındaki taklalar, geçersiz
sayılır.
 Geçersiz harekette aday gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine hareketi doğru
yapmak için tekrar eder.
2. Denge üzerinde yürüme: Aday 25cm yüksekliğinde yerde bulunan denge
üzerinde düşmeden yürür yada koşar. Dengenin başlangıcında ve bitişinde
bulunan kırmızı alana ayağı temas etmelidir. Kırmızı alana basmadan
başlanması ya da bitirilmesi halinde ve ya diğer bölgelerde ayağın yere temas
etmesi halinde hareket dengenin başından başlar.
3. Futbol topu ile slalom yapma: Aday çemberin
içerisindeki topu ayağıyla alarak üç huni arasından top sürer.
Aday ilk huninin istediği tarafından top sürme hareketine
başlayabilir, en son 3 numaralı huninin etrafından geri
dönerek top sürme hareketini huniler arasında ters yönde
devam ettirir ve futbol topunu sadece ayaklarını kullanarak başlangıç noktasında belirlenmiş yere
koyar. Elle temas kesinlikle yoktur. Erkek ve bayan adaylarda 3 huni gidiş-dönüş kullanılacaktır.
 Aday kaçırdığı topu ayakla getirir ve kaldığı yerden tekrar eder.
 Elle yapılan temasta elin değdiği noktaya döner ayakla tekrar eder.
4. Sağlık topunu engelin üstünden geçirme: Aday bu istasyonda kasanın
içerisinde bulunan sağlık topunu alarak engelin üzerinden 2 (iki) defa
atarak geçirir. Aday ilk atışını önden atıp arkadan, daha sonra da tam
tersine arkadan atıp önden tutabilir. Aday sağlık topunu aldığı kasanın
içerisine koymadan diğer istasyona geçemez.
5. Denge Aletinin etrafından iki adet dairesel dönüş yapma: Aday denge
aletinin ister üstünden, ister altından başlamak suretiyle denge aletinin etrafında 2 adet dairesel
dönüşü tamamlayarak istasyonu bitirir.
 Eksik yapılan dönüşler tekrar edilir.
6. Tırmanma Duvarında yatay geçiş: Aday yanyana dizilmiş 7 tutamak ve 7 basamağı
kullanarak duvarın başlangıç noktasından bitişe düşmeden geçiş yapar. Başlangıçtan ve bitişe
kadar yerde bulunan mindere vücudun herhangi bir yeri temas etmemelidir. Aday geçiş
esnasında düşerse başlangıç noktasına dönerek harekete yeniden başlar.
7. Çembere Top Atma: Aday kasada bulunan topu alır ve çembere serbest olarak atar.
Kasada bulunan 4 toptan ikisi çemberden geçtiğinde istasyon tamamlanır. 4 top atıldığında
çemberden geçen top olmazsa aday diğer istasyona geçebilir. Ancak çembere doğru
yapılmayan atışlar içinse aday topu geri getirmek suretiyle atışı tekrar eder.
- 38 -
8. Cimnastik Sırası Üstünden Sıçrama: Aday toplam 5 çift ayak sıçrama yapar. 5 sıçramayı
tamamlayan aday diğer istasyona geçer.
9. Top Taşıma: Aday haznelerde bulunan 4 topu karşı kutulara aradaki engelden geçerek taşır.
10. Labirent Mekik Koşusu: Aday 3 kulvardan oluşan 18 metrelik parkuru koşar.
 Dönüşlerde hunilerden tutulmayacaktır. Devrilen huni aday tarafından düzeltilir.
 Kulvar atlayan aday diskalifiye edilir.
11. Paralelden geçme:Aday cimnastik paralelinin altından içine girerek, ellerinin yardımıyla
paralelin üzerinden atlar. Bitiş fotoseline koşar.
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Baraj süresi : Erkek adaylar
80
saniye, Bayan adaylar 95
- 39 -
saniyedir.
TEMEL BECERİ PARKURU
- 40 -
8.11. BASKETBOL BRANŞ SINAVI
Aday “START” kapısından geçerek süreyi başlatır
1. Aday kutu içindeki basketbol topunu alır ve duvarda GÖĞÜS PAS yapmak için
belirlenen alana gelir. Aday topu önce duvara çarptırarak tekrar topun kendisine gelmesini
sağlar. Aday bu hareketi 3 tane yapar ( Hareket, top önce duvara çarpıp ve başka bir yere
temas etmeden el ile aday tarafından tespit edilince 1 sayı olarak kabul edilir)
2. Aday işaret yönünde dikmeler ( 5 adet ) arasından slalom dribbling yapar.
3. Aday dikmeler arasından dribbling hareketini bitirdikten sonra topu (İŞARETLİ
YERDEN) önce yere çarptırarak sağ taraftaki çemberden topu geçirir ve diğer teste devam
eder. (top çemberden geçmez ise içinde 3 top bulunan kutudan bir top daha alarak aynı
hareketi yapar. Bu top ta çemberden geçmez ise kutudan bir top daha alır ve aynı hareketi
yapar. Bu top ta çemberden geçmez ise aday kutuda bulunan son topu alarak diğer teste
devam eder).
4. Aday işaret yönünde 6 adet dikmeler arasından slalom dribbling yapar.
5. Aday sağ el ile (SAĞ EL TURNİKE) turnike yaparak topu çemberden geçirir. Top
çemberden geçince aday diğer teste devam eder (top çemberden geçmez ise aday topu
çemberden geçirinceye kadar pota altından sağ el turnike atmaya devam eder).
Aday pota altından SAĞ EL ile 3 tane şut atar ( Çemberden geçen toplar sayı olarak kabul
edilir). TURNİKE ŞUT HAREKETİNDE SMAÇ YAPAN ADAY BU TESTTEN
MUAF SAYILIR
6. Aday ilk 6 dikme arasından slalom dribbling yapar.
7. Aday topu göğüs pas atarak sağ tarafta (İŞARETLİ YERDEN) bulunan çemberden
geçirir. Top çemberden geçer ise yan tarafta bulunan yedek toplardan birini alarak teste
devam eder. Top çemberden geçmez ise, yedek ( 3 top) topları kullanarak çemberden topu
geçirmeye çalışır. Aday, kutu içinde bulunan iki topu da çemberden geçiremezse, 3. (son
top) topu alarak diğer teste başlar.
8. Aday dikmeler ( 5 adet ) arasından dribbling yapar.
9. Aday hareketini bitirdikten sonra sol el ile turnike (SOL EL TURNİKE) şut atar. Top
çemberden geçmez ise aday topu çemberden geçirinceye kadar sol turnikeye devam eder,
Aday pota altından SOL EL ile 3 tane şut atar ( Çemberden geçen toplar sayı olarak kabul
edilir). TURNİKE ŞUT HAREKETİNDE SMAÇ YAPAN ADAY BU TESTTEN
MUAF SAYILIR
10. Aday topu gidiş noktasında bulunan kutu içine koyar ( Top dışarı çıkmamalıdır) ve
diğer teste devam eder.
11. Aday serbest atış çizgisi üzerinde bulunan 2 topu çembere şut atar
12. Aday sol yan tarafta (Middle zone) bulunan diğer 2 topu çembere şut atar
13. Aday sol yan tarafta (Dip çizgi de) bulunan son 2 topu da çembere şut atar
Aday finish çizgisinden geçerek basketbol beceri testini bitirir
NOT: 11, 12, ve 13 sayılı testlerde aday en az 1 topu çemberden geçirmek
zorundadır. Aday anılan şutlardan hiçbirini ( toplam 6 şut atışı) sayı yapamaz ise 5
saniye zaman kaybı kaydedilir (toplam süreye 5 sn eklenir). Aday sayı olan
(çemberden geçen) 2., 3., 4., 5. ve 6. şutlardan her biri için 5 bonus saniye puan alır
(zaman olarak toplam süreden düşülür)
Bu testi en kısa sürede tamamlayan aday 100 puan alır.
Her aday bu testi 2 defa yapar ve en iyi derecesi puan olarak hesaplanır.
Tüm hareketler basketbol hakemlik kurallarına uygun olarak yapılır.
Bayan ve erkek adaylar kendi kategorilerinde değerlendirmeye alınır.
Bayan adayların baraj süresi 100 saniye, erkek adayların ise 85 saniye dir
Kategorilerinde testi en kısa sürede bitiren aday, en yüksek puanı alır.
Erkek adaylar 7, bayan adaylar 6 numara top ile teste tabi tutulurlar.
- 41 -
- 42 -
8.12. FUTBOL BRANŞ SINAVI
Sınavda futbol oyun kuralları geçerlidir. İstasyon aralarındaki geçişler topla dribbling
şeklindedir.
1. TOP SEKTİRME: Aday topu ayağıyla 1 defa sektirip yere bırakır + 2 defa sektirip
yere bırakır + 3 defa sektirip dripling ile diğer istasyona geçer.
2. ENGELLİ VER-KAÇ: Top engelin altından ve aday ise engelin üzeriden geçer.
Panyadan 1 sağ ve 1 sol ver-kaç yapar. Top son engelin altından ve aday ise engelin
üzerinden geçerek dripling ile diğer istasyona geçer.
3. ENGEL ÜZERİNDEN TOPU GEÇİRME: Aday topu engelin üzerinden ve kendisi
ise engelin yanından geçerek diğer istasyona geçer.
4. SLALOM DRİBBLİNG: Huniler arasından slalom driplingle diğer istasyona geçer.
5. DİYAGONAL DRİBBLİNG: Huniler arkasından slalom dribblingle diğer istasyona
geçer.
6. HEDEFE ATIŞ: Aday topu sepetin içerisine ellerini kullanmadan atarak diğer
istasyona geçer.
7. KALEYE GOL: File üzerinden hentbol kalesine 5 atıştan 2 gol kaydedilmelidir. Her
vuruştan sonra huni etrafından dönülür. 5 atıştan 1 isabet kaydedemeyen 3 saniye, 2 isabet
kaydedemeyen 6 saniye ceza süresi alır ve toplam süresine ilave edilir. Atışlarını
tamamlayan aday bitiş fotoselinden çıkarak süreyi durdurur.
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Baraj süresi : Bayan adaylar 75 saniye, Erkek adaylar 65 saniyedir.
- 43 -
8.13. VOLEYBOL BRANŞ SINAVI
1. PARMAK PAS: Aday topu önce yere vurur. Daha sonra yerden seken topu sol
çaprazdan sepetin içerisine parmak pas ile 5 atış yapar ve diğer istasyona geçer. 5 atıştan 2
isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçer.
Ceza süreleri:
*5 atıştan 1 isabet kaydetmişse 3 saniye ceza alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan isabet kaydedememişse 9 saniye ceza alır ve toplam süreden düşülür,
Bonus süreleri:
*5 atıştan 3 isabet kaydetmişse 3 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 4 isabet kaydetmişse 6 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 5 isabet kaydetmişse 9 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
2. MANŞET PAS: Aday topu önce yere vurur. Daha sonra yerden seken topu ortadan
sepetin içerisine manşet pas ile 5 atış yaparak diğer istasyona geçer. 5 atıştan 2 isabet
kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçer.
Ceza süreleri:
*5 atıştan 1 isabet kaydetmişse 3 saniye ceza alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan isabet kaydedememişse 9 saniye ceza alır ve toplam süreden düşülür,
Bonus süreleri:
*5 atıştan 3 isabet kaydetmişse 3 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 4 isabet kaydetmişse 6 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 5 isabet kaydetmişse 9 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
3. PARMAK PAS: Aday topu önce yere vurur. Daha sonra yerden seken topu sağ
çaprazdan sepetin içerisine parmak pas ile 5 atış yaparak diğer istasyona geçer. 5 atıştan 2
isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçer.
Ceza süreleri:
*5 atıştan 1 isabet kaydetmişse 3 saniye ceza alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan isabet kaydedememişse 9 saniye ceza alır ve toplam süreden düşülür,
Bonus süreleri:
*5 atıştan 3 isabet kaydetmişse 3 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 4 isabet kaydetmişse 6 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 5 isabet kaydetmişse 9 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
4. SMAÇ: Aday duvarda yerden sektirmeli 3 smaç vuruşu yaparak diğer istasyona geçer.
(NOT: İkinci yedek topu kullanmasına rağmen 3 smaç vuruşu kaydedemeyen 3 sn ceza
puanı alır ve toplam süreye eklenir)
5. SMAÇ: 4 Nolu bölgede asılı topa smaç vuruşu yaparak diğer istasyona geçer.
(NOT: Asılı topa 3 deneme sonunda smaç vuruşu kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır ve
toplam süreye eklenir)
6. SMAÇ: 2 NOLU Nolu bölgede asılı topa smaç vuruşu yaparak diğer istasyona geçer.
(NOT: Asılı topa 3 deneme sonunda smaç vuruşu kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır ve
toplam süreye eklenir)
7. BLOK: 3 Nolu bölgede blok sehpasına çift el temas yaparak diğer istasyona geçer.
(NOT: Blok sehpasına 3 deneme sonunda çift el temas kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır
ve toplam süreye eklenir)
- 44 -
8. 1.TENİS SERVİS: Servis bölgesinden 1 nolu bölge içerisine tenis servis ile 5 atış
yaparak diğer istasyona geçer. 5 atıştan 2 isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve
bonus almadan geçer.
Ceza süreleri:
*5 atıştan 1 isabet kaydetmişse 3 saniye ceza alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan isabet kaydedememişse 9 saniye ceza alır ve toplam süreden düşülür,
Bonus süreleri:
*5 atıştan 3 isabet kaydetmişse 3 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 4 isabet kaydetmişse 6 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 5 isabet kaydetmişse 9 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
9. 2.TENİS SERVİS: Servis bölgesinden 5 nolu bölge içerisine tenis servis ile 5 atış
yaparak çıkış fotoseline koşar. 5 atıştan 2 isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve
bonus almadan geçer.
Ceza süreleri:
*5 atıştan 1 isabet kaydetmişse 3 saniye ceza alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan isabet kaydedememişse 9 saniye ceza alır ve toplam süreden düşülür,
Bonus süreleri:
*5 atıştan 3 isabet kaydetmişse 3 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 4 isabet kaydetmişse 6 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
*5 atıştan 5 isabet kaydetmişse 9 saniye bonus puanı alır ve toplam süreye ilave edilir,
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Baraj Süresi: Erkek adaylar 75 saniye, bayan adaylar 85 saniyedir.
- 45 -
- 46 -
8.14. HENTBOL BRANŞ SINAVI
Aday başlangıç fotoselinden geçerek süreyi başlatır.
1. KOŞULAR: Başlangıç fotoselinden gelen aday huniye kadar öne düz koşu yapar ve
huninin etrafından dönerek diğer huniye kadar sağ yan koşu yapar huniyi geçen aday diğer
huniye kadar sol yan koşu yapar hunini arkasından dolaşıp diğer huniye kadar geri koşu
yapar huniden dönen aday öne düz koşu ile diğer istasyona geçer.
2. Pas: Duvarda 3 temel pas yapılır.
3. Pas: Duvarda yerden sektirmeli 3 pas yapılır.
4. Şut: Sadece A Panosuna 3 atıştan 1 isabet yapması istenir. Ancak süre bonusu
kazanabilmek için şut istasyonunda hedefe toplam 3 atış kullanabilir ve diğer istasyona
geçer. 3 atıştan isabet kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır ve toplam süreye eklenir.
3 atıştan 1 isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçebilir.
3 atıştan 2 isabet kaydeden 3 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
3 atıştan 3 isabet kaydeden 6 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
5. Şut: A ve B panosuna 3 atıştan 1 isabet yapması istenir. Ancak süre bonusu
kazanabilmek için şut istasyonunda hedefe toplam 3 atış kullanabilir ve diğer istasyona
geçer. 3 atıştan isabet kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır ve toplam süreye eklenir.
3 atıştan 1 isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçebilir.
3 atıştan 2 isabet kaydeden 3 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
3 atıştan 3 isabet kaydeden 6 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
6. Kaleden Kaleye Atış: Diğer kaleye file üzerinden 3 atıştan bir isabet yapması istenir.
Ancak süre bonusu kazanabilmek için şut istasyonunda hedefe toplam 3 atış kullanabilir
ve diğer istasyona geçer. 3 atıştan isabet kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır ve toplam
süreye eklenir.
3 atıştan 1 isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçebilir.
3 atıştan 2 isabet kaydeden 3 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
3 atıştan 3 isabet kaydeden 6 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
7. Şut: Sadece B panosuna 3 atıştan 1 isabet yapması istenir. Ancak süre bonusu
kazanabilmek için şut istasyonunda hedefe toplam 3 atış kullanabilir ve diğer istasyona
geçer. 3 atıştan isabet kaydedemeyen 3 sn ceza puanı alır ve toplam süreye eklenir.
3 atıştan 1 isabet kaydeden diğer istasyona süre cezası ve bonus almadan geçebilir.
3 atıştan 2 isabet kaydeden 3 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
3 atıştan 3 isabet kaydeden 6 sn bonus puanı alır ve toplam süreden düşülür.
8. Dönüş: Aday çubuk etrafından 360 derece dönüş yapar.
9. Engelli Koşu: Aday engeller üzerinden koşarak geçer ve bitiş fotoselinden çıkar.
Adaya iki hak verilir, en iyi süresi değerlendirmeye alınır.
Hedef levhalar 50x70cm ebadındadır.
Sınavda hentbol oyun kuralları geçerlidir. Baraj süresi: Erkek adaylar 70 saniye
bayan adaylar 80 saniyedir.
- 47 -
- 48 -
9. SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav verileri BESYO özel yetenek sınavı analiz programına on-line olarak
aktarılacak ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılacaktır.

Adayın toplam 100 puan üzerinden elde ettiği puan en az 40 puan olmak
zorundadır. ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) 40 puanın altındaki adaylar
değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Özel Yetenek Sınav puanı (OSYP) ile Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2014 YGS
Puanı hesaplanması sonucunda yerleştirme puanı (YP) en yüksekten başlanarak branş
kontenjanlarına yerleştirme yapılacaktır. Bu değerlendirme her branş için ayrı ayrı
yapılacaktır.
Branşın kontenjanı sayısında aday başarılı olamamışsa bu branşın boş kalan kontenjanı
en yüksek özel yetenek sınav puanına sahip yedek adayın bulunduğu branşa
aktarılacaktır.

Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2014 Yüksek Öğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar
doğrultusunda yapılacaktır.
Tanımlamalar:
ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapmış
olduğu sınavlarda, adayın 100 üzerinden aldığı spor uygulamaları puanı.
ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formül ile
(ÖSYM’nin belirlediği) ağırlıklandırılması.
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden
diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülen puan türü
2014 YGS PUANI (YGS-P) YGS puanlarının en yükseği.
YP (Yerleştirme Puanı) - Adayın branş sınavında topladığı puanından elde edilen
ÖYSP-SP ile OBP ve YGS-P (2014-YGS Puanı), YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara
göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı.
ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı ) HESAPLANMASI:

ÖYSP
%40
IN
ALTINDA
ALINMAYACAKLARDIR.
KALAN
- 49 -
ADAYLAR
DEĞERLENDİRMEYE
 ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için
ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacak
ve her adayın ÖYSP Standart Puanı belirlenmiş olacaktır. ( Bu formüller herhangi bir
değişiklik olduğu taktirde 2014 ÖSYS Sınav Klavuzuna göre düzenlenecektir.)

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın ve 2014 YGS Puanının
en yükseği kullanılacaktır.
YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI:
 Adaylar YP puanlarına göre, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Tüm bölümler için Tablo2 de
belirtilen kontenjanlar dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Milli Sporcular ve Spor alan/kol/bölümlerinden gelenler için;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P) + (0,03 x OBP)
b) Spor alan/kol/bölümleri dışından gelenler için;
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)
* 2013-ÖSYM'de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar 2014YGS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanan katsayılar
yarıya düşürülür.
10. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI




Sınav sonuçları; adayların tercih ve branşta en yüksek yerleştirme puanına göre
sıralanarak yerleştirme işlemi tamamlanacak ve Asil – Yedek adaylar branşlara göre
belirlenerek ilan edilecektir.
Yedek kazanacak adaylar, her branşın kendi içerisinde yerleştirme (YP) puanına göre
en yüksek adaydan başlayarak bölüm tercihlerine göre asil adayların kaydını
yaptırmadığı branşa yapılacaktır.
Branşın yedeğinin bulunmadığı hallerde (YP) puanına göre en yüksek adayın branşına
kontenjan aktarımı yapılarak yerleştirme işlemi başlatılacaktır.
Adayların bölüm tercih sıralaması yerleştirmede dikkate alınacaktır. Yerleştirme puanı
eşit olan adayların sıralamasında YGS sınav puanının yüksekliği esas alınacaktır.
- 50 -














Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 1-5 Eylül 2014
tarihlerinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi tarafından yapılır.
Kayıt yaptırmaya hak kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan
erkek ve bayan adaylar olması durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan
sayıları en geç 08 Eylül 2014’de BESYO web sayfasından ilan edilir.
Boş kalan kontenjanlara ikinci öğrenci yerleştirme yapmak için, adaylara otomasyon
üzerinden 12 Eylül 2014 mesai saati bitimine kadar başvuru hakkı verilir.
Boş kalan kontenjanlara ikinci öğrenci yerleştirmesi, sadece belirtilen tarihler
arasında başvuru yapan adaylar arasından yapılır.
İkinci öğrenci yerleştirmesi sonuçları en geç 15 Eylül 2014 tarihinde BESYO web
sayfasından ilan edilir.
İkinci öğrenci yerleştirmesi sonucunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların
kayıtları 15-17 Eylül 2014 tarihlerinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
tarafından yapılır.
İkinci öğrenci yerleştirmesi sonucunda belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmaya hak
kazandıkları halde kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar olması
durumunda, bölümlere göre boş kalan kontenjan sayıları en geç 18 Eylül 2014’de
BESYO web sayfasından ilan edilir.
Üçüncü öğrenci yerleştirmesi için daha önce yayınlanan birinci ve ikinci öğrenci
yerleştirmelerinde kesin kayıt hakkı kazanan ve isimleri ilan edilmiş adaylar dışındaki
sınavına katılmış tüm adaylara 19 Eylül 2014 mesai bitimine kadar yeni başvuru
yapma hakkı verilir.
Boş kalan kontenjanlara üçüncü öğrenci yerleştirmesi, sadece belirtilen tarihler
arasında üçüncü öğrenci yerleştirmesi için başvuru yapan adaylar arasından yapılır.
Üçüncü öğrenci yerleştirmesi sonucunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların kayıtları 22-23 Eylül 2014 tarihlerinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri
Dairesi tarafından yapılır.
Üçüncü öğrenci yerleştirmesi için başvuru hakkını kullanan adayların listesi
yerleştirmeler sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü yerleştirme listelerinde isimleri olan
ve kesin kayıt hakkı kazanan adaylar çıkartılarak en yüksek puandan itibaren
sıralanarak en geç 24 Eylül 2014’de BESYO web sayfasından ilan edilir. Üçüncü
öğrenci yerleştirmesi için bölümlere göre gerekli kontenjanların tamamlanamaması
durumunda ilan edilen listede ismi bulunan adaylara 26 Eylül 2014 tarihi mesai
bitimine kadar kayıt yaptırmak istediklerini belirten dilekçe vermeleri için ek süre
verilir. Sadece dilekçe vermiş olan adaylardan bölümlere göre yaptıkları tercihler
dikkate alınarak öncelik sırasına göre boş kalan kontenjanlara öğrenci yerleştirmesi
yapılır.
Üçüncü öğrenci yerleştirmesi sonucunda boş kalan kontenjanlara yerleştirilmesi
yapılan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 29-30 Eylül 2014
tarihlerinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
İkinci ve üçüncü öğrenci yerleştirmesi için belirlenen tarihler içerisinde tercih
yapmayan adaylar boş kalan kontenjanlara yerleştirilme haklarından vazgeçmiş
sayılırlar.
30 Eylül 2014 mesai bitiminden ve erkek öğrenci kontenjanları tamamlanmasından
sonra bölümlerin bayan kontenjanlarında boş kontenjan kalması ve yapılan tüm
yerleştirmelerde yeterli sayıda bayanın tercih hakkını kullanmayarak kayıt
yaptırmaması durumunda; bayan kontenjanları erkek adaylar arasından verdikleri
dilekçeler dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek puanlı adaydan başlanıp
tercihleri dikkate alınarak tamamlanır.
- 51 -

Adayların branş sınavında elde ettikleri dereceleri ve başarı puanları; İnönü
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Web sayfasından, sınavın yapıldığı
yerdeki ilan panosundan ve adayın bireysel otomasyon alanından ilan edilir.
11. SINAV SONUCU VE PUANLARINA İTİRAZ:
a. Sınav test sonuçlarına resmi itirazlar için; “İnönü Üniversitesi BESYO Sınav
Komisyonuna” itiraz konusunun açıkça belirtilmiş olduğu bir dilekçe ve T.C Ziraat
Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi (0183), 52559557-5002 nolu hesabına 50.00 TL
yatırdığına dair “BESYO Sınav İtiraz” ibareli dekontla birlikte başvurulur.
b. Her uygulamadan sonra, adayların elde ettiği dereceler elektronik değerlendirme
programına kaydedilir. Bu dereceler ve adaylar için hesaplanan standart puanlar her
sınavın bitimini takiben ilan edilir. Adaylar, kendi derecelerini takip ederek yanlışlık
olduğu düşünülen konudaki itirazını bir dilekçe ve 11.a’ da belirtilen banka dekontu ile
birlikte sınav komisyonuna iletebilirler.
c. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. Adayların kendisi dışında
bir başkasının yaptığı itirazlar kabul edilmez. Müracaatlar adayın kendi sınav bitimini
takiben yapılabilir. Sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonra yapılacak olan itirazlar dikkate
alınmaz.
d. Aday, uygulama sırasında yapmadığını düşündüğü bir hatadan dolayı diskalifiye edilmiş
ise test bataryaları kaldırılmadan önce sınav komisyonuna dilekçe ile başvurabilir.
e. Özel yetenek sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi (geridön) kararına uymayan ve devam eden adaylar diskalifiye edilir ve itiraz hakkı verilmez.
f. Şikâyet konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, adayın
uygulaması Sınav Komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar incelenerek itiraz
karara bağlanır ve adaya bildirilir.
g. İtiraz ücretleri hiçbir durumda adaya geri ödenmez.
12. KESİN KAYIT
a. Birinci yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları:
01-05 Eylül 2014 tarihleri içinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından yapılır.
b. İkinci yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları
08-12 Eylül 2014 tarihleri içinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından yapılır.
c. Üçüncü yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları
22-23 Eylül 2014 tarihleri içinde İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından yapılır.
d. Üçüncü yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar için kesin kayıt hakkı kazanan
adaylar İnönü Üniversitesi BESYO Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan tarihler içinde
İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına kesin kayıt yaptırırlar.
e. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini sadece kendileri takip etmek ve kayıt
yaptırmak zorundadır. Kesin kayıt için verilen süreler içerisinde kaydını yaptırmayan
öğrenciler tüm kayıt haklarını kaybederler.
- 52 -
13. KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:








Adayın 2014 YGS Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaysız fotokopisi
Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici
mezuniyet belgesi
Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı belgesi
İkametgah ile ilgili beyanı
Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi
l2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş )
Katkı payı banka dekontu (ikinci Öğretim için)
Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak heyet raporu belgesi
BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI
Tüm adaylara İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2014 Özel Yetenek Sınavında Başarılar Dileriz
1
•İnternete bağlı bir bilgisayar ile İnönü Üniversitesi BESYO web sayfasından veya
http://besyosinav.inonu.edu.tr internet adresindeki otomasyondan "Hemen
Başvur"butonuna tıklayarak önkayıt yapınız.
2
•Türkiye'deki herhangi bir Ziraat Bankası şubesine veya ATM'sine giderek Yönlendirme
ve Danışmanlık Hizmetleri ücretini yatırınız
(İnönü Üniversitesi kurumsal tahsilat hesabına TC Kimlik No belirtilerek yatırılmalıdır).
3
•Banka ücretinizi yatırdıktan en az 30 dakika sonra tekrar kamera ve yazıcısı olan
bilgisayarınız ile başvuru işleminizi tamamlayınız. Yardım almak için otomasyon
girişindeki canlı destek bağlantısını kullanabilirsiniz.
4
•Başvurunuzu tamamladıktan sonra üzerinde kişisel bilgileriniz olan Başvuru Formunu
yazıcıdan çıkartarak imzalayınız.
7
•Sınav Giriş Belgenizi yazdırarak üzerinde belirtilen tarihte özel kimlik belgeniz ve sınav
başvuru evraklarınızla sınav merkezinde hazır olunuz.
•Sınav gününüzde gelerek üzerinde aday numaranızın yazılı olduğu t-shirtinizi alınız.
9
•Sınav komisyonu tarafından yapılan uyarıları ve anonsları takip ederek sıranız
geldiğinde sınava giriniz Başvuru evraklarınızı kimlik kotrol memuruna teslim ediniz.
•(Önemli Not: 2014 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate alınacak
ve sırasını kaçıran adaya daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı
verilmeyecektir).
- 53 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 054 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content