close

Enter

Log in using OpenID

4. Sınıf

embedDownload
Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu
2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı
4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
II. Dönem I. Yazılı
Hepinize Başarılar Dileriz
Adı: …………………………….. Soyadı: ……………………….. Sınıfı: ……….. No: ……. Puan: ……
1.Soru
Aşağıda Fatiha Suresi’nin okunuşu karışık olarak verilmiştir. Okunuş sırasına göre yan tarafa sıralayalım. (2X8=16 PUAN)
1- D
A
2- A
Errahmanirrahim
C
İhdinessırâtal müstakîm
B
Maliki yevmiddin
3- C
müstakîm
G İyyâke nağbüdü ve iyyâke nesteîn
4- G
E
6- H
Ve leddâllin.
D Elhamdülillahi rabbil alemin
7- F
H
8-E
2.Soru
Bemele ile başlayan Kur’an-ı Kerim’in her bir bölümüne denir. Kuran’da bu şekilde 114 bölüm vardır.
Allah tarafından peygamberlere gönderilen
ilahi emir ve yasaklara
denir.(Vahiy)
Soru
Sure
Ayet
Vahiy
Cüz
Hatim
Meal
Kur’an-ı Kerim’i baştan
sona okuyup bitirmeye
denir(.Hatim)
Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye tercüme edilmiş
haline denir.
Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfalık her bir bölümüne verilen isimdir.
(Meal)
Aşağıda verilen hecelerden yan tarafa işlediğimiz konular ile ilgili anlamlı kelimeler oluşturup yazınız. (1X8 =8 PUAN)
İn
5.SoruA
Se
E
Kev
ser
rat
Tev
ram
Sırâtallezîne enamte aleyhim
Aşağıdaki bölümde orta kısımda verilen kavramları uygun tanımlarla eşleştirelim. (3X6=18 PUAN)
Kur’an-ı Kerim’in iki
durak arasında kalan
her bir cümlesine denir.(Ayet)
4.
Gayril mağdubi aleyhim
F
5- B
lak
min
ke
Ha
Mek
cil
1 Kevser
2 Tevrat
3 Alak
4 İncil
5 Sevap
6 Haram
7 Ahlak
8 Emin
6X2=12PUAN
vap
Aşağıdaki metinde verilen boşlukları uygun kelimeler ile dolduralım.13PUAN
Hz. Muhammed 40yaşına geldiğinde peygamberlik görevi başlamıştır. Peygamberimize ilk vahiy Hira da gelmiştir.
Peygamberimize gönderilen ilk ayetler Kur’an-ı Kerim içerisinde Alak Suresinde yer alır. Kur’an-ı Kerim’in indirişi parça
parça olmak üzere yaklaşık 23 Yılda tamamlanmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra Vahiy Katipleri tarafından
ağaç yapraklarına, hayvan derilerine veya kaya parçalarına yazılan ayetler Hz Ebu Bekir zamanında bir araya toplan5X9= 45
mıştır. Daha sonra da Hz Osman zamanında bir araya toplanan metinler kitap haline getirilmiş ve çoğaltılarak önemli
merkezlere gönderilmiştir.
PUAN
6.
Soru
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları soru üzerine cevaplayalım.
"Anne ve Babaya öf bile demeyiniz." (Hadis)
1. Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan
bir çocuk yukarıdaki hadise aykırı davranmış
olur?
A) Annesinin verdiği nasihatlere uygun davranmak
B) Babasına karşı hiç yalan söylememek
C) Annesi ile sürekli kavga etmek
D) Ev işlerinde annesine yardımcı olmak
2.
Kuranı Kerimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir bozulmaya uğramadan günümüze
kadar ulaşmıştır.
B) Yeni Müslüman olan toplumların okuyup öğrenmesi için çoğaltılarak önemli merkezlere
gönderilmiştir
C) Kitap haline getirilip çoğaltılması vahiy katipleri
ve hafızlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
D) Peygamberimizin emri ile kitap haline getirilmiştir.
I. Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okuma
II. İçinde geçen emir ve yasaklara uygun bir yaşam sürme
III. Kur'an-ı Kerim okunduğu esnada saygılı bir
şekilde dinleme
3. Yukarıda verilenlerden hangilerinin Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerinden olduğu
söylenebilir?
A) I ve II
B) I,II ve III
C) II ve III
D) I ve III
4.
Peygamberimiz kendisine gelen vahiylerin korunması için bazı tedbirler alırdı. Aşağıdakilerden
hangisi bu tedbirlerden biri değildir?
A) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi
B) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı
C) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi
D) Gelen vahiyleri ezberlemeleri için tüm Müslümanları zorlardı
► Sure
► Ayet
► Durak
► Cüz
6. Yukarıda verilen kavramlar aşağıdakilerden
hangisi ile ilgilidir?
A) Namaz
B) Kur'an-ı Kerim
C) Hatim
D) İbadet
Beyza: Dinimizin kurallarını niçin öğrenmeliyiz?
Fatih: Çünkü..........
7. Yukarıdaki konuşmada Fatih'in vereceği cevap
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Dinimizi doğru ve eksiksiz yaşayabilmek için
B)Allah'ın bizlere vermiş olduğu sayısız nimetlerin
şükrünü yerine getirebilmek için
C)Din kültürü yazılısında başarılı olmak için
D)Ahirette cennete gidebilmek için
Kur'an-ı Kerim ........................ tarafından yazıldı.
......................... zamanında kitap haline getirildi.
......................çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi.
8. Aşağıda verilen seçenekleri yukarıdaki boşluklara yazdığımızda hangisi dışta kalır?
A) Vahiy kâtipleri
B) Hz. Muhammed
C) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Osman
9. Muzaffer Kur'an-ı Kerim'deki sureleri yazarak
bir liste yapmıştır. Ancak listenin 1. sırasını boş
bırakmıştır. Muzafferin listesine aşağıdakilerden
hangisinin yazılması gerekir?
A) İhlas Suresi
B) Yasin Suresi
B) Felak Suresi
D) Fatiha Suresi
Kevser Suresi
Bakara Suresi
Tevbe Suresi
9. Aşağıda verilen soruların hangisine uygun bir
cevap yukarıda yer almaz?
A) Kur'an-ı Kerim'in besmelesiz başlayan suresi hangisidir?
B) Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir?
C) Kur'an-ı Kerim'in en sonunda yer alan sure hangisidir?
D) Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir?
Mürsel ODABAŞ
Ali KÜÇÜKDAĞLI
Şakir
OKCU
İlyas CEYLAN
Bilal YAŞAR
Bahri YILDIZBAŞ
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content