close

Enter

Log in using OpenID

2012 yılında satın alınan yayınlar

embedDownload
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1 0101868
2 0101869
3 0101988
4 0101870
5 0102107
6 0102452
7 0102673
8 0102674
9 0102621
10 0102108
11 0101872
12 0101873
13 0102005
14 0101964
15 0102118
16 0101876
17 0101874
18 0101875
19 0102622
20 0101877
21 0102623
22 0101878
23 0102059
24 0102011
25 0102109
26 0101879
27 0102624
28 0101880
29 0102012
30 0102013
31 0102110
32 0102111
33 0101965
34 0102625
35 0101966
36 0101881
37 0102626
38 0101882
39 0101883
40 0101884
41 0101885
42 0101960
43 0101886
44 0102014
45 0101887
46 0102627
47 0102722
48 0102723
49 0102724
50 0102628
51 0102620
52 0102778
53 0102779
54 0102780
55 0102781
56 0102782
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
1000 MUHTEŞEM RESİM
1711 PRUT SEFERİ BALTACI MEHMET PAŞA BÜYÜK
PETRO’YA
KARŞI
1734
- 1735
OSMANLI - İRAN SAVAŞI MÜHİMME
DEFTERİ
(RAMAZAN
1146 - ZİLHİCCE
21. YÜZYILDA TÜRK MÜZİĞİ
TEORİSİ 1147)
50 TÜRK MÜZİĞİ BESTEKARI
AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI DEVLET MEMURLARI KANUNU
AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI DEVLET MEMURLARI KANUNU
AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI DEVLET MEMURLARI KANUNU
ADVANCES IN VARIABLE STRUCTURE AND SLIDING
MODE
AHLAK CONTROL
FELSEFESİ
AHLAK FELSEFESİNE GİRİŞ METİNLERLE AHLAKİ
TEMELLENDİRME
AHLAK VE ETİK
AHLAK VE ÖTESİ
AKIL VE İNANÇ DİN FELSEFESİNE GİRİŞ
ALTI DERSTE MÜZİĞİN POETİKASI
ALVİN PLANTİNGA VE ANALİTİK DİN FELSEFESİ
ANADOLU ORKİDELERİ = ANATILIA ORCHIDS
ANADOLU’DA BARTOK'UN İZİNDE
ANIMAL REPRODUCTION : NEW RESEARCH
DEVELOPMENTS
ANSİKLOPEDİK MÜZİK SÖZLÜĞÜ
ANTIMICROBIAL POLYMERS
ARAP - İSLAM AKLININ OLUŞUMU
ARAP İSLAM KÜLTÜRÜNÜN AKIL YAPISI
AŞIK VEYSEL-TÜRKÜZ TÜRKÜ ÇIĞIRIRIZ
ATEİZM VE İSLAM : KALEMİ AÇIDAN MODERN ÇAĞ
ATEİZMİNİN
ELEŞTİRİSİ
ATEİZM YANILGISI
AUGMENTATION MAMMAPLASTY : REDEFINING
PATIENT
SURGEON EXPERIENCE
AVRUPALIAND
GEZGİNLERİN
GÖZÜYLE OSMANLILARDA
MUSIKİ
AYDINLATMA TASARIMI VE PROJE UYGULAMALARI
AYDINLATMA TASARIMI VE PROJE UYGULAMALARI
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ ATLASI
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ ATLASI
BATI MÜZİĞİNİN KISA TARİHİ
BEHAVIOR OF MARINE FISHES : CAPTURE PROCESSES
AND
CHALLENGES
BELACONSERVATION
BARTOK'UN TÜRK
HALK MÜZİĞİ DERLEMELERİ
ÜZERİNE
ÇALIŞMALAR
BERKLEY VE İMMATERYALİST METAFİZİĞİ
THE BIO MATERIALS SILVER JUBILEE COMPENDIUM :
THE
BEST PEŞİNDE
PAPERS PUBLISHED
IN BIOMATERIALS
1980 BİLGELİK
DİN FELSEFESİ
YAZILARI
BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN MANTIĞI
BİR ÇİFT AYAKKABI
BİR ÇİFT AYAKKABI
BİR FELSEFİ PROBLEM OLARAK VAHİY VE MUCİZE
BİR VAROLUŞÇUNUN İMAN SAVUNMASI
BİR ZAMANLAR OSMANLI İMPARATORLUĞUN ÜÇ
KITADAKİ
İZLERİ
BU
MÜLKÜN
SULTANLARI 36 OSMANLI PADİŞAHI
CAMPBELL - WALSH UROLOGY VOLS - 1
CAMPBELL - WALSH UROLOGY VOLS - 2
CAMPBELL - WALSH UROLOGY VOLS - 3
CAMPBELL - WALSH UROLOGY VOLS - 4
CASARETT AND DOULL’S TOXICOLOGY : THE BASIC
SCIENCE
OF POISONS
A CASE - BASED
APPROACH TO PET / CT IN ONCOLOGY
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
Sayfa: 1
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
770/B55B
956.101531/A474B
956.10153/B559B
NAİL YAVUZOĞLU
780.9561/Y278Y
M. FATİH SALGAR
780.920561/S243E
342.068/A144A
MUSTAFA DÖNMEZ
342.068/D955A
MUSTAFA DÖNMEZ
342.068/A144A
629.8312/A272A
ALEXIS BERTRAND
170/B367A
LOKMAN ÇİLİNGİR
100/Ç545A
CAFER SADIK YARAN
170/Y262A
PAUL TILLICH
170/T444A
200.1/A444A
IGOR STRAWINSKY
780.1/S762A
FERHAT AKDEMİR
200.1/A423A
FARUK AKBAŞ
574.5/A412A
SIPOS JANOS
780.9561/S566A
636.082/A545A
AKTÜZE İRKİN
780.03/A479M
668.4/A574A
MUHAMMED ABİD CABİRİ 297.01/C115A
MUHAMMED ABİD CABİRİ 297.01/C115A
ALİ BERAT ALPTEKİN
811.4209/A467A
İBRAHİM COŞKUN
291.14/Ç674A
SELÇUK KÜTÜK
211.8/K979A
JOHN B. TEBBETTS
618.19059/T311A
BÜLENT AKSOY
780.9561/A476A
ADEM ÜNAL
621.321/Ü524A
ADEM ÜNAL
621.321/Ü524A
JOHN M. LORE
617.51059/L663B
JOHN M. LORE
617.51059/L663B
PAUL GRIFFITHS
780.56/G652B
639.2/B332B
DURSUN AYAN
780.92/A925B
HACI MUSTAFA AÇIKÖZ 110/A144B
610.28/B565B
CAFER SADIK YARAN
200.1/Y262B
KARL R. POPER
001.42/P666B
SUNAY AKIN
813.42/A445B
SUNAY AKIN
813.42/A445B
AYDIN IŞIK
200.1/I744B
ABDULLATİF TÜZER
111.1/T973B
ABDULLAH ÖZKAN
156.07/Ö742B
NECDET SAKAOĞLU
956.1015092/S242B
616.6/C256C
616.6/C256C
616.6/C256C
616.6/C256C
615.9/C272C
616.994075/C273C
ASİF RÜSTEMLİ
947.91/R977C
ASİF RÜSTEMLİ
947.91/R977C
ASİF RÜSTEMLİ
947.91/R977C
ASİF RÜSTEMLİ
947.91/R977C
ASİF RÜSTEMLİ
947.91/R977C
2012
2001
2011
2010
2005
2011
2012
2012
2006
2001
2009
2010
2006
2012
2011
2007
2012
2009
2009
2010
2011
2001
2001
2007
2011
2010
2010
1994
2009
2009
2011
2011
2011
2010
2011
2003
2006
2011
2012
2011
AHMET REFİK ALTINAY
2006
2006
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2007
2012
2011
2011
2011
2011
2011
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
57 0102783
58 0102784
59 0102785
60 0102786
61 0102787
62 0102629
63 0102630
64 0102631
65 0102632
66 0102060
67 0101888
68 0101967
69 0101889
70 0102220
71 0102061
72 0102062
73 0102063
74 0102064
75 0102065
76 0102066
77 0102067
78 0102068
79 0102069
80 0102070
81 0102071
82 0102072
83 0102073
84 0102074
85 0102097
86 0102098
87 0102099
88 0102184
89 0101969
90 0102015
91 0102633
92 0102721
93 0102634
94 0102654
95 0102016
96 0102112
97 0101890
98 0101891
99 0101892
100 0101893
101 0101894
102 0101895
103 0101971
104 0102075
105 0101896
106 0101897
107 0101972
108 0102635
109 0101898
110 0102768
111 0102769
112 0102770
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CEFER CABBARLI (HAYATI, SANATI VE MÜCADELESİ)
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE
COMMUNITY / PUBLIC HEALTH NURSING : PROMOTING
THE HEALH
OF POPULATION
CRITICAL
MEDIA
STUDIES AN INTRODUCTION
CRYPTOGRAPHY ENGINEERING : DESIGN PRINCIPLES
AND
PRATICAL
APPLICATIONS
ÇAĞDAŞ
DİN FELSEFESİNDE
EVRENİN BİRLİĞİ VE
ÇOKLUĞU
SORUNU
ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ
ÇENE CERRAHLARI İÇİN ORTOGNATİK CERRAHİ
ÇEVİRİ : DİLLERİN DİLİ
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 1
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 1
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 1
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 1
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 1
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 2
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 2
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 2
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 2
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 2
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 3
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 3
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 3
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 3
ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİK DEVRE PROBLEMLERİ - CİLT 3
DANFORT'S OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ
DANFORT'S OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ
DANFORT'S OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ
DEMATOLOJİ - CİLT 2
DERMATOLOJİ - CİLT 1
DERRIDA’DAN CAPUTO’YA DEKONSTRÜKSİYON VE DİN
DIAGNOSTIC ULTRASOUND
DIAGNOSTIC ULTRASOUND
DISEASES OF THE GOAT
THE DIVERSITY OF FISHES
DİN DİLİ
DİN EĞİTİMİ IŞIĞINDA KADINLAR ARASINDA YAŞAYAN
HURAFELER
DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACI
YAKLAŞIM
DİN FELSEFESİ AÇISINDAN YUNUS EMRE’DE AŞK YARATILIŞ
- KENDİ
OLMA
DİN FELSEFESİ
İMAN
ÜZERİNE RASYONEL DÜŞÜNME
DİN FELSEFESİNE GİRİŞ
DİNDE SEMBOLİZM
DİNİ ANLAMAK ÜZERİNE
DOĞU BATI TARTIŞMALARI
DÜNYA’DAN İNSAN MANZARALARI MYANMAR : LUANG
PRABANG
DÜNYA
DİNLERİNDE AHLAK
DÜNYA DİNLERİNDE HAYATIN ANLAMI
DÜŞÜNCELER
EDIBLE FILMS AND COATINGS FOR FOOD
APPLICATIONS
EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME TEKNİK BİLGİLER VE
UYGULAMA
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ ELAZIĞ ŞAİRLERİNİN
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ ELAZIĞ ŞAİRLERİNİN
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ ELAZIĞ ŞAİRLERİNİN
ŞEİRLERİ)
Sayfa: 2
ASİF
ASİF
ASİF
ASİF
ASİF
RÜSTEMLİ
RÜSTEMLİ
RÜSTEMLİ
RÜSTEMLİ
RÜSTEMLİ
BRIAN L. OTT
NIELS FERGUSON
ŞAHİN EFİL
MELAHAT ÖĞÜTCEN
TOLLERGÖKTÜRK
AKŞİT
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
ADEM ÜNAL
RECEP ALPYAĞIL
JOHN MATTHEWS
GENE S. HELFMAN
TURAN KOÇ
FATMA YILMAZ
MAHMUT ZENGİN
METİN YASA
C. STEPHEN EVANS
MEHMET BAYRAKDAR
LATİF TOKAT
RECEP KILIÇ
HASAN HANEFİ
AHMET SARPER
MUSTAFA KÖYLÜ
BLAISE PASKAL
ŞENER DEMİR
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
947.91/R977C
947.91/R977C
947.91/R977C
947.91/R977C
947.91/R977C
616.07575/C455C
610.7343/C655C
302.23/O77C
005.82/F363C
200.1/E254Ç
181.07/Ç232Ç
617.64/Ö397Ç
418.02/G947Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ü524Ç
621.3815/Ö524Ç
621.3815/Ö524Ç
621.3815/Ö524Ç
621.3815/Ö524Ç
621.3815/Ö524Ç
618.1/D252D
618.1/D252D
618.1/D252D
616.5/D365D
616.5/D365D
121.68/A469D
616.07543/D423D
616.07543/D423D
636.390896/M277D
639.2/H342D
297.01/K61D
297.451/Y445D
297.07/Z353D
297.71/Y272D
200.1/E725D
200.1/B296D
200.1/T642D
297.01/K444D
109/H253D
779.0959/S266D
170/K994D
200.1/D959D
194/P271D
664.85/E251E
781.3/D355E
811.42/E427E
811.42/E427E
811.42/E427E
2011
2011
2011
2011
2011
2006
2011
2010
2010
2007
2007
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2006
2006
2006
2006
2006
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2012
2012
2010
2011
2011
2009
1997
2012
2008
2011
2008
2010
2005
2004
2004
2011
2012
2012
2002
2003
2009
2012
2010
2010
2010
11.11.2014
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
113 0102771
114 0102772
115 0102773
116 0102774
117 0102775
118 0102776
119 0102777
120 0101899
121 0102798
122 0102799
123 0102800
124 0102801
125 0102802
126 0102803
127 0102804
128 0102805
129 0102806
130 0102807
131 0101976
132 0101977
133 0101978
134 0101979
135 0101980
136 0102076
137 0102077
138 0102078
139 0101900
140 0102079
141 0102080
142 0102081
143 0101901
144 0102655
145 0102017
146 0101902
147 0101903
148 0102006
149 0102007
150 0102008
151 0102009
152 0102010
153 0102636
154 0101904
155 0101905
156 0101970
157 0102637
158 0101906
159 0102638
160 0102720
161 0101907
162 0102639
163 0102788
164 0102789
165 0102790
166 0102791
167 0102792
168 0102793
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ ÇELENGİ (ÇAĞDAŞ
ŞEİRLERİ)
ELAZIĞ HARPUT MÜZİĞİ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
Yazar Adı
ŞAİRLERİNİN
ŞAİRLERİNİN
ŞAİRLERİNİN
ŞAİRLERİNİN
ŞAİRLERİNİN
ŞAİRLERİNİN
ŞAİRLERİNİN
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ
ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER
ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER
ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER
ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER
ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER
ELEKTRİK TESİSLERİNDE KISA DEVRE HESAPLARI VE
UYGULAMALARI
IEC 60 909
ELEKTRİK TESİSLERİNDE
KISA DEVRE HESAPLARI VE
UYGULAMALARI
IEC 60 909
ELEKTRİK TESİSLERİNDE
KISA DEVRE HESAPLARI VE
UYGULAMALARI
IEC 60DİN
909FELSEFESİ
EMİLE BOUTROUX’DA
ENERJİ TASARRUFU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI
ENERJİ TASARRUFU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI
ENERJİ TASARRUFU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI
ETHICA : GEOMETRİK YÖNTEMLE KANITLANMIŞ VE BEŞ
BÖLÜME
AYRILMIŞ
AHLAKINSTRUCTOR : STRATEGIES
THE EXCELLENT
ONLINE
FOR
DEVELOPMENT
FARKPROFESSIONAL
VE YORUM : KUR’AN’I
ANLAMA YOLUNDA FELSEFİ
DENEMELER
II
FELSEFİ MİRASIMIZ VE BİZ
FELSEFİ VE DENEYSEL DAYANAKLARLA ÖLÜM SONRASI
YAŞAM
FENCİLER VE MÜHENDİSLER İÇİN ALGILAMA VE ÖLÇME
ESASLARI
FENCİLER VE MÜHENDİSLER İÇİN ALGILAMA VE ÖLÇME
ESASLARI
FENCİLER VE MÜHENDİSLER İÇİN ALGILAMA VE ÖLÇME
ESASLARI
FENCİLER VE MÜHENDİSLER İÇİN ALGILAMA VE ÖLÇME
ESASLARI
FENCİLER VE MÜHENDİSLER İÇİN ALGILAMA VE ÖLÇME
ESASLARI
FLAPS AND RECONSTRUCTIVE SURGERY
GAZALİ‘NİN MANTIK ANLAYIŞI
GEÇMİŞİN MUSIKİ MİRASINA BAKIŞLAR
GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ METİNLERLE DİN
FELSEFESİNE
DAİR OKUMALAR
- II SPACES : ESSAYS IN
GEOMETRIC ASPECTS
OF BANACH
HONOUR
OF
ANTONIO
PLANS
GRAFİK TASARIM
GREEN’S OPERATIVE HAND SURGERY VOLUME - 1
GREEN’S OPERATIVE HAND SURGERY VOLUME - 2
HALKLA İLİŞKİLER VE BİLGİ EDİNME HAKKI : TÜRK
KAMU
YÖNETİMİ
AÇISINDAN BİR
YAKLAŞIM
HANDBOOK
OF AUTOMOTIVE
BODY
AND SYSTEMS
DESIGN
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
Sayfa: 3
SAVAŞ EKİCİ
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
ABDULKADİR
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
KIYAK
İSMAİL KAŞIKÇI
İSMAİL KAŞIKÇI
İSMAİL KAŞIKÇI
HASAN KATİPOĞLU
BENEDICTUS DE
SPINOZA
RENA M. PALLOFF
RECEP ALPYAĞIL
MUHAMMED ABİD EL
CABİRİ
METİN YASA
SEDAT ÖZSOY
SEDAT ÖZSOY
SEDAT ÖZSOY
SEDAT ÖZSOY
SEDAT ÖZSOY
İBRAHİM ÇAPAK
BÜLENT AKSOY
ALAIN WEILL
ÜMİT ARKLAN
JOHN FENTON
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
811.42/E427E
811.42/E427E
811.42/E427E
811.42/E427E
811.42/E427E
811.42/E427E
811.42/E427E
781.62/E451E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
297.19/K492E
621.31/E434E
621.31/E434E
621.31/E434E
621.31/E434E
621.31/E434E
621.32/K274E
621.32/K274E
621.32/K274E
200.1/K275E
621.042/E536E
621.042/E536E
621.042/E536E
170/S645E
371.334/P244E
297.184/A469F
109/C215F
181.07/Y272F
621.37/Ö766F
621.37/Ö766F
621.37/Ö766F
621.37/Ö766F
621.37/Ö766F
617.95/F426F
181.07/Ç262G
780.9561/A476G
200.1/G343A
515.732/G365A
741.6/W344G
617.575059/G633G
617.575059/G633G
659.28/A644H
629.26/F357H
417.2/G943H
417.2/G943H
417.2/G943H
417.2/G943H
417.2/G943H
417.2/G943H
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
2007
2007
2007
2004
2007
2007
2007
2012
2011
2009
2003
2001
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2008
2010
2007
2012
2012
2009
1998
2012
2012
2012
2012
2012
2012
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
169 0102794
170 0102795
171 0102796
172 0102797
173 0101908
174 0101909
175 0102640
176 0101984
177 0102641
178 0102642
179 0102643
180 0101910
181 0102018
182 0101911
183 0102019
184 0101912
185 0101951
186 0101913
187 0102100
188 0102101
189 0102102
190 0101920
191 0101914
192 0101915
193 0101916
194 0101935
195 0101917
196 0101918
197 0102116
198 0101919
199 0102082
200 0101985
201 0101986
202 0101921
203 0102020
204 0101922
205 0102644
206 0101923
207 0101997
208 0101987
209 0102083
210 0102084
211 0102085
212 0102086
213 0102087
214 0102646
215 0102645
216 0101924
217 0102021
218 0102022
219 0102023
220 0102024
221 0102025
222 0102656
223 0101927
224 0101925
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HARPUT AĞZI
HAYYAM’INRUBAİLERİ : DİN FELSEFESİ AÇISINDAN BİR
ÇÖZÜMLEME
HEIDEGGER
HENRY'S CLINICAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY
LABORATORY
HER GÜNE BİRMETHODS
SANAT ETKİNLİĞİ
HINMAN’S ATLAS OF UROLOGIC SURGERY
HTML5 GAMES : CREATING FUN WITH HTML5, CSS3,
AND
WEBGL DISEASE MANAGEMENT IN ANIMAL
INFECTIONUS
SHELTERS
İBN MEYMUN FELSEFESİNDE TANRI
İBN RÜŞD PSİKOLOJİSİ
İBN SİNA DOĞU’NUN SÖNMEYEN YILDIZI
İBN SİNA ONTOLOJİSİNDE ZORUNLU VARLIK
İMAM - HATİP LİSELERİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM
İNCELEME VE GERÇEĞİ ARAŞTIRMA (TEDKİK’Ü TAHKİK)
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK
JİNEKOLOJİK CERRAHİ
JİNEKOLOJİK CERRAHİ
JİNEKOLOJİK CERRAHİ
JOHN HİCK’İNDİN FELSEFESİNDE KÖTÜLÜK PROBLEMİ
VE
TEODİSE
KANDİYE
OLAYLARI GİRİT’İN OSMANLI DEVLETİNDEN
KOPUŞU
KANT
KANT’IN DÜNYASI
KATARAK CERRAHİSİ
KAYIP TARİHİMİZ
KLASİK MANTIK
KLİNİK OFTALMOLOJİ
KOPUZ İLE ÇEŞTE
KÖTÜLÜK PROBLEMİ
KRANİYOMAKSİLLOFASİYAL OSTEOSENTEZ ATLASI :
MİKROPLAKLAR,
MİNİPLAKLAR
VE VİDALAR ATLASI :
KRANİYOMAKSİLLOFASİYAL
OSTEOSENTEZ
MİKROPLAKLAR,
MİNİPLAKLAR
KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER VE VİDALAR
KUTSALI İFADE ETMEK
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK
LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
LEVKERİ’DE TANRI TASAVVURU
LIPPINCOTT’S LLUSTRATED REVIEWS SERISINDEN :
BİYOKİMYA
MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL
İSTANBUL’UNDA
SOSYO
- EKONOMİK YAŞAM
= SOCIAL
MAKİNA TASARIMI
VE ŞEKİLLENDİRME
TEKNİĞİ
MAKİNA TASARIMI VE ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ
MAKİNA TASARIMI VE ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ
MAKİNA TASARIMI VE ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ
MAKİNA TASARIMI VE ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ
MEDIA, SOCIETY, WORLD : SOCIAL THEORY AND
DIGITAL
MEDIA PRACTICE
MEDIA INDUSTRIES
: HISTORY, THEORY, AND METHOD
MEDRESEDEN DARÜLFÜNUNA : TÜRKİYE’DE YÜKSEK
DİN
EĞİTİMİ TEKNİĞİ
MEKANİZMA
MEKANİZMA TEKNİĞİ
MEKANİZMA TEKNİĞİ
MEKANİZMA TEKNİĞİ
MEKANİZMA TEKNİĞİ
THE MERCK VETERINARY MANUAL
METABOLİZMA ATLASI
METAFİZİK
Sayfa: 4
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
ZÜLFİ GÜLER
METİN YASA
Sınıfl am a/ Yer
417.2/G943H
417.2/G943H
417.2/G943H
417.2/G943H
891.551/Y272H
193/H342H
616.0756/H356H
759/H36H
JOSEPH A. SMITH
617.46/S557H
JACOB SEIDELIN
005.72/S352H
636.08969/I523I
ATİLLA ARKAN
181.2/A642İ
ATİLLA ARKAN
181.07/A642İ
181.07/İ15İ
İLHAN KUTLUER
181.07/K874İ
377.1/İ525İ
NASIR ABDÜLBAKİ DEDE 781/N274İ
MUSTAFA ÇAĞRICI
297.01/Ç236İ
618.8/J553J
618.8/J553J
618.8/J553J
RAFİZ MANAFOV
200.1/M252J
RÜŞTÜ ÇELİK
956.101543/Ç345K
NEJAT BOZKURT
193/B674K
MANFRED GEIER
193/G343K
617.762/K272K
TAHA AKYOL
956.101542/A496K
RUHATTİN YAZOĞLU
160/Y276K
JACK J. KANSKI
617.7/K257K
HÜSREV HATEMİ
782.37/H273K
CHARLES WERNER
200.1/W365K
FRANZ HAERLE
617.52/H236K
FRANZ HAERLE
617.52/H236K
ÜMİT ARKLAN
659.28/A644K
JAMES L. COX
200.1/C69K
610.736/K947K
DAVID L. NELSON
574.192/N347L
KEMAL SÖZEN
297.01/S973L
PAMELA C. CHAMPE
612.015/C325L
956.2260153/M234M
621.815/M245M
621.815/M245M
621.815/M245M
621.815/M245M
621.815/M245M
NICK COULDRY
302.23/C684M
302.23/M325M
ZEKİ SALİH ZENGİN
297.7/Z353M
İBRAHİM DENİZ AKÇALI 621.82/A412M
İBRAHİM DENİZ AKÇALI 621.82/A412M
İBRAHİM DENİZ AKÇALI 621.82/A412M
İBRAHİM DENİZ AKÇALI 621.82/A412M
İBRAHİM DENİZ AKÇALI 621.82/A412M
636.089/M361M
J.G. SALWAY
612.399/S249M
LOUIS MILLET
110/M544M
Tarih
2012
2012
2012
2012
2009
2008
2011
2012
2012
2012
2009
2007
2006
2009
2002
2005
2006
2006
2012
2012
2012
2007
2012
2010
2009
2009
2011
2010
2013
2004
2000
2010
2012
2010
2004
2012
2008
2007
2007
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2009
2011
2007
2007
2007
2007
2007
2011
2012
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
225 0101926
226 0102117
227 0102657
228 0101928
229 0101973
230 0101974
231 0101975
232 0102026
233 0102027
234 0102028
235 0102029
236 0102030
237 0102031
238 0102032
239 0102033
240 0102034
241 0102035
242 0101929
243 0101930
244 0101989
245 0101931
246 0102088
247 0102103
248 0102104
249 0102105
250 0101932
251 0101981
252 0101982
253 0101983
254 0102113
255 0102114
256 0102115
257 0101933
258 0101934
259 0102648
260 0102119
261 0101938
262 0101939
263 0101990
264 0102120
265 0102036
266 0101991
267 0102037
268 0101968
269 0101940
270 0101941
271 0102050
272 0102038
273 0102039
274 0102040
275 0102758
276 0102759
277 0102760
278 0102761
279 0102762
280 0102763
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
METAFİZİK NEDİR ?
MEVLEVİ SESLER [DVD SES KAYDI] MEVLEVİ SOUND
THE MOBILE ACADEMY : MLEARNING FOR HIGER
EDUCATION
MUSIKİDEN MÜZİĞE
MÜHENDİSLER, EKONOMİSTLER VE İŞLETMELER İÇİN
ELEKTRİK
ENERJİSİ
EKONOMİSİ VE İŞLETMELER İÇİN
MÜHENDİSLER,
EKONOMİSTLER
ELEKTRİK
ENERJİSİ
EKONOMİSİ VE İŞLETMELER İÇİN
MÜHENDİSLER, EKONOMİSTLER
ELEKTRİK
ENERJİSİ
EKONOMİSİ
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ
DİNAMİK
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK : ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK : ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK : ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK : ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK : ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
MÜZİĞİN İNSAN VE HAYVANLARA ETKİSİ
MÜZİK FİZİĞİ
MÜZİKTE GENİŞ SOLUKLAR
MÜZİKTE TÜRLER VE BİÇİMLER
NESNELER SİSTEMİ
NEZHAT OPERATİF JİNEKOLOJİK LAPAROSTOPİ VE
HİSTERESKOPİ
NEZHAT OPERATİF JİNEKOLOJİK LAPAROSTOPİ VE
HİSTERESKOPİ
NEZHAT OPERATİF JİNEKOLOJİK LAPAROSTOPİ VE
HİSTERESKOPİ
NİÇİN FELSEFE ?
OBSTETRİ : NORMAL AND PROBLEM PREGNANCIES
OBSTETRİ : NORMAL AND PROBLEM PREGNANCIES
OBSTETRİ : NORMAL AND PROBLEM PREGNANCIES
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE SONOGRAFİ : İLKELER
VE
UYGULAMALAR
OBSTETRİK
VE JİNEKOLOJİDE SONOGRAFİ : İLKELER
VE
UYGULAMALAR
OBSTETRİK
VE JİNEKOLOJİDE SONOGRAFİ : İLKELER
VE
UYGULAMALAR
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ
OKÜLER TRAVMA
OPTIMAL CONTROL, STABILIZATION AND NONSMOOTH
ANALYSIS
ORTAÇAĞDA FELSEFE
ORTADOĞU TARİHİ
ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETİMİ
ÖĞRETMEN
EL KİTABI
ORTA
KULAK
VE MASTOİD
CERRAHİSİ
OSMANLI HANEDANI ÜSTÜNE İNCELEMELER : SEÇME
MAKALELER
II
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN
GÜNÜMÜZE
DENİZLERİMİZİN
AMİRLERİ
OSMANLILAR VE DENİZ
OSMANLILAR’DA TASAVVUF
ÖLÜMÜNÜN YÜZELLİNCİ YILINDA DEDE EFENDİ :
HAYATI
SANATI
VE ESERLERİ
ÖRGÜTSEL
AÇIDAN
İNSAN KAYNAKLARI VE HALKLA
İLİŞKİLER
ÖYKÜLERİYLE HALK TÜRKÜLERİ
PANTEİZM, ATEİZM VE PAN-ENTEİZM BAĞLAMINDA
SPİNOZA’NIN
TANRI
ANLAYIŞI VE TOPRAKLAMA
PARATONERLER
PARAFUDLAR
UYGULAMALARI PARAFUDLAR VE TOPRAKLAMA
PARATONERLER
UYGULAMALARI PARAFUDLAR VE TOPRAKLAMA
PARATONERLER
UYGULAMALARI
PAŞA
DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
Sayfa: 5
MARTIN HEIDEGGER
DEDE EFENDİ
CLARK N. QUINN
CEM BEHAR
SELİM AY
SELİM AY
SELİM AY
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
MEHMET H. OMURTAG
CASIMIRE COLOMBE
AYHAN M. ZEREN
LEYLA PAMİR
ANDRE HODEIR
JEAN BAUDRİLLAND
CEMİL ORUÇ
JAMES T. BANTA
ETIENNE GILSON
PETER MANSFIELD
NURULLAH ALTAŞ
İSMAİL HAKKI
UZUNÇARŞILI
İDRİS BOSTON
REŞAT ÖNGÖREN
M. FATİH SALGAR
MUSTAFA AKDAĞ
HAMDİ TANSES
M. KAZIM ARICAN
HADİ ÖNAL
Sınıfl am a/ Yer
110/H352M
782.37/D323M
378.1734/Q855M
781.6909561/B332M
621.31245/A9M
621.31245/A9M
621.31245/A9M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
620.104/O586M
780/C646M
781.22/Z363M
780.9/P255M
781.5/H623M
121.8/B282N
618.1/N373N
618.1/N373N
618.1/N373N
101/N515N
618.8/O177O
618.8/O177O
618.8/O177O
618.1/O177O
618.1/O177O
618.1/O177O
297.07/O681O
617.713/B257O
515.64/O675O
181.9/G447O
956/M257O
372.84/A472O
617.84/O672O
956.101541/U785O
359.0092/O752O
956.01/B677O
297.4/Ö539O
780.920561/S243Ö
658.3/A422Ö
781.629/T257Ö
210.92/A641P
621.317/M245M
621.317/M245M
621.317/M245M
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
Tarih
2003
(T.B.)
2012
2008
2008
2008
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2006
2003
2000
2011
2010
2012
2012
2012
2007
2009
2009
2009
2013
2013
2013
2011
2009
2004
2007
2012
2007
2006
2012
2009
2010
2012
2010
2010
2005
2004
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
281 0102764
282 0102765
283 0102766
284 0102767
285 0102041
286 0102649
287 0101950
288 0102121
289 0102650
290 0101942
291 0102651
292 0101943
293 0102647
294 0102658
295 0101937
296 0102124
297 0101944
298 0101992
299 0101993
300 0101945
301 0102089
302 0102042
303 0102043
304 0102044
305 0102045
306 0102046
307 0102090
308 0101994
309 0101995
310 0102047
311 0102048
312 0102091
313 0102092
314 0102093
315 0102094
316 0102095
317 0102049
318 0101946
319 0102096
320 0101871
321 0102652
322 0102051
323 0101947
324 0101936
325 0101948
326 0102053
327 0102052
328 0102054
329 0102055
330 0101949
331 0101996
332 0102653
333 0101952
334 0102659
335 0101953
336 0102122
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
PAŞA DEMİRBAĞ
POSTMODERN KAOS VE SİNEMA
PRATICAL VETERINARY URINALYSIS
PRIMER RINOPLASTI : MANTIK VE TEKNİKLERİ TEKRAR
TANIMLAMA
PRIMER RINOPLASTI : MANTIK VE TEKNİKLERİ TEKRAR
TANIMLAMA
PROCESS MODELLING AND MODEL ANALYSIS
PROZODİ DERSLERİ
PUBLIC HEALTH NURSING : POPULATION - CENTERED
HEALTH CARE :IN
THE
COMMUNITY
PYTHAGORAS
BİR
GİZEM
PAYGAMBERİ
RADCASES NUCLEAR MEDICINE
THE RETINAL ATLAS
RETİNA VE VİTREUS CERRAHİSİ
RINOPLASTIDE USTALAŞMAK
RUBAİLERİ IŞIĞINDA MEVLANA’DA AŞK VE İŞLEVİ
RUH ÜZERİNE
SANAT VE KURAM 1900 - 2000 DEĞİŞEN FİKİRLER
ANTOLOJİSİ
SANATTA BİREYİN DOĞUŞU
SAYHA
SAYISAL HABERLEŞME
SAYISAL HABERLEŞME
SAYISAL HABERLEŞME
SAYISAL HABERLEŞME
SAYISAL HABERLEŞME
SİMGESEL DEĞİŞ TOKUŞ VE ÖLÜM
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM FİLM MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ
: BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM
MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM
MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM
MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM FİLM MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ
: BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM
MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM
MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM
MERKEZİ
SÖYLEŞİ,
PANEL VE
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
MİTHAT
ALAM
FİLM MERKEZİ SÖYLEŞİ, PANEL VE
SİNEMA VE
TASARIM
SİYAHLI KADIN
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
A SUMMARY CATALOGUE OF THE TURKISH MAKAMS
SUSTAINABLE INDUSTRIAL DESIGN AND WASTE
MANAGEMENT
SÜREÇ TEOLOJİSİ
ŞAHSİYET TERBİYESİ VE DİN EĞİTİMİ
ŞAŞILIK CERRAHİSİ
TANRI VE SÜREÇ
TANRI’NIN DOĞASI VE MUCİZENİN İMKANI : DAVID
HUME’UN
VE MUCİZE ELEŞTİRİSİ
TANRI’YA ANTROPOMORFİZM
DAİR
TANRI’YI BİLMEK
TARİH ATLASI
TARİH VE ESKATOLOJİ SONSUZLUĞUNMEVCUDİYETİ
TASAVVUF TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
TEXTBOOK OF VETERINARY PHYSIOLOGICAL
CHEMISTRY
THREE COMPARATIVE ESSAYS ON TURKISH MUSIC
TIETZ TEXBOOK OF CLINICAL CHEMISTRY AND
MOLECULAR
DIAGNOSTICS
TREN
BİR HAYATTIR
TÜRK DİLİNİN DİKSİYONU - PROZODİSİ VURGU VE
VURGULAMALARI İLE TÜRK MÜZİĞİNDE PROZODİ
Sayfa: 6
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
781.63092/Ö524P
RIDVAN ŞENTÜRK
700.1/Ş357P
CAROLYN A. SINK
636.08966/S554P
JOHN B. TEBBETTS
617.523/T311P
JOHN B. TEBBETTS
617.523/T311P
K.M. HANGOS
660.28/H253P
HÜSEYİN SAADETTİN
781.43/A634P
AREL
610.7343/P814P
DERMAN BAYLADI
182.2/B294P
616.0754/R221R
LAWRENCE A. YANNUZZI 617.73/Y255R
617.762/R375R
ROLLIN K. DANIEL
617.523/D255R
METİN YASA
819.11/Y272R
ARISTOTELES
185/A657R
701/S252S
BERNARD FOCCROULLE 701/F611S
HASAN AYCIN
741.5/A914S
SARP ERTÜRK
621.382/E679S
SARP ERTÜRK
621.382/E679S
SARP ERTÜRK
621.382/E679S
SARP ERTÜRK
621.382/E679S
SARP ERTÜRK
621.382/E679S
JEAN BAUDRILLARD
194/B282S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
791.4309561/S553S
ÖNDER ŞENYAPILI
791.437/Ş359S
SUSAN HILL
823.914/H444S
EBRU GÜZELCİK URAL
659.2/G973S
EUGENIA
781.691232/P663S
POPESCU-JUDETZ
SALAH M. EL-HAGGAR
628.11/E432S
JOHN B. JR. COBB
230/C611S
H. MAHMUT ÇAMDİBİ
297.07/Ç251Ç
617.762/Ş274Ş
MEVLÜT ALBAYRAK
200.1/A412T
TUNCAY İMAMOĞLU
110/İ525T
RAFAELLA PETTAZZONI 211.34/P377T
KEMAL BATAK
200.1/B272T
909.0222/T265T
RUDOLF BULTMANN
901/B847T
SÜLEYMAN ULUDAĞ
297.403/U482T
LARRY R. ENGELKING
636.0892/E533T
EUGENIA
781.6909561/P663T
POPESCU-JUDETZ
616.0756/T537T
385/T635T
SAADET GÜLDEŞ
781.43/G942T
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2009
2009
2001
1997
2012
2008
2011
2010
2009
2012
2010
2011
2011
2012
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2008
2009
2006
2011
2004
2006
2006
2006
2007
2003
2012
2006
2007
2012
2006
2011
2009
2001
2007
2002
2008
2007
2006
2005
2011
2010
2012
2012
2003
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
337 0101954
338 0101955
339 0101956
340 0101998
341 0101999
342 0101957
343 0101958
344 0102057
345 0101959
346 0102058
347 0102660
348 0102661
349 0102748
350 0102749
351 0102750
352 0102751
353 0102752
354 0102753
355 0102754
356 0102755
357 0102756
358 0102757
359 0102056
360 0102227
361 0102000
362 0102001
363 0102002
364 0102003
365 0102004
366 0101961
367 0101962
368 0102106
369 0102123
370 0101963
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TÜRK MUSİKİSİ
TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ
TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAMLAR VE SEYİR ÖZELLİKLERİ
TÜRKİYE’DE BİR FELSEFE GELEN - EK-İ KURMAYA
ÇALIŞMAK
TÜRKİYE’DE BİR FELSEFE GELEN - EK-İ KURMAYA
ÇALIŞMAK
TÜRKİYE’DE ÇİNGENE MÜZİĞİ
TÜRKİYE’DE OKULLARDA DİN ÖĞRETİMİ
TÜRKİYE’DE OTANİK FELSEFE YAPABİLMENİN İMKANI
VE
DİN FELSEFESİ
UZAKTAN
AŞK
VAROLUŞÇU TEOLOJİ
VETERINARY CLINICAL EXAMINATION AND DİAGNOSIS
VETERINARY ECHOCARDIOGRAPHY
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KOZAN SANCAĞI
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN
İKİNCİ
YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN
İKİNCİ
YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN
İKİNCİ
YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)KOZAN SANCAĞI
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
(İDARİ,
İKTİSADİ
VE
SOSYAL
YAPI)
XVIII. YÜZYIL BAŞINDAN XX. YÜZYILA
KADAR TÜRK
DENİZCİLİK
TARİHİ
CİLT
1
XVIII. YÜZYIL BAŞINDAN XX. YÜZYILA KADAR TÜRK
DENİZCİLİK
TARİHİ CİLT - 2
YAPAY
ÖĞRENME
YAPAY ÖĞRENME
YAPAY ÖĞRENME
YAPAY ÖĞRENME
YAPAY ÖĞRENME
YOLLARIN BAŞLANGICI
YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ VE DİNİ KÖKTENCİLİK
YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER
ZANAATTAN SANATA TARİHSEL SÜREÇTE RESİM
ZEYBEK KÜLTÜRÜ VE MÜZİĞİ
Sayfa: 7
AHMET SELİM TEYMUR
AHMET ŞAHİN AK
NAİL YAVUZOĞLU
MELİH DUYGULU
RECEP ALPYAĞIL
AMIN MAALOUF
ALİYE ÇINAR
JUNE A. BOON
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ADEM TUTAR
ETHEM ALPAYDIN
ETHEM ALPAYDIN
ETHEM ALPAYDIN
ETHEM ALPAYDIN
ETHEM ALPAYDIN
AMIN MAALOUF
HALİL AYDINALP
TEKİN BATUR
OKAN MURAT ÖZTÜRK
Sınıfl am a/ Yer
781.68/T395T
780.956/A4T
781.6909561/Y278T
199.561/T964T
199.561/T964T
780.8991479/D893T
297.07/T964T
200.1/A469T
842.914/M224M
200.1/Ç452V
636.0896/V373V
636.089612/B665V
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
956.42214/T872O
623.880956/O573O
623.880956/O573O
006.3/A462Y
006.3/A462Y
006.3/A462Y
006.3/A462Y
006.3/A462Y
843.914/M224Y
200.9561/A924Y
618.8/Y947Y
759/B278Z
781.62/Ö979Z
Tarih
2010
2009
2011
2012
2012
2006
2011
2010
2008
2007
2005
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2008
2012
2006
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content