close

Enter

Log in using OpenID

4.SINIF 2.GRUP 1.KURUL “HEMATOLOJİ

embedDownload
TARİH
10.11.20
14
11.11.20
14
12.11.20
14
13.11.20
14
14.11.20
14
15.11.20
14
16.11.20
14
17.11.20
14
18.11.20
14
19.11.20
14
4.SINIF 2.GRUP 1.KURUL “HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ,DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI”
10.11.2014- 16.01.2015 STAJİYER NÖBET LİSTESİ
GÖĞÜS
RADYASYON
HEMATOLOJİ-ONKOL
KALP-DAMAR
KARDİYOLOJİ
HASTALIKLARI
GÖĞÜS CERRAHİSİ
ONKOLOJİSİ
OJİ SERVİSİ
CERRAHİSİ
SERVİSİ
SERVİSİ
111020071019
HÜLYA KOÇAK
111020111072
111020111164
111020111049
111020111077
111020111132
111020091019
GÖKHAN YAĞIZ
EMRE YILDIZ
ŞAHAN DAĞLAR
AYHAN GÜNEŞ
DİLARA ŞEBER
MUHAMMED BURAK
GÖKKAYA
AYDİL
111020111083
111020111089
111020111129
111020111001
111020111068
MUHARREM
111020111139
SEDA YAĞMUR
ERDİNÇ SEVİNÇ
BÜLEND ABACI
MERVE EVKAN
FURKAN
TUĞBA TOLU
KARATAŞ
KAPANŞAHİN
111020051156
111020111055
111020111018
111020111214
111020111149
111020111153
LİMBANAZO
HACER TUĞÇE
TUĞÇE AYAZ
ESRA KAYMAZ
ÖMER ULUUYSAL
MERVE YALINKILIÇ
MALANDO
DİNÇER
111020111012
111020111173
111020101166
111020111178
111020101105
111020111146
BUĞRA KAAN
ZEYTUN ABDULLAHI
İSMAİL OUSEIN
KERİM DEMİRSÖZ
SEVDE MERCAN
CEMAL TÜFEKÇİ
AŞILIOĞLU
SOMO
111020111154
111020111008
111020111031
111020111170
111020111121
111020111157
SENASULTAN
MÜGE ALPAYDIN
RIDVAN BORA
RAGIP YÜKSEL
HANDE POYRAZ
ESRA YAYLA
YALVAÇ
111020071064
111020111116
111020111044
111020111060
111020111217
111020111136
HASAN HAKAN
ALPER TİMUÇİN
METİN ÇATAL
EZGİ DÖNMEZ
TUĞÇE DAMARSOY
TUĞRUL TEMÜR
ÇOBAN
ÖZDEMİR
111020111093
111020111021
111020111038 ASLI
111020111064
111020111113
111020111033
FERDANE RANA
ÖZGE AYVAZ
BEGÜM CAN
KADİR EKİCİ
SİNEM ÖRKCÜ
MELTEM BOZ
KAYNAK
304120141015
UMIDA
111020111023
111020111048
111020111219
111020111107
111020111097
ISRAILOVA/3041201
FATMA BACIK
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
OSMAN UZUNÇAM
GÖZDE KÜLEÇ
İBRAHİM KISALAR
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
111020071019
HÜLYA
111020111072
111020111132
111020111164
111020111049
111020111077
KOÇAK1110200910
GÖKHAN YAĞIZ
DİLARA ŞEBER
EMRE YILDIZ
ŞAHAN DAĞLAR
AYHAN GÜNEŞ
19 MUHAMMED
GÖKKAYA
BURAK AYDİL
111020111139
111020111129
111020111001
111020111089
111020111068
111020111083
TUĞBA TOLU
ERDİNÇ SEVİNÇ
BÜLEND ABACI
SEDA YAĞMUR
MERVE EVKAN
MUHARREM
KARATAŞ
FURKAN
KAPANŞAHİN
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111012
BUĞRA KAAN
AŞILIOĞLU
111020111055
HACER TUĞÇE
DİNÇER
111020111173
ZEYTUN ABDULLAHI
SOMO
20.11.20
14
111020111153
MERVE YALINKILIÇ
111020111018
TUĞÇE AYAZ
21.11.20
14
111020111146
CEMAL TÜFEKÇİ
111020101166
İSMAİL OUSEIN
22.11.20
14
111020111157
ESRA YAYLA
111020111008
MÜGE ALPAYDIN
111020111031
RIDVAN BORA
23.11.20
14
111020111136
TUĞRUL TEMÜR
111020071064
HASAN HAKAN
ÇOBAN
24.11.20
14
111020111033
MELTEM BOZ
304120141015
UMIDA
25.11.20
ISRAILOVA/3041201
14
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
26.11.20
14
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
111020111214
ESRA KAYMAZ
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
111020111178
KERİM DEMİRSÖZ
111020101105
SEVDE MERCAN
111020111170
RAGIP YÜKSEL
111020111154
SENASULTAN
YALVAÇ
111020111121
HANDE POYRAZ
111020111044
METİN ÇATAL
111020111060
EZGİ DÖNMEZ
111020111217
TUĞÇE DAMARSOY
111020111116
ALPER TİMUÇİN
ÖZDEMİR
111020111021
ÖZGE AYVAZ
111020111038 ASLI
BEGÜM CAN
111020111064
KADİR EKİCİ
111020111093
FERDANE RANA
KAYNAK
111020111113
SİNEM ÖRKCÜ
111020111023
FATMA BACIK
111020111048
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
111020111219
OSMAN UZUNÇAM
111020111107
GÖZDE KÜLEÇ
111020111097
İBRAHİM KISALAR
111020111153
MERVE YALINKILIÇ
111020071019
HÜLYA
KOÇAK1110200910
19 MUHAMMED
BURAK AYDİL
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111049
ŞAHAN DAĞLAR
111020111072
GÖKHAN YAĞIZ
GÖKKAYA
111020111089
SEDA YAĞMUR
KARATAŞ
111020111068
MERVE EVKAN
27.11.20
14
I.ARASINAV ÖNCESİ
28.11.20
14
111020111083
MUHARREM
FURKAN
KAPANŞAHİN
111020111139
TUĞBA TOLU
111020111129
ERDİNÇ SEVİNÇ
111020111001
BÜLEND ABACI
29.11.20
14
111020111077
AYHAN GÜNEŞ
111020111132
DİLARA ŞEBER
111020111018
TUĞÇE AYAZ
111020111164
EMRE YILDIZ
30.11.20
14
111020101105
SEVDE MERCAN
111020111146
CEMAL TÜFEKÇİ
111020101166
İSMAİL OUSEIN
111020111012
BUĞRA KAAN
AŞILIOĞLU
111020111055
HACER TUĞÇE
DİNÇER
111020111173
ZEYTUN ABDULLAHI
SOMO
01.12.20
14
111020111121
HANDE POYRAZ
111020111157
ESRA YAYLA
111020111008
MÜGE ALPAYDIN
111020111031
RIDVAN BORA
111020111170
RAGIP YÜKSEL
02.12.20
111020111116
111020111136
111020071064
111020111044
111020111060
111020111214
ESRA KAYMAZ
111020111178
KERİM DEMİRSÖZ
111020111154
SENASULTAN
YALVAÇ
111020111217
14
ALPER TİMUÇİN
ÖZDEMİR
TUĞRUL TEMÜR
HASAN HAKAN
ÇOBAN
METİN ÇATAL
EZGİ DÖNMEZ
TUĞÇE DAMARSOY
03.12.20
14
111020111113
SİNEM ÖRKCÜ
111020111033
MELTEM BOZ
111020111021
ÖZGE AYVAZ
111020111038 ASLI
BEGÜM CAN
111020111064
KADİR EKİCİ
111020111093
FERDANE RANA
KAYNAK
111020111097
İBRAHİM KISALAR
304120141015
UMIDA
ISRAILOVA/3041201
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
111020111023
FATMA BACIK
111020111048
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
111020111219
OSMAN UZUNÇAM
111020111107
GÖZDE KÜLEÇ
111020111164
EMRE YILDIZ
111020111089
SEDA YAĞMUR
KARATAŞ
111020111001
BÜLEND ABACI
111020111049
ŞAHAN DAĞLAR
04.12.20
14
05.12.20
14
111020111068
MERVE EVKAN
111020111077
AYHAN GÜNEŞ
111020111132
DİLARA ŞEBER
111020071019
HÜLYA
KOÇAK1110200910
19 MUHAMMED
BURAK AYDİL
06.12.20
14
111020111072
GÖKHAN YAĞIZ
GÖKKAYA
111020111083
MUHARREM
FURKAN
KAPANŞAHİN
111020111139
TUĞBA TOLU
111020111129
ERDİNÇ SEVİNÇ
07.12.20
14
111020111154
SENASULTAN
YALVAÇ
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
111020111157
ESRA YAYLA
111020111018
TUĞÇE AYAZ
08.12.20
14
111020111178
KERİM DEMİRSÖZ
111020101105
SEVDE MERCAN
111020111146
CEMAL TÜFEKÇİ
111020101166
İSMAİL OUSEIN
09.12.20
14
111020111214
ESRA KAYMAZ
111020111121
HANDE POYRAZ
111020111153
MERVE YALINKILIÇ
111020111008
MÜGE ALPAYDIN
111020111031
RIDVAN BORA
10.12.20
14
111020111217
TUĞÇE DAMARSOY
111020111116
ALPER TİMUÇİN
ÖZDEMİR
111020111136
TUĞRUL TEMÜR
111020071064
HASAN HAKAN
ÇOBAN
111020111044
METİN ÇATAL
111020111060 EZGİ
DÖNMEZ
11.12.20
14
111020111093
FERDANE RANA
KAYNAK
111020111113
SİNEM ÖRKCÜ
111020111033
MELTEM BOZ
111020111021
ÖZGE AYVAZ
111020111038 ASLI
BEGÜM CAN
111020111064
KADİR EKİCİ
111020111023
FATMA BACIK
111020111048
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
111020111219
OSMAN UZUNÇAM
111020111132
DİLARA ŞEBER
111020071019
HÜLYA
KOÇAK1110200910
111020111164
EMRE YILDIZ
12.12.20
14
111020111107
GÖZDE KÜLEÇ
111020111097
İBRAHİM KISALAR
13.12.20
14
111020111049
ŞAHAN DAĞLAR
111020111072
GÖKHAN YAĞIZ
GÖKKAYA
304120141015
UMIDA
ISRAILOVA/3041201
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
111020111077
AYHAN GÜNEŞ
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111012
BUĞRA KAAN
AŞILIOĞLU
111020111170
RAGIP YÜKSEL
111020111173
ZEYTUN ABDULLAHI
SOMO
111020111055
HACER TUĞÇE
DİNÇER
19 MUHAMMED
BURAK AYDİL
14.12.20
14
111020111089
SEDA YAĞMUR
KARATAŞ
111020111055
HACER TUĞÇE
DİNÇER
111020111173
16.12.20
ZEYTUN ABDULLAHI
14
SOMO
15.12.20
14
17.12.20
14
111020111170
RAGIP YÜKSEL
111020111068
MERVE EVKAN
111020111083
MUHARREM
FURKAN
KAPANŞAHİN
111020111139
TUĞBA TOLU
111020111129
ERDİNÇ SEVİNÇ
111020111214
ESRA KAYMAZ
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
111020111153
MERVE YALINKILIÇ
111020111018
TUĞÇE AYAZ
111020111178
KERİM DEMİRSÖZ
111020101105
SEVDE MERCAN
111020111146
CEMAL TÜFEKÇİ
111020101166
İSMAİL OUSEIN
111020111154
SENASULTAN
YALVAÇ
111020111121
HANDE POYRAZ
111020111157
ESRA YAYLA
111020111008
MÜGE ALPAYDIN
111020111031
RIDVAN BORA
18.12.20
14
111020111001
BÜLEND ABACI
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111012
BUĞRA KAAN
AŞILIOĞLU
II.ARASINAV ÖNCESİ
19.12.20
14
111020111060
EZGİ DÖNMEZ
111020111217
TUĞÇE DAMARSOY
111020111116
ALPER TİMUÇİN
ÖZDEMİR
111020111136
TUĞRUL TEMÜR
111020071064
HASAN HAKAN
ÇOBAN
111020111044
METİN ÇATAL
20.12.20
14
111020111064
KADİR EKİCİ
111020111093
FERDANE RANA
KAYNAK
111020111113
SİNEM ÖRKCÜ
111020111033
MELTEM BOZ
111020111021
ÖZGE AYVAZ
111020111038 ASLI
BEGÜM CAN
111020111107
GÖZDE KÜLEÇ
111020111097
İBRAHİM KISALAR
304120141015
UMIDA
ISRAILOVA/3041201
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
111020111023
FATMA BACIK
111020111048
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
111020111077
AYHAN GÜNEŞ
111020111132
DİLARA ŞEBER
111020071019
HÜLYA
KOÇAK1110200910
19 MUHAMMED
BURAK AYDİL
21.12.20
14
111020111219
OSMAN UZUNÇAM
22.12.20
14
111020111164
EMRE YILDIZ
111020111049
ŞAHAN DAĞLAR
111020111072
GÖKHAN YAĞIZ
GÖKKAYA
23.12.20
14
111020111001
BÜLEND ABACI
111020111089
SEDA YAĞMUR
KARATAŞ
111020111068
MERVE EVKAN
111020111083
MUHARREM
FURKAN
KAPANŞAHİN
111020111139
TUĞBA TOLU
111020111129
ERDİNÇ SEVİNÇ
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111012
BUĞRA KAAN
111020111055
HACER TUĞÇE
DİNÇER
111020111173
ZEYTUN ABDULLAHI
111020111214
ESRA KAYMAZ
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
111020111153
MERVE YALINKILIÇ
111020111018
TUĞÇE AYAZ
111020111178
KERİM DEMİRSÖZ
111020101105
SEVDE MERCAN
111020111146
CEMAL TÜFEKÇİ
111020101166
İSMAİL OUSEIN
24.12.20
14
25.12.20
14
AŞILIOĞLU
SOMO
26.12.20
14
111020111044
METİN ÇATAL
111020111170
RAGIP YÜKSEL
27.12.20
14
111020111031
RIDVAN BORA
28.12.20
14
111020111048
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
111020111060
EZGİ DÖNMEZ
111020111154
SENASULTAN
YALVAÇ
111020111217
TUĞÇE DAMARSOY
111020111116
ALPER TİMUÇİN
ÖZDEMİR
111020111121
HANDE POYRAZ
111020111219
OSMAN UZUNÇAM
111020111107
GÖZDE KÜLEÇ
111020111097
İBRAHİM KISALAR
29.12.20 111020111038 ASLI
14
BEGÜM CAN
111020111064
KADİR EKİCİ
111020111093
FERDANE RANA
KAYNAK
111020111113
SİNEM ÖRKCÜ
111020111033
MELTEM BOZ
111020071064
HASAN HAKAN
ÇOBAN
111020071019
HÜLYA
KOÇAK1110200910
19 MUHAMMED
BURAK AYDİL
111020111164
EMRE YILDIZ
111020111049
ŞAHAN DAĞLAR
111020111072
GÖKHAN YAĞIZ
GÖKKAYA
111020111077
AYHAN GÜNEŞ
111020111132
DİLARA ŞEBER
111020111068
MERVE EVKAN
111020111083
MUHARREM
FURKAN
KAPANŞAHİN
111020111139
TUĞBA TOLU
111020111214
ESRA KAYMAZ
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
111020111153
MERVE YALINKILIÇ
111020111178
KERİM DEMİRSÖZ
111020101105
SEVDE MERCAN
111020111146
CEMAL TÜFEKÇİ
30.12.20
14
31.12.20
14
01.01.20
15
111020111157
ESRA YAYLA
111020111008
MÜGE ALPAYDIN
111020111136
TUĞRUL TEMÜR
304120141015
UMIDA
ISRAILOVA/3041201
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
111020111023
FATMA BACIK
111020111021
ÖZGE AYVAZ
YILBAŞI TATİLİ
111020111001
BÜLEND ABACI
111020111089
SEDA YAĞMUR
KARATAŞ
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111012
BUĞRA KAAN
AŞILIOĞLU
111020111055
HACER TUĞÇE
DİNÇER
111020111173
ZEYTUN ABDULLAHI
SOMO
111020111018
TUĞÇE AYAZ
111020111031
RIDVAN BORA
111020111170
RAGIP YÜKSEL
111020111154
SENASULTAN
YALVAÇ
111020111121
HANDE POYRAZ
111020111157
ESRA YAYLA
06.01.20
15
111020071064
HASAN HAKAN
ÇOBAN
111020111044
METİN ÇATAL
111020111060
EZGİ DÖNMEZ
111020111217
TUĞÇE DAMARSOY
111020111116
ALPER TİMUÇİN
ÖZDEMİR
111020111136
TUĞRUL TEMÜR
07.01.20
15
111020111021
ÖZGE AYVAZ
111020111038 ASLI
BEGÜM CAN
111020111064
KADİR EKİCİ
111020111093
FERDANE RANA
KAYNAK
111020111113
SİNEM ÖRKCÜ
111020111033
MELTEM BOZ
02.01.20
15
111020111129
ERDİNÇ SEVİNÇ
03.01.20
15
111020111008
MÜGE ALPAYDIN
04.01.20
15
111020101166
İSMAİL OUSEIN
05.01.20
15
08.01.20
15
111020111023
FATMA BACIK
111020111048
YEŞİM EZGİ ÇOLAK
111020111219
OSMAN UZUNÇAM
111020111107
GÖZDE KÜLEÇ
111020111097
İBRAHİM KISALAR
09.01.20
15
111020111132
DİLARA ŞEBER
111020111129
ERDİNÇ SEVİNÇ
111020111164
EMRE YILDIZ
111020111049
ŞAHAN DAĞLAR
10.01.20
15
GR-1
111020111139
TUĞBA TOLU
111020111072
GÖKHAN YAĞIZ
GÖKKAYA
111020111068
MERVE EVKAN
111020071019
HÜLYA
KOÇAK1110200910
111020091019 MUHAMMED19
BURAK
AYDİL
MUHAMMED
111020071019
HÜLYA
KOÇAK
BURAK AYDİL
111020111129
ERDİNÇ
SEVİNÇ
11.01.20
111020111153
111020111018
111020111018
15
MERVE YALINKILIÇ
TUĞÇE
TUĞÇE AYAZ
AYAZ
111020111001
4. SINIF 2. GRUP111020111089
1.KURUL
BÜLEND ABACI
SEDA YAĞMUR
KARATAŞ
GR-5
111020111072 GÖKHAN YAĞIZ
111020111068 111020111214
MERVE
111020111055
HACER
TUĞÇE
ESRA
111020111214
ESRA KAYMAZ
DİNÇER
111020111178
KERİM
111020111173
111020111178
111020111154
SENASULTAN
ZEYTUN ABDULLAHI
KERİM DEMİRSÖZ
111020111217
TUĞÇE
SOMO
304120141015
UMIDA
ISRAILOVA/3041201
41016 SHUKHRAT
ABDUMAZHIT
111020111077
AYHAN GÜNEŞ
111020111083
MUHARREM
FURKAN
KAPANŞAHİN
GÖKKAYA
EVKAN
111020111149
ÖMER ULUUYSAL
KAYMAZ
DEMİRSÖZ
111020101105
YALVAÇ
SEVDE MERCAN
DAMARSOY
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020101166 İSMAİL
OUSEIN
12.01.20
111020111146
111020101166
111020111012
111020111008
MÜGE
ALPAYDIN BUĞRA KAAN
15
CEMAL TÜFEKÇİ
İSMAİL OUSEIN
111020071064 HASAN HAKAN
ÇOBAN
AŞILIOĞLU
GR-2
GR-6
13.01.20
III.ARA SINAV ÖNCESİ
111020111021
ÖZGE
AYVAZ
111020111093 FERDANE RANA
15
14.01.20
YAPILANDIRILMIŞ KURUL KLİNİK SINAVI-SÖZLÜ
SINAVLARGÖZDE
111020111023 FATMA
BACIK
111020111107
15
111020111164 EMRE
YILDIZ
111020111077 AYHAN
15.01.20
111020111001 BÜLEND
ABACI
111020111083 MUHARREM FURKAN
15
111020051156
LİMBANAZO
MALANDO
111020111149 ÖMER
16.01.20
111020111012
BUĞRA
KAAN
AŞILIOĞLU
111020101105 SEVDE
15
GR-3
GR-7
111020111031
111020111044
111020111038
111020111048
111020111049
111020111089
GR-4
111020111055
111020111173
111020111170
111020111060
111020111064
111020111219
RIDVAN
METİN
ASLI BEGÜM
YEŞİM EZGİ
ŞAHAN
SEDA YAĞMUR
BORA
ÇATAL
CAN
ÇOLAK
DAĞLAR
KARATAŞ
HACER TUĞÇE
ZEYTUN ABDULLAHI
RAGIP
EZGİ
KADİR
OSMAN
DİNÇER
SOMO
YÜKSEL
DÖNMEZ
EKİCİ
UZUNÇAM
111020111121
111020111116
111020111113
111020111097
111020111132
111020111139
GR-8
111020111153
111020111146
111020111157
111020111136
111020111033
304120141015
304120141016
KAYNAK
KÜLEÇ
GÜNEŞ
KAPANŞAHİN
ULUUYSAL
MERCAN
HANDE
ALPER TİMUÇİN
SİNEM
İBRAHİM
DİLARA
TUĞBA
POYRAZ
ÖZDEMİR
ÖRKCÜ
KISALAR
ŞEBER
TOLU
MERVE
CEMAL
ESRA
TUĞRUL
MELTEM
UMIDA
SHUKHRAT
YALINKILIÇ
TÜFEKÇİ
YAYLA
TEMÜR
BOZ
ISRAILOVA
ABDUMAZHIT
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
4. SINIF KLİNİK UYGULAMA TAKVİMİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. KURUL (Hematoloji-Tıbbi Onkoloji, Dolaşım ve Solunum Sistemi
Hastalıkları)
TARİH
Anabilim Dalı
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PEŞEMBE
CUMA
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
GR8
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
GR1
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
GR2
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
GR3
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
GR4
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
GR5
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
GR6
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
GR7
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
2. HAFTA
17.11.2014
21.11.2014
UYGULAMALARDAN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Kardiyoloji-1
1. HAFTA
10.11.2014
14.11.2014
Öğrre
nci Gr
No
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
Kardiyoloji-1
GR7
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Kardiyoloji-2
GR8
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
GR1
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
GR2
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
GR8
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
GR1
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
GR2
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Göğüs Hastalıkları-1
3. HAFTA
24.11.2014
28.11.2014
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
4.
HAFTA01.12
.2014
05.12.2014
5. HAFTA
08.12.2014
12.12.2014
Göğüs Hastalıkları-1
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
GR3
GR4
GR5
GR6
GR6
GR7
GR3
GR4
Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ
GR5
Doç.Dr.Murat DİNÇER Doç.Dr.Murat DİNÇER Doç.Dr.Murat DİNÇER Doç.Dr.Murat DİNÇER Doç.Dr.Murat DİNÇER
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
GR7
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
GR8
GR1
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
GR5
GR6
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
GR4
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Necmi ATA
GR5
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
GR6
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
GR7
Prof. Dr. Emel KURT
Prof. Dr. Emel KURT
Prof. Dr. Emel KURT
Prof. Dr. Emel KURT
Prof. Dr. Emel KURT
GR8
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
GR1
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
GR2
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
GR3
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
GR3
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
GR4
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
Doç.Dr.Taner ULUS
GR5
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
GR6
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.Bülent
TÜNERİR
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Doç.Dr.O.Meltem
AKAY
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Durmuş ETİZ
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
6. HAFTA
15.12.2014
19.12.2014
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
7. HAFTA
22.12.2014
26.12.2014
8. HAFTA
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Kardiyoloji-1
GR2
GR3
GR4
GR7
GR8
GR1
GR2
GR2
YILBAŞI
Prof.Dr.Bülent
GÖRENEK
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
Göğüs Hastalıkları-2
29.12.2014
02.01.2015
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
9. HAFTA
05.01.2015
09.01.2015
10. HAFTA
12.01.2015
16.01.2015
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
Kardiyoloji-1
Kardiyoloji-2
Göğüs Hastalıkları-1
Göğüs Hastalıkları-2
Göğüs Hastalıkları-3
Kalp Damar
Cerr-Göğüs Cerr
GR3
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
Prof. Dr. Yüksel
Çavuşoğlu
GR4
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
GR5
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
Prof.Dr.Füsun ALATAŞ
GR6
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
GR7
TATİLİ
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.M.Cumhur
SİVRİKOZ
GR8
GR1
GR1
Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ
Doç.Dr.Eren GÜNDÜZ
Doç.Dr.Murat DİNÇER Doç.Dr.Murat DİNÇER Doç.Dr.Murat DİNÇER
Doç.Dr.Murat DİNÇER
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
Prof.Dr.Necmi ATA
Prof.Dr.Alpaslan
BİRDANE
GR3
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
Prof.Dr.M.Sinan
ERGİNEL
GR4
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Prof. Dr. Emel KURT
Doç.Dr.Hüseyin
YILDIRIM
Prof.Dr.M.Behçet
SEVİN
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
Doç.Dr.Hava Ü.TEKE
Yrd.Doç.Dr.Bülent
YILDIZ
GR8
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
Prof. Dr. Ahmet
ÜNALIR
GR1
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
Doç.Dr.Hüseyin Uğur
YAZICI
GR2
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
Prof. Dr. Muzaffer
METİNTAŞ
GR3
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
Prof.Dr.İrfan UÇGUN
GR4
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
Yrd.Doç.Dr.Egemen
DÖNER
Prof.Dr.Sadettin
DERNEK
GR2
GR5
GR6
GR7
GR8
GR5
İç
Hastalıkları(Hematol
oji)
GR6
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
Yrd.Doç.Dr.Neslihan
ANDIÇ
T. Onkoloji-Rad.
Onkolojisi
GR7
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Yrd.Doç.Dr.Evrim
BAYMAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi | 26480-ESKİŞEHİR | Tel: 0222.239 37 70 | Faks: 0222.239 37 72 | Eposta:
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content