close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
SUT Eki Ek-3C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde A10070 kodu ile yer alan
"Oksijen 10 LT.” ürünü SGK’ya fatura edilebilir mi?
Konuyla ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.12.2014 tarihli ve 23642684/2014
.5409.1199/010.99 sayılı yazısı;
“Sağlık hizmet sunucularınca, oksijen tedavisi Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Eki Ek-2/B
"Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan 530.360 kodu ile fatura edilmesi gerekmektedir. Bu
işleme oksijen gazı bedeli dahildir. SUT Eki Ek-3C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde A10070
kodu ile yer alan "Oksijen 10 LT." ibaresi, ayaktan tedavilerde hastaların kullanacağı oksijeni
tanımlanmış olup, sağlık hizmet sunucuları tarafından fatura edilemez.”
şeklindedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content