close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
EPİDERMOLİZİS BÜLLOSA TANILI HASTALARA SUNULAN SAĞLIK
HİZMETLERİ ALGORİTMASI
SUT’un 3.3.1.13 maddesinde; “Epidermolizis bülloza tanılı hastaların yatarak veya
ayakta tedavileri kapsamındaki yara bakım hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan tıbbi
malzemeleri SUT EK-2/B Listesinde yer alan “530.533” kodlu “Epidermolizis bülloza
hastalığında yara bakım hizmetleri” işlemi üzerinden sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı
sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda; Epidermolizis Büllosa tanılı hastalara sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili
olarak Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin faturalandırma/muhasebeleştirme sürecinde
sorun yaşanan işlemlere yönelik olarak süreçlerin açıklığa kavuşturulması ve bu alanda
görev yapan Kurumumuz taşra teşkilatı personeline rehber olması amacıyla, “Epidermolizis
Büllosa Tanılı Hastalara Sunulan Sağlık Hizmetleri Algoritması” hazırlanarak web
sayfamıza konulmuştur.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content