close

Enter

Log in using OpenID

Boyler, Baca hesabı - Makine Mühendisliği Bölümü

embedDownload
Boyler, Baca hesabı
Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Boyler nedir?
• Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun
ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su
sağlayan sistemdir.
• Genel olarak yapılarda sağlanması gereken sıcak su ihtiyaç
değeri 60 ˚C’ dir.
• Boyler hesabı ile ilgili çizelgelerde verilen değerler en yüksek ani
değeri göstermekte ve günün diğer saatlerinde ihtiyaç daha az
olmaktadır.
• Merkezi sistemlerde, sistemin beslediği kullanma yerlerinin
hepsinin aynı anda çalışma olasılığı çok düşüktür.
• Yani bir apartmandaki tüm duş, lavabo ve eviyelerin aynı
zamanda diliminde açık olması çok düşük bir olasılıktır. Bu iki
faktör göz önüne alınarak “kullanma eşzaman faktörü”
tariflenmiştir.
Boyler ısıtıcı serpantin gücü aşağıdaki formülle
bulunur:
Q = m x c x (t – t )
ss
ç
g
• Q : Boyler ısıtıcı serpantin gücü (kullanma sıcak suyu yükü
yani merkezi ısıtma
• Sistemine gelen yük) (kcal/h)
• m : Sıcak su ihtiyacı (lt/h)
• c : Suyun özgül ısısı (1 alınır; suyun yoğunluğu : 1 kg/l ;
özgül ısı : 4,2 kj/kg˚C)
• t : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
• t : Su giriş sıcaklığı (10˚C)
ss
ç
g
Genelde yukarıdaki formül kullanılır. Fakat birim
dönüşümü yapıldığında şu formül de ortaya çıkar:
Q = m x c x ρ x (t – t )
ss
•
•
•
•
•
•
ç
g
Q : Boyler ısıtıcı serpantin ısı gücü (kW)
m : Sıcak su ihtiyacı (lt/sn)
c : Suyun öz ısısı (4,2 kj/kg˚C )
ρ : Suyun yoğunluğu (1 kg/lt)
t : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
t : Su giriş sıcaklığı (10˚C)
ss
ç
g
Serpantin yüzey miktarı ise:
F = Q/K . Δtm (m )
2
• K . Δtm değeri 90/70 ˚C sıcak su için kireçlenme ve emniyet
faktörleri de göz önüne alınarak 11-17 kW/m ; 0,1 basınçlı
buhar için ise 45 kW/m2 olarak alınabilir.
2
Örnek
Özel bir konutun banyolarında:
•
•
•
•
Bodrum katta 1 lavabo
Zemin katta 2 lavabo, 1 çamaşırlık eviyesi, 1 duş, 1 küvet
Birinci katta 1 lavabo, 1 çamaşırlık eviyesi, 1 küvet
Çatı katında 1 lavabo, 1 duş bulunmaktadır.
• Buna göre tesisat cinsinin katsayısı ile tesisattan
kaç adet olduğu çarpılır. Fakat bu örnekteki konutta
birden fazla lavabo, çamaşırlık eviyesi, duş ve küvet
bulunduğu ve bunların hepsinin aynı anda
kullanılma olasılığı çok düşük olduğu için her bir
tesisat için:
• 1) Birinci tesisatın %100 ‘ü alınır.
• 2) Aynı cinsten iki adet varsa bunun da %20 ’si alınır. (Yani
genel toplam
• 0,60 katsayısı ile çarpılır.)
• 3) Aynı cins her tesisat için %20’si alınmaya devam edilir.
Çıkan sonuçla da cihazların hepsi birden devreye
girmediği için özel konutlar için kullanma katsayısı
olan 0,30 çarpılır. Bu, tek tek yapılabileceği gibi
tesisat cinsinin toplamı alınıp, sonrasında kullanma
katsayısının Çarpımı ile de elde edilebilir. Sonuç
değişmeyecektir.
Isıtma yükü (lt / h) : 664,5 x 0,30 = 199,35 lt/h
• t : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
• t : Su giriş sıcaklığı (10˚C)
• Isıtma yükü (kcal / h) : Q = m x c (t – t )
= 199,35 x 1 x (60-10)
= 9967,5 kcal/h
ç
g
ss
ç
g
• Depo edilen miktar (lt/h), ısıtılan miktardan (lt/h)
biraz daha fazla olacağından :
• Depolama katsayısı : 0,70
• Boyler kapasitesi (lt) : 199,35 x 0.70 = 139,545 lt
• Vb : 200 lt/h kapasiteli 1 adet çift cidarlı boyler
seçilmiştir
BACALAR
Doğal Çekişli Baca Çeşitleri
Bacaların Çekme Şartları
• Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve
çevrenin korunabilmesi açısından bacaların malzemesi, yapılış
sekli ve bağlantısı önemlidir.
• Isıtma ve sıcak su temininden kaynaklanan insan ölümlerinin
tamamına yakını baca hatalarından meydana gelmektedir.
• Çekisi iyi bir baca, en uygun malzemeden yapılmalıdır.
• Bacalar projeye uygun şekilde kesiti ve çapı belirlenmelidir.
Bacalar mümkün olduğunca yön değiştirmeyecek şekilde ve
meyilli yapılmamalı, yön değiştirmenin zorunlu olduğu
hâllerde ise, yön değiştirmede yatayla açı en az 60° olmalıdır.
• Baca yüksekliği iyi belirlenmeli bina içinden yükselen baca
mahyadan en az 80 cm yukarıya kadar çıkmalıdır.
Bacaların Çekme Şartları
Bacaların Çekme Şartları
• Komsu bina şayet daha yüksek ise, bacanın bu bina duvarına
uzaklığı mümkünse en az 6 m uzakta bulunmalıdır.
• Kalorifer kazan bacalarına başka cihaz bağlantısı
yapılmamalıdır. Her kazanın ayrı bir duman bacası olmalı, bir
bacaya birden fazla kazan bağlanması hâlinde her kazanın
çıkısına bir duman klapesi konulmalıdır.
• Bacalar, teknik bir zorunluluk olmadıkça binanın dıs
duvarlarına konulmamalıdır. Binanın iç duvarlarına ve
birbirlerine bitişik yapılırlarsa hem soğumaları gecikir, hem de
baca ısısından bina faydalanmış olur.
• Dış hava sıcaklığının düşük olduğu soğuk kıs şartlarında baca
daha iyi çekiş yapar.
• Baca yüksekliği arttıkça çekiş de artar.
Kazan Duman Kanallarının
Yerleştirilmesi
İki Kazanın Ayrı Kare Kesitli Kanalla Aynı Bacaya ve Üçüncü Kazanın Daire
Kesitli Kanalla Ayrı Bacaya Bağlanması
Kazanların Bacaya Bağlantısı
Bacanın Şapkası Örneği
Doğalgaz Bacalarında Yoğuşan Suların
Sifonla Alınması
Baca Kesit Hesabı
Baca kesit hesabı yapılırken kullanılan yakıt ve kazan tipinin
önemi büyüktür. Her yakıtın yanması için gerekli hava miktarıyla,
ortaya çıkan atık gaz miktarının farklı olması nedeniyle, baca
kesit hesabı yakıt tipine önemli ölçüde bağlıdır. Yakıt cinsine bağlı
olarak baca kesit hesabı için kullanılan bazı ampirik formüller
aşağıda verilmiştir.
• DIN 4705’e dayanan kazanların gerçek baca hesabında
kullanılacak son derece detaylı bir hesaplama yöntemi vardır.
Bu yöntemde kullanılan yakıtın cinsine bağlı olarak kazan,
bağlantı kanalı , bacadaki basınç kayıpları ve ısı kayıpları
hesaplanmakta ve bu durumda ortaya çıkan doğal çekisin
yeterli olup olmadığına bakılmaktadır. Bu yönteme göre baca
hesabının yapılması oldukça zor ve uzun bir yoldur.
• Bu nedenle kullanılan yakıtın cinsine göre hazırlanmış
diyagramlardan yararlanarak baca hesabını yapmak daha
pratik bir çözüm olmaktadır. Burada ele alınan kazanlar klasik
tipli kazanlardır.
Kömür Kazanları Baca Çapları (cm)
Alçak Basınçlı Brülörlü Sıvı Yakıt ve Doğal Gaz
Kazanları Baca Çapları(cm)
Yüksek Basınçlı Sıvı Yakıt ve Doğal Gaz
Kazanları Baca Çapları (cm)
ÖRNEK: Kazan Isıl Gücü 200kW, Kazan Tipi Yüksek Basınçlı Doğalgaz Kazanı ve Baca
Yüksekliği 20 m için Baca çapı yukarıdaki çizelgeden 25 cm olarak bulunur.
Atmosferik Brülörlü Doğal Gaz Kazanları
Baca Çapları (cm)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 470 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content