close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Raporu - Ege İhracatçı Birlikleri

embedDownload
Çalışma Raporu
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
2013-2014 DÖNEMİ
1 Nisan 2014
İÇİNDEKİLER
Çalışma Raporu | Nisan 2014
1.ÖNSÖZ ......................................................................................................................... 2
2.TÜRKİYE GENELİ İHRACAT RAKAMLARI ................................................................. 3
TABLO 1 – TÜRKİYE GENELİ SEKTÖREL BAZDA İHRACAT ..................................................... 3
3.DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TÜTÜN ÜRETİMİ ............................................................. 4
TABLO 2 – DÜNYADA TÜTÜN ÜRETİMİ .............................................................................. 4
TABLO 3 – ÜLKEMİZDE TÜTÜN ÜRETİMİ ............................................................................ 5
4. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TÜTÜN ÜRETİMİ ............................................................ 5
TABLO 4 – DÜNYADA TÜTÜN İHRACATI ............................................................................. 5
TABLO 5 – TÜRKİYE GENELİ FASILLARA GÖRE TÜTÜN İHRACATI ........................................ 6
TABLO 6 – TÜRKİYE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İHRACATI ÖZET TABLO............................ 6
TABLO 7 – TÜRKİYE GENELİ ÜLKELERE GÖRE YAPRAK TÜTÜN İHRACATI ............................... 7
TABLO 8 – TÜRKİYE GENELİ ÜLKELERE GÖRE TÜTÜN MAMULLERİ İHRACATI .......................... 8
5.BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR .................................................. 9
6.BİRLİĞİMİZ 2014-2015 DÖNEMİ İŞ PROGRAMI ....................................................... 10
1
1. ÖNSÖZ
Sayın Üyeler,
Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptığımız
bugün, önümüzdeki dönemin ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı ve başarılı olmasını
diler, hepinizi saygıyla selamlarız.
Olağan
Genel
Kurul
Toplantısında
yapılan
seçim
sonucunda,
görevlendirdiğiniz Yönetim Kurulumuzun, yürürlükteki İhracat Rejimi ve Yönetmeliği
ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve
görevleri hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik, Ekonomi
Bakanlığının talimatları doğrultusunda sektör ihracatının daha ileri seviyelere
çıkarılabilmesi amacıyla, çalışma programımız çerçevesinde yapılan faaliyetler ile
ülkemizin tütün üretimi ve ihracatı hakkındaki genel bilgileri içeren 2013/2014 dönemi
"Çalışma Raporumuz" ekte incelemelerinize ve bilgilerinize sunulmuştur.
Çalışma Raporu | 01.04.2014
EGE TÜTÜN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
2
2. TÜRKİYE GENELİ İHRACAT RAKAMLARI
Çalışma Raporu | Nisan 2014
Tablo 1 - Türkiye Geneli Sektörel Bazda İhracat (1000 ABD Doları)
3
SEKTÖRLER
2012
2013
Değişim (%)
Pay (13) (%)
I. TARIM
19.127.253
21.352.808
11,6
14,1
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
13.603.744
14.905.493
9,6
9,8
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
5.882.530
6.586.157
12
4,3
Yaş Meyve ve Sebze
2.180.176
2.351.780
7,9
1,6
Meyve Sebze Mamulleri
1.259.674
1.331.417
5,7
0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri
1.364.650
1.439.207
5,5
0,9
Fındık ve Mamulleri
1.796.990
1.773.285
-1,3
1,2
Zeytin ve Zeytinyağı
201.151
439.742
118,6
0,3
Tütün ve Mamulleri
845.418
906.814
7,3
0,6
Süs Bitkileri
73.154
77.092
5,4
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
1.662.330
1.988.676
19,7
1,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
1.662.330
1.988.676
19,7
1,3
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
3.861.594
4.458.639
15,5
2,9
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
3.861.594
4.458.639
15,5
2,9
II. SANAYİ
114.226.873
119.048.130
4,2
78,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
11.483.180
12.489.069
8,8
8,2
Tekstil ve Hammaddeleri
7.839.144
8.391.398
7
5,5
Deri ve Deri Mamulleri
1.633.988
1.901.404
16,4
1,3
Halı
2.010.048
2.196.267
9,3
1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERI
17.513.306
17.441.096
-0,4
11,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
17.513.306
17.441.096
-0,4
11,5
C. SANAYİ MAMULLERİ
85.230.387
89.117.966
4,6
58,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
16.038.094
17.372.633
8,3
11,5
Otomotiv Endüstrisi
19.056.057
21.305.104
11,8
14
Gemi ve Yat
810.936
1.163.591
43,5
0,8
Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim
11.792.796
11.701.482
-0,8
7,7
Makine ve Aksamları
5.319.030
5.801.970
9,1
3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller
6.464.263
6.834.461
5,7
4,5
Çelik
15.441.093
13.835.180
-10,4
9,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak
3.097.694
3.153.737
1,8
2,1
Mücevher
2.073.277
2.253.003
8,7
1,5
Savunma Sanayii
1.260.810
1.391.603
10,4
0,9
İklimlendirme Sanayii
3.793.972
4.200.543
10,7
2,8
Diğer Sanayi Ürünleri
82.364
104.659
27,1
0,1
III. MADENCİLİK
4.179.511
5.042.322
20,6
3,3
Madencilik Ürünleri
4.179.511
5.042.322
20,6
3,3
İhracatçı Birlikleri kaydından muaf ihracat
14.161.555
6.263.742
-55,8
4,1
TOPLAM
151.695.192 151.707.002
0,01
100
Tablo 1’de İhracatçı Birlikleri kayıtlarına alınan Türkiye geneli sektörel ihracat
rakamlarını incelediğimizde 2013 yılında 151,7 milyar dolarlık ihracatın
gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ihracatın %14’ünü tarım ürünleri, %78.5’ini sanayi
ürünleri, %3,3’lik bölümünü ise madencilik ürünleri oluşturmaktadır. Türkiye geneli
tütün ve tütün mamulleri ihracatı, 2013 yılında bir önceki yıla göre %7,3 oranında
artış göstererek 906 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
3. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TÜTÜN ÜRETİMİ
Tablo 2 – Dünyada Tütün Üretimi
Ülke
2007 (ton)
2008 (ton)
2009 (ton)
2010 (ton)
2011 (ton)
2012 (ton)
2.397.152
2.839.945
3.067.928
3.005.928
3.158.737
3.200.000
Hindistan
520.000
490.000
622.830
745.670
1.009.910
875.000
Brezilya
908.679
851.058
863.079
787.817
951.933
810.550
A.B.D.
357.273
363.103
373.117
325.766
272.622
345.837
Endonezya
164.851
168.037
176.510
135.700
130.300
226.700
Malavi
118.000
160.238
208.155
172.922
174.928
151.500
Arjantin
Ç.H.C.
127.740
130.381
135.531
137.000
165.145
148.000
Tanzanya
50.600
50.800
58.700
60.900
130.000
120.000
Zimbabve
79.000
81.952
85.085
109.737
111.570
115.000
Pakistan
103.240
107.765
104.996
119.323
102.834
98.000
39.180
40.248
40.265
55.288
79.234
85.419
Bangladeş
İtalya
110.000
121.281
97.860
89.112
82.175
85.000
Kuzey Kore
63.000
70.000
73.000
71.370
74.241
80.000
*Türkiye
74.584
93.403
85.000
55.000
45.000
75.000
Tayland
58.562
61.930
62.449
59.540
67.900
69.000
Zambiya
61.759
64.066
65.704
59.338
60.329
61.500
Mozambik
73.000
64.342
63.000
56.896
57.846
54.450
Filipinler
34.289
32.466
36.383
40.530
44.944
48.000
Vietnam
31.900
28.800
40.062
56.530
58.298
47.407
5.413.909
5.862.239
6.310.976
6.185.423
6.818.553
6.695.438
772.984
761.584
752.741
748.237
749.655
795.223
6.186.893
6.623.823
7.063.717
6.933.660
7.568.208
7.490.661
Ara Toplam
Diğerleri
Genel Toplam
Tablo 2’de dünyadaki tütün üretim miktarlarına göre, Dünya’da üretilen toplam
7,5 milyon ton tütünün yaklaşık %40’ı Çin Halk Cumhuriyeti’nde üretilmektedir.
Üretimde Çin Halk Cumhuriyeti’ni sırasıyla Hindistan, Brezilya ve A.B.D. takip
etmektedir. Birleşmiş Milletler FAO verilerine göre Türkiye, tütün üretiminde dünyada
14.sırada yer almaktadır.
Çalışma Raporu | 01.04.2014
Kaynak: FAO kayıtlarıdır.
4
Tablo 3 – Ülkemizde Tütün Üretimi
2011
2012
2013
Üretici
(Adet)
42.816
Miktar
(Ton)
37.684
Üretici
(Adet)
33.779
Miktar
(Ton)
32.257
Üretici
(Adet)
45.989
KARADENİZ
8.869
6.544
6.710
5.417
9.234
8.826
MARMARA
5.209
3.236
3.383
2.487
3.950
3.171
Bölge
EGE
DOĞU
Miktar (Ton)
50.878
974
819
692
669
411
496
GÜNEYDOĞU
3.303
2.793
2.799
2.403
3.384
3.662
AKDENİZ
3.020
1.942
3.322
2.212
3.511
2.315
TOPLAM
64.191
53.018
50.685
45.435
66.479
69.348
Ülkemizde, son yıllarda düşüş gösteren tütün üretiminde 2013 yılında önemli
artış gerçekleşmiştir. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre,
2011 yılında 53 bin ton civarında olan üretim, 2012 yılında 45 bin tona gerilemiş,
2013 yılında ise tütün sektörü açısından bir toparlanma yaşanmış ve üretim değerleri
70 bin tona yaklaşmıştır.
4. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TÜTÜN İHRACATI
Tablo 4 – Dünyada Tütün İhracatı
Ülke
Brezilya
A.B.D.
Zimbabve
Hindistan
Ç.H.C.
Malavi
Belçika
Türkiye
Çalışma Raporu | Nisan 2014
Arjantin
Almanya
2008 bin $
2009 bin $
2010 bin $
2011 bin $
2012 bin $
2.683.204,00 2.991.818,00 2.706.674,00 2.878.611,00 3.197.303,00
1.240.935,00 1.163.469,00 1.175.052,00 1.158.754,00 1.127.756,00
242.174,00
241.775,00
420.000,00
663.596,00
777.860,00
639.837,00
748.553,00
713.117,00
572.082,00
699.633,00
436.829,00
533.301,00
615.863,00
659.889,00
657.258,00
589.988,00
758.969,00
874.904,00
570.321,00
620.345,00
258.775,00
401.065,00
380.362,00
465.481,00
444.566,00
427.747,00
491.087,00
401.316,00
372.626,00
427.092,00
333.859,00
297.044,00
359.250,00
335.292,00
291.523,00
353.373,00
377.903,00
376.838,00
370.162,00
348.266,00
Dünya’da en fazla tütün ihracatı gerçekleştiren ülkelere baktığımızda,
Brezilya’nın 3.1 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Brezilya’yı
sırasıyla A.B.D., Zimbabve ve Hindistan izlemekte olup, Türkiye, 2012 yılı Birleşmiş
Milletler Comtrade verilerine göre 427 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı ile
8.sırada yer almaktadır.
5
Tablo 5 – Türkiye Geneli Fasıllara Göre Tütün İhracatı
FASIL
2401 - Yaprak
Tütün ve Tütün
Döküntüleri
2402 - Tütün
Mamulleri
2403 - Diğer
Mamul Tütünler
GENEL TOPLAM
2012
MIKTAR KG
2012
DEĞER
USD
2013
MİKTAR KG
2013
DEĞER
USD
DEĞİŞİM
MİKTAR %
DEĞİŞİM
DEĞER %
75.140.086
427.564.481
57.445.599
439.399.712
-24
3
37.330.155
335.927.601
42.798.019
375.778.209
15
12
10.865.516
81.926.362
12.374.053
91.635.756
14
12
123.335.758
845.418.444
112.617.671
906.813.677
-9
7
Fasıllar bazında ihracatımızı değerlendirdiğimizde (Tablo 5); 2013 yılında
yaprak tütün ve tütün döküntüleri ihracatımızın 2012 yılına göre miktarda %24 değer
kaybettiğini, değerde ise %3 oranında artış yaşandığını ve ihracatımızın 439 milyon
dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Sigaranın ağırlıkta olduğu tütün mamulleri
ihracatımızda, bir önceki yıla oranla %15’lik artış göstererek miktarda 37 bin ton,
değerde ise %12’lik artışla 335 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında
toplamda 906 milyon doları bularak son yıllardaki en yüksek seviyeye çıkan tütün ve
tütün mamulleri ihracatımızın 2014 yılı sonunda 1 milyar doları aşması
öngörülmektedir.
Tablo 6 – Türkiye Tütün ve Tütün Mamulleri İhracatı Özet Tablo
2010
2011
2012
2013
698
677
845
906
Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri
400
372
427
439
Tütün Mamulleri
298
305
418
467
Ana Sektör
82
84
81
81
Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri
55
56
54
48
Tütün Mamulleri
50
56
52
57
47
43
42
47
68
61
65
67
46
47
50
63
0-1 Milyon $ İHRACAT YAPAN
16
19
16
24
1-10 Milyon $ İHRACAT YAPAN
4
5
3
4
10+ Milyon $ İHRACAT YAPAN
11
13
12
14
Ana Sektör
6,21
6,51
6,87
8,09
Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri
5,26
5,45
5,69
7,70
Tütün Mamulleri
8,19
8,53
8,68
8,49
TOPLAM İHRACAT (Milyon $) Ana Sektör
İHRACAT YAPILAN ÜLKE
SAYISI
Ana Sektör
MEVCUT İLK 5 ANA PAZARIN
Yaprak Tütün ve Tütün Döküntüleri
İHRACATTAKİ PAYI (%)
Tütün Mamulleri
TOPLAM İHRACATÇI FİRMA
SAYISI
KG. BAŞINA İHRACAT
DEĞERİ ($)
Çalışma Raporu | 01.04.2014
Sektör / Alt Sektör İsimleri
6
Tablo 7’de yer alan ülkelere göre yaprak tütün ve tütün döküntüleri ihracat
rakamlarına baktığımızda, 2013 yılında en fazla yaprak tütün ihracatımızın 138
milyon dolarla A.B.D.’ye gerçekleştiği görülmektedir. A.B.D’ye gerçekleşen ihracatı
sırasıyla Endonezya, Belçika ve Rusya Federasyonu izlemektedir.
Tablo 7 – Türkiye Geneli Ülkelere Göre Yaprak Tütün İhracatı
2012 MIKTAR
KG
20.899.560
2012 DEĞER
USD
154.329.827
2013 MİKTAR
KG
16.193.035
2013 DEĞER
USD
138.819.116
ENDONEZYA
7.417.059
43.904.007
6.356.504
51.604.111
BELÇİKA
4.446.289
28.966.989
6.304.109
43.744.696
RUSYA FEDERASYONU
6.170.781
28.089.855
4.232.172
31.849.113
HOLLANDA
4.312.934
27.703.465
3.637.194
30.855.134
BREZİLYA
1.063.726
6.901.262
2.389.775
19.952.415
ALMANYA
2.393.400
11.329.000
2.013.818
16.331.218
POLONYA
2.786.225
15.847.762
1.571.180
12.715.395
UKRAYNA
1.789.887
9.474.218
1.063.385
9.042.876
MEKSİKA
517.510
4.823.265
815.220
8.180.404
PORTEKİZ
634.680
5.199.224
871.920
7.472.668
ROMANYA
1.248.527
9.892.620
828.940
7.382.369
ARJANTİN
1.298.260
9.174.669
825.930
7.346.960
442.050
3.730.803
734.340
6.661.155
LİTVANYA
1.143.840
8.024.562
748.230
6.541.758
FILIPINLER
10.025.754
20.060.140
704.953
5.786.463
MALEZYA
359.310
2.520.431
796.480
4.363.754
SIRBİSTAN
180.800
1.109.390
501.050
4.115.824
YUNANİSTAN
284.615
1.358.502
937.000
2.984.222
BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
239.965
863.919
1.644.365
2.914.603
67.655.173
393.303.910
53.169.599
418.664.253
7.484.914
34.260.571
4.276.000
20.735.459
75.140.086
427.564.481
57.445.599
439.399.712
ÜLKE
BİRLEŞİK DEVLETLER
İSVİÇRE
ARA TOPLAM
DİĞERLERİ
Çalışma Raporu | Nisan 2014
GENEL TOPLAM
7
Tablo 8 – Türkiye Geneli Ülkelere Göre Tütün Mamulleri İhracatı
2012 DEĞER
USD
101.445.730
2013 MİKTAR
KG
13.826.697
2013 DEĞER
USD
113.918.638
BAHREYN
2.584.511
20.054.965
8.312.000
60.110.057
IRAK
3.798.483
27.704.282
7.370.202
55.186.442
İSRAİL
2.572.640
25.960.180
3.883.153
39.085.968
LÜBNAN
3.399.136
30.881.161
3.025.914
27.134.150
BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
2.749.414
27.259.164
2.425.648
23.815.155
LİBYA
1.443.869
11.566.309
2.564.959
21.073.298
TUNUS
2.351.747
19.243.545
2.299.943
18.989.696
ÜRDÜN
1.142.846
6.519.986
1.913.427
13.288.314
MORİTANYA
1.696.376
12.749.573
1.569.241
11.481.481
BİRLEŞİK DEVLETLER
933.927
12.097.239
736.903
9.340.878
KKTC
807.278
7.876.332
835.488
8.324.398
5.981.967
45.517.917
738.614
6.724.222
CEZAYİR
669.465
6.072.943
733.277
6.669.355
KUVEYT
446.801
5.337.039
463.034
5.185.163
0
0
510.826
5.003.817
58.829
502.868
406.976
4.906.697
HOLLANDA
333.607
2.773.520
428.041
4.043.329
NİJERYA
178.709
1.401.661
699.553
3.471.960
MISIR
506.214
3.338.471
245.656
3.389.558
43.555.164
368.302.882
52.989.551
441.142.575
4.640.508
49.551.081
2.182.522
26.271.390
48.195.672
417.853.963
55.172.073
467.413.965
İRAN (İSLAM CUM.)
SUUDİ ARABİSTAN
FAS
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T
ARA TOPLAM
DİĞERLERİ
GENEL TOPLAM
Ülkelere göre tütün mamulleri ihracatının 2013 yılında en fazla İran’a yapıldığını
görüyoruz (Tablo 8). İran’a yapılan ihracatı sırasıyla Bahreyn, Irak ve İsrail takip
etmektedir. Özellikle Bahreyn ve Irak’a olan tütün mamulleri ihracatımızın 2013
yılında bir önceki yıla oranla önemli ölçüde arttığı görülmektedir.
Çalışma Raporu | 01.04.2014
2012 MIKTAR
KG
11.899.347
ÜLKE
8
5. BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
a. Tütün Tohumluk Geliştirme Projesi
Birliğimiz ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında gerçekleşen Tütün
Tohumluk Geliştirme Projesi kapsamında 4 çeşit tohumun tescil işlemleri, Birliğimiz
adına çalışmayı yürüten Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerine
getirilmektedir.
Arazi ekimlerinde kullanılmak üzere, çeşitlerimizin materyallerini oluşturacak
fidelerin üretilebilmesi için orman toprağı ve organik gübre kullanılarak 1200 m2’lik
fidelik kurulmuş, kiralanan çeşitli büyüklükteki toplam 120 dekar alanda üretim
yapılmıştır. Ancak arazilerin sulu tarım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle
beklenenin altında toplam 1453 kg tohum elde edilmiştir. Tohumlar, daha önceden
istekte bulunan firmalara dağıtılmıştır. Önümüzdeki dönemde daha fazla tohum
üretimi amacıyla sulama olanaklarının daha iyi olduğu tarlalar kiralanmıştır. İsteğe
göre buralara ekimler yapılacaktır.
b. Karadeniz Bölgesi Tütünleri Standardizasyon Projesi
Ülkemiz tütüncülüğünün marka değerleri olan İzmir ve Samsun tütünlerinde, iç
ve dış piyasanın gereksinimi olan üretim düzeyi karşılanamamakta, tüketici
istemlerine uygun sigara harmanlarınının kompozisoyununda güçlüklerle
karşılaşılmaktadır. Sözkonusu tütünlerimizin yaprak tütün dışsatımımızın ana
bileşenleri olması nedeniyle tütün dışsatımına bağlı döviz girişinde de azalışlar
görülmektedir. Bu noktadan hareketle, Karadeniz Bölgesindeki lokasyonlara
uygun, yüksek verimli, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı, üstün kaliteli tütün
çeşitlerini belirlemek, bu çeşitlerin setifikalı tohumluklarını kullanarak üretim
alanlarına aktarmak, sektörün gereksinimi olan üretimde süreklilik ve standart
ürün eldesini sağlamak amacıyla Birliğimiz ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
arasında Karadeniz Bölgesi Tütünleri Standardizasyon Projesi protokolü
imzalanmış olup, söz konusu projenin 2015 yılında sonuçlandırılması
planlanmaktadır.
c. Diğer Faaliyetler
Çalışma Raporu | Nisan 2014
• 2023 Türkiye İhracat Stratejisi kapsamında Tütün ve Tütün Mamulleri
Sektörüne ilgili hedeflerin görüşüldüğü toplantılara Yönetim Kurulu düzeyinde
katılım sağlandı ve 1,2 milyar dolar olan 2023 yılı tütün ve tütün mamulleri
hedefi önünde yer alan engellerin aşılması için çalışmalar yapıldı.
• Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kurul üyeleri ile düzenli
toplantılar yapılarak sektörün sorunlarına çözüm önerileri bulmak adına
adımlar atıldı.
• Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde
gerçekleşen toplantılara katılım sağlandı.
• Bu yıl Selanik’te düzenlenen Oryantal Tütün Forumuna katılım sağlanarak
Oryantal tününün global piyasadaki mevcut durumu hakkında izlenimler
edinildi.
9
6. 2014-2015 DÖNEMİ İŞ PROGRAMI
• Elit ve anaç tütün tohumunun ıslahı, üretilmesi, muhafazası, üreticiye ve/veya
üretici ile sözleşme yapan ihracatçıya belli bir bedel karşılığında satılması ve
ilaç kalıntılarının önlenmesi yönünde sürdürülen çalışmaları da üstlenen
EDEKATAŞ’ın çalışmalarının devamı için, gereken her türlü desteğin
verilmesi,
• Sektörümüzün bugün bulunduğu noktadan daha iyi noktalara gelmesi için
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili
kuruluşlarla yürütülen çalışmaların sürdürülmesi,
• Tütünle ilgili yapılan her türlü çalışmada yer alarak Birliğimiz görüşlerinin de
ifade edilmesi, tütünün ekonomik ve sosyal boyutları hakkında ilgili kuruluşlara
bilgilendirmelerde bulunulması,
• Üyelerimizin ticari ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü seminer,
konferans v.b.
organizasyonların
düzenlenmesi ve/veya
bu
tür
organizasyonlara katılım sağlanması,
• Tütün üretiminde ve ihracatında karşılaşılan sorunların çözümüne ve
ihracatımızın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
Çalışma Raporu | 01.04.2014
2014-2015 dönemi iş programımızı Genel Kurulumuzun onayına arz ederiz.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content