close

Enter

Log in using OpenID

1K2N - Hayata Destek

embedDownload
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 04.06.2014
KURUM ADI
ÇALIŞMA ALANI
NE YAPIYOR
NEREDE
SİTAP adına Hayata Bilgi Yönetimi ve Destek Derneği
Planlama
Soma ile ilgili çalışan ve çalışmayı planlayan tüm sivil aktörler İİstanbul merkezli
arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştırma
Oy ve Ötesi
Bilgi Yönetimi ve Planlama
Soma'daki ihtiyaçlarla gönüllüleri ve sivil aktörleri buluşturabilecek bir platform oluşturmada SİTAP'la birlikte çalışacak. Online bir İstanbul merkezli
platform yaratılarak, bu platform saha ekipleriyle desteklenmeye çalışılacak
Gıda Bankacılığı Derneği
Bilgi Yönetimi ve Planlama
Etkilenmiş bölgede ailelere ulaşarak ihtiyaç analizi yapıyor.
Etkilenmiş bölgede
Madencilik işinin analiz edilmesine imkan verecek, bu işte ve sektörde madenci, danışman, mühendis, Bilgi Yönetimi ve sağlıkçı olarak çalışmış bir Planlama gruptan Haziran'ın son haftasında İstanbul, Soma ve İst. Bilgi Üni. Örgütsel İş sağlığı ve teknik eğitim alıp; ikinci gün proje çevredeki maden Psikoloji YL Programı güvenliği ikliminin planı çıkartmak için bir atölye alanları
oluşturulmasına çalışması planlandı. Daha iyi yönelik adımlar
güvenlik koşulları yaratılmış bir maden işletmesini ziyaret edip güvenlik kültürünün referanslarını belirlemek
HEDEF GRUP
NE AŞAMADA
Düzenli toplantılar ve 1K2N Tüm sivil aktörler: matrisi güncelleme bireyler, özel sektör ve uygulaması devam ediyor. sivil toplum kuruluşları İihtiyaç olduğu sürece bu rolü üstlenmeye hazır.
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
5 tematik başlık altında ihtiyaç belirleme yapıldı. Bilgi yönetimi ve iletişim çalışmaları için 2 tam zamanlı personeli mevcut
Çeşitli STK'lar ile toplantılar Tüm sivil aktörler: yapıldı, SİTAP ile çalışma bireyler, özel sektör ve grubu oluşturuldu ve online sivil toplum kuruluşları platformun ilk yol haritası oluşturuldu
Websiteyi yapacak gönüllüleri ve sistem oluştuktan sonra destek çağrısı yapabileceği 30.000 gönüllüsü mevcut
Bölge halkı
Dernek gıda bankacılığı sistemini Türkiye'de yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
End. Ve Örgüt Psikolojisi, Güvenlik Kültürü konusunda uzmanlaşmış 2 öğretim İşçiler ve her Planlama ve eğitim -­‐ Haziran üyesi. Gönüllü 15-­‐20 YL kademede yöneticiler sonu mezun ve öğrencisi,proje ekibine dahil işyeri hekimi ve İSG uzmanları
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
Eğitim Erken çocukluk ve yetişkin eğitimi, travma ve aile destek merkezi Etkilenmiş bölgede
kurulması
Anne, Baba, Kadın, Çocuk
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
Eğitim Ağırlıklı olarak dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar Etkilenmiş bölgede
Dezavantajlı gruplar
Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarının eğitiminin desteklenmesi
Etkilenmiş bölgede
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı Eğitim (TOÇEV)
Tamamlanmak üzere
Planlama aşamasında
Ciddi sayıda tecrübeli gönüllüsü ve teknik uzmanlığı ile çalışmaya hazır
Eğitim ve psikososyal çalışmalar konusunda deneyimli kadrosu mevcut
20 yılda binlerce çocuğun Hedef grupların belirlenmesi eğitime destek vermiş bilgili için bu yaz Soma'ya bir ekip ve tecrübeli geniş bir ekibe gönderilecek.
sahip.
Planlama aşamasında
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 04.06.2014
KURUM ADI
Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Vakfı ÇALIŞMA ALANI
Eğitim NE YAPIYOR
NEREDE
Mahallelerde afetlere yönelik ekip Soma-­‐ Savaştepe
kurma ve eğitim organizasyonları HEDEF GRUP
Mahallede 18-­‐55 yaş arası gönüllü olmak isteyen yetişkinler
İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Eğitim (MAGDER)
Afet ve acil durumlarda profesyonel kurtarma ve bu çalışmaları yapabilecek ekiplerin oluşturulması konusunda destek
Soma
Çağdaş Yaşamı Eğitim Destekleme Derneği
Mesleki eğitimler verilmesi
Etkilenmiş bölgede
Çocukla Yaşam Derneği
Eğitim Okul öncesi eğitime destek çalışmaları
Maden işçilerinin yaşadığı bölgelerde
Eğitim Mevcut mühendislik ve teknik sorunların araştırılması; Madencilikle ilgili arşiv çalışması; İyi örnek uygulamaları ile ilgili yurtdışından gelecek uzmanlarla yapılacak eğitimler
Türkiye'de madencilik sektörünün olduğu yerler
Nakit ve Diğer Yardımlar
Kriz sonrası toplamda 30.000 Gıda yardımı ve Mezarlık, Soğuk hava kişiye gıda yardımı yapıldı. Zarar dağıtımlar için bölge deposu, Maden gören ailelere Ramazan boyunca halkı, sivil toplum ocağı, Devlet gıda yardımı ve yardım pakelerinin kuruluşları, TTK, hastanesi
dağıtımı
Maden ocağı
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı, Afet Araştırma Birimi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
NE AŞAMADA
Soma Kaymakamlığı ile görüşme aşamasında
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
2000 yılından beri Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa ve İzmir'in 105 mahallesiinde toplam 4.940 MAG gönüllüsü yetiştirmiş profesyonel bir ekibe sahip.
Soma Kaymakamlığı ve Soma MAG Vakfının yetiştirdiği Maden Ocakları'nda çalışan 18-­‐40 yaş arası afet gönüllülerin maden mühendisleri ile kurmuş olduğu bir dernek.
görüşme aşamasında
2008'den beri meslek edinmek isteyen binlerce genç kadına eğitim sonunda işe yerleştirmiş, Çalışma Kadınlar
Planlama aşamasında
Bakanlığı ve Üniversitelerle kapsamlı çalışmalar yapmış 25 yıllık deneyimi olan bir dernek.
20 gönüllüsü bulunuyor. 3-­‐6 yaş grubu çocuklar Araştırma ve projelendirme Bakanlıklar ve UNICEF'le ve anneleri
aşamasında
ortak çalışma yapma kapasiteleri var.
Teknik arşivleme tamamlandı. Mavi Hilal Vakfının bu tür Teknisyenler, Diğer projeler iletişim ve teknik araştırmalar yapacak mühendisler, ilgili planlama aşamasında, ilgili bir teknik uzman havuzu paydaşlar ve kamuoyu kamu kurumlarıyla mevcut.
görüşülecek.
1995'ten beri Türkiye içinde Gıda yardımı dağıtımı sona ve dışında çok çeşitli projeler erdi. Ramazan yardımları için yürütmüş, ciddi kapasitesi hazırlıklar yapılıyor.
olan bir insani yardım kuruluşudur.
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 04.06.2014
KURUM ADI
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Greenpeace
Hayata Destek Derneği
Çocukla Yaşam Derneği
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Türk Kızılayı
ÇALIŞMA ALANI
NE YAPIYOR
Eğitim sürekliliği için eğitim Egitim; Psiko-­‐Sosyal yöneticileri ve öğretmenleri Destek
destekliyor
Geçim Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
Geçim Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
Geçim Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
NEREDE
Etkilenmiş bölgede
HEDEF GRUP
NE AŞAMADA
2009 yılından beri, Uluslararası Afet ve Acil Durumlar Ağı üyesi (INEE ) Eğitimde Asgari Standartlar ; Hazırlık, Müdahale ve Toparlanma El kitabının Etkilenmis bölgedeki Türkçe'ye çevirisi projesini eğitim yöneticiler ve Kaynak yaratma aşamasında tamamladı. İstanbul İl öğretmenler
Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile kitabın ve eğitim modülünün MEB'e uyarlanması yapıldı. Bu konuda çalışacak setifikalı eğitmeni ve ekibi mevcut.
Alternatif enerji alanında istihdam Ulusal düzeyde
konusunda çalışmalar
Bakanlıklar ve tüm kamuoyu
İmza toplanıyor
Çeşitli istihdam olanaklarının araştırılması
Bölge halkı
Planlama aşamasında
Kadınlar
Planlama aşamasında
Soma Bergama Savaştepe Kınık
Kadın kooperatiflerinin kurulması Etkilenmiş bölgede
Güçlendirme
Soma madeninde eşini kaybederek yalnız kalmış Etkilenmiş bölgede
kadınların özgüven ve becerilerinin desteklenmesi
Nakit ve Diğer Yardımlar
Bölgede gıda ihtiyaçları karşılanıyor. 20 Mayıs itibariyle toplam 82.000 kişiye ulaşıldı. Ayni bağışların ailelere ulaştırılması sağlanıyor
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
Kadınlar
Planlama aşamasında
Araştırmaya evrilebilir. 2007 den beri kadınları güçlendirme, psikolojik destek, şiddet ve çatışma ile başa çıkma konularında çalışan bir kadın danışma birimi var.
Kırkağaç, Mezarlık, Kızılay'ın alandaki dağıtımları Soğuk hava deposu, 151 Kızılay personeli bölgede Bölge halkı birkaç gün daha devam Maden ocağı, Devlet çalışıyor. edecek. hastanesi
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 04.06.2014
KURUM ADI
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
ÇALIŞMA ALANI
Nakit ve Diğer Yardımlar
NE YAPIYOR
NEREDE
HEDEF GRUP
Kriz sonrası toplamda 30.000 Gıda yardımı ve Mezarlık, Soğuk hava kişiye gıda yardımı yapıldı. Zarar dağıtımlar için bölge deposu, Maden gören ailelere Ramazan boyunca halkı, sivil toplum ocağı, Devlet gıda yardımı ve yardım pakelerinin kuruluşları, TTK, hastanesi
dağıtımı
Maden ocağı
NE AŞAMADA
1995'ten beri Türkiye içinde Gıda yardımı dağıtımı sona ve dışında çok çeşitli projeler erdi. Ramazan yardımları için yürütmüş, ciddi kapasitesi hazırlıklar yapılıyor.
olan bir insani yardım kuruluşudur.
Gelişmiş bir yetim destek programı mevcut. Yetim Yetim çocukların belirlenmesi programına alınan tüm bekleniyor.
çocuklar 18 yaşına kadar İHH'dan düzenli destek alıyor. 20 yılda binlerce çocuğun Hedef grupların belirlenmesi hayatına dokunmuş, bilgili için bu yaz Soma'ya bir ekip ve tecrübeli geniş bir ekibe gönderilecek.
sahip.
1999 yılından beri ilk müdahale ekiplerine/ Kaynak yaratma aşamasında çalışanlara destek olmak konusunda özel eğitim almış uzman ekibi mevcut.
Nakit ve Diğer Yardımlar
Yetim çocuklara düzenli yardım sağlanması için 500 sponsor aile bulundu
Etkilenmiş bölgede
Yetim kalan çocuklar
Tüvana Okuma İstekli Nakit ve Diğer Çocuk Eğitim Vakfı Yardımlar
(TOÇEV)
Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına ayni destek
Etkilenmiş bölgede
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Akut dönemde çalışana destek Programı Etkilenmiş bölgede
Etkilenmis bölgede calışan ve çalışacak olan ekiplere
2 farklı ilçede kurulacak birimler bölgedeki 25 ilçeye hizmet ulaştıracak.
Çocuklar, Eşler, Anne/Babalar, Madenciler, Kurtarma Saha değerlendirme ve sürecinde görev alan projelendirme aşamasında. meslek Bakanlıklar ve ilgili kurumlar grupları/Bireyler, İkincil ile eşgüdüm sağlanması travmaya maruz kalan süreci devam ediyor.
diğer grupların mensupları
Psiko-­‐Sosyal Destek
Afetlerde Psiko-­‐
sosyal Hizmetler Birliği (Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Psiko-­‐sosyal Destek
Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk PDR Derneği)
Alanın tamamını kapsayacak 2 Psiko-­‐sosyal destek merkezinde gezici ekipler ve gönüllüler aracılığıyla psiko-­‐sosyal destek vermek
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
APHB bünyesinde bakanlıklarla koordinasyon halinde bir çalışma yapılması hedefleniyor. Sahada çalışacak gönüllülerin bölgeye ulaşımlarının karşılanabilmesi için acil kaynak gereksinimine ihtiyaçları bulunuyor. Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 04.06.2014
KURUM ADI
ÇALIŞMA ALANI
NE YAPIYOR
NEREDE
Psiko-­‐sosyal Destek Psiko-­‐sosyal çalışmalara destek SITAP adına Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Alanda çalışan psikolog ve sosyal Psiko-­‐sosyal Destek hizmet uzmanlarını destekleme Etkilenmiş bölgede
eğitimleri
Psiko-­‐sosyal Destek
Çocuk, genç ve kadınlarla atölye çalışmaları ve mesleki eğitimler
Çağdaş Yaşamı Psiko-­‐sosyal Destek Merkezi Psiko-­‐sosyal Destek
Destekleme Derneği
oluşturulmak isteniyor
NE AŞAMADA
Soma-­‐ Kırkağaç İhtiyaç sahibi ve görev Alanda çalışmaya devam Balıkesir (Savaştepe) yapan herkes
ediyor. Manisa
Türk Kızılayı
Hayata Destek Derneği
HEDEF GRUP
Soma, Bergama, Savaştepe, Kınık
SOMA-­‐ Eçev Yurdu
Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışma yapan diğer saha çalışanları
Projelendirme aşamasında
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşme halinde.
Uzman eğitmen havuzu ve 1999 Marmara depreminden beri alan tecrübesi
Bölgedeki çocuk, genç Planlama aşamasında
ve kadın nüfus
Psikososyal çalışmalarda hem Türkiye içi hem yurtdışı deneyimleri olan ve toplum temelli yaklaşımı benimsemiş ekipleri mevcut
Okul öncesi-­‐Üniveriste Planlama aşamasında
Çocuk ve gençlerle yürütülen birçok projeden edinilen deneyimlerle bölgenin ihtiyaçlarına özel psiko-­‐sosyal etkinlikler geliştirebilecek ekip ve gönüllülere sahip
Manisa ilçelerine bağlı köylerden biri 6-­‐14 yaş grubu
seçilecek.
Temmuz-­‐Ağustos aylarında tam zamanlı ekipler 2 hafta Kaynak ve işbirliği yapacak sahada kalacak şekilde bir kuruluşlar aranıyor.
planlama yapılıyor. Fotoğraf vakfı
Çocuklara yönelik fotoğraf Psiko-­‐sosyal Destek
çalışması
Çocukla Yaşam Derneği
Anne ve çocukları hedefleyen Madenlerde çalışan 3-­‐6 yaş grubu öncelikli sosyal destek programlarının Psiko-­‐sosyal Destek
işçilerin yaşadığı tüm olmak üzere tüm Araştırma ve projelendirme
geliştirilmesine yönelik her türlü yerleşim yerlerinde çocuklar
kuruluş ve projenin desteklenmesi
20 gönüllüsü bulunuyor. Bakanlıklar ve UNICEF'le ortak çalışma yapma kapasiteleri var.
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 04.06.2014
KURUM ADI
ÇALIŞMA ALANI
NE YAPIYOR
Tüvana Okuma İstekli Maddi durumu yetersiz ailelerin Çocuk Eğitim Vakfı Psiko-­‐sosyal Destek
çocuklarıyla atölye çalışmaları (TOÇEV)
NEREDE
Etkilenmiş bölgede
Şu anda Soma'da APHB bünyesinde hizmet veren merkezde çalışacak ekibe en az 1 EMDR'cı gönderiyor. Ayrıca İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin psikososyal Destek Birimine destek veriyor.
EMDR
Olaydan etkilenen her grup (Sağ kurtulanlar, yakınları, çocuklar vb) için çalışma manuelleri hazırlandı, Psiko-­‐sosyal Destek
gönüllü grubun önemli bir bölümü için alanda çalışabilecek biçimde eğitimleri tamamlandı.
UNİCEF
Babalarını kaybeden çocuklar ve aileleri için psikososyal destek hizmetleri vermeyi amaçlıyor. Bu amaçla psikososyal ilkyardım, bireysel danışma ve grup terapileri düzenleyerek, mobil destek Psiko-­‐sosyal Destek
Etkilenmiş bölgede
grupları oluşturulması planlanıyor. Aynı zamanda çocuk odaklı durum analizi yaparak facianın uzun vadeli etkilerinin araştırılması çalışmalarını yürütülmesi planlanıyor.
HEDEF GRUP
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar
NE AŞAMADA
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
Hedef grupların belirlenmesi Ailelerin konumları için bu yaz Soma'ya bir ekip konusunda bilgi takibi gönderilecek.
yapılıyor. EMDR HAP TR APHB bünyesinde olmadığı için ilk günden bu güne kadar resmi kanallardan psikolojik destek Olaydan etkilenen her vereblmenin yollarını aradı. grup için çalışılabilecek Konu lle ilgili tüm sivil toplum şekilde planlama örgütleri ile resmi makamlara yapıldı. EMDR hakkında bilgi verildi EMDR'ın erken dönem müdahalelerdeki etkliliği anlatıldı. Gönüllü listesi çıkardı.Tüm Türkiye'den 80 kişi (EMDR eğitimi almış uzmanlar) Soma ve çevresindeki psikososyal hizmetlere destek için gönüllü oldular. Ayrıca Yurtdışından EMDR HAP bünyesnde bir çok uzman destek için başvurdular. EMDR çalışmalarına devam edebilmek için bir ihtiyaç listesi yayımladı. İletişim için: [email protected]
Çocuklar ve aileleri
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, dünyada çocuk haklarının başlıca savunucusudur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content