close

Enter

Log in using OpenID

CE 533-Yapay Zeka/Artificial Intelligence Akıllı Mühendislik

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FBE DERS PROGRAMI
2014-2015 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES COURSE PROGRAM
GÜN/DAY
PAZARTESİ/
MONDAY
SAAT/
HOUR
18.30/
21.30
18.00/
21.00
18.30/
21.30
SALI/
TUESDAY
19.30/
22.30
DERSİN KODU/COURSE CODE
DERSİN ADI/COURSE NAME
PROGRAM
SINIF/
CLASS
ZORUNLU/COURSESEÇMELİ/ELECTIVE
ÜNVANI/
TITLE
ADI-SOYADI/
NAME-SURNAME
M506
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Senem KUMOVA METİN
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Mahmut Ali GÖKÇE
Prof. Dr.
CE 533-Yapay Zeka/Artificial Intelligence
Akıllı Mühendislik Sistemleri/Intelligent Engineering Systems
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
IE 513-Matematiksel Programlama ve Uygulamaları/
Mathematical Programming and Applications
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SS.In Industrial Engineering
Akıllı Mühendislik Sistemleri/Intelligent Engineering Systems
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistic
Finansal Matematik/Financial Mathematics
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
M507
ZORUNLU/COURSE
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
EEE 541-Haberleşme Kuramı/
Communication Theory
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
M509
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./
Assoc. Prof. Dr.
Türker İNCE
MATH 602-İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon/
Advanced Linear Algebra and Optimization
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Finansal Matematik/Financial Mathematics
M508
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./
Assoc. Prof. Dr.
Gözde Yazgı TÜTÜNCÜ
CE 534-Zeki Aracılar ve Çoklu Aracı Planlama/
Intelligent Agents and Multi Agent Planning
Akıllı Mühendislik Sistemleri/Intelligent Engineering Systems
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
M506
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./
Assoc. Prof. Dr.
Cem EVRENDİLEK
IE 502-Olasılıksal Sistem Analizi/
Probabilistic Systems Analysis
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SS.In Industrial Engineering
M507
ZORUNLU/COURSE
Prof. Dr.
İsmihan BAYRAMOĞLU
ITF 507-Finansal Yönetim/
Corporate Financial Management
Finansal Matematik/Financial Mathematics
M508
ZORUNLU/COURSE
Prof. Dr.
Berna KIRKULAK
EEE 551-Doğrusal Sistem Kuramı/
Linear Systems Theory
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
M503
ZORUNLU/COURSE
Prof. Dr.
Cüneyt GÜZELİŞ
ARCH 503-Mekansal Üretimde Modernite/
Modernity in Spatial Production
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
D-505
(Toplantı Odası)
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Aslı Ceylan ÖNER
Prof. Dr.
D-121 (Stüdyo)
ZORUNLU/COURSE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Bahar DURMAZ
Prof. Dr.
Gudjon Thor ERLENDSSON
Öğr. Gör.
M207
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Uğur MADRAN
Prof. Dr.
09.00/
13.50
ARCH 507-İleri Mimari Tasarım Uygulaması I/
Advanced Architectural Design Practice I
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
09.00/
11.50
MATH 673-Hesaplamalı Değişmeli Cebir/
Computational Commutative Algebra
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Finansal Matematik/Financial Mathematics
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FBE DERS PROGRAMI
2014-2015 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES COURSE PROGRAM
GÜN/DAY
SAAT/
HOUR
DERSİN KODU/COURSE CODE
DERSİN ADI/COURSE NAME
CE 601-İleri Algoritmalar/
Advanced Algorithms
Bilgisayar Mühendisliği Doktora/Ph.D. In Computer Engineering
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
MATH 555-Finansal Matematik/
Financial Mathematics
Finans Matematiği/Financial Mathematics
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
IE 508-Sistem Simülasyonu ve Modellemesi/
System Simulation and Modeling
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SC.In Industrial Engineering
Akıllı Mühendislik Sistemleri/Intelligent Engineering Systems
Finansal Matematik/Financial Mathematics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
ARCH 555- Mekan Kuramları/Theories of Space
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
18.30/
21.30
ÇARŞAMBA/
WEDNESDAY
19.30/
22.30
CUMA/
FRIDAY
ARCH 562-Bütünleyici Mekânsal Analiz/
Integrated Spatial Analysis
ARCH 565- Hesaplama ve Yapma/
Computing and Making
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
18.30/
21.30
ARCH 501-Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I/
Theory and Criticism in Architecture I
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
ARCH 505-İleri Mimari Tasarım Teorisi I/Advanced Architectural Design İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
Theory I
EEE 523-Anten Mühendisliği/
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
Antenna Engineering
18.00/
21.00
STAT 601-Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik/
Probability Theory and Mathematical Statistics
09.00/
12:50
ARCH 507-İleri Mimari Tasarım Uygulaması I/
Advanced Architectural Design Practice I
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
18.30/
21.30
IE 520-Kısıt Programlama/
Constraint Programming
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SS.In Industrial Engineering
Akıllı Mühendislik Sistemleri/Intelligent Engineering Systems
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
19.30/
22.30
PERŞEMBE/
THURSDAY
PROGRAM
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Finansal Matematik/Financial Mathematics
SEMİNER, DÖNEM PROJESİ VE TEZ DERSLERİ KREDİSİZ DERSLER OLDUKLARI İÇİN DERS PROGRAMINDA YER ALMAMAKTADIR.
SEMİNER VE DÖNEM PROJESİ DERSLERİ AKADEMİK DANIŞMAN İLE TEZ DERSİ TEZ DANIŞMANI İLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
SINIF/
CLASS
ZORUNLU/COURSESEÇMELİ/ELECTIVE
M505
ZORUNLU/COURSE
Prof. Dr.
Brahim HNICH
M507
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./
Assoc. Prof. Dr.
Güçkan YAPAR
M510
SEÇMELİ/ELECTIVE
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Erdinç ÖNER
Prof. Dr.
SEÇMELİ/ELECTIVE
Öğr. Gör.
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Bahar DURMAZ
Prof. Dr.
D-121 (Stüdyo)
SEÇMELİ/ELECTIVE
Öğr. Gör.
D-505
(Toplantı Odası)
ZORUNLU/COURSE
ZORUNLU/COURSE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Aslı Ceylan ÖNER
Prof. Dr.
M202
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./
Assoc. Prof. Dr.
Diaa GADELMAVLA
M109
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./
Assoc. Prof. Dr.
Güvenç ARSLAN
D-121 (Stüdyo)
ZORUNLU/COURSE
Yrd. Doç. Dr./ Asst.
Bahar DURMAZ
Prof. Dr.
Gudjon Thor Erlendsson
Öğr. Gör.
M505
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Prof. Dr.
D-528
(Toplantı Odası)
D-505
(Toplantı Odası)
ÜNVANI/
TITLE
ADI-SOYADI/
NAME-SURNAME
Burkay PASİN
Gudjon Thor ERLENDSSON
Brahim HNICH
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
212 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content