close

Enter

Log in using OpenID

ders kayıt formu / course regıstratıon form

embedDownload
DERS KAYIT FORMU / COURSE REGISTRATION FORM
2014-2015 - GÜZ
Bilgisayar Mühendisliği Doktora / Ph.D. in Computer Engineering
Seçim
(Choose)
L A
Kod
(Code)
T
U
3
0
0
9
CSE 6098 C Ph.D. Research
0
0
0
30
CSE 6099 C Ph.D. Thesis
Ders Adı
(Course Name)
Öğretim Üyesi
(Lecturers)
* Bu ders kayıt formu, DEBİS üzerinden web kayıt gerçekleştiremeyen istisna durumdaki öğrencilerin ders kaydı işlemi için kullanılmaktadır.
Kayıtlı olduğunuz programdan almak istediğiniz derslerin karşısına (X) işareti koyunuz. Diğer programlardan almak istediğiniz dersleri forma ekleyiniz.
T: Teori/Theorical; U: Uygulama/Practice; L: Laboratuar/Laboratory; A: AKTS/ECTS
- FBE Uygulama Esaslarının 4. maddesinde "Öğrenciler bütün öğrenimleri boyunca Enstitüdeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer
düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmekle; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermekle; öğretim, ders
ve sınav programlarına, başarı
durum çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak
Enstitü Yönetimi
tarafından yapılan ve
Enstitü web sayfasında (www.fbe.deu.edu.tr) yer alan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler.
Öğrenciler usulüne
göre yapılmış bir
duyuruyu görmediklerini ileri süremezler. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en çok bir
hafta içinde Öğrenci Bürosu'na yazılı olarak bildirmek
zorundadırlar." belirlenen sorumluluğuma ait bilgileri okudum ve bilgi
edindim.
- I’ve read and am informed of my responsibility
“ During their educations students are obliged to know all related legislations,
instructions and other regulating provisions , principles and laws; give the expected attention and concern to learn them; follow
the written notifications about education, lecture and exam programs, achievement status tables and other related subjects
announced on Institute’s web page (www.fbe.deu.edu.tr) by Institute Administration, with attention and care. Students can’t
assert not being informed of a formal announcement. Students have to declare the change of addresses in written form to the
Registrar’s Office in maximum one week.” determined at the 4th clause of Implementation Principles of the Graduate School of
- Öğrenci danışmanının onayı ile MAT 5001 Applied Mathematics veya MAT 5002 Numerical and Approximate Methods veya MAT
5051 Methods of Applied Mathematics derslerinden birini zorunlu olarak alır. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış
olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka
Enstitüye bildirilir.
- Doktora öğretiminde 1.yarıyıldan itibaren 6098 Ph.D. Research (Uzmanlık Alanı Dersi) ve Tez Önerisi Savunma Sınavını
başardıkları dönemden itibaren 6099 Ph.D. Thesis (Tez dersi)ne kayıtlanmak zorunludur. Bu dersler kredisizdir.
- Doktora öğrencilerinin azami ders alma süresi içinde FBE kodlu "Doktora Programları
Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerden " kredisiz olarak en az 2 ders alıp (B) notu ile başarmaları gerekir.
- Alınması gereken minimum kredi:21
Alınması gereken minimum ders sayısı:7
1 yarıyıl öğrenci iş yükü: 30 AKTS
- Öğrenci Eğitiminin Aşamaları
1.Yarıyıl: 9 AKTS 6098 Research** + 21 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders
2.Yarıyıl: 9 AKTS 6098 Research** + 21 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders
3.Yarıyıl: 9 AKTS 6098 Research** + 21 AKTS (zorunlu + seçmeli) ders
4.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis***
5.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis***
6.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis***
7.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis***
8.Yarıyıl: 30 AKTS 6099 Thesis***
GENEL TOPLAM = 240 AKTS
** 6098 Research dersi içerisinde 6099 Thesis dersi yer almaktadır.
*** 6099 Thesis dersi içerisinde 6098 Research dersi yer almaktadır.
09.09.2014
12:18:05
DERS KAYIT FORMU / COURSE REGISTRATION FORM
2014-2015 - GÜZ
Bilgisayar Mühendisliği Doktora / Ph.D. in Computer Engineering
Yukarıdaki ilk sütunda (X) işareti ile belirtilen dersleri almak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.
(I want to register the course(s) which is/are marked with (X) in the above list.)
Danışmanın Adı Soyadı :
(Supervisor Name and Surname)
Öğrencinin Numarası :
(Student Number)
Tarih (Date) :
Öğrencinin Adı Soyadı :
(Student Name and Surname)
İmza (Signature) :
Tarih (Date) :
İmza (Signature) :
Danışmanı henüz belirlenmemiş olan öğrencilerin ders kayıt formları ilgili Bölüm Başkanları tarafından
onaylanacaktır.
(If your supervisor has not been assigned yet, the form can be signed by the chair of your department.)
Ders
Kodu
Kredi
Saati
DERS SAATLERi (COURSE CALENDAR)
Pazartesi (Monday)
Salı (Tuesday)
Çarşamba (Wednesday)
Perşembe (Thursday)
Cuma (Friday)
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Seçtiğiniz derslerin haftalık ders programındaki yerlerinin çakışmamasına özen gösteriniz.
(Please be careful to not make conflicted marking)
2. Bir dersin açılması en az bir Doktora yada iki Yüksek Lisans öğrencisinin derse kaydolması ile mümkündür.
(To be able to open a course, at least one Ph.D. student or two M.Sc. students must enrole the course.)
3. Ders programları Rektörlük ORACLE programına girileceğinden, öğrencinin aldığı ve öğretim üyesinin verdiği
Lisans veya Lisansüstü (Seminer, Uzmanlık Alanı ve Tez Dersleri de dahil) ders saatlerinin çakışmaması
gerekmektedir.
FBE Öğrenci İşleri
- Diğer Üniversitelerden / Enstitülerden ders almanız halinde Form 17F/25D
(In case of registering a course from other universities or institutes, you must fill the Form 17F/25D)
- Başarısız Olduğunuz Seçmeli Ders yerine Başka Seçmeli Ders ya da Not Yükseltmek İçin Ders Tekrar Etmek İstediğinizde Form 13
(To repeat a course, fill the Form 13)
- Dersler başladıktan itibaren ilk 10 gün içinde Ders Kaydınıza Ekleyip / Silmek istediğiniz dersler için Form 10
(To add or drop a course you must fill the Form 10 within 10 days starting from the semester)
- Daha önce alıp Enstitümüzde öğreniminize saydırmak istediğiniz dersler için Form 7 yi Doldurunuz.
(If you took and succeed a cource before and want to replace it, fill the Form 7)
09.09.2014
12:18:05
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content