close

Enter

Log in using OpenID

2014- 2015 eğitim-öğretim y

embedDownload
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI DUYURUSU
1- Yükseköğretim Kurulunun 08.10.2014 tarihli toplantısında alınan kararlar esas alınarak; 20142015 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibarı ile son sınıf öğrencileri için açılacak olan Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Öğretmenlik alanı
Biyoloji
Felsefe Grubu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İ.H.L. Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Toplam
Kontenjan
19
Felsefe: 35
Sosyoloji: 34
İlahiyat: 57
20
47
44
44
300
2- Kayıtlar aşağıda verilen takvime göre yapılacaktır.
Başvuru tarihleri
14-16 Ekim 2014
Sonuçların ilanı
20 Ekim 2014
Kesin kayıtlar
21-22 Ekim 2014
Boş
kalan
23 Ekim 2014
kontenjanların ilanı
Ek yerleştirme
24 Ekim 2014
Ders dönemi
Daha sonra ilan edilecektir
Vize sınavları
Daha sonra ilan edilecektir
Final sınavları
Daha sonra ilan edilecektir
Bütünleme sınavları
Daha sonra ilan edilecektir
3- Başvurular Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır (posta
yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir). Sadece Bingöl Üniversitesi son sınıf
öğrencileri müracaat edebilir (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız).
4- Müracaatların az olduğu alan kontenjanları başka alanlara kaydırılabilir.
5- Kontenjanları aşan sayıda başvuru olması halinde adaylar sırayla aşağıdaki kriterlere göre
belirlenecektir.
a- Akademik not ortalaması,
b- Öğrencinin üniversiteye giriş puanı (Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda),
c- Öğrencinin alt dönemlerden dersi olup olmadığı (Önceki kriterlerin eşit olması durumunda),
6- Kesin kayıtlar Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır (posta
yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir).
Kesin Kayıt için gerekli Belgeler
a. Başvuru dilekçesi (Web sayfamızdan temin edilecek)
b. Öğrenci Belgesi
c. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
d. 2 adet vesikalık fotoğraf
e. Öğrenim ücretinin birinci taksitinin (1027 TL) ödendiğini gösteren banka dekontu
BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI
İBAN NUMARASI: TR310001000112375083135002
7- Pedagojik Formasyon Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz Eğitim ve Öğretimlerini
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vasıtasıyla alacaklardır.
8- Teorik dersler, 2014-2015 eğitim-öğretim güz yarıyılında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi tarafından açıköğretim yöntemiyle; uygulamalı dersler ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
bahar yarıyılında Bingöl Üniversitesi tarafından yüz yüze yürütülecektir.
9- Pedogojik Formasyon akademik takvimi sonradan açıklanacaktır.
10- 2., 3., 4. Sınıf ve mezun olan öğrencilerimiz istedikleri takdirde Eğitim Fakültesi olan diğer
üniversitelere de müracaat edebilecektir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content