close

Enter

Log in using OpenID

çevre mühendisiliği 2014-2015 güz dönemi n.ö vize programı

embedDownload
T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜH. FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI NORMAL ÖĞRETĠM VĠZE SINAV PROGRAMI
Saat
Ders Kodları
Öğretim Üyesi
Ders
Sınıf
Yer (ġube)- Gözetmenler
22/11/2014 Cumartesi
1201121
Yabancı Dil 1
B.A.Esen
1201120
İleri Yabancı Dil 1
10:30-12:00
1201324
Statik Mukavemet
13:30-15:00
1201316
Çevre Mikrobiyolojisi
B.A.Esen
M.Kamanlı
A Özütok
Ş.Dursun
08:30-09:30
1
Ç1
2
Ç2-Ç3-Ç4
Amfi B- Ç2
Ç1-Ç4
Ç1 – Ç2
2
23/11/2014 Pazar
15:00-16:30
1201501
Fiziksel Temel İşlemler
E.Yel
3
E-201, E-302, TRS-C
17:00-18:30
1201122
Genel Kimya
S.Edebali
1
E-201, E-302, E-301, Ç1
3
Amfi B, Ç1,Ç2,Ç3
2
Amfi B, Ç1, Ç4
24/11/2014 Pazartesi
08:30-10:00
1201503
Çevre Ekonomisi
15:30-17:00
1201305
İstatistik ve Olasılık
M.Kızıl
25/11/2014 Salı
D.Erdirençelebi
G.Kara
M.F.Sevimli
3
E-301, Ç4
E-201, Ç2
MF 2, Ç1-Ç2
4
Amfi C –Ç1
3
Ç4
A-209, A-210
Ç1, E-202
08:30-10:00
1201301
Çevre Kimyası 1
10:30-12:00
1201516
Su Temini ve Sis. Tas.
13:30-15:00
1201731
İşçi Sağlığı ve Güv.
15:30-17:00
1201513
Malzeme Bilimi
17:00-18:30
1201101
Matematik 1
08:30-10:00
1201702
Katı Atık Yönetimi
Ş.Dursun
4
Ç2-Ç4
13:30-15:00
1201303
Matematik 3
Y.Çenesiz
2
TRS-A, Ç2-Ç4
15:00-17:00
1201525
TOSD
İ.Ö.E
3
H.Açıkel
Y.Çenesiz
O.Karaoğlu
26/11/2014 ÇarĢamba
2
1
27/11/2014 PerĢembe
08:30-10:30
1201113
Teknik Resim
1201711
Biyolojik Nütrient Gid.
D.Erdirençelebi
1201712
Arıtma Çamurları Knt.
S.Küçükçongar
13:30-15:00
1201317
Mesleki Etik
15:30-17:00
1201111
Çevre Müh. Grş.
08:30-10:00
1201704
Çevre Modellemesi
D.Güçlü
4
TRS-A,Ç1
1201515
Çevre Jeolojisi
H.Kurt
3
E-301, E-302
10:30-12:00
10:30-12:00
13:30-15:00
1
Ş.İnam
D.Erdirençelebi,
D.Güçlü
28/11/2014 Cuma
4
2
1
TRS-A, TRS -C
Ç2
Ç3
Amfi B, Ç1-Ç2
Ç1-Ç2
E-301, E-302
1201514
Ölçme Bilgisi
H.Karabörk
3
Amfi B
1201512
Yapı Mühendisliği
S.Döndüren
3
Ç4
1201706
İçme Suyu Yıl İçi Uyg.
S.Küçükçongar,S.Tongur
4
Ç1
29/11/2014 Cumartesi
08:30-09:30
1201108
A.İ.İ.T-1
H.Yıldırım
1
TRS-A, Ç1
10:30-12:00
1201713
Atık Suların Yen. Kul.
4
13:00-14:30
1201307
Akışkanlar Mekaniği
15:00-16:30
1201502
Su Kalitesi Yönt.
M.E.Argun
A.Berktay
M.F.Sevimli
B.Nas
Ç4
E-201,E-202
E-302, Ç1
TRS-A, MF2, E-302
2
3
30/11/2014 Pazar
08:30-09:30
1201107
Türk Dili 1
E.B.Akhan
1
TRS-C, Ç2
10:30-12:00
1201709
Atıksu Arıtımı
A.Berktay,B.Nas
4
Amfi B, Ç2, Ç4
12:00-14:00
1201701
Çevre Müh. Uyg.
İ.Ö.E
4
İ.D
15:00-17:00
1201710
Müh.Dis. Çalışmaları
İ.Ö.E
4
İ.D
MF2: A Blok 2.Kat
Ġ.D: İlgili Derslik
Ġ.Ö.E: İlgili Öğretim Elemanı
Amfi B-C:
Müh.Fak.Anfileri (Halil
Cin Konf. Sln.1.Kat)
A209-210: A Blok 2. Kat
E-201,202,301,302: İnşaat Müh. Derslikleri
E Blok 2-3. Kat
TRS A:Teknik Res.Sln. A
Blok1.Kat
TRS C:Teknik Res.Sln. D Blok
Bodrum Kat
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content