close

Enter

Log in using OpenID

Bahar Dönemi Ara Sınav Takvimi

embedDownload
T. C.
D. Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ
2014–2015 EĞİTİM YILI
BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ
1. SINIF ARA SINAV TAKVİMİ
13.04.2015
Pazartesi
14.04.2015
Salı
Fizyoloji II
Genetik
15.04.2015
Çarşamba
16.04.2015
Perşembe
17.04.2015
Cuma
20.04.2015
Pazartesi
21.04.2015
Salı
22.04.2015
Çarşamba
Histoloji II
Biyokimya I
Türk Dili II
Embriyoloji
ANATOMĠ
Atatürk Ġlkeleri
ve Ġnkılap
Tarihi II
Teorik: 10:20
Pratik: 13:00
Hayvan
DavranıĢları
23.04.2015
Perşembe
24.04.2015
Cuma
Yabancı Dil II
2. SINIF ARA SINAV TAKVİMİ
13.04.2015
Pazartesi
Entomoloji
14.04.2015
Salı
Farmakoloji I
15.04.2015
Çarşamba
Patoloji II
16.04.2015
Perşembe
Viroloji I
Mesleki
Bilgisayar
Kullanımı
17.04.2015
Cuma
20.04.2015
Pazartesi
Köken Hücrelerde
Büyüme
Faktörlerinin Önemi
Mikrobiyoloji II
21.04.2015
Salı
22.04.2015
Çarşamba
23.04.2015
Perşembe
Mikroskopi ve
Mikrofotografi
24.04.2015
Cuma
Mesleki
Yabancı Dil
Zootekni II
Hayvansal Ürün Pazarlama: 29 Nisan 2015 (ÇarĢamba)
NOT : SINAV TAKVİMİNDE OLMAYAN ARA SINAVLAR , İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BELİRLEYECEĞİ TARİH YER VE SAATE YAPILACAKTIR.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kampus, 21280 SUR-DİYARBAKIR
Tel: 0 (412) 248 80 20 (Dahili: 8600), Fax: 0 (412) 248 80 21, E-mail: [email protected]
Çiftlik
Hayvanlarında
Üreme ve
Laktasyon
Fizyolojisi
T. C.
D. Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ
2014–2015 EĞİTİM YILI
BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ
3. SINIF ARA SINAV TAKVİMİ
13.04.2015
Pazartesi
14.04.2015
Salı
Manda Yetiştiriciliği
FARMAKOJİ I
Kanatlı Hayvan
Hastalıkları
Gıda
Endüstrisinde
Biyoteknoloji
15.04.2015
Çarşamba
KLĠNĠK
GĠRĠġ
Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon
16.04.2015
Perşembe
17.04.2015
Cuma
Nekropsi ve
Demonstrasyon
Protozooloji
ZOOTEKNĠ II
Doğum ve
Jinekolojide
Alternatif
Ted. Yön.
Hayvan
Besleme ve
Beslenme
Hastalıkları
Radyoloji
20.04.2015
Pazartesi
21.04.2015
Salı
Arı
Hastalıkları
Topoğrafik
Anatomi
22.04.2015
Çarşamba
23.04.2015
Perşembe
24.04.2015
Cuma
KLĠNĠĞE
GĠRĠġ
Reprodüktüf
Ultrasonografi
PATOLOJĠ
III
Organik
Hayvan
Besleme
Hayvan Islahı: 28 Nisan 2015 (Salı)
Hayvansal Ürün Pazarlama: 29 Nisan 2015 (ÇarĢamba)
Hayvan Sağlığı Ekonomisi: 30 Nisan 2015 (PerĢembe)
4. SINIF ARA SINAV TAKVİMİ
13.04.2015
Pazartesi
Ortopedi ve
Travmatoloji
14.04.2015
Salı
Klinik
Uygulama
15.04.2015
Çarşamba
Jinekoloji
16.04.2015
Perşembe
Klinik
Uygulama
17.04.2015
Cuma
Cerrahi II
20.04.2015
Pazartesi
21.04.2015
Salı
Gıda Hijyeni
ve Kontrolü
Su Ürünleri ve
Hastalıkları
22.04.2015
Çarşamba
Toksikoloji
23.04.2015
Perşembe
24.04.2015
Cuma
Et Bilimi ve
Teknolojisi
Ġç Hastalıkları II
NOT : SINAV TAKVİMİNDE OLMAYAN ARA SINAVLAR, İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BELİRLEYECEĞİ TARİH YER VE SAATE YAPILACAKTIR.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kampus, 21280 SUR-DİYARBAKIR
Tel: 0 (412) 248 80 20 (Dahili: 8600), Fax: 0 (412) 248 80 21, E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content