close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları 1

embedDownload
İSTATİSTİK ANALİZ
1-16 sefer atılan para 5 sefer tura geliyor. Paranın hileli olup olmadığını %10 ehemmiyet seviyesinde test
istatistiğinde?
Z=
P−P
 /
Z=
5/16 − 0.5
0.50.5 /16
2.Aşağıdakilerden hangisi güven aralığına etki eden faktör değildir_
A.
B.
C.
D.
E.
Örnek sayısı
Popülasyonun standart sapması
Popülasyonun ortalaması
1. Tip hata
2. Tip Hata
3.Regrasyon analizinde modelin genel açıklığının ne kadar olduğunu gösteren nedir?
A. f değişkeni
B. Eğim
C. Kesim
D. B değişkeni
E. P x r (rekare)
Not:11. Hafta konularına bakılmasın gereklidir.
4. Bir evde gün uzunluğu ve elektrik tüketim oranları aşağıdaki gibidir.
Sxx=40, Sxy=-16,
Syy=6.14
Çözüm : sxy /sxx = -16 / 40 = - 0,4
Gün
Tüketim
8
7.7
10
6.65
12
6.2
14
4.85
16
4.6
A. -0.17
B. -0.67
C. -0.78
D. -0.4
E. -0.98
Not: Bu soru ile ilgili 2 soru mevcut. 1 tanesi korelasyon katsayısı nedir? 2. Olarak b katsayısı nedir.
2. sorunun cevap sxy / (karekök(sxx.syy))= -1,02 ama değerler farklı olduğu için sonuç = -0,98
5.Üretim hattında çıkan paletlerin palet ağırlık varyansının 25 olduğu iddia ediliyor. 6 palet alınıyor ve standart
sapması 6 olarak bulunuyor. %5 ehemmiyet seviyesinde teste tabi tutuluyor. Test için kullanılan istatistik değeri
nedir?
A. 1.2
B. 5
C. 6.4
D. 7.2
E. 12,83
Sigma = standart sapma ama burada varyans olduğu için direkt karesi olduğu için öyle bıraktık.
=
5 x 16
25
= 7.2kikareninvaryans testi = (n-1)s kare / sigma kare = 5*6kare/ 25 = 5*36/25 = 7,2
Not: Sunumlarda çözülen fırıncı örneği ile aynıdır.
6.Üretim hattından çıkan ürünlerin ortalama palet ağırlığı 500 gr olduğu iddia ediliyor. Ürün ağırlığının standart
sapması 5 gr olduğu biliniyor. 9 adet paket alınıyor ve ortalaması 503 gram bulunuyor. %95 güven seviyesi ile ilgili
ortalama test edilmek isteniyor. Test istatistiği nedir?
A. 1
B. 1.65
C. 1.8
D. 1.96
E. 2
Not: t testi uygulanacak
x = 503g(örneklem ortalaması) mü = 500(toplamın ortalama)
S=5 (Ürün standart sapması) n = 9 (kaç tane alınıyor)
503-500/5/3 = 1,8
7.İki farklı grubun standart sapmaları bulunması için gerekli olan değerler 1. Serbestlik derecesi Grup 10 , 2.
Serbestlik derecesi Grup 15 olarak biliniyor.
15-1 = 14 10-1 =9 = f 0,05 tablosundan bakınız
1. Standart sapma ile 2. Standart sapmanın kesiştiği tokta
Eğer f istatistiği isterse 10 kare / 15 kare = 0,44
Hipotez kabul mü red mi derse bu değer kritik değeri aşmadığı için kabul edilir. Aşmış olsa red olacaktır.
Çözüm: f testi için grup değerlerinden 1 çıkarılarak değerler için f tablosunun %5’lik kısmında değerler çakıştırarak
bulunur.
8. İki adet anavo testinden çıktı. f in test ve kritik değerlerini sordu. 10. Hafta konusu olarak bakılmalı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
682 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content