close

Enter

Log in using OpenID

2.sınıf – matematik değerlendirme testi – 9

embedDownload
2.SINIF – MATEMATİK DEĞERLENDİRME TESTİ – 9
İsim :
Soyisim :
Konu : Geometrik Cisimler
6.)
ayrıt
1.)
yüz
Daireye bir örnek
verin çocuklar.
Bir demir para
Bir simit
Bir yüzük
köşe
Bir kürede yukarıdaki ailede kimin söylediği
bulunur?
A. anne
2.)
B. baba
C. çocuk
Zeki Ece Efe
Öğretmenin sorusuna hangi çocuk doğru
cevap vermiştir?
A. Zeki
B. Ece
C. Efe
7.) A
Ahu: prizma
Hangi
geometrik
cisimle bir
kare
çizemeyiz?
Akın: küre
Nil: Küp
B
C
Yukarıda ok işaretleti ile verilmiş yerlerin
isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
B
C
Öğretmenin sorusuna kim doğru cevap vermiştir?
A.
köşe
ayrıt
yüz
A.Akın
B.
köşe
kenar
yüz
C.
köşe
kenar
ayrıt
B. Ahu
C. Nil
3.)
Emre
8.) Hiç köşesi ve
Emin
Emel
Hangi öğrencinin resmi bir silindire benzemiştir?
A. Emre
4.)
B. Emin
C. Emel
ayrıtı olmayan
geometrik cisim
hangisidir?
Cem: 6 yüzü vardır.
Tan: Küre
Ebru: Koni
Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci
yanlış cevap vermiştir?
A. Ebru
Nur : 12 kenarı vardır.
Ali: Silindir
9.)
B. Ali
C. Tan
Ayrıtları yoktur.
Köşeleri yoktur
Can: 8 köşesi vardır.
Yüzleri yoktur
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi küp ile ilgili
yanlış bir bilgi vermiştir?
A. Cem
5.)
B. Can
Ailede kim “koni,küre ve silindirin” ortak
C. Nur
A. anne
Bir bilmecem var çocuklar : Dört kenarım
var üç değil, hepsi birbirine eş değil.
Palyaçonun bilmecesinin cevabı nedir çocuklar?
A. kare
özelliği söylemektedir?
B. üçgen
C. dikdörtgen
10.)
A.huni
B. baba
C. çocuk
Hangisini çizersem bir koni çizmiş olurum
arkadaşlar?
B. top
C. pil
11.)
Silindirin açılmış şeklini şuraya
çizeyim.
16.)
Yukarıdaki geometrik cisimlerin doğru sıralanışı
aşaüğıdakilerden hangisidir?
Buna göre Zeynep, aşağıdakilerden hangisini
çizerse doğru çizmiş olur?
A. silindir – küp – koni – prizma
A.
B. silindir – küre – koni – küp
B.
C.
C. küre – silindir – koni – küp
12.)
küre
silindir
koni
17.)
Yandaki açılımı verilen
geometrik cisim
hangisidir?
Beril Berna Betül
Hangi öğrencinin söylediği geometrik cisim ile
A. küp
B. kare prizma
C. dikdörtgen prizma
bir daire çizilmez?
A. Beril
B. Berna
13.)
C. Betül
18.)
Yandaki şekilde kaç
tane üçgen vardır?
Yandaki şekilde kaç
tane üçgen vardır?
A. 4
B. 8
C. 6
A. 4
B. 6
C.8
19.)
14.)
Kibrit çöplerinden bir kare prizma
yapmak istersek en az kaç kibrit
çöpü gerekir?
A. 12
B. 16
15.)
Koni
Silindir
C. 20
Küp
Yukarıdaki geometrik cisimler ve isimleri
Yukarıdaki şekilde kaç tane kare, dikdörtgen,
üçgen ve daire vardır?
Kare
Dikdörtgen
Üçgen
A.
1
1
11
B.
1
1
10
3
C.
1
2
10
3
B.
C.
3
20.)
Aşağıdakilerden hangisi
üçgensel bölgeye bir örnektir?
A.
B.
eşleştirildiğinde ok işaretleri nasıl oluşur?
A.
Daire
C.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content