close

Enter

Log in using OpenID

14 MART 2014 CUMA 14.45-15.00 AÇILIŞ 15.00

embedDownload
14 MART 2014 CUMA
14.45-15.00
AÇILIŞ
15.00-16.00
İNTERAKTİF OTURUM 1
Yaşlıda ilaç kullanımı: Nerede yanlış yapıyoruz?
Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk, Aslı Tufan
16.00-17.00
İNTERAKTİF OTURUM 2
Zor astım
Feyza Erkan
17.00-17.30
ARA
17.30-18.30
UYDU 1
18.45-19.45
UZMANINA DANIŞIN OTURUMLARI
Gastroenteroloji saatleri 1: Gastroenterolojide manipülatif işlemler
Endokrinoloji saatleri 1: Endokrin testlerin doğru kullanımı (Ferihan Aral)
Hematoloji saatleri 1: Kemik iliği aspirasyonu, biyopsisi ve periferik formül
değerlendirmesi (Meliha Nalçacı)
Romatoloji saatleri 1: Eklem içi ve lokal enjeksiyonlar (Orhan Aral)
Allerji saatleri 1: Allerjik acillere yaklaşım (Semra Demir, Bahauddin
Çolakoğlu)
20.00-21.00
YEMEK
21.00-22.00
KONFERANS
1933 Üniversite Reformu ve hocamız Prof. E. Frank
Mehmet Şükrü Sever
15 MART 2014 CUMARTESİ
7.30- 8.30
UZMANINA DANIŞIN OTURUMLARI
Romatoloji saatleri 2: Ailevi Akdeniz ateşi tanı ve tedavisinde yenilikler
(Ahmet Gül)
Romatoloji saatleri 3: Artritli hastaya yaklaşım (Sevil Kamalı)
Diyabet saatleri 1: Vakalarla insülin tedavisi -1 (Kubilay Karşıdağ)
Gastroenteroloji saatleri 2: Zor dispeptik hastaya yaklaşım
Gastroenteroloji saatleri 3: Kronik karın ağrılı hastaya yaklaşım (vaka
örnekleriyle)
Hematoloji saatleri 2: Venöz tromboembolizm: Profilaksi, tanı ve tedavi
(Mustafa N. Yenerel)
8.30-9.00
ARA
9.00-10.00
İNTERAKTİF OTURUM 3
Dahiliye polikliniğinde biyolojik tedavi alan hastaların izlenmesi
Ahmet Gül, Lale Öcal, Murat İnanç
10.00-11.00
İNTERAKTİF OTURUM 4
Tip 2 diyabet tedavisinde hangisini seçelim? Ne, ne zaman, nasıl kombine
edelim?
İlhan Satman, Nevin Dinççağ
11.00-11.30
ARA
11.30-12.30
İNTERAKTİF OTURUM 5
Vaka örnekleriyle hiponatremiye yaklaşım
Tevfik Ecder, Halil Yazıcı
12.30-14.00
UYDU 2 + YEMEK
14.00-15.00
İNTERAKTİF OTURUM 6
Akut karaciğer yetersizliği
15.00-16.00
İNTERAKTİF OTURUM 7
Hiperparatiroidinin değişen yüzü
Refik Tanakol, Sema Yarman
16.00-16.30
ARA
16.30-17.30
İNTERAKTİF OTURUM 8
Perioperatif hematoloji konsültasyonu
A. Selim Yavuz
17.30-18.30
UZMANINA DANIŞIN OTURUMLARI
UD 7-Romatoloji saatleri 3: Artritli hastaya yaklaşım (Sevil Kamalı)
UD 12-Romatoloji saatleri 4: Sistemik lupus eritematozus tanı ve tedavisinde
yenilikler (Murat İnanç)
Diyabet saatleri 2: Vakalarla insülin tedavisi -1 (Temel Yılmaz)
Gastroenteroloji saatleri 2: Zor dispeptik hastaya yaklaşım
Gastroenteroloji saatleri 4: Anorektal problemleri olan hastaya yaklaşım
(vaka örnekleriyle)
Hematoloji saatleri 2: Venöz tromboembolizm: Profilaksi, tanı ve tedavi
(Mustafa N. Yenerel)
18.30-19.00
ARA
19.00-20.00
YEMEK
20.00-21.00
İNTERAKTİF OTURUM 9
Aritmilere yaklaşım
Kamil Adalet, Ahmet Kaya Bilge
16 MART 2014 PAZAR
9.15-10.00
KONFERANS
Akılcı antibiyotik kullanımı
Halit Özsüt
10.00-11.00
İNTERAKTİF OTURUM 10
İç hastalıklarında laboratuvar yorumu: Nerede yanlış yapıyoruz?
Kerim Güler (moderatör), Ahmet Gül, Nevin Dinççağ
11.00-11.30
ARA
11.30-12.30
İNTERAKTİF OTURUM 11
Acil kardiyak vakalara yaklaşım (Akut koroner sendrom, akut kalp yetersizliği,
temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği)
Osman Erk, Tufan Tükek,Vakur Akkaya, Seyit Mehmet Kayacan, Kerim Güler
12.30-13.30
UYDU 3 + YEMEK
13.30-14.00
ARA
14.00-15.00
GENEL DAHİLİYE OLGU SUNUMU
Cemil Taşçıoğlu
15.00-15.15
KAPANIŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content