close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program - akademikgeriatri2015.org

embedDownload
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
SAAT
14:00-15:15
SALON A
Ön oturum-1
Nutrisyon
KOORDİNATÖR: Dr. Meltem
Halil
SALON B
Ön oturum-2
Birinci Basamakta Bilişsel
işlevleri Değerlendirme
KOORDİNATÖR: Dr. Işın Baral
Kulaksızoğlu
SALON C
Ön oturum-3a
Yaşlanma: Teoriden pratiğe
bir bakış
KOORDİNATÖR: Dr.
Mehmet Akif Karan
Başkan: Dr. Meltem Halil
-Yaşlıda malnütrisyonu nasıl
tanıyalım?(Dr. Berrin Karadağ))
-Beslenme destek tedavisinde
temel prensipler(Dr. Sevgi Aras)
-Beslenme destek tedavisi alan
hastanın izlemi ve
komplikasyonlar(Dr. Ergün
Bozoğlu)
Başkan: Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu Başkan: Dr. Deniz Suna
Erdinçler
-Yatak başı değerlendirme (Dr.
Işın Baral Kulaksızoğlu)
-Yaşlanma teorileri (Dr.
-Geriatrik psikiyatrik belirtiler ve
Ahmet Yalçın)
hastalıklar
(Dr. Sibel Çakır)
-Yaşlıda klinik çalışmalar (Dr.
Teslime Atlı)
-Yaşlıda koruyucu hekimlik
uygulamaları (Dr. Okcan
Başat)
15:15-15:40
15:40- 17:00
ARA
Ön oturum-1
Nutrisyon
Başkan: Dr. Alper Döventaş
-Birinci Basamakta Beslenme
Uygulamaları (Dr. Tuncer Kılıç)
-Olgularla enteral beslenme
desteği (ONS ve Tüple Besleme)
(Dr. Murat Varlı)
-Olgularla parenteral beslenme
desteği (Dr. Zekeriya Ülger)
Ön oturum-2
Birinci Basamakta Bilişsel
işlevleri Değerlendirme
Başkan: Dr. Burcu Balam Yavuz
Ön oturum-3b
Kırılganlık Oturumu
Başkan: Dr. Hüseyin Doruk
-MMSE ve MOCA (Dr. Özlem
Erden Aki)
-GDS, Cornell ve HAD (Uzm. Psk.
Deniz Büyükgök)
- Fiziksel Kırılganlık –Farklı
ölçeklere genel bir bakış (Dr.
Fatih Tufan)
- Kognitif Kırılganlık(Dr.
Meltem Halil)
-Sosyal Kırılganlık (Dr. Sevnaz
Şahin)
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
ARA
AÇILIŞ TÖRENİ
Panel 1
Devlet-Yaşlı-Geriatrist üçgeni
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Akif Karan, Dr Zafer Çukurova
Yaşlı bakım politikaları (hedefler, planlamalar)(Dr. Eyüp Gümüş-Sağlık Bakanlığı Müsteşarı)
Yaşlılara devletin sosyal desteği (Huzurevi, Akbil, Bakımparası, Yaşlıdostuhastane)(Dr Aylin Çiftçi)
Geriatri uzmanı ve SUT: Yapılabilenler ve Eksikler(Dr. Mustafa Cankurtaran)
21:30-22:30
GECE OTURUMLARI-1 (Sunum Teknikleri)
Başkan: Dr. Tufan Tükek
PPT uygulamaları (Dr. Savaş Öztürk)
17 NİSAN 2015 CUMA
SAAT
08:30-09:45
SALON A
Panel 2
Yaşlıda diyabet
Başkan: Dr. Servet Arıoğul, Dr. Tufan
Tükek
-Yaşlıda İnsülin kullanımı ve Yeni
İnsülinler(Dr. Ekrem Algün)
- OAD seçimi- Gündemdeki Yeni
OAD’ler (Dr. Fulden Saraç)
-Diyabet tedavisinde yaşlıya özgü
sorunlar (Dr. İlker Taşçı)
09:45-10:10
10:10-11:10
ARA
Panel 4
Nefrogeriatri
Başkan: Dr. Yalçın Kepekçi, Dr. Aytaç
Öncül
-Nefrogeriatri konsepti(Dr. Rümeyza
Kazancıoğlu)
-Renal Palyatif bakım(Dr. Savaş Öztürk)
-Yaşlı Renal Hastada beslenme (Dr.
Meltem Gürsu)
11:10-11:30
11:30-12:30
SALON B
Panel 3
Geriatristin pratiği
Başkan: Dr. Tanju Beğer
SALON C
-I’m a geriatrician(Dr. Graziano
Onder)
-Yeni kılavuzlar geriatri pratiğini nasıl
etkiledi? (Dr. Alper Döventaş)
Panel 5
Pratikte düşmeye yaklaşım
Başkan: Dr. Özgür Yiğit, Dr. Ümit
Ateşkan
.Değerlendirme(Dr. Sumru Savaş)
.Yardımcı cihaz reçeteleme(Dr. Nilay
Dinçer)
.Vertigo ve rehabilitasyonu (Dr. Ayşe
Karan)
ARA
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM (Abbott)
Başkan: Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı
Allegro:” Malnütrisyonda arginin, glutamin, 3 hidroksi 3 metil bütirat kombinasyonu (Abound) Tedavisi”
çalışmasının sarkopeni ayağı verileri(Dr. Bülent Saka)
12:30-13:30
13:30-14:30
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel 6
Onkogeriatri
Başkan: Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Dr.
İbrahim Tek
-Onkogeriatride değerlendirme ilkeleri
(Dr. Fatma Karagöz Şen)
-Yaşlılarda Hedefe Yönelik Tedavi
Kullanımı ve Yan Etki Yönetimi(Dr. Fatih
Selçuk Biricik)
-Kanser taraması(Dr. Sezai Vatansever)
14:30-15:30
15:30-16:00
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM (Nestle)
ARA
Konferans-1
Akılcı İlaç Kullanımı
Başkan: Dr. Baki Kumbasar, Dr.
Gülistan Bahat-Öztürk
Yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımı(Dr.
Graziano Onder)
Yaşlıda akılcı hipertansiyon tedavisi
(Dr. Aytekin Oğuz)
Sözlü Bildiriler (1-6)
16:00-17:00
Panel 7
İmmünizasyon
Bşk: Dr. Selim Nalbant
Yaşlıda aşılamalar (Dr. Serhat Ünal)
Panel 8
Demans
Bşk: Dr. Erkan Çoban
-Alzheimer hastalığı tanısında
yenilikler (Dr. Burcu Balam Yavuz)
-Demans tanı ve etyopatogenezinde
mikroRNA’lar ve rolü (Dr. Murat
Emül)
Sözlü Bildiriler (7-13)
17:00-18:00
Panel 9
Yaşlıda sık rastlanan infeksiyonlar
Başkan: Dr. Ergün Bozoğlu
Panel 10
Yaşlıda Endokrin değişiklikler
Başkan: Dr. Servet Arıoğul, Ender
Terzioğlu
Sözlü Bildiriler (1420)
-Sepsis(Dr. Ali Mert)
-Ürinersistem infeksiyonları
ve asemptomatikbakterüri(Dr. Zeynel
Abidin Öztürk)
18:00-18:30
18:30-19:30
-Hipofiz –yaşlı ve yaşlanma (Dr.
Fahrettin Keleştimur)
-Androjen eksikliği (Dr. Ateş Kadıoğlu)
ARA
Yuvarlak masalar (1-2-3-4)
18 NİSAN 2015 CUMARTESİ
SAAT
08:30-09:45
09:45-10:10
10:10-11:10
SALON A
Panel 11
Yaşlılık nörolojisi
Başkan: Dr. Mustafa Cankurtaran,
Dr. Zeynep Dilek Aydın
-Demans tanısında nöroradyoloji
(Dr. Yusuf Yeşil)
-Parkinson Hastalığı ve
Parkinsonizm tedavisi: 2015 (Dr.
Haşmet Hanağası)
-Demans önlenebilir mi? (Dr. Aslı
Çurgunlu)
ARA
Panel 13
Yaşlıda tiroid hastalıkları
Başkan: Dr. Ekrem Algün, Dr.
Fahrettin Keleştimur
-Tiroid nodülleri(Dr. Özlem Soyluk
Seçukbiricik)
Hipotroidi- hipertiroidi (Dr. Dilek
Gogas Yavuz)
11:10-11:30
ARA
SALON B
Panel 12
Palyatif bakım
Başkan: Dr. Aylin Çiftçi, Dr. Fehmi Akçiçek
-Palyatif Bakım ve tedavi: Tanım ve
kapsamı (Dr. Hilal Özkaya)
-Palyatif Bakımda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Darülaceze Uygulamaları (Dr.
Esat Karışık)
-Palyat İzmir(Dr. Ayhan İzzettinoğlu)
Panel 14
Yaşlıda özel psikiyatrik sorunlar
Başkan: Dr. Aslı Çurgunlu, Dr. Esin Şener
(İSTAHED Bşk)
- Depresyon ve anksiyeteyi tanımak (Dr.
Işın Baral Kulaksızoğlu)
-Yaşlıda karar verme yetisi (Dr. Eylem
Şahin Cankurtaran)
SALON C
11:30-12:30-
12:30-13:30
13:30-14:30
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM (Lundbeck)
Başkan: Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Alzheimer hastalığı ve tedavisi 2015 (Dr. Haşmet Hanağası)
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel 15
Panel 16
Sözlü Bildiriler (21Malnütrisyon ve nütrisyon destek
Evde bakım
25)
tedavisi uygulamaları
Başkan: Dr. Murat Girginer (AHEF Bşk),Dr.
Başkan: Dr. Bülent Saka, Dr. Yaşar
Mustafa Cankurtaran
Küçükardalı
-Aile hekimi gözüyle evde bakım (Dr. Pemra
Ünalan)
-Disfaji (Dr. Fzt. Numan Demir)
-Geriatrist gözüyle evde bakım(Dr. Mustafa
-PEN uygulaması (Dr. Ferda
Cankurtaran)
Kahveci)
-Olgularla PEG (Dr. Bülent Saka)
14:30-15:30
15:30-16:00
SPONSOR DESTEKLİ OTURUM (PFIZER)
ARA
16:00-17:00
Panel 17
AF ve Yeni oral antikoagülanlar
Başkan: Dr. Dursun Aras
-Yaşlıda AF’ye yaklaşım nasıl
olmalıdır? (Dr. Özcan Özeke)
-AF’de Antikoagülan Tedavi ve
Yaklaşımlar (Dr. Serkan Topaloğlu)
-YOAK’lar: Pratikte önemli noktalar
(Dr. Dursun Aras)
17:00-18:00
Panel 19
Yaşlıda bazı gastrointestinal
sorunlar
Başkan: Dr. Selim Nalbant, Dr.
Celaleddin Demircan
-Kabızlık (Dr. Hakan Yavuzer)
-Gaitainkontinansı(Dr. Özdal Ersoy)
-NSAİİ-ASA ve GIS(Dr. Çetin Karaca)
18:00-18:30
18:30-19:30
KAPANIŞ
Yuvarlak masalar (5-6-7-8)
Panel 18
Yaşlıda üç özel sorun
Başkan: Dr Sevil Kamalı, Dr. Berrin Karadağ
-Yaşlıda ağrı yönetimi (Dr. Sema Başat)
-Yaşlı osteoporozu (Dr. Veli Yazısız)
_Yaşlıda travma (Dr. Tolga Taymaz)
Teoriden Pratiğe
Makale okuma tekniği(Dr. Dilek Gogas
Yavuz)
Sözlü Bildiriler (2630)
17.04.2015 // 18:30-19:30
YUVARLAK MASA-1 Vaka tartışmaları (Yaşlıda düşme ve ilgili vakalar: KBB, vertigo, vb. sorunlar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dr. Özgür Yiğit(Başkan)
Dr. Ayşe Karan
Dr.Teslime Atlı
Dr. AslıÇurgunlu
Dr. Gülistan Bahat-Öztürk
Dr. Nilay Dinçer
Dr. Fatih Tufan
Dr. Banu Özulu
Dr. Fatih Sümer
Dr. Zehra Kara
Dr. Ali Yavuz Karaman
YUVARLAK MASA-2 Vaka tartışmaları (Üriner sistem sorunları olan yaşlılar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dr. Ahmet Müslümanoğlu (Başkan)
Dr. Hüseyin Doruk
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Ümit Ateşkan
Dr. Savaş Öztürk
Dr. Sibel Akın
Dr. Umut Safer
Dr. Hasan Öztin
Dr. Pınar Tosun
YUVARLAK MASA-3 Vaka tartışmaları (Kalp hastalıkları, hipertansiyon)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dr. Aytaç Öncül(Başkan)
Dr. Tufan Tükek
Dr. Dursun Aras
Dr. İlker Taşçı
Dr. Alper Döventaş
Dr. Zeynel Abidin Öztürk
Dr. Hakan Yavuzer
Dr. Sevilay Muratlı
Dr. Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
Dr. Mustafa Boz
YUVARLAK MASA-4 Vaka tartışmaları (3D: Demans, depresyon, deliryum)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu(Başkan)
Dr. Sibel Çakır,
Dr. Ergün Bozoğlu
Dr. Burcu Balam Yavuz
Dr. Aslı Tufan
Dr. Volkan Atmış
Dr. Mehmet Yürüyen
Dr. Güneş Eken Arık
Dr. Sadık Gümüş
Tolunay Demirdamar
18.05.2015 // 18:30-19:30
YUVARLAK MASA-5 Vaka tartışmaları (Romatolojik sorunlar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dr. Selim Nalbant (Başkan)
Dr. Sevil Kamalı
Dr. Sema Başat
Dr. Veli Yazısız
Dr. Berrin Karadağ
Dr. Mehmet Emin Kuyumcu
Dr. Esat Çınar
Dr. Hacer Doğan Varan
Dr. Ahmet Öztürk
YUVARLAK MASA-6 Vaka tartışmaları (İnfeksiyon hastalıkları)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dr. Ali Mert (Başkan),
Dr. Deniz Suna Erdinçler
Dr. Murat Varlı
Dr. Sumru Savaş
Dr. Özlem Karaaslan Cengiz
Dr. Birkan İlhan
Dr. Özgür Kara
Dr. Ümit Çintosun
Dr. Aytekin Güven
Dr. Murat Yalçın
YUVARLAK MASA-7 Vaka tartışmaları (Hematolojik sorunlar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dr. SevgiKalayoğlu-Beşışık
DrSezaiVatansever
Dr.Bülent Saka
Dr.ZekeriyaÜlger
Dr.SevnazŞahin
Dr. KamileSılay
Dr. Ahmet Yalçın
Dr.Mustafa Kemal Kılıç
Dr.FilizDemirdağ
YUVARLAK MASA-8 Vaka tartışmaları (Bakımevi, huzurevi, evde bakım sorunları)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dr Aylin Çiftçi (Başkan)
Dr.MustafaCankurtaran
DrMeltemHalil
Dr. PemraÜnalan
DrSevgi Aras
Dr.YusufYeşil
Dr. HalimeKibar
Dr. HafizeDoğan
Dr. HilalÖzkaya
DrEsatKarışık
Dr. NurullahYücel
Dr. Senem Aslan Tangürek
Dr. Nil Tekin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content