close

Enter

Log in using OpenID

Beyes PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi (5 Gün 35 Saat)

embedDownload
Beyes PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi (5 Gün 35 Saat)
1.Gün
PMI Hakkında Genel Bilgilendirme
PMI'ın Düzenlemiş Olduğu Sınavları Hakkında Bilgilendirme
PMP İçin Başvuru Koşulları ve Sınav Formatı
Kapsam Planı
Gereksinimlerin Toplanması
Maliyet Planı
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi (Maliyetlerin Bir Araya Getirilmesi)
PMP Sınav İçeriği ve Geçmek İçin Yapılması Gerekenler
Kapsam Tanımlama
Bütçenin Belirlenmesi
PMP Olmak İle İlgili İpuçları
Proje/Program/Portfolio Kavramları ve Karşılaştırılması
Proje Yönetimi ve Operasyon Yönetimi Karşılaştırılması
Proje Yönetim Ofisi (PMO) Gerekliliği ve Faydaları
Proje Kapsamı ve Ürün Kapsamı Tanımları ve Farkları
İş Kırılım Yapısı Hazırlama
Kapsamın Doğrulamanması
Kapsamın Kontrolü
Maliyetlerin Kontrolü (Kazanılmış Değer Yönetimi)
Konuyla İlgili Ara Sınav
Kalite Yönetimi
Kalite Planı (Fayda-Maliyet, Kalitenin Maliyeti, Kontrol Grafikleri,
Kıyaslama, Deney Tasarımı, Akış Şemaları, İstatistiksel Örnekleme)
Proje Yönetimi Kısıtları (Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite)
Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyonlar (Fonksiyonel, Zayıf Matris, Dengeli
Matris, Güçlü Matris, Proje Bazlı, Karma)
Konuyla İlgili Ara Sınav
Kalitenin Güvencesinin Sağlanması
Kalite Kontrolünün Gerçekleşitirilmesi (Histogram , Pareto, NedenSonuç Diyagramları)
Risklerin Tanımlanması
Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
Organizasyon Yapısının Proje Başarısına/Yönetimine Olan Etkileri
Proje Paydaşları (Projeyi bir şekilde etkileyen/etkilenen herkes) Ve Rolleri
Zaman Planı
Aktivitilerin Tanımlanması (Aktivite Listesi, Özellikleri, Kilometre
Taşları)
Konuyla İlgili Ara Sınav
Niceliksel Risk Analizinin Yapılması (Niceliksel Risk analizi Ve
Riske Yanıtların Planlanması (Olumlu/Olumsuz Risklere
Yönelik Stratejiler)
Paydaşlar ve Proje Arasındaki İlişkiler
Aktivitelerin Sıralanması (Öncelik Şeması,PDM, ADM,Bağımlılıklar,
Önden Gitme ve Bekleme, Ağ Şablonları)
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
İletişim Planı (İletişim Gereksinimleri Analizi, İletişim Teknolojisi, İletişim Risk Yanıtlarının Planlanması Risklerin İzlenmesi Ve
Modelleri, İletişim Metodları)
Kontrolü
İletişimin Yönetimi
Konuyla İlgili Ara Sınav
Ürün Yaşam Döngüsü ve Proje Yaşam Döngüsü Arasındaki İlişki ve Farkları
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi( Pert, Yedek Süre Analizi)
İletişimin Kontrolü
Proje Yönetimindeki Roller (Sponsor, PMO, Proje Yöneticisi, Proje Üyesi,
Fonksiyonel Yönetici)
Proje Yöneticisinde Bulunması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetenekler
Organizasyonel Süreç Varlıkları
Çevresel İşletme Faktörleri
Proje Yönetimi Süreç Etkileşimleri
Projenin Yaşam Döngüsü Boyunca Görülen Maliyet, Risk, Personel, Paydaş Etkileri
ve Belirsizlik Eğrileri
Konuyla İlgili Ara Sınav
Genel Olarak Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet,
Kalite, Risk, İletişim, İnsan Kaynağı, Tedarik, Paydaş Yönetimi)
Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Başlatma Belgesi Geliştirilmesi
Proje Yönetim Planı Geliştirilmesi
Projenin Yürütülmesi, Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
Proje Çalışmalarının İzleme ve Kontrolü
Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
Proje Ya da Fazın Kapatılması
Zaman Çizgilerinin Geliştirilmesi (Kritik Yol, Kritik Zincir Metodu,
Sıkıştırma Araçları)
Zaman Çizelgesinin Kontrolü
Konuyla İlgili Ara Sınav
Konuyla İlgili Ara Sınav
Proje Yönetimi Süreç Grupları (Başlatma, Planlama, Uygulama, İzleme ve Kontrol,
Kapatma)
3. Gün
Maliyet Yönetimi
2. Gün
Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
İletişim Yönetimi
4. Gün
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planı (Organizasyon Şemaları)
Proje Ekibinin Oluşturulması ( Önceden Atama, Sanal
Ekipler, Personel Görüşmeleri, Personel Alımı)
Proje Ekibinin Geliştirilmesi (Temel Kurallar, Takdir ve
Ödüller, Bir Arada Çalışma, Ekip Kurma Aktiviteleri,
Kişilerarası İlişki Becerileri )
Proje Ekibinin Yönetilmesi
Konuyla İlgili Ara Sınav
Proje Risk Yönetimi
Risk Planı
Paydaş Yönetimi
Paydaşların Belirlenmesi
Paydaşların Yönetimi Planlaması
Paydaş Katılımının Yönetilmesi
Paydaş Katılımının Kontrolü
Paydaş Katılımının Yönetilmesi
Paydaş Katılımının Kontrolü
Konuyla İlgili Ara Sınav
5. Gün
Proje Tedarik Yönetimi
Tedarik Planlaması
Tedarik Yürütülmesi
Tedarik İşlerinin İdaresi
Tedariklerin Kapanışı
Konuyla İlgili Ara Sınav
Sözleşme Türleri
Teklif Değerlendirme Teknikleri
Tedarik Müzakeresi
Konuyla İlgili Ara Sınav
PMP Deneme Sınavı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content