close

Enter

Log in using OpenID

bakım yönetimi

embedDownload
BAKIM YÖNETİMİ
Tarih: 22 Şubat 2014
Süre: 1 gün
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat Baskak, Doç. Dr. Ufuk Cebeci
Ücret: 83 TL + % 8 KDV
Amaç:
İşletmeler makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının
karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan (arızî) duruşları
veya kapasitelerinin altında çalışmaları, önemli kayıplara neden olmaktadır. Sıfır duruş ve
kayıp ideali doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri bulunmaktadır. Eğitimde bu
konulara yönelik ilke ve yöntemler açıklanmaktadır.
Hedef Kitle:
Üretim, Bakım-Onarım, Planlama Bölümü yöneticileri, çalışanları, mühendisler ve ara teknik
elemanlar (bakım işçileri dışında)
İçerik:
1. Bakım-Onarım Sistemlerinin Yönetimi
 Üretim Sisteminde Bakımın Yeri
 Temel Kavramlar
 Bakım-Onarım Politikası
2. Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi
 Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması
 Plânlı Bakım Uygulamalarının Analizi
 Makina Duruşlarının Analizi
 Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi
 Bakım Aralıklarının Analizi
 Yedek Parça Tedârik Sisteminin Analizi
 Kullanım Kataloglarının İncelenmesi
 Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı
 Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi
3. Plânlı Bakım
 Plânlı Bakım Kavramı
 Küvet Eğrisi
 Bakım Mâliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi
 En Uygun Bakım Plânının Seçimi
 Plânlı Bakım Sistemi
 Kestirimci Bakımın Aşamaları
 Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem
 Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı
4. Üretken Bakım
 Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi
 Ekipmandan Kaynaklanan Hatalar
 İşgücünden Kaynaklanan Hatalar
 Malzemeden Kaynaklanan Hatalar
5. 5 S Çalışmaları
PMP ADAYLARI İÇİN PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ EĞİTİMİ (PMI ONAYLI)
Tarih: 1-2 Mart 2014 / 09.30-17.00
Süre: 2 gün
Eğitmen: Doç. Dr. Ufuk Cebeci
Ücret: 450 TL + % 8 KDV
Amaç:
Proje yönetimi konularında çalışan veya kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişilere
yönelik olarak proje yönetimi bilgi alanları ile ilgili konuların anlatılması amaçlanmaktadır.
Eğitim içeriği PMI tarafından proje yöneticileri için hazırlanan PMP sınavı içeriğine uygun
olacak şekilde PMBOK ile eşlenik hazırlanmıştır. Katılımcılara uygulamalı olarak temel
süreçler ve bilgi alanları hakkında bilgi verilerek İTÜ SEM onaylı Türkçe ve İngilizce Proje
Yönetimi Eğitimi sertifikası verilecektir.
Eğitim İçeriği:
·
Proje Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar
·
Proje Organizasyonları ve Proje Ofisleri
· Proje Başlangıç Süreçleri
o Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
o Paydaşların Belirlenmesi
· Proje Planlama Süreçleri
o Kapsam Yönetiminin Planlanması
o Gereksinimlerin Toplanması
o Kapsamın Tanımlanması
o İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
o Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
o Aktivitelerin Tanımlanması
o Aktivitelerin Sıralanması
o Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
o Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
o Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
o Maliyet Yönetiminin Planlanması
o Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
o Bütçenin Belirlenmesi
o Kalitenin Planlanması
o İnsan Kaynaklarının Planlanması
o İletişimin Yönetiminin Planlanması
o Risk Yönetiminin Planlanması
o Risklerin Tanımlanması
o Niteliksel Risk Analizi
o Niceliksel Risk Analizi
o Risk Yanıtlarının Planlanması
o Tedarik Yönetiminin Planlanması
o Paydaş Yönetiminin Planlanması
o Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
· Proje Yürütme Süreçleri
o Kalite Güvencesinin Sağlanması
o Proje Ekibinin Oluşturulması
o Proje Ekibinin Geliştirilmesi
o Proje Ekibinin Yönetilmesi
o İletişimin Yönetilmesi
o Tedariklerin Yürütülmesi
o Paydaş Katılımının Yönetilmesi
o Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
· Proje İzleme & Kontrol Süreçleri
o Kapsamın Doğrulanması
o Kapsamın Kontrolü
o Zaman Çizelgesinin Kontrolü
o Maliyetlerin Kontrolü
o Kalitenin Kontrolü
o İletişimin Yönetilmesi
o Risklerin Kontrolü
o Tedariklerin Kontrolü
o Paydaş Katılımının Kontrolü
o Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
o Entegre Değişiklik Kontrolü
· Proje İzleme & Kontrol Süreçleri
o Tedariklerin Kapatılması
o Proje ya da Fazın Kapatılması
Kimler Katılmalı: PMP Adayları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content