close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
İÇİNDEKİLER
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ............................................................................................................................................ 5
KKTC 2014 Mali Yılı Bütçesinde İçişleri Bakanlığı’nın Genel Durumu ............................................................ 6
KKTC 2015 Mali Yılı Bütçesinde İçişleri Bakanlığı’nın Genel Durumu ............................................................ 6
MERKEZİ AV KOMİSYONU.................................................................................................................................. 7
TAŞINMAZ MAL BİRİMİ ...................................................................................................................................... 9
1.
YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL ALIMI ................................................................................................ 10
YABANCILARIN BAKANLIĞIMIZA YAPMIŞ OLDUKLARI TAŞINMAZ MAL MÜRACAATLARI .......................... 11
YABANCILARIN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI TAŞINMAZ MALLAR ................................................................... 12
T.C. VE ÜÇÜNCÜ DEVLET UYRUKLULARIN YAPMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU GRAFİĞİ ................................... 13
T.C. VE ÜÇÜNCÜ DEVLET UYRUKLULARIN YAPMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU SAYISI ...................................... 14
2014 YILI (31.10.2014 TARİHİ İTİBARIYLE) İÇERİSİNDE YABANCI UYRUKLULARIN ALMIŞ OLDUKLARI
GAYRIMENKUL MALLAR .............................................................................................................................. 15
2014 YILINDA (31.10.2014 TARİHİ İTİBARIYLE) T.C. VE ÜÇÜNCÜ DEVLET UYRUKLULARIN SATIN ALMIŞ
OLDUKLARI TOPLAM GAYRİMENKUL MALLAR ........................................................................................... 16
1974 – 31.10.2014 YILLARI İÇERİSİNDE YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI TOPLAM
GAYRİMENKUL MALLAR .............................................................................................................................. 16
YEREL YÖNETİMLER MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................................................. 17
SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................................................................... 20
KIRSAL KESİM ARSALARI .............................................................................................................................. 21
ŞEHİT ÇOCUKLARI ARSALARI........................................................................................................................ 22
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ (KAYMAKAMLIKLAR) ................................................................................... 23
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ (KAYMAKAMLIKLAR) ............................................................................... 24
Kaymakamlıkların ülke yönetimi içindeki görev, yetki ve sorumlulukları ile verdiği hizmetler;................. 24
Kaymakamlıklarca verilen hizmetler; .......................................................................................................... 25
KAYMAKAMLIKLARIN 2014 FAALİYETLERİ ................................................................................................... 25
KAYMAKAMLIKLARIN 2015 YILI İÇİN HEDEFLENEN VE PLANLANAN PROJELERİ.......................................... 27
ATEŞLİ SİLAHLAR .......................................................................................................................................... 48
2010-2014 YILLARI ARASI İLÇELERE GÖRE KAYITLI DERNEKLER ................................................................. 49
K.K.T.C'DE KAYITLI DERNEK VE BİRLİKLERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI ................................................ 49
BENZİN İSTASYONLAR .................................................................................................................................. 50
MERKEZİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................................................... 51
CEZAEVİNDE YENİ UYGULAMALAR .............................................................................................................. 52
Merkezi Cezaevinde Yapılan Faliyetler: ....................................................................................................... 55
NÜFUS KAYIT DAİRESİ ...................................................................................................................................... 68
MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................... 75
MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................................... 76
Yurttaşlık Şubesi: ......................................................................................................................................... 77
Pasaport Şubesi: .......................................................................................................................................... 77
1.
YENİ YURTTAŞLIK, DAİMİ İKAMET VE MUHACERET AFFI İLE İLGİLİ YASA TASARILARI HAZIRLANDI .... 80
2.
“157 YARDIM HATTI OLUŞTURULDU” ................................................................................................. 80
VATANDAŞLIK .............................................................................................................................................. 83
PASAPORT .................................................................................................................................................... 83
İKAMET İZİNLİLER......................................................................................................................................... 84
HAKLARINDA İHRAÇ KARARI ALINANLAR .................................................................................................... 85
2015 YILI İÇİN TASARLANAN FAALİYETLER .................................................................................................. 86
İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................ 87
(A) – İnceleme Değerlendirme Şubesi ......................................................................................................... 88
(B) – Tahsisten Mülkiyet (TM) / Eşdeğer (DD) Dosyaları: ............................................................................ 89
(C) - İskan Encümeni Kararları: .................................................................................................................... 91
(D) – İstatistik Subesi: .................................................................................................................................. 91
(E) - Tarımsal Arazi Kiraları:.......................................................................................................................... 92
(G) – Bilgi İşlem Şubesi:................................................................................................................................ 95
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................... 96
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ......................................................................... 97
ŞUBE AMİRLİKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİ GÖSTEREN TABLO .................................................................. 99
Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler Geçici Kurallar) Yasası ...................................................... 101
ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................................... 104
Şehir Planlama Dairesi 2014 Bütçe Dönemi Faaliyetleri ve 2015 Yılı Hedefleri Raporu ............................ 105
A.
GİRİŞ................................................................................................................................................... 105
B.
ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 2014 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR ........................ 106
1.
Planlama Çalışmaları...................................................................................................................... 106
2.
Planlama Denetimi ve İmar Kontrol ............................................................................................. 107
3.
Avrupa Birliği Uyumlaştırma Çalışmaları : .................................................................................... 115
4.
Dairenin İşleyişinin ve Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Çalışmalar . ........................... 115
5.
Dairenin Fiziki ve Teknik Altyapısının İyileştirilmesi Yönelik Çalışmalar ..................................... 115
6.
Diğer Çalışmalar: ............................................................................................................................ 116
7. Şehir Planlama Dairesi Bütçesinin 2007- 2014 Döneminde İçişleri Bakanlığı Bütçesi İçindeki Yeri
ve Dağılımı ............................................................................................................................................. 117
C. ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 2015 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN
ÇALIŞMALAR .............................................................................................................................................. 117
1.
Planlama Çalışmaları Çerçevesinde, ............................................................................................. 117
2.
Planlama Onayı ve İmar Kontrol Çalışmaları ................................................................................. 118
3.
Planlama Onayı Sisteminin İyileştirilmesi Çerçevesinde,.............................................................. 118
4.
AB Mevzuatı Çalışmaları Çerçevesinde,......................................................................................... 118
5.
Dairenin Fiziki Yapısının Çerçevesinde, ......................................................................................... 118
6.
Dairenin Teknik Altyapı ve Donanım Geliştirilmesi ve Otomasyona Geçilmesi Çerçevesinde ..... 119
7.
Halka Bilgi Verilmesi ve İletişimin Geliştirilmesi Çerçevesinde, .................................................... 119
HARİTA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................................................... 120
Sayın Başkan ve Değerli Milletvekilleri,
Sizlerin oyları ile Cumhuriyet Meclisinden geçerek yasallaşan 2014 Mali Yılı bütçe
döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Hükümetlerin gelip geçici Devletlerin ise devamlılığı olduğu ilkesinden hareketle geçmiş
hükümetler döneminde başlatılmış olan projelerin sonuçlandırılması amacıyla her tür katkının
yapıldığını ve İçişleri Bakanlığı olarak 2014 yılında hedeflediğimiz projeleri hayata geçirebilmek
amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm kadroların özveri içinde çalıştığını bilginize getirmek
istiyorum.
Bakan olarak göreve geldiğim
ilk günden başlayarak hem personel hem de vatandaş
memnuniyetine önem vererek çalışmalarımı yürüttüm.
Bakanlık olarak 2014 yılında yapmış
olduğumuz icraatlarımızı özet olarak size sunmuş olduğumuz raporda göreceksiniz. Siz değerli
milletvekillerinin katkılarını, yapacağınız görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekler, şahsım ve
Bakanlığım adına hepinize teşekkür ederim.
Teberrüken ULUÇAY
İçişleri Bakanı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
5
Tablo:1
KKTC 2014 Mali Yılı Bütçesinde İçişleri
Bakanlığı’nın Genel Durumu
Tablo: 2
KKTC 2015 Mali Yılı Bütçesinde İçişleri Bakanlığı’nın Genel
Durumu
2015 YILI
PERSONEL
GİDERLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMUNA
DEVLET
PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE
HİZMET
ALIM
GİDERLERİ
FAİZ
GİDERLERİ
SERMAYE
GİDERLERİ
TOPLAM
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
67.864.280
3.340.890
10.272.830
01
YÖNETİM HİZMETLERİ
13.302.980
1.432.210
5.389.350
02
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ
8.569.860
697.170
701.250
9.968.280
03
MERKEZİ CEZAEVİ
15.428.640
355.040
2.487.900
18.271.580
04
NÜFUS KAYIT DAİRESİ
1.526.340
54.180
77.350
1.657.870
05
MUHACERET DAİRESİ
2.313.460
175.570
492.840
2.981.870
06
İSKAN VE REHABİLİTASYON
DAİRESİ
7.382.230
163.790
121.210
7.667.230
07
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ
14.152.590
276.140
767.160
15.195.890
08
ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
4.691.500
166.500
173.550
5.031.550
09
HARİTA DARİESİ
496.680
20.290
62.220
579.190
6
-
CARİ
TRANSFERLER
52.624.000
5.850.000
139.952.000
52.624.000
5.850.000
78.598.540
MERKEZİ AV KOMİSYONU
7
Merkezi Av Komisyonu olarak, sürdürülebilir avcılık anlayışı çerçevesinde; doğal
yaşamın korunarak avcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam
etmektedir.
Bu çerçevede; 65 depo alınarak yapay pınarlar oluşturulmuş, bununla birlikte su
tankeri alınarak pınarlarda 365 gün su bulunması sağlanmıştır. Yanı sıra üretimde
eksik olan adaptasyon çalışmaları desteklenerek 35 adet yeni adaptasyon kafesi
yaptırılarak bölgelere monte edilmiştir.
Av hayvanlarının üreme, kuluçka ve civciv dönemlerinde doğal yaşamı koruma
amaçlı, avcıları bilinçlendirme broşürü hazırlanarak avcılarımıza dağıtılmıştır.
Av hayvanının korunması adına av haritasında düzenleme yapılarak avlaklar
genişletilerek bölgelerde dönüşümlü sisteme geçilmiştir.
Doğal yaşamın korunmasına yönelik Topcuköy bölgesinde kapalı olan pınarlar
temizlenerek açılmıştır. Ayrıca bazı bölgelerde dere içerlerine de küçük havuzlar
yapılmıştır.
8
TAŞINMAZ MAL BİRİMİ
9
1. YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL ALIMI
Taşınmaz mal almak için başvuruda bulunan yabancıların başvuruları
Bakanlığımızca değerlendirilmekte
ve geçmiş yılların aksine en geç 3 ayda
sonuçlanmaktadır. Eylül 2013 tarihinden Kasım 2014 tarihine kadar taşınmaz
mal almak amacıyla Bakanlığımıza toplam 1732 adet başvuru yapılmış ve yine
aynı sürede 1782 adet başvuru sonuçlandırılmıştır.
Ayrıca yabancıların mal alımları ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla
aşağıdaki
konularda
Tasarılar
hazırlanmış
ve
Cumhuriyet
Meclisine
sunulmuştur:
1. Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası
kuralları uyarınca yabancıların satın alabileceği konut sayısı bir adettir.
Bu konuda hem inşaat sektöründen hem de yabancılardan gelen talepleri
değerlendiren
Bakanlığımız, yabancıların 3 adete kadar konut
alabilmesine imkan sağlayabilmek amacıyla; ve
2. KKTC vatandaşlığını sonradan kazanan ve ülkemizde yatırım yapan
yabancıların yapmış olduğu yatırımlardan zarar gören kişilerin
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla. Sözkonusu Yasa Tasarısında
yurttaşlığı iptal edilen veya yurttaşlığını kaybeden veya yurttaşlıktan
çıkarılan kişilerin sahip olduğu malları üzerindeki mülkiyet hakkının ne
olacağı ve altı ay içerisinde tasfiye işlemlerini yerine getirmeyen kişilerin
mallarının Bakanlık tarafından satılarak bedelleri nam ve hesaplarına bir
kamu bankasına yatırılacağı, satış işlemlerinde, satılacak malla ilgili alımsatım sözleşmesi bulunan kişilere öncelik tanınacağı ve yurttaşlığı iptal
edilen veya yurttaşlıktan çıkarılan kişilerin mallarının tasfiyesi sonucunda
elde edilen miktardan, bu kişilerden alacaklı oldukları mahkeme kararıyla
tespit edilenlere alacaklarının ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın,
yurttaşlığı iptal edilen veya yurttaşlıktan çıkarılan kişilerin nam ve
hesaplarına, bir kamu bankasına yatırılacağı kuralları düzenlenmiştir..
10
Tablo: 3
YABANCILARIN BAKANLIĞIMIZA YAPMIŞ OLDUKLARI
TAŞINMAZ MAL MÜRACAATLARI
1
2000
YILI
228
DOSYA
2
2001
YILI
309
DOSYA
3
2002
YILI
591
DOSYA
4
2003
YILI
955
DOSYA
5
2004
YILI
2827
DOSYA
6
2005
YILI
1571
DOSYA
7
2006
YILI
1842
DOSYA
8
2007
YILI
1780
DOSYA
9
2008
YILI
1857
DOSYA
10
2009
YILI
1070
DOSYA
11
2010
YILI
905
DOSYA
12
2011
YILI
779
DOSYA
13
2012
YILI
913
DOSYA
14
2013
YILI
1128
DOSYA
15
2014
YILI
1225
DOSYA
(31.10.2014 tarihi itibariyle)
GENEL
TOPLAM:
17980
11
Tablo: 4
YABANCILARIN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI TAŞINMAZ MALLAR
1
2000
YILI
114
KİŞİ
2
2001
YILI
231
KİŞİ
3
2002
YILI
130
KİŞİ
4
2003
YILI
425
KİŞİ
5
2004
YILI
249
KİŞİ
6
2005
YILI
674
KİŞİ
7
2006
YILI
1137
KİŞİ
8
2007
YILI
1791
KİŞİ
9
2008
YILI
2136
KİŞİ
10
2009
YILI
2252
KİŞİ
11
2010
YILI
1019
KİŞİ
12
2011
YILI
1392
KİŞİ
13
2012
YILI
1119
KİŞİ
14
2013
2014
YILI
YILI
1576
1382
KİŞİ
KİŞİ
15
(31.10.2014 tarihi itibariyle)
15627
GENEL TOPLAM:
12
Tablo: 5
T.C. VE ÜÇÜNCÜ DEVLET UYRUKLULARIN YAPMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU
GRAFİĞİ
2013
2013
3
1
1
1
2
3
3
2
2
1
1
2
2014
-
-
YILI
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
-
31
28
29
30
31
28
31
29
30
31
29
30
GENEL
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
84
72
86
87
100
89
103
64
115
94
120
114
1128
108
2014
YILI
2
Ocak
-
31
Ocak
:
3
3
1
2
2
1
4
1
1
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
-
28
Şubat
:
106
31
30
Mart
Nisan
:
:
109
140
30
Mayıs
:
112
30
Haziran
:
122
31
29
30
31
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
:
:
:
:
151
97
157
123
TOPLAM
:
1225
GENEL
AYLAR
DOSYA
Oca.13
Şub.13
Mar.13
Nis.13
May.13
Haz.13
Tem.13
Ağu.13
Eyl.13
Eki.13
Kas.13
Ara.13
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
84
72
86
87
100
89
103
64
115
94
120
114
108
106
109
140
112
122
151
97
157
123
13
T.C. VE ÜÇÜNCÜ DEVLET UYRUKLULARIN YAPMIŞ
OLDUKLARI BAŞVURU SAYISI
2014
Tablo: 6
AYLAR
BAŞVURU
SAYISI
108
106
109
140
112
122
151
97
157
123
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

2014 yılı başından 31.10.2014 tarihine kadar 1225 başvuru yapılmıştır.
14
2014 YILI (31.10.2014 TARİHİ İTİBARIYLE) İÇERİSİNDE YABANCI
UYRUKLULARIN ALMIŞ OLDUKLARI GAYRIMENKUL MALLAR
Tablo: 7
T.C. Uyruklular
Apartman Dairesi
Ev + Avlu
Villa
Arsa
İşyeri
Bungalov
Satın Alan Şahıslar
113 dönüm 1476 ay2
511
109
21
61
7
1
710
Tablo: 8
Üçüncü Devlet Uyruklular
Apartman Dairesi
160 dönüm 2 evlek 398 ay2
397
Ev + Avlu
Villa
Arsa
Bungalov
Satın Alan Şahıslar
120
127
20
8
672
15
2014 YILINDA (31.10.2014 TARİHİ İTİBARIYLE) T.C. VE ÜÇÜNCÜ DEVLET
UYRUKLULARIN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI
TOPLAM GAYRİMENKUL MALLAR
Tablo: 9
Satın Alınan Arsa, Tarla, Ev vs.
Ev + Avlu
272 dönüm 2 evlek 2137 ay2
229
Apt. Dairesi
Villa
908
148
Arsa
Bungalov
İşyeri
Satın Alan Şahıslar
81
9
7
1382
1974 – 31.10.2014 YILLARI İÇERİSİNDE YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN
SATIN ALMIŞ OLDUKLARI TOPLAM GAYRİMENKUL MALLAR
Tablo: 10
Satın Alınan Arsa, Tarla, Ev, Bahçe
Ev + Avlu + Dublex Konut + Villa
7041 dönüm 3 evlek 678 ay2
6848
Apartman Dairesi
Tarla
Arsa
İşyeri + Showroom
Ambar+Avlu
Bangalov
7377
1239
1140
70
8
250
Ofis
1
Casino
Hotel
Lojman
Banka
3
1
1
1
Satın Alan Şahıslar
Satın Alan Şirket
Satın Alan Üniversite
16939
8
1
16
YEREL YÖNETİMLER MÜDÜRLÜĞÜ
17
2014 Bütçe dönemi içerisinde Müdürlüğümüzce yapılan faaliyet raporu aşağıda
bilgilerinize sunulmaktadır.
1- 28 belediyenin 2014 Mali Yılı Bütçeleri incelenerek, hazırlanan önergeler
Bakanlar Kurulu’na sevk edilerek onaylanmıştır.
2- 2013 Mali Yılı Kesin Gelir- Gider Hesapları incelenerek, çeşitli istatistiki
çalışmalar yapılmıştır.
3- Güngör Katı Atık Düzenleme Depolama Tesisi’nin işletilmesi ile ilgili olarak
yüklenici firma ile Bakanlığımız arasında imzalanan sözleşmenin 6 ay daha uzatılması
hususunda Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır.
4- Halkımızın yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve
şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek ve daha özerk, denetlenebilir bir
yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek için Belediyeler (Değişiklik) Yasa
Tasarısı hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanıp Cumhuriyet Meclisi’ne sevk
edilmiştir. Yasa Tasarısı komitede görüşülmeyi beklemektedir.
5- Belediyeler tarafından değiştirilen veya ilk defa hazırlanan tüzüklerin
önergeleri Bakanlar Kurulu’na sevk edilerek onaylanmıştır.
6- Her türlü evsel, ticari, sanayi ve diğer kaynaklı tüm katı atıkların bertaraf
edilmesi ve enerji kazanımı sağlanması amacıyla tesis kurulması projesi hususunda
çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu projede altı bölgede çöp transfer istasyonu
kurulmasını öngörmektedir. Yap – İşlet – Devret modeliye yapılması tasarlanan
projede ihale aşamasına gelinmiştir.
7- Belediye Meclisinin
değişiklik yapıldı.
toplanmasının
kolaylaştırılması
için
nisap
ile
ilgili
8- Projeleri devam eden Belediyelerin sözleşme tarihleri seçim sonrasına
sarkacağından BKK ile onaylanmıştır.
9- Belediyelerin faaliyetlerinin artırılabilmesi, hizmet kalitesinin maliyetlerin
düşürülmesi ve geleceğini şekillendirmek hedefiyle “Paylaşımlı Hizmet Modeli”
projesini geliştirmek için uluslararası danışmanlardan destek alarak Yeniboğaziçi,
Serdarlı ve Geçitkale Belediyeleri pilot bölge seçilerek model oluşturma çalışmaları
başlatıldı. Projede, birbirlerine coğrafik sınırı bulunan belediyelerin ortak proje
geliştirmelerini ve böylelikle bütçelerinde tasarrufa gidebilmelerine olanak sağlamayı
amaçlamaktadır.
10- Haspolat’taki yeni hayvansal atık bölgesinin telleme ihalesine çıkılmıştır.
İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmıştır.
11- Temmuz 2013’de hizmet vermeye başlayan iki toplumlu Yeni Atık Su
Arıtma Tesisi’nin Kıbrıs Türk tarafınca ödenmesi gereken %30’luk işletme maliyetinin
ödenmesine olanak yaratmak için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmış ve sözkonusu
ödemenin yapılabilmesinde son aşamaya gelinmiştir.
18
Bunların yanında Bakanlığımız özellikle Belediyeler Yasası’nda yapılacak
olan
değişikliklerle
ilgili
Belediyelerle
görüş
alışverişinde
bulunmak;
Belediyelerin sorunlarını ve sıkıntılarını yerinde görüp bilgi almak ve belediye
başkanı, meclis üyeleri, çalışanlar ve bölge halkıyla yüzyüze görüşmek amacıyla
çeşitli zamanarda belediyelere ziyaretlerde bulunmuştur.
ŞEHİTLİKLER VE ANITLARLA İLGİLİ BAKANLIĞIMIZCA YAPILAN
FAALİYETLER
Bakanlığımızın görevleri içinde yer alan Şehitlikler ve Anıtların bakım ve
onarım çalışmaları devam etmektedir.2013 yılında başlanan Taşkent şehitliği
tamamlanmış ve devlet töreni ile 15-8-2014 tarihinde 34 şehitin definleri
yapılmıştır.Şehitlik içerisinde şehitlerin eşyalarının ve o döneme ait resim ve
haberlerin yer aldığı müze de bulunmaktadır.
Dr.Fazıl Küçük Anıt Mezarının kırılan kapısı yenilenmiş ve anıt mezarda
tamiratlar
yapılmıştır.Dr.Fazıl
Küçük
müzesi
ile
ilgili
faaliyetlerde
sürmektedir.
Küçük Kaymaklı şehitliği içerisinde yer alan şehitlerin isminin yazılı
olduğu mermer kaide yenilenmiş ve tamiratları yapılmıştır.
2015 yılı içerisinde Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaşın anıt
mezarı yapımı başlanacaktır.
Atlılar Muratağa ve Sandallar Şehitlikleri anıtları ve müzelerinin tamiri ile
ilgili çalışmalar devam etmektedir.
19
SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ
20
KIRSAL KESİM ARSALARI

Yaklaşık 297 Kırsal kesim Arsasının elektrik projeleri ödemeleri yapılarak
elektrik enerjisi almasına olanak sağlanarak yaklaşık 787.299 TL ödeme
yapılmıştır.

Balıkesir, Düzova ve Haspolat köylerinde stabilize yol alt temel işleri için
874.436 TL bloke edilerek ihale edilmiş ve tamamlanarak geçici kabul
işlemlerine başlanmıştırç

Mevlevi kırsal kesim arsaları İçme suyu şebekesi 41.930 TL harcanarak
tamalanmıştır.

Güvercinlik , Boğaztepe ve Kalkanlı kırsal eksim arsaları için gerekli 3 adet
elektrik trafo odası 112.134 TL ye ihale edilerek inşaatlarına başlanmıştır.

Geçitkale, Türkmenköy, Gaziköy ve Yeni Erenköy kırsal kesim arsaları stabilize
yol alt temel yapımı için 673,898 TL bloke edilerek yapım ihalesine çıkılmıştır.

Güzelyurt bölgesi köylerinden Serhatköy, Şahinler, Bostancı, Kalkanlı 2.etap ve
Taşpınardaki kırsal kesim arsalarının stabilize yol alt temel işlerinin yapılması
için keşif hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Ayni şekilde çeşitli kırsal kesim parselasyonlarının eksik altyapılarının yapımı için
gerekli proje ve keşifler hazırlanmıştır.

Sınırüstü ve Aygün kırsal kesim arsa parselasyonları ile ilgili ÇED raporu
hazırlanması çalışmaları ihale edilerek ÇED raporu hazırlanmış ve onaya
sunulmuştur.

Gazimağusa Kaymakamlığı ile 11 köy , Lefkoşa Kaymakamlığı ile bir köy ve
İskele Kaymakamlığı ile de 4 köyde hali arazi icar sözleşmeleri imzalanmıştır.

Aygün, Yeni Erenköy, Büyükkonuk, Geçitkale, Yıldırım, Mutluyaka, Türkmenköy,
Serdarlı, Paşaköy , Ötüken , Gaziköy , Dikmen, Dağyolu köylerinde kırsal kesim
arsa dağıtımı için 28 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında duyuru asılarak
müracaatlar alınmış ve alınan müracaatların değerlendirilmesi tamamlanarak
belirlenen hak sahiplerine dağıtımı yapılması hazırlıklarına başlanmıştır.

Dağıtımı yapılan Kırsal kesim arsalarında oluşan münferit sorunlar için çözüm
çalışmaları sürdürülmüştür.

Kırsal Kesim arsa haksahibi 160 kişi ile arsa satış sözleşmesi imzalanmış. 25
haksahibi tarafından arsa koçanı alınmıştır ve bu dönem içerisinde 56 haksahibi
ile arsa icar sözleşmesi imzalanmıştır.

Satış ve İcar sözleşmesi yapmayan haksahiplerine, yükümlülüklerini yerine
getirmeleri için yazılı çağrılar yapılmağa devam etmiştir.
21

ŞEHİT ÇOCUKLARI ARSALARI
Gazimağusa Ayluka şehit çoçuğu arsaları asfalt işleri ihalesi için 2.905.676 TL
bloke edilerek ihale sonuçlandırılmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır.

Çatalköy şehit çocukları arsaları parselasyonun, santrale bağlanması ihalesi için
ise 73.549 TL bloke edilerek ihale sonuçlandırılmış ve yapım çalışmalarına
başlanmıştır.

Güzelyurt bölgesi şehit çocukları arsaları için Lefkoşa Kermiya bölgesinde
stabilize yol alt temel işleri tamamlanmış, arsaların geriye kalan eksik altyapı
işleri için gerekli proje hazırlıklarına devam edilmiştir.
22
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ
(KAYMAKAMLIKLAR)
23
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ
(KAYMAKAMLIKLAR)
Kaymakamlıkların ülke yönetimi içindeki görev, yetki ve sorumlulukları ile
verdiği hizmetler;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezi yönetim kuruluşu bakımından beş ilçe
ve on iki bucağa bölünmüştür. Mülki yönetim ve Bölümleri Yasası tahtında ülkenin
yönetilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaşa etkili bir şekilde sunulabilmesi amacıyla
oluşturulan ve sınırları belirlenmiş coğrafik özellikler ve ekonomik gereklerde göz
önünde bulundurularak
5 (beş) İlçe Kaymakamlığı ve kaymakamlar arası
koordinasyon ve yerel kuruluşlara ait işlemleri yürütmek üzere İçişleri ile görevli
Bakanlık bünyesinde bulunan Merkez Kaymakamlığı şeklinde düzenlenmiştir.
İlçe Kaymakamları, İlçenin yönetim sınırları içinde Devletin en üst düzeydeki
temsilcisi olup Devleti ve Hükümeti temsil eder. Bölgesel hizmetlerin etkin bir biçimde
yerine getirilmesini gözetlemek; Bakanlıkların bölgesel kuruluşları arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamaktan sorumlu hiyerarşik üstür.
İlçe Kaymakamları, ilçede bütün resmi ve yarı resmi kuruluşların, tüm eğitim
kurumları, yerel kuruluş organlarını, bölgesel kuruluş organlarının çalışmaları, bütçe ve
personel işlerini yürürlükteki yasalara uygun olarak ve İlçenin her yönden genel
yönetim ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Ayrıca İlçenin
huzur ve güvenliği, kişi dokunulmazlığının sağlanması için emniyet kuvvetleri ile
işbirliği halinde gerekli tedbirleri almak; Kaymakamın görev, yetki ve
sorumluluğundadır.
İlçe Kaymakamlığı bünyesinde İLÇE KOORDİNASYON KURULU, ilçe sınırları
içerisinde kuruluşu bulunan tüm resmi ve yarı resmi kuruluşlardan oluşur. Kurul,
İlçede verilen her türlü hizmetin, etkin bir biçimde ve koordineli olarak yürütülmesini
sağlar, yürürlükte bulunan projelerin gözetimini yapar, resmi daireler arasında olduğu
gibi yarı resmi kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu sağlar. İlçe
Koordinasyon Kurulu Başkanlığını İlçe Kaymakamı yapar.
İlçe Kaymakamı başkanlığında, ilçenin her türlü güvenlik ve esenlik konularını
incelemek ve değerlendirip önlem almak üzere kurulan, İLÇE EMNİYET KURULU
bulunur. İlçe Emniyet Kurulu’nda İlçe Polis Müdürü, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı’nın ilçeden sorumlu komutanı ve Sivil Savunma Bölge Müdürü’nden
oluşur.
İlçe Kaymakamlıkları, yukarıda belirtilen yetkiler çerçevesinde görevlerini yerine
getirmesi yanında, Kaymakamlık bünyesinde de yürürlükte bulunan Yasalar
çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri de vermektedir.
24
Kaymakamlıklarca verilen hizmetler;
Alkollü İçki Satış İzni, Akaryakıt Taşıma Ruhsatı, Akaryakıt Satış ve Depolama
Ruhsatı, , Akaryakıt Satış ve Depolama Ruhsatı (kişi), Tüp Gaz Satış ve Depolama
Ruhsatı, Tüp Gaz Taşımacılık İzni, Tüp Gaz Depolama (kişi), Özel izin ( Disco, Bar, vs
(açık kalma)), Av Ruhsatı, Ateşli Silah Ruhsatı, Ateşli Silah Ticaret Ruhsatı, Tabanca
Tasarruf Ruhsatı, Oyun Makinesi Ruhsatı, Kimlik Kartı İşlemleri, Pasaport İşlemleri,
Soyadı Varakası, Soyadı İşlemi, Doğum Belgesi, Ölüm Kaydı, Ölüm Kayıt Belgesi,
Ateşli Silah Taşıma İzni(Av, Tamir , Müsabaka), Kusur Düzeltme Yemin İşleri, İsim
Değişikliği (doğumdan sonar 12’inci aya kadar), Ateş Yakma İzni, Tasdik İşlemleri,
Dernek Kayıt ve Yenileme İşlemleri, Yabancıların Evlendirilmesi İşlemleri, Ağaç
Budama İzni, Odun Taşıma ve Satma izni, Kuyudan Su Satma İzni Tankerle Su Taşıma
izni, Karga Vurma İzni, Kırsal Belediye hudutlarındaki inşaat ruhsatları, İnşaat Onay
Belgesi, Sivil Savunma Harcı, Doğal afetlerin tespiti ve
Öğrenci İkamet İzni
verilmektedir. Kaymakamlıklarca verilen hizmetler karşılığı, alınan harçlarla da
Devletin gelir toplayan kurumu olarak ayrı bir özelliği de bulunmaktadır. Ayrıca
Ülkemizde oturma izni almak için müracaat eden yabancı ülke vatandaşlarının
ikametgâhları, Kaymakamlıklarca kontrol edilerek, hazırlanan raporlardan sonra
Muhaceret Dairesi tarafından oturma izinleri verilmektedir.
KAYMAKAMLIKLARIN 2014 FAALİYETLERİ
1. MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİ
Yürürlüğe giren İyi İdare Yasasıyla ilgili olarak beş ilçede muhtarlara yönelik
olarak kaymakamlıklar tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş ve
uygulanmasına ilişkin sorulara yanıtlar verilmiştir.
2. İSKELE KAYMAKAMLIK BİNASI AÇILDI
Yeni İskele Kaymakamlık binası hizmete açılmıştır. İskele ilçesinde halka
sunulan
hizmetlerin
iyileştirilmesine,
kurumsallaştırılmasına
ve
teknolojik
altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı yapacak olan yeni binada Nisan
2014’den itibaren hizmete verilmeye başlanmıştır.
25
3. GİRNE KAYMAKAMLIĞI ÇAMLIBEL BUCAĞI
Girne Kaymakamlığı Çamlıbel Bucağı ve Sağlık Bakanlığı Çamlıbel Sağlık Ocağı
binalarının yapımı için protokol imzalanmıştır. Çamlıbel Köy Kahvesi’nde
imzalanan protokole İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Sağlık Bakanı Ahmet
Gülle ve Hebo Yapı Direktörü Kemal Hekim imza koymuştur. Hebo Yapı
tarafından inşa edilecek bina hibe şeklinde Bakanlığa devredilecektir.
Bina
yapımı bitme aşamasındadır.
4. KAYMAKAMLIKLARCA YÜRÜTÜLEN AĞIL ÇALIŞMALARI
Köylerimizde ve kentlerimizde meskûn mahal içerisinde yapılan
hayvancılığı 1990 yılından itibaren Organize Hayvancılık Bölgeleri’ne aktarılması
çalışmaları başlatılmış ve bugüne kadar oluşturulan Organize Hayvancılık
Bölgelerine hayvancılar aktarılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Mevcut Organize Hayvancılık Bölgelerine, ihtiyaç ve önem sırasına göre
altyapıları Bakanlığımız, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Hayvancılık Dairesi ile
ortak çalışma yapılarak alt yapıları götürülmeye devam edilmektedir. Bu
bağlamda Dilekkaya, Büyükkaymaklı, Kuzucuk, Alaniçi, Mersinlik, Boğaziçi,
Dağyolu, Hisarköy, Türkmenköy, Ardahan, Dipkarpaz ile Güvercinlik’te bulunan
ağıl bölgelerini Elektirik, yol, su, yıkama havuzu ve süt toplama yerleri gibi
temel alt yapı ihtiyaçları 2014 mali yılında sağlanmaya çalışılmaktadır.
26
5. DERELERİN TEMİZLENMESİ
Dere yataklarının su
taşıma kapasitelerinin arttırılmasına yönelik
başlatılan temizlik, derinleştirme ve bakım onarım çalışmaları Bakanlığımıza
bağlı Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Su İşleri Dairesi ile işbirliği içerisinde
sürdürülmektedir.
2014 yılında Kaymakamlıklar, Su İşleri Dairesi, Belediyeler ve Karayolları
Dairesi ile dere temizlikleri devam etmektedir. Ayrıca Dörtyol köyünde kanal
temizliği ve menfez yapımı ihale edilmiş ve ihale sonuçlanarak çalışmalar
başlamıştır.
6. YASA TASARILARI HAZIRLANMIŞTIR
Ateşli Silahlar Yasa Tasarısı ve Özel Güvenlik Yasa Tasarıları hazırlanmış ve
Bakanlar Kurulunca
Cumhuriyet Meclisine sunulmuştur. Dernekler Yasa
Tasarısı ile Bakanlar Kuruluna
görüş alınma aşamasındadır
KAYMAKAMLIKLARIN 2015 YILI İÇİN HEDEFLENEN VE PLANLANAN
PROJELERİ
1- Köy Gelişim Projesi
Projenin Hedefi:
Kırsal kesim yerleşim alanları içerisinde bulunan köylerin, belirlenecek temalara göre
coğrafik ve kültürel yapıları dikkate alınarak, planlı programlı gelişmelerini sağlamak,
ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerini yükseltmek, milli gelirden bölgeye düşen
payı artırmak, yanı sıra devletin sunmakta olduğu hizmetlere erişimi kolaylaştırarak,
köyün ve bölgenin yaşam alanlarını iyileştirmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 2014
yılı içerisinde pilot bölge olarak Kaleburnu köyü seçilmiş olup, İskele Kaymakamlığı,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Dipkarpaz Belediyesi ve Şehir Planlama
Dairesi Müdürlüğü ile çalışmaya başlanmıştır.
2- Kırsal Kesim Yerleşim Alanlarında, Köy Gelişim Bölgelerine Elektrik Altyapı
Projesi
Projenin Hedefi:
Köy gelişim projeleri kapsamında oluşturulacak
altyapısının sağlanması hedeflenmektedir.
27
bölgelere
elektrik
aydınlatma
3- Hali ve Hazine Malı Arazilerde Oluşturulan Hayvancılık Bölgeleri Alt Yapı
Projesi
Projenin Hedefi:
Kaymakamlıklar, Belediye, Üreticiler ve Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü ile birlikte Kırsal
Kesim bölgelerinde öncelikle köy içinde bulunan Hayvan Barınaklarının köy dışına
çıkarılması amacıyla Organize Ağıl Bölgeleri’nin altyapılarının tamamlanarak hayvan
barınaklarının meskun mahal dışına çıkarılması elektrik, su ve yol altyapılarının
tamamlanması hedeflenmektedir.
4- Dere Yatakları, Göletler ve Ova Yollarının Islahı Temizlenmesi ve Tapu
Kayıtlarına İşlenerek Korunması Projesi
Projenin Hedefi:
Tapu kayıtlarında bulunan derelerin, Ova Yollarının, Patikalar, Su evleklerinin tespit
edilerek, dere ıslahının ve ova yollarının yapılan ön projeler kapsamında temizlik ve
ıslah çalışmasının yapılması hedeflenmektedir.
5- Köy ve Mahalle Sakinleri Kaydı ve Kaymakamlık Otomasyonu Projesi
Projenin Hedefi:
Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası kapsamında Muhtarların tutmakla yükümlü
olduğu Köy ve Mahalle sakinleri kütüklerinin, elektronik ortamda tutulması ve bundan
elde edilecek verilerin Yüksek Seçim Kurulu dahil tüm devlet kurumlarının
faydalanması sağlanacaktır. Ayrıca adrese dayalı sistem ile Kaymakamlık otomasyon
sisteminin altyapısını oluşturacak ve hizmetlerin hızlı ve hatasız verilmesi
sağlanacaktır.
6- Köy ve Mahalle Muhtarlık Bina İnşası ve Altyapı Projesi
Projenin Hedefi:
Mevcut yasalar çerçevesinde görev
binalarının yapılması sağlanacaktır.
yapan
28
muhtarların
kullanacağı
muhtarlık
Tablo: 11
29
Tablo: 12
30
Tablo: 13
31
Tablo: 14
32
Tablo: 15
33
34
Tablo: 16
35
36
Tablo: 17
37
38
Tablo: 18
39
40
Tablo: 19
41
42
Tablo: 20
43
44
Tablo: 21
45
46
Tablo: 22
47
ATEŞLİ SİLAHLAR
Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası
KKTC’DE FASIL 57 ATEŞLİ SİLAHLAR YASASI
TAHTINDA HAZİRAN 2014 TARİHİNDE ADRESE GÖRE İLÇELERDE BULUNAN
KAYITLI SİLAHLAR
Tablo: 23
SİLAH
AV TÜFEĞI
HAVA
TÜFEĞİ
HAVA
TABANCASI
PAINTBALL
TABANCA
LEFKOŞA
10,368
GAZİMAĞUSA
8,681
GİRNE
6,025
GÜZELYURT
5,337
İSKELE
3,763
TOPLAM
34,174
11383
1713
129
1690
2010-2014 YILLARINDA FASIL 57 ATEŞLİ SİLAHLAR YASASI
TAHTINDA KAYITLI SİLAHLAR
Tablo: 24
YILLAR
AV TÜFEĞI
HAVALI
PAINTBALL
TABANCA
SİLAHLAR
2010
33,432
10,729
135
1,640
2011
33,802
11,087
139
1,648
2012
33,854
12,836
139
1,634
2013
34,121
13,046
139
1,689
2014
34,227
13,096
129
1,690
 2014 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tabanca izni verilmemiştir.
 2014 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 kişinin tabanca izinleri iptal
edilmiştir.
 2014 yılı içerisinde 8 kişinin tabancası Polis Genel Müdürlüğün zimmetine
verilmiş ve ilgi kişilerin izinleri iptal edilmiştir.
48
2010-2014 YILLARI ARASI İLÇELERE GÖRE KAYITLI DERNEKLER
Tablo: 25
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE
771
794
812
852
896
238
245
252
268
287
GÜZELYURT İSKELE
265
306
312
322
334
185
196
200
207
214
131
138
139
141
144
TOPLAM
1,590
1,688
1,715
1790
1,875
GÜZELYURT
İSKELE
GİRNE
LEFKOŞA
GAZİMAĞUSA
K.K.T.C'DE KAYITLI DERNEK VE BİRLİKLERİN SEKTÖRLERE
GÖRE DAĞILIMI
TOPLAM
SAĞLIK
44
11
11
3
5
74
KÜLTÜR
115
31
63
18
37
264
KADIN
10
16
5
9
5
45
DAYANIŞMA
256
51
118
28
26
479
MESLEKİ
189
36
7
4
54
290
SPOR
219
107
101
57
68
552
DİNİ
20
21
11
14
8
74
ŞEHİT
10
5
4
5
2
26
ÇEVRE
24
7
14
6
4
55
EMEKLİ
7
2
0
0
1
10
TRAFİK
2
0
0
0
4
6
TOPLAM
896
287
334
144
214
1875
Tablo: 26
49
BENZİN İSTASYONLAR
K. K.T.C.’DE İLÇELERE GÖRE BENZİN İSTASYONLARI
Tablo: 27
İLÇE ADI
TOPLAM
LEFKOŞA
35
GÜZELYURT
23
GİRNE
27
GAZİMAĞUSA
36
İSKELE
22
TOPLAM
143
K.K.T.C. İLÇELERİNE GÖRE BENZİN İSTASYONLARI
Tablo: 28
İLÇE ADI
HALEN AKTİF
ÇALIŞAN
BENZİN
İSTASYONLARI
ÖN İZNİ OLUP
İNŞAATI DEVAM
EDEN BENZİN
İSTASYONLARI
ÖN İZNİ OLUP
HALEN
İNŞAATINA
BAŞLANMAYAN
BENZİN
İSTASYONLARI
İZNİ OLUP ŞU
AN FAAL
OLMAYAN
BENZİN
İSTASYONLARI
LEFKOŞA
GÜZELYURT
GİRNE
MAĞUSA
İSKELE
TOPLAM
33
22
24
35
22
136
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
1
1
1
0
5
K.K.T.C. KIBRIS TÜRK PETROLLERİ VE ALTINBAŞ BAYİ
Tablo: 29
İLÇE ADI
LEFKOŞA
GÜZELYURT
GİRNE
MAĞUSA
İSKELE
TOPLAM
KIBRIS TÜRK
ALTINBAŞ
TOPLAM
19
15
16
20
14
84
14
7
8
15
8
52
33
22
24
35
22
136
50
MERKEZİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
51
CEZAEVİNDE YENİ UYGULAMALAR
Cezaevindeki mahkumların topluma yeniden kazandırılması amacıyla
Bakanlığımızca “Topluma Yeniden Kazandırma Projesi” uygulanmış ve proje
çerçevesinde Esnaf ve Zanaatkarlar Odasıyla birlikte 11 alanda meslek
edindirme kursları başlatılmıştır. Birinci dönemi tamamlanan kursları bitiren
mahkumlara çıraklık veya kalfalık sertifikası verilecektir. Projenin 1. Dönemi
Aralık 2014’de tamamlanacaktır.
Mahkumların bireysel gelişimlerine katkı koymak amacıyla Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nin katkılarıyla İngilizce, Bilgisayar ve “Etkin İletişim ve Çözüm
Üretme Becerileri” kursları düzenlenmiştir. Ayrıca kurslarda mahkumların
ürettikleri eşyalar 29 Mayıs 2014’de düzenlenen kermeste satışa sunulmuştur.
Cezaevindeki güvenliğin artırılabilmesi amacıyla 1 adet X-Ray cihazı ve
1 Adet Portatif Araç Altı Kontrol Cihazı alınmış, cezaevine giriş ve çıkışlarda XRay kontrölü başlatılmış, bunun yanında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Şubesinde uyuşturucu aramalarında kullanılan dedöktör köpek Cezaevinde
yapılan denetimlerde kullanılmaya başlamıştır.
52
53
Cezaevindeki Mahkumların diş tedavilerinin Cezaevinde yapılabilmesine
imkan
sağlamak
için
Sağlık
Bakanlığı
ile
yapılan
istişare
neticesinde
Cezaevinde bir diş ünitesi kurulmuş ve Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek
bir diş hekiminin haftanın belli günlerinde Cezaevinde görev yapmasına imkan
sağlanmıştır.
54
Ayrıca yeni Cezaevi Disiplin Tüzüğü uygulamaya konularak güvenlik,
disiplin, ödül-ceza ve görüşmelerle ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş;
Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı
teknik kurulda görüşülerek Bakanlar Kuruluna sunulmuş, Şartlı Tahliye
tüzüğünün yeniden gözden geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
Merkezi Cezaevinde Yapılan Faliyetler:
-
Ocak 2014 Ayı içinde Merkezi Cezaevi Müdürlüğü sinema salonunda mahkum
ve tutuklulara şiir dinleti günleri düzenlenmiştir.
55
-
28.01.2014 tarihinde sayın İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay’ın da katılımıyla
düzenlenen bir organizasyonla Trafik Eğitim Semineri eğitimi almış mahkum
ve tutuklulara belgeleri verilmiştir.
-
İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının
ortaklaşa
yürüttüğü
‘mahkumların
topluma
yeniden
kazandırılması’ projesi kapsamında Deniz Plaza tarafından 50 adet ingilizce
eğitim kitabı ile eğitim CD’leri Merkezi Cezaevi Kütüphanesine bağışlanmıştır.
-
Merkezi cezaevinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması projesi
çerçevesinde hükümlü ve tutuklulara yönelik 11 alanda kurs verilmeye
başlanmıştır. Kursa katılan hükümlü ve tutuklulara bir yıllık kurs sonunda
kalfalık sertifikası verilecektir
-
Müdürlüğümüz ve bakanlığımızın ortak çalışmaları çerçevesinde tüm cezaevi
personeline yönelik “Etkin İletişim ve Çözüm Üretme Becerileri” konulu eğitim
Sn. Derviş Y. Baha tarafından verilmeye başlanmıştır.
56
-
29.05.2014 Tarihinde Merkezi Cezaevin’de düzenlenen kermeste meslek
eğitimi kurslarında mahkumlar tarafından yapılan ürünler sergilenmiştir.
-
Merkezi cezaevinde ingilizce kursuna katılan mahkum ve tutuklulara belgeleri
verilmiştir.
-
Merkezi Cezaevine 26.09.2014 tarihinde Sarayönü Lions Kulübü ve İskele
Sahil Lions Kulübü ortak çalışması sonucu 230 adet kitap bağışlanmıştır.
-
Ekim ayı içinde İskele Sahil Lions ve Lefkoşa Başkent Lions Klübü , Lefkoşa
Merkezi Cezaevi Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulunmuştur.
57
Tablo: 30
58
Tablo: 31
59
60
61
Tablo: 32
62
63
Tablo: 33
31 Ocak, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
166
9
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
94
5
Toplam:
260
14
Toplam
175
99
274
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
64
2
Merkezi Cezaevine Tutuklu
67
5
Toplam:
131
7
66
72
138
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
64
2
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
69
4
Toplam:
133
6
66
73
139
Tablo: 34
28 Şubat, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
174
8
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
99
4
Toplam:
273
12
Toplam
182
103
285
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
62
3
Merkezi Cezaevine Tutuklu
73
5
Toplam:
135
8
65
78
143
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
54
4
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
68
6
Toplam:
122
10
58
74
132
Tablo: 35
31 Mart, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
193
7
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
100
3
Toplam:
293
10
Toplam
200
103
303
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
72
0
Merkezi Cezaevine Tutuklu
79
0
Toplam:
151
0
72
79
151
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
51
1
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
77
0
Toplam:
128
1
52
77
129
64
Tablo: 36
30 Nisan, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
187
7
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
93
4
Toplam:
280
11
Toplam
194
97
291
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
57
0
Merkezi Cezaevine Tutuklu
59
1
Toplam:
116
1
57
60
117
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
63
0
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
66
0
Toplam:
129
0
63
66
129
Tablo: 37
31 Mayıs, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
189
9
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
85
3
Toplam:
275
12
Toplam
198
88
286
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
77
5
Merkezi Cezaevine Tutuklu
60
5
Toplam:
137
10
82
65
147
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
74
3
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
68
6
Toplam:
142
9
77
74
151
Tablo: 38
01 Haziran, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
189
7
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
78
4
Toplam:
266
11
Toplam
198
82
286
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
63
2
Merkezi Cezaevine Tutuklu
56
2
Toplam:
119
4
65
58
123
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
73
4
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
63
1
Toplam:
136
5
77
64
141
65
Tablo: 39
01 Temmuz, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
189
5
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
73
6
Toplam:
253
11
Toplam
198
79
286
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
57
1
Merkezi Cezaevine Tutuklu
40
6
Toplam:
97
7
58
46
104
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
66
3
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
45
4
Toplam:
111
7
69
49
118
Tablo: 40
31 Ağustos, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
183
3
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
84
6
Toplam:
267
9
Toplam
186
90
276
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
35
1
Merkezi Cezaevine Tutuklu
41
1
Toplam:
76
2
36
42
78
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
41
3
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
30
1
Toplam:
71
4
44
31
75
Tablo: 41
30 Eylül, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
175
4
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
106
8
Toplam:
281
12
Toplam
179
114
293
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
47
3
Merkezi Cezaevine Tutuklu
63
7
Toplam:
110
10
50
70
120
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
55
2
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
41
5
Toplam:
96
7
57
46
103
66
Tablo: 42
31 Ekim, 2014 Tarihinde Mevcut Mahkum ve Tutukluların Sayısı:
Erkek
Kadın
Merkezi Cezaevinde Mahkum
207
4
Merkezi Cezaevinde Tutuklu
102
7
Toplam:
309
11
Toplam
211
109
320
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevine Sevkedilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevine Mahkum
87
3
Merkezi Cezaevine Tutuklu
85
5
Toplam:
172
8
90
90
180
Raporun Kapsadığı Süre Zarfında Cezaevinden Tahliye Edilenlerin Sayısı :
Merkezi Cezaevinden Mahkum
55
3
Merkezi Cezaevinden Tutuklu
89
6
Toplam:
144
9
58
95
153
67
NÜFUS KAYIT DAİRESİ
68
Hedef ve Vizyonumuz;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan herkese hızlı ve etkili hizmet
vererek memnuniyetlerini artırmaktır. Bu amaçla elektronik kimlik verilmesi ile ilgili
tüm işlemler tamamlanmıştır. TÜRKSAT, TÜBİTAK ve NETAŞ firmalarının muayene ve
Kabul işlemlerinin onaylanması beklenmektedir. Ayrıca Nüfus ile ilgili belgelerin de
(ölüm belgesi, doğum belgesi v.b) elektronik ortamda verilmesi ile ilgili işlemler
tamamlanmıştır. İlgili firmaların muayene ve kabul işlemleri onaylandıktan sonra ekimlik verilecektir. E-kimliğin verildiği tarihten başlayarak nüfus ile ilgili belgeler de
elektronik ortamda verilecektir.
Yeni Kimlik Kartı Örneği
Nüfus bilgilerinin (nüfus kütüklerinin) elektronik ortama aktarılması işlemleri
Şubat 2014 tarihi itibarı ile başlamış olup halen devam etmektedir. 1900 yılından
bugüne kadar tüm doğum kütükleri bitmiş olup kusur düzeltme işlemleri devam
etmektedir. Bu işlemler tamamlandığında KKTC’de yaşayan herkese hızlı ve etkili
hizmet vererek memnuniyetlerini artırmak hususunda çok önemli yol alınmış
olacaktır.
69
Nüfus Kayıt Dairesi
*Nüfus Kayıt Dairesi’ndeki e-kimlik başvuru merkezi.
70
Gazimağusa Kaymakamlığı
*Nüfus bilgilerinin elektronik ortama aktarılması işlemleri sürüyor.
İskele Kaymakamlığı
*İskele Kaymakamlığı’ndaki e-kimlik başvuru birimi.
71
Tablo: 43
1. Kim lik Kar tı
OC A K
K.K.T .C
N Ü F U S KA YIT DA İR ES İ V E N Ü F U S B A Ş YA ZM A N L IĞI 2 0 1 4 YIL I F A A L İYET R A P OR U
MART
N İS A N
M A YIS
H A ZİR A N T EM M U Z A ĞU S T OS EYL Ü L
EKİM
KA S IM
ŞUBAT
A R A L IK
T OP L AM
a .İlk Çıka r m a
328
357
374
430
249
390
494
481
578
355
4036
b.Yenilem e (Değişm e)
783
760
797
486
377
472
629
617
618
352
5891
c.Ka y ıp
163
138
142
144
150
208
209
233
214
156
Toplam:
1274
1255
2. Doğ u m Kay ıtlar ı İlç eler e Gör e
1313
1060
776
1070
1332
1331
1410
863
a .Lefkoşa
1757
0
0
11684
150
127
137
148
99
104
161
177
208
183
1494
b.Ga zim a ğu sa
75
80
65
50
85
56
89
111
88
114
813
c.Gir ne
33
80
25
57
40
36
46
70
66
59
512
d.Gü zely u r t/Lefke
4
31
6
5
15
4
10
6
14
6
101
e.İskele
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
9
79
0
99
97
108
112
126
170
140
67
998
Toplam:
341
3. Yu r ttaş Olan lar (Ö. Z . K)
74
332
357
347
312
432
534
516
429
148
108
170
12
18
103
148
120
135
148
108
170
12
18
103
148
120
135
f.Yu r t Dışı Doğu m
a .Yu r tta şlığa A lına n
162
Toplam:
162
4. Ölü m Kay ıtlar ı İlç eler e Gör e
0
0
0
0
3674
1124
1124
a .Lefkoşa
65
70
66
55
58
56
54
58
57
48
587
b.Ga zim a ğu sa
33
30
32
22
17
4
11
16
9
31
205
c.Gir ne
18
6
9
6
2
5
9
10
4
14
83
d.Gü zely u r t/Lefke
8
8
6
6
5
3
4
6
3
7
56
e.İskele
5
4
4
5
4
2
5
2
8
5
44
21
12
13
10
10
18
16
15
10
24
149
150
130
130
104
96
88
99
107
91
129
f.Yu r t Dışı Ölü m
Toplam:
5. Sair Kay ıtlar
a .Geç Doğu m Ka y ıt
0
0
1124
12
16
9
13
16
21
10
16
23
15
b. G eç Öl ü m Ka y ıt
7
12
10
6
5
11
5
7
10
9
82
c.Soy a dı İşlem ler i
5
10
9
10
13
12
9
13
16
14
111
d.Ku su r Dü zeltm e Y.
8
5
11
3
7
0
0
0
0
0
34
e.Ev la t Edinm e
0
1
0
2
2
1
2
1
1
0
10
f.Cinsiy et Değişikliği
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
44
39
34
43
45
26
37
50
38
v er ilen doğu m belgesi 11.066,00
8.671,00
7.379,00
8.038,00
6.841,00
5.801,00
7.085,00
7.224,00
9.833,00
6.713,00
Toplam:
72
151
1
0
0
389
78.651,00
2014 Yılı İ çerisinde Yapılan Doğum Kayıtları , Ölüm Kayıtları , Kimlik Kartı İ şlemleri ve Sair Kayıtlar
Doğum Kayıtları
250
208
200
177
150
150
148
137
127
140
126
99
100
79
75
31
4
0
114
111
89
88
70
57
50
25
6
112
108104
97 99
85
80
80
65
33
50
183
170
161
56
36
40
15
5
66
59
46
10
4
14
6
67
6
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
Lefkoşa
MAYIS HAZİRANTEMMUZAĞUSTOS EYLÜL
Mağusa
Girne
İskele
Yurtdışı doğum
65
58
55
58
56
57
54
48
50
33
32
30
31
30
20
18
0
8
24
22
21
18
17
12
10
ARALIK
66
60
40
KASIM
Ölüm Kayıtları
70
70
Güzelyurt/Lefke
EKİM
5
OCAK
6
8
4
13
9
6
4
10
665
MART
10
2
54
453
MAYIS
Lefkoşa
Mağusa
16
11
9
45
2
16
Güzelyurt/Lefke
73
14
10
8
9
2
TEMMUZ
Girne
15
10
6
43
EYLÜL
İskele
Yurdışı Ölüm
7
5
KASIM
783
800
760
Kimlik İşlemleri
797
700
629
618
578
617
600
486
430
500
400
481
390
377
374
357
328
494
472
355
352
249
300
200
214
156
150
144
142
138
233
209
208
163
100
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İlk Defa
TEMMUZ
Yenileme
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
KASIM
ARALIK
Kayıp
Sair Kayıtlar
25
23
21
20
16
16
15
12
13
12
10
10
9 9
10
16
13
7
10
10
9
14
9
7
6
5
15
13
12
11
10
16
5
5
5
0
0
OCAK
2
1
ŞUBAT
2
0
MART
Geç Doğum Kayıt
NİSAN
MAYIS
Geç Ölüm Kayıt
2
1
1
1
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
Soyadı İşlem
Kusur Düzeltme
74
EYLÜL
Evlat Edinme
0
EKİM
Cinsiyet Değişikliği
MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
75
MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Dairemizce; yurttaşlık işlemleri, ülkede bulunan yabancı uyrukluların ikamet
işlemleri, öğrenci izin işlemleri , ihraç işlemleri (hastalık, izinsiz ikamet, izinsiz
çalışma veya mahkumiyet nedenleriyle) ve KKTC Pasaport işlemleri yapılmaktadır.
İkamet Şubesi: İkamet (eşe refakat ve ziyaretçi ) izin işlemleri günlük olarak
yürütülmektedir. Hizmet almaya gelenlerin taleplerine daha hızlı ve seri cevap
verebilmek için numaratör sistemi ile çalışılmaktadır.
76
Yurttaşlık Şubesi: Yurttaşlık işlemlerinin tümü (müracaat, evrak teslimi v.b)
yürütülmektedir. İşlemlerin seri olması açısından numaratör ile çalışılmaktadır.
Pasaport Şubesi: Pasaport işlemleri talebe göre günlük veya bir gün sonra
yapılmaktadır, Pasaport bölümünde özellikle yaz aylarında oluşan yoğunluğa daha
seri , hızlı ve kaliteli hizmetle cevap vermek amacıyla bölümde düzenleme yapılmış
oda ve banko yapısı genişletilmiştir.
77
Ayrıca bir oda ve gerekli techizat temin edilerek pasaport uygulamasında talep
edilen biyometrik fotoğrafta vatandaşların yaşadığı sorunları gidermek amacıyla
gerekli düzenleme yapılmış ve Dairemizce fotoğraf çekilmeye başlanmıştır.
78
Basım işlemi tamamlanan pasaportlarla ilgili olarak otomasyon sistemimiz pasaport
sahiplerine pasaportlarının hazır olduğu yönünde telefon mesajı atılması
uygulamasına başlanmıştır.
PGM Muhacert Bölüm Müdürlüğü ile tüm KKTC
giriş-çıkış kapılarında optik
okyuyuculu cihazlarla hizmet verilebilmesi için altyapı çalışmaları başlatılmıştır.
Bugüne kadar Akyar, Beyarmudu, Lokmacı, Ledra Palas, Bostancı Kara Geçiş
Kapıları ile Ercan Havalimanı ve Gazimağusa Limanındaki altyapı çalışmaları
tamamlanmış, Girne Limanı, Metehan ve Yeşilırmak Kara Geçiş Kapılarında ise halen
çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının ve yazılım
testlerinin tamamlanması ve cihazların tüm kabinlere montajı hedeflenmektedir.
Çalışmaların tamamlanmasını müteakiben tüm operatörlere gerekli eğitimlerin
verilmesi ve cihazların kullanımına geçilmesi planlanmaktadır.
79
1. YENİ YURTTAŞLIK, DAİMİ İKAMET VE MUHACERET AFFI İLE İLGİLİ
YASA TASARILARI HAZIRLANDI
Nüfus ve vatandaşlık mekanizmasının keyfilik ve siyasi müdahalelerden
arındırılması ve toplumun temel karakterlerini bozmayacak bir şekilde
yapılabilmesi için hazırlanan yeni yurttaşlık yasa tasarısına göre ardışık beş
yıl çalışma veya ikamet izni ile ülkemizde kalan ve herhangi bir suç işlemeyen
kişilere beş yılın sonunda beyaz kimlik kartı verilmesi öngörülmektedir. Beyaz
kimlik kartı alanların ülkeye giriş ve çıkışlarda vize almalarına gerek
kalmayacak; ön izin, çalışma izni ve iş kurma izni almaktan muaf olacak;
sosyal güvenlik fonlarına yatırım yapabilecek; işgücü piyasasında serbest
dolaşabilecek, çalışma dairesine işsizlik kaydı yapabilecek ve eğitim, sağlık
gibi temel hizmetlerden yararlanabilecektir. Beyaz kimlik kartı ile 5 yıl
KKTC’de
yaşamaları
sonunda
yurttaşlığa
başvurabilecektir.
Yurttaşlığa
alınmaların da KKTC’de en çok ikamet edenden başlayarak tamamen adaletli
bir şekilde yapılması öngörülmektedir. Başvurular belli bir orana göre sıraya
konulacak ve sırası gelip de vatandaş olacak olanlar Resmi Gazetede ilan
edilerek vatandaşlık işlemleri yapılacaktır. Bu uygulamayla hak, adalet,
uygunluk ve doğruluk ilkeleriyle yurttaşlıkların verilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca ülkemizde
yasal olarak ikamet eden ailelerin bazı fertlerinin
muhaceret izni almamaları ve/veya izin almayı ihmal etmeleri nedeniyle
cezalı duruma düşmeleri ve ülkeden çıkışta ödemeleri gereken cezayı
ödememeleri
gerekçesiyle
girebilmesine
ve
aile
cezalı
birliğinin
durumda
olanların
sağlanabilmesine
yeniden
imkan
ülkemize
sağlayabilmek
amacıyla yeni bir af yasa tasarısı hazırlanmış ve Cumhuriyet Meclisi Genel
Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır.
Hazırlanmış olan Yasa Tasarılarının yasallaşıp uygulamaya konması
hedeflenmektedir.
2. “157 YARDIM HATTI OLUŞTURULDU”
Çağımızda, gerek Dünya coğrafyası, gerekse ülkesel düzeyde sosyal, kültürel,
ekonomik olanakların dağılımındaki eşitsizlikler, hizmet sunumlarına erişimdeki
yetersizlikler, ayrıca ötekileştirmelerin yarattığı yoksulluk, büyük ölçüde “daha iyi
bir yaşam” isteğiyle birleşerek modern anlamda kölelik olarak nitelendirilebilecek
“insan ticareti” olgusunu sosyal bir gerçeklik olarak doğurmaktadır.
80
Bu bağlamda cinsiyetinden dolayı kadınlar, özellikle eğlence sektöründe
sömürü ve istismara açık hale gelmektedir. Her ne sebeple olursa olsun hiçbir kimse
zorla alıkonulamaz, zorla çalıştırılamaz.
Bu ve benzeri nedenlerle ülkemizde faaliyet gösteren gece kulüplerinde çalışmak
durumunda kalan konsomatrislerin istismarını önlemek amacıyla Gece Kulüpleri ve
Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonunda, aşağıdaki maddelerin uygulanması yönünde
kararlar alınmıştır.
1. Acil Yardım Hattı 157 oluşturuldu: Zorlama, baskı, sömürü ve istismara
uğradıkları durumlarda acilen yardım isteyebilecekleri 24 saat hizmet veren
157 Acil Yardım telefon hattı oluşturulmuştur.
2. Broşür hazırlandı: Konsomatrislere ülkeye girişlerinde yasal haklarını
bildiren ve ihtiyaç duyduklarında arayabilecekleri telefon numaralarını
belirten broşür hazırlandı. Uygulamaya önümüzdeki günlerde başlanacaktır.
3. Davalar geri çekildi:
Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikler
neticesinde gece kulüplerinde çalışan ve aleyhlerinde 7/2000 Sayılı Gece
Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasasının 20. Maddesine aykırılıktan
davaları bulunan toplam 26 kişinin poliste tahkikat altında olan dosyaları
kapatılmış ve mahkemede açılan davalar ise geri çekilmiştir. Böylelikle
konsomatrislere yönelik yasa ve uygulamalardan doğan istismar önlenmiştir.
Dosyaları kapanan ve 6 aylık izinleri sona eren 9 kişi 5-6 Mart 2014 tarihinde
ülkelerine gönderilmek üzere KKTC’den çıkışları sağlanmıştır. 17 kişinin de
çalışma izinleri mevcut olduğundan çalışmaya devam etmektedirler.
Böylelikle konsomatrislerin mahkeme
sürecinde istismar edilmeleri
önlenmiştir.
4. Kurumsal denetimler başlatıldı: Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri
Komisyonu gece kulüplerine yaptıkları denetimlerini artırdı. Söz konusu
denetimlere; Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Örgütü, Sosyal
Hizmetler Dairesi, Kaymakamlık ve tercüman katılmakta konsomatrislerle
mülakat yapılmakta, hem de diğer çalışan ve bina denetimleri yapılmaktadır.
Bu çerçevede altı gece kulübü denetlenmiş, bundan sonraki süreçte de
tümünün denetimi denetimli olarak yapılacaktır.
81
5. Teminat 1000 Avro oldu: Çeşitli ülkelerden çalışmak amacıyla ülkemize
gelen konsomatrisler için işveren daha önce 500 TL teminat yatırıyordu. Söz
konusu para miktarı günümüz koşullarında ülkesine sorunsuz ve güvenli bir
şekilde geri dönmesini sağlayamamaktaydı. Bu nedenle ülkelerine geri
dönüşlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde sağlayabilmek için teminat 1000
Avro olarak artırılmıştır.
6. Yasa değişikliği için komisyon oluşturuluyor: Gece Kulüpleri Birliği ile
yapılan görüşmelerde Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasasının
değiştirilmesi yönünde talepleri olmuştu. Fasıl 154 Ceza Yasası’nda 7/2000
Sayılı Gece Kulübü ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasasını ilgilendiren konularda
yapılan değişiklikler de dikkate alınarak mevcut yasanın yeniden
düzenlenmesi amacıyla Komisyonda temsiliyeti bulunan kurumların
temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması kararı alınmıştır.
82
01 Ocak 2014-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Muhaceret Dairesi tarafından
yapılan faaliyetlerin detayları aşağıdaki gibidir:
VATANDAŞLIK
Tablo: 44
1- Hazırlanmakta olan Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesinden sonra yurttaşlık
verilmesi öngörülen ve ardışık 19,18,17,16,15,14 ve 13 çalışma veya iş kurma iznine sahip
olan 66 kişiye, Yürürlükte olan Yurttaşlık Yasasının 8(1) maddesine göre Bakanlık Onayı ile
yurttaşlık verilmiştir.
2- Hükümetimiz döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlık verilmesi ile ilgili herhangi
bir karar alınmamıştır. Ancak önceki hükümet döneminde yatırımcı oldukları gerekçesi ile
Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlığa alınmasına karar verilen 24 kişinin yurttaşlık işlemleri
sonuçlandırılmıştır.
3- Evlilikten dolayı vatandaş olanların sayısı 781 kişi
4- Önceden vatandaş olanların eş ve çocukları 303 kişi.
PASAPORT
Tablo: 45
Yeni Verilen KKTC Pasaportu
Sayısı
01 Yıllık Diplomatik pasaport sayısı
7798
02 Yıllık Diplomatik pasaport sayısı
05 Yıllık Diplomatik pasaport sayısı
Seyahat Belgesi sayısı
12
141
157
83
20
İKAMET İZİNLİLER
Tablo: 46
Öğrenci İzni Süresi
Öğrenci Sayısı
6 aylık
38
1 yıllık
2 yıllık
3 yıllık
6103
1589
3
4 yıllık
2
TOPLAM
7,735
Tablo: 47
Ziyaretçi ve Refakatçi
İzni
Sayısı
Ziyaretçi İzni
3477
Refakatçi İzni
TOPLAM
6234
9,711
Tablo: 48
EŞT EN D OLAYI R EFAKAT Çİ İZN İ VER İLD İ.
ZİYAR ET Çİ İZN İ VER İLD İ.
D ö ne m : 01/ 01/ 2014-31/ 10/ 2014
D ö ne m : 01/ 01/ 2014-31/ 10/ 2014
AYLAR
TC
DİĞER
TOPLAM
AYLAR
TC
DİĞER
TOPLAM
OCAK
488
90
578
OCAK
151
205
356
ŞUBAT
510
73
583
ŞUBAT
123
200
323
MART
575
67
642
MART
139
232
371
NİSAN
567
92
659
NİSAN
132
233
365
MAYIS
530
72
602
MAYIS
85
221
306
HAZİRAN
632
67
699
HAZİRAN
117
210
327
TEMMUZ
675
65
740
TEMMUZ
119
215
334
AĞUSTOS
535
72
607
AĞUSTOS
135
204
339
EYLÜL
519
68
587
EYLÜL
108
231
339
537
EKİM
146
271
417
EKİM
445
92
KASIM
0
KASIM
ARALIK
0
ARALIK
Ge ne l T o p la m
5476
758
6234
Ge ne l T o p la m
84
0
0
1255
2222
3477
HAKLARINDA İHRAÇ KARARI ALINANLAR
Tablo: 49
Hastalık nedeniyle ihraç
edilen kişi sayısı
129
Çalışma kontrollerinde
izinsiz çalışırken yakalanan
ve ihraç edilen kişi sayısı
112
Dairemizce muhaceret
izinsiz oldukları tespit edilip
ihraç edilen kişi sayısı
112
Cezaevinde tutuklu bulunan
ve ihraç edilen kişi sayısı
248
Ülkeye kanunsuz giriş
yapan ve ihraç edilen kişi
sayısı
23
TOPLAM
624
MUHACERET DAİRESİ
İHRAÇ KARARI GERÇEKLEŞENLER
Dönem : 01/01/2014-31/10/2014
ÇALIŞMA DAİRESİ
ÜLKEYE
DAİREMİZ TARF.
CEZA EVINDE
TARF. TESPİT
KANUNUNSUZ
TESPİT
TUTUKLU
EDILENLER HK.
GİRİŞ YAPANLAR
EDILENLER İHRAÇ
BULUNAN VE
İHRAÇ
HK. İHRAÇ
EDİLENLER
İHRAÇ EDİLENLER
EDİLENLER
EDİLENLER
D İĞE
TC
D İĞER
TC
TC
D İĞER
TC
D İĞER
D İĞER
R
HASTALIKTAN
DOLAYI İHRAÇ
EDİLENLER
TC
GENEL TOPLAM
TC
D İĞER
2
23
18
41
14
22
54
76
0
36
43
79
0
0
22
40
62
5
0
2
18
38
56
15
0
0
33
38
71
16
0
2
37
45
82
6
1
0
24
29
53
5
9
0
0
11
21
32
11
12
1
1
19
53
72
114
2
21
245
379
624
Ocak
1
6
1
0
3
3
18
7
0
Şubat
3
10
8
6
3
8
8
16
0
Mart
1
19
17
1
4
11
14
12
0
Nisan
1
11
11
6
2
7
8
16
Mayıs
2
8
4
7
0
16
12
Haziran
2
4
13
2
0
17
18
Temmuz
2
19
6
4
6
4
23
Ağustos
0
8
4
4
2
11
17
Eylül
1
7
5
0
0
5
Ekim
2
22
5
8
0
10
15
114
74
38
20
92
134
TOPLAM
TOPLAM
Tablo: 50
85
2015 YILI İÇİN TASARLANAN FAALİYETLER
1. 2014 yılı içinde hazırlanan yeni Yurttaşlık Yasa taslağının Mecliste
onaylanmasını müteakip yeni yurttaşlık yasasına göre yurttaşlık işlemleri
yürütülecektir.
2. Daimi İkamet Yasa taslağının Mecliste onaylanması ile “Beyaz Kimlik”
uygulanmasına başlanması öngörülmektedir.
3. Daha iyi hizmet verilebilmesi için yurttaşlık ve Daimi İkamet uygulamaları ile
alakalı hizmet ve çalışma alanı yönünden Dairemiz içinde düzenlemeler
yapılacaktır.
4. PGM Muhacert Bölüm Müdürlüğü ile yapılan çalışma kapsamında tüm KKTC
giriş-çıkış kapılarında optik okyuyuculu cihazların uygulanmaya başlanması
hedeflenmektedir.
“Dairemizin hedefi, misyonu bize gelen hizmet taleplerinin hızlı, seri ve
sağlıklı bir şekilde cevaplanmasıdır.”
86
İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
87
41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası ile 63/2007
sayılı Konut Edindirme Yasası’na göre yapılan işlemler:
(A) – İnceleme Değerlendirme Şubesi:
1- İTEM Yasası 40 A maddesine göre Haksahibi olmayan kişilere yapılan konut ve
küçük işyeri kiralama işlemleri (İD Dosyaları)
1 Ocak - 31 Ekim 2014 itibarıyle gerçekleşen rakamlar:
a. Açılan Dosya Sayısı



1,672 Adet
:
3,558 Adet
:
483 Adet
Konut : 2,567 Adet
İşyeri : 991 Adet
d. İPTAL Olan Dosya Sayısı


:
Konut : 1,344 Adet
İşyeri :
323 Adet
c. İşlem Gören Dosya Sayısı


5,708 Adet
Konut : 4,254 Adet
İşyeri : 1,454 Adet
b. Kiralanan Dosya Sayısı


:
Konut : 343 Adet
İşyeri : 140 Adet
63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası’na göre 1 Ocak - 31 Ekim 2014
itibarıyle Koçan işlemleri için Konut Edindirme Birimi Sosyal Konut
Müdürlüğüne aktarılan Konut dosyası sayısı: 245 Adet
Not: İşlem gören konut dosyalarının içinde görülmektedir.
2- İTEM Yasası 42A maddesine göre 13 Ağustos 1995 yılından önce
kiralanan konut ve küçük işyerlerine Taşınmaz Mal Koçanı verilmesi
işlemleri (İE Dosyaları):
a. Açılan dosya sayısı
: 4,153
b. Koçana giden dosya sayısı
 Konut : 2,575 Adet
 İşyeri : 414 Adet
: 2,889
c. İşlemde olan dosya sayısı
: 1,264
88
3- Hisseli Mal Dosyaları( HM Dosyaları):
a. Açılan dosya sayısı
: 182
b. Koçana giden dosya sayısı
:
c. İşlemde olan dosya sayısı
: 106
76
(B) – Tahsisten Mülkiyet (TM) / Eşdeğer (DD) Dosyaları:
1- İTEM Yasası 45A maddesine göre (Tahsisten Hak Sahibi olanlara Taşınmaz Mal
Koçanı verilmesi) yapılan işlemler;
a. Koçana giden (işlemi biten) TM dosya sayısı
: 12,990
b. İşlemleri devam eden TM dosya sayısı
:+
366
Toplam : 13,356
Kalan 366 TM dosyasının dökümü:
a. T. cetveli çıkan dosya sayısı
b. T. cetveli çıkmayan ve işlemleri devam
eden dosya sayısı
2- İTEM Yasası’nın
Dosyaları)
70.
maddesine
a. Açılan dosya sayısı
b. Feragat veren dosya sayısı
c. İşlemleri devam eden dosya sayısı
(Feragatname imzalamayanlar)
 Kırmızı T. Cetveli
 Yeşil T. Cetveli
89
göre
: 244
: 122
yapılan
: 33,061
: 29,035
: 4,026
:
: 3,517
509
Eşdeğer
işlemleri (DD
Tablo: 51
1 Ocak – 31 Ekim, 2014 tarihi itibarıyle Eşdeğer (DD) Dosyaları Bilançosu.
.
90
(C) - İskan Encümeni Kararları:
1 Ocak – 30 Ekim 2014 tarihleri arasında İskan Encümeni görevde olmadığından
dolayı herhangi bir karar üretilmemiştir.
(D) – İstatistik Subesi:
1. 1 Ocak – 31 Ekim, 2014 tarihi itibarıyle İstatistik Şubesine yapılan dilekçelerin
bölgeler itibarıyle dağılımı:
Tablo: 52
BÖLGE ADI
DİLEKÇE SAYISI
Lefkoşa
11
Girne
26
Güzelyurt
16
Mağusa
47
Toplam
100
Lefkoşa; 11; 11%
Mağusa; 47; 47%
Girne; 26; 26%
Güzelyurt; 16; 16%
İstatistik Şubesine yapılan dilekçelerin bölgeler itibarıyle dağılımı pasta grafiği.
(1 Ocak – 31 Ekim, 2014)
91
1.
2.
3.
4.
5.
İŞLEM ADI
Mücahitlik Puan Belgesi düzenleme işlemi
Mücahitlik Puan Belgesi düzeltme işlemi
Şehit Çocukları Arsa kura çekimi
Şehit Çocukları Arsa Tahsis Belgesi düzenleme ve
dağıtımı
İlgili konularda yapılan yazışmalar
ADET
11
2
35
35
2
2. Mücahitlik Puan Belgesi düzenleme ve Şehit Çocukları Arsaları dağıtımı:
Tablo: 53
(E) - Tarımsal Arazi Kiraları:
İTEM Yasası 40 B Maddesi uyarınca 2013 – 2014 İCAR döneminde
gerçekleşen Rezerv Tarımsal Arazi Kiraları:
Tablo: 54
BÖLGELER
Lefkoşa
Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Toplam
KİŞİ SAYISI
298
914
136
545
424
2,317
DÖNÜM
17,411
48,581
5,702
25,401
11,488
108,583
Kişi sayısına göre Rezerv Tarımsal Arazi Kiraları pasta grafiği.
(2013 –2014 bir önceki gerçekleşen dönem)
92
İskele; 11488;
11%
Lefkoşa; 17411;
16%
Güzelyurt;
25401; 23%
Mağusa; 48581;
45%
Girne; 5702;…
Toplam araziye göre (Dönüm) Rezerv Tarımsal Arazi Kiraları pasta grafiği.
( 2013 – 2014 bir önceki gerçekleşen dönem)
Not :
2014 – 2015 İCAR dönemi için 1 Ocak – 31 Ekim 2014 itibarıyle yapılan Rezerv
Tarımsal Arazi kiralamaları devam etmektedir.
93
(F) – Koordinasyon ve İdari İşler Şubesi:
1 Ocak – 30 Ekim 2014 tarihi itibarıyle İRD Müdürlüğünce yapılan araştırmalar;
Tablo: 55
Araştırma Konusu
Araştırma Adedi
Kırsal Kesim arsaları ile ilgili
(alan-mülkiyet ve şube raporu) araştırmalar
111
Dernek, Birlik, Spor Kulübü v.b.
52
Cami yeri, İmam Lojmanı, v.b. ile ilgili parsel
araştırmaları
8
Özel amaçlı talepler (YAGA, kuyu ifrazı, istimlak,
kamulaştırma, takas, uzun vadeli kira v.b.)
104
Yol-Geçit talepleri ile ilgili parsellerin durumlarının
araştırılması
44
Sınır ihlali konuları
12
Belediyelerin arazi talepleri (yeşil alan, çocuk parkı,
düğün salonu, istimlak v.b. gibi)
84
Bakanlık ve Dairelerin arazi talepleri (Yeni bina yapımı,
turizm yatırımı, spor tesisi v.b.)
TOPLAM
94
102
517
(G) – Bilgi İşlem Şubesi:
Yukarıda diğer şubelerin belirttiği ve sonuca bağlanan tüm işlemler
Bilgi İşlem Şubesinden geçip dosya ve parsel bazında kayıt / düzeltme / iptal
vs. işlemleri yapılıp son haliyle kayıt altına alınmaktadır.
Bunların dışında şube, gün içinde çeşitli diğer şube ve personellerden
gelen pafta/parsel araştırmaları, istatistik bilgileri, Bakanlar Kurulu Kararları
ve mücahitlik puanları ile ilgili işlemleri yapmaktadır.
Söz konusu olan pafta / parsel araştırmaları çok çeşitli birimlerden
fazlaca talep edildiği üzere, sayısal bazda kaydı tutulmamaktadır.
95
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
96
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİ
1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 01.03.1997 –
02.02.1998 tarihli protokolü uyarınca;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılacak havadan fotoğraf alımı,
sayısal harita üretimi, sayısal ortofoto üretimi, kadastro yenileme ve
sayısallaştırma, kadastro ve tapu verilerinin güncellenmesi ve Türkiye’deki
TAKBİS benzeri bir bilgi sisteminin kurulması, gayrimenkul değerleme
uygulamasının yerleştirilmesi, KKTC’nin ilgili diğer kurumlarıyla işbirliği
halinde mekansal bilgi sisteminin altyapısının oluşturulması, teknik ve
idari altyapı konularında araştırma, planlama, teknik yardım, karşılıklı uzman
değişiminin yapılması, eğitim ve diğer gerekli tapu ve kadastro hizmetleri ile
ilgili işlemlerin yapılması ve karşılıklı işbirliği esaslarını kapsar, hükmünde
olduğu
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 555.580 parsel mevcut olup, 2013 yılına
kadar geçen sürede 13 köyün (20.654 parselin) yenilemesi yapılmıştır. 2013
tarihinde ihale suretiyle yenileme çalışmaları yapılan 61 köye ait (129.943
parsel) tüm bilimlerin askı ilan süreleri 28.04.2014 tarihinde sona ermiş olup
birimlerde yapılan itirazların değerlendirme çalışmaları yapılmış ve
kesinleşmiştir. Tasarlanan yeni tapu kütüklerinin basımı tamamlanmış ve ilgili
kaza tapu amirliklerinde çalışan personele tescil işlemlerinin nasıl
yapılacağına ilişkin uygulamalı eğitimler verilmiştir.
Ayrıca yenilemesi yapılmayan köylerden (Karpaz, Esentepe arası) 45
köy ve mahallenin (130589 parsel) ihalesi, üç grup halinde yapılmış
olup daha önceki işi yapan Sebat Proje Mimarlık Müşavirlik Ticaret Ltd.
Şti. tüm ihaleyi almıştır. 20.10.2014 tarihi itibarıyla yer teslimi
yapılarak altyapı (nirengi, poligon, pafta rastır sayısallaştırma vb.)
çalışmalarına başlanmıştır.
3- Gazimağusa ve İskele kazalarına ait toplam 1270 sicil kaydı veri girişlerinin
tamamı hizmet satın alınarak çalıştırılan 56 kişi tarafından tamamlanmış
olup, sicil – koçan kontrolleri de bitirilmiş ve işlemler bilgisayar ortamında
yapılmaya başlanmıştır.
4- Girne kazasına ait 596 sicil kaydından 510 sicil kaydının hizmet satın alınarak
çalıştırılan 32 kişi tarafından veri giriş işlemlerinin bitirildiği ve sicil koçan
kontrollerinin devam etmekte olup işlemler bilgisayar ortamında yapılmaya
başlanmıştır.
5- Güzelyurt kazasına ait toplam 192 sicil kaydının veri girişleri yapılmış, sicil
kontrolleri devam etmektedir.
6- Lefkoşa kazasına ait veri girişi ve kontrolleri ise 2013 yılında tamamlanmış ve
işlemler bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır.
7- Satın alınan taşınmaz mallarla ilgili olarak yapılacak Tapu kayıtlarında
ödenmesi gereken harç miktarları ile ilgili olarak düzenleme yapılmış, 1 Nisan
2014 tarihinde yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro (Harçlar ve Ücretler) (Geçici
Kurallar) yasası uyarınca 31 Ağustos 2014 tarihine kadar Tapu Dairesinde ilk
kez kayıt yapılacak olan konut veya işyerleri için geçerli olmak üzere;
97
İlk defa konut veya işyeri alacak olanların ödeyecekleri devri harcı
%3’ten %1’e
İkinci defa konut veya işyeri alacak olanların ödeyecekleri devri harcı
ise %6’dan %3’e düşürülmüştür.
Ayrıca 31 Ağustos 2014 tarihine kadar projesini hazırlayıp inşaat izni
alanların, 31 Ağustos 2016 tarihine kadar inşaatlarını tamamlamaları halinde, bu
inşaatlardan konut veya işyeri devralacak olanlar için de yukarıdaki muafiyetlerin
aynen uygulanmasına karar verilmiş ve 2 Nisan 2014 – 31 Ağustos 2014 tarihleri
arasında 1560 adette %1 muafiyet hakkı kullanılmıştır. Bu Yasa kapsamında Tapu
harçlarında yapılan düzenleme sonrasında 1 Nisan – 1 Eylül 2014 tarihleri arasında
toplam 3 bin 944 adet satış işlemi gerçekleşmişken geçen yılın aynı döneminde
toplam 2 bin 280 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar devir
işlemlerinde yaklaşık %73 oranında artış olduğunu göstermektedir.
98
Tablo: 56
2010 - 2014 YILLARI TAPU VE KADASTRO DAİRESİ
ŞUBE AMİRLİKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİ GÖSTEREN TABLO
LEFKOŞA
TAKRİR
İPOTEK
DİLEKÇE
LKD
TOPLAM
2010
2060
1454
722
556
4792
2011
2274
1380
745
538
4937
2012
1822
1204
949
389
4364
2013
2155
1588
1131
469
5343
2014
1991
1241
656
390
4278
MAĞUSA
TAKRİR
İPOTEK
DİLEKÇE
LKD
TOPLAM
2010
2165
1000
779
484
4428
2011
2383
904
806
510
4603
2012
2408
893
858
562
4721
2013
2734
1289
1012
543
5578
2014
2837
870
1132
488
5327
GİRNE
TAKRİR
İPOTEK
DİLEKÇE
LKD
TOPLAM
2010
1767
702
548
654
3671
2011
1987
983
521
633
4124
2012
1748
822
604
500
3674
2013
2271
1324
539
599
4733
2014
2459
1129
486
524
4598
GÜZELYURT
TAKRİR
İPOTEK
DİLEKÇE
LKD
TOPLAM
2010
642
285
432
54
1413
2011
604
298
387
71
1360
2012
559
229
489
53
1330
2013
719
326
503
72
1620
2014
558
246
402
43
1249
99
2010-2014 YILLARI ARASINDA TAPU VE KADASTRO DAİRESİNDE
TÜM ŞUBELERDE YAPILAN İŞLEMLERİ GÖSTEREN TABLO
Tablo: 57
TÜM ŞB.
2010
2011
2012
2013
2014
TAKRİR
6634
7248
6537
7879
7845
İPOTEK
3441
3565
3148
4527
3486
DİLEKÇE
2481
2459
2900
3185
2676
LKD
1748
1752
1504
1683
1445
Not: 2014 yılı istatistikleri 1 Kasım tarihine kadardır.
100
TOPLAM
14304
15024
14089
17274
15452
Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler Geçici Kurallar) Yasası
1 Nisan 2014 - 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında tüm kazalarda kabul edilen satış
ve bağış harç oranları kapsamında tapuya ilk kez kaydı yapılacak olan konut ve 300
metreye kadar işyerlerinde kullanılan muafiyet hakları aşağıda görüldüğü gibidir.
Tablo: 58
GİRNE
SATIŞ BAĞIŞ
% 1 MUAFİYET
TOPLAM
NİSAN
352
115
467
MAYIS
266
83
349
HAZİRAN
326
130
456
TEMMUZ
275
98
373
AĞUSTOS
380
141
521
TOPLAM
1599
567
2166
GÜZELYURT
SATIŞ BAĞIŞ
% 1 MUAFİYET
TOPLAM
NİSAN
62
3
65
MAYIS
77
4
81
HAZİRAN
78
5
83
TEMMUZ
97
8
105
AĞUSTOS
71
21
92
TOPLAM
385
41
426
MAĞUSA
SATIŞ BAĞIŞ
%1 MUAFİYET
TOPLAM
NİSAN
289
68
357
MAYIS
281
73
354
HAZİRAN
363
99
462
TEMMUZ
317
108
425
AĞUSTOS
515
185
700
TOPLAM
1765
533
2298
LEFKOŞA
SATIŞ BAĞIŞ
% 1 MUAFİYET
TOPLAM
NİSAN
231
74
305
MAYIS
240
79
319
HAZİRAN
206
70
276
TEMMUZ
237
91
328
AĞUSTOS
311
105
416
TOPLAM
1225
419
1644
101
Şube Amirliklerinde 01/01/ 2014 - 01/11/2014 Tarihleri Arasında Yapılan İşlemleri
Gösteren Tablo
Tablo: 59
TAKRİR SATIŞ BAĞIŞ
İPOTEK
DİLEKÇE
LKD
ARAŞTIRMA BELGESİ
HACİZ DOSYASI
MEMORANDUM VE
ARAEMRİ
YABANCI UYRUKLU
MAL ALIMI İLE İLGİLİ
ARAŞTIRMA
TAŞINMAZ MAL
BİRİMİNDEN GELEN
BAŞVURU SAYISI
VERASET
ARAŞTIRMASI
TOPLAM
GİRNE
2459
1129
486
524
1953
40
191
GÜZELYURT
558
246
402
43
324
19
45
MAĞUSA
2837
870
1132
488
2121
59
70
LEFKOŞA
1991
1241
656
390
1336
57
115
TOPLAM
7845
3486
2676
1445
5734
175
421
916
37
333
186
1472
71
8
116
37
232
161
113
162
184
620
7930
1795
8188
6193
24106
102
Tablo: 60
1 Nisan - 29 Ağustos 2013 'de Kazalarda yapılan
Satış ve Bağış
Satış
Bağış
Lefkoşa
655
258
Mağusa
830
420
Girne
769
209
Güzelyurt
26
2280
18
905
Toplam
3185
1 Nisan - 29 Ağustos 2014'de Kazalararda
yapılan Satış ve Bağış
Satış
Bağış
Lefkoşa
981
244
Mağusa
1355
410
Girne
1336
263
Güzelyurt
272
113
3944
1030
Toplam
Satış'larda %72.9 Artış
olmuştur.
4974
Not: 1 Nisan - 29 Ağustos 2014 tarihlerinde Harçlarda yapılan
indirimden dolayı 1 Nisan - 29 Ağustos 2013 tarihine göre
Satışlar'da %72.9 artış olmuştur.
103
ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
104
Şehir Planlama Dairesi 2014 Bütçe Dönemi Faaliyetleri ve
2015 Yılı Hedefleri Raporu
A. GİRİŞ
Şehir Planlama Dairesi, 47/88 sayılı Kuruluş Yasası, 55/89 İmar Yasası ve diğer
ilgili yasalar çerçevesinde ülkenin ve tüm yerleşimlerinin planlı gelişmesinin
sağlanmasına yönelik çalışmalarını yürütmektedir.
Ülkenin sadece yaklaşık % 40’nı kapsayan kısmını oluşturan bölgelerde, İmar
Yasası altında yürürlükte olan çeşitli planlama düzenlemelerı vardır. Ülkenin geri
kalan % 60’lık kısmındaki bölgelerde ise her hangi bir planlama düzenlemesi ve
denetimi bulunmamaktadır.
Daire’nin mevcut sınırlı mali, insan kaynağı, altyapı ve deneyim kapasitesi ile,
değişen koşullara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek değişikliklerin yapılmasına
çalışılmaktadır. Bir yandan günlük sorunlara çözümler üretilmeye çalışılırken, diğer
yandan günlük işleri ve hizmetleri aksatmadan, Daire’nin işleyişinin iyileşleştirilmesi,
etkinleştirilmesi, şeffaflaştırılması ve mevcut planlama sisteminin Avrupa Birliği
politikaları ve mevzuatı gerekleri ile uyumlaştılarak, değiştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılmakta ve uzun dönemli planlama çalışmaları yürütülmektedir.
Tablo 1 Şehir Planlama Dairesi Personelinin Çalıştıkları Bölümlere Göre
Dağılımı
Tablo: 61
Sıra
No
Bölüm
Statüsü
Kadrolu
Sayı
1.
Planlama Bölümü Toplam
2.
Planlaman
Toplam
3.
Destek Hizmetler Toplam
Onayı
/
İmar
Denetimi
TOPLAM
%
Geçici
Sayı
%
Toplam
Sayı
%
11
23,00
12
57,15
23
33,30
24
50,00
7
33,35
31
45,00
13
27,00
2
9,50
15
21,70
48
100,00
21
100,00
69
100,00
Şubeler dahil, Daire toplam personelinin % 45,0’ini oluşturan 31 personel
planlama onayı/ imar kontrol çalışmalarında görev yaparken, planların ve
projelerin hazırlandığı planlama bölümünde ise personelin % 33,3’ünü
oluşturan 23 kişi görev yapmaktadır. Toplam personelın % 21,70’ini oluşturan
geri kalan 15 kişi ise arşiv, ulaşım v.b destek hizmetlerde görev yapmaktadır.
Tablo 2: Şehir Planlama Dairesinde 2014 Yilinda Gerçekleştirilen ve
2015 Yılında Gerçekleştirilmesi Planlanan Çalışmalar
Tablo: 62
A. ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE
2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
ÇALIŞMALAR
1. Planlama Çalışmaları
2. Planlama Onayı ve İmar Kontrol Çalışmaları
B. ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 2015
YILINDA HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR
3. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları
3. Planlama Onayı Sisteminin İyleştirilmesi
Çalışmaları
4. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları
4. Dairenin İşleyişinin ve Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesine Yönelik Çalışmalar .
5. Dairenin Fiziki Yapısının İyileştirilmesi
Yönelik Çalışmalar
6. Dairemizde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar
105
1. Planlama Çalışmaları
2. Planlama Onayı ve İmar Kontrol Çalışmaları
5. Dairenin Fiziki Yapısının İyleştirilme
Çalışmaları
6. Teknik Altyapı ve Donanımın Geliştirilmesi
Çalışmaları
7. Halka Bilgi Verilmesi ve İletişimin Geliştirilmesi
Çalışmaları
B. ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 2014 YILI İÇİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
1. Planlama Çalışmaları
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Ülkesel Fizik Plan Çalışmaları Sonuçlandırılmıştır: Avrupa
Birliği uzman desteği ile, Mayıs 2010‘de Şehir Planlama Dairesi
koordinatorlüğünde kurumlar arası işbilirliği ile başlatılan, Aralık
2012 – Temmuz 2013 tarihleri arasındaki Danışma Sürecinde
tartışılan Ülkesel Fizik Plan taslağı Danışma Sürecinde belirtilen
görüşler ve öneriler
dikkate alınarak
olgunlaştırılmış ve tasarı
Ülkesel Fizik Plan 10 Kasım 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun
onayına sunulmuştur.
Dairemiz, Eski Eserler Dairesi ve Turizm Planlama Dairesi’nin
işbirliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Lefke merkezini
kapsayan alandaki, korumaya değer tarihi ve kültürel değere sahip
olan ve o bölgenin doku özelliklerini belirleyici olan binalar ile ilgili
listeleme ve koruma alanı çalışması tamamlanmış, Anıtlar Yüksek
Kurulu tarafından onaylanarak Lefke Merkezi Kentsel Koruma
Alanı ilan edilmiş ve koruma alanı içindeki listelenmeye değer
binalar
Tarihi ve Kültürel Değere Sahip Binalar olarak
listelenmiştir.
Bağlıköy
Koruma
Emirnamesi
çalışmalarına
başlanmış
ve
çalışmalara devam edilmiştir.
Lefkoşa İmar Planı,
Koruma Kısımları ile ilgili Köşklüçiftlik,
Çağlayan, Gönyeli, Kızılbaş, K.Kaymaklı listelemeleri yapılmış ve
fotoğrafları, haritalaları ve ilgili tüm dökümanları içeren dosyalar
hazırlanmıştır.
Girne Kentinin yaşam ve mekan kalitesini olumsuz yönde
etkilemekte olan Girne Beyaz Bölge Emirnamesi Bölgesinde, yaşam
ve mekan kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önlemleri belirlemek
amacı ile Girne Belediyesi ile
işbirliği içinde
çalışmalar
başlatılmıştır.
Beyarmudu Bölgesine yönelik planlama çalışması başlatılmıştır.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
talebi üzerine, Serbest Limanın daha uygun bir yere taşınması
amacı ile Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde
çalışma yapılmıştır.
Altyapı ve Proje Çalışmaları Kapsamında, muhtelif bölgelerde
parsellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda,
 Sınırüstü ve Aygün köyleri Kırsal Kesim Arsaları Parselleme
Projeleri tamamlanmıştır.
 Görneç Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi tamamlanmıştır.
 Gaziköy Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi
tamamlanmıştır.
 Lefke Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi tamamlanmıştır.
 Çamlıbel Seyir Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi tamamlanmıştır.
 Çamlıbel Kaymakamlık Bucak Binası Çevre Düzenlemesi Projesi
tamamlanmıştır.
 Mehmetcik Belediyesi kavşak, meydan ve trafik düzenlemesi
proje çalışmaları tamamlanmıştır.
 Muhtelif bölgelerde yol çalışmaları ve buna bağlı parselleme
projeleri yapılmıştır.
106
2. Planlama Denetimi ve İmar Kontrol
(a) Planlama Onayı Çalışmaları : Lefkoşa İmar Planı, Girne Beyaz
Bölge ve Koruma Çevre Planı, Alagadi Çevre Planı, Karpaz
Emirnamesi, Tatlısu Emirnamesi, Bafra Turizm Alanı Emirnamesi,
Boğaz Emirnamesi, Girne I.Bölge Emirnamesi ve Girne II.Bölge
Emirnamesi bölgelerinde 55/89 sayılı İmar Yasası altında toplam
1857 adet olumlu, 56 adet red olan Planlama Onayı dosyası
sonuçlandırılmış ve teknik arşivden çıkışları yapılmıştır. (Bkz. Tablo
3, Tablo 4 ve Tablo 5, Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3, ve Grafik 4).
Planlama Onayı dosyalarının,
 % 46,68’i Lefkoşa İmar Plan Alanı’nda,
 % 8,78’i Girne Beyaz Bölge ve Koruma Çevre Plan Alanı’nda,
 % 31,00’i Girne II.Bölge Emirnamesi Alanı’ndadır.
 % 1,15’i Girne I.Bölge Emirnamesi Alan’ında,
 % 6,80’i Boğaz Emirnamesi Alan’ında,
 % 0,21’i Alagadi Çevre Plan Alan’ında,
 % 3,29’u Karpaz Emirnamesi Alan’ında,
 % 1,41’i Tatlısu Emirnamesi Alan’ında,
 % 0,68’i Bafra Turizm Alanı’nda
yer almaktadır.
(b) İmar Kontrol Çalışmaları: 55/89 İmar Yasası altında yürürlükte
herhangi bir plan veya emirnamenin bulunmadığı ve planlama
sisteminin uygulamada olmadığı ,
 Güzelyurt Kaymakamlığı alanın tamamı,
 Lefkoşa Kaymakamlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı, Girne
Kaymakamlığı ve İskele Kaymakamlığı’nın Plan veya Emirname
olan bölgeleri dışındaki kalan bölgelerinde,
 Gazimağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi bölgelerinde
Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası altında inşaat ruhsatı
için ilgili yetkili makama yapılan ve Dairemizin görüşüne başvurulan
toplam 443 adet inşaat dosyasına olumlu, 36 adet inşaat
dosyasına olumsuz görüş verilmiştir. Ayrıca 86 adet parselleme
dosyasına görüş verilmiş (Bkz. Tablo 3, Tablo 4, ve Tablo 5 ve
Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3 ve Grafik 4) ve teknik arşivden çıkışları
yapılmıştır. Görüş verilen dosyaların,
 % 10,65’i Lefkoşa Kaymakamlığı’nda,
 % 1,25’i Girne Kaymakamlığı’nda,
 % 1,67’si Güzelyurt Kaymakamlığı’nda,
 % 48,23’ü Gazimağusa Kaymakamlığı’nda,
 % 2,92’si Gaziağusa Belediyesi’nde,
 % 12,73’ü İskele Kaymakamlığı’nda,
 % 22,55’i İskele Belediyesi’nde,
yer almaktadır.
107
Tablo 3: 1 Ocak 2010 - 31 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesi Dosya Akışı
Tablo: 63
SIRA NO
2010
%
2011
%
2012
PLAN ALANI
%
2013
%
2014
%
TOP.
%
2010
%
2011
%
2012
Gelen Dosya Sayısı
%
2013
%
2014
%
TOP.
%
Çıkan Dosya Sayısı
1.
LEFKOŞA İMAR PLANI
1318
40,29
965
35,35
1081
36,54
1208
39,16
1030
40,47
5602
38,40
1213
38,57
729
36,25
995
34,77
1083
38,08
893
37,33
4913
37,07
2.
GİRNE BEYAZ BÖLGE
VE KORUMA ÇEVRE
PLANI
152
4,65
124
4,54
150
5,07
205
6,65
169
6,64
800
5,48
124
3,94
108
5,37
144
5,03
152
5,34
168
7,02
696
5,25
3.
GİRNE II. BÖLGE
EMİRNAMESİ
720
22,01
648
23,74
733
24,78
757
24,54
612
24,05
3470
23,79
752
23,91
499
24,81
734
25,65
688
24,19
593
24,79
3266
24,64
4.
AKDENİZ –
SADRAZAMKÖY
EMİRNAMESİ
57
1,74
35
1,28
41
1,39
34
1,10
23
0,90
190
1,30
61
1,94
26
1,29
44
1,54
31
1,09
22
0,92
184
1,39
5.
GİRNE BOĞAZ
EMİRNAMESİ
179
5,47
210
7,69
153
5,17
160
5,19
135
5,30
837
5,74
177
5,63
109
5,42
146
5,10
151
5,31
130
5,43
713
5,38
6.
ALAGADİ ÇEVRE
PLANI
18
0,55
11
0,40
15
0,51
9
0,29
3
0,12
56
0,38
16
0,51
10
0,50
12
0,42
8
0,28
4
0,17
50
0,38
7.
KARPAZ EMİRNAMESİ
53
1,62
60
2,20
59
1,99
61
1,98
58
2,28
291
1,99
51
1,62
40
1,99
60
2,10
62
2,18
63
2,63
276
2,08
8.
TATLISU BÜYÜKKONUK
EMİRNAMESİ
32
0,98
33
1,21
38
1,28
25
0,81
25
0,98
153
1,05
26
0,83
22
1,09
35
1,22
25
0,88
27
1,13
135
1,02
9.
BAFRA TURİZİM
ALANI EMİRNAMESİ
7
0,21
9
0,33
11
0,37
16
0,52
11
0,43
54
0,37
6
0,19
3
0,15
12
0,42
16
0,56
13
0,54
50
0,38
3.
LEFKOŞA
KAYMAKAMLIĞI
96
2,93
87
3,19
73
2,47
79
2,56
54
2,12
389
2,67
93
2,96
48
2,39
71
2,48
94
3,31
51
2,13
357
2,69
4.
GİRNE
KAYMAKAMLIĞI
7
0,21
13
0,48
5
0,17
4
0,13
7
0,28
36
0,25
6
0,19
2
0,10
10
0,35
3
0,11
6
0,25
27
0,20
5.
GÜZELYURT
KAYMAKAMLIĞI
33
1,01
20
0,73
23
0,78
18
0,58
9
0,35
103
0,71
33
1,05
16
0,80
23
0,80
18
0,63
8
0,33
98
0,74
6.
MAĞUSA
KAYMAKAMLIĞI
352
10,76
308
11,28
314
10,62
280
9,08
229
9,00
1483
10,17
344
10,94
217
10,79
322
11,25
276
9,70
231
9,66
1390
10,49
7.
MAĞUSA BELEDİYESİ
18
0,55
3
0,11
3
0,10
5
0,16
15
0,59
44
0,30
17
0,54
2
0,10
3
0,10
5
0,18
14
0,59
41
0,31
5.
İSKELE
KAYMAKAMLIĞI
81
2,48
74
2,71
86
2,91
93
3,01
60
2,36
394
2,70
76
2,42
63
3,13
81
2,83
98
3,45
61
2,55
379
2,86
6.
İSKELE BELEDİYESİ
148
4,52
130
4,76
173
5,85
131
4,25
105
4,13
687
4,71
150
4,77
117
5,82
170
5,94
134
4,71
108
4,52
679
5,12
3271
100.00
2730
100.00
2958
100.00
3085
100.00
2545
100.00
14589
100.00
3145
100.00
2011
100.00
2862
100.00
2844
100.00
2392
100.00
13254
100.00
GENEL TOPLAM
22,42
18,71
20,28
21,15
17,44
100.00
108
23,73
15,17
21,59
21,46
18,05
100.00
Tablo 4: 1 Ocak - 31 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesine Planlama Onayı İçin Başvuran ve Planlama Onayı Alan
Yeni İnşaatların Kullanım Türlerine Göre Dağılımı
Tablo: 64
SIRA NO
%
RED
OLARAK
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
%
KONUT SAYISI
%
TURİZM
SAYISI
%
BÜRO
SAYISI
%
TİCARET
SAYISI
%
ENDÜSTRİ
SAYISI
%
EĞLENCE
DİNLENCE
SAYISI
%
DİĞER
KULLANIM
SAYISI
%
876
47,17
17
30,36
1004
27,99
0
0,00
23
85,19
68
58,62
19
82,61
2
28,57
22
26,83
8,18
168
9,05
0
0,00
1597
44,52
3
33,33
0
0,00
19
16,38
0
0,00
0
0,00
9
10,98
612
29,62
568
30,59
25
44,64
889
24,78
1
11,11
2
7,41
26
22,41
2
8,70
2
28,57
10
12,20
23
1,11
22
1,18
0
0,00
5
0,14
0
0,00
0
0,00
1
0,86
1
4,35
1
14,29
3
3,66
135
6,53
123
6,62
7
12,50
46
1,28
0
0,00
1
3,70
2
1,72
1
4,35
2
28,57
2
2,44
ALAGADİ ÇEVRE PLANI
3
0,15
4
0,22
0
0,00
1
0,03
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
KARPAZ EMİRNAMESİ
58
2,81
59
3,18
4
7,14
31
0,86
3
33,33
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
21
25,61
25
1,21
25
1,35
2
3,57
11
0,31
1
11,11
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
9
10,98
11
0,53
12
0,65
1
1,79
3
0,08
1
11,11
1
3,70
0
0,00
0
0,00
0
0,00
6
7,32
2066
100,00
1857
100,00
56
100,00
3587
100,00
9
100,00
27
100,00
116
100,00
23
100,00
7
100,00
82
100,00
%
OLUMLU
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
1030
49,85
169
GİREN
DOSYA
SAYISI
LEFKOŞA İMAR PLANI
GİRNE BEYAZ BÖLGE
VE KORUMA ÇEVRE
PLANI
GİRNE II. BÖLGE
EMİRNAMESİ
AKDENİZ –
SADRAZAMKÖY
EMİRNAMESİ
GİRNE BOĞAZ
EMİRNAMESİ
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
PLAN ALANI
TATLISU BÜYÜKKONUK
EMİRNAMESİ
BAFRA TURİZİM ALANI
EMİRNAMESİ
TOPLAM
109
Tablo 5: 1 Ocak - 31 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesine Görüş İçin Gelen ve Görüş Alan Yeni İnşaatların
Kullanım Türlerine Göre Dağılımları.
Tablo: 65
SIRA NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PLAN ALANI
LEFKOŞA
KAYMAKAMLIĞI
GİRNE
KAYMAKAMLIĞI
GÜZELYURT
KAYMAKAMLIĞI
MAĞUSA
KAYMAKAMLIĞI
MAĞUSA
BELEDİYESİ
İSKELE
KAYMAKAMLIĞI
İSKELE BELEDİYESİ
TOPLAM
%
RED
OLARAK
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
%
KONUT
SAYISI
%
TURİZM
SAYISI
%
BÜRO
SAYISI
%
TİCARET
SAYISI
%
ENDÜSTRİ
SAYISI
%
EĞLENCE
DİNLENCE
SAYISI
%
DİĞER
KULLANIM
SAYISI
%
51
11,51
0
0,00
44
10,95
0
0,00
1
12,50
3
13,64
2
13,33
0
0,00
5
11,11
1,46
6
1,35
0
0,00
4
1,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
2,22
9
1,88
6
1,35
2
5,56
17
4,23
0
0,00
0
0,00
3
13,64
1
6,67
0
0,00
1
2,22
229
47,81
212
47,86
19
52,78
186
46,27
0
0,00
6
75,00
14
63,64
11
73,33
0
0,00
13
28,89
15
3,13
12
2,71
2
5,56
8
1,99
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5
11,11
60
12,53
56
12,64
5
13,89
51
12,69
0
0,00
1
12,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
17,78
105
21,92
100
22,57
8
22,22
92
22,89
0
0,00
0
0,00
2
9,09
1
6,67
0
0,00
12
26,67
479
100,00
443
100,00
36
100,00
402
100,00
0
0,00
8
100,00
22
100,00
15
100,00
0
0,00
45
100,00
%
OLUMLU
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
54
11,27
7
GİREN
DOSYA
SAYISI
110
111
112
113
114
3. Avrupa Birliği Uyumlaştırma Çalışmaları :
Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğünde AB
Muktesabatına Uyum Programı (MUP)‘na uygun olarak, yürütülen
uyumlaştırma çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çerçevede;
(a) Yatay Konular ( Sektörler Arası Konular ) Kapsamında,
(i) Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifine Uyumlaştırma
çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliğinden gönderilen uzman
Bertilia Valadas ile, yapılan toplantılarda Avrupa Birliği ülkelerine
düzenlenecek teknik gezi planlaması yapılmış ve Strarejik
Çevresel Değerlendirme konusunda hizmet içi eğitim çalışmaları
yapılmıştır.
(ii) Çevresel Etki Değerlendirme Uyumlaştırma çalışmaları
kapsamında, Yeni ÇED Tüzüğü Taslağının Avrupa Birliğinde
yürürlüğe giren yeni ÇED Direktifine göre
son gözden
geçirilmesi
ve
uygulama ile ilgili varsa eksikliklerin
giderilmesine yönelik çalışmalarına katılınmıştır.
(iii) Mekansal
Planlama
Sisteminin
ve
Mevzuatının
Uyumlaştırılması Çalışmaları çerçevesinde
2014 yılında bu alanda uzman desteği sağlanmamış ancak uzmanla
başlatılan çalışmaların sonuçlandırılarak uygulama konması için
çalışmalar devam etmiştir. Bu çalışmalar aşağıdaki 4’üncü maddede
verilmiştir.
(b) Su, Atık Su, ve Katı Atık Sektörü Çalışmaları Kapsamında, Su,
atık su ve katı atık sektörlerinde kapasite geliştirme programı
ile ilgili toplantı ve çalışmalara katılınmıştır.
(c)
Hava Kalitesi Sektörü
çalışmalara katılınmıştır.
Çalışmaları
Kapsamında,
yapılan
4. Dairenin İşleyişinin ve Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik
Çalışmalar .
(a) Avrupa Birliği uzman desteği ile başlatılan Planlama Onayı
uygulamasının
sadeleştirilmesi
ve
etkinleştirilmesine
yönelik
çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda:
(i) Planlama Onayı başvuru forumlarının düzenleme çalışmalarına ve
uygulamayı kolaylaştırıcı kılavuz çalışmalarına devam edilmiştir.
(ii) Bunları tamamlayıcı olarak Planlama Onaylarına ilişkin süreçlerin
İmar Yasası altındaki Planlama Onayı Tüzüğüne ve İyi İdare
Yasası gereklerine uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar
yapılmıştır.
(iii) Planlama Onayı başvuruları ile kararların tutarlı ve adil olarak
makul sürede sonuçlandırılması amacı ile teknik standartlar
kılavuzları geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
(iv) Planlama Onayı Başvurularının Daire WEB sitesinde izlenmesi ve
başvuru sahipleri tarafından takip edilebilmesi için şeffaf bir
işleyişin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
(b) Dairenin hizmetleri ile ilgili önemli paydaşlardan olan Kıbrıs Türk
Müteaahitler Birliği ve Kıbrıs Türk Mimarlar Odası ile periyodik olarak
sürdürülmesi hedeflenen
çalışma ve görüş alışverişi toplantıları
başlatılmıştır.
5. Dairenin Fiziki ve Teknik Altyapısının İyileştirilmesi Yönelik Çalışmalar
(a) Şehir Planlama Dairesine, tüm personelin bir çatı altına toplanacağı ve
mekan kalitesinin artırılacağı çağdaş ve modern bir binaya
kavuşturulmasına
yönelik
olarak
projelendirme
çalışmaları
115
tamamlanmış ancak bütçe olanağı bulunamadığından çalışma ileri bir
aşamaya götürülerek uygulamaya konulamamıştır.
(b) Çağdaş bir bina ve altyapı oluşturuluncaya kadar, Daire’nin merkezdeki
mevcut binalarının daha sağlıklı koşullara kavuşturulması amacı ile
tamirat ve tadilatı kapsayan iyileştirime çalışması için gerekli ön
çalışma tamamlanmış ancak bütçe olanağı
bulunamadığından
hedeflenen iyileştirme gerçekleştirilememiştir.
(c) Daire işleyişinin hızlandırılması, sağlıklı bir kayıt ve takip sisteminin
oluşturulması,
gerek Ülkesel Fizik Plan, gerekse tüm planlama
enstrümanları politikalarının uygulamasının izlenmesini kolaylaştırmak
için veri tabanı geliştirmek amacı ile bilişim altyapısı oluşturulmasına
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bütçe olanakları çerçevesinde ilk
aşama bilişim altyapının 2015 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir.
6. Diğer Çalışmalar:
(a) Yürürlükteki mevzuat gereği
Dairenin temsil edildiği, Trafik ve
Ulaşım Hizmetleri Komisyonu ve
Konut Edindirme İdaresi
toplantılarına Daire Müdürü düzenli olarak katılarak Daire yetki ve
sorumluluk alanlarındaki çalışmalara katkı koymuştur.
(b) Daire Müdürü Sayın Ertan Öztek, düzenli olarak İçişleri Bakanlığında,
Sayın Bakan, İçişleri Bakanlığı müsteşarları ve İçişleri Bakanlığına
bağlı daire müdürleri ile yapılan bilgilendirme ve koordinasyon
toplantılarına katılarak katkı koymuştur.
(c) Daire temsilcilerimiz düzenli olarak yapılan, Anıtlar Yüksek Kurulu
toplantılarına, Anıtlar Yüksek Kurulu, Alt Teknik Komite çalışma
toplantılarına, Sivil Savunma Başkanlığı bünyesinde toplanan Sığınak
Komisyonu toplantılarına ve ilgili diğer dairelerle ve sivil toplum
örgütleriyle yapılan çeşitli toplantılara katılarak katkı konmuştur.
(d) Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının organizasyonu ile
gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilmekte
olan
Su Temin Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve
sağlanacak suyun gelecekteki kullanımına yönelik çalıştaya
katılınmıştır.
(e) Lefkoşa Surlariçi bölgesinin Korunması ve Canlandırılmasına yönelik
hazırlanmış strateji ve projelerin uygulamaya geçirilmesine yönelik
olarak, Başbakanlığın koordinasyonunda Turizm Bakanlığı, Sanayi
Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Ekonomik
Bakanlığı KOBİGEM
ve Dairemizin katılımı
ile gerçekleştirilen
çalışma toplantılarına katılınmıştır.
(f)
Bu dönemde, teknik arşivden toplam 331 adet evrak çıkışı
yapılmıştır. Bu kapsamda,
 Dairemize başvuran Planlama Onayı dosyalarının kapsamlı
olanları için ilgili dairelerden görüş almak üzere, teknik arşivden
322 adet evrak çıkışı yapılmış,
 Plan alanlarında ve/veya Emirname alanlarında, kaçak olarak
yapılan
hertürlü
inşaat
faaliyetlerinin,
projelendirilip
ruhsatlanması amacıyla vatandaşa uyarı niteliğinde gönderilen, 9
adet yaptırım bildirimi çıkışı yapılmıştır.
(g) Bakanlık ve Daireler ile kurum ve kuruluşlardan gelen çeşitli
yazışmalar ve talepler Dairemizce etüt edilerek görüş verilmiş, bu
116
süre içerisinde toplam 427 adet çeşitli konu sonuçlandırılmış ve idari
arşivinden çıkış yapılmıştır.
7. Şehir Planlama Dairesi Bütçesinin 2007- 2014 Döneminde İçişleri
Bakanlığı Bütçesi İçindeki Yeri ve Dağılımı
(a) Aşağıdaki Tablo 3 ve Tablo 4’te
görülebileceği gibi, Daire uzun
yıllardan bu yana kısıtlı bütçeyle görev ve sorumluluklarını yerine
getirmeye çalışmaktadır. 2014 bütçesi de dahil olmak üzere son 7 yılda
Daire bütçesi İçişleri Bakanlığı bütçesinin yaklaşık ortalama % 2,7
oluşturmaktaydı. Dairenin toplam bütçesinin yaklaşık ortalama % 9498’ini personel giderleri (maaş ve sosyal yatırımlar dahil) geri kalan
yaklaşık % 2 veya %6’nın % 50 sini elektrik, haberleşme, yakıt v.b
sabit harcamalar için ayrılmıştır.
(b) 2008 ve 2012 yılları bütçeleri hariç son 7 yıllık dönemde Ülkesel Fizik
plan veya Nazım plan çalışmaları veya diğer hizmete yönelik yatırımlar
için bütçelerde ödenek konmamıştır . 2012 yılında 100,000 TL lik bir
ödenek Ülkesel Fizik Plan çalışmalrı için ayrılmıştır. Bunun % 20
kısıntıdan sonra geri kalanının 80,000 TL’nin yaklaşık 65,000 TL’si
kullanılmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında Ülkesel Fizik Plan çalışmaları için
ödenek ayrılmamıştır.
Tablo 6: Şehir Planlama Dairesi’nin İçişleri Bakanlığı Bütçesi İçindeki Yeri
Bütçe Yılları
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
A. İçişleri Bakanlığı Toplam
Bütçesi (TL)
93.565.960,00
100.00
109.242.437,00
100.00
113.593.992,00
100.00
120.889.176,00
100.00
199.458.912,00
100.00
235.451.355,00
100.00
148.536.513,00
100.00
157.073.520,00
100.00
B. Şehir Planlama Dairesi
Bütçesi (TL)
2.583.511,00
2.76
3.163.109,00
2.90
3,886,210.00
3.40
3,824,715,00
3.16
4.011.777,00
2.00
4.107.472,00
1.74
4.286.090,00
2.90
4.640.360,00
2.95
Tablo: 66
C. ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 2015 YILI İÇERİSİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR
Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan
oluşturulan ekiplerle 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen
çalışmalar aşağıda verilmektedir.
1. Planlama Çalışmaları Çerçevesinde,
(a) Bütçe olanakları çerçevesinde, Ülkesel Fizik Plan kapsamında belirlenen
öncelikler ve programına uygun olarak alt ölçekteki planların
hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
117
(b) Eski Eserler Dairesi, İlgili Belediyeler, Turizm Planlama Dairesi KTMMOB
ilgili meslek odaları ile işbirliği yapılarak kentsel koruma alanlarının
korunması ve canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
(c) Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği yapılarak, özel çevre koruma
alanlarının yönetim planları dikkate alınarak bu bölgeler için planlama
çalışmaları yapılacaktır.
(d) Kent için ana yollar ve altyapılara yönelik çalışmalar yapılacaktır.
2. Planlama Onayı ve İmar Kontrol Çalışmaları
(a) Planlama Onayı Faaliyetleri Çerçevesinde


Planlama Başvurularının değerlendirilip sonuçlandırılmasına
devam edilecektir;
Planlama onayı başvuruları ve bu başvurular ile ilgili kararlar
hakkında bilgi edinilmesini sağlamak için başvuruların yerleri,
türlerinin yer aldığı bilgilerin, bunlar ile ilgili aşamaların ve
kararların Daire Web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak
düzenlemeler yapılacaktır.
(b) İmar Kontrol Faaliyetleri Çerçevesinde : Planlama Sistemin
uygulamada olmadığı bölgelerde yürütülmekte olan İmar Kontrol
Faaliyeti Çerçevesinde, Küçük belediyelere ve Kaymakamlıklara
Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası çerçevesinde teknik
danışmanlık hizmeti ve ruhsat başvurularına
teknik görüş
verilmesine devam edilecektir.
3. Planlama Onayı Sisteminin İyileştirilmesi Çerçevesinde,
(a) Avrupa Birliği uzman desteği ile Planlama Onayı prosedürlerinin
sadeleştirilmesi
çalışmalarının
tamamlanarak
uygulanmaya
konulacaktır
(b) Uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile izlenecek usul esasları
gösteren ve teknik yönden yönlendirici
uygulama kılavuzları
hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
(c) Uygulamanın hızlandırılması, bilgi / veri akışının ve güncellenmesinin
kolaylaştılması amacı ile bütçe olanakları çerçevesinde otomasyona
geçilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır;
(d) Uygulamanın standartlaştırılması için AB uzmanlık desteği ile hizmet
içi daire personeline eğitim verilmeye devam edilecektir.
4. AB Mevzuatı Çalışmaları Çerçevesinde,
(a) İmar Yasasının uyumlaştırılması için değişiklik paketi ile ilgili
Mevzuat Değişikliği Politika Çerçevesi Metni tamamlanarak
görüşleri için ilgili kurum ve kuruluşların tartışmasına açılacaktır.
(b) Görüş alış veriş sonunda gözden geçirilerek olgunlaştırlacak
Mevzuat Değişikliği Politika Çerçevesi Metnine göre mevzuat
değişikliği hazırlanacaktır.
(c) Planlama Onayı Tüzüğü, yeni Çevre Yasası ve ÇED Tüzüğü ile
uyumlaştırılacaktır .
5. Dairenin Fiziki Yapısının Çerçevesinde,
(a) Şehir Planlama Dairesine, tüm personelin bir çatı altına toplanacağı
ve mekan kalitesinin artırılacağı çağdaş ve modern bir bina
yapılması hedeflenmektedir. Bütçe olanağı sağlanması halinde 2015
yılı için projelendirme çalışmalarının tamamlanacak ve inşaat için
ihaleye çıkılacaktır.
(b) Bütçe olanağı sağlanması halinde, Şehir Planlama Dairesinin
Mağusa
ve
Güzelyurt
Şubeleri
Binalarının
iyileştirilmesi
hedeflenmektedir.
118
6. Dairenin Teknik Altyapı ve Donanım Geliştirilmesi ve Otomasyona
Geçilmesi Çerçevesinde
(a) Bütçe olanağı sağlanması halinde Daire Teknik Donanımının arttırılması
hedeflenmiştir.
(b) Bütçe olanağı sağlanması halinde iç yazışma ve bilgi paylaşımı ile
arşivlerin otomasyonun yapılması hedeflenmiştir.
(c) Bütçe olanağı sağlanması halinde, Daire içinde mevcut bilgisayar ve
bilgi / internet paylaşımı ağının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
(d) Bütçe olanağı sağlanması halinde, hale hazırda sınırlı olarak
kullanılabilmekte olan Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS/GIS) Daire
içinde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
7. Halka Bilgi Verilmesi ve İletişimin Geliştirilmesi Çerçevesinde,
(a) Plan Raporlarının ve Haritalarının (Lefkoşa, Alagadi ve Girne
Koruma Çevre Planı), Emirname Metinlerinin ve Haritalarının,
Planlama Onayı Başvuru Forumlarının basımı için düzenlemeler
yapılacaktır.
(b) Yıllık İstatikler hazırlanarak basılacak ve Web Sitesi üzerinden
yayınlanacaktır.
(c) Plan ve Emirnamelerin Uygulama Kılavuzları hazırlanacak ve
basılacaktır.
(d) Daire Faaliyetlerini açıklayıcı bröşürler / bültenler hazırlanacak ve
basılacaktır.
Tablo 7 : Şehir Planlama Dairesi Hedeflerine Göre 2014 Yılı ile 2015 Yılı Bütçeleri Karşılaştırması
ÖDENEĞİN ADI
A. PERSONEL GİDERLERİ
B. MAL VE HİZMET ALIMI
C. SERMAYE GIDERLERI
1 Ülkesel Fizik Plan
2 Nazım Plan 1
3 Şehir Planlama Dairesi Yeni Bina
Yapımı
4 Bilişim Alt yapısı Geliştirilmesi İş ve
İşlemlerin Otomasyonu
5 55/89 İmar Yasası’nın ve
Uygulamanın AB Gereklerine
Uyumlaştırılması
TOPLAM
Tablo: 67
2014
Sayı TL
4.492.670
153.490
4.646.160
0.000
0.000
0.000
2015 (Teklif)
%
Sayı TL
96,70 4.590.875
3,30
252.464
- 4.843.969
0.00
280.000
0.00
295.000
0.00 1.070.000
%
67,25
3,70
4,10
4,32
15,67
2015 Yılı İçin
Bakanlar Kurulu
Tarafından
Onaylanan
Sayı TL
%
4.858.000
96,55
173.550
3,45
5.031.550
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
278.400
4,08
0.000
0.00
0.000
0.00
60.000
0,88
0.000
0.00
100.00 5.031.550
100.00
4.646.160
1 Ülkesel Fizik Plan
100.00 6.826.739
Sonrası Yürürlükteki Emirnamelerin Yerine alacak olan Alt Ölçekli Planlar ile 55/ 89 İmar Yasası altında hiç bir plan
enstrümanı olmayan bölgeler için hazırlanacak alt ölçekli Planlar
119
HARİTA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
120
Harita Dairesi’nin Ocak-Ekim 2014 ayları faaliyet raporu aşağıda arz edilmektedir:
1. Şehir Planlama Dairesi’nce sürdürülmekte olan çeşitli plan çalışmaları ve diğer
çalışmaları
çerçevesinde
gerekli
bilgilerin
sağlanması
ve
haritaların
hazırlanmasında işbirliğimiz ve koordinasyon sürdürülmekte olup talep edilen
haritalar hazırlanmaktadır.
2. K.T.B.K.Komutanlığı ile Güv.K.Komutanlığı'na ait askeri bölgelerde, Bakanlığımız
ve ilgili Komutanlıkların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.
3. Bakanlığımızın talepleri doğrultusunda av bölgelerini gösteren Av Haritası
hazırlanmıştır.
4. T.C.’nden K.K.T.C.’ne getirilmesi planlanan su projesi kapsamında, K.K.T.C.’nin
genelinde yapılacak çalışmalar için talep edilen bilgi ve haritaların verilmesine
devam edilmektedir.
5. K.K.T.C. Karayolları Master Planı çerçevesinde çalışmaları yürütmekte olan T.C.
Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ve K.K.T.C. Karayolları
Dairesi’nce talep edilen harita ve teknik bilgiler verilmektedir.
6. Çevre Koruma Dairesi’nce talep olunan bilgi ve haritalar hazırlanarak ilgili
daireye verilmeye devam edilmiştir.
7. Girne ve Gazimağusa’da kurulan Mareograf istasyonlarından alınan veriler
değerlendirilmekte ve aylık ortalama değerler uluslararası bir kuruluş olan
“Avrupa Deniz Suyu Seviyesi İzleme Kuruluşu”na (PSMSL) da gönderilmektedir.
8. Müdürlüğümüzün 2006 yılında hazırladığı ve satışını yaptığı, halen kullanımda
olan 5 ilçeye ait (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele) şehir
planlarının yeniden güncellenmesi çalışmaları kapsamında ilgili Belediyelerle
temasa geçilerek başlatılan çalışmalara devam edilmektedir.
9. Çeşitli Bakanlık ve Dairelerin verilerinin GIS ortamına alınabilmesi için
Müdürlüğümüzden talep edilen teknik bilgi ve yardım sağlanmaktadır. Bu
çerçevede gerektiğinde tüm bilgiler harita üzerinde gösterilebilecektir.
10.Daha önceden Bakanlığımız ve Komutanlıklar arasında yapılan protokol ile askeri
bölge olarak tahsis edilerek askeri bölge kapsamına alınan arazilerin, Bakanlar
Kurulu’na götürülmesi doğrultusunda başlatılan çalışmalara bir plan dahilinde
devam edilmektedir.
11.Askeri bölge hudutlarının ve askeri bölgelerde kalan parsellerin, mülkiyet
durumları ve alanlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve gerektiğinde
sorgulama yapılabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bu
çalışmalar K.T.B.Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak sürdürülmektedir.
12.Askeri bölgeler dahilinde tarımsal faaliyette bulunan 127 kişiye Tanıtıcı Kimlik
Kartı sağlanmış veya mevcut kartların süreleri uzatılmıştır.
121
13.Bakanlığımız ve ilgili dairelerden,
araştırması yapılıp, askeri bölge
gönderilmektedir.
Müdürlüğümüze gönderilen kaynakların
olup olmadıkları belirlenerek ilgililere
14.Bakanlığımızın çeşitli birimleri ile diğer Bakanlık ve Dairelerin ve ayrıca sivil kişi
ve kuruluşların gereksinim duydukları şehir planları, kadastral ve topografik
haritalar ile bilgisayar çıkışlı haritalar kendilerine sağlanmaktadır.
15.Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızdan alınan yetki doğrultusunda resmi ve özel
kişi ile kuruluşlara harita ve şehir planı ile bilgisayar çıkışlı harita satışlarına
devam edilmiştir.
16.Dairemize gönderilen Bakanlar Kurulu Kararları incelenerek ilgili haritalara
işlenmiş/dosyalanmıştır.
122
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
8 843 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content